Stichting Visie is opgericht in 1968 teneinde het Nederlandse Overheidsbeleid in
alle facetten te ondersteunen waardoor anno 2014 opnieuw het intellectuele debat
begonnen kan worden.
(bijgewerkt  28 augustus 2014)
Stichting Visie het intellectuele debat
MH17: Intellectuele Verontschuldiging aan president Putin   27 augustus 2014
MH17: 298 doden - KAMERVRAGEN
Tsunami 2004 een nucleaire ontploffing, niet een aardbeving?
FINANCIEEL WANBELEID VAN DE NEDERLANDSE STAAT
vragen uit de echte wereld
geruchten uit de mystieke wereld

MISINFORMATIE - Het handhaven van het "Officiële Verhaal"
over 11-09-01 ondanks Onweerlegbare Tegenspraak
Rozenkruisers, zijn sektarische groeperingen gebaseerd
op welbewust getrainde socio- en psychopathie


THE SECRET HOLOCAUST BY EUSTACE MULLINS

Antichrist will rule the Zionist New World Order

ZEITGEIST, THE MOVIE (ook met Nederlandse ondertiteling)
Wat is terrororisme?
"Terrorisme"
Echte Onveiligheid En Geheime Genootschappen in de Politiek
Geheime Genootschappen in de praktijk: AMIGOCRATIE
Mohammed B. houdt van Denemarken
Geheime Bilderberg conferenties
Illuminati Pedophile Rings:  The Detroux Affair
Groene Amsterdammer deel van het complot van het (ver)zwijgen?
Advocaat Spong wil geen proces voeren voor Nederlands 911 offer
Massavaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij meisjes
Massavaccinatie tegen 'Mexicaanse Griep' bij de gehele bevolking
Experimenteel inenten van zwangere vrouwen
met griepvaccin is illegaal

Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
OVERHEIDSTAKEN
Europese Grondwet
Universiteiten
MBO en LBO
De taboes van de Nederlandse overheid
De berging van de Rooswijk door de Rozenkruiser Medy van der Laan
Actievoeren is geen pretje in deze loodzware tijden.
New-York

het intellectuele taboe
aanslag in Londen 7 juli 2005,
911 dagen na 11 september 2001
bomauto's in London 29 juni 2007
vragen over het intellectuele debat in de Nederlandse Samenleving TERROR in London 9 augustus 2006
Over welke vragen zou men in het maatschappelijke discours moeten nadenken?
De aanslag van 11 september 2001 in de USA is het taboe van de allereerste orde
met buitengewoon ernstige gevolgen voor de nationale politiek. De meeste mensen
weten intuïtief dat er iets niet klopt aan het verhaal dat uit een grot in Afghanistan
de perfecte aanslag is gepleegd. Dit feit zou HET onderwerp van het maatschappelijk
debat moeten zijn. In plaats daarvan is een oorverdovende stilte die veel ernstiger
is dan in dictatoriaal geregeerde landen gebruikelijk is. Het zelf opgelegde taboe in
de politiek en in de media is bizar. Het meest verontrustende is dat alle critici van
ons maatschappelijk bestel internationaal mee doen in dit krankzinnige taboe. Zelfs
iemand als Hugo Chavez, de president van Venezuela zwijgt in alle talen over 11/9/01
alsof hij ook voordeel heeft deze mythe te handhaven. Technisch is aangetoond dat
de gebouwen in New York met explosieven zijn vernietigd.
Dit feit op zich is een
wereldwijd taboe. Alle zich kritisch noemende media en instanties zijn medeplichtig
aan dit taboe. Met het doel een wereldwijde politiestaat te vestigen met een
"wereldregering" alias Big Brother. Welkom in 1984!
Het als kritisch bekend staande weekblad "De Groene Amsterdammer" zwijgt in alle
talen over de algemeen aanvaarde feiten van "controlled demolition" waarbij ongeveer
3000 mensen de dood zijn ingejaagd. Deze feiten staan alleen niet in de krant en komen
niet op TV aan de orde.
Dit zwijgen is een postume belediging voor alle vermoorden en iets
minder belangrijk een belediging voor alle bouwkundige constructeurs.
Er is één Nederlandse gedood in de Twin Towers: Ingeborg Astrid Desiree Lariby
op dat moment 42 jaar oud, zij werkte in een kantoor op de 93ste verdieping in de
zuidtoren van het WTC.
Aan Gerard Spong (advokaat van de duivel) is door mij schriftelijk een verzoek gedaan
om een voorstel tot een proces te maken met een aanklacht wegens moord op Ingeborg,
gericht aan de USA regering. Ook Gerard Spong zwijgt in alle talen. (misschien moet hij
eerst geld of is hij gewoon bang voor z'n hachje?)
Ingeborgs lichaam is verpulverd in de nucleaire (Dimona) explosie van een fusiebom
in de kelder en de explosies van de "cutter charges" en de ladingen nano-termiet
elders
in het gebouw
.
Het maatschappelijke discours is totaal verdwenen na 11 september 2001, dat was ook de
bedoeling van degenen die deze catastrofe hebben voorbereid en uitgevoerd. Zeker is geen
enkele Moslim daarbij betrokken geweest maar prominente leden uit de Clinton en
Bush regeringen. Een spoedig proces over 911 tegen de USA staat moet helderheid bieden.

Sinds de kritische jaren 1970 lijkt het een onzinnige vraag te moeten nadenken
over het te volgen maatschappelijke discours omdat toen over alle vanzelfsprekendheden
werd nagedacht en men ook nog oplossingen bedacht.
Het gezag werd getart in de universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen en mede-
zeggenschap werd in alle instituties en bedrijven een zwaar bevochten recht.
Wat is daarvan over gebleven? Welke burger is nu nog maatschappelijk aktief?
Het intellectuele taboe leek verdwenen  maar is anno 2009 weer springlevend, niet in het
minst door het voorbereidende werk van Frits Bolkestein, onze politieke Shell employé.
Door zijn niet aflatende xenofobie legde hij de grondslag voor de moderne
vreemdelingenhaat in Nederland. Deze provinciale intellectueel ondervindt in Nederland
opmerkelijk weinig tegenspraak. Het is kennelijk weer in om over deze heikele
onderwerpen te zwijgen. De intellectuelen van het maatschappelijk debat van 30 jaar
geleden hebben nauwelijks opvolgers.  Als ze er nu nog zijn, zijn ze monddood gemaakt
door schreeuwers zoals Pim Fortuyn, Theo van Gogh en Geert Wilders.
Is het niet macaber dat de eerste twee opinieleiders beiden zijn vermoord om het vrije
woord dat zij misbruikten door grove gemeenplaatsen te debiteren?
Is hierdoor het intellectuele taboe nog veel sterker geworden dan ooit?
Is met deze personen de kortzichtige visie populair geworden?
De uitspraak van Pim Fortuyn: "de Islam is een achterlijk cultuur" en het veelgebruikte
woord "geitenneukers" door Theo van Gogh spreken boekdelen.
Deze populistische definities hebben lokaal zeker niet geholpen in het discours tussen godsdiensten
bovendien is seculier en ten opzichte van het miljard andere moslims het effect nihil.
Alleen het lokale gniffelgepeupel voelt zich gestreeld in het superioriteitsgevoel tegenover
vreemdelingen, moslims en andere minderheden. Het populisme is met
pistoolschoten het maatschappelijke discours binnengedrongen. Ondanks alle excercities
van radikalen zoals Geert Wilders blijft Nederland in Europa feitelijk een multicuturele
samenleving die onmogelijk is terug te draaien.  Dit feit geldt ook in de ons omringende
landen. Het enige zinnige wat je als overheid kunt doen is serieus investeren in
beroepsopleidingen, huisvesting, studie-ondersteuning en taalonderwijs.
Maar dat vergt
planning en toetsing en uitgeven van geld waar de opéénvolgende regeringen Balkenende een
broertje dood aan hebben.

Als er terrorisme ontstaat wordt dat veel meer veroorzaakt door armoede, onderdrukking en
onmacht dan door ideologie of geloof.
Er wordt nu gedaan alsof het helpt om niet meer te spreken over lange-termijn planning in het
onderwijs, energie en milieu, financiën, sociale voorzieningen, vreemdelingen, Europese
samenwerking, dijkbewaking etc. 
Het is domweg uit de mode. De kabinetten Balkenende
doen uitsluitend aan korte-termijnplanning en bezuinigingen ten koste van de
laagstbetaalden in de Nederlandse samenleving.
Bovenop die scheefgroei komt dan nog de 25 jaar VVD politiek. 
(de VVD zat onafgebroken
sinds 1981 tot 2007 in de regering)
25 jaar overhevelen van geld en middelen van arm naar rijk: aftrekposten bij belasting,
zoals de hypotheekrente, giften, donaties, erfrecht. Subsidies: sluiting buurtvoorzieningen,
bibliotheken, verhoging studiekosten, faillisementen van BV's, subsidies onderhoud huizen, enz,enz. 
Verreweg de meeste
subsidies en frauduleuze gelden (faillissementen van BV's)
zijn bestemd voor de hogere- en middeninkomens.
Sluipenderwijs worden uitkeringen verlaagd door uitblijven van de inflatiecorrectie terwijl de
hogere inkomens en pensioenen ruimschoots worden gecompenseerd.
Internationaal bevindt de financiële sector zich midden in een onvoorstelbaar bankroet.
Men doet echter net alsof het leven op de pof een wereldwijde abberratie is die vanzelf
na verloop van tijd verdwijnt. Na het aantreden van Bush als president is de VS enorme
bedragen gaan lenen, honderden miljarden dollars schuld die nooit meer weggwerkt
kunnen worden. De wereldeconomie stevent af op een crash als nooit tevoren.

"Terrorisme"
Nu is het 'terrorisme' in de mode, niet in het minst door de uitlatingen van onze
tegenwoordige overheid, een afleidingstactiek om het niet te hoeven hebben over de
bovenstaande onderwerpen die er werkelijk toe doen. De overheid solt lichtzinnig met het
grootste deel van de bevolking door daadwerkelijk terrorisme uit te lokken via de
medeplichtigheid in de USA buitenlandpolitiek door een misdadige inzet van het leger in
Irak en Afghanistan, z.g. om te pacificeren,
maar in realiteit vanwege de belangen van de
USA. Aan de andere kant worden de basale grondrechten van de rechtsstaat afgeschaft
door identificatieplicht en oprekking van allerlei wetten en regels die verdachten moeten
beschermen tegen de willekeur van de staat. Al deze wetswijzigingen zijn ad-hoc en
worden ingevoerd op de golven van emoties door anti-democratische regerings- en
kamerleden. Dit opportunisme is helaas aan de macht. Lagere overheden en -instanties
profiteren gretig door burgers door middel van boetes geld afhandig te maken.
Dat is de belangrijkste reden waarom het referendum over het verdrag tot de z.g.
 "Europese Grondwet" zo slecht werd onvangen.

Europese Grondwet
Aan de andere kant is de verleiding om van deze grondwet een lijvig boekwerk te maken
duidelijk niet weerstaan.  Een Europese Grondwet moet er wel komen maar niet deze.
Een Grondwet moet een aantal simpele regels zijn die door iedereen wordt begrepen,
ongeveer zoals de Nederlandse Grondwet of nog beter: de veel pragmatischer Duitse
Grondwet
.
Aan deze Grondwet worden dan de meer specifieke wetten opgehangen.
De Europese Grondwet is helaas een ingewikkeld juridisch wetboek geworden waar
niemand overzicht over heeft. Deze "Grondwet" is ook aan niemand uit te leggen.
Het is een gemiste kans teneinde de samenwerking tussen de landen in Europa te
bevorderen. De fixatie op grote bedrijven en de preoccupatie op het vrije verkeer van
goederen, diensten en personen, kortom het failliete "liberale gedachtengoed" in de
grondwet geeft een groot gevoel van onbehagen. Het expliciete toegeven aan alle
mogelijke nationale gebruiken en gewoonten betekent dat met dit verdrag in de hand
zowel het stierenvechten als de concentratiekampen voor dieren worden toegestaan
en dat de nog verdergaande expoitatie van dieren wordt bevorderd.  Met deze grondwet
in de hand kan niets ondernomen worden tegen de explosief toegenomen  mensenhandel,
met name vrouwen en kinderen voor de prostitutie, afkomstig uit Oost-Europese landen.
In een moderne grondwet moeten de basisregels staan voor het welzijn van mens, dier en
milieu, het gelijkheidsbeginsel voor ieder mens. Regels die voor iedereen duidelijk zijn.

Deze basisregels zijn des te nijpender nu het zicht op de totale ineenstorting van het
ecosysteem steeds duidelijker wordt. Europa wordt dan de stabiele mondiale machtsfactor
van betekenis waar milieuwetten echt worden uitgevoerd in de dubbele betekenis
van het woord. Het uiteindelijke streven is de mondiale grondwet.

Wat is terrorisme?
Waren de moorden op Fortuyn en van Gogh terroristische daden? Duidelijk niet.
Het zijn misdrijven, wèl met een politiek doel of om angst te zaaien, zonder de willekeur van
bijvoorbeeld de aanslag van de P2 loge in Bologna
2 augustus 1980, waarin willekeurig
85 mensen werden vermoord, de bommen in Nairobi, Casablanca, Istanbul 20 nov 2003 met
60 doden en een veelvoud aan gewonden en de aanslagen op treinen 11 maart 2004 in Madrid
met
191 doden en 1400 gewonden, de aanslag op het toeristencentrum op Bali op 12 oktober
2002 met
182 doden en rond de 300 gewonden,
de aanslag in Londen op 7 juli 2005 met
56 doden en honderden gewonden.
De aanslag in Londen is zeer dubieus: als je de geschiedenis leest van de 'daders'
lijken zij zelf het slachtoffer van een complot dat er uitziet
als een "oefening".
Het was wel heel erg toevallig dat exact op hetzelfde tijdstip als de
ontploffingen
in de ondergrondse en de bus een oefening gaande was met eveneens exact het
zelfde
scenario. Vervolgens wordt  een Braziliaanse electriciën, werkzaam bij de London
Underground glashard enkele keren door het hoofd geschoten. Ongewenste getuige?
Jones & Watson:
'It's beyond doubt that these four Muslims were framed.
They were most likely hired as MI6 spies, sent to Pakistan and then brought
back and told they were to take part in an important exercise to test national
security. Give them the rucksacks, get them on the trains and then detonate
the bombs remotely.
Do you really believe for a second that guys with 8 month
babies and guys who taught disabled schoolchildren would want to blow
themselves up and kill other innocent people?'. 
'Hire four Arabs and tell them they're taking part in an important exercise to help defend
London from terrorist attacks. Strap them with rucksacks filled with deadly explosives.
Tell the Arabs the rucksacks are dummy explosives and wouldn't harm a fly'.

(How the Government Staged the London Bombings in Ten Easy Steps)

The metal was pushed upwards as if the bomb was underneath the train. They seem to think the
bomb was left in a bag, but I don't remember anybody being where the bomb was, or any bag," he said.[21] This suggests at least one of the bombs may have been planted either on the track,
or on the undercarriage.  http://en.wikipedia.org/wiki/2005_London_transport_explosions
http://www.infowars.com/articles/terror/uk_car_bomb_mi5_had_hand_in_previous_car_bomb.htm

Mr Menezes was not wrongly identified. Mr Menezes was assasinated.
<>  The special branch reached his house and did not enter or raid or try to arrest him.
From telephone company and power company records the special branch already knew
that the house was occupied by Jean Charles Menezes, from Brazil.
  Then Mr Menezes came out of his house empty handed and still no one challenged him.
Strange behaviour for police after a bomb attack.

Mr Menezes then walked a few blocks with the police following him. Still no one challenged him.
Mr Menezes then got on board a bus and the police followed him. Still no arrest. He got off the
bus and the police followed him. Still no arrest or challenge.

 Then at a certain point the Police suddenly jumped on Mr Menezes and killed him. Now they
have altered police logs to cover up what happened - they knew exactly that his name was Menezes. 
Something is fishy.

 The news report says Mr Menezes was an electrician. Electrician where ?  

 Mr Menezes was an electrician with the London Underground or the Tube which was
attacked by bombs. Now isnt that a coincidence.

Witnesses say that the bombs exploded from under the train - not from inside the train.
The steel plates were bent inwards, not outwards.

One suggestion is that the bombs were attached to the electrified rails and exploded by sending an
extra large surge of electric current thru the electrified third rail.  Mr Menezes the electrician at
London Underground was on duty at the time of the bomb blasts and most likely noticed
the unusual surge in the current (which also caused a blackout).

Obviously he was silenced.

Also recall the case of the British weapons expert who exposed the Iraq WMD cover up.
He supposedly commited suicide after walking 5 miles or more from his house.  Quite a
distance to walk to commit suicide.  Then he was found with his wrists cut from the inside out -
an unusual way to cut your wrists - especially during a suicide.

Also recall the case of Princess Diana. A large number of Britons now think she was killed by the
British secret service.

MGGPillai <pil...@streamyx.com> wrote:

 The Independent, London
Special Branch 'altered official log' to cover up fatal Menezes blunder
By Maxine Frith
Published: 30 January 2006
The family of Jean Charles de Menezes, the innocent Brazilian shot
dead by police at Stockwell Tube station last July, have demanded a
public inquiry into his death following allegations that Special
Branch officers changed vital evidence in an attempt to cover up
fatal blunders in the case.

Dirty Neo-Fascist Slugs Slam-Dunk Another Terror Scam

liquid-gate
Michael Chertoff
"They were in the final stages of
planning for execution
"
Michael Chertoff       US illuminati security

Evening round-up of twilight zone manic spewing propaganda blitz

Paul Joseph Watson/Prison Planet.com | August 10 2006

Numerous questions need to be asked about this latest attempt by the dirty Neo-Fascist slugs to
bully people into placating to being treated like slaves and updates on the frothing propaganda
being spewed by the news networks need to be quantified.

For what it's worth, Drudge currently has this on his front page....

CNN: 'Don't use your cellphone within 50 feet of a suspicious object, you might detonate something'...

Absolute twilight zone irrational bullshit.

ABC News and FOX aren't done with this one yet. ABC says five deadly terror suspects on the
loose - that's not enough for FOX who say ten are on the run.

Reports differ as to when the supposed plot was discovered - BBC says Bush spoke to Blair
about it some days ago - other reports say its been known for weeks.

Known for weeks - and yet SNAP - all the ridiculous measures about hair gel, baby milk and water
bottles are implemented on a whim. A decision had been made to introduce this latest fraud exactly
on time this morning. If it was such a deadly imminent plot why did they wait to put these measures in
AFTER the arrests has already taken place?

BBC: "Security chiefs said the group believed to be planning the attack had been under surveillance
for some time."

The terrorists were caught engaging in a dry run before the attack. This translates as 'the patsies
were making sure they got noticed' - actor James Woods tried to alert the authorities to a similar drill
before 9/11 but was ignored.

Bush's comments are totally transparent.

"The American people need to know we live in a dangerous world, but our government will do everything
we can to protect our people from those dangers."

The men pointing sub-machine guns at old ladies are here to help. Display the proper level of obedience to
your government and we will protect you from the terrorists. Impinge on our ability to 'defend' America and
something might go boom boom.

This latest PR scam will subside into implausible buffoonery within days - every other major terror alert that
we have encountered is always exposed as a monumental fraud and we see no other eventuality.


Fortuyn en van Gogh waren wel prominente opiniemakers, dus in die zin zou je het terrorisme
kunnen noemen, omdat het bekende mensen waren met een zeer ruime media-aandacht. Het is
zaaien van angst bij mensen die bepaalde standpunten innemen die ook de staat niet
welgevallig zijn. Er is dus een zwakke analogie te ontdekken tussen beide moorden.
De rol van de overheid moet dus zeker niet worden weggevlakt omdat bij beide moorden er
sprake was van een soort voorkennis, Mohammed B. en Volkert van der G. waren beiden
geruime tijd via telefoontaps afgeluisterd door de AIVD.
Mohammed B. houdt van Denemarken (dinsdag 18 maart 2008)
http://groups.yahoo.com/group/Fortuyn/message/415

Wat deed Mohammed B. in oktober 2003 in Denemarken? Leuk land hoor. Groen en zo. En prima cartoonisten. Maar voor een Nederlandse Marokkaan, die leeft van een uitkering, toch niet het eerste land waar je aan denkt om op vakantie te gaan. Op het moment van zijn trip was Mohammed B. al zwaar geradicaliseerd.

Maar de AIVD heeft – althans naar eigen zeggen – nooit uitgezocht wat Mohammed B. in Denemarken had te zoeken. Het is een van de weinige nieuwtjes die je kunt halen uit het rapport van de Commissie van Toezicht Betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dat onderzoek deed naar de rol van de AIVD rond de moord op Theo van Gogh. Belangrijkste conclusie: de AIVD had de rol van B. (in het Hofstadnetwerk) en zijn `gewelddadige uitstraling' onderschat.

Zoals bekend (zie: Prettig Weekend Ondanks Alles) heb ik mijn bedenkingen over die conclusie, die al eerder was verwoord door de tweede man van de AIVD (Bot) en die dus in die zin weinig opmerkelijk te noemen is. De AIVD had dermate veel informatie over Mohammed B. verzameld (en dan spreek ik natuurlijk nog alleen maar over wat wij nu weten) dat de conclusie dat hij slechts een marginale figuur was binnen het terroristennetwerk eigenlijk onmogelijk was. Het is alsof iemand 's avonds bij een concert in een propvolle zaal heeft gezeten, om de volgende dag doodleuk tot de conclusie te komen dat er die avond geen hond was komen opdagen.

Het reisje van Mohammed B. naar Denemarken valt overigens – toeval bestaat niet, zeggen inlichtingendiensten zelf – in dezelfde tijd dat de Nationale Recherche invallen doet in een aantal woningen van Hofstadgroepsleden in Amsterdam, onder meer in het huis van Mohammed B. Hij zal, ook later, als enige niet worden opgepakt.

Er staat nog iets nieuws in het rapport. Het betreft de volgende passage:

In september 2004 wordt Mohammed B. aangehouden, nadat hij zich agressief heeft gedragen tegenover politieagenten na zwartrijden in het openbaar vervoer. De AIVD heeft via de RID Amsterdam-Amstelland de beschikking gekregen over een kopie van de documenten die Mohammed B. op dat moment bij zich droeg, waaronder een lijst met telefoonnummers (o.a. van personen uit de Hofstadgroep), een los papiertje met het telefoonnummer van de leider van een terroristische organisatie in een ander land, een financieel overzicht met namen van personen uit de Hofstadgroep en hun maandelijkse inleg, een inboedellijst en aantekeningen voor een voordracht.

Het gaat mij om de opsomming: dat van die telefoonummers van Hofstadgroepleden wist ik al, maar niet dat er ook het telefoonnummer van `de leider van een terroristische organisatie in een ander land' (Denemarken?) bij zat, en evenmin dat Mo de boekhouder was van de hele Hofstadgroep.

Wie mij wil wijsmaken dat de AIVD werkelijk dacht dat B. een onbeduidende figuur was in het Hofstadnetwerk, moet van goeden huize komen. Ik durf wel te stellen dat er over weinig moslimterroristen zoveel bekend was als over Mohammed B. En dat er dus iets anders moet hebben gespeeld.

Stan de Jong

De betrokkenheid van
staatsapparaten moet trouwens bij alle terroristische aanslagen kritisch worden bekeken:
De vernietiging van het WTC in New York is zeker terrorisme met bijna 3000 willekeurige
doden, hierbij is de rol van de staat wel heel duidelijk. Er zijn zoveel manco's in de officële
complottheorie van de Bush administratie waardoor iedereen die nadenkt tot de conclusie
moet komen dat het 100% zeker een "false flag" operatie was teneinde een "tweede Pearl
Harbour" te creëren.  Er zijn zoveel bewijzen van explosieven en verdachte acties in de gebouwen,
waardoor het anno 2011 een publiek geheim is dat de Bush administratie deze terroristische
actie zelf heeft uitgevoerd.

De bombardementen en beschietingen op Guernica, Nanking,
Rotterdam,
Coventry,
Londen, Hamburg, Leningrad, Stalingrad, Warschau, Koningsberg, Dresden, Berlijn, Tokio,
Hiroshima, Nagasaki, Hanoi, Laos, Cambodja, Vietnam, Serajevo, Dubrovnic, Belgrado,
Grozsni, Baghdad, Fallujah, etc met in totaal miljoenen doden. De uitroeiing van de Armeniërs
door de Turken, de uitroeiing van de joden, zigeuners, homo's en gehandicapten door de Duitsers,
de uitroeiing van de autochtone bevolking in Amerika, Australië en Nieuw Zeeland door de
witte indringers,  met alweer miljoenen doden.
De uitroeiing van de bevolking van palestina door de joodse indringers. zie het Landje PIK
De strijd tussen de Sunnieten, Shiieten, Koerden voor, tijdens en na Saddam en de USA.
De strijd in El Salvador, Bolivia, Colombia en Nigaragua tussen door de USA gesteunde
rechtse vigilantes en de bevolking. De genocide in Tibet, Ruanda, Tsetsenië, Darfur en
Oost Congo Het gebruik van gifgas, clusterbommen, landmijnen, opzettelijke radioactieve
besmetting
door staten tegen militaire  en civiele doelen etc.

Deze aanslagen met miljoenen doden zijn voor het merendeel
het gevolg van staatsterrorisme
en zeker zaken voor het
Internationale Gerechtshof in Den Haag.
De tsunami op 26 december 2004 met 300 000 slachtoffers wordt door seismische

experts toegeschreven aan een onderzees tot ontploffing gebrachte 10 megaton
waterstofbom.


Het woord 'terrorisme' moet daarom exact worden gedefinieerd en zonder die definitie
 mag het woord niet worden
gebruikt.
Reden: Door de media en de overheid wordt nu alles als terrorisme verkocht, waardoor de
discussie over terrorisme een troebele vijver is geworden waar iedereen datgene eruit vist
dat toevallig goed uitkomt. De staten en regeringen worden meestal niet eens genoemd,
het is altijd 'het regeringsleger' of 'de militairen' tegen de 'terroristen', ongeacht hoeveel
onschuldige slachtoffers vallen door de 'soldaten'. Altijd heeft iedereen de mond vol over
de strijd tussen de "strijders" of "radicalen" of "terroristen" tegen het "regeringsleger"
of tegen de "nato" of de "coalitie". De acties van deze gelegaliseerde moordmachines zijn
vrijwel altijd veel bloediger in aantallen vermoorde kinderen en vrouwen en mannen
of "burgers" dan de acties van de "militanten" of "strijders". Dit alleen al vanwege
het ongelimiteerde blinde geweld dat toegepast wordt. Kijk maar naar het taalgebruik in
Palestina, Irak, Colombia, Ceylon, Afghanistan door vrijwel het totale medialand.
De lokale z.g.  "militanten" of "strijdgroepen" zijn toch altijd een stuk legitimer dan
de illegale bezettende buitenlandse "legers" die werken met oneindig veel meer
geweld door vliegtuigen, zware machinegeweren, artillerie en tanks.
Bijvoorbeeld de Nederlandse bezettingsstrijders in Afghanistan "werken" met een
houwitzer die op 36 km afstand met zware granaten een lemen dorpje totaal vernietigt.
Offers: uitsluitend veel dode kinderen en veel dode vrouwen.  (geheime informatie, geen media)
Resultaat: meer haat tegen buitenlandse bezetters bij de overlevende familieleden.
Gevolg: veel meer mensen melden zich bij de "militante strijders" om de buitenlandse
moordenaars eruit te gooien.

Alle staten maken gebruik van deze terminologie om wetten te wijzigen en burgerrechten
op te schorten. De ene 'maatregel' na de andere wordt genomen: de ID kaart en het
verplichte legitimeren maakt de maatschappij niet "veiliger". Of daarmee de democratie
of wat daarvoor doorgaat wordt geschaad wordt door 'onze' regering verzwegen.
De 'wil van het volk' wordt verward met democratie. Het is de vraag of het aanleggen van
een database van alle Nederlanders en het aftappen van alle internet- en
mobieltjesverkeer een goed idee is. Het naroepen van de president van de VS met zijn
paranoia 'oorlog' tegen terrorisme is een hellend vlak met als resultaat totale chaos en
een totalitaire controle- en politiestaat.
Niet gezien wordt dat deze president voordeel haalt uit chaos en angst omdat dan zijn
wapenfirma's gedijen en omdat het geheime genootschap waar deze man lid van is de
wereldpolitiek kan manipuleren. Het bestrijden van aanslagen in de openbare ruimte
moet worden bestreden door sociale intelligentie, waarbij agenten hun talen kennen
(m.n. arabisch) inzicht hebben in motieven van daders door studies sociologie en
psychologie. De onkunde van de 'openbare ministeries' veroorzaakt de beroerde
bestrijding van internationaal terrorisme. Meer waarschijnlijk is dat staten zèlf terreur-
aanslagen organiseren om zodoende de belastingstroom richting militaire en politionele
belanghebbenden om te buigen. In het klein is zoiets al geprobeerd in de jaren '80 van
de vorige eeuw: de bende van Nijvel in België, de P2 loge in Italië. In de lijn daarvan
zijn de aanslagen in New York, Madrid en Londen hoogstwaarschijnlijk door de
respectievelijke overheden bewust niet voorkomen c.q. actief georganiseerd.

Ad-hoc beleid van de terugtredende overheid

De overheid voert anno 2008 een ad-hoc beleid en reageert uitsluitend op de "markt" 
met bezuinigingen en andere besluiten. Duizenden ambtenaren moeten het veld ruimen
terwijl er juist meer van nodig zijn om nieuw (milieu) beleid gestalte te geven.  De reactie
van de regering op de moord op Theo van Gogh demonstreerde dit ad-hoc beleid pijnlijk
duidelijk. De klungeligheid van zowel het stads- als van het landsbestuur leidde ertoe dat
een hetze-sfeer ontstaan is waartegen met name moslims zich niet kunnen verweren.
Koren op de molen van rechtse types zoals Wilders en Hirschi Ali die de deprivatie van
Koran-lezers nog eens versterkte.
Vanuit de seculiere overheid is geen enkele poging ondernomen dit "gesunde Volksempfinden" 
te ontkrachten, op de lange termijn zeer onverantwoordelijk.
In feite re(a)geert in 2008 het bedrijfsleven via het "gedachtengoed" van Pim 
Fortuyn.
Lokaal en globaal is een egoïstisch provincialisme aan de macht gekomen, waar 

Nederland braaf aan meedoet:
intellectuele armoede, vreemdelingenhaat,
onverantwoordelijk milieubeleid,
vergroten van sociale ongelijkheid, bevorderen van baanloosheid
onder het mom van 'gezonde arbeidsmarkt'.
De schizofrene maatregelen om de overheid "af te slanken" waardoor de burger z.g.
"meer verantwoordelijkheid" op zich moet nemen leidt tot een enorme uitbreiding van
regeltjes en verordeningen opdat de burger permanent kan worden bewaakt.
Zo "verantwoordelijk" is de calculerende burger blijkbaar niet. Om die verantwoordelijke
burger te controleren is dan weer een gigantisch controleapparaat nodig.
De nieuwe zorgwet van ex-minister Hoogervorst is het meest recente voorbeeld. Het gedrag
van zorgverzekeraars moet nauwlettend worden gecontroleerd, anders verwordt de
geneeskunde tot een multinationale business waarin geen plaats is voor mensen met
weinig geld. Het resultaat is al decennia zichtbaar in de VS waar 40 miljoen mensen zonder
ziektekostenverzekering vaak ver onder de armoedegrens leven met als resultaat
miljoenen door junkfood ondervoede kinderen met weinig of geen kansen in die
steenrijke samenleving.

Het resultaat van vriendjespolitiek en de afslanking van de overheid is minder
institutionele professionaliteit.

Het gruwelijke voorbeeld is de storm over New Orleans waar honderdduizenden mensen
meer dan een week zonder hulp moesten zien te overleven. Bij de Bijlmerramp in 1992
faalde de overheid dusdanig dat achteraf een parlementaire enquète nodig was om de
reden van dit falen te achterhalen. Er bleek o.a. totaal geen deskundig personeel te zijn
om dit soort rampen het hoofd te bieden. Je zou kunnen denken aan toxicologen,
milieubiologen en vooral mensen die de gevaren kunnen benoemen en de bevoegdheid
hebben om daar alert naar te handelen. Het toekomstige optreden van de
overheid na een grote overstroming in Nederland, een ramp met een kerncentrale aan de
grens, een ramp met een chemisch transport (chloor, uraniumhexafluoride) betekent dat
men de slachtoffers aan hun lot overlaat voornamelijk uit onmacht en gebrek aan expertise.
Een beroep op het "bedrijfsleven" zal zeker tevergeefs zijn vanwege de daar ook afwezige
kennis en het gebrek aan middelen. In Nederland is de afwezigheid van kennis bij
bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en Waterstaat een groot
probleem geworden. Helaas was de Rijkswaterstaat verworden tot een arrogante kliek
ingenieurs, een soort staat in een staat die voornamelijk bezig was met het monomaan
asfalteren en ondertunnelen van Nederland. Alles overgelaten aan de wegenbouwers.
De minister van Verkeer & Waterstaat is meestal een vrouw, nu
Melanie Schultz van Haegen
(
VVD) (2010-heden) (als minister van Infrastructuur en Milieu), bijna nooit belast met
enige historische-, budgettaire- en dossierkennis.
Een permanente gouden kans voor bouwfraudeurs.
Bijna alle werken worden sinds +/- 1995
uitbesteed aan ingenieursburo´s, terwijl nog maar enkele decennia terug bijna alles
werd ontworpen en begeleid door de Rijkswaterstaat zelf  waardoor er continuïteit wat betreft
expertise aan de kant van de overheid is gewaarborgd.

Dit idee is vanwege opportunistische redenen ("de markt") verlaten waardoor na het
faillissement van zo´n ingenieursburo gelijk ook alle expertise verloren gaat.
Telkens moet de staat dan opnieuw het wiel uitvinden (zeer duur met externe inleen).
Het stadium van onwetendheid van de overheid is nu al bereikt waardoor die overheid sinds
enkele jaren geen serieuze gesprekspartner voor het bedrijfsleven meer is.
Dit geldt voor bijna alle beleidsterreinen: economie, onderwijs, techniek, verkeer en
waterstaat, sociale verbanden, internationale (Europese) samenwerking, etc. De financiële
crisis van 2008 is voornamelijk te wijten aan de afwezigheid van een deskundige staat.
De bijna 40 miljard die Bos aan de banken heeft gegeven gaat ten koste van het dagelijks
onderhoud van de infrastructuur, de zorg, het beheer van de natuur, cultuursubsidies etc.
De afwezigheid van inhoudelijke deskundigheid maakt de overheid kwetsbaar en
een wassen neus, waardoor het aantal irrationele besluiten exponentieel toeneemt. Het
overlaten van kwaliteitscontroles aan ingehuurde 'managers', omdat de gemeentes en
overheid geen expertise meer in huis heeft, betekent een acuut gevaar voor de samenleving.
Enkele recente voorbeelden zijn de extreme prijsverhogingen van de HSL, N/Z - en
Betuwelijn, en alle aanbestedingen waar overheidsexpertise bij noodzakelijk is.
De verzakking van het Bos en Lommerplein in Amsterdam, de sneltram in Den Haag kunnen
eveneens in dit rijtje worden genoemd. Een onafhankelijke en deskundige overheid voorkomt
deze misère. Het net aangetreden kabinet moet serieus in de continuïteit en expertise
van de overheid en gemeentes investeren. Hiervoor moet de belasting worden verhoogd.
Het is anno 2011 wel duidelijk dat de richting van verdere afbraak is gekozen, waardoor het
rijke volksdeel wordt bevoordeeld ten koste van "Henk en Ingrid", om met de PVV van
Geert Wilders te spreken.

Legitimiteit van het vreemdelingenbeleid
De legitimiteit van de Nederlandse overheid is ondermijnd door het deplorabele
opsluit- en deportatiebeleid ten aanzien van 'vreemdelingen'. Er is een minister aan de macht
die rücksichtlos de 'vreemdelingenwet' uit 2000 van de vorige burgemeester
van Amsterdam
Cohen en tegernwoordige lijsttrekker van de PvdA,
die staatssecretaris van Justitie was in
het
Kabinet-Kok II, voornamelijk voor Vreemdelingenzaken.
In die hoedanigheid was Cohen de schrijver van de nieuwe Vreemdelingenwet, die de toelating
van vluchtelingen moest beperken tot de "echte gevallen".
, de wet Cohen.
Deze wet vertoont enkele nazi-achtige trekjes in het opsluitbeleid, waardoor 11 mensen
in de nacht van 26 oktober 2005 de dood vonden, waar Cohen indirect verantwoordelijk voor is.
Deze wet is bovendien een flagrante schending van artikel 1 van de grondwet (die Fortuyn
overigens wilde schrappen) Het is bizar dat Cohen niet verantwoordelijk kan worden
gesteld voor de gevolgen van zijn wet. De Tweede Kamer heeft waarschijnlijk zitten
slapen toen deze gelegaliseerde xenofobie ofwel de 'vreemdelingenwet' werd goedgekeurd.

Wanbeleid
Door doelbewust wanbeleid van de rijke landen neemt het aantal mensen  wereldwijd
onder de hongergrens toe terwijl binnenslands het aantal mensen onder de
armoedegrens
toeneemt. Trek van arme naar rijke streken wordt zo sterk bevorderd. Bij de kunstmatig
hoog gehouden aantal baanlozen komen de mensen uit andere landen die worden
opgesloten om eindeloos te wachten met de smoes dat ze anders de banen van
autochtonen inpikken.
De bezuinigingsdrift van deze geldbeluste regering bevordert juist de baanloosheid
en de milieuvernietiging. De "kredietcrisis" door de banken legitimeert dit wanbeleid.
Omzetten van begrotingstekorten in "derivaten" maakt de overheden tot privé bezit van
de banken. Zie de crisis waarin een stad als Milaan en landen als Griekenland en Spanje zijn
verzeild geraakt. Goldman Sachs wordt genoemd in het boek van Eustace Mullins
"Secrets Of The Federal Reserve" als één van de eigenaren van de USA "centrale bank"
Goldman Sachs "adviseert" overheden tot uitverkoop van hun schulden en belastingopbrengsten.
Goldman Sachs maakt altijd winst omdat de overheidsfinanciën altijd worden gedekt.
Via extreme schulden aan de banken worden alle burgers in de wereld slaven van die banken.
Deze schulden worden opgebracht door het stoppen van subsidies of cultuur, onderwijs en
sociale uitkeringen. Zie

Eustace Mullins - The World Order, A Study in the Hegemony of Parasitism (1985)

Deze 2 genoemde boeken van Eustace Mullins moeten verplichte lectuur worden van het
economie onderwijs op de middelbare scholen, samen met het oevre van Antony Sutton, om
tenminste iets te begrijpen van de economische geschiedenis van de afgelopen 200 jaar.
De enorme onwetendheid op economisch gebied maakt van de huidige academicus een
totale blindganger.
Het stoppen van subsidies op milieumaatregelen is één van die  kortzichtigste vergissingen
van de laatste kabinetten (Balkenende IV en Rutte I (?) omdat de milieuvervuiling ten koste
gaat van de kinderen van nu en in de lijn van de uitverkoop van de staat aan de banken.
Met de alarmerende stijging van het roet- en CO2 gehalte in de atmosfeer kan het beleid
van de meeste landen in de wereld waaronder Nederland zonder meer krankzinnig genoemd
worden.

Nederland, één der dichtstbevolkte landen op aarde, met meer dan 7 miljoen auto's en vele tienduizenden vrachtwagens, schepen, vliegtuigen, (land)bouwmachines, heeft nauwelijks een milieubeleid waardoor jaarlijks tienduizenden mensen voortijdig sterven aan longfalen.

Op milieugebied is Nederland anno 2011 nog steeds totaal  achterlijk en incompetent.
Nederland Distributieland

Universiteiten

Een voor de wetenschap rampzalig zorgelijke ontwikkeling 
is het grote aantal leden van de raden van toezicht met banden of rechtstreeks
in dienst van het
bedrijfsleven.

Rechtstreekse bemoeienis van a-culturele technocraten
die al het onderzoek meet met de meetlat van economisch nut betekent
het einde van de universiteit met als resultaat een bloedeloze
verzameling managers en techneuten op hbo-niveau.
BestuurVanUniversiteiten
Met het aantreden van het tweede kabinet Balkenende was na de miljoenennota een nieuwe 
fase in de al jaren durende 'versobering' van universitaire opleidingen aangebroken. Nog 
minder mensen vinden het opportuun meer dan één universitaire graad te halen. Door het 
financieel afknijpen van studenten passen die er wel voor om zich te bekwamen in meer dan één 
studierichting. Als je veel capaciteiten hebt blijf je noodgedwongen hangen aan één vakgebied
door studieduurverkorting, strenge handhaving studiepunten i.v.m. je recht op een beurs.
Dat betekent: geen tijd voor oriëntatie op de maatschappij en geen tijd voor
studentenactiviteiten.
Kunnen we wat betreft mondiaal beleid dan nog iets verwachten
van de studenten aan universiteiten en hogescholen?

De universitaire studie is zoals hierboven is omschreven gedegradeerd tot een schamele
hbo beroepsopleiding. Waar haal je dan de kritische intellectuelen vandaan? Maatschappelijke
vernieuwing is een vies woord geworden, het kritisch doorlichten van het overheidsbeleid is
steeds schaarser in universitaire kringen, domweg omdat de opleiding te beperkt is geworden.
Dit geldt natuurlijk minder voor de studenten met bemiddelde ouders. Alleen die krijgen de kans
langer te studeren, soms op een privaat opleidingsinstituut waardoor het conservatieve rijkgeboren
volksdeel nog meer de overhand krijgt in de bovenste regionen van de maatschappij.
Het minder bemiddelde segment van de bevolking wordt weer buitengesloten zoals vanouds.
Kinderen van ouders met veel geld vertonen helaas vaak een verwend gedrag. De toekomstige
elite wordt daarom steeds meer  gebaseerd op kenissen ("netwerk") in plaats van kennis.
De wereldvreemde eisen in de vacatures van de overheid spreken boekdelen.
De reden waarom iemand een betrekking bij de overheid krijgt is steeds meer een mysterie
in plaats van transparant en logisch gebaseerd op kennis, ervaring en lange-termijn visie.
Het resultaat is een stuurloos ambtenarenapparaat van managers zonder visie dat meedraait met
elke mogelijke politieke wind van de top.
Niet iets waar een verantwoordelijke overheid naar moet streven. Zonder kritische intellectuelen
is de Nederlandse overheid overmoedig en zelfgenoegzaam geworden. De uitingen van de ministers
Verdonk en van Ardenne op het film-initiatief  "26000 gezichten" spreken voor zich. Het arrogant
grootschalig overhevelen van middelen zoals subsidies van arm naar rijk is het krankzinnige "beleid"
anno 2011. De opheffing en privatisering van de ziekenfondsen heeft hetzelfde effect met de
duidelijke bedoeling om zoveel mogelijk mensen uit de verzekering te verwijderen. Binnen een jaar
zijn er tienduizenden onverzekerden in Nederland. Na 25 jaar de VVD in de diverse regeringen
zien we de
19e eeuwse feodale verhoudingen terugkeren, gebaseerd op ieder voor zich en de
solidariteitsgedachte wordt geheel verlaten. Dit gaat ten koste van grote delen van de bevolking
die verarmen. De explosieve toename van voedselbanken zijn een teken van bewust
overheidsverzaak. Het terugdraaien en het privatiseren van het ambulancevervoer was een eerste stap
van de demissionaire minister Klink. Veel privatiseringen zijn een stap te ver. De markt lost
juist niet allerlei efficiëntieproblemen op en het wordt er zeker niet goedkoper door maar aantoonbaar
duurder. De hele gezondeidszorg is door de privatiseringsgolf aantoonbaar veel duurder geworden.

Dus door de vergaande bemoeienis van de overheid en het bedrijfsleven is de universiteit een
hogeschool geworden en de hogeschool een mbo opleiding. Dat betekent niet dat de overheid
geen invloed mag hebben op het curriculum. De overheid moet juist borg staan voor de diversiteit
en kwaliteit van opleidingen die niet direct economisch van nut zijn maar wel de cultuur van het land
bewaren en bevorderen. Kennis van de geschiedenis waardoor het behoud van de openbare
ruimte wordt bevorderd is van wezenlijk belang voor de instandhouding van Nederland.
Een unverstiteit en hogeschool moet aan de andere kant juist open zijn voor buitenlandse
studenten en leerkrachten waardoor een uitwisseling ontstaat van kennis en er meer kans is
op begrip voor andere culturen. De overheid kan op deze manier actief de burgerzin bevorderen
door niet toe te staan dat het karakteristieke van Nederland verkwanseld wordt aan
bedrijfsterreinen, golfaccomodaties en vinexlocaties.

Eéndimensionale mens
Ziehier de wedergeboorte van de ééndimensionale mens. Het grootste probleem is echter niet de 
studentenaantallen en de eenzijdige opleidingen. Echt problematisch is de verschuiving naar 
studierichtingen die veel geld opbrengen, zoals management, economie en marketing.
De universaliteit van de universiteiten en daardoor eveneens van de studenten is verlaten.
De universiteiten zijn van algemeen vormende instituten in korte tijd geëvolueerd 
naar beroepsopleidingen die marktconform zijn. Een deel van de nieuwe afgestudeerden hebben
al verantwoordelijkheid binnen het ambtenarenapparaat. Dit is momenteel duidelijk aan te tonen:
De rigiditeit binnen de bestuurslagen van het ambtenarencorps is de laatste jaren steeds 
manifester. De voorbeelden zijn legio: het tegen beter weten in doorzetten van grote
geldverslindende infrastructurele projecten waarvan het doel en de beschikbare middelen totaal
niet zijn afgewogen, het geknoei met regels voor sociale zekerheid, het "vreemdelingenbeleid".
De ambtenaar verschuilt zich met het wanbeleid achter de horizontalisering van het beleid
waardoor niemand meer echt verantwoordelijk is geworden. Deze horizontalisering is al sinds
het kabinet Lubbers aan de gang onder de noemer "democratisering". Het machteloze parlement
probeert de verantwoordelijken via parlementaire onderzoeken op te sporen. De recente
parlementare enquètes (RSV, IRT, Bijlmervliegramp, Bouwfraude)  tonen aan dat
de verantwoordelijken onmogelijk zijn op te sporen door de vergaande horizontalisering.
De leden van de regering zijn persoonlijk slechts verantwoordelijk voor een klein facet.
Ik wijt dit feit aan de zeer slechte bestuurlijke opleidingen die zich niet richten op de politieke
veelzijdigheid, maar op het provinciale hokjesmanagement.
Voor onze "economen" in de regering geldt dezelfde benepenheid.
Men hoeft dagelijks de uitspraken van de regering in de dagbladen te lezen waarin dit direct opvalt.
Omdat een algemene visie niet kan worden ontwikkeld door de beperkte opleiding gaan we een
toekomst tegemoet waarin vrijwel niemand verantwoordelijk kan worden gesteld voor de richting
waarin de maatschappij zich ontwikkelt. Hierin schuilt het grote gevaar van afglijden naar
totalitarisme, kortom de fascistische staat.  Het RÜCKSICHTLOSE invoeren van een
AUSWEIS op 1 januari 2005 is een flagrante schending van de grondwet. Evenzo het opnemen van
vingerafdrukken in een permanente database is een schending van de mensenrechten.
Na 11 september 2001 glijden de angelsaksische landen af naar totalitaire nazistaten.
De totalitaire periode van de nazi-bezetting is na 60 jaar bijna totaal vergeten.
Als je goed oplet kunnen de nieuwe totalitaire tendenzen eigenlijk al decennia worden waargenomen.
Binnen de ambtelijike instituties ontstaan kleine koninkrijkjes met onaantastbare bestuurders waar
niemand tegen op kan en dat zijn vaak de enigen in werkelijk vaste dienst.
Het lagere personeel worden murw gemaakt door een permanente vloed van beleids-
wijzigingen, reorganisaties en personeelsmutaties door ad-interim managers.
Bijna iedereen is ad interim of flexwerker. Niemand is meer echt verantwoordelijk en lange-
termijnprojecten, zoals b.v. een klimaatbeleid gedurende tientallen jaren, is onmogelijk geworden
omdat er geen vaste mensen meer zijn met een langetermijn visie op de samenleving en de wereld.
Het gevolg is een machteloos regeringsapparaat dat het moet opnemen tegen de geoliede
totalitaire multinationals die uitsluitend uit zijn op eigen gewin. Door het privatiseren van vrijwel de
gehele overheid is die ook uitsluitend bezig met geld verdienen.
De overheid legt het niet alleen af door onvoldoende middelen, maar vooral door onvoldoende
meervoudig geschoold en gemotiveerd vast personeel.


MBO en LBO
De echte mbo- en lbo opleidingen zijn het kind van de rekening. Die krijgen nog minder geld voor
personeel en onderwijsmiddelen. Het stoppen van de Melkertbanen in het onderwijs is een
schrijnend voorbeeld van dit beleid. Het grootste deel van het budget voor onderwijs gaat op
aan "management" en "onderwijsvernieuwing", terwijl de gewone vakleerkracht op een veel lager
salaris wordt ingeschaald. De manager heeft ook hier de overhand waardoor de kwaliteit van het
onderwijs schrikbarend is gedaald in de laatste decennia. Overal ziet men het zichzelf bestendigende
managersgezwel voortwoekeren in het onderwijs, de zorg, de lokale overheden en zelfs bedrijven.
Door deze zichzelfbenoemende ´beleidsmakers´ met onbeperkte salarisschalen is het onderwijs
door vakleerkrachten gedegradeerd tot tweederangse en onderbetaalde arbeid, terwijl deze mensen
het bij uitstek zijn die het beleid moeten vormgeven en uitvoeren.

Niet ingezien wordt dat de kwaliteit van de "werkvloer" van onderwijs, bestuur en bedrijfsleven
enorm onder druk is komen te staan door de overmaat aan overbetaalde regelneven die zichzelf
permanent noodzakelijk maken door steeds maar nieuwe vernieuwingen, reorganisaties,
afslankoperaties en ´personele updates´.
Met name in het onderwijs en in het openbare bestuur is daardoor een geïnstitutionaliseerde
chaos ontstaan die de kwaliteit van onderwijs en bestuur enorm heeft gedegradeerd waardoor
allerlei beleidsmaatregelen van de centrale overheid al bij voorbaat onuitvoerbaar zijn door de
afwezigheid van geschoolde vakmensen.
Uiteindelijk komen die vakmensen uit het mbo en lbo. Nu kan deze leemte tijdelijk worden
opgevuld met Polen, Russen en via internet vakmensen uit India en China, terwijl in Nederland
jaarlijks tienduizenden leerlingen zonder diploma de scholen verlaten, veelal vanwege de belabberde
kwaliteit van het onderwijs. Het is extra cynisch dat de huidige regering voor vakmensen de
(asiel)procedure sterk heeft vereenvoudigd waardoor deze mensen, die op kosten van meestal
arme landen zijn opgeleid, in Nederland kunnen werken aan de Nederlandse economie. Een
cynischer voorbeeld van (neo)kolonialisme door beleidsarmoede is nauwelijks denkbaar.

Het onderwaarderen van praktijkopleidingen en het overwaarderen van bedrijfs-, economie-,
en management-opleidingen geeft Nederland een schrijnende achterstand op het gebied van
de technische innovatie.
Het merkwaardige is dat het 'bedrijfsleven' dit beleid zelf ontwikkelt en steunt door het opheffen
van stageplaatsen en het exporteren van de basale produktie naar landen met minder of totaal
geen sociale voorzieningen.
Als je allochtoon bent is er weinig inspiratie te putten uit het personeelsbeleid van het bedrijfsleven
en de overheid. In de praktijk heerst een genadeloos racisme waardoor je als allochtoon bij
voorbaat kansloos bent vanwege alleen maar je naam. Zelfs bij lagere overheden en kleine
bedrijven kom je toch nooit aan de bak. Solliciteren is totaal zinloos.
Het verschil in werkloosheid tussen autochtone en allochtone jongeren is significant te noemen.
Het ´beleid´ van de overheid dat vrouwen en allochtonen moet bevoordelen werkt volstrekt
contraproductief omdat dan niet de beste wordt aangenomen, dat is je eer te na.
De meeste in aanmerking komende vrouwen en allochtonen weigeren te solliciteren op
zo´n vacature.
Dit beleid is zeker geen stimulans om je mbo opleiding af te maken. Het is veel slimmer je te
begeven in lucratieve handel of in het criminele circuit. Zo bevordert de onverschilligheid van
de Nederlandse staat de criminaliteit de drugshandel, fraude en afpersing door mensen zonder
enige relevante opleiding.
Er wordt door de 'beleidsmakers' geklaagd dat  er anno 2008 minder bedrijven worden gesticht dan
ooit  Men zegt dan dat de moed ontbreekt de sprong te wagen naar zelfstandig ondernemerschap.
In het huidige door de overheid gecreërde economische klimaat zou je wel gek zijn een eigen
bedrijfje te beginnen, want voor je het weet ben je failliet door de extreme kosten van belasting,
huur, concurrentie, regelgeving, burocratie, personeel etc.
'Beleidsmakers' in Den Haag hebben anderzijds helaas geen idee wat de financiële en inhoudelijke
bemoeienis door het bedrijfsleven voor gevolgen heeft  voor het niveau van de Nederlandse
MBO opleidingen, universiteiten en hogescholen.
Alleen de door het bedrijfsleven gestuurde student kan nog een "masters degree"  bereiken
waarmee de anglofiele kroon op de "universitaire" studie (=hbo beroepsopleiding) gezet wordt.
De onkunde van academici in bedrijfs- en overheidsdienst wordt de laatste jaren steeds duidelijker
zichtbaar. Een kundig sociologisch onderzoek naar de redenen van baanloosheid onder
allochtone jongeren ontbreekt volledig waardoor burgemeester Cohen van Amsterdam spreekt over
het toenemende gevaar voor Franse toestanden in Amsterdam. Je zou als burgemeester bijvoorbeeld
relevant onderzoek kunnen doen naar de invloed van de naargeestige stadswijken waarin deze
allochtonen worden opgesloten. Zo'n beetje alles is daar weggesaneerd of er is domweg niet aan
gedacht: buurtopbouwwerk, buurthuizen, lokale scholingsmogelijkheden, taalonderwijs, bezem-
klassen. In plaats van de Noord/Zuidlijn had er geïnvesteerd moeten worden in mensen. Die jonge
mensen zijn van oneindig veel grotere betekenis voor de toekomst van de stad en van Nederland
dan megalomane infrastructuur met snelverbindingen van de kantoorkolos naar het mega-uitgaanscentrum.
Bij veel gemeentes gaat het bouwen van dingen ver boven de investering in mensen, miljarden worden
uitgegeven aan dure infrastructuur, terwijl die nodig zijn om de ongelijkheid in inkomens te bestrijden,
de achterstandspositie van beroepsopleidingen in te lopen. Hiervoor zijn goed geoutilleerde scholen
nodig en sociale projecten die ten goede komen van de lagere inkomens.
Het besef dat het om mensen gaat is totaal niet aanwezig bij de "bestuurders" van de grote steden
in Nederland. In plaats van klagen moeten de burgemeesters en stadsbesturen keihard aan het werk
om jonge mensen structureel binnenboord te houden door scholing, begeleiding en huisvesting.
Anders wordt een groot aantal van hen al op jonge leeftijd gedwongen het criminele pad op te
gaan waar blijkbaar wèl een goede boterham is te verdienen. Het aantal schoolverlaters zonder
diploma neemt met grote sprongen toe omdat het vmbo en lbo toch maar opleidt voor werkloosheid.
 Men zou moeten inzien dat binnen het vmbo de oplossing kan worden gevonden voor dit probleem, daarom
zou er veel geld moeten worden besteed om leerlingen persoonlijk te begeleiden (coaches) en te motiveren
door duizenden betaalde stageplaatsen binnnen relevante bedrijven, waardoor er contacten ontstaan
met uitzicht op een goed betaalde betrekking of baan.
Het huidige (anno 2008) beleid is het recept voor chaos en deprivatie van tienduizenden mensen zonder enig toekomstperspectief. Dat dit plaatsvindt in een steenrijk land is een grote schande. De oplossing is dat modaal en bovenmodaal fors inlevert en dat zeer kritisch wordt gekeken en gehandeld ten aanzien van megalomane infrastructurele projecten. Het uitzenden van duizenden militairen naar dubieuze oorlogen (Afghanistan en Irak) moet ook tegen dit licht gehouden worden. 1 miljard per jaar? 2 miljard? Niemand schijnt het te weten. Meer helicopters, meer pantserwagens, munitie en transportvliegtuigen in plaats van meer schoolmaterialen en salarissen voor lokale onderwijzers.



In Afghanistan gaan we zeker de verkeerde kant uit.
De honderden miljoenen euro's kunnen veel beter worden ingezet voor andere gebieden zoals Darfur en Oost-Congo, waar dagelijks honderden mensenlevens worden verwoest door moord en verkrachting. Door het enorme geweld van de NAVO en de USA commando's sinds 2001 gaat de populariteit van deze moorddadige legers onder de bevolking van
Afghanistan er zeker niet op vooruit. Het geld en de moeite wordt vooral besteed aan militair materieel dat gebruikt wordt voor het afslachten van de Talibaan samen met de lokale bevolking. Dit heeft niets met opbouw te maken
Allochtonen
             en MBO opleidingen

Machteloosheid
Machteloosheid binnen de juridische afdeling van de staat geeft de mafia en witte -
boordencriminaliteit vrij spel. De organisatiegraad van lagere overheiden komt onder druk te staan
door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.  Het veroorzaakt  een gevoel van onbehagen en
onveiligheid omdat op dat niveau het aantal flexwerkers met een managementopleiding excessief is
toegenomen.

Schijnbare Onveiligheid
Op veel plaatsen in Nederland gaat de kleine criminaliteit duidelijk omlaag, dus "meer blauw op
straat" is een holle frase om stemming te maken en stemmen te trekken. Investeren in de sociale
coherentie van de maatschappij is veel relevanter dan de gangbare numerieke luchtfietserij met
agenten. Sociale coherentie bereik je alleen door een totaal ander personeelsbeleid binnen
de overheid en buiten de overheid die opeidingen met geld en middelen te stimuleren die deze
sociale coherentie ondersteunen zoals sociale psychologie, sociale geografie en sociologie.
Het personeelsbeleid bij justitie, politie èn AIVD moet radicaal op de helling, anders neemt de
machteloze overheid groteske vormen waardoor totalitaire elementen  in de samenleving hun kans
grijpen. Alleen de toepassing van de sociale grondregels kan deze maatschappelijke ramp
voorkomen. Er wordt recent (03-2006) eindelijk aan de bel getrokken, m.n. bij de AIVD waar
blijkbaar een 'schreeuwend' tekort is aan gekwalificeerd personeel. Dit is onlangs ook al duidelijk
vastgesteld door de vermoorde Louis Sévèke in een artikel in de NRC.
Het verband tussen dit artikel en de dood van Sévèke lijkt er duimendik bovenop te liggen
waardoor de dader (=opdrachtgever) allereerst binnen het overheidsapparaat moet worden gezocht.
De middelmatigheid van de AIVD is hemeltergend, het lijkt erop dat het maximale opleidingsniveau
niet hoger is dan LBO/VMBO. (zonder afbreuk te doen aan de mensen met deze opleiding)
Het lijkt erop dat van bewust beleid sprake is, de domme diender (AIVD) moet contrasteren
met de uitgekookte ambtenarentop (ofwel de ECHTE geheime dienst)
Bij deze club heerst een benepen provincialisme, rechtstreeks overgeërfd van de voormalige BVD.
Deze AIVD is ondanks dit alles tòch een weerschijn van het huidige overheidsbeleid: benepen,
middelmatig en bovendien buitengewoon onprofessioneel.

Echte Onveiligheid En Geheime Genootschappen in de Politiek
Het is natuurlijk van alle tijden: geheime afspraken (bouwfraude) ontaarden uiteindelijk altijd in
geheime genootschappen (vrijmetselaars, rozenkruisers, skull&bones en illuminati)

De ROZENKRUISERS zijn hoger in "graad" dan de hoogste vrijmetselaars, dus die rozenkruisers
zijn het "tussenkader" en zitten tussen de "illuminati" en de vrijmetselaars.
De vrijmetselaars zijn het voetvolk van de geheime clubs.
De "illuminati" zijn de bovenbazen en beschikken over het ultieme Grote Geld.
(Rothchilds, Morgans, Rockefellers etc)
Skull&Bones kan je zien als een soort SS die het vuile werk opknapt.

De wereld is dus feitelijk in handen van een paar families.
Dat dit verschijnsel van alle tijden is, is geen reden om niet alert te zijn, zeker als overheid.
Echte onveiligheid ontwikkelt zich dus op een geheel ander niveau waar overheid en politie
nauwelijks grip op hebben: er manifesteren zich groeperingen die zichzelf verrijken door middel
van geheime afspraken en manipulatie van de overheid. Eén aspect is de nevenfuncties
van de rechterlijke macht, een ander aspect is de bouwfraude. Wetten worden opgerekt en
de rechterlijk macht heeft andere belangen dan de wet. Er wordt aan beide kanten geknaagd
aan de regelgeving. Het gevolg is dat de bouwfraude onvoldoende wordt onderzocht en beboet
waardoor aannemers en bouwmaatschappijen op de oude voet verdergaan. Ernstige kostenover-
schrijdingen zijn het gevolg: kijk maar naar de HSL, Betuwelijn, N/Z lijn en de "Joint Strike  Fighter"

Bouwmaatschappijen hebben vanouds banden met geheime genootschappen, vandaar de
"vrijmetselaars", de aannemers die voor een openbare aanbesteding prijsafspraken maken,
waardoor de aanneemsom veel hoger uitkomt. Dit gaat meestal ten koste van gemeenten,
het rijk en soms ook van bedrijven. De vrijmetselaars worden daardoor vaak onvoorstelbaar
rijk op kosten van de belastingbetaler. Deze parasitaire praktijken worden niet aangepakt omdat
de genootschappen leden hebben binnen kringen met macht buiten de 'democratische staatsvorm'
om. Het binnendringen binnen de regeringsmacht van geheime genootschappen (bijvoorbeeld het
Kamerlid en de vrijmetselaar Mat Herben van de LPF en de ex-staatssecretaris van Cultuur Medy
van der Laan, lid van de Rozenkruisers) ondermijnen de democratie. Er zullen ongetwijfeld op
dit moment mensen in de regeringsmacht zijn waarvan we niet weten dat hun belangen elders zijn.
In ieder geval is Herman Wijffels vrijmetselaar, minister Koenders bezoekt de Bilderberger
conferentie. Dit is een tip van de ijsberg. Mensen in topposities moeten wettelijk verplicht worden,
onder ede van het Nederlands Recht, te verklaren dat zij geen eed afgelegd hebben en in feite in
dienst staan van een geheime orde. Als dat uitkomt kunnen deze mensen vervolgens juridisch worden
aangepakt wegens meineed.

Geheime Genootschappen in de praktijk: AMIGOCRATIE

De LPF, dus Mat Herben = de vrijmetselaarsloge had in Nederland de feitelijke macht in handen
omdat de LPF een cruciale sleutelpositie had voor een kamermeerderheid zonder D66.
Historici moeten onderzoeken hoe de besluitvorming is verlopen gedurende Balkenende 1,2 en 3,
welke wetten er toen werden aangenomen door de Tweede Kamer.
Door slimme manipulatie bespeelde en dicteerde de LPF de politiek.
Dit is zichtbaar in het debat over de meldingsplicht voor "verdachte personen".
Mat Herben heeft met zijn deels geheime defensie- en industrielobby de excessief dure Joint Strike
fighter aan de Nederlandse Belastingbetaler opgedrongen. Een zonneklaar produkt van de geheime
manipulaties via fraude en smeergeld van de ordegenoten van Mat Herben. Een regering,
gebaseerd op de principes van de verlichting met de nadruk op de rede en empirie, glijdt
met deze mystieke groeperingen aan de macht af naar neofeodalisme waarin mensen voor
onbepaalde tijd kunnen worden opgesloten alleen vanwege hun denkbeelden. Het proces tegen de
z.g. "Hofstadgroep" is daarvan het laatste voorbeeld. Alles wordt gedaan om net te doen alsof
in Nederland een soort Patriot-Wet van kracht is. Anderzijds wordt het preventief aanvallen van
Afghanistan en Irak met de mystieke beweegredenen van de kruisvaarders
verdedigd. Er is zelfs niet eens nagedacht over de gevolgen voor de wereldpolitiek en laat
staan over de uitwerking op de inwoners in die landen zelf. Het enige wat telt is zo veel mogelijk
chaos, moord en doodslag te veroorzaken.
Deze geopolitieke "strategie" moet uiteindelijk leiden tot de lang verlangde "wereldregering"
met een fascistische dictator aan de macht. De geheime groepen, samengevat als de "illuminati",
noemen dat "De Nieuwe Wereldorde". Met behulp van de nieuwste computertechnologie hopen
deze lieden een soort wereldregering te creëren, iets in de vorm waar de nazi´s ook naar streefden.
(Het Derde Rijk ook wel Het Duizendjarige Rijk)
Met de huidige machtsmiddelen, technologie en het gebruik van de USA en de VN als voertuigen
denkt men dit "Het Vierde Rijk"
op korte termijn te kunnen forceren. 
(
Het Vierde Rijk van de Rijken)
Altijd als er sprake is van een nieuwe wereldorde kan men er veilig van uitgaan dat een geheim
genootschap daarvan de drijfveer is. De huidige stand van de informatietechnologie maakt dit
duizendjarige rijk naderbij dan ooit. Hitler, Stalin, Mao, Pinochet, alle massamoordenaars in de
geschiedenis hadden alleen kunnen dromen van onze perfecte verklikkersmaatschappij. Wij leven
anno 2008 in een uiterst gevaarlijke tijd wat betreft totalitaire mogelijkheden.
De z.g. 9/11 catastrofe is vrijwel zeker door deze "illuminati" georganiseerd, met als
analogie de Rijksdagbrand, het Tonkin incident en de Japanse aanval op Pearl Harbour.
Hierdoor creëren deze "illuminati" een alibi om oorlogen te legitimeren en burgerrechten
te decimeren. Het uiteindelijke doel is de wereldbevolking eveneens te decimeren.
Helaas wordt dat door vrijwel niemand binnen de "openbare media" begrepen. Met talloze
verwijzingen in "newspeak" kan degene die oplet een beeld vormen, want in bijna
alle media komen bizarre berichten voor. Bijvoorbeeld de doden in de Twintowers worden
van "slachtoffers" omgezet in "offers". Terwijl in de echte wereld deze 3000 doden gewoon
vermoord zijn met als doel dat hun "offers" leiden tot een nieuwe wereldorde. In de meeste
kranten wordt niet geschreven over het zinloze van deze moordpartij en over de woede en het
verdriet van de nabestaanden. De 3000 "offers" zijn een abstractie geworden. Omdat vrijwel
alle kranten in handen zijn van enkele, meestal zeer reactionaire, mediatycoons kunnen die
niet anders dan "goedgekeurde" publicaties verzorgen, waardoor globaal een censuur
ontstaat die die van de voormalige DDR en de Sovjet-Unie ruimschoots overstijgt. De opkoop-
woede van onafhankelijke media gaat in versneld tempo verder. Niet verwonderlijk is dat
in de hoogste regionen van de krantenconcerns, banken en andere financiële instellingen
bilderbergers, vrijmetselaars en leden van andere verborgen genootschappen aan de touwtjes
trekken of op z'n minst een sterke lobbygroep vormen.

De psychopatische bombardementen op Afghanistan en Irak worden "oorlog" (=newspeak) genoemd,
terwijl het een banale vorm van terrorisme is. De ernstige langetermijngevolgen
voor de gezondheid van mens en milieu geven blijk van het benauwende provincialisme van deze
geheime groeperingen. (zie: http://www.depleteduranium.tk)
De belangrijkste rol in de oorlogen van de laatste decennia spelen de wapenfabrikanten en
de tussenhandelaren (o.a. de firma Carlyle van de familie Bush)
Oorlogen brengen geld in het laadje. Er is dus geen doel van de oorlogen dan
ze zo lang mogelijk laten voortwoeden waardoor een enorme aanzuigende werking ontstaat voor
allerlei wapentuig voor alle strijdende partijen. Vrede is dus geen optie. De Nederlandse staat kan
opeens honderden miljoenen tot miljarden euro´s uitgeven om een heel leger in Afghanistan aan
een illegale oorlog te laten deelnemen ten behoeve van de wapenindustrie.

Het bovengenoemde wanbeheer veroorzaakt een recessie die feitelijk afgewenteld wordt
op oude, arme en behoeftige mensen ( zie de thuiszorg). Het is kennelijk voordeliger voor
de staat om bijna een miljoen werklozen een inflatoire uitkering te geven dan ze een fatsoenlijk
bestaan te garanderen. Er zijn anno 2008 bijvoorbeeld 160 000 mensen met een Wajong-uitkering,
er wordt verwacht dat dit er over 20 jaar 300 000 zullen zijn. Mensen met een handicap
vallen buiten de boot door o.a. de ambtelijke rompslomp van het UWV.
In de Verenigde Staten is dit proces al honderd of meer jaren aan de gang.  Daarom zijn daar
bijna 40 miljoen mensen onder de armoedegrens, zonder sociale- en ziektekostenverzekering.
President Bush senior & junior en de democratische ex-kandidaat Kerry zijn n.b. ALLEDRIE
lid van het puberale Skull & Bones (anno 1832) met tal van geheime afspraken en doelstellingen.
Alsof dit groepje uitverkorenen de enigen zijn in de machtsstrijd om het presidentschap van het
machtigste land ter wereld. Dit feit alleen al is uiterst verdacht.
Reagan was lid van de obscure Bohemian Club, Eisenhower en zelfs Clinton. Het blijkt dus dat
er een waas van obscurantisme hangt rondom het USA presidentschap. Het is daarom niet verwonderlijk
dat geen enkel beleid wordt gevoerd in z.g. ´democratische´ geregeerde landen die het
lidmaatschap van geheime gezelschappen bij de ´gekozen´ politieke figuren aan het daglicht brengt.
Als je erover nadenkt lijkt het alsof wereldwijd een macaber toneelstuk wordt gespeeld met
miljoenen mensen die gebruikt worden als figuranten (en "offers") in een globaal schaakspel.
Henri Kissinger is een vrijmetselaar (“Military men are just dumb stupid animals to be used
as pawns in foreign policy.” - Henry Kissinger, quoted in “Kiss the Boys Goodbye: How
the United States Betrayed Its Own POW’s in Vietnam”
) en alle presidenten en
ministers uit het verleden van de VS waren vrijmetselaar of lid van de Bohemian Club.
Allemaal vergaarden ze grote fortuinen met wapens, opium, olie en alcohol. Waarschijnlijk zijn de
Verenigde Staten opgericht door de Illuminati om te dienen als vervoermiddel naar de
wereldheerschappij. Het vrijheidsbeeld is geschonken door Franse vrijmetselaars aan de USA.
Een vriendendienst en een teken dat alle vrijmetselaar-achtige gezelschappen banden met elkaar hebben.

Dit heeft geleid tot een wereldwijde AMIGOCRATIE: er ìs dus al een soort geheime wereldregering
in operatie in de vorm van bilderbergconferenties en andere exclusieve bijeenkomsten die nooit
openbaar in de pers worden beschreven.

Deze foute amigocratie is vrijwel zeker de belangrijkste reden voor de extreme verschillen tussen
arm en rijk in de wereld.
Loyaliteit aan de loge of aan een andere obscure bende staat mijlenver boven loyaliteit aan het land
waardoor de deur wagenwijd wordt opengezet naar excessieve zelfverrijking en uitbuiting van arme
landen.
Deze wereldregering bestaat al eeuwenlang, waardoor op bizarre gronden oorlogen worden gevoerd
om zo chaos en gezagscrises te veroorzaken, waarna de geheime ORDE orde gaat brengen door
stromannen naar voren te schuiven, zoals de onderstaande Ron Paul, USA Congressman.
Ron Paul
                      Vrijmetselaar Masonic Handshake
Masonic Handshake
Ron Paul omgeven door
vrijmetselaars-symbolen.
Originally posted by CzErased ron paul and the illuminati [or masonic] hand shake.
De "krediet-crisis"van september 2008 is zeker door vrijmetselaars georganiseerd, want zij
bepalen de waarde van de dollar. Het pompen van 700 miljard dollar belastinggeld in de privé-sector
is alleen mogelijk wanneer de staat een corporatie is met een schuld van 1 triljard dollar.
Het is schuld betalen met schuld. In feite is de
bezitter van de dollar al sinds 1933 privé-eigenaar
van de USA door het opgeven van de goudreserve. USA is een grote multinational, niets meer.
Ron Paul (als "good"_free_mason?) geeft hierover enige informatie, zie het interview achter
de volgende link:
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread354189/pg1
De macht van het machtigste land ter wereld is dus in handen van een obscure, puberale, satanische
bende of sekte.Via achterkamertjes, financiële injecties en geheime afspraken sturen van de
democratie is het einde van de democratie.  De bindende rites en geloften aan die geheime
clubs gaan veruit boven de gelofte tot loyaliteit aan de staat. De verschillende graden weten niets
van elkaar, waardoor een bekende hierarchie van geheime "cellen" ontstaat.
De wereldwijd gehandhaafde kenmerken van geheimhouding kan de oorzaak zijn dat de enorme
misdaad die "9/11" feitelijk is, zo perfect uit de mainstream media wordt gehouden.
De tegenwoordige verhoudingen in de wereld zijn dus volledig bepaald door geheime genootschappen
(Thule Gesellschaft, Bohemian Club, Skull & Bones, Vrijmetselaars, Scientology kerk, Kabbala, Gladio, Bende van Nijvel, B'nai Brith, Rozenkruisers, Rotary, "Golf"clubs, Bilderberg conferentie en andere loges, vrijwel uitsluitend
 jagend op geld, [wereld]macht en eigenbelang)
In de Verenigde Staten wordt het aantal vrijmetselaars geschat op 8,6 milioen, extrapolatie naar Nederland
betekent dat er ongeveer 500 000 leden van geheime ordes zijn (vrijmetselaars, rozekruisers en andere tempeliers)

Sommige van die clubs komen en gaan; er wordt soms tijden niks meer van gehoord, soms duiken ze
ineens op in het nieuws in verband met een moord of een schandaal.

Dit heeft o.a. tot gevolg dat aan de zijde van de Islam mogelijk ook geheime genootschappen zijn opgericht zoals de Jemaah Islamiyah etc. Alhoewel dit ook een mantelorganisatie kan zijn van de Mossad die in naam van moslims
bomaanslagen pleegt. (Bali en Jakarta)
De
Al Qaida is door de CIA opgericht om z.g. een tegenstander van  formaat te creëren
waar dan een eeuwige
oorlog tegen kan worden gevoerd.
Al Qaida is dus een verzinsel waaromheen enorm
veel leugens kunnen worden bedacht om de
"oorlog tegen het terrorisme" voor eeuwig te kunnen voortzetten.

Historicus Gerard Aalders schreef  boek over de geheime Bilderberg conferenties (klik op het artikel voor vergroten: "view image")
Bilderberg in het NRC Handelsblad

EEN GEHEIME WERELDREGERING IS HET ZEKER WEL
(JE MOET KRANTENKOPPEN OVER GEHEIME CLUBS ALTIJD OMDRAAIEN IN BETEKENIS)


Artikel in het NRC Handelsblad van 13 mei 2007: Naast  Beatrix zijn de ministers Verhagen en Koenders lid, evenals Herman H.F. Wijffels, "bewindvoerder"  bij de Wereldbank en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (en vele anderen die op de knoppen drukken)
Ben Knapen,  toenmalig hoofdredacteur van het NRC-Handelsblad mocht op voorwaarde van absoluut zwijgen over de besproken onderwerpen in 1990 een conferentie bijwonen.  De berichtgeving over de geheime clubs in Nederland komt dus slechts sporadisch in de(ze) krant. Er kan van uitgegaan worden dat vrijwel alle bilderbergers lid zijn van een orde van vrijmetselaars. Dit zet Prins Bernhard, de oprichter van de
Bilderberger conferentie in een ander daglicht in tegenstelling tot de in recente boeken beschreven "schavuit van Oranje". Bernhard
heeft met de oprichting van de Bilderberg conferentie een wezenlijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de toekomstige fascistische
"Nieuwe Wereld Orde", de voortzetting van Hitlers Derde Rijk, je kan het in 2010 noemen: "Het Vierde Rijk van de Rijken".
 Deze "Nieuwe Wereldorde" is in wezen op dit moment een feit gezien het al bijna 9 jaar geleden is dat de grootste misdaad "9/11" gepleegd
 is door een bende Israëlische explosieven experts en het officieel nog steeds die 19 Moslims waren met plastic "boxcutters".
Dit tegen alle technische en wetenschappelijke "wetten" en feiten in. Zeker een glorieuze overwinning van mediacontrole door de gezamenlijke geheime genootschappen in de wereld.
Deze link geeft een geheel ander beeld van de Bilderberg types die wel degelijk de wereldpolitiek manipuleren
Achter de schermen bestrijden de bendes elkaar op leven en dood en gebruiken alle
mogelijke
wapens en alibi's in de vorm van leger,
(geheime) politie, bommen en terroristen.
Door middel van aanslagen met veel onschuldige slachtoffers wordt de politiek gestuurd in de
richting van een controle- en politiestaat. De aanslag van 9/11 is volledig in deze lijn en is
vrijwel zeker door de regering Bush zelf georganiseerd. De stalinistische zelfcensuur van de media 
in combinatie met een stasi-achtige controle op anti-loyale activiteiten (patriot-wet) zorgt ervoor
dat er geen officieel onderzoek naar de werkelijke daders wordt gedaan. Het door het hoofd schieten
van
Jean Charles Menezes bewijst afdoende dat de Londense aanslagen door de UK regering zelf
zijn bedacht en uitgevoerd.
Alleen op het internet en in diverse boeken wordt gewag gedaan van bovengenoemde vermoedens.
De excessieve bewapening van de USA is één van de resultaten van de geheime
lobbies. In zijn afscheidsrede in 1961 heeft president Eisenhouwer specifiek gewaarschuwd voor
het "militair - industriële complex" dat een geheel eigen leven zou gaan leiden. Anno 2006 is
vastgesteld dat de wapenindustrie in de vorm van de machtigste lobby die de mensheid ooit heeft
gekend zelf zijn oorlogen creëert, gebaseerd op leugens en bedrog. De recente oorlog tegen Irak
is daarvan een schrijnend voorbeeld. Dat Irak achteraf geen atoombommen had doet niet
ter zake, wel dat onnoemelijk veel wapensystemen zijn verkocht. De meer dan 200 000 Irakese
burgers die zijn vermoord worden slechts terloops 'de collaterale schade' genoemd.

Alle bovengenoemde geheime clubs stellen het machtspolitieke resultaat ten koste van de benodigde
massale moordpartijen.  De slachtoffers van deze politiek worden "OFFERS": genoemd; alles in
dienst van de toekomstige wereldorde. Het doel heiligt in alle opzichten de middelen. Stuk voor
stuk worden in deze organisaties opzichtig een ijzingwekkende onverschilligheid jegens de dood en het
door hen veroorzaakte menselijk lijden gekoesterd. Soms wordt de dood bovendien
nog
eens
nadrukkelijk geëerd en aanbeden met symbolen zoals geraamtes en schedels.

Het bovenstaande lijkt een bizarre voorstelling van zaken in de "moderne" wereld en een
complotwaan, maar naarmate steeds minder mensen weten waar het met de wereld naar toe moet,
onstaan als vanzelf meer mensen met het hermetische geloof in de geheime bende, sekte, orde of in
een "oeroud" genootschap. Het verdwijnen van ideologieèn zoals christendom, socialisme,
communisme, kapitalisme werkt nihilisme in de hand. Het zou verstandig zijn als regeringen daarvan
bewust worden en de burgers enig perspectief bieden door middel van het streven naar  een duurzame
samenleving.
Maar kennelijk is verstandig zijn NIET het belang van de gemiddelde landsregering en
haar
handlangers binnen de zichzelf controlerende media.

Democratieën hebben niet in de gaten welke heilloze weg is ingeslagen met het tolereren van
geheime genootschappen tenzij de regeringen en de media zelf totaal geïnfiltreerd zijn. Deze
helloze weg gaat ook Nederland op met de intrede van de vrijmetselaar Mat Herben en de
Rozenkruiser Medy van der Laan in de politieke arena (zie o.a. het omstreden JSF-besluit).

Beïnvloeding door Medy van der Laan heeft geleid tot het onzalige debat over het "Intelligente
Ontwerp"
van Maria van der Hoeven. De Rozenkuisers geloven dat de aarde het middelpunt
van het heelal is en dat er een Grote Schepper is die alles gemaakt heeft.
De nieuwe mediawet draagt
opvallend duidelijk het stempel van de Rozenkruisers: "weg met de kritische onafhankelijke media",
alleen door de overheid gemanipuleerde tv en radio. Het macabere eeuwig identieke wereldbeeld
met hermetisch reïncarnerende Rozenkruisers is een werkelijkheid welke alle werkelijkheid van de
regeringsverantwoordelijkheid vernietigt. De fanatieke uitspraken van Mat Herben tegen
actievoerders past ook geheel in de lijn van zijn slaafse houding tegenover de overheid.


Rooswijk en
          Rozenkruisers
Na de aankoop van de Ritman verzameling was dit weer een dubieus besluit van Medy van der Laan:
de berging van het VOC -  schip de Rooswijk.  Een volgende stap in het Rosenkruisers-epos is de
aanschaf van het 'Huis met de Hoofden' door de zakenman Ritman, ongetwijfeld met het geld
van de overheid, 17 miljoen euro OVERHEIDSGELD verkregen uit de 'verkoop'van de 'Ritman-collectie'.
 Deze collectie kwam direct weer in handen van de rozekruisers,  maar nu "in bruikleen" van de overheid, en bleef net zo ontoegankelijk als voorheen op de Bloemgracht in Amsterdam. Inmiddels is de Ritman verzameling waar de Nederlandse overheid 17 miljoen euro voor neertelde verhuisd naar het Huis met de Hoofden op de Keizergracht 123 in Amsterdam. De panden aan de Bloemgracht zijn nu te koop of bewoond door rozekruisers?
voormalige Ritman panden
rozekruisers Keizersgracht 123
               Amsterdam
Ritman panden aan de Bloemgracht in Amsterdam - collectie 17 miljoen euro
Huis met de Hoofden Keizersgracht 123

Het "DEBAT",  waar Medy van der Laan zo gretig mee zwaaide is een debat van geheel andere
orde dan de vrije associatie. Elke keer dat Medy van der Laan het woord debat gebruikte bedoelde
zij eigenlijk het woord dictaat of decreet.  De eed van trouw aan de loge stelt de loyaliteit aan de
staat veruit in de schaduw.

Daarom zou een onafhankelijk omroep zoals de NPS per direct
opgeheven worden
waardoor de geheime genootschappen het openbare"debat" kunnen dicteren. Kortom
een zeer gevaarlijke ontwikkeling waar, zeer verontrustend, niemand zich van bewust is.
Leden van een geheim genootschap, zoals Medy van der Laan en Mat Herben mogen
NOOIT een openbare en gekozen/benoemde functie zoals minister,
burgemeester,
staatshoofd, (top)ambtenaar, staatssecretaris, kamerlid etc. bekleden. De gevolgen zijn
dodelijk voor democratische staatsvormen. De beslissing over de opheffing van de NPS was
n.b. genomen door de fractievoorzitters in afwezigheid van
staatssecretaris van der Laan.
De verantwoordelijkheid bevindt zich in alle opzichten buiten haarzelf, een typisch aspect
van haar gelofte bij de Rozenkruisers. Er is aantoonbaar buiten haar om beslist.
Blijkbaar zitten van Aartsen, Dittrich (Bakker) en Verhagen in een hogere loge dan
Medy van der Laan. Nederland wordt DUS geregeerd door de fractievoorzitters van de
drie regeringspartijen, die als gevolg van de fractiediscipline ALLES kunnen besluiten.

Onderzoek moet worden gedaan naar de invloed van geheime genootschappen op de regering en
of de vrijmetselaars en rozenkruisers geen mantelorganisaties zijn van een tak van de Islamitische
 broederschap omdat de gebruikte inwijdingsrituelen abnormaal veel islamitische trekken vertonen.
Verder zijn de bovengenoemde genootschappen zonder uitzondering rabiaat anti-christelijk.
Een feit is dat zij anti-Verenigde Naties zijn, en dus inherent anti-democratisch. (het oprichten
van de VN is zeker een onderzoek waard: het is ook een mogelijkheid tot globale controle)
Het oprichten van Vrijmetselaars- en Rozenkruisersorden is zeker een poging het christendom
te ondermijnen. De huidige seculiere samenleving kan echter bijna niet meer christelijk genoemd
worden terwijl de wetten en gewoonten nog wel afgeleiden zijn van het feodale christen- en jodendom.
Er is dus een aanpassing aan de gang binnen de geheime genootschappen van anti-christelijk naar
anti-democratisch. Het nieuwe doel is geworden: de ondermijning van de democratieën. Dit begon
met de Weimar-Republiek, wat een beetje uit de hand is gelopen en als resultaat had het nazidom.
Het is vrijwel zeker dat het Thule-gezelschap, Skull & Bones en vrijmetselaars de ondergang van de
Weimar-Republiek hebben bevorderd, en aktief de opkomst van de nazi's hebben gesteund.
Anno 2008 wordt een poging ondernomen de democratie te ondermijnen, te beginnen met de VN.
De regering van de USA is al in handen van Skull&Bones een groep illuminati van de Yale
universiteit. Het uiteindelijke doel van deze clubs is onveranderlijk 'de nieuwe wereldorde' ofwel
een provinciaal streven tot heerschappij over de gehele aarde. Dit streven is afkomstig uit de
nostalgische overtuiging dat zij de erfgenamen zijn van het Egyptische farao-rijk. Door de
permanente mystieke verbintenis met het verleden en het hermetische streven naar 'de nieuwe
wereldorde' wordt het heden totaal ontkend en als onbetekenend ervaren. Dood, verderf, honger,
ziekte, armoede, rampen en oorlogen zijn de voertuigen die tot deze 'de nieuwe wereldorde' kunnen
leiden en worden daarom juist aangewakkerd omdat uit de beproevingen de nieuwe mens zal
ontstaan. Leden van de genoemde mystieke orden hebben dus één overéénkomst:  totale
onverschilligheid ten opzichte van het {mede}menselijke bestaan van mensen die geen lid
zijn. Ze noemen zichzelf geen sekte maar hebben wel alle kenmerken van sektarisch gedrag.
Er bestaan geen vriendschappen buiten de orde en menslievende bedoelingen zullen daarom
met groot wantrouwen moeten worden beschouwd.

Het opschorten van grondrechten moet daarom worden gezien in het verlengde van het
mondiale lange-termijnbeleid van de geheime orden. Zij hebben belang bij angst, repressie en
wantrouwen, waardoor capabele leiders in diskrediet worden gebracht. Tijdens de zo
geprovoceerde bestuurschaos kan dan een lid van de geheime orde de macht overnemen,
ongeacht de incompetentie van dit persoon. (geen incompetentere president dan Bush jr., geen
incompetentere staatssecretaris van Cultuur dan Medy van der Laan).
Het met voeten treden van (VN) verdragen is het hoofdkenmerk van de macht van geheime
genootschappen. Kijk naar de escapades van Henri Kissinger.
Internationaal is hèt voorbeeld de illegale en op leugens gebaseerde verovering van Afghanistan
en Irak zonder VN mandaat mèt steun van de Nederlandse regering zonder zeggenschap van
de Tweede Kamer. Achteraf legitimatie is geen legitimatie  maar een voldongen feit.
Het sturen van militairen naar Irak en Afghanistan zonder een oorlogsverklaring of mandaat van de
Verenigde Naties zou je kunnen uitleggen als ondermijningsacties door bovengenoemde geheime
genootschappen.
Dit zegt genoeg over de legitimiteit en integriteit van het tweede kabinet Balkenende die internationaal
banditisme steunt. Het goedpraten van CIA-martelpraktijken na een aanvankelijke kritische houding
is minister Bot (van buitenlandse zaken) zeer aan te rekenen, net zo goed zijn twijfel over de
legitimiteit van de aanval op Irak.
De gelegenheidscoalitie heeft het gewonnen van de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties en de (aan modernisering toe zijnde) Veiligheidsraad. Op 16 september 2004 bestempelde
de Secretaris Generaal van de VN, Kofi Anan deze veroveringsoorlogen als illegaal.
Nationaal is het voorbeeld de beleidsvoornemens van Medy van der Laan, die de onafhankelijke
omroep wil vernietigen en de musea van Nederland met elkaar wil laten concurreren. Het resultaat is
culturele afbraak, het enige doel van de geheime genootschappen, omdat de enige vorm van
cultuur die zij erkennen is de cultuur van de eigen club.
Zie de recente aankoop voor 18,75 miljoen Euro door de regering van de Rozenkruisers bibliotheek
´Bibliotheca Hermetica´ van J.R. Ritman aan de Bloemgracht 31-35 in Amsterdam.
Het belastinggeld wordt in dit geval misbruikt voor de aankoop van een privé - hobby.
Voor haar eigen (Rozenkruisers-) bilbliotheek geldt natuurlijk niet haar adagium:
„Dat stoffige, saaie imago van speuren in een vitrine moet verdwijnen.” (Medy van der Laan) Er is
niets stoffigers dan de symbolen en mystieke boekwerken van de Ritman-verzameling:
hermetisch niet in staat te concurreren met verreweg de meeste andere musea.
Inmiddels heeft de staat (=Medy van der Laan) de Ritman bibliotheek weer in bruikleen
teruggegeven aan de Rozenkruisers. Bizarder kan je het niet bedenken. Waarschijnlijk met de
miljoenen van de staat heeft Ritman anno 2006 "het huis met de hoofden"  van de gemeente
Amsterdam gekocht, om er een centrum voor de Rozenkruisers van te maken. Wederom een<
bizarre transactie van een geheim genootschap op kosten van de belastingbetaler.

Rechts/links debat

Het gevolg van het bovenstaande is dat de rechtse partijen relatief meer stemmen trekken dan 
de linkse met het gevolg een assymmetrie in de maatschappij. Hierdoor ontstaat nog meer
vlucht naar fundamentalisme en obscurantisme: geheime (mafia) genootschappen bestrijden
elkaar met moord- en bomaanslagen. 

Internationaal
Internationaal is dit decennia aan de gang: bijvoorbeeld in Zuid- en Midden Amerika en het
Middenoosten "helpt" de CIA dictaturen met het vermoorden van de gematigde en/of linkse
oppositieleiders waardoor b.v.  in Arabische staten geheime verzetsgroepen worden opgericht
waarvan Al Qaida er één van is.
Het internationale terrorisme is door "westerse" overheden zelf in het leven geroepen met veel
geld en materieel en wordt  voortdurend bestendigd door de onrechtvaardige wereldhandel.
De werelwijde drugshandel en de sexindustrie met de uitbuiting van vrouwen en de handel in
mensen is daarvan het logische gevolg. Afghanistan heeft na de "bevrijding" de hoogste
drugsproductie aller tijden. De wereldmacht is anno 2008 in handen van occult provincialisme
afkomstig uit de drugshandel. (Skull & Bones is in 1832 opgericht door opiumhandelaren, het is
dan ook niet verwonderlijk dat de opiumteeld floreert nu Afghanistan in het bezit is van S&B)
Een belangrijk beleid ter bevordering van het terrorisme is de verspreiding van video's over
het door USA-Apache helicopters op afstand zomaar doodschieten van (Moslim) burgers in
Irak en Afghanistan, de foto's van het martelen van gevangenen in Irak en Guantanamo.
Het publiceren van deze foto's en video's kan heel goed opzet zijn resulterend in een macabere
misleiding waardoor meer mensen de kant van het verzet kiezen, gevolg: meer gewapend
verzet, een groter leger, meer wapens, uiteindelijk gunstig voor de producenten van
deze wapens, waaronder Carlyle, de firma van de familie Bush. De familie Bush heeft een lange
staat van dienst in het bevorderen van oorlog (zie Prescott Sheldon Bush en de Tweede Wereldoorlog),
de moord op John F. Kennedy (waar vrijwel zeker Skull&Bones met George Herbert Bush
de opdrachtgever was en enkele kopstukken van de Mafia de uitvoerders waren)

Overheidsbeleid

Binnen de lokale overheid moet daarom minder de nadruk worden gelegd op "het kille
management" waardoor burgers zich meer betrokken voelen dan momenteel.
Structureel contact tussen burgers en overheid. Dit kan alleen worden bevorderd door een
fundamenteel ander personeelsbeleid. Minder technocraten, meer mensen met sociale
intelligentie in alle lagen van het ambtenarenapparaat. Dit om een volgende 'volksopstand'
zoals bij de opkomst en dood van Pim Fortyn te voorkomen.
Het zal een moeilijke omschakeling zijn omdat binnen de overheid alleen nog gesproken wordt
in bedrijfsterminologie. Mensen voor het loket worden 'produkt' genoemd, trouwens alles
wat de taak van de overheid is wordt langzamerhand een 'produkt'.  De pogingen om tot
"bestuurlijke vernieuwing"  te komen van D'66 is in het licht van de democratie zeer bedenkelijk
omdat het kennelijke doel is de zeggenschap van de gemeenteraden uit te schakelen. De gekozen
burgemeester wordt een soort dictator die niet kan worden weggestemd in de periode tussen
de verkiezingen. De wethouders worden handlangers van de burgemeester en de gemeenteraad
verliest het vetorecht. Niet iets om voor te ijveren.

Natuurwetenschap en universiteit

De grote invloed van uitsluitend de natuurwetenschappen is de belangrijkste oorzaak van de 
eenzijdigheid van de universitaire opleiding. De instituten die niet kunnen worden bemeten
naar de maatstaven van de natuurwetenschap worden gesloten. 
Niet alleen de scholing verslechtert, ook het maatschappelijk draagvlak voor scholing vermindert. 
Minder en minder mensen willen achter de nieuwsfeiten kijken. Er is voortdurend minder 
belangstelling voor grondslagenonderzoek binnen de universiteiten. 
Er worden veel instituten gesloten ten bate van de marktwerking. Het bedrijfsleven verschaft 
zich indirekt meer en meer toegang tot curricula en vakdiciplines. 
Zo verworden de universiteiten tot een HBO opleiding in dienst van het grote geld. 
Bewindslieden hebben niet in de gaten dat met de sturing van universiteiten door het 
bedrijfsleven een gevaarlijke weg is ingeslagen waardoor het kritisch volgen van
maatschappelijke
ontwikkelingen weinig meer voorkomt. De academici zijn buiksprekers
van het bedrijfsleven en de overheid geworden. Kritsche geluiden worden niet meer gehoord.
De verzelfstandiging van de universiteiten versterkt de invloed van het grote geld nog meer
omdat het rijk niet meer het beleid bepaalt, maar de lokale universiteit die toch al kampt met
 een structureel tekort aan middelen.
Het zou misschien nog niet zo erg zijn als het Nederlandse bedrijfsleven aan de top stond van
innovatieve ontwikkelingen, maar dat is al twintig jaar niet meer het geval.
In het jaar 2008 zijn de bedrijven in  Nederland al decennia vastgelopen in het "meer van hetzelfde". 
Nederlandse bedrijven zijn voorbeelden van het provinciaal denken in de vorm van "bedrijfscultuur".

Voorbeeld

 Al je het internationale bedrijfsleven beschouwt valt op het totaal ontbreken van een
langetermijnvisie. Het Nederlandse voorbeeld is de ontwikkeling van de luchtvaart. Fokker is
verkocht aan DASA. Alle  overheidsgeld en inspanning voor de ontwikkeling van de Fokker 100
is afgevloeid naar Airbus. Op zich niet zo'n slechte ontwikkeling, alleen heeft de Nederlandse
 industrie nog  nauwelijks iets over van de innovatie die uitgaat van de ontwikkeling van een
compleet vliegtuig. De kwalijke rol van de kabinetten Lubbers is evident. Het Nederlandse
bedrijfsleven speelt slechts een zeer marginale rol bij de onwikkeling van nieuwe vliegtuigen bij
Airbus. Dit geldt ook voor de Joint Strike Fighter. Slechts kleine onderdelen worden de
"Nederlandse" industrie gegund. (De meeste ondertekenaars van het JSF verdrag zijn
onderdeel van buitenlandse ondernemeningen en/of conglomeraten!) Voordat Nederland
een toeleveringsbedrijf werd had eerst even  nagedacht moeten worden of het wel de
bedoeling was om alle zelfstandige industrie af te bouwen.
Dit is één aspect van de luchtvaart in Nederland. Een tweede aspect is Schiphol en de KLM. 
De gedwongen verkoop van KLM aan AirFrance zal niet veel veranderen, maar het kan een 
stapje in de richting van een continententale luchthaven zijn: de luchthaven Charles deGaulle
bij Parijs. Berlijn, Londen, Brussel, Madrid, Amsterdam etc. per TGV!
Taboe is eveneens het praten over de noodzaak van Schiphol en andere luchthavens in 
Nederland. Een langetermijnvisie ontbreekt totaal. Iedereen weet dat Schiphol totaal
overbodig is en voor honderdduizenden mensen het leefklimaat verpest. Vliegtuigen 
worden met grote bedragen gesubsidieerd met overheidsgeld omdat de vervuiling in 
geluid en uitlaatgassen niet wordt berekend en bovendien wordt geen accijns geheven op 
vliegtuigbrandstof.
De langetermijnvisie is het opheffen van nationale luchthavens en streven  naar continentale
 luchthavens. De ontwikkeling van hogesnelheidstreinen tussen de luchthaven en de belangrijkste
steden moet het excessieve lokale vliegverkeer aan banden leggen.
Nu lijkt het erop dat voor èn èn wordt gekozen. Zowel HSL als subsidie voor de luchtvaart.
Hetzelfde fatale beleid wordt gevoerd t.o.v. het Openbaar Vervoer. Het meeste geld gaat naar 
het auto- en luchtverkeer ten koste van milieu en railinfra.
Het lokale budget - vliegverkeer wordt geen strobreed in de weg gelegd. Geld dat nodig is 
voor treinverbindingen gaat op aan subsidies voor dit luchtverkeer. Bovendien wordt een 
oneigenlijke passagiersstroom gecreëerd. Het oprekken en schrappen van de regels en
normen
voor geluidsoverlast en luchtvervuiling is de standaard van het normbesef van
kabinet Balkenende: alles afwentelen op toekomstige generaties.

De rechtse meerderheid in de tweede kamer maakt opportunistisch gebruik van de gelegenheid
om Schiphol ongelimiteerd uit te breiden op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.
Dit debat is taboe in Nederland, maar zeker ook in Europa. De enige langetermijnvisie
van de Nederlandse overheid is dat ons leefklimaat nou eenmaal toch verpest wordt en dat
daarom de normen en regels moeten verdwijnen en dat daarom de dijken moeten worden
verzwaard. Inzicht in de onderliggende oorzaken is een religieus taboe geworden.

Academici in dienst van.....

Omdat vrijwel alle academici niet onafhankelijk zijn praten zij naar de mond van hun 
opdrachtgever: de overheid en het bedrijfsleven. Onafhankelijke gedachten en geesten
worden afgebrand. Deze mentaliteit wordt op de middelbare school al ontwikkeld. Voor 
je het weet ben je een 'nerd' en hoor je er niet meer bij. Voor een vakgebied enthousiast 
zijn is dodelijk. 'Cool' is het om je bezig te houden met geldverdienen en op z'n minst je 
daarop voorbereiden. Vandaar de ongekende populariteit van managementsopleidingen
Door de marginalisering van lagere en middelbare beroepsopleidingen in het VMBO
onderwijs
wordt het aantal mensen op de werkvloer steeds kleiner en onzekerder. Er is
een
omgekeerde pyramide ontstaan van een kaste 'beleidsmedewerkers', managers en
andere theoretici boven, die met 
z'n allen moeten beslissen over het kleine aantal
mensen dat daadwerkelijk het werk moet uitvoeren.
Het resultaat is een permanente zichzelf handhavende papierlawine met nietszeggende
beleidsvoornemens, 'plannen
van aanpak', stuurrapporten, toetsingsformulieren
en evaluaties waarvan het merendeel nooit wordt gelezen en zo de
papierversnipperaar ingaat. De loodzware en dure top houdt zo zichzelf
aan het werk. Dit is zeker niet alleen het geval in de
ambtenarij. Het bedrijfsleven is eveneens slachtoffer van de managers, economen en
beleidsmedewerkers. Daarbij komt dan nog de commerciële afdeling die veelal oneigenlijk
gebruik maakt van een enorm budget voor het vervaardigen van kindse reclamespotjes,
aantoonbare leugens met behulp van infantiele slogans.
Uiteindelijk is het doel dat er alleen management over is en alles wordt vervaardigd in
China. Er is dan geen werknemer met een praktijkopleiding meer over.
Waarschijnlijk gaat de wereld ten onder aan de managers en economen die op de zak 
leven van degenen die het eigenlijke werk moeten doen. (in China)

De kortzichtigheid van dit soort opleidingen wordt de laatste tijd dodelijk zichtbaar.
Het kabinet Balkenende is een typisch  "produkt" van theoretici.
Geen enkel innovatief besluit is genomen om de kortzichtige bezuinigingen te compenseren.
Innovaties worden juist met alle mogelijke middelen tegengegaan.
Op slechts conservatieve gebieden is het parool meer van hetzelfde: meer asfalt, uitbreiding
schiphol, uitbreiding marktconforme opleidingen aan universiteiten en hogescholen, minder 
regels en minder geld voor natuurbeheer, kortom de terugtrekkende overheid en ongebreidelde
milieuvervuiling.  (in China)

Taboes

Op heel veel gebieden geldt dezelfde taboesfeer: het toenemend opstoken van fossiele 
brandstoffen is onbespreekbaar, het opdelen van Nederlandse natuurgebieden door 
meer wegen, stads- en dorpsuitbreidingen is taboe. Het failliet van de basisindustrie als gevolg van
de aardgasvondsten waardoor in Nederland geen fatsoenlijk schip meer gebouwd kan worden,
geen vliegtuig. De "markt" heeft ervoor gezorgd dat Nederland zijn industrie heeft verkocht.
Het ontwikkelen van politieke langetermijnvisies zijn geen optie meer bij de  universitaire opleidingen.
Als er al zo'n instituut zich bezighoudt met de toekomst van Nederland dan wordt die door het
huidige bestuur snel beëindigd door de geldkraan dicht te draaien.
Zie het lot van de wetenschapswinkels.(kader)

Onzekere toekomst wetenschapwinkels

Er is een schril contrast in de nationale en internationale belangstelling voor de Nederlandse
wetenschapswinkels. Op 3 april promoveerde de Amerikaanse Nicole Farkas op de
Rensselaer Polytechnic University in New York op een onderzoek naar de wetenschapswinkels
in Nederland. De winkel in Twente was één van haar case-studies.

De Europese Unie steunde de Nederlandse winkels de afgelopen twee jaar met een
projectsubsidie om een Europees netwerk op te zetten ten gunste van export van het
Nederlandse wetenschapswinkelmodel en een Engelstalige database.

In eigen land staan de winkels onder (bezuinigings-) druk. De wetenschapswinkel in Delft
bestaat alleen nog virtueel terwijl in Nijmegen nog één medewerkster actief is. Dit heeft tot
gevolg dat de winkel in Twente te maken heeft met een toevloed van aanvragen voor
onderzoek. Coördinator Dick Schlüter: 'Normaal hebben wij in de eerste drie maanden
ongeveer 20 aanvragen, thans staat de teller op het dubbele aantal.'

<>De WeWi speelt als doorgeefluik in op de toegenomen vraag vanuit het UT-onderwijs naar
praktijkonderzoek. 'Door de aandacht in de curricula voor het ontwikkelen van competenties 
bij de studenten, zijn wij interessant geworden als leverancier van onderzoeksvragen', aldus
Schlüter. Begin mei hebben Schlüter, het dagelijks bestuur van de Wewi onder voorzitterschap
van EL-opleidingsdirecteur Ton Mouthaan en directeur Jan Melief van DiSC (waar de Wewi
onder ressorteert) het jaarlijks overleg met CvB-lid Huib de Jong. In dat gesprek komt ook de
toekomst van de Twentse winkel aan de orde.
http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/37/12/wewi.html


Massavaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij meisjes, uitgebreide info

Geplaatst op Niburu 09-04-2008 om 20:00 uur |  | Gezondheid | WWW.NIBURU.NL
|
Print


Verplichte vaccinatie (update)

23-01-2008: "Ongeveer drie miljoen Duitse tienermeisjes krijgen een oproep om deel te nemen aan een massavaccinatie tegen baarmoederhalskanker. De Duitse vaccinatiecommissie heeft geadviseerd alle meisjes tussen twaalf en zeventien jaar in te enten. Dit meldden Duitse media afgelopen woensdag".

Dit nieuwsbericht kun je op twee manieren lezen. De blijmoedigen onder ons zien er weer een stapje verder in om de mensheid te beschermen tegen ziekten en de wereld weer wat mooier te maken. Paranoïde geesten, zoals ik, die hoewel geloven in de individuele goedheid van de mens maar zeker niet als die mensen zich verenigen in regeringen, bedrijven of andere clubjes met een agenda zien hun angsten weer een stapje verder bewaarheid. Lees onderstaande bericht en bepaal dan zelf tot welke groep u wilt behoren.

(Een nanochip tussen rode bloedlichaampjes.. zo klein dus)

Vaccinatie, de truc om te chippen?

"..Hun doel is om elk mens op de planeet te microchippen en elk kind vanaf de geboorte. Dit is geen science fiction. Het gebeurt al. Natuurlijk komen ze daar niet mee naar buiten en zijn ze daar niet eerlijk over, omdat ze weten dat veel mensen zich ertegen zullen verzetten (nou ja, sommigen dan toch.) Ze doen het stap voor stap om het werkelijke spel verborgen te houden. Ze beginnen met het microchippen van dieren, eerst vrijwillig en nu vaak per wet, dezelfde methode wordt bij mensen gebruikt".

Bovenstaand citaat komt uit de mond van DavidIcke. Icke is auteur van verschillende boeken en publicaties waarin hij probeert achter het masker van de machthebbers te kijken. Veelal vermakelijk lectuur met een hoog science fiction gehalte. Maar zoals altijd is de werkelijkheid vaak erger dan de duisterste fantasie.

Inmiddels is wel duidelijk dat machthebbers graag het volk willen controleren de huidige stand der techniek staat dat ook toe. Zo is er al veel geschreven over de onderhuidse chip, de RFID. Natuurlijk laat een beetje weldenkend mens zich niet zomaar chippen en dat weten machthebbers ook.

Maar de techniek staat niet stil en inmiddels bestaan er al nanochips. Een nanometer is een miljardste van een meter, piepklein dus. De vraag is alleen "hoe krijg je zo'n klein chipje bij mensen ingebracht". De oplossing is heel simpel; 'creëer een behoefte en vervul die'. En we weten allemaal dat in de top 10 van behoeften op de eerste plaats gezondheid staat. Dus waarom zouden machthebbers niet heimelijk nanochipjes verstoppen in vaccinaties?

Spookverhalen?

Milton William Cooper, oud-marinier en topfunctionaris is het Amerikaanse leger schreef in zijn boek 'Behold a pale horse" dat men al in ver gevorderd stadium bezig was om plannen te maken om iedereen te chippen. Niets nieuws dus. Maar hij merkt ook terloops op dat er aan inentingsprogramma’s gewerkt wordt waarbij men ongemerkt chips in de entstof verwerkt. Science fiction?

Professor Jean-Pierre Petit (CNRS, Centre national de la Recherche Scientifique) waarschuwde ook al voor de 'nieuwere generaties vaccins' waarbij nanotechnologie wordt ingezet. Petit wijst erop dat er inmiddels een systeem voorhanden is om mensen via vaccinatie te chippen zonder dat ze het weten.

Petit staat niet alleen. Ook hoogleraar astrofysica aan de universiteit van Cambridge, Martin Rees, waarschuwt in zijn boek 'Onze Eeuw' voor de grote gevaren van bio-, cyber- en nanotechnologie.

Ook Marcel Messing waarschuwt voor de gevaren van nanochippen via vaccinatie. Sla zijn boek "worden wij wakker" er nog maar eens op na. Met betrekking tot door nanochips geïnfecteerde vaccins schrijft hij;

"De Global Alliance for Vaccines and immunization (GAVI) is een wereldomspannende organisatie (gelanceerd in 1999) die gelieerd is aan een aantal bekende organisaties die zich paradoxaal genoeg ook inzetten voor geboortecontrole: de Rockefeller Foundation, de Bill and Melinda Gates foundation, de Verenigde Naties (VN), de wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de westerse regeringen".

En daarmee zijn we weer terug bij David Icke die achter de glimlachende gezichten van de o zo nobel lijkende partijen duivelse praktijken ziet.

Niet paranoïde?

Natuurlijk kun je de snode plannen om stiekem vaccinaties te infecteren met nanochips naar het rijk der fabelen verwijzen. Maar overweeg dan eens dit;

Désirée L. Röver publiceert al jaren artikelen over de schadelijke invloed van vaccinatie en legt tevens een relatie met de machtselite die met de farmacie verbonden is. U kunt bijvoorbeeld hier een Nederlandstalige versie van haar hand met de veelzeggende titel; "Vaccinatie Het failliet van een mythe" nalezen.

Maar ook Johan van Dongen liet ons in zijn boek "Pleidooi voor de aap" al aan de hand van onderzoeken zien dat vaccineren een hoogst twijfelachtige en gevaarlijke bezigheid is die uiteindelijk meer slachtoffers maakt dan mensen redt.

Terug naar: ‘Verplichte vaccinatie baarmoederhalskanker’

Artikel uit de Volkskrant:

AMSTERDAM - De Europese Unie moet verplichten dat meisjes van 11 of 12 jaar worden gevaccineerd tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Het medische tijdschrift The Lancet dringt daar deze week op aan in een hoofdredactioneel commentaar. Vorige week heeft de Europese Commissie het eerste vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) toegelaten. Het middel, Gardasil van Samofi, mag worden gebruikt voor meisjes van 9 tot 15 jaar en vrouwen van 16 tot en met 26.

Het biedt bescherming tegen de twee gevaarlijkste virussen HPV-16 en -18, die 70 procent van de gevallen van kanker aan de baarmoeder veroorzaken. Ook helpt het middel bescherming tegen twee andere minder fatale HPV-types, die circa 90 procent van alle vaginale wratten veroorzaken.

Gardasil werd eerder dit jaar al in Amerika toegelaten. In de Amerikaanse staat Michigan is vorige maand een wet aangenomen die vaccinatie verplicht stelt voor alle meisjes van 11 en 12 jaar oud.

Volgens The Lancet is dat een voorbeeld dat de lidstaten van de EU meteen moeten navolgen. ‘Voor een effectieve uitbanning van HPV moeten alle adolescenten worden ingeënt’, aldus het tijdschrift.

Wel moet overwogen worden ook adolescente jongens in te enten, aldus The Lancet. Vaccinatie van alleen meisjes is volgens modelstudies 25 tot 40 procent minder effectief in het terugdringen van het virus.

Nobel streven?

Wat is nu eigenlijk de noodzaak van deze vaccinatie? In de Bondsrepubliek worden jaarlijks 6500 vrouwen getroffen door de ziekte, 1600 daarvan sterven, aldus media. Hoewel het vreselijk is voor de individuele betrokkenen is het goed te realiseren dat Duitsland minimaal 82,6 miljoen inwoners kent. Statistisch gezien praten we dus over een heel klein deel dat ten gevolge van baarmoederhalskanker overlijdt. Rechtvaardigt dat een massale verplichte vaccinatie terwijl de heilzame werking twijfelachtig is en mogelijk de integriteit van het lichaam wordt geschonden?

Prioriteiten stellen.

Volgens mij zijn er wel andere prioriteiten voor de 'we hebben het goed met u voor' machthebbers, wat dacht u bijvoorbeeld hiervan:

Ongeveer 5 % van de bevolking lijdt aan depressie die behandeling vereist. (15-20 miljoen mensen in Europa.) Van deze groep overlijdt jaarlijks 15% aan zelfmoord ten gevolge van depressie. (Zwijgen we maar over het eerder overlijden door aan depressie gerelateerde hart- en vaatziekten.) In 2000 bedroeg het sterftecijfer door suïcide 16 per 100.000 inwoners. (Een toename van 60% over een periode van 45 jaar!) Zelfmoord haalt de top 3 van doodsoorzaken in de leeftijdscategorie 15 tot 45 jaar. Slechts 10% van de patiënten krijgt adequate behandeling.

Als machthebbers het echt goed met u voor zouden hebben dan zouden ze wel streven naar 'het recht om gelukkig te zijn' maar ja kennelijk is dat te hoog gegrepen.

Verplichte vaccinatie, bent u voor of tegen?

UPDATE: 29 maart 2008

Terwijl men in Duitsland al begonnen is en in Nederland de discussie op gang komt gaat Italië over tot het gratis verstrekken van het vaccin. Wie betaalt dat eigenlijk of is de Italiaanse regering zo vrijgevig geworden?

Gratis kankervaccin voor Italiaanse meisjes

AMSTERDAM - In Italië is het sinds woensdag voor vrouwen mogelijk een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) te krijgen. Meisjes van 12 kunnen gratis worden gevaccineerd tegen HPV, oudere meisjes en vrouwen moeten ervoor betalen.

HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken en de vaccinatie tegen het seksueel overdraagbare virus werkt volgens experts het best als zij wordt toegediend voordat meisjes seksueel actief worden.

Italië is het eerste land in de Europese Unie dat het vaccin gratis aanbiedt aan jonge meisjes. Mannen die besmet zijn met HPV krijgen hiervan zelden kanker.

UPDATE 3 juni 2007

De propaganda voor de vaccinatie blijft ons bereiken blijkt uit onderstaand persbericht, let ook op het gegoochel met de getallen:

'Vaccin tegen baarmoederhalskanker redt veel levens'

LONDEN - Als alle meisjes en jonge vrouwen worden gevaccineerd tegen het virus hpv, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, zou het aantal gevallen van de ziekte met meer dan de helft worden gereduceerd. Dat blijkt uit een nieuwe studie naar het vaccin Gardasil dat nu op de markt is. Het onderzoek, waaraan 20.000 vrouwen meededen, is gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet.

Uit het onderzoek blijkt dat als meisjes die nog niet seksueel actief zijn worden ingeënt, zij beschermd worden tegen 99 procent van de mogelijke infecties met hpv. Voor jonge vrouwen die minder dan vijf seksuele partners hebben gehad, betekent het vaccin een bescherming tegen 44 procent van de infecties.

In Nederland, zowel als in andere Europese landen en in de VS, is de overheid nog bezig te bekijken op welke manier en wie moet worden gevaccineerd. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde onlang aan minister Ab Klink (Volksgezondheid) om het vaccin niet in de basisverzekering op te nemen. Aldus het bericht.

Waarom wil het CVZ het vaccin niet in de basisverzekering? Hoeveel procent bescherming biedt het vaccin als men meer dan 5 seksuele partners heeft gehad? Welke bijwerkingen werden geconstateerd? Allemaal vragen waar het bericht over zwijgt.

De beste anti-reclame komt van Gardasil zelf.

Vaccin producent Merck, makers van Gardasil laat zelf het volgende weten (nou weten.. ze laten weten weinig te weten) en ik quote:

...Het is niet bewezen dat preventieve vaccins echt tegen kanker beschermen en het zal nog tientallen jaren duren voordat dit kan worden vastgesteld.

...De follow-up van beide preventieve vaccins is van korte duur (max. 60 maanden.) De beschermende antilichamen titers blijven constant in deze periode. De vraag is hoe lang een dergelijke bescherming uiteindelijk blijft bestaan.

...Met toename van de leeftijd zijn titers die bereikt worden door vaccinatie lager dan bij jonge meisjes. Op alle leeftijden zijn de antilichaam titers na vaccinatie echter hoger in vergelijk met titers na een natuurlijke infectie.. Het is nog onduidelijk hoe hoog titers moeten zijn en blijven om infectie te voorkomen.

...De vaccins beschermen alleen tegen HPV16 en HPV18, samen verantwoordelijk voor 70% van de cervixcarcinomen. Er zijn aanwijzingen voor kruisbescherming tegen vooral HPV typen in dezelfde fylogenetische tak (16), maar er zal geen 100% dekking worden verkregen. Of andere virustypes in de afwezigheid van HPV16 of 18 een groter gevaar zullen gaan vormen is op dit moment evenmin bekend.

...De onwetendheid over het gedrag van andere HPV typen waartegen het vaccin niet beschermt.

...Effectiviteit van vaccinatie van jongens en mannen is nog onvoldoende duidelijk.

De bijsluiter zelf kan men bij Gardasil alleen on-line bekijken als men het EU nummer invult dat op de verpakking staat. Jammer.

UPDATE 23 januari 2008

"Opgelet met de hype die momenteel bestaat rond het vaccin tegen baarmoederhalskanker", zo waarschuwen zowel het Federaal Geneesmiddelenagentschap en het Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie in de krant De Morgen.

"We weten nog niet alles over het vaccin. Zo is de beschermingsduur niet gekend. De gegevens gaan maar over een periode tot 5 jaar na vaccinatie." Bovendien zijn nog niet alle virustypes in het vaccin opgenomen. Dat betekend ook dat nog niet geweten is hoe die virustypes zullen evolueren: Worden ze resistent of niet?

De waarschuwing komt er na een grootschalige (en mogelijk illegale) campagne in de vrouwenbladen Flair, Libelle en Evita. De zogenaamde baarmoederhalskrant stond vol getuigenissen van experts, patiënten en vrouwen die zich hadden laten vaccineren.

De lezeressen kregen ook een brief waarin hen werd aangeraden zich te laten vaccineren. De krant bevatte ook een advertentie voor GlaxoSmithKline, niet toevallig de producent van één van de twee vaccins die in België op de markt zijn.

Cerverix, het vaccin van GlaxoSmithKline, wordt momenteel nog niet terugbetaald terwijl dat bij Gardasil wel het geval is. Voor Cerverix loopt de aanvraag nog, maar dat hield GlaxoSmithKline niet tegen om 20.000 gratis staaltjes aan de huisartsen te bezorgen. Waarde van elk staaltje: 140 euro.

Uit cijfers van het Instituut voor Medische Statistiek (IMS) die De Morgen kon inkijken, blijkt dat van het vaccin Gardasil, dat intussen terugbetaald wordt, alleen al de laatste drie maanden van vorig jaar ongeveer 212.000 stuks geleverd werden. Dat zijn er niet veel minder dan het aantal Belgische meisjes tussen 12 en 16 jaar. Het zijn cijfers die aangeven dat de hele sensibiliseringscampagne haar doel heeft bereikt.

Het vaccin lijkt te werken bij meisjes tussen 12 en 16 jaar die nog niet seksueel actief zijn. Voor die groep wordt het vaccin ook volledig terugbetaald (de effecten op langere termijn zijn bij deze groep niet bekend.) Of er ook een effect is bij reeds seksueel actieve vrouwen is niet bekend. Wie zich op latere leeftijd toch laat vaccineren, draagt de volledige kost (voorlopig nog?) zelf.

Intussen staan de nieuwe vaccins ook op de lijst van 76 nieuwe actieve bestanddelen waarvoor het Federaal Geneesmiddelenagentschap aan artsen en apothekers extra waakzaamheid vraagt. Die lijst heeft tot doel ongewenste neveneffecten van het geneesmiddel in kaart te brengen. Aldus het artikel.

Meer weten over de zin en onzin van vaccineren klik hier.

Artikel van Grenswetenschap.nl

Lees ook onderstaande artikelen!

Geen reden tot bezorgdheid: 28 vrouwen kregen miskraam na HPV-vaccinatie.

De volgende tekst is een vertaling van een artikel dat op 6 December 2007 op Fox News verscheen:

“Volgens de Amerikaanse Food and Drugs Administration is het baarmoederhalskanker- vaccin Gardasil veilig, ondanks het feit dat 28 gevaccineerde vrouwen een miskraam kregen, aldus CNSnews.com (klik hier voor het volledige rapport.)

Uit klinische testen blijkt dat het aantal miskramen consistent is met dat van vrouwen uit de algemene populatie die placebo’s kregen, en de meeste van de miskramen kunnen volgens de FDA niet direct met Gardasil in verband worden gebracht.

Een 24-jarige vrouw kreeg in Mei een miskraam na gevaccineerd te zijn met Gardasil, waarna een onderzoeker aan de federale overheid liet weten dat de miskraam “veroorzaakt kan zijn door Gardasil omdat de patiënt haar injectie kreeg binnen 30 dagen nadat ze zwanger was geworden”. Het vaccin wordt gebruikt als afweer tegen het humaan papillomavirus - een sexueel overdraagbare ziekte waarvan wordt aangenomen dat het de belangrijkste oorzaak is van baarmoerderhalskanker.

Er zijn 3461 nadelige reacties geregistreerd, inclusief acht doden, sinds het vaccin in Juni 2006 voor meisjes vanaf 9 jaar werd goedgekeurd. Volgens de FDA en het Center for Disease Control and Prevention zijn de meeste bijwerkingen onbeduidend en is er geen reden is om de goedkeur te heroverwegen of extra onderzoek te doen.”

Bron:Vrijheids.net

Artsen kritisch over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

"Wacht met het massaal inenten van tienermeisjes. Het is veel te voorbarig om nu al te zeggen dat inenting de meisjes levenslang beschermt tegen baarmoederhalskanker." Zo reageren sommige artsen op onze berichtgeving over het vaccinatiesymposium, vorige week in de Universiteit Antwerpen, waarop werd gepleit voor inenting van de Vlaamse tienermeisjes tussen 12 en 15 jaar, vóór hun eerste seksueel contact. Vlaams minister Inge Vervotte, bevoegd voor preventiebeleid, is voorstander van een algemene vaccinatie van onze pubermeisjes tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV). Dat is verantwoordelijk voor 70 procent van de baarmoederhalskankers, waaraan jaarlijks ongeveer 270 vrouwen sterven in België. De inenting, in overleg met Kind en Gezin, kan het beste gebeuren in het kader van de schoolvaccinaties. Over de meerwaarde van zulke campagne bestaat een ruime consensus bij de huisartsen en zeker bij de gynaecologen.

Kritische stemmen Maar er zijn kritische stemmen. Eerder al stelde dokter Herman Moeremans van het Syndicaat Vlaamse Huisartsen (SVH) dat, puur wetenschappelijk bekeken, het plaatje niet helemaal klopt. "Van de beschikbare vaccins zijn onderzoeksgegevens bekend tot vijf à tien jaar na de toediening. Het is dus misschien voorbarig om nu al een verhaal te vertellen over levenslange bescherming."

Dokter Peter Van Eyken van het Ziekenhuis Oost-Limburg begrijpt niet dat er zo weinig vragen worden gesteld bij de vaccinatieplannen. Als anatoompatholoog houdt hij zich dagelijks bezig met het onderzoek van preventieve baarmoederhalsuitstrijkjes.

"Of de HPV-vaccinatie deze kanker daadwerkelijk zal voorkomen, moet nog bewezen worden. Er gaan minstens tien jaar overheen tussen de HPV-infectie en het ontstaan van kanker. Tot nu toe is alleen bewezen dat het vaccin de vermoedelijke voorloperletsels zou voorkomen. Om zeker te zijn of vaccinatie het beoogde effect zal bereiken, is dus veel meer tijd nodig. Het is in elk geval misleidend om te spreken van een 'vaccin tegen baarmoederhalskanker'."

Volgens dokter Van Eyken is het ook economisch onverantwoord om zoveel gemeenschapsgeld te investeren in een campagne waarvan het effect twijfelachtig is. "Enerzijds gaat de overheid het uitstrijkje, dat 18,89 euro kost, nog maar om de twee of zelfs drie jaar terugbetalen. Anderzijds zou ze wel een vaccinatie willen financieren die 412 euro per stuk kost. Dat is de prijs van 20 uitstrijkjes! Men zou beter investeren in die groepen vrouwen, uit zwakkere sociale milieus, die zich nooit preventief laten onderzoeken en bij wie baarmoederhalskanker relatief het meest voorkomt. Bovendien sporen deze uitstrijkjes ook letsels op veroorzaakt door HPV-types waartegen het vaccin niet beschermt."

Bestuur vrouwenartsen is mannenclub De Vlaamse Vereniging van Gynaecologen (VVOG), die 710 leden telt, koos woensdagavond een nieuw bestuur van negen leden. De enige vrouwelijke kandidaat werd niet verkozen, zodat het bestuur een exclusieve mannenclub is. En dat terwijl 65 procent van de Vlaamse gynaecologen vrouw is.

"Er zijn gewoon geen vrouwen die zich kandidaat stellen", reageert woordvoerder Johan Van Wiemeersch. "Vrouwen hebben het blijkbaar te druk met hun gezin om zich te engageren in een beroepsvereniging."

Dokter Van Wiemeersch, verbonden aan het AZ Sint-Augustinus Antwerpen, blijkt de populairste Vlaamse gynaecoloog te zijn. Hij haalde veruit het hoogste aantal stemmen (241) bij de verkiezingen, waar 71 procent van de leden aan deelnam. Maar omdat hij al twee keer voorzitter is geweest, laat hij de eer aan dokter Piet Hanoul uit Genk. "Ik wil ruimte geven aan verjonging."

"De komende jaren staan we voor twee grote uitdagingen. Naast de vervrouwelijking is er de evolutie naar subspecialisering - borstspecialisten, vruchtbaarheidsspecialisten... Het komt erop aan bruggen te slaan tussen de diverse groepen."

Bron:Medinews.be

Hieronder nog een aantal belangrijke punten:

*Er zijn twee farmaceutische bedrijven die wereldwijd de markt proberen te veroveren met een product dat baarmoederhalskanker zou voorkomen: Sanofi met het product gardasil en GSK met het product cervarix. De concurrentie tussen de twee is heftig, want elke 3 injecties brengen Euro 375,00 op voor het bedrijf. Reken uit wat de winst is wanneer dit opgenomen wordt in het vaccinatiepakket en alle vrouwen ‘gedwongen’ worden de vaccinatie toe te staan. *Op een OLV Lyceum in Breda werd een informatie pakket verspreid onder de meisjes waarin reclame werd gemaakt voor Gardasil en waarin verwezen werd naar de website: beschermjedochter.nl van Sanofi. Het is in Nederland verboden reclame te maken voor middelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Het pakket ‘leek’ afkomstig te zijn van de GGD. *Het gezondheidsblad Santé publiceerde een opiniepeiling: er zou “een schreeuwende behoefte zijn aan meer informatie over baarmoederhalskanker”. De website leugens.nl onthulde dat deze enquête gefinancierd werd door GSK. *Zowel GSK als Sanofi sponsoren op grote schaal voorlichtingsavonden in Nederland over het baarmoederhalskankervaccin en hebben meebetaald aan campagnes om politici en ambtenaren tot snellere besluitvorming te brengen over vergoeding van het vaccin. In wiens belang worden deze voorlichtingsavonden gegeven? (bron: trouw) *Baarmoederhalskanker alleen kan ontstaan na een (langdurige) besmetting met een bepaald virus, het Humaan Papilloma Virus (HPV). Dit is een seksueel overdraagbaar virus. De producten cervarix en gardasil beschermen o.a. tegen de twee belangrijkste virussen (HPV16 en HPV18) die verantwoordelijk zijn voor zo’n 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. De producten geven geen 100% bescherming tegen alle andere HPV virussen (15 in totaal) die óók baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Kortom er is géén 100% bescherming, alhoewel die indruk wél wordt gewekt. *Alle vrouwen die al een besmetting met HPV16 of HPV18 hebben opgelopen, kunnen nog steeds baarmoederhalskanker krijgen, want de vaccinatie werkt alleen preventief, dus wanneer de vrouw nog géén besmetting heeft opgelopen. *Jaarlijks wordt er in Nederland bij 600 tot 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Dit is 0,08% van de bevolking. Van hen overlijden er 200 tot 250. Dat is 0,028% van de vrouwelijke, Nederlandse bevolking. *In Nederland heeft een opkompercentage van 60 - 70% van alle vrouwen die uitgenodigd worden voor een uitstrijkje. Het aantal vrouwen dat overlijdt aan deze vorm van kanker zou veel lager zijn indien er 100% opkomst zou zijn. Baarmoederhalskanker gediagnosticeerd in een vroeg stadium is zeer goed te bestrijden, omdat de voorstadia van deze vorm van kanker zich over het algemeen langzaam ontwikkelen. *negentig procent van de gevallen van baarmoederhalskanker komt voor in landen als Uganda, Peru en India. *de meeste vrouwen die baarmoederhalskanker ontwikkelen zijn reeds op leeftijd

Informatieve links:

*Jankraak-taichitao.nl *Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken *Zapruder.nl

Noot redactie,

Laten we er bij stil staan dat er veel "nieuwetijds" kinderen zijn die misschien op deze manier gechipt kunnen worden door op een slinkse manier angst voor kanker in te boezemen bij kinderen en ouders!!!

Wij adviseren ouders hun kinderen te beschermen tegen deze vaccinatie!!! Wij raden aan zelf op onderzoek uit te gaan en kritische vragen te stellen bij diverse instanties. Verspreidt deze informatie!!!

Oproep: Willen lezers met juridische/ medische kennis die ook hun twijfels hebben m.b.t deze vaccinatie contact met ons opnemen? U kunt een mail sturen naar Redactie@niburu.nl.

Zie ook:Miljoenenstrijd om de Baarmoederhals wegens Gigantische Afzetmarkt


Griepvaccin bevat 1 miljoen keer meer squalene
dan veroorzaker Golfoorlog Syndroom

Experimenteel inenten van zwangere vrouwen met griepvaccin is illegaal

http://www.heerenveensecourant.nl/profile/Motek/article51309.ece/griepvaccin
Geplaatst door motek op 27/08, 10:29 uur.cryptic moth

Volgens Dr. Laibow, de bekende wetenschapper die al jaren strijdt tegen de invoering van de Codex Alimentarius, bevat het vaccin tegen de Mexicaanse griep maar liefst één miljoen keer meer squalene dan het vaccin dat bij zo'n 175.000 Amerikaanse militairen het Golfoorlog Syndroom heeft veroorzaakt.

Het verband tussen squalene en het Golfoorlog Syndroom is onomstotelijk aangetoond door professor R.F.Garry.

Na diens getuigenis voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verbood een
Federale Rechter in 2004 het Pentagon om nog langer gebruik te maken van squalene,
omdat deze stof grote schade aan de gezondheid veroorzaakt.

 

Toch moeten de komende maanden honderden miljoenen mensen over de hele wereld een vaccin toegediend krijgen, dat gemiddeld EEN MILJOEN keer meer van deze schadelijke stof squalene bevat dan het vaccin dat het Golfoorlog Syndroom veroorzaakte.

 Dr. Anders Bruun Laursen schrijft in een artikel op Global Research dat het Pandremix vaccin volgens een officieel document van de European Medicines Agency (EMEA) 10,68 milligram squalene per 0,5 milliliter bevat, wat overeenkomt met 2.136.000 microgram per miljard microgram water, wat gemiddeld 1 miljoen keer meer is dan de hoeveelheid squalene die zich in het 'vaccin A' bevond, de veroorzaker van het Golfoorlog Syndroom.

 'Er is alle reden om aan te nemen dat de mensen nu véél zieker zullen worden dan (de militairen) in 1990 en 1991. Dit komt op mij moorddadig over,' is de conclusie van dr. Laursen. Het Golfoorlog Syndroom veroorzaakte bij 1 op de 4 Amerikaanse soldaten die dienst deden tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991 klachten zoals geheugenverlies, concentratiestoornissen, chronische hoofdpijn, extreme vermoeidheid, ademhalingsproblemen, chronische darmklachten, huiduitslag en diverse andere pijnklachten.

In een ander artikel schrijft Dr. Russell Blaylock dat het H1N1 (Mexicaanse) griepvaccin om diverse redenen 'gevaarlijker is dan de griep zelf. Het is ronduit afschrikwekkend dat de pandemische vaccins (van Novartis) ingrediënten bevatten die 'immuun toevoegingen' worden genoemd, en die volgens talloze studies verwoestende auto-immuunziektes hebben veroorzaakt, waaronder reuma, MS en de huidziekte Lupus.'

 

Volgens Dr. Blaylock hebben studies tevens uitgewezen dat deze toevoeging, squalene, dodelijk is voor dieren. Nadat bij 14 cavia's squalene werd toegediend, overleefde slechts één dier de test. Bij een herhaling van de test was het resultaat exact hetzelfde.

 Squalene, een soort olie, wordt onder andere verwerkt in MF-59, een toevoeging die in meerdere vaccins -waaronder tegen tetanus en difterie- wordt verwerkt. Dr. Blaylock ontdekte dat de studies die uitwezen dat MF-59 'zeer veilig' is voor mensen, verricht waren door de vaccinproducenten Novartis en Chiron. Onafhankelijke laboratoria en wetenschappers kwamen echter tot geheel andere conclusies, en vonden sterke aanwijzingen dat MF-59 / squalene veel hogere risico's geeft op het ontwikkelen van diverse auto-immuun ziektes, waaronder de dodelijke ziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerosis), MS, neurologische ziektes, hartaandoeningen, blindheid en een nierziekte.

Naast squalene is er nog een ander vaccine-ingrediënt dat wetenschappers zoals Dr. Blaylock grote zorgen baart: gp120, een belangrijk onderdeel van de MF-59 vaccintoevoeging. Gp120 zorgt in combinatie met squalene voor een krachtige auto-immuunreactie, die meer dan een jaar kan duren. Schokkender is het feit dat Gp120 een proteïne fragment is dat geïsoleerd is van het HIV-virus, dat AIDS veroorzaakt. Studies hebben aangetoond dat Gp120 intense verhitting en beschadiging van de hersenen veroorzaakt, en dat dit doorgaans enkele maanden of zelfs jaren ná vaccinatie kan optreden.

 

'Het is overduidelijk dat de vaccinproducenten miljardenwinsten zullen maken met deze door de WHO en de overheid bevorderde pandemie... Mensen moeten beseffen dat als je het vaccin eenmaal hebt ontvangen, je weinig meer kunt doen om jezelf te beschermen. Het betekent dat je de rest van je leven ernstig ziek zult zijn, en voortijdig zult sterven.'

'Er zijn veel veiligere manieren om jezelf te beschermen tegen dit griepvirus, zoals een hoge dosis vitamine D3, geselecteerde immuunversterkende supplementen, en een goed eetpatroon,' aldus Dr. Blaylock.

Op de onlangs in Washington gehouden internationale griepconferentie ('International Swine Flu Conference') is gebleken dat de autoriteiten -in ieder geval in Amerika- voorbereidingen treffen om onaangekondigd schoolkinderen uit de klas te halen om hen vervolgens op speciale locaties in quarantaine te plaatsen en mogelijk gedwongen te vaccineren. Dit overplaatsen naar speciale quarantaine'kampen' (waar ook de scholen zelf gebruikt voor kunnen gaan worden) mag ZONDER toestemming en medeweten van de ouders gebeuren.

De aanwezigen, waaronder hooggeplaatste wetenschappers, industriële topmannen en gezondheidsofficials van over de hele wereld, kregen informatie over onder andere hoe om te gaan met een groot aantal dodelijke slachtoffers, onderbrekingen in de voedselvoorziening en het uitbreken van paniek en chaos als gevolg van het uitvallen van belangrijke sociale voorzieningen. Tevens kregen ze instructies ten aanzien van het overgaan tot massale, mogelijk gedwongen vaccinaties en gedwongen quarantaines.

Het mag een teken aan de wand genoemd worden, dat na een onderzoek van een specialistisch vakblad is gebleken
dat bijna 60% van de huisartsen in Groot Brittannië het vaccin tegen de Mexicaanse griep niet (29%) of waarschijnlijk
niet (29%) zal accepteren. Slechts 41% gaf aan zich wél met het vaccin te laten injecteren.

Uit een andere onderzoek, gedaan door Pulse magazine, bleek dat 49% van de Britse huisartsen het vaccin
beslist zal weigeren, en 9% er nog aan twijfelt.

 

Bronnen:

http://rense.com/general87/mill.htm ; http://www.prisonplanet.com/authorities-prepare-to-seize-kids-during-swine-flu-pandemic.html ; http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14851 ; http://socioecohistory.wordpress.com/2009/07/15/dr-russell-blaylock-vaccine-may-be-more-dangerous-than-swine-flu/ ; http://www.dailymail.co.uk/news/article-1208716/Half-GPs-refuse-swine-flu-vaccine-testing-fears.html#ixzz0PCEonNJ0
Categorieën: motek , Cultuur , Economie , Gemeente , Politiek
13 reacties Mail dit artikel Print dit artikel
Waardering van dit artikel:

    * 0.0/5 sterren

(0 beoordelingen)
Reacties (13)
Plaats een reactie

Ben blij dat iedereen er stil van wordt...

Geplaatst door motek op 28/08 20:57

Motek, ik denk eerder dat de mensen gestopt zijn om je stukjes te lezen...
Geef ze eens ongelijk!

Geplaatst door Kotsak (niet geregistreerd) op 28/08 21:02

De tijd zal hun ongelijk geven.

Geplaatst door Vedanta (niet geregistreerd) op 28/08 21:08

Naar aanleiding van het artikel van Motek wil ik U graag verwijzen naar de site
www.eruitmetdespuit.nl
Daarin diverse artikelen WAT er nu precies in een ampul met injectie vloeistof zit.
Graag uw aandacht en ik ben geen maker of belanghebbende bij die site......!

Geplaatst door Orama (niet geregistreerd) op 29/08 00:39

Orama...ondanks sommige reacties hier zijn er lezers die "in stilte" het besef hebben
dat er meer gaande is buiten de grenzen van deze gemeente :-)

Geplaatst door motek op 30/08 12:15

krijg er koude rillingen van, zat gisteravond nog te lezen, hoe te overleven en op
de site van www. xander.news lees je er nog veel meer over.Blijft natuurlijk wel dat
jezelf ook kunt denken en dat vooral moet doen, die griepvaccinaties heb ik nog nooit
genomen, ik ben 64 en heb in mijn leven 2 keer de griep gehad, ik neem mijn vitamines
en leef gezond voorzover dat kan in dit land, maar neem geen medicijnen, veel sterkte iedereen. Leny

Geplaatst door Lenydekoning (niet geregistreerd) op 13/09 13:38

Heel goed geschreven en ik ben blij dat de Heerenveense courant het publiceert.
Meer informatie over de griep op www.griepalarm.info vanwaar ook een link naar dit artikel.

Geplaatst door JAcobS (niet geregistreerd) op 25/09 18:50

Lendy
..inderdaad...slik niks zo maar omdat de "ander" dit verkoopt via z'n vlotte babbel,
zeker op gebied van producten die je lieve lijf in gaan...of het je lichaam of je geest betreft ;-) Zélf denken.


Dag JAcobs
..Ik heb "de vrijheid genomen" dit op het Heerenveense Blog te zetten; de papieren
krant houdt zich meer bezig met politiek/sport en overige gemeentelijke zaakjes.
Persoonlijk vind ik dit ook wel een zaak voor de gemeente en z'n plaatselijke burgers dus vandaar.


Geplaatst door motek op 26/09 11:40

Medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver beweert dat het vaccinatie
programma rond de Mexicaanse griep juist een gevaar voor de volksgezondheid
vormt. Er zou o.a. bewijs zijn dat vaccins aanwijsbaar en te lokaliseren mini
herseninfarcten zouden veroorzaken.



De overheid beweert dat vaccins volkomen veilig zijn en besmettelijke ziekten voorkomen.
Maar dit wordt weerlegd door statistieken en medische studies. De bijwerkingen van
vaccins zijn autisme, dyslexie, hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen, epilepsie, ADD,
ADHD, wiegedood, allergieën, kanker, astma, diabetes, obesitas, etc.



Vaccins bevatten giftige stoffen zoals aluminium, kwik, formaldehyde, antivries,
methanol, latex, MSG, dierlijk weefsel en bloed, aborteerd foetus weefsel,
dierlijke proteïnes, dierlijke virussen, bacteriën, etc. Thimerosal, een conserveringsmiddel
op basis van kwik, wordt sinds de jaren '30 in vaccins gebruikt. Kwik is een zwaar
neurologisch gif dat in is verband gebracht met vele neurologische stoornissen, zoals
autisme en de ziekte van Alzheimer. In Nederland is Thimerosal uit het Rijksvaccinatie
programma verwijderd. Maar de andere vaccins en griepprikken bevatten nog steeds
Thimerosal! Daarnaast bevatten vaccins aluminium, een ander neurologisch gif. Aluminium
krijgt bijna geen media aandacht waardoor ouders niet beseffen dat dit ook een zeer
groot gezondheidsrisico is.

Video: zie bron http://www.willenwijweten.nl/uitgelicht.htm#rover2

en dokter is er ook om negen redenen tegen:

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/10/06/Why-You-Should-NOT-
Vaccinate-Your-Children-Against-the-Flu-This-Season.aspx

Denk goed na SVP!

Geplaatst door motek op 06/10 14:18

Het Golfsyndroom is de naam die vooral in de media is gegeven aan een
aantal psychologische en lichamelijke symptomen die zijn geconstateerd bij
militairen die gediend hadden in Operatie Desert Storm (tijdens de Golfoorlog van 1990 en 1991).

In het algemeen is er na rampen (zoals de bovengenoemde oorlogssituatie, maar b.v. ook na de Bijlmerramp) vaak sprake van een aantal mensen die langdurig klachten overhoudt die voor de medische wetenschap moeilijk te plaatsen zijn in de context van de blootstelling van deze mensen.

Omdat meestal ook aansprakelijkheid en geldelijke vergoedingen een rol gaan spelen, zeker in de Verenigde Staten, waar het zowel voor patiënten als voor advocaten zeer lucratief kan zijn het bestaan van een dergelijk syndroom of ziekte aan te tonen ontstaan er daarover vaak bittere controverses.

De klachten zijn over het algemeen zeer weinig specifiek: moeheid, lusteloosheid, vergeetachtigheid, chronische pijnen, concentratieproblemen en dergelijke. Er wordt dan gezocht naar systematische verschillen tussen de aanwezigheid van die klachten bij mensen die aan de bedoelde situatie bloot zijn gesteld en een zo goed mogelijk vergelijkbare groep mensen die niet zijn blootgesteld. Over het algemeen levert dat niets op.

Dan wordt er vaak gewezen op specifieke blootstellingen zoals bepaalde vaccinaties, eventueel contact met chemische wapens of oorlogsmaterialen, zoals het in pantserdoordringende projectielen verwerkte verarmd uranium. Vaak zijn de klachten of symptomen die na blootstelling aan dergelijke stoffen of producten kunnen ontstaan bij proefdieren wel goed bekend en die komen in het algemeen in het geheel niet overeen met wat bij de getroffen mensen is waargenomen; maar het is natuurlijk ethisch niet mogelijk bij mensen experimenteel onderzoek te doen hiernaar. Meestal is de getroffen groep ook te klein om uit het incidenteel voorkomen van bepaalde waarnemingen statistisch verantwoorde conclusies te kunnen trekken.

Het Britse ministerie van Defensie heeft een grote analyse gedaan en vond geen correlatie tussen dienstdoen in het Golfgebied en sterfgevallen door ziekten. Nu is sterfte een vrij extreem eindpunt en hierdoor is nog niet uit te sluiten dat er mensen zijn die ziek zijn als gevolg van de Golfoorlog, zowel wanneer dit op psychologische als wanneer dit op lichamelijke oorzaken zou berusten.

Symptomen:
De symptomen zijn vermoeidheid, koorts, chronische pijnen, uitslag en ademhalingsproblemen.

Oorzaken:
In januari 2004 lekte een vertrouwelijk rapport uit 2001 uit, geschreven door een medische deskundige van het leger, dat stelt dat vaccinaties die de soldaten kregen misschien de oorzaak kan zijn. Deze vaccinaties zouden een 'verboden stof' bevatten. Reden voor het vermoeden was de aanwezigheid van de ziekte bij een militair die uiteindelijk toch niet naar de Golf is uitgestuurd maar wel de vaccinatie heeft gehad.

Andere genoemde mogelijke oorzaken zijn stress, inademing van rook van brandende olievelden, pesticiden, chemicaliën en in wapens verwerkt verarmd uranium.

Met andere woorden: de meningen zijn nogal verdeelt over je "stuk tekst"... medisch onderbouwt en onderzocht!

Geplaatst door Tjah (niet geregistreerd) op 30/10 21:44

In Engeland zijn tot nu toe al 15 zwangere vrouwen gestorven door een injectie met de dode cellen van een mexicaanse griep.
Deze cellen van het dode virus waren niet de oorzaak van hun overlijden maar van de vele bij stoffen die in deze vloeistoffen van de injectie zitten.
Hoe onderzoek en de resultaten van dat onderzoek zijn pas in het volgend jaar beschikbaar?
Waarom nu de paniek over die griep?
Een normale griep heeft vorig jaar al enkele duizenden slachtoffers gemaakt, vooral mensen met weinig weerstand en vele mensen die al ziek waren.
Toch werd daar nooit enig ophef over gemaakt.
Een gewone griep vergt meer slachtoffers dan die zg nieuwe enge griep die al 6 doden hebben gebracht, terwijl de gewone griep altijd al vele slachtoffers kan maken, zie eens op de site van het CBS.
Laat U AUB niet inenten voor de Mexicaanse griep want de bijwerkingen kunnen dodelijk zijn en niet het dode virus die u ontvangt met een prik!
Motek heeft gelijk, er zijn al vele wetenschappelijke bewijzen dat vooral de toevoegingen van het serum grote gevaren voor het menselijk lichaam zullen zijn.
Laat staan de geheime Nano deeltjes die toegevoegd worden.
Enkele dokters hebben al eerlijk bekend gemaakt dat de spuit wel eens stomp kan zijn.
Ze hebben gelijk, want die stompheid is verbonden met het toevoegen van nano deeltjes die men zal binnenkrijgen, deze micro deeltjes zijn gemaakt om uw lichaam te kunnen scannen en uw leven in kaart brengen.
Vandaar de zg. stompe naald die dus deeltjes en micro chips in uw lichaam injecteren.
Helaas zullen en kunnen de meeste mensen geen onderscheid maken tussen stompe en scherpe naalden, in de praktijk zal men dan ook bijna niets merken.
Weet wat men met U doet, neem niet klakkeloos aan dat het goed voor uw gezondheid is, misschien kan het gezond zijn voor mensen die alles van u willen weten!
Motek heeft gelijk dat zij/hij de publicaties heeft aangeven, het is aan de mens om een beslissing te nemen over het leven dat ze hebben.

Geplaatst door Orama (niet geregistreerd) op 01/11 01:46

nog even een bekendmaking:

Uitgaande post:

Open brief, 30 okt 2009. SPOED

Aan premier Balkenende en minister Klink, verstuurd per fax naar VWS fax

Excellenties,

Mede op verzoek van en namens vele verontruste burgers die mij benaderen stuur ik u deze brief.

Uit de bijlage (brief dd 20-12-2005 van toenmalig minister Hoogervorst aan de tweede kamer) blijkt:

“De reden om thiomersal uit vaccins te weren is om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten”.

Er worden dan ook al jaren in Nederland geen thiomersal (kwik) bevattende vaccins gebruikt.

De Europese goedkeuring door EMEA van de door u ingekochte H1N1-vaccins
(Focetria en Pandemrix) vermeldt dat deze toch weer thiomersal bevatten en niet
zijn getest op kinderen en zwangeren en slechts beperkt getest op volwassenen.
U kent ongetwijfeld de zorgen van veel burgers over de risico’s van de toevoegingen
aan de H1N1-vaccins; thiomersal (effect op onrijpe hersenen?) en squaleen (auto-immuun ziektes?).

De Gezondheidsraad adviseert om wegens mogelijke bijwerkingen, met name bij kinderen
en zwangeren, tijdens de vaccinatiecampagne te zorgen voor goede monitoring van het
optreden van mogelijke bijwerkingen gezien het ontbreken van testresultaten.
Ik vraag u vanwege bovenstaande gegevens met spoed antwoord op de volgende

vragen:

1. Is het niet zo dat men, indien men kiest voor deze H1N1-vaccinatie, een proefpersoon
is en derhalve daarover volgens gangbare regels van nieuw medicijn-onderzoek geïnformeerd
dient te worden?

2. Wie is aansprakelijk voor eventuele persoonlijke schade t.g.v. deze H1N1-vaccinatie?

3. Kunt u duidelijk maken waarom de Duitse overheid voor een selecte groep burgers,
werkzaam bij overheid en defensie, aparte H1N1-vaccins heeft bestemd zonder de
door velen gevreesde toevoegingen thiomersal en squaleen?

4. Is thiomersal volgens Nederlandse wet- en regelgeving nog wel toegestaan als
conserveringsmiddel in medicamenten en zo ja waaruit blijkt dat?

5. Op welke wijze hebt u een volstrekt betrouwbare monitoring op mogelijke bijwerkingen
tijdens de H1N1-vaccinatie campagne geborgd?

Rekenend op uw spoedige antwoord op deze vragen die velen bezig houden, teken ik,

Hoogachtend,

Jannes Koetsier, verontrust arts
Adres in originele brief vermeld

Bijlage:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
DBO-CB-U-2639574

Dinsdag 20 december 2005

In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet
kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins.

Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne
sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten.

De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen,
maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het
Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd.
Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten.
De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief
informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is.

Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H. Hoogervorst.

Geplaatst door motek op 01/11 11:50

Zijn er ook vaccinaties voor mensen die veel te langdradige en vreselijk saaie blogs schrijven
die eigenlijk op www.niburu.nl thuis horen?

Vind je het gek dat een normale krant dit niet in de papieren versie zet??
Motek en Orama, jullie horen ergens een gerucht en gaan er gelijk blind van uit dat het dan
ook zo is! Doe jullie aluminium hoedjes eens even af en BLIJF KRITISCH NADENKEN!

2009/11/15 Eric Beeth <eric.beeth@gmail.com>

Belgian doctors claim in court on 15 november 2009:

Experimental use of PandemRix on pregnant women is illegal.


The only available pre-clinical reproductive safety data is NOT
reassuring. No other data exists.  

Thanks to a PDF published by Glaxo-Smith-Kline
in Canada, pregnant women may now read the “reassuring” results
of reproductive pre-clinical trials before the use of PandemRix / ArepanRix
on pregnant women.

It turns out that this is the ONLY experimental reproductive toxicity
data that existed before PandemRix was tried out on an observational
study on 8000 Swedish pregnant women in October 2009.

When it comes down to using this on pregnant mothers, I consider
this illegal experimentation.

Together with a colleague and three other Belgian citizens, I have
taken the Belgian Government to court to denounce the experimental
character of this vaccination, without the approval of an ethical board,
nor the most elementary pre-clinical data, more comprehensive
reproductive toxicity studies, and longer term safety studies on healthy adults.

I do not want to alarm too much the future mothers who have received
this vaccine from their doctors who have perhaps not received ALL
pre-clinical data, due partially to illegal RED LISTS* restricting their
acces to relevant information for their medical decisions. Most often,
all will go well, and worrying is NEVER good for a pregnancy!  But to
all those pregnant mothers who are currently contemplating the pro’s
 and con’s of taking the PandemRix vaccine, it may be interesting for
them to, together with thier doctor, reflect on the meaning of what
seems to be the only preclinical reproductive-data at our disposal: it
is available for those who can read English on Page 18 of this 24 page
PDF made available for Canadian potential consumers of the ArepanRix
vaccine, which is the Canadian equivalent of the PandemRix vaccine.
The tests were done with the bird-flu antigen (Pre-PandRix) but with
the identical ASO3 adjuvant used in PandemRix.  

http://www.gsk.ca/english/docs-pdf/Arepanrix_PIL_CAPA01v01.pdf   

Pre-clinical Safety Data

“Two reproductive studies were conducted with ASO3-adjuvanted H5N1
antigen and evaluated the effect on embryo-fetal and peri-and post-natal
development in rats, following intramuscular administration. Although no
definite conclusion could be reached, regarding a possible relation to
treatment with the H5N1 vaccine and/or the adjuvant ASO3, and other
findings were considered normal, the following observations deserve to
be mentioned:

In the first study, there was an increased incidence of fetal malformations
with markedly medially thickened kinked ribs and bent scapula as well
as an increased incidence of dilated ureter and delayed neurobehavioral
maturation.

In the second study, there was an increased incidence of post-implantation
loss, and the fetal variation of dilated ureter. Not all findings were
observed in both studies, and hence the toxicological significance is uncertain.”

Basically, the pregnant woman who agrees with her doctor to be
vaccinated with the thiomersal and squalene containing PandemRix
vaccine can be reassured that (1) the first 8000 Swedish pregnant
women who received PandemRix in Oct 2009 did not die like flies
after receiving the vaccine, although an unspecified amount of them
apparently lost their pregnancy, had bleedings, or started having
contractions. Prior to that recent and un-quantified observational
data, (2) no other reproductive study on the safety of PandemRix
existed, except for the knowledge that ASO3 (+ H5N1 antigen) given
intra-muscularly to pregnant rats caused an increased incidence of
post-implantation loss of the pregnancy, physical birth defects, and
a delayed neurobehavioral maturation.

This known data, along with an understanding of what the toxic
constituents of the vaccine, could be one of the reasons that so
few of GlaxoSmithKlein’s own employees wanted to be vaccinated
by PandemRix.  It is of interest to note that the GSK employees
who did vaccinate themselves had to sign an informed consent
form, declining all legal pursuits of the employer in-case of serious
side effects from the (experimental) vaccination.

Our Court Action aims to oblige an informed consent form specifying
the experimental nature of the vaccination, and agreeing to notify
any serious side effect, both by the classical way of voluntary
pharmaco-vigilance notification done by doctors, but also by a
direct route of notification available to the patient.  The informed
consent form should specify the Absolute and Relative Contra-Indications
for taking the vaccine.  An independent ethical board should decide
if pregnant women and children younger than 10 years old be
included in the Absolute Contra-Indications, or the Relative CI.
Among the relative CI are for example all auto-immune diseases,
or a family history of auto-immune diseases. All chronic inflammatory
states with a chronic over-activation of the immune system. Recent
angor, especially in inflammatory patients, and patients with severe
tendencies towards allergies. From our observational studies of the
side effects now raining in, we will probably need to enlarge this list…  

For those who read French, I encourage them to read the following article: 
http://www.asanat.org/beeth01.htm
http://www.asanat.org/Vaccination_de_femmes_enceintes_avec_PandemRix_-_une_experimenation_illegale.pdf 

Best regards from Belgium,
Dr Beeth

We zijn een maatschappij van grijze Dorknopers geworden, gesteund door
'ondernemers' die geen enkel  benul hebben, behalve meer van hetzelfde.
De ontwikkeling van de computer heeft de verburgerlijking en vertrutting
alleen maar een enorme impuls gegeven. Kijk  maar naar de excessieve
invloed van Microsoft op overheid en bedrijfsleven.
Iedereen kan via het netwerk worden ingeperkt en gecontroleerd. Als je niet uitkijkt word je 
ontslagen via spionage van de systeembeheerder. Niets is slechter voor de creativiteit 
dan totalitaire controle. Het slagvaardig aanpakken van milieuproblemen door o.a. 
grootschalige energiebesparing levert veel meer geld op voor de lange termijn dan het 
nu gevoerde korte termijnbeleid van "meer van hetzelfde". Voor een solide beleid is meer
nodig dan enkele slogans over terrorisme en de instelling van een gedachtenpolitie. Nergens wordt
het debat gevoerd over waar het met Nederland naar toe moet. Ik stel daarom voor een onafhankelijke
en vooral onpartijdige denktank in het leven te roepen die zich uitsluitend bezighoudt met
lange-termijn vraagstukken op de meest uitéénlopende gebieden, samen met het onafhankelijke

Ministerie van Energie.

Hans de Jonge  03/06/06


OVERHEIDSTAKEN

Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
Stichting Visie


Dutch Space B.V. Nederlands Centrum voor Laser Research B.V. Axxiflex Turbine Tools B.V.
Bradford Engineering B.V. Philips, Stork N.V. Fokker
Aerospace B.V. Stork Alludra B.V. Stork Special Products B.V. RDM
Technology Holding B.V. SP Aerospace and Vehicle Systems B.V. Eldim B.V.
Sulzer Metco Coatings B.V. Thales Nederland B.V. Urenco Nederland B.V.
Aircraft Development and Systems Engineering B.V. Electronic Data
Systems International B.V. FCS Control Systems B.V.  IFS Netherlands B.V.
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V. Van Halteren Metaal B.V. Stichting
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek RDM 
(dit zijn de ondertekenaars van het JSF - verdrag)

De Volkskrant 11-02-2006

REPORTAGE

Geen tijden voor ketchup en taarten

Wie vijf jaar geleden een taart naar een
wethouder gooide, kreeg een geldboete.
Nu worden actievoerders keihard aangepakt.
Niemand kan nog lachen om ludieke acties.
Hoe nu verder?

TEKST ERIC ARENDS . FOTOGRAFIE MARNIX GOOSSENS

Minister Verdonk stond voor de deur van het
Bijbels Museum in Amsterdam om de opening bij te
wonen van Everybody is a stranger somewhere,
een tentoonstelling 'die liet zien dat migratie
van alle tijden is' - dus ja, dat vond Petra
nogal hypocriet.
'Verdonk is juist degene die aan migratie
een einde lijkt te willen maken', zegt studente
Petra. 'Het enige dat je dan in zo'n geval
kunt doen, is een actie verzinnen die
daar aandacht voor vraagt.'
Zo geschiedde.
Alleen: Petra gelooft niet 'in een demonstratie
die bestaat uit een rondje om de kerk.
Ik ben meer een persoon van de directe actie'.
Daarbij: klassieke demonstraties tegen
het beleid van Verdonk waren er al geweest.
En bezettingsacties ook. 'Dus ga je nadenken:
kunnen we nog iets anders doen om
duidelijk te maken dat je het er niet mee
eens bent?'
Rita Verdonk werd derhalve 16 juni
2004 bespoten met ketchup.
Eigenlijk is de woede die Petra (30) voelt
over de 'onmenselijke' Nederlandse asielpolitiek
veel groter dan zij met de klodder
ketchup op de rok van de bewindsvrouw verbeeldde.
'Wat hebben deze mensen die naar
Nederland zijn gekomen nou helemaal gedaan?',
zegt ze, zittend aan een tafeltje in het
Amsterdamse krakershonk De Molli. 'Zij
denken in een vrij, tolerant land te komen.
En wat gebeurt er? Ze worden opgesloten in
gevangenissen en hun worden allerlei basisvoorzieningen
ontzegd.'
Maar goed, Petra is naar eigen zeggen
niet zo'n stenengooier, althans, ze keurt acties
af 'waarbij mensen in gevaar worden gebracht'.
Daarom moest het daar op de stoep
van het museum een speelse actie zijn. 'Net
als het gooien van een taart. Taarten is van
alle tijden. Het is ludiek.'
Dat bleek een misvatting. In plaats van
gegniffel riep het ketchupprotest ongekend
felle reacties op. Petra: 'Volgens de rechter
past het niet in de tijdgeest om met taarten of
ketchup te gooien, dus het mag niet.'
Dat waren nog de mildste woorden waarmee
het protest werd afgekeurd. De Tweede
Kamer wijdde aan de kwestie twee spoeddebatten,
waarin parlementariërs van links
tot rechts scherp geschut gebruikten - ook al
moest de zaak tegen die tijd nog voorkomen.
LPF-fractievoorzitter Mat Herben noemde
Petra en haar medeverdachte 'doorgewinterde
activisten' die met hun actie beoogden
'de geesten rijp te maken voor hardere acties'.
Herben verweet de rechter-commissaris
- die de twee vrouwen aanvankelijk na
een dag had vrijgelaten - 'niets te hebben geleerd
van de demonisering van Pim Fortuyn,
die begon met een "onschuldig" taartincident
en die eindigde met moord'. CDA Kamerlid
Van Haersma Buma had het over
'laffe criminelen'. Minister Donner sprak
over 'een directe aanval op de democratie'.
Tijdens de rechtszitting bestempelde de
officier van justitie de ketchupactie als 'openlijke
geweldpleging', waarmee hij juridisch
gezien de weg vrijmaakte voor de conclusie
dat het 'ketchuppen' een daad is 'van ondemocratisch
handelen en daarmee staatsgevaarlijk'.
De officier betoogde voorts: 'Met
het geweld tegen politici wordt beoogd deze
te beïnvloeden buiten de orde van de democratische
rechtsstaat. En dat neigt naar terrorisme.'
Achttien dagen celstraf waarvan zeven
dagen voorwaardelijk, kregen Petra en haar
co-ketchupspuiter. De officier van justitie
had vier weken geëist, waarvan twee voorwaardelijk.
'Echt buiten alle proporties', oordeelt Petra
over haar straf. 'Een heleboel mensen die
ik ken waren geschrokken. Sommigen durfden
niet - bang als ze waren voor verdere
consequenties - namens mij een persbericht
rond te sturen waarin de motieven voor de
actie uiteen werden gezet.'
Daardoor kon de politiek en een deel van
het publiek volgens haar 'met het verhaal op
de loop'. Zo zou de actie bewust zijn uitgevoerd
met ketchup omdat het doet denken
aan bloed. 'Complete flauwekul', reageert
Petra. 'Je wilt met ketchup toch niet meteen
suggereren dat Verdonk dood móet? We hebben
het stomtoevallig gekozen, gewoon, omdat
het in een fles zat en het er makkelijk uit
spoot. Het had ook slagroom binnen zijn.
Of een taart. Zolang er niet met bedorven
eten of stront wordt gegooid, denk ik: moet
kunnen. Mensen raken er niet door gewond.
Maar nu leek het alsof dat wel ons doel was.'
Toch lijkt de 'hysterische reactie' op de
spuiterij een teken des tijds. Acties om te lachen
zijn hun effect kwijt. Politie, politiek en
publiek hebben de buik vol van verf, ketchup
en taarten. Zelfs spandoeken schijnen al
grote irritatie te wekken; actievoerders merken
het, advocaten merken het, en rechters
en officieren van justitie laten het merken in
hun vonnissen en strafeisen.
'Er is een tendens gaande om actievoerders
standaard vast te zetten - niet een paar
uur of een dag, maar gelijk veertien dagen',
zegt advocate Laura Janssen, Petra's
raadsvrouw in het ketchupproces. 'Vijf jaar
geleden gebeurde dat nauwelijks. Degene
die in 2000 met een taart naar een wethouder
gooide, kreeg een geldboete. De bekogeling
van de Amerikaanse ambassade in Den
Haag met appels en eieren leidde in hetzelfde
jaar tot een boete van 300 euro. Zelfs
in 2004 nog, toen het uitzetcentrum op
Schiphol was bezet, werden de demonstranten
na een paar uur heengezonden.'
Die tijd lijkt voorbij. De actievoerders die
vorig jaar augustus een gat knipten in het
hek rond het Biomedical Primate Research
Centre in Rijswijk, kregen te maken met
'dwangmiddelen die voorheen alleen bij
zware misdrijven werden ingezet', zegt advocate
Ineke van den Brule. 'Op drie plekken
werden woningen doorzocht, er werden gasfornuizen
losgeschroefd, telefoons afgeluisterd.
Zelfs na hun aanhouding werden nog
telefoontaps genomen.'
Laura Janssen is ervan overtuigd dat als
de ketchupzaak nu zou spelen, de veroordeelden
er niet meer met dezelfde straf vanaf
komen. 'Acties worden in het algemeen niet
meer getolereerd', zegt zij, verwijzend naar
de zaak van de drie zogenoemde konijnenmeisjes.
'Daar is ook zo overdreven op gereageerd.
Als je die meisjes ziet: je blaast ze zo
omver. Maar ze werden afgevoerd als vuurwapengevaarlijke
verdachten.'
Lichamelijk zijn Kim en Moos inderdaad
onderdeurtjes. Met anderhalve meter is hun
lengte nog ruim geschat. Uitgedost als konijntjes,
ketenden de studentes zich vorig
jaar februari in het Amsterdamse modewarenhuis
Maison de Bonneterie vast aan de
balustrade op de eerste verdieping, en riepen
leuzen als 'Bont is moord' en 'Aan bont
kleeft bloed'. Aan de reling hing een spandoek:
'Stop dierenleed. Boycot de bontindustrie.'
Medestanders strooiden pamfletten
waarin voorbijgangers werden opgeroepen
geen bont te kopen.
'Als je je ideeën op een vrolijke manier
brengt', dacht Moos, 'staan mensen er best
voor open.' Ze zochten daarom naar 'een actie
met een knipoog. Het was heel leuk. We
dachten echt: wat een schattige actie'.
Kim (23): 'Als mensen horen dat je een
dierenactivist bent, denken ze al gauw dat je
met een aansteker klaar staat om de boel in
de fik te zetten. Dus bivakmutsen en zo zijn
totaal niet productief.'
Moos: 'Maar hierop werd dus ook al heel
agressief gereageerd. Door de security, door
klanten en het personeel.'

Slijptollen
Ze hebben het gefilmd. Het fragment
duurt een paar minuten, maar is lang genoeg
om te zien hoe een klant een van de betogers
in een stevige houdgreep neemt, terwijl Kim,
Moos en anderen met hoge stem 'geen geweld,
geen ge-weld!' roepen.
Moos: 'Als iemand zich heeft vastgeketend,
laat de politie meestal een speciale eenheid
komen om je los te snijden met slijptollen.
Je handen zitten vast in een stalen koker.
Binnenin kun je het slot wel zelf openmaken,
maar je wacht natuurlijk op die slijptollen.
Alleen kwam die eenheid er helemaal
niet aan te pas.'
Kim: 'Het ging niet helemaal zoals gepland.
We hoopten dat de winkel door onze
actie de rest van de dag zou moeten worden
gesloten. Zodat ze omzetverlies zouden lijden.
Toen we daar zo vastgeketend zaten en
ik naar beneden keek, zag ik af en toe mensen
nog gewoon een jas kopen.'

Moos: 'Op een gegeven moment zegt een
vrouwelijke agent lachend tegen ons: je
maakt jezelf nu los, of we gaan jullie kietelen
of peppersprayen. Ondertussen zag ik haar
een handschoentje aandoen. En een seconde
later smeerde ze me in met pepperspray.'
Kim: 'Hoe naïef het misschien ook
klinkt, maar ik dacht even - een halve minuut
of zo - dat ze die vrouwelijke agent echt
hadden gehaald om ons te kietelen. Omdat
ik nooit had gedacht dat ze pepperspray zouden
gebruiken.'
Moos: 'Ze deed eerst globaal mijn gezicht
en daarna heeft ze het echt overal in zitten
wrijven: oren, ogen, keel. Ze heeft echt
mijn ogen opengetrokken om het daar in te
wrijven. Terwijl in alle ambtsinstructies staat
dat je het pas vanaf een meter afstand mag gebruiken.
En dan alleen als iemand echt onhandelbaar
is. Dus als iemand met een samoeraizwaard
om zich heen loopt te zwaaien of zo.'
Kim: 'Die instructies zijn op alle fronten
overtreden.'
Moos: 'Ik ben daar echt bang geweest.
Het is zo'n overweldigende pijn. Het brandt
over je hele gezicht en je denkt dat het nooit
meer goedkomt.'
Kim: 'Ik heb zo lang mogelijk mijn adem
ingehouden, maar ze ging zo lang door dat ik
wel moest ademen. Daardoor kreeg ik toch
dat spul binnen en zwelde alles op.'
Kim en Moos werden veroordeeld tot elf
dagen cel wegens lokaalvredebreuk. Een
klacht over het politieoptreden hebben ze
niet ingediend. 'Dan gaat de politie de zaak
zelf onderzoeken', zegt Moos, 'dus dan weet
je het wel.'

'De overheid wil dat iedereen gewoon
netjes in line blijft. Dat we ja-knikkers zijn.
Maar dan hebben wij hier geen democratie
meer hoor', waarschuwt Sjoerd (26), student
geschiedenis.
Zes jaar geleden kwam hij 'vanuit het
noorden van het land' naar Amsterdam,
waar hij eindelijk mensen ontmoette die actief
waren op terreinen die hem al jaren bezighielden:
mensenrechten, milieu, dierenrechten,
vrijheidsstrijd wereldwijd, nou ja,
'het hele pakket, zeg maar'. Tot die tijd had
hij zich een beetje alleen gevoeld met zijn
idealen. Amsterdam was 'een openbaring'.
De manier waarop de politie begin november
optrad tegen de spandoeken tegen
Verdonk, heeft Sjoerd op scherp gezet. 'Ik
was zó kwaad. Ik kon me niet voorstellen dat
op deze manier in Nederland de vrijheid van
meningsuiting werd ingeperkt. Gewoon een
paar spandoekjes, weet je wel. Daar werd zo
overtrokken op gereageerd.'
'Verdonk, nog steeds geen bloed aan je
handen?', stond op het doek dat aan Sjoerds
gevel hing. 'Een vrij lompe tekst', dat wil hij
best toegeven. 'Maar soms moet je een beetje
schokkende dingen zeggen om het balletje
aan het rollen te krijgen. En als ik nou "Verdonk
kankerhoer" had opgeschreven, tja, dat
snijdt inderdaad geen hout. Deze tekst was to
the point, die ging om wat er in het uitzetcentrum
op Schiphol was gebeurd.'
'Zeker twaalf ME-bussen' stonden die zaterdag
in november bij hem voor de deur. 'Ik
dacht dat ze met een hoogwerkertje het spandoek
zouden komen halen, maar ze begonnen
gelijk de deur eruit te zagen. We zeiden
tegen elkaar: we gaan ons spandoek symbolisch
verdedigen met wapens. Dus hebben
we die supersoakers gevuld met water.' Hij
wijst op twee enorme paarse waterpistolen die
als decoratie aan de muur hangen.
'En verder hebben we water in ballonnen
en emmers gedaan. Maar in het politierapport
staat dat wij met urine hebben gegooid.
Dat is toch belachelijk! Alsof ik tijdens die actie
de tijd heb gehad om in emmers te gaan
staan pissen. Alsof ik in mijn eigen trappenhuis
met pis heb staan gooien. Dat is echt
een leugen.'
Hij pakt een kussen van de bank en laat
de bloedvlekken op de bekleding zien. 'Hier
zat een van de mensen die er die dag bij waren.
Die kreeg zo, boem, een klap in d'r gezicht,
omdat ze niet wilde gaan liggen.'
Maar het 'allerlompste' deel van het politie-
ingrijpen, vindt Sjoerd, zat aan het einde.
'Er was met die spandoeken zogenaamd
sprake van smaad, er werd een enorme politiemacht
ingezet, ik heb hier twintig minuten
met mijn handen in mijn nek moeten
luisteren naar wat die agenten ons allemaal
te zeggen hadden, dat we tuig waren en geen
knip voor de neus waard en alles, en hoeveel
arrestaties worden er uiteindelijk verricht?
Nul. Omdat ze geen enkele aanklacht hadden.
'Ze namen de spandoeken in beslag, wij
werden allemaal naar buiten gebracht en ik
sta daar nog geen minuut bij mijn vrienden
of zoefff, al die agenten stappen in hun busjes
en weg zijn ze. Kijk, we hebben het de
hele tijd over vrijheid en democratie, maar
als je daarvoor vecht en je voelt dat die waarden
in het geding zijn, moet je natuurlijk
niet op deze manier optreden. Maar het gebeurt
wel, en steeds meer.'

De waarheid
Dus: wat nu? Betekent dit het einde van
de politiek-ludieke actie? Moeten de taarten
terug naar de biologische bakker? De spandoeken
terug in de linnenkast? De supersoakers
terug naar de speelgoedwinkel? Als
de buitenwacht er de humor niet meer van
inziet, wat voor nut heeft het dan nog om iemand
een taart in het gezicht te drukken; wie
luistert er dan nog naar de boodschap die in
het banket verpakt zit?
'We moeten doorgaan', zegt Sjoerd ferm.
'Als wij er ook al mee stoppen, dan houdt het
helemaal op. Ik kan wel allerlei dingen gaan
roepen om sympathie bij het publiek te wekken.
Maar de waarheid is niet altijd leuk. En
soms moet die wel gezegd worden.'
Ook Petra, Kim en Moos menen alleen
maar vastberadener te zijn geworden. 'Dit
gedoe gaat alleen maar averechts werken',
denkt Petra. 'Ik merk het aan de discussie
om me heen. Mensen zeggen: als je zes weken
moet zitten terwijl je feitelijk niets hebt
gedaan, dan kun je voortaan die steen net zo
goed wél gooien.'
Moos: 'Ik kan me voorstellen dat actievoerders
in het vervolg niet meer zo openlijk
te werk gaan. Je kon ons in de Bonneterie
gewoon als konijntjes zien zitten. Je zag
onze gezichten. Ik kan me voorstellen dat
mensen straks naar wegen zullen zoeken om
de pakkans te verkleinen. Dat ze ondergronds
gaan.'

Sterk beeld
Sjaak Vrugt deelt die analyse, maar blijft
pleiten voor 'positieve acties' om het tij te keren.
Vrugt (31), alias de witwaterwerper,
gooide 2 februari 2002 het zakje witte waterverf
naar de Gouden Koets waarin prins
Willem-Alexander en prinses Maxima na
hun huwelijk door Amsterdam reden.
'Je kunt wel als een kip zonder kop doorgaan
met wat je altijd hebt gedaan', zegt
Vrugt, 'maar je weet dat je dan langer uit de
roulatie zult zijn. Terwijl je gewoon een baan
hebt, of je studeert, of misschien heb je wel
kinderen. Je moet dus compromissen sluiten.
Als je dat niet doet, bereik je minder.'
Dat wist hij vier jaar geleden ook al. Om aandacht
te vragen voor de 'onzin' van het koninklijke
huwelijk en het beklagenswaardige
lot van de witte illegalen, schreef hij geen
lang, ingewikkeld pamflet, nee, 'de actie
moest aansluiten bij de zapmaatschappij'.
Vrugt weet als medewerker van een fotoarchief
'dat een foto honderd keer meer impact
heeft' dan een verhaal. 'Dus moest de actie
kort duren en een sterk beeld opleveren.'
's Avonds zag heel Nederland op televisie
hoe een palfrenier in zijn barokke kostuum
al lopend naast het rijtuig de witte spetters
met een smetteloos doekje van het raam
poetste.
Toegegeven, als Vrugt vandaag de dag
hetzelfde zou doen, heeft hij 'een groot probleem',
denkt hij. 'Het is de tijd van het korte
lontje. Mensen zijn zo murw geluld over hoe
erg zo'n protest wel niet is, dat ze het makkelijk
op een lijn stellen met gewelddadige acties.
De humor is weg. Je zult dus een manier
moeten vinden om die publieke opinie
weer gezond te krijgen. Zodat mensen weer
weten dat je geen geflipte terrorist bent,
maar gewoon een kritisch verhaal te vertellen
hebt en daarbij op niet-gewelddadige wijze te
werk gaat.'
Wie weet ligt de remedie in nieuwe initiatieven
als die van de Clown's army, die afgelopen
jaren ontstond binnen de beweging
van de andersglobalisten. 'Zij zijn deels gekleed
in legeroutfit en deels in de kleren van
een clown', zegt Vrugt, 'en lopen met grote
plumeaus agenten af te stoffen. Of ze zeggen
quasi-vriendelijk tegen ze: oh, wat fijn dat
jullie er ook zijn! Dat is zo'n totaal andere benadering,
de politie weet dan echt niet meer
hoe ze het heeft. Want waartegen moet je optreden?
Tegen het feit dat iemand je met een
plumeau bewerkt?'
In zijn drang het tij te keren heeft Vrugt
zelfs een stap gezet die in actiekringen al
gauw wordt gezien als een knieval voor de
staat: de oprichting van een politieke partij.
Onder de naam Axielijst gaat Vrugt volgende
maand in Haarlem meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Niet als witwaterwerper,
maar gewoon, als lijsttrekker.
DE NAMEN VAN PETRA, KIM EN MOOS ZIJN OM
PRIVACYREDENEN GEFINGEERD.

Volkskrant vrijdag 12 mei 2006 uur.  Politie deelt ten onrechte bonnen uit Van onze verslaggever Jeroen Trommelen

AMSTERDAM - 
De politie heeft de afgelopen vijftien maanden duizenden bekeuringen onterecht uitgeschreven op grond van de nieuwe wet op de identificatieplicht.
Op het parket Utrecht werd vorig jaar 52 procent van deze bonnen geseponeerd of teruggestuurd naar de politie wegens onduidelijkheden.
Het parket Rotterdam legde in de eerste drie maanden van het jaar zelfs 80 procent van de bekeuringen opzij, omdat ze niet deugden.
Volgens het Openbaar Ministerie heeft de politie vooral te makkelijk bekeuringen uitgeschreven aan burgers die geen identiteitsbewijs bij zich hadden,
maar van wie de identiteit wel bekend was.
Deels ging het waarschijnlijk om bekenden van de politie, zoals zwervers of bedelaars, en om personen die zich later op het bureau alsnog hebben gelegitimeerd.
Volgens de wet is het doorgaans ‘niet opportuun’ om in zulke gevallen een bon te schrijven.
Gaandeweg is de politie nauwkeuriger geworden in het bekeuren op grond van de ID-plicht, zeggen de woordvoerders van de parketten.
Maar het aantal sepots of foute bekeuringen is nog steeds hoog.
In Utrecht bijvoorbeeld haalt ongeveer een op de drie ID-bekeuringen de rechter niet, zegt woordvoerster Mary Hallebeek van het Openbaar Ministerie (OM).
Mede hierom heeft het arrondissement vorige maand een ‘kwaliteitscontroleur’ aangesteld. Deze controleert nu alle van de politie afkomstige processen-verbaal
inzake overtredingen op juridische zwakheden.
Het Openbaar Ministerie in het arrondissement Den Haag schat het aantal sepots en teruggestuurde ID-bekeuringen op ‘minder dan de helft’.
Het OM in Amsterdam zegt het probleem van onduidelijke ID-bekeuringen nauwelijks te kennen. Landelijke cijfers bestaan niet.
Sinds begin 2005 zijn ruim tachtigduizend bonnen uitgeschreven op grond van de nieuwe wet op de identificatieplicht. Bijna de helft daarvan is nooit betaald,
en vaak hebben de betrokkenen nooit meer iets van justitie gehoord. De ruim veertigduizend burgers die hun bon wel betaalden, hadden dat achteraf bezien
beter niet kunnen doen. Het OM heeft niet bekeken of hun zaak bij de rechter zou standhouden.
Volgens CDA-woordvoerder Sybrand Haersma Buma suggereren de cijfers dat het Openbaar Ministerie de uitvoering van de nieuwe wet onvoldoende
met de politie heeft gecoördineerd.

Copyright Joe Vialls,  5 January 2005
Was the tsunami the result of a U.S. nuclear bomb?
With Afghanistan and Iraq already lost, the Wall Street
bankers were all desperately looking for other ways to control
our world, when suddenly and very conveniently, the Sumatran
Trench exploded. Trick or Treat?
 
http://www.vialls.com/subliminalsuggestion/tsunami.html
 
"Others are engaging even in an eco type of terrorism, whereby
they can alter the climate, set off earthquakes or volcanoes
remotely, through the use of electromagnetic waves."  American
Secretary of Defence William S. Cohen, April 1997.  Big
surprise! Presumably Cohen already knew that a nuclear weapon
generates what he refers to obliquely as "electromagnetic
waves".
 
Despite having a huge number of tsunami victims in its own
State of  Tamil Nadu, India completely converted the survey
ship INS Nirupak into a 50-bed floating hospital in less than
72 hours, then sent it unarmed to help the desperate people of
Aceh in Indonesia. . By direct comparison, America sent combat
ships and armed Marines. The US Navy has two 1,000 bed
hospital ships, the 'Comfort' and the 'Mercy', but neither one
was dispatched. Though the USNS Comfort was deployed to New
York when 3,000 Americans died in September 2001,  this
current lack of action sends a strong signal that 150,000
(mostly Muslim) dead in South East Asia, and half a million
injured, are of no concern whatever to the power brokers in
New York.
 
The Indian Government knew full well that this was not a
"normal" earthquake. On 27 December India refused to join
George Bush's planned exclusive 'club of four', which would
have effectively pulled this Asian nuclear power out of its
new coalition  with Russia, China and Brazil. On 28 December
the Indian Government politely warned the American military to
stay clear of Indian sovereign territory, and on 29 December
the India Daily Editorial publicly questioned the nature of
the event: "Was this a showdown by a country to show the
region what havoc can be created?" ... "Given the level of
devastation and given the fact India is a regional power in
South Asia, [the] Indian Navy has an obligation to investigate
and tell the world what they found."
 
Theoretically, the American 9 megaton W-53 thermonuclear
warhead shown on the left, could easily be encased in a small
'lookalike' saturation diving chamber similar to that on the
right, to protect it from the massive 10,000 pounds per square
inch pressures at the bottom of the Sumatran Trench. The whole
armoured package would weigh less than five tons, allowing it
to be slipped over the stern of any oil rig supply vessel, of
which there are more than 300 in Asia alone. Who would even
notice?
 
Despite a natural human tendency to be shocked into silence by
the sheer number of dead and injured across Asia on 26
December 2004, and despite also being slightly fearful of
losing personal credibility because of the magnitude of the
apparent crime, there are many provable irregularities in the
official American tsunami story that simply have to be
recorded now, or forever be lost in the sands of time.
 
It is beyond any doubt that a giant tidal wave (tsunami)
smashed its way through South and South East Asia, and still
had enough legs to continue all the way across the Indian
Ocean to Africa, where it killed and injured a few hundred
more. So the only question we must ask, is whether this
tsunami was a natural or man-made catastrophe? A natural event
would be horrifying enough, but if the tsunami was man-made,
then we are unquestionably looking at the biggest single war
crime in global history.
 
To make any sense at all of the irregularities, we must start
at the very beginning, and then follow the course of events as
they unfold, especially events in the immediate vicinity of
the real tsunami epicenter, because the latter is quite
different from the location being remorselessly peddled by the
New York Times and CNN.
 
At midday local Australian time I faithfully recorded the
magnitude and position plotted by the Jakarta Geophysical
Office in Indonesia. An earthquake measuring 6.4 on the
Richter scale had hit the north of the Indonesian island of
Sumatra. The Jakarta Geophysical Office meticulously noted
that the epicenter of the event was located 155 miles
south-southwest of Aceh Province.
 
This location is approximately 250 miles south of the position
later selected by the American NOAA, which plotted the
epicenter to the north-west of Aceh, and initially claimed a
Richter reading of 8.0. Alas, even that was not enough to
cover the damage caused by this extraordinary event, so NOAA
progressively upgraded the reading to 8.5, then to 8.9, and
finally to 9.0 - at least for the present.
 
So, the first proven irregularities were peddled by American
officials at the NOAA, who suddenly invented a new 'flexible'
peak seismic wave for the event, of far greater magnitude than
Jakarta, when the Jakarta office was located much closer at
almost point-blank range. Believe me when I tell you there is
no such thing as the new 'flexible' peak claimed by NOAA. The
first seismic peak you record is the only real peak, unless of
course you later manually draw in a few more peaks of your
own, to match a contrived agenda. Naturally there is also only
one epicenter, which was faithfully recorded by dozens of
Indonesian and Indian seismographs.
 
Quite apart from the huge disparity in Richter values, the
Indonesians and Indians were disturbed to find that the normal
earthquake 'preamble' was missing from their seismograph
charts.  All this means is that the normal steadily increasing
number of transverse shear "S" waves that always precede an
earthquake were missing, as were later aftershocks, which
likewise always accompany a naturally occurring or Tesla
standing-wave generated earthquake. There were 'warnings' of
aftershocks from the NOAA, but none actually eventuated.
 
To simplify matters for non-technical readers, an earthquake
is always triggered by a resonant electromagnetic frequency in
the range 0.5 to 12 Hertz, but it is not an instant process,
because the resonant frequency must be precise. Thus as true
resonance approaches, the fault line starts to tremble like a
piece of rope under tension, and sends out warnings to the
seismographs in the form of steadily increasing transverse
shear waves.
 
If all you get is a cluster of "P" compression waves, then you
are almost certainly looking at an underground or sub sea
explosion. These were in fact the only copious seismic signals
that the Indonesians and Indians received, and they looked
curiously similar to those generated many years ago by large
underground nuclear weapons in Nevada.
 
We will return later to the relatively simple task of
delivering a multi-megaton thermonuclear weapon to the bottom
of the Sumatran Trench, and then detonating it with awesome
effect, but right now we need to return to our initial task of
following the trail of events and inexplicable irregularities.
First we must travel south to the distant desert island of
Australia, currently ruled by an obsequious Wall Street toady
known as Little Johnny Howard. To the intense displeasure of
many of his Australian "subjects", Little Johnny never makes a
move outside Australia unless he first receives explicit
instructions from one of his New York minders. Remember this
reality, because it is extremely important in terms of what
Australia did next. On the morning of 27 December, the
Australian (New York owned) media was making it very clear
that the most badly hit nation in the region was Sri Lanka, an
island at the southern tip of India, which like Australia is a
member nation of the British Commonwealth.  Accordingly, Tim
Costello, head of one of Australia's largest charities, made
immediate plans to fly to the area and assess the need for
aid. But that same morning, Little Johnny was dancing to a
very different tune, which, based on his known subservience,
must have been playing down his secure telephone line from
Wall Street.
 
In true covert manner, Little Johnny secretly dispatched two
RAAF Hercules transport planes packed with supplies to
Malaysia on "Stand By", and directed two more to Darwin in
Australia's north. Please note that if Little Johnny had any
humanitarian concerns at all, all four Hercules could have
flown directly to Commonwealth partner Sri Lanka, where every
other Australian had already been told by the media that aid
was needed. But no, it wasn't to be, and Little Johnny waited
patiently for orders from New York.
 
The waiting period was short, and after a high-flying
reconnaissance jet confirmed that the runway was clear at
Medan in eastern Sumatra, all four Australian Hercules
complete with troops, guns and other tackle, invaded Sumatra
just south of the devastated province of Aceh. In turn, with
90% of its population killed by the tsunami, Aceh might
perhaps one day soon become Indonesia's very own Guantanamo
Bay, crawling with hundreds of heavily armed Australians and
Americans.

Remember carefully though, at the time these four Hercules
touched down in Medan, the ordinary Australian public still
had no idea that Sumatra was badly hit.  Only Little Johnny
knew, and of course his trusty crystal ball in New York.  To
hell with Sri Lanka, his bosses wanted a main base for the
huge reconstruction contracts in Asia, designed to replace the
failed oil theft and reconstruction in Iraq, and keep poor old
Zion on its tottering New York legs for a few more weeks or
months.
 
In the end, what the hell did it matter how many Goyim had to
die? And, hey, on the credit side they'd already managed to
kill more than 100,00 Muslims in Sumatra with a single tidal
wave, which was partial payback for their own resounding
defeats in Afghanistan and Iraq.
 
Needless to say the Australians were merely the advance party,
soon to be joined by a curiously well prepared and equipped
U.S. Military, though it is doubtful that any of the officers
and men involved really comprehend what is going on. Only a
handful thought to question why they had been spending a whole
year training for a "Humanitarian Mission", when the whole
point of the U.S. Navy and Marine Corps is normally to kill
people in very large numbers. Just look at Fallujah, people,
look at Fallujah.
 
As if by magic, the Pentagon managed to have two battle groups
ready to sail at an instant's notice from Hong Kong and Guam
during the normally chaotic Christmas to New Year period.
Crikey! Military discipline has come a hell of a long way
since my day, when everyone including the ship's cat was
sleeping it off at some highly questionably hostelry or
another. Not these 10,000+ Americans though, who must have
been standing rigidly to attention beside their hammocks day
and night, tugging furiously at their forelocks whenever an
officer of NCO came in sight.
The next bit was superbly orchestrated, because it took place
at sea, far away from the prying eyes of dock spies or
imaginary KGB agents. But oops, first you have to know who was
involved. Out of Hong Kong rushed team one, comprised of the
nuclear-powered USS Abraham Lincoln and her escort vessels,
while the far more interesting team two rushed out of Guam,
led by the USS Bonhomme Richard, a marine amphibious assault
carrier crammed to the gunwales with gun-toting wooden tops.
And that is not all, believe me, because the Bonhomme Richard
is in fact leading a veritable armada known as "Expeditionary
Strike Group 5".
 
Flagship USS Bonhomme Richard is accompanied by the U.S.S.
Duluth, an amphibious transport dock vessel; the USS Rushmore,
a landing ship dock; the guided missile cruiser USS Bunker
Hill, guided missile destroyer USS Milius, and the guided
missile frigate USS Thach. To take care of the underwater side
of things they are joined by the nuclear hunter-killer
submarine USS Pasadena, while the U.S. Coast Guard's
high-endurance cutter Munro is also tagging along, presumably
to deal with Asian Customs and Excise.
 
Now then, though 'Strike Group 5' may be toting enough nuclear
weapons to destroy half of the known world, and the title is
perhaps lacking when viewed from a strictly humanitarian
perspective, engineer chief Staff Sgt. Julio C. Dominguez says
otherwise: "The Marine Service Support Group has been
preparing for a humanitarian mission of this type for about 12
months now, and is more prepared for an actual mission". Well,
OK chief, but didn't you ask why you were being trained for a
mysterious humanitarian mission a year before it actually
happened, especially when your day job is normally shooting
Muslims full of holes?
 
The really sneaky (inexplicable) bit came as both battle
groups entered the Indian Ocean. The USS Abraham Lincoln
looked about as innocent as a carrier with 70 attack planes
can look, but was already carrying 2,000 marines instead of
her normal complement of around 500. That is a huge amount of
grunt firepower to put on the deserted streets of Banda Aceh,
especially when Wall Street normally expects these marines to
die quietly for Zion in Iraq. Now then, how did they know the
extra marines would be needed before team one left Hong Kong,
because the surplus 1,500 marines were certainly not just
standing around on Kowloon dock waiting to hitch a ride.
 
Then while the two battle groups (apparently) headed in two
different directions across the deserted Indian Ocean, an even
stranger event took place.  Though Expeditionary Strike Group
5 (Humanitarian) was supposed to help the folks in Sri Lanka,
the combat marines aboard the USS Bonhomme Richard transferred
to amphibious transport dock vessel U.S.S. Duluth, which then
split from ESG-5 and headed towards team one.  So without the
Indonesians really being aware of it, the (relatively)
harmless and Bulky aircraft carrier USS Abraham Lincoln has
been used to screen the arrival of at least 3,500
heavily-armed US Marines in tiny Aceh Province.
 
That more or less brings us up to date on known military
activity, though yesterday an Australian television cameraman
did accidentally film some of these heavily-armed US Marines
(who tried to shoo him away), searching a devastated
Indonesian military base for any remaining weapons. Now call
me old-fashioned, but if these guys and their bosses are
straight, that particular job should be left to the Indonesian
Army...
 
I will be circumspect as to exactly how a large American
thermonuclear weapon managed to arrive at the bottom of the
Sumatran Trench, though all of the seismic evidence and
preparedness for the resulting mission indicates strongly that
this is the case. After all, we are back to the age-old
question of "who benefits?", and in this particular case, "Who
is insane enough to kill more than 150,000 civilians just to
hang on to power?' Based on their past performance in Iraq and
other luckless countries, it would seem that the only
realistic candidates are Wolfowitz and company, striving as
always to create a "One World Government".
 
Certainly no other nuclear powers including Russia and China
stand to gain anything at all from such an outrageous mass
murder, so, as always in the end, we come back to  Sherlock
Holmes via the pen of Sir Arthur Conan Doyle: "When you have
ruled out the impossible, whatever remains, no matter how
improbable, is the truth."
 
For the Zionist Cabal, obtaining a thermonuclear weapon in
America is no great trick, especially when we have the
precedent of 100 small 'decommissioned' air-to-air atomic
warheads being smuggled out the Pentagon's (civilian) back
door, to form the core of the Jewish State's current nuclear
arsenal. Once a weapon system is out date and out of service,
loyal uniformed US military personnel can no longer track it.
 
Those who wish to understand how such a seemingly small weapon
could rattle a 20,000 feet-deep oceanic trench, and then force
a giant tsunami right across the Indian Ocean, would do well
to look at the diagram of the famous 'Dambusters' attacking
the German dam below, most of which is self-explanatory.
 
The designer of the RAF's bouncing bomb (actually called
"Highball") was a scientist called Barnes Wallace, who had
already gained a formidable reputation with his Wellington
bomber,  which he constructed geodetically, thus enabling it
to absorb enormous punishment before actually being shot out
of the sky. Many Wellington returned to base literally in
tatters, while many luckless cousins like the Stirling and
Halifax were all too often consigned to the murky deep of the
North Sea.
 
Wallace knew that bombing the dams vertically was a complete
waste of time, and the only possibility of success lay in
placing a mine hard up against the dam wall at its base. You
see, water cannot be compressed, meaning that if the mine was
pressed against the dam wall at the moment of detonation, part
of its energy would automatically be expended on the wall
itself. Too far away in the relatively shallow water, and most
of the blast energy would be lost to atmosphere, in a huge
exploding cloud of water of course.
 
Though it was obvious that the dam wall could not be destroyed
by a single bomb from a single Lancaster bomber (it would
weight far too much for the aircraft to get off the ground),
Wallace pinned his hopes on the scientific fact that
cumulative stress should do the job, and he was proved right.
Though officially three of the bombs, each containing 6,500
pounds of TNT, were considered to be direct hits, one of these
veered off slightly, meaning that the giant Mohne Dam was
completely breached by a total of 13,000 pounds of tri-nitro
toluene.
 
It is the incompressibility of water in particular that
matters deep down in the Sumatran Trench.  At the bottom you
already have 10,000 pounds of pressure per square inch
pressing down on your weapon of choice, and above that weapon
there is a column of water 20,000 feet tall, which is what
caused the pressure in the first place. Not only that. The
trench narrows at the bottom, meaning that the weapon is
'hemmed-in', with a very real chance of moving a tectonic
plate if sufficient tonnage is used.
 
In this particular case there was no real need to shift a
tectonic plate, and science suggests that if this blast had
caused such an effect, several very powerful aftershocks would
have occurred, as has happened with every other major
earthquake in the past. But, as previously stated, and setting
aside the seemingly deliberate provocative though false
warnings from the American NOAA, there has not been a single
aftershock.

To force subservience on Asia, and ensure the lion's share of
incredibly lucrative reconstruction contracts, all that was
needed was a very large tsunami targeted on the selected
nations, which was easily within the capabilities of a large
thermonuke. There is nothing new about "Sea Bursts" as they
are called, and more than 30 years ago plans existed in both
America and Russia to wipe out each other's coastal cities
using exactly this technique. The tidal wave from a deep sea
burst is relatively clean, allowing the aggressor to take over
both land and remaining buildings etc. with the minimum of
delay.
 
If everything had gone to plan, then Indonesia, Sri Lanka and
India would have been in hock to the IMF and World Bank for
thirty or more years - time enough to wait for the price of
oil to come down again after the lethal fiasco in Iraq. At the
same time, if the Indian Government had taken the bait, the
deadly Russian-Chinese-Indian-Brazilian coalition would have
been dead in the water. Not a bad day's work for a single
thermonuclear weapon discreetly removed from the
decommissioning process.
 
There are those who may claim that I have 'left out' the giant
ExxonMobil gas fields in Aceh, but that is not the case.
Certainly they are very productive sub-surface fields, and
will unquestionably produce lots of gas again once the surface
equipment has been repaired, but in isolation they are
completely incapable of saving the New Zion from collapse.
Wall Street needs giant reconstruction contracts, and plenty
of them.
 
If I remember correctly, shortly before Christmas I received a
large number of emails from various people about some "German
Guy", who apparently claimed that Wolfowitz had got hold of a
critical weapon and was going to nuke Houston on either the 26
or 27 of December. I never did read the whole email, but it
seems very likely that it was initially circulated by
Wolfowitz or one of his ilk, as a classic disinformation
distraction. Try something along the lines of "You suckers all
watch Houston very carefully on 26 December, while I nuke Asia
behind your backs... "
Tsunami
             2004

grafische weergave seismogram

http://www.reformation.org/joevialls.html
 

Verkeerde informatie (Babelfish vertaling)
http://911research.wtc7.net/disinfo/index.html
MISINFORMATIE

Het handhaven van het Officiële Verhaal in aanwezigheid van ONWEERLEGBARE  Tegenspraak

Verzekerend het succes van het officiële verhaal van 9/11/01 ondanks de lange opeenvolging van hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenissen
veronderstelt het vereiste dat de mensen niet teveel aandacht aan de details besteden.

Dit wordt verzekerd door de  "shock en awe" van de aanval combineerde zelf met een intense propagandacampagne om het officiële
verhaal te verkopen. Ironisch, de overgrote meerderheid van hen die creëerden en bevorderden dat de propaganda waarschijnlijk
it innocently deed, nooit vragend de officiële versie van gebeurtenissen. Het idee dat de volledige aanval een binnenbaan was was
eenvoudig te ondenkbaar voor de meeste Amerikanen om na te denken. Het gebruik van desinformatie en afleidingsactie om de
publieke opinie te manipuleren is een hoogontwikkeld art. Het wordt goed begrepen niet alleen door psychologische
verrichtingendeskundigen in de nationale veiligheidsonderneming, maar ook door marketing en public relations tovenaars.
Met de techniek van openbare reactie op 11 September, is de desinformatie gebruikt met een verfijning en een diepte die historisch ongekend is.
Een zeer belangrijk hulpmiddel in deze moderne vorm van psychologische oorlogvoering is " meme" -- een idee die handelingen zoals een
besmettelijke agent om door een bevolking uit te spreiden. Door zorgvuldige bouw van memes, konden de daders van anderen afhangen
om hun dekkingsverhaal onbewust te bevorderen en de waarheid te verbergen. Hun desinformatiestrategie was tweevoudig.
Eerst, zouden zij het officiële verhaal aan de massa's door de volgzame media verkopen, die zich op people' baseren; s wens om het
officiële verhaal te geloven. Ten tweede, zouden zij schoonschijnende ideeën in de gemeenschap van " zaaien; 9/11 skeptics" hen af te leiden
en te wantrouwen. Het officiële Verhaal van 11 September, en Zijn Apologists Op de dag van de aanval, kwamen de details over de
zogenaamde daders met een snelheid te voorschijn die gezien de beweringen door high-ranking beleidsambtenaren opmerkelijk is dat
niemand ooit van mening was geweest dat een aanvaller vliegtuigen in gebouwen kon vliegen. Binnen uren waren de identiteiten van verscheidene
van de zogenaamde kapers gekend, en Oussama ben Laden werd voorgesteld als eerste verdachte. Binnen drie dagen publiceerde het FBI de
identiteiten van alle zogenaamde kapers. Het werd voorgesteld als open-en-gesloten geval. Academics hielpen om de instortingen van de
TweelingTorens in artikelen in geëerbiedigden publicaties te verklaren. Enkel twee dagen na de aanval, beweerde een wetenschappelijk
document om de ongekende techniekmislukkingen volledig te verklaren gebruikend " elastische dynamische analysis." "
Waarom stortte het World Trade Center in? - Eenvoudige Analysis" werd gepubliceerd in het Dagboek van de Werktuigkundigen ASCE
van de Techniek op 9/13/01. De peer review van dit document en van andere theorieën die de instortingen aanmelden zich te verklaren
was opvallend afwezig. De media waren verenigbaar in het vermijden stellend de duidelijkste vragen. Waarom slaagde het netwerk er
niet in van de luchtdefensie te antwoorden? Waarom richtte Vlucht 77 het onlangs-versterkte, meestal lege gedeelte van het Pentagon?
Waarom Grond Nul staal werd verwijderd en werd vernietigd zo snel mogelijk?
De media shirked hun openbare dienstverplichting van acteren als waakhonden van de overheid, en in plaats daarvan werden
cheerleaders voor administration' s- oorlogsplannen voor centraal Azië.
Het enorme lichaam van drukrapportage over 11 September aanval is opmerkelijk voor een overvloed van tegenspraak.
De chronologie in de Volledige 9-11 reeks van de Chronologie openbaren talrijke inconsistentie, zoals tussen gemelde tijden van gebeurtenissen.
Deze discrepantie, die met het gebrek aan bewijsmateriaal wordt gecombineerd, raadt onderzoek van feiten van de aanval af. Ondertussen,
de dreigende aanval op Afghanistan, zogenaamde de islam-Verschrikking verbinding, en " geboorteland security" kreeg de aandacht.
Deze sectie onderzoekt enkel enkelen van de elementen van het officiële verhaal van 11 September met een sceptische mening en
aandacht aan tegenspraak. * Rode Vlaggen: De mensen kunnen theorieën goedkeuren heilig door overheid en heersende stromingsmedia,
ondanks inconsistentie en lange reeksen onwaarschijnlijk toeval. * De Verhalen van de dekking: Hoogste vier in bevel van onze defensie
gaan over routinebenoemingen voor een uur aangezien de aanval opent. * Deskundigen op Parade: Deskundigen " explain" de instortingen
van de gebouwen van het World Trade Center. Desinformatie die Skeptics richt De desinformatie die op skeptics van het officiële verhaal
wordt gericht is subtieler dan de eenvoudige bevordering van dat verhaal aan de massa's. Het kan uit ideeën zonder basis in bewijsmateriaal
bestaan verpakt zoals stuitende nieuwe bevindingen die vermoedelijk de betrokkenheid van insiders bewijzen. Zijn effect moet het grotere
volume van 9/11 onderzoek door schuld wantrouwen door vereniging met zijn sensationele en onwetenschappelijke benadering.
Een voorbeeld is het idee dat de TweelingTorens niet door Vluchten 11 of 175 maar eerder door volledig verschillende voorwerpen,
zoals militaire vliegtuigen met raket-in brand stekende peulen werden geraakt. Aangezien Onderzoek 9-11 geen analyse van dergelijke
desinformatie verstrekt, adviseren wij de desinformatiesectie van 911review.com.

Misinformation
Maintaining the Official Story in the Face of Glaring Contradictions
http://911research.wtc7.net/disinfo/index.html

Misinformation

Maintaining the Official Story in the Face of Glaring Contradictions

Ensuring the success of the official story of 9/11/01 despite the long sequence of highly improbable events it supposes required that people not
pay too much attention to the details. This would be ensured by the "shock and awe" of the attack itself combined with an intense propaganda
campaign to sell the official story. Ironically, the vast majority of those who created and promoted that propaganda probably did so innocently,
never questioning the official version of events. The idea that the entire attack was an inside job was simply too unthinkable for most Americans to consider.

The use of disinformation and diversion to manipulate public opinion is a highly developed art. It is well understood not only by psychological
operations experts in the national security establishment, but also by marketing and public relations wizards. With the engineering of public
reaction to September 11, disinformation has been used with a sophistication and depth that is historically unprecedented.
A key tool in this modern form of psychological warfare is the "meme" -- an idea that acts like an infectious agent to spread itself through a population.
Through careful construction of memes, the perpetrators could depend on others to unwittingly promote their cover story and conceal the truth.
Their disinformation strategy was twofold. First, they would sell the official story to the masses through the compliant mass media, relying on
people's desire to believe the official story. Second, they would seed specious ideas in the community of "9/11 skeptics" in order to distract and
discredit them.

The Official Story of September 11, and Its Apologists

On the day of the attack, details about the alleged perpetrators emerged with a rapidity that is remarkable given the assertions by
high-ranking administration officials that no one had ever considered that an attacker could fly planes into buildings.
Within hours the identities of several of the alleged hijackers were known, and Osama bin Laden was being presented as the prime suspect.
Within three days the FBI published the identities of all the alleged hijackers. It was being presented as an open-and-shut case.

Academics helped to explain the collapses of the Twin Towers in articles in respected publications. Just two days after the attack, a
scientific paper purported to fully explain the unprecedented engineering failures using "elastic dynamic analysis." "Why Did the World Trade
Center Collapse? - Simple Analysis" was published in the Journal of Engineering Mechanics ASCE on 9/13/01.
Peer review of this paper and of other theories volunteering to explain the collapses was conspicuously absent.

The mass media were consistent in avoiding asking the most obvious questions. Why did the air defense network fail to respond?
Why did Flight 77 target the recently-fortified, mostly empty portion of the Pentagon? Why was the Ground Zero steel removed and destroyed
as fast as possible? The media shirked their public service obligation of acting as watchdogs of the government, and instead became
cheerleaders for the administration's war plans for central Asia.

The vast body of print reportage about September 11 attack is notable for an abundance of contradictions.
The timelines in the Complete 9-11 Timeline series reveal numerous inconsistencies, such as between reported times of events.
These discrepancies, combined with the lack of evidence, discourage investigation of facts of the attack. Meanwhile, the impending attack
on Afghanistan, the alleged Islam-terror link, and "homeland security" got the attention.

This section examines just a few of the elements of the official story of September 11 with a skeptical view and attention to contradictions.

 • Red Flags: People are able to accept theories blessed by government and mainstream media, despite inconsistencies and long series
 • of improbable coincidences.
 • Cover Stories: The top four in command of our defense go about routine appointments for an hour as the attack unfolds.
 • Experts on Parade: Experts "explain" the collapses of the World Trade Center buildings.

Disinformation Targeting the Skeptics

Disinformation aimed at skeptics of the official story is more subtle than the simple promotion of that story to the masses.
It may consist of ideas with no basis in evidence packaged as shocking new findings that supposedly prove the involvement of insiders.
Its effect is to discredit the larger body of 9/11 research through guilt by association with its sensational and unscientific approach.
An example is the idea that Twin Towers were not hit by Flights 11 or 175 but rather by completely different objects, such as military
planes with missile-firing pods. Since 9-11 Research does not provide analysis of such disinformation, we recommend the

disinformation section of 911review.com.


Rosicrucianism

Rosicrucianism is a mystical belief system and ideology that pursues spiritual and alchemical goals largely through Occult and Christian Gnostic paths. However, throughout history its endeavours have largely been to gain material power on the material plane, and the deep Gnostic teachings have
become twisted.

The core of the Secret Doctrine of Rosicrucianism, or Mystic Christianity, is the pursuit of psychic power to control the mind of one's self and
others. Through the control of one's will, one gains the unification of one's psychic energies, although it is accepted that certain negative emotions
such as guilt, are the inevitable consequence of attempts to control another human being. However, the doctrine overcomes these human feelings
by requiring the student to "polarize themselves at the positive pole of a particular emotional state, and by a process of refusing or denial they
manage to escape the effects of the swing of the emotional pendulum to the negative pole."

The philosophy goes so far as to state that there is no difference between these two poles or opposites and thus negativity or darkness can
be perceived as positivity and light. The Master has learned to strengthen his own will, and control others, directly through the repression
of his emotions. The initiated Rosicrucian therefore looks upon the pain and suffering of the world as being no different from the opposing
pole of peace and happiness, and in fact believes that one cannot exist without the other. Thus for peace to exist in one country, war must
be raging in another, for wealth and abundance to exist in one region, poverty and famine must exist in another.

These mystical theories of opposites stem from Eastern Gnostic concepts of the dual energies of Man that are metaphysically expressed
through the act of sex. Sex ritual and sexual concepts are central to the alchemical Secret Doctrine, as great Power is believed to be released
by the union of the pairs of opposites - "Sex is the cause of all creation, for creation always results from generation, and generation proceeds
from sex activity".

Though these ideas have developed from Indian Tantric traditions, within Rosicrucianism they have merged with Pagan ideas of sexual
fertility ritual. The goal of the Rosicrucian initiate is to gain magickal powers, as opposed to the Indian goal of attaining Enlightenment - an
experience of the Love of God.

The Secret Doctrine of the Rosicrucians, published anonymously early in the 20th Century by a senior Rosicrucian "Magus Incognito", was
threatened with a lawsuit by the worldwide Rosicrucian Order (AMORC) for revealing the secrets of the order -- although AMORC is just
one of many organizations that subscribes to Rosicrucian philosophy -- beliefs that are the foundation of all so-called mystical or occult groups
including Freemasonry. As the Secret Doctrine states "The possession of Knowledge unaccompanied by a manifestation and expression in Action,
is like the hoarding of precious metals. Forget not the Law of Use, in this and all other things". One must ask what this "magickal" power is to
be used for?

According to their dogma, it is the mission of the Rosicrucian initiate to assist in the evolution of human consciousness. However, their
evolutionary theories are fundamentally racist. According to their beliefs, each race is of a higher or lesser degree of consciousness.
One race may only step forward to a higher plane when the lowest race is annihilated -- by whatever means it is their unfortunate "destiny" to endure.
As theories of reincarnation are also central to the Rosicrucian belief system, such racial genocides are not considered to be negative,
but in fact, most positive.

"The individuals of any sub-race who have outstripped their fellows in spiritual enfoldment, are still bound by race ties to their brothers,
until the great body of the sub-race moves up to the position of the individual... Great convulsions of Nature destroy practically all traces
of the preceding civilization, and leave but few survivors".

The rich and powerful man is believed to be spiritually and genetically of a higher order than the poor man "The law of rebirth and
consequences is the only law that can satisfactorily make sense of justice. It explains why individuals are born into wealth or poverty, joy
or sorrow, peace or conflict". The indigenous peoples of the world are considered "a remnant of degraded human creatures, persisting in
incarnation for thousands of years, being composed of those souls not sufficiently advanced to take part in the life of the new races.
These leftovers are in evidence in the cases of the Australian savages, the African bushmen, and the Indians, and others of a similar
low order of developments".

The higher ranks of Freemasonry are the lower ranks of the exclusive Rosicrucian orders. The Knights of Malta, the Knights Templar,
the Priory of Sion etc. are instructed in these Occult beliefs; which means many powerful people have been conditioned to internalize these
dehumanizing values.

At first glance it may appear that the Catholic monastic orders are at odds with Rosicrucianism, however, the historical "civilizing" and
"educational" mission of the Jesuits is rooted in these same beliefs. It is believed by scholars that the inner-circle mystic teachings of the
Jesuits and Rosicrucianism are essentially the same thing. Pope John Paul II's announcement that "God is a supreme being with both male
and female qualities", contradicts traditional Catholic teaching, and is essentially a Rosicrucian/Gnostic concept. In fact, the orthodox Roman
Catholic Church has always been fundamentally linked with the Rosicrucian Secret Church. It is alleged that Pope John XXIII was Grand Master
of the Priory of Sion during his papal reign, and the creator of the Cistercian monks St. Bernard was involved in the formation of the
Knights Templar. Rosicrucians believe that "Christ taught the laws of rebirth and consequences secretly to his disciples, but requested
that these two laws not be taught publically for 2000 years". Traditional Catholicism's obsession with sex, is also a result of the Vatican's
knowledge of these secret teachings.

According to aristocratic historian Sir Laurence Gardner, the British contingent of the Imperial and Royal Dragon Court embodies the
"Knights Templar of St.Anthony" and resides within the "Rosicruciana Anglicae" fraternity -- revealing that "Satanism" and Rosicrucianism
are not so much distant cousins, as close relatives. Perhaps this goes some way to explaining why the Catholic order of the Knights Templar
worshiped an idol named "Baphomet" -- a goat headed and hoofed androgenous figure with female breasts, an erect penis, and a pentagram
on its forehead. The massively wealthy Knights (gold bullion got its name from Templar creator Godfroi de Bouillon) are widely credited with
originating the capitalist banking system and corporate model, and were eventually hounded by the Church's Inquisition allegedly for "infanticide,
sodomy, and witchcraft", although their demise did save the Church and many Princes of Europe from repaying great debts. However,
many Templars relocated to England and Scotland where their tradition continued with the formation of Freemasonry.

Just as within the enormous body of the Catholic Church there are many monastic and ecclesiastic orders with varying perceptions of
Catholic dogma, so too the Rosicrucian Secret Church and its Great White Brotherhood can be seen to be totally unified within its
apparent fragmentation.

The repression and denial of the "negative feelings resulting from one's actions" is an attempt to avoid feelings of guilt and social responsibility.
The reverse thinking of Rosicrucianism is clearly an historical ideology created by the rich and powerful, and based upon their pursuit of
conquest and power. Ultimately it is no different to the psychology of a psychopath or sociopath, as psychiatry defines. The mental profile
of a serial killer always follows a spiralling pattern -- feelings of inadequacy are overcome by power fantasies of control and murder.
These fantasies become an obsession and ultimately a compulsion, forcing the psychopath to act out his fantasy. After the initial elation of
fulfilment, guilt follows, and the feelings of inadequacy return, but to a higher degree. The spiral downward begins again with renewed fantasies,
more desperate than before, to repress the human feelings of guilt. And so obsession becomes compulsion etc. Any belief system founded on a
similar spiral of repression of natural human moral feelings can only lead to similar compulsive sociopathic behaviour. This logic is apparent in the
modern world with its internalized amoral "corporate values" of greed and conquest, and is illustrated by Henry Kissinger's infamous statement
"We're bombing them to save them from themselves". Rosicrucianism was the foundation for the beliefs of the Theosophy movement,
which was largely responsible for the ideology of the Nazis and the resulting Holocaust.

http://www.conspiracycafe.net/forum/index.php?/topic/1629-rosicrucian-society/



Powered by counter.bloke.com


Polemiek naar aanleiding van de gebeurtenissen vóór en ná 11 september 2001 - feiten en analyses   19 mei 2008, Hans de Jong
DAVID RAY GRIFFIN:  LECTURE  ABOUT THE FACTS OF 11 SEPTEMBER 2001  8/9/06     MP3
ZEITGEIST, THE MOVIE (ook met Nederlandse ondertiteling)
The President Of 9/11
2008 - $700 billion robbery

bezorgdheid-I

Taliban InThe White House 20-12-2004
bezorgdheid-II

De escapades van de CIA
12 '9/11' vragen

Balkenende, de Hoop Scheffer en Bot

Art, Truth and Politics

verarmd uranium
Bush Administration's Involvement in Bombing Pan Am 103 (LOCKERBIE)

onvervalste nieuwe nazi's?
Het intellectuele debat
buitenlandse politiek van Nederland
An Average Day in Afghanistan the reality of war in Iraq How to stop
the New WorldOrder
- Masons crimes immediately

Bali 12 oktober 2002
vertekende werkelijkheid

Twin Towers en Pentagon 11/09/2001
The killing of Hussein’s sons: the  Nuremberg precedent and the criminalization of the US ruling elite Killing Saddam & His Family It Won't Stop Killing of US Troops U.S. SPENT $550 MILLION TO  MAKE AIDS

The 1971 flowchard of THE SPECIAL VIRUS PROGRAMME
USA wiped out world heritage completely

Iraq War Timeline
PATRIOT ACT

Dollarbiljet & de symbolen
Skull & Bones'
Banditisme of Politiek?

Aantal burgerdoden in Irak ruim
100.000


How to deal with the media and New World Order U.N. bombed for perceived U.S. link, experts say CIA wanted Massoud to take assassination mission 
US-troops killing--civilian Iraqi's--for nothing

Coalition of the Killing

Geschenken uit de hemel

What Bush Didn't (Want To) Know About 9/11
Aznar, Bush en Blair

Kritische dialoog?
28-10-03
The Seeds of Iraq's Future Terror
271003 Clark responds to Kosovo questions Speaking of Nazis 
Bush-Nazilink confirmed
Bush-
Bin Laden Connection
Ex-G.I.'s tell of Vietnam brutality Ex-G.I.'s onthullen de Amerikaanse wreedheden in Vietnam  Taming The Arabs

Herverkiezing van Bush betekent 'eternal war'
Israël & the Twin Towers

Hypocrisie over massavernieti-
gingswapens in het midden-oosten

Wie vermoordde John F. Kennedy?

ILLUMINATI

America's
gulag
Osama Bin Laden over Israël
(1998)

Israëls massavernie- tigingswapens
many Iraqis associate the United Nations with "the devastating sanctions"  Hutton Rapport

Marinus van der Lubbe en Zacarias Moussaoui
Paranoid shift by Michael Hasty
8 March 2004
911_the road to tyranny 
ALEX JONES
realmedia video

What They Knew And When They  Knew It...
German Nazi Scientologists attacked New York, not Osama Bin Laden
USA:  BAD human-rights records
US soldiers raping Iraqi prisoners
 
Sinds de oprichting door vrijmetselaars van de USA in de 18e eeuw is het land
permanent betrokken in wereldwijde intriges en oorlogshitserij.
Wij, Europeanen, moeten de USA eeuwig dankbaar zijn voor de bevrijding van de nazi-terreur, terwijl we tegelijkertijd
weten dat met de Skull&Bones - sponsoring aan Hitler en zijn NSDAP  de USA de feitelijke veroorzaker zijn van de
Tweede Wereldoorlog. (Zie Averell Harriman & Prescott Bush)

Twin Towers en Pentagon op 11 september 2001
De aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon zijn een staaltje van briljant vakmanschap, uitgevoerd door "islamitische kapers" met niet meer ervaring dan het kortstondig vliegen met een éénmotorig vliegtuigje. Toch weten ze beiden perfect BEIDE Twin Towers binnen te vliegen en bovendien als derde het best beveiligde gebouw op aarde op precies die plek te raken die net is gerenoveerd.
De schade aan het Pentagon lijkt precies op die van een kruisraket in plaats van die van een behoorlijk groot verkeersvliegtuig. Kijk maar naar de schade veroorzaakt door de El-Al  Boeing in Amsterdam op 4 oktober 1992.  Het complete 6 verdiepingen tellende flatgebouw is van boven tot beneden ingestort. Men moet wel buitengewoon goedgelovig zijn om het totale officiële verhaal te slikken. Het resultaat van bijna (?) 3000 doden is volgens de leugens van de regering van de VS een "offer" op de weg naar een wereldwijde politiestaat. Bij dit "offer" moeten worden opgeteld de honderdduizenden doden in Afghanistan en Irak.
New York

Verder is in de USA de "PATRIOT ACT" ingevoerd, ofwel de wet die de totale nazificatie van de USA veroorzaakt.
De Patriot act is in volstrekte tegenspraak met de USA grondwet. De door de USA zelf georganiseerde aanslag op het WTC
geeft Bush en zijn clique carte blanche, waardoor hun illuminati  THE New World Order een enorme stap naderbij is gekomen.


Alleen al vanwege de verplichting aan die 3000 doden op 11 september 2001
zou je verwachten dat na deze daad van terrorisme alles precies werd uitgezocht

12 VRAGEN UIT DE ECHTE WERELD: (9 jaar!! na datum)
1. waren de betreffende kapers wel in die vliegtuigen? (er is nog steeds geen enkel bewijs geleverd)
2. waarom en hoe kunnen onervaren piloten plotseling perfect vliegen?
3. waarom en hoe kunnen de FBI, CIA, NSA, FAA, FEMA en NORAD plotseling volstrekt
perfect
falen?
4. waarom werden de vliegtuigen op afstand bediend via in deze vliegtuigen ingebouwde FMS (Flight Management System)?
5. waarom werd via ACARS* van DARPA** tegelijkertijd alle overige communicatie uitgeschakeld? (behalve FMS)
6. waarom stortte het 4e vliegtuig neer? 
7. waarom werd het 4e vliegtuig neergehaald omdat het tijdschema niet meer klopte? (in de echte wereld: ´flight 93´
    explodeerde in de lucht!)
8. waarom zijn alle ´zwarte dozen´ onbruikbaar gemaakt?
9. waarom zijn geen nabijgelegen atoomcentrales als doel gekozen? (veel grotere schade en veel meer doden door
    opgeslagen atoomafval)
10.  waarom zat er maar zo´n klein gaatje in de muur van het Pentagon? (vergelijk de Bijlmerramp)
11. waarom en hoe konden de twintowers zo perfect instorten?
12. waarom en hoe is gebouw 7 van het world trade centrum zo perfect ingestort?




Helaas voltrok 9/11 zich in de mystieke wereld van vrijmetselaars, rozekruisers
en skull_bones. Van deze aparte Harry Potterwereld hebben de gewone stervelingen
(dreuzels) als wij zijn totaal geen besef.
Daar in die wereld is logica en wetenschap in middeleeuwse duisternis gehuld.
In deze exclusieve wereld zijn de universele wetten voor de thermodynamica niet geldig.
In deze sprookjeswereld storten solide geconstrueerde stalen gebouwen ineens spontaan
in elkaar teneinde 3000 onschuldige mensen de dood in te jagen. In die wereld wordt over
het 3000 voudige menselijk leed niet moeilijk gedaan.
Daar bestaan immers opleidingen voor? Psychopaat-zijn kan je leren in deze mystieke
Harry Potterwereld. Deze opleiding is dan een beduidend minder mystiek trekje van
deze middeleeuwse wereld. Zie
Rosicrucianism.

Zo kan je dus nog een poosje doorgaan, nu, 13 jaar later, is nog niks opgelost.
Het mystieke is dat ook alle kranten  en tijdschriften in Nederland zwijgen als de graftombe van Skull&Bones.
*ACARS = Aircraft Communications Addressing and Reporting System
**DARPA = Defence Advanced Projects Agency