Verenigde Staten:
de meest illuminate
schurkenstaat?
 
 
armored robbery &
eternal war    

RUMSFELD LIES
MISSING LINKS
Stichting Visie
New-York
goathead
abugraib
abugraib
'Permanente oorlog
voor permanente vrede'*
*Gore Vidal
'USA is not a State
it is a Corporation' ***
Op 11 september 1991 verkondigt George Bush, de Skull&Bones - vader van George Walker Bush, officieel de NIEUWE WERELDORDE.
Kan het toevalliger
dat exact 10 jaar later, dus op dezelfde datum: 11 september  2001 de  inside job  9/11  werd uitgevoerd door de "freemasons. brotherhoods of death and rosicrucians", allen leden van eveneens exact dezelfde
NIEUWE WERELDORDE van George Bush?
How to stop the New World Order - Masons crimes immediately
Het Israëlische leger opereert ongestoord in de USA met behulp van de Israëlische inlichtingendiensten.
Destroying Iraqi education   Global Research, November 5, 2010 

teller sinds 02/06/2001 Powered by counter.bloke.com        bijgewerkt   24-07-2010                                          

Polemiek naar aanleiding van de gebeurtenissen vóór en ná 11 september 2001 - feiten en analyses   19 mei 2008, Hans de Jong
DAVID RAY GRIFFIN:  LECTURE  ABOUT THE FACTS OF 11 SEPTEMBER 2001  8/9/06     MP3
ZEITGEIST, THE MOVIE (ook met Nederlandse ondertiteling)
The President Of 9/11
2008 - $700 billion robbery

bezorgdheid-I

Taliban InThe White House 20-12-2004
bezorgdheid-II

De escapades van de CIA
12 '9/11' vragen

Balkenende, de Hoop Scheffer en Bot

Art, Truth and Politics

verarmd uranium
Bush Administration's Involvement in Bombing Pan Am 103 (LOCKERBIE)

onvervalste nieuwe nazi's?
Het intellectuele debat
buitenlandse politiek van Nederland
An Average Day in Afghanistan the reality of war in Iraq How to stop
the New WorldOrder
- Masons crimes immediately

Bali 12 oktober 2002
vertekende werkelijkheid

Twin Towers en Pentagon 11/09/2001
The killing of Hussein’s sons: the  Nuremberg precedent and the criminalization of the US ruling elite Killing Saddam & His Family It Won't Stop Killing of US Troops U.S. SPENT $550 MILLION TO  MAKE AIDS

The 1971 flowchard of THE SPECIAL VIRUS PROGRAMME
USA wiped out world heritage completely

Iraq War Timeline
PATRIOT ACT

Dollarbiljet & de symbolen
Skull & Bones'
Banditisme of Politiek?

Aantal burgerdoden in Irak ruim
100.000


How to deal with the media and New World Order U.N. bombed for perceived U.S. link, experts say CIA wanted Massoud to take assassination mission 
US-troops killing--civilian Iraqi's--for nothing

Coalition of the Killing

Geschenken uit de hemel

What Bush Didn't (Want To) Know About 9/11
Aznar, Bush en Blair

Kritische dialoog?
28-10-03
The Seeds of Iraq's Future Terror
271003 Clark responds to Kosovo questions Speaking of Nazis 
Bush-Nazilink confirmed
Bush-
Bin Laden Connection
Ex-G.I.'s tell of Vietnam brutality Ex-G.I.'s onthullen de Amerikaanse wreedheden in Vietnam  Taming The Arabs

Herverkiezing van Bush betekent 'eternal war'
Israël & the Twin Towers

Hypocrisie over massavernieti-
gingswapens in het midden-oosten

Wie vermoordde John F. Kennedy?

ILLUMINATI

America's
gulag
Osama Bin Laden over Israël
(1998)

Israëls massavernie- tigingswapens
many Iraqis associate the United Nations with "the devastating sanctions"  Hutton Rapport

Marinus van der Lubbe en Zacarias Moussaoui
Paranoid shift by Michael Hasty
8 March 2004
911_the road to tyranny 
ALEX JONES
realmedia video

What They Knew And When They  Knew It...
German Nazi Scientologists attacked New York, not Osama Bin Laden
USA:  BAD human-rights records
US soldiers raping Iraqi prisoners
 
Sinds de oprichting door vrijmetselaars van de USA in de 18e eeuw is het land
permanent betrokken in wereldwijde intriges en oorlogshitserij.
Wij, Europeanen, moeten de USA eeuwig dankbaar zijn voor de bevrijding van de nazi-terreur, terwijl we tegelijkertijd
weten dat met de Skull&Bones - sponsoring aan Hitler en zijn NSDAP  de USA de feitelijke veroorzaker zijn van de
Tweede Wereldoorlog. (Zie Averell Harriman & Prescott Bush)

Twin Towers en Pentagon op 11 september 2001
De aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon zijn een staaltje van briljant vakmanschap, uitgevoerd door "islamitische kapers" met niet meer ervaring dan het kortstondig vliegen met een éénmotorig vliegtuigje. Toch weten ze beiden perfect BEIDE Twin Towers binnen te vliegen en bovendien als derde het best beveiligde gebouw op aarde op precies die plek te raken die net is gerenoveerd.
De schade aan het Pentagon lijkt precies op die van een kruisraket in plaats van die van een behoorlijk groot verkeersvliegtuig. Kijk maar naar de schade veroorzaakt door de El-Al  Boeing in Amsterdam op 4 oktober 1992.  Het complete 6 verdiepingen tellende flatgebouw is van boven tot beneden ingestort. Men moet wel buitengewoon goedgelovig zijn om het totale officiële verhaal te slikken. Het resultaat van bijna (?) 3000 doden is volgens de leugens van de regering van de VS een "offer" op de weg naar een wereldwijde politiestaat. Bij dit "offer" moeten worden opgeteld de honderdduizenden doden in Afghanistan en Irak.
New York

Verder is in de USA de "PATRIOT ACT" ingevoerd, ofwel de wet die de totale nazificatie van de USA veroorzaakt.
De Patriot act is in volstrekte tegenspraak met de USA grondwet. De door de USA zelf georganiseerde aanslag op het WTC
geeft Bush en zijn clique carte blanche, waardoor hun illuminati  THE New World Order een enorme stap naderbij is gekomen.


Alleen al vanwege de verplichting aan die 3000 doden zou je verwachten dat na deze daad van terrorisme precies werd uitgezocht:
1. waren de betreffende kapers wel in die vliegtuigen? (er is nog steeds geen enkel bewijs geleverd)
2. waarom en hoe kunnen onervaren piloten plotseling perfect vliegen?
3. waarom en hoe kunnen de FBI, CIA, NSA, FAA, FEMA en NORAD plotseling volstrekt
perfect falen?
4. waarom werden de vliegtuigen op afstand bediend via in deze vliegtuigen ingebouwde FMS (Flight Management System)?
5. waarom werd via ACARS* van DARPA** tegelijkertijd alle overige communicatie uitgeschakeld? (behalve FMS)
6. waarom stortte het 4e vliegtuig neer? 
7. waarom werd het 4e vliegtuig neergehaald omdat het tijdschema niet meer klopte? (in de echte wereld: ´flight 93´ explodeerde in de lucht!)
8. waarom zijn alle ´zwarte dozen´ onbruikbaar gemaakt?
9. waarom zijn geen nabijgelegen atoomcentrales als doel gekozen? (veel grotere schade en veel meer doden door opgeslagen atoomafval)
10.  waarom zat er maar zo´n klein gaatje in de muur van het Pentagon? (vergelijk de Bijlmerramp)
11. waarom en hoe konden de twintowers zo perfect instorten?
12. waarom en hoe is gebouw 7 van het world trade centrum zo perfect ingestort?


etc. etc : allemaal vragen uit de "echte wereld"  die de logica gebiedt te beantwoorden

Helaas voltrok 9/11 zich in de mystieke wereld van vrijmetselaars, rozekruisers en skull_bones.
Daar hebben gewone stervelingen als wij zijn totaal geen besef van.
In deze exclusieve wereld zijn de wetten voor de thermodynamica niet geldig. In deze
wereld storten solide geconstrueerde stalen gebouwen ineens spontaan in elkaar.


Zo kan je dus nog een poosje doorgaan, nu, 9 jaar later, is nog niks opgelost.
Het mystieke is dat ook alle kranten  en tijdschriften in Nederland zwijgen als de graftombe van Skull&Bones.
*ACARS = Aircraft Communications Addressing and Reporting System
**DARPA = Defence Advanced Projects Agency

MISSING LINKS
911 missing links GOOGLE VIDEO 
2:05:41 - 1 jaar geleden
Now you will discover the definitive truth about 9/11 and learn why even the most popular movies on the subject have failed to address the evidence exhaustively presented in this video. The facts will make it abundantly clear that the so-called 9/11 "Truth" movement has been infiltrated and is ultimately controlled by the same criminal group who masterminded the attacks. As they say, 'if you want to control the dissent you lead the dissent.' Utilizing evidence from the FBI, CIA, NSA, US Armed Forces Intelligence sectors, Foreign Intelligence organizations, local law enforcement agencies and independent investigators, Missing Links goes where no other 9/11 video has dared to
911 missing links GOOGLE VIDEO

Wat is het verschil tussen het Romeinse wereldrijk en dat van de USA?
Grote 'corporaties' veroveren vanuit de VS de wereld op zoek naar slavenarbeid. Hele landen worden schatplichtig door
de 'marketing' van deze grote bedrijven. Door bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur zoals vliegvelden, wegen en
bruggen worden enorme schulden opgebouwd, die alleen zijn terug te betalen door milioenen mensen te laten
werken tegen een extreem lage beloning. De landen moeten produceren en nog eens produceren waarbij naast de
werkkrachten ook het milieu het loodje leggen. Wereldwijd zijn tientallen milioenen vrouwen, kinderen en mannen
bezig om het wereldrijk USA van goedkope consumptiegoederen te voorzien. Het resultaat is dat anno 2007 de rijken
onmetelijk veel rijker worden en de armen veel armer zijn dan 30 jaar geleden.
Dit is precies de strategie van skull&bones ofwel de illuminati: anderen voor je laten werken.
De vroegere keizerrijken zoals het Romeinse rijk hielden ook milioenen slaven die de paleizen bouwden en de
voedselgewassen verbouwden. Er is sinds 2000 jaar wat de verhouding arm/rijk betreft NIETS maar dan ook NIETS
veranderd. Lees 
THE BIOLOGICAL JEW

De moderne politiek
Aznar, Bush en Blair hebben de andere landen in de wereld een buitengewoon slecht voorbeeld gegeven.

De conferentie op de Azoren van 16 maart 2003 is wat dat voorbeeld betreft een mijlpaal in de geschiedenis. 
Vanaf deze datum dient het streven van de mensheid te zijn: het opheffen van de zelfstandige federale staat 
van de USA en de regering over te nemen door een mandaat van de Verenigde Naties.
Het einde van de Verenigde Staten.
De USA regering wordt onder curatele gesteld. 
De USA heeft definitief duidelijk gemaakt niet competent te zijn om deel uit te maken van de 
wereldgemeenschap. Hetzelfde geldt voor de UK en het Spanje van Aznar (en uiteindelijk ook Nederland)
Het gedrag van de USA-regering is te vergelijken met dat van de landen in Europa aan het einde van de 19e eeuw. 

De gelegenheidscoalitie is uit de mottenballen gehaald; deze gelegenheidscoalities veroorzaakten zowel de eerste 
als de tweede wereldoorlog: 
resp. coalities van Frankrijk met Rusland en Servië tegen Duitsland en Oostenrijk in 1914
A.Hitler en J.Stalin zetten de Volkenbond opzij en verdeelden Polen in 1939. 

Anno 2003 zetten Bush, Blair en Aznar de VN opzij en veroverden Irak op basis van klinkklare leugens. 
Polen werd in 1939 bezet op basis van dezelfde klinkklare leugens met het doel "Lebensraum" te creëren, samen met de Sowjet-Unie (Ribbentrop-Stalin Pact) 
Irak wordt in 2003 verdeeld tussen de UK en de USA om de olie-reserves. De bedoeling van de nazis was de Polen uit 
te roeien en daarvoor in de plaats ariërs (Nederlanders) te deporteren.
Ironisch is dat Polen en Nederland nu bezettingstroepen in Irak leveren.

KERNWAPENS
Je moet nu anno 2006 als land wel gek zijn om géén kernwapens te ontwikkelen. Alleen dan laat de VS je ongemoeid. 
In het geval dat Irak accurate atoomwapens had bezeten waren de UK en VS het land niet gaan veroveren om olie en 
invloedssfeer. De machtsbalans tussen staten in de wereld is vervangen door hegemonie van de USA/UK en Israël
Het wegvallen van Irak als serieuze regionale macht heeft gevolgen voor het gehele Midden-Oosten. Voor Iran lijkt het
vooralsnog verstandig om zo snel mogelijk een efficiënt kernwapen te ontwikkelen, waardoor Iran net zoals Noord-Korea
een onderhandelingspositie heeft. Door het niet betrekken van de Israëlische atoombommen in de politieke 
onderhandelingen heeft Iran geen andere keus.
De USA verplaatsen de militaire bases van Saoedi-Arabië en Turkije naar Irak. Uiteindelijk worden Rusland en China 
omsingeld  door US-militaire bases en kan geheel Azië onder schot worden gehouden door de USA.
Israël zal zeker als eerste atoomwapens gebruiken net zoals de USA heeft gedaan in 1945.
Een grotere stimulans tot ontwikkeling of 
aanschaf van kernwapens voor alle andere landen is er niet.
Zeker is dat Rusland het kernwapenarsenaal zal oppoetsen 
en het rondzwervende plutonium overal ter wereld
wordt nog aantrekkelijker dan het al was. 

Het zou veel verstandiger zijn om de macht van de Verenigde Naties te versterken om zo de proliferatie van 
atoomwapens terug te dringen. Het recept van Bush en Blair is erop gericht de wereld in talloze 'koude oorlogs' 
gebieden op te delen. De oude afschrikkingsdoctrine wordt weer ingezet: atoomwapens als goedkoop alternatief voor
een
groot conventioneel leger. Door de genadeloze sancties tegen Irak die honderdduizenden kinderen het leven heeft
gekost is de geloofwaardigheid van de VN zeer ondermijnd. De VN wapeninspecties in Irak blijken achteraf door de
CIA
gebruikt te zijn. Alle documentatie over de wapensystemen werd door de VN direkt overhandigd aan het Pentagon.
Hierdoor kon de USA onwelgevallige documenten verwijderen. Uit deze documenten blijkt ongetwijfeld dat de USA gifgas
en bacteriologische
wapens aan Irak hebben geleverd. De rol van de VN is door het overhandigen van deze documenten
eind 2002 totaal ongeloofwaardig geworden. De Verenigde Naties lijken eerder een verlengstuk van de bandietenstaten
GB en de VS dan dat het een onafhankelijk beleid ontwikkelt. John Bolton (de USA afgevaardigde bij de VN)  is bezig
de VN te gebruiken als forum voor een globale politiestaat. De newspeak over 'vredesmissies' moeten omgekeerd
worden geïnterpreteerd. De ILLEGALE Nederlandse strijders in Uruzgan zijn duidelijk op een oorlogsmissie om
Afghanistan op te ruimen
voor de komst van een oliepijpleiding. Dit heeft niets met 'vrede' te maken.
Bovendien is de productie van opium nog nooit zo hoog geweest als in 2005. Het jaar 2007 belooft weer een recordoogst.

CULTUUR
Hoe bizar het ook is, het Irak van Saddam Hoessein verdedigde de waardigheid van de Arabische wereld tegen de 
ongelovige honden uit het rijke westen. Irak bezit duizenden archeologische en onvervangbare plaatsen, gebouwen, 
voorwerpen en geschriften uit de begintijd van de menselijke beschaving. Door de Talibaan werden de Buddhabeelden 
opgeblazen, onder leiding van de USA en de UK worden de overblijfselen van de vroegste menselijke beschaving
genadeloos opgeblazen, weggebombardeerd of weggeplunderd
Het bekrompen brein vernietigt alles wat van waarde is voor de mensheid inclusief haar toekomst. 
Het Irak van Saddam Hussein als hoeder van cultuurhistorische waarden, de USA van de familie Bush als vernietiger 
van het verleden en daardoor tevens van de toekomst. Bush als de moderne beeldenbestormer. Fundamentalistischer kan
je het niet bedenken.
Fundamentalistische christenen zijn wat cultuurbarbarij betreft beangstigend gelijkvormig aan
fundamentalistische moslims.

Om de culturele ramp kompleet te maken heeft een horde plunderaars het Nationale Museum en de Nationale 
Bibliotheek in Baghdad gemolesteerd zonder dat de USA bezetters één poot uitstaken. De Bibliotheek ging in vlammen op 
waardoor een onvervangbare en nog onbestudeerde schat aan letterkundige manuscripten verloren ging. In het Museum 
werden talloze voorwerpen vernield of geroofd. Veel was meer dan 6000 jaar oud. Anno 2007 verschijnen op allerlei
"kunst" markten  ontelbare Sumerische voorwerpen van ver voor onze jaartelling.
De rijken der aarde: hoeders van ons cultureel erfgoed?
De onbezonnen aanval op Irak is tegelijkertijd een onbezonnen aanval op de gezamenlijke cultuur van de menselijke 
beschaving. Verbazingwekkend is dat werelwijd daarover géén enorme woede is ontstaan.
Dit misdrijf tegen de mensheid wordt letterlijk oneindig verergerd door het gebruik van honderden tonnen nucleair
afval (2200 TON) in de binnenstad van Baghdad. Wonderlijk is dat dit ook géén voorpaginanieuws is.
Het 'verarmde' uranium uit
onder meer de A10 Thunderbold blijft tot in de eeuwigheid mensen ziek maken, oncologisch,
genetisch en teratogeen.

Door het lichtzinnig rondsproeien van nucleair afval tegen een sterfelijke dictator wordt de gezondheid van het Iraakse
volk voor eeuwen ernstig ondermijnd

Dat komt nog bij de honderdduizenden Iraakste kinderen die door de 12 jaar VN sancties door ondervoeding gedood zijn. 
Anno 2003 zijn nog eens honderdduizenden overlevende kinderen op sterven na dood. Het is duidelijk
wie er persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor deze genocide. Het is zonder twijfel een zaak voor
het Internationale Strafhof in Den Haag. De daders zijn bekend, maar omdat die momenteel aan de macht zijn, zal
de toekomst over deze lieden oordelen.

Bizar is eveneens dat Irak het land is dat zich verdedigt tegen de koloniale overheersing. Nu Irak 'verloren' heeft
betekent dit een voortdenderen van de monomane vierwielaangedreven oliestaat op de weg naar de ondergang 
van de aarde. De enige andere buiten de bovenomschreven mogelijkheid deze moloch te stoppen is een enorme 
herbewapening van Europa, India en China. (Eurazië). De intoming van de schurkenstaat USA lijkt uitsluitend te komen 
uit de loop van een kanon, ofwel het bezit van een flink aantal goedwerkende atoomwapens. Door deze live- TV- en 
internetoorlog is de legitimiteit van explosief verzet tegen USA burgers en militairen waar ook ter wereld enorm 
toegenomen.

Geschenken uit de hemel
Aan de andere kant hebben Bush en zijn club (Wolfowitz, Jeb Bush, Rumsfeld, Cheney, Libby) ook niet stil gezeten.
Al in september 2000 initieerden zij een 'voorspellend' rapport, "Rebuilding America's Defences", waarin precies is vermeld dat 

Afghanistan en Irak moeten worden veroverd omdat in de VS in 2005 een tekort aan olie en gas ontstaat. 
De neoconservatieve denktank 'Project For the New Century' (PNAC) kreeg de opdracht voor dit rapport. (The Guardian)
Er was alleen een aanleiding nodig. De vernietiging van de Twin Towers kwam als een geschenk uit de hemel, net zoals Pearl 
Harbour een geschenk uit de hemel was om met de Tweede Wereldoorlog mee te doen. Voor A.Hitler was de Rijksdagbrand
ook zo'n geschenk uit de hemel om het parlement buitenspel te zetten. De Nazi's hebben de Rijksdag zelf aangstoken, net zoals
Bush, Cheney, Pearl en Wolfowitz zelf de Twintowers hebben vernietigd.
Voor Kaiser Wilhelm was de moord van 28 juni 1914
in Serajewo op aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw een
geschenk uit de hemel om Servië aan te vallen.

Marinus van der Lubbe 1933
Marinus van der Lubbe
Lee Harvey Oswald 1963
Lee Harvey Oswald
Zacarias Moussaoui 2006
Zacarias MoussaouiI
s er geen grote analogie tussen deze drie personen?
Zij werden alledrie gebruikt als zwart schaap om de daden te maskeren van degenen die belangen hadden:
Hitler zette de Duitse grondwet op non-actief, de CIA haatte de katholieke Kennedy na de "Bay of pigs" en Bush zet de USA-grondwet opzij met precies hetzelfde doel: de staat kan zonder vorm van proces "verdachte personen" opsluiten voor onbepaalde tijd. De gelijkenis is frappant!

Uit 'dankbaarheid' voor de aanslagen in Washington en New York is Bin Laden 'niet gevonden'.  Als er geen aanleiding was
werd die geconstrueerd: Tonkin-incident om N-Vietnam te bomarderen, de moord op de 6 generaals om in Indonesië 1 milioen
z.g. 'communisten' af te laten slachten, etc. Het is onzeker dat er zich de gewenste moslims in de vliegtuigen bevonden
die op 11 sept. 2001 zijn neergestort, wel zeker is dat het FMS was.

Het gebruik van verarmd uranium in diverse vormen door de VS/UK strijders zal op termijn de totale gezondheid van de
burgers in Irak ondermijnen. De onzichtbare stofdeeltjes hoog-radioactief uranium blijven eeuwig ronddwarrelen.
De USA zal zeker niet deze 'erfenis' voor miljarden dollars saneren. Dit betekent dat voor de ogen van de internationale
medische wereld in Irak de catastrofe onverminderd zal voortgaan in de vorm van een epidemie van kanker en
aangeboren misvormingen. Waarschijnlijk zal in Irak tot overmaat van ramp de gehele infrastructuur imploderen:
geen watervoorziening en riolering. Geen ambtenaren die de statistieken bijhouden, dus hat aantal kinderen dat
overlijdt door deze oorlog zal onbekend blijven. De VN-Veiligheidsraad heeft door 12 jaar sancties ervoor gezorgd dat 
het volk ernstig verzwakt is: ten minste een miljoen kinderen zijn rechtstreeks of indirect door de sancties van de
VN-Veilgheidsraad vermoord.  De US minister van buitenlandse zaken Madelene Albright wist te beweren dat
die sancties wel een miljoen verhongerde en door ziekte omgekomen kinderen waard waren.
De bomaanslag tegen het VN hoofdkwartier kon gebeuren door (opzettelijke?) nalatigheid
van de VS bezettingsmacht.
Een heel volk wordt gestraft vanwege een dictator die door intriges door de CIA in het zadel werd gezet. 
Over volksgezondheid, vrouwen en kinderen in Irak verneemt men niets via 'onze' gelijkgeschakelde media. 
Het aantal burgerslachtoffers in Irak, mannen, vrouwen en kinderen door de oorlogen van 1991 en 2003  komt men 
nooit te weten door de censuur van het USA leger.  
(anno 2007 geteld zijn meer dan 70 000, het totaal is zeker een meervoud daarvan)
Binnen 'no-time' is het hele issue over gewone Irakezen uit de media verdwenen. 
Het niet vinden van 'massavernietigingswapens' (mvw) wordt eveneens in de doofpot gestopt, terwijl om die mvw
Irak toch werd veroverd. Een groter staaltje liegen in de moderne politiek kan men zich niet voorstellen, maar toch
blijven de malloten (Bush, Blair) aan de macht.

Farah Tried To Plead With The US Troops But She Was Killed Anyway
  By Peter Beaumont The Observer - UK  September 6  2003 

                            The death of two innocent Iraqis was thought so unremarkable the US 
                            military did not even report it, but Peter Beaumont says it reflects an 
                            increasingly callous disregard of civilian lives in coalition operations 

                            Farah Fadhil was only 18 when she was killed. An American soldier threw a 
                            grenade through the window of her apartment. Her death, early last 
                            Monday, was slow and agonising. Her legs had been shredded, her hands 
                            burnt and punctured by splinters of metal, suggesting that the bright 
                            high-school student had covered her face to shield it from the explosion. 

                            She had been walking to the window to try to calm an escalating situation; 
                            to use her smattering of English to plead with the soldiers who were 
                            spraying her apartment building with bullets. 

                            But then a grenade was thrown and Farah died. So did Marwan Hassan 
                            who, according to neighbours, was caught in the crossfire as he went 
                            looking for his brother when the shooting began. 

                            What is perhaps most shocking about their deaths is that the coalition troops 
                            who killed them did not even bother to record details of the raid with the 
                            coalition military press office. The killings were that unremarkable. What 
                            happened in Mahmudiya last week should not be forgotten, for the story of 
                            this raid is also the story of the dark side of the US-led occupation of Iraq, 
                            of the violent and sometimes lethal raids carried out apparently beyond any 
                            accountability. 

                            For while the media are encouraged to count each US death, the Iraqi 
                            civilians who have died at American hands since the fall of Saddam's regime 
                            have been as uncounted as their names have been unacknowledged. 

                            Mahmudiya is typical of the satellite towns that ring Baghdad, and the 
                            apartment block where Farah died was typical of the blocks to be found 
                            there - five storeys or so high, set among dusty paths lined with palms and 
                            stunted trees. In Saddam's time, the people who lived here were reasonably 
                            well-off - junior technicians for the nearby factories run by the Ministry of 
                            Military Industrialisation. These are not the poorest, but they are by no 
                            stretch of the imagination well-off. 

                            When the Americans arrived, say neighbours, the residents of this cluster of 
                            blocks liked the young GIs. They say there were no problems and that their 
                            children played with the troops, while residents would give them food as the 
                            patrols passed by. 

                            But all that came to a sudden bloody end at 12.30am last Monday, when 
                            soldiers arrived outside the apartment block where Farah and her family 
                            lived. What happened in a few minutes, and in the chaos of the hours that 
                            followed, is written across its walls. The bullet marks that pock the walls are 
                            spread in arcs right across the front of the apartment house, so widely 
                            spaced in places that the only conclusion you can draw is that a line of men 
                            stood here and sprayed the building wildly. 

                            I stood inside and looked to where the men must have been standing, 
                            towards the apartment houses the other way. I could not find impacts on 
                            the concrete paths or on the facing walls that would suggest that there was a 
                            two-way firefight here. Whatever happened here was one-sided, a wall of 
                            fire unleashed at a building packed with sleeping families. Further 
                            examination shows powder burns where door locks had been shot off and 
                            splintered wood where the doors had been kicked in. All the evidence was 
                           that this was a raid that - like so many before it - went horribly wrong. 

                            This is what the residents, and local police, told us had happened. Inside the 
                            apartment with Farah were her mother and a brother, Haroon, 13. As the 
                            soldiers started smashing doors, they began to kick in Farah's door with no 
                            warning. Panicking, and thinking that thieves were breaking into the 
                            apartment, Haroon grabbed a gun owned by his father and fired some shots 
                            to scare them off. The soldiers outside responded by shooting up the 
                            building and throwing grenades into Farah's apartment. 

                            The randomness of that firing is revealed by a visit to the apartments. 
                            Windows are drilled with bullet holes; ceilings in kitchens and bedrooms and 
                            living areas are scarred where the rounds smashed in. Hodhbain Tohma was 
                            on the roof, fiddling with his new satellite dish to make it work, when the 
                            soldiers came. 'I heard the shooting first, then an explosion. Then I heard 
                            women screaming. I looked over the roof and saw a line of soldiers on the 
                           path firing weapons wildly towards the building as a helicopter arrived 
                            above us. The shooting all seemed to me to be on one side.' 

                            Abdul Ali Hussein was in the apartment next door to Farah's when the 
                           shooting began. 'I was asleep when we heard the shooting, and then an 
                            explosion blew open my door and filled my apartment with smoke. I 
                            grabbed my family and took them to another room and covered them with 
                            my body. 

                            'I went to see if anyone needed my help next door. I went into three rooms, 
                            saw Farah lying in the kitchen near the window. She was injured and burnt, 
                            but still alive. I ran to get cotton wrapping and bandages to try and treat her. 
                            We didn't have enough and so tore up a head-cloth to try and stop the 
                            bleeding. The soldier shouted at me: "Where are the fedayeen ?" They told 
                            me to leave her because she was dead.' 

                            As we were talking, a weeping man in a head-cloth arrived - Qasam Hassan, 
                            the brother of the second fatality, Marwan. Qasam told us how Marwan 
                            died. 'When I heard the heavy shooting, I was in another apartment building 
                            visiting friends. My brother was worried, so he went out to look for me. He 
                            was not carrying any arms. He could not find me, and as he came back to 
                            the building the Americans shot him. He ran and fell behind the building and 
                            died. Among all of them they only had one translator. How could people 
                            know what was going on?' 

                            What is most curious about this story is that, when I called the US military 
                            press office in Baghdad, it said it could find no record of the raid or of the 
                            deaths. It is curious because the police in Mahmudiya have told us how US 
                            military policemen delivered the bodies to their station the next morning; 
                            how the local commander had expressed his commiserations; how the same 
                            Iraqi police had complained that the new troops from the 82nd Airborne 
                            Division, who arrived fresh from the US last month, had apparently 
                            reversed the policy of the previous US unit in the town to take local police 
                            on raids. 

                            It became less puzzling when I spoke to Nada Doumani, spokeswoman for 
                            the International Committee for the Red Cross, who confirmed what she 
                            has said before - that despite repeated requests from the Red Cross, it can 
                            neither get information nor figures on civilian deaths during raids. 

                            What happened at Mahmudiya would be disturbing enough if it was unique, 
                            but it is not. It is part of a pattern that points not to a deliberate policy but 
                            perhaps to something equally worrying, an institutional lack of care among 
                            many in the US military for whether civilians are killed in their operations. It 
                            is not enough to say, as some defenders of the US military in Iraq do, that 
                            its soldiers are tired, frightened and under pressure from the simmering 
                            guerrilla attacks directed against them. For it is the impression that the US 
                            military gives of not caring about those innocent Iraqis that they kill that is 
                            stoking resentment. 

                            Iraqis have been killed at vehicle checkpoints and killed in their homes in 
                            night-time raids. Policemen have been shot down doing what US forces 
                            have asked them to do, trying to keep the peace. Indeed, the allegations that 
                            US soldiers are too 'trigger happy' even led to complaints, in mid-August 
                            from Ibrahim al-Jaffri - then holding the rotating presidency of the Iraqi 
                            provisional government - urging US troops to exercise more care before 
                            firing. 

                            'All we want are answers,' said Qassam Hassan. 'All we are asking for is 
                            justice.' 

                            Guardian Unlimited © Guardian Newspapers Limited 2003 

                  http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1037081,00.html
Disclaimer  Email This Article MainPage http://www.rense.com This Site Served by TheHostPros

 Mohammed Daud Miraki <mdmiraki@ameritech.net> wrote:
For those of you who think that "our boys" had it tough in Iraq and 
Afghanistan, I suggest read the following story of an Iraqi teenager. Bush 
does not pull the trigger, these filth called US-other soldiers/servicemen do. 
Whether they die from DU or get slaughtered by Afghan or Iraqi resistance 
fighters, they deserve it very well. Defending the service men and women is 
the biggest BS I have ever heard. 
  http://www.rense.com/general41/fafa.htm
It is my opinion that these pigs should see their rotten fate in 
Afghanistan and Iraq. When they are veterans, the hell with them. 

Dr. Miraki


 
This is the reality of war. We bomb. They suffer 
Veteran war reporter Robert Fisk tours the Baghdad hospital to see the wounded after a devastating night of air strikes
http://www.robert-fisk.com/
BAGHDAD 23 March 2003

Donald Rumsfeld says the American attack on Baghdad is
"as targeted an air campaign as has ever existed" but
he should not try telling that to five-year-old Doha
Suheil. She looked at me yesterday morning, drip feed
attached to her nose, a deep frown over her small face
as she tried vainly to move the left side of her body.
The cruise missile that exploded close to her home in
the Radwaniyeh suburb of Baghdad blasted shrapnel into
her tiny legs ­ they were bound up with gauze ­ and,
far more seriously, into her spine. Now she has lost
all movement in her left leg. 

Her mother bends over the bed and straightens her
right leg which the little girl thrashes around
outside the blanket. Somehow, Doha's mother thinks
that if her child's two legs lie straight beside each
other, her daughter will recover from her paralysis.
She was the first of 101 patients brought to the
Al-Mustansaniya College Hospital after America's blitz
on the city began on Friday night. Seven other members
of her family were wounded in the same cruise missile
bombardment; the youngest, a one-year-old baby, was
being breastfed by her mother at the time. 

http://argument.independent.co.uk/commentators/story.jsp?story=389918

also the front page has a picture of the wounded
http://www.independent.co.uk/
(USA & eternal war)


Photo Hans de Jonge 22/3/03 Amsterdam: 
120 000 demonstrators against the US/UK war.

Ons medegevoel gaat uit naar die personen die familie, geliefden en vrienden hebben verloren in 
New York, Washington, Afghanistan en Irak: 
de inzittenden van de gekaapte vliegtuigen, de vermoorde burgers in het WTC, de brandweermensen 
van New York, de platgebombardeerde burgers, de afgeslachte Talibaan soldaten en de verhongerde en doodgevroren 
vrouwen en kinderen in de vluchtelingenkampen in Afghanistan. maar nu gaan onze gedachten naar de
duizenden burgers in Irak die worden platgewalst door de blinde UK/US oorlogsmachine.
Anno 2003 zijn de onschuldige slachtoffers van de WTC torens ruimschoots gewroken met een veelvoud aan onschuldige 
burgers in Afghanistan en Irak.

enkele netelige opmerkingen
De  (Nederlandse) media en ook de overheid laten menselijke en historische feiten achterwege 
om de 'vriendschap' met de USA niet te schofferen. Het bezoek van Balkenende aan Bush in 
september 2003 is het toonbeeld van hypocrisie en brengt ernstige schade toe aan de relatie van
Nederland met de belangrijkste Europese landen.
Er is een vertekende werkelijkheid ontstaan onder de noemer 'strijd tegen het terrorisme'.
Dit vertekende en onvolledige beeld is het kenmerk van het (wetenschappelijk) denken anno 2006.  De werkelijkheid 
wordt in toenemende mate gedomineerd en gearticuleerd door 'westerse' maatstaven ondanks alle signalen die via
'de nieuwe media' uit andere culturen worden ontvangen.
Deze signalen worden bewust genegeerd
omdat zij niet passen in de gearticuleerde werkelijkheid
van de Noord-Amerikaan.

De dominantie van de US media doet de rest:

Niets krijgen wij de horen over de duizenden doden in Irak en Afghanistan. 
Het is toch immers een 'Frischer Frôhlicher Krieg?'

Niets krijgen wij te horen over het inzetten van particuliere huurlingenlegers die de martelcentra
bemannen voor gevangenen in en uit Afghanistan en Irak. Het hoge aantal moorden op burgers in Irak
en in Afghanistan kan op het conto worden geschreven van deze hoogbetaalde vigilantes die voor
het grootste deel bestaan uit ex-militairen uit Portugal, Chili, Argentinië en Zuid-Afrika.  Officieel
bestaan ze niet en worden betaald via 'uitzendburo's', gevestigd in Portugal en de VS. Iets kwam
aan het licht toen de "
quattro vigilantes di Fallujah" werden doodgeschoten en opgehangen aan
een brug in Fallujah op 31 maart 2004.

De vier Amerikaanse "civilian contractors" die in Fallujah gedood werden, waren agenten van het paramilitaire privé-"veiligheidsbedrijf" Blackwater uit de Amerikaanse staat North Carolina. Het personeel van dit bedrijf treedt in Irak op als gewapende huurlingen voor de bezettingsmacht - die de term "huurlingen" natuurlijk schuwt. Het motto van Blackwater is een echo van de propaganda waarmee Washington de Amerikaanse machtsuitbreiding probeert in te kleden: "In support of Freedom and Democracy everywhere". Blackwater levert ook zwaarbewapende lijfwachten voor de Amerikaanse bestuurder van Irak, Paul Bremer. Privé legers in Irak

Niets krijgen wij te horen over de omvangrijke milieuvernietiging door de USA en UK bombardementen 
van Irak en Afghanistan, de roof van de natuurlijke en culturele rijkdommen door Pakistaanse horden: zuidwest 
Afghanistan wordt kaalgekapt en honderden vrachtwagens met cederhout verdwijnen over de grens, het vernietigen
van honderdduizenden dadelpalmen in Irak, eens de grootste dadelproducent ter wereld.

Niets krijgen wij te horen over de geheime vluchten van ongeregistreerde vliegtuigen waarmee de CIA gevangenen
vervoert tussen martelcentra in Egypte, Polen, Tsjechië, Roemenië en Guantanamo Bay met stilzijgende toestemming
van de landen waarover wordt gevlogen en waar tussenlandingen worden gemaakt. Met name Nederland is medeplichtig
on het schenden van de mensenrechten door de CIA-USA.

"Regime Change" in America
Onvervalste Nieuwe Nazi's  zoals Rumsfeld, Perle, Bush en Wolfowitz  maken van de USA een militaire dictatuur 
met een perscensuur die erg begint te lijken op  de communistenjacht in de jaren 50 van de 20ste eeuw. Duizenden
mensen met een arabisch uiterlijk zitten al meer dan een jaar gevangen zonder vorm van proces. In Guantanamo
op het eiland Cuba zitten meer dan 600 mensen in kooien zonder vorm van proces of contact met de buiten-
wereld. Het aantal zelfmoorden en pogingen tot zelfmoord is niet te tellen. Dit alles maakt van de USA
een schurkenstaat, geregeerd door door bovenstaande illustere figuren. De illegale inval in Irak van 20 maart 2003
maakt van de USA een paria, weliswaar een grote paria waarmee rekening moet worden gehouden.
De miljard moslims vindt in dit criminele gedrag bewijzen voor het oprapen om nog eens vernietigend wraak te
nemen op dit gewetenloze imperium. Dit kan natuurlijk pas na jaren plaatsvinden, maar dat het zal gebeuren
staat vast. Sinds de kruisvaarders uit de middeleeuwen is vrijwel niets veranderd in de verhouding tussen de
fundamentalisten van het christendom en de islam. Na duizend jaar gaat het moorden voor het "Beloofde Land"
onverdroten verder. De Israël lobby (in de VS) trekt nog steeds aan de touwtjes van de wereldpolitiek.
 
The killing of Hussein’s sons: the
                    Nuremberg precedent and the
                    criminalization of the US ruling elite

                    By David Walsh
                    24 July 2003

                    Use this version to print | Send this link by email | Email the author

                    There is little doubt that Uday and Qusay Hussein, the two sons of former
                    Iraqi president Saddam Hussein killed by US forces in a house on the
                    outskirts of Mosul July 22, were morally and politically reprehensible
                    figures. By all accounts, Uday Hussein, the elder, was a sexual predator
                    and murderer, while Qusay, as chief of Iraq’s notorious security apparatus,
                    had even more blood on his hands. Given the reactionary nature of the
                    regime, there is no reason to doubt the extent and depth of their crimes.

                    Having said that, both the means by which Hussein’s sons were liquidated
                    and the manner in which the killings were greeted by the American
                    government and media speak volumes about the nature of the US
                    intervention in Iraq and the character of the American political
                    establishment.

                    On the plane of morality, there exist no fundamental differences between
                    the personnel of the Hussein regime and the Bush administration. The
                    latter operates in every sphere with unashamed lawlessness and violence.
                    If there is a difference in the degree of brutality against its own citizens,
                    the “restraint” exercised by the Bush forces is a matter of circumstance
                    rather than moral superiority over the killers and torturers of the ousted
                    Iraqi regime.

                    In the operation against the Hussein brothers the US military mobilized
                    hundreds of troops and dozens of vehicles and aircraft. The American
                    forces used automatic weapons, rockets, rocket-propelled grenades and
                    tow missiles against four individuals armed with AK-47 automatic rifles.

                    The assault had the character of a gangland slaying, the vengeful wiping
                    out of the cornered leadership of one gang by a more powerful and
                    better-armed outfit. An unnamed senior US military official in Iraq spoke
                    like a Mafia don, telling the UPI: “This is a very beneficial hit. They cannot
                    feel anything other than doom, since if we can take down these guys, we
                    can take down anybody.”

                    The exultation of US and British officials and the media over the killings in
                    Mosul—which included the death of the 14-year-old son of Qusay
                    Hussein, Mustapha—can only arouse revulsion. The pleasure that these
                    circles take in bloodletting and violence has a pathological character.

                    President George W. Bush boasted, “Now more than ever Iraqis can know
                    the former regime is gone and is not coming back.” Senator Ted Kennedy,
                    the dean of Democratic “liberals,” expressed satisfaction over the killings.
                    “It’s progress,” he said.

                   Britain’s Prime Minister Tony Blair was less restrained, declaring, “This is
                    a great day for the new Iraq.”

                    The American media was both jubilant and bloodthirsty. The New York
                    Daily News carried photos of Saddam Hussein and his two sons, with red
                    crosses placed over Uday and Qusay, and the words, “One to go.” Rupert
                    Murdoch’s New York Post, headlined its editorial “E-RAT-ICATED!”

                    The New York Times also celebrated the “hit” in Mosul, calling the
                    assassination of the Hussein brothers “the most encouraging news out of
                    Iraq in weeks.” The editors of the Washington Post called the deaths
                    “very good news indeed” and went on to claim that the killings “meant a
                    serious blow to the diehard resistance that has plagued the postwar
                    administration.”

                    The notion that the murders in Mosul will halt Iraqi resistance to the US
                    colonial occupation of that country is wishful thinking of the most politically
                    blinkered variety. The American government and media establishment
                    apparently believes its own propaganda that the only opposition to the US
                    presence is being offered by “holdouts” of the old regime, “terrorists” and
                    “criminals.”

                    These people are so blind to social and political reality and so distant from
                    the Iraqi people that they cannot conceive of popular resistance that rejects
                    both the Ba’athist regime and foreign imperialist tyranny. Attacks on US
                    forces continued unabated July 23, as two more American soldiers died
                    and nine were wounded in attacks.

                                   Why were they not taken alive?

                    Why was no effort made to capture Uday and Qusay Hussein alive?
                    When asked about this, Lt. Gen. Ricardo Sanchez, who was in charge of
                    the operation, answered blandly, “Our mission is to find, kill or capture.”

                    A number of factors come into play. After weeks of US deaths and
                    sagging troop morale, American officials no doubt concluded that a
                    murderous assault would boost the spirits of the war constituency in the
                    US and the psychotic element in the military. In any event, they share the
                    outlook of this constituency and were in need of a bloodletting themselves.
                    The pent-up rage and vindictiveness, in the face of growing Iraqi
                    resistance, expressed itself in the extermination of Hussein’s sons.

                    More fundamentally, the capture of Uday and Qusay Hussein presented
                    politically troublesome problems. Putting the two former officials on trial
                    would have inevitably raised the issue of the entirely lawless character of
                    the war and occupation. The Hussein brothers would not have found it a
                    great challenge to turn the tables on their prosecutors and expose the
                    hypocrisy and criminality of the Anglo-American operation in Iraq.

                    We have the example of the ongoing Slobodan Milosevic war crimes trial
                    in The Hague, which has turned into a fiasco for the US and NATO. The
                    former Yugoslav president has already succeeded—during the prosecution
                    phase of the case—in using the tribunal to expose the machinations of the
                    great powers. Milosevic is expected to develop his arguments during the
                    two years he will now have to present his defense.

                    Beyond the immediate situation in Iraq, there is the equally vexing question
                    of the long-standing relationship between the US government, including
                    some of its current leading officials, and the former Hussein regime.

                    In February 2003 the National Security Archive released 60 documents
                    detailing the extent of the relations between the Reagan administration and
                    the Iraqi government during the 1980s. At the time of the Iran-Iraq war the
                    US, while claiming to be neutral in the conflict, supported Hussein against
                    the Islamic regime in Teheran. The Archive notes that Washington,
                    through direct and indirect means, provided financing, weaponry,
                    intelligence and military support to Baghdad “in accordance with policy
                    directives from President Ronald Reagan,” several years before the US
                    restored formal relations with Iraq in November 1984.

                    A highlight of the process of normalizing American-Iraqi relations was the
                    visit by then presidential envoy (and current Secretary of Defense) Donald
                    Rumsfeld to Baghdad in December 1983, where he held a 90-minute
                    conversation with Saddam Hussein. The US was well aware that the
                    Iraqis were using chemical weapons against Iranian forces and Kurdish
                    insurgents. Rumsfeld made no mention of the issue in this discussion. A
                    secret memo sent to the State Department reported that “Saddam Hussein
                    showed obvious pleasure with [the] President’s letter and Rumsfeld’s visit
                    and in his remarks.”

                    As the New York Times reported in March 2003, the US and France were
                    the sources of Iraq’s biological weapons programs.

                    Iraqi officials have learned to their cost that whether a foreign leader is
                    feted by Washington or assassinated depends entirely on the
                    circumstances.

                    The assassination of the Hussein brothers has further undermined the
                    claim that the US went to war to prevent the Iraqi regime from developing
                    or using weapons of mass destruction (WMD). According to Judith Miller
                    in the July 23 New York Times, Qusay Hussein “was also responsible for
                    overseeing Iraq’s unconventional weapons. ... Stephen Black, a former
                    inspector and chemical weapons expert, said that by virtue of his control of
                    the security services, Qusay would have known, for instance, ‘whether
                    they had chemical weapons, how many they had, and where they were
                    deployed.’ ... Finally, he said, Qusay would have known not the exact
                    hiding places but the ‘broad brushes of the concealment policy and
                    practices—whether Saddam had destroyed or hidden weapons or the
                    capability for just-in-time production, and what the goals of this
                    concealment were.’”

                    Obviously, by taking the decision to murder Qusay, the US government and
                    military expressed their total lack of interest in the existence of WMD and,
                    in effect, acknowledged that such deadly and dangerous weapons do not
                    exist.

                                       US role at Nuremberg

                    The bloodlust and lawlessness of the present-day political establishment is
                    placed in sharp relief by comparing its campaign of political assassination in
                    Iraq with the attitude of the US to the treatment of fascist mass murderers
                    captured at the end of World War II.

                    Less than sixty years ago, Washington opposed the summary execution of
                    the leaders of Nazi Germany and Imperial Japan—who had committed
                    crimes on a far more massive scale than any carried out by the regime of
                    Saddam Hussein—and insisted they be placed on public trial and accorded
                    all of the legal privileges of due process. The vast contrast between then
                    and now underscores the break with any conception of democratic
                    principles that has occurred within the American ruling elite.

                    The surviving Nazi leaders were responsible for the deaths, by genocide
                    and war, of tens of millions, yet American officials were scrupulous in
                    demanding that they be captured alive and placed on trial, as they
                    eventually were, at the Nuremberg War Crimes Tribunal in 1945-46.
                    Considerable pains were taken to ensure that the defendants not take their
                    own lives. The US was insistent that the defendants be provided with
                    counsel and access to evidence and that they be accorded the right to
                    cross-examine witnesses.

                    Dennis Hutchinson of the University of Chicago in a November 18, 2001
                    Chicago Tribune article cited the comments of Supreme Court Justice
                    Robert H. Jackson, chosen to represent the US in any post-war
                    proceeding, explaining the options he presented to President Harry
                    Truman: “We could execute or otherwise punish them [the Nazi officials]
                    without a hearing. But undiscriminating executions or punishments without
                    definite findings of guilt, fairly arrived at, would ... not set easily on the
                    American conscience or be remembered by our children with pride.”
                    Jackson insisted that the only appropriate “course is to determine the
                    innocence or guilt of the accused after a hearing as dispassionate as the
                    times and horrors we deal with will permit, and upon a record that will
                    leave our reasons and motives clear.”

                    Jackson feared that summary executions would erode the moral high
                    ground that the victorious powers enjoyed, according to Hutchinson, and
                    that it was necessary as well to document the precise nature of the Nazi
                    crimes for posterity. Jackson commented: “Unless we write the record of
                    this movement with clarity and precision, we cannot blame the future if in
                    days of peace it finds incredible accusatory generalities uttered during the
                    war. We must establish incredible events by credible evidence.”

                    In a comment directly relevant to the current international situation, both in
                    Iraq and Afghanistan, Jackson noted that the Allied triumph by itself did
                    not provide the victors with the legal sanction to punish German officials,
                    nor did Allied claims and proclamations. The guilt of the Nazi leaders had
                    to be proven in a court of law.

                    Jackson declared, “The president of the United States has no power to
                    convict anyone. He can only accuse. He cannot arrest in most cases
                    without judicial authority. Therefore, the accusation made carries no
                    weight in an American trial whatsoever. These declarations are an
                    accusation and not a conviction. That requires a judicial finding. Now we
                    could not be parties to setting up a formal judicial body to ratify a political
                    decision to convict. Then judges will have to inquire into the evidence and
                    give an independent decision.”

                    In his opening statement to the Nuremberg tribunal, Jackson said, “That
                    four great nations, flushed with victory and stung with injury, stay the hand
                    of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment
                    of law is one of the most significant tributes that power has ever paid to
                    reason.”

                    Jackson’s comments and actions were bound up with a certain fidelity to
                    democratic principles that still held sway within the American ruling elite.
                    They expressed as well a certain confidence in the prospects for US
                    capitalism and the post-war world. They came from a position of relative
                    political and economic strength.

                    The prevailing atmosphere in present-day Washington, which venerates
                    repression and murder, represents the collapse of any adherence to
                    democracy, at home and abroad. The Bush administration, which came to
                    power through fraud and thuggery, serves the interests of a crisis-ridden
                    ruling elite that can only hope to exercise power through the unrestrained
                    use of violence on a global scale.

                    The campaign of political assassinations in Iraq is a further demonstration
                    of the criminalization of the American ruling elite.
 

De buitenlandse politiek van Nederland
De USA is desondanks voor de Nederlandse regering een 'bevriende mogendheid' zoals Nazi-Duitsland in de 
dertiger jaren van de vorige eeuw. Geen enkel woord van kritiek zal je van onze overheid horen en zelfs de 
onafhankelijke rechtspraak in Nederland wordt opgeofferd aan deze 'vriendschap'. (kop in NRC: 
"rechters frustreren vriendschap USA") ( ivm uitleveringen)

foto: 22/03/2003 Hans de Jonge
Binnenhof 22 februari 2007
binnenhof tijdens het aantreden kabinet Balkenende IV 22 februari 2007
Veel intelligenter van de Nederlandse regering zou het aanhalen van de betrekkingen met Verhofstad, Merkel,
Chirac zijn en zo een begin te maken met een echte Europese Unie. Hierbij hoort ook een Europese defensie die
de VS in kwaliteit en afschrikking evenaart.
Het is achterhaald om met de VS aan te pappen. De USA is op de 'lonely cowboy tour'. Zelfs voor Blair is geen
plaats in de USA buitenland-politiek. Engeland wordt eenvoudig opzij gezet als het voor Wolfowitz, Cheney, Perle, 
Rumsfeld en Bush beter uitkomt. Als Blair door Labour wordt weggestemd zal dat ook gebeuren.
Het enige wat anno 2007 telt is een Europees blok, inclusief Rusland. (Rusland verdient zware kritiek op de
onmenselijke
bezetting van Tsjetsjenië en dient die bezetting onmiddellijk op te heffen indien het ooit lid zou willen
worden van de Europese Unie)

De nieuwe bondgenoten van Nederland zijn Duitsland, Frankrijk, België en de Scandinavische landen. 
Helaas is met het kabinet-Balkenende de domheid aan de macht. Het domste wat een regering kan doen is een 
diplomaat (was: de Hoop Scheffer, dan: Bot en nu Maxime Verhagen) minister van buitenlandse zaken laten spelen.
Een diplomaat is de natuurlijke onderdaan die het beleid van het ministerie moet uitvoeren. Een diplomaat als 
minister van buitenlandse zaken betekent de afwezigheid van buitenlands beleid. Het is duidelijk dat Nederland 
met de Hoop Scheffer en Bot totaal geen buitenlands beleid voert. Internationaal is dat dodelijk.
Nederland telt sinds 6 mei 2002 totaal niet meer mee. De Hoop Scheffer was uitsluitend bezig de VS naar de zin
te maken en Powell naar de mond te praten. Op enig eigen geluid kon je hem niet betrappen.  Vandaar dat hij
secretaris-generaal van de NAVO is geworden.  Minister Bot voerde ook nauwelijks een eigen beleid, het enige wat hij
deed is pappen en nathouden en wachten tot er weer een echte minister van buitenlandse zaken verschijnt die de
buitenlandse politiek op een eigentijdse manier aanpakt.  Met
Maxime Verhagen  is het de vraag of het ervan komt om
een buitenlands beleid uit de grond te stampen. Verhagen is niet bepaald een sterke persoonlijkheid in
de internationale politieke arena.

Eigentijds Buitenlands Beleid voor Nederland.
Eigentijds betekent een rol voor Nederland waarbij bevordering van de samenwerking tussen de Europese landen sterk
op de voorgrond staat. Nederland neemt het voortouw wat  betreft een nieuw energiebeleid en milieubeleid. Op grote
schaal moet rechtvaardige wereldhandel bevorderd worden waardoor veel minder mensen uit arme landen naar Europa
moeten komen.
Helaas zijn na de kabinetsformatie geen competentere mensen aangetreden, met Balkenende aan het roer is daar ook
nauwelijks
op te hopen. Het steunen van de VS in een illegale oorlog zegt veel over de waarden en normen van deze man.
Wederom is een Parlementaire Enquète op zijn plaats nu er geen sprake was van massavernietigingswapens in Irak en
Nederland de illegale bezetting van Irak steunt. Of moet de gang naar het Internationale Strafhof worden gemaakt?

 
December 29, 2001 

An Average Day in Afghanistan 

                    Between October 7 - December 6 2001, U.S. aerial attacks 
                    on Afghanistan had killed an average of 62 innocent 
                    civilians a day. The bombing of a convoy of tribal elders 
                    during the night of December 20th is right on the trend 
                    line. This recent incident follows a pattern 
                    well-established over the past 10 weeks of U.S. 
                    bombing: First come the initial reports of civilian 
                    casualties from regional news agencies, then, denials by 
                   the Pentagon, and finally further details about the 
                    specifics of the attack, which get ignored by the U.S. 
                    military, political elite and domestic mainstream media, 
                    though are widely reported in the foreign press. 
 

Rijke Noord-Amerikanen zijn veel meer waard dan arme Afghanen

De vermoorde burgers in Afghanistan hebben feitelijk niets te maken met de vermoorde 
burgers in de USA. Toch wordt in het bovengenoemde psychopathologische denken een 'logisch' 
verband gelegd. Dit uit zich in de vorm van een religieus zoenoffer. Daarmee wordt gepoogd de 
diepe machteloosheid en angst van de technologische mens ongedaan te maken. Duidelijk is in ieder
geval wel dat een buitensporig energieverbruik een volk belangrijker maakt, en als daarbij het bezit van
meerdere nucleaire wapens komt is het volk nog benijdenswaardiger geworden.

Afwezigheid van verzet tegen deze afwezigheid van medemenselijkheid binnen 'ons rijke werelddeel' 
kan ons duur komen te staan: miljarden arme mensen krijgen via de moderne media zoals internet 
argumenten te over om de 'westerse cultuur' met dezelfde onverschilligheid te bestrijden. De 
toekomst van de kinderen in de wereld van anno 2005 ziet er beangstigend uit.

Bali 12 oktober 2002 

<>De bomaanslag van 12 oktober 2002 op Bali is van dubieuze origine die niet zo maar op het conto van el 
qaida kan worden geschreven: misschien de cia samen met de mossad? Niemand anders bezit zulke kleine 
atoombommen. In diverse publicaties is duidelijk aangegeven dat atoombommen met het toepassen van een
deuterium- of  tritium-fusie ontsteker zeer klein kunnen worden gemaakt. De bom die op Bali werd gebruikt had 
een kracht van 1 tot 2 ton TNT.  Een recente (nov. 2005) uitzending van National Geographic vermeldt 500 kilo kaliumchloraat,
gemengd met buskruit. Het mengen van kaliumchloraat met buskruit is fysiek en practisch onmogelijk omdat door de frictie
tussen de grove kristallen kaliumchloraat en het buskruit onmiddellijk de zaak ontploft. Het schudden van de bestelwagen
heeft hetzelfde effect. De wegen op Bali zullen niet volkomen vrij van hobbels zijn. Het is dus een fantastisch verhaal over
de bestelwagen die met 500 kg buskruit/kaliumchloraat rondhobbelt. Er waren bovendien twee bommen: één zelfmoordenaar
met een explosieven-riem èn één in een bestelwagen van kaliumchloraat, gemengd met buskruit. (volgens National Geographic)
Zie ook  deze link over micro-nucleair explosief op Bali. Een nauwkeurig onderzoek met een Oppervlakte 
Ionisatie Massa Spectrometer of een Alpha Spectrometer naar sporen plutonium of uranium-235 zal uitsluitsel 
moeten geven. Het plutonium is dan vrijwel zeker afkomstig van Dimona Isr. (zie tributylfosfaat en de El-Al 
crash in Amsterdam) Het zal problematisch zijn een laboratorium  voor massapectrometrie te vinden. Na vele
jaren moeten de radioactieve sporen rondom de Sari-Club nòg te detecteren zijn.

Osama en de Balibom  (uit:Kleintje Muurkrant) http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html

vrijdag 27 mei 2005
Terug naar midden oktober 2002. Wij reageerden toen op berichten in de pers dat de CIA twee weken voor de bomaanslag op Bali op 13 oktober 2002 waarschuwingen had verzonden naar verschillende regeringsleiders in Zuidoost-Azië. En dat de Amerikaanse ambassade in Djakarta toeristen uit de VS had aangeraden om populaire vakantieoorden als een F-16 te verlaten. De spekzolen uit Langley wisten het zeker: Osama Dalton en zijn Indonesische broers waren iets lelijks van plan.
Maar daar bleef het niet bij. In diezelfde weken voorafgaand aan het helse gebeuren op Bali blijkt president Megawati namelijk bezoek te hebben gehad van vier Amerikanen: ambassadeur Ralph Boyce, Karen Brooks (Indonesië-expert van de National Security Council), een CIA-agente en een tolk. Het bezoek had maar één doel, de uitlevering van de fundamentalistische muslimleider Abu Bakar Basyir. Volgens de CIA was Abu lid van Osama’s Daltons oftewel Al Qaida. Dat had een andere Indonesische baardmans verteld die al hoog en droog in het Guantanamo Beach Hotel verbleef.
Megawati weigerde medewerking aan de uitlevering van Abu Bakar. Zij voorzag een cycloon van politieke en religieuze onrust en dat zag ze even niet zitten. Snapte die CIA-agente geen tropisch hout van, want volgens haar was Abu verantwoordelijk geweest voor twee (mislukte) aanslagen op Megawati’s aardse bestaan en voor nog een paar andere slinkse hoogstandjes. Bovendien was er zes weken na dato een vergadering van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) in Djakarta gepland en het zou een pak van haar CIA-hart zijn als Abu Bakar dan tot het wayang-gezelschap van het bovengenoemde resort zou behoren.  Maar Megawati hield voet bij stuk. Pas als de publieke opinie zich tegen Abu Bakar zou keren zou ze misschien iets kunnen doen.
Op 13 oktober ontplofte de megabom in een nachtclub op Bali. Zoals min of meer voorspeld door de jongens en meisjes uit Langley. 182 doden en rond de 300 gewonden. De meeste slachtoffers waren afkomstig uit Australië. Mochten in dat land nog twijfels hebben bestaan over de participatie aan de oververhitte Amerikaanse jacht op Osama en zijn gebaarde broers, vanaf dat moment gingen de Aussies volledig overstag. De CIA schoof vrijwel onmiddellijk de afzichtelijke aanslag in de schoenen van Abu Bakar en Megawati kon toen eigenlijk niks anders meer doen dan de geestelijk leider achter het gaas te deponeren in afwachting van een optreden voor de kadi. Uiteindelijk kreeg hij 30 maanden voor zijn religieuze mik wegens samenzwering tegen de staat. Dat was alles. Maar van uitlevering was geen sprake. Voor de Amerikanen een wat armoedig resultaat na zoveel conspiratieve arbeid. But you can’t win them all.

Zeer goed mogelijk is dat de schuld voor deze aanslag in de schoenen wordt geschoven van radicale 
moslims, waardoor Indonesië en Australië in één klap worden meegezogen in de permanente "strijd 
tegen het terrorisme". 
De misdadige rol die de USA in Indonesië heeft gespeeld na de tweede wereldoorlog wordt zo bestendigd. 
Eerst tegen de communisten nu tegen de moslims. Indonesië als poging tot democratie en als grootste 
moslimstaat ter wereld zal nu, na de val van de dictator Suharto, aan alle kanten worden geboycot door 
de USA. Zeker nu het rechtse bewind van G.W. Bush aan de macht is. Hopelijk trapt de Indonesische regering 
niet in deze val van terroristische aanslagen, waardoor een nieuwe pro-USA dictatuur om de hoek komt kijken.

Pathologische ontwikkeling
Het sturen van de wereldgeschiedenis zat er bij de USA vroeg in: pas op het allerlaatste moment kwamen in 
1918 de VS soldaten om de eerste wereldoorlog te beslechten en legden zo gelijk de kiem voor de tweede 
door mee te helpen aan de vernederende voorwaarden voor vrede met Duitsland om daarna met miljoenen
dollars Hitler met zijn Nazi-partij in het zadel te helpen. (
zie SKULL&BONES)
Tijdens de tweede wereldoorlog is de rol van de USA lang niet altijd proportioneel geweest. De 
voorkennis van president Truman over de aanval op Pearl Harbour en de afworp van twee atoombommen
op civiele doelen in Japan hebben niet bijgedragen in het lange-termijn vertrouwen van de mensheid in 
de USA. Deze sturende rol in de wereldgeschiedenis wordt in de afgelopen 50 jaar steeds doortrapter, nu
met de nucleaire optie achter de hand. Ongestraft kan de VS in elke land binnenvallen, soms op een slinkse
manier, maar vaak op zeer brute en moorddadige wijze. Zie de lijst met interventies. Het is voor het Pentagon een
spelletje stratego. Het criminele gedrag druipt ervan af: landjepik, grondstoffenroof, moord en doodslag. De
leugenachtigheid van de mainstream media versterkt deze onoprechtheid in de USA politiek zeer. De meest
recente oorlog in 2003 tegen Irak gaf weer een uitzinnige demonstratie van alle mogelijke wapensystemen
tegen een vrijwel weerloos, uitgemergeld land. De slachtoffers zijn de burgers, m.n. kinderen en de toekomstige
generaties. Fysiek heeft de USA "gewonnen", moreel is een onuitwisbare nederlaag geleden.

Irak en de media
In maart 2003 gelooft bijvoorbeeld zowat iedereen dat Saddam Hussein de TwinTowers heeft omgegooid. Dat is het
werk van de media zoals CNN en het NOS - journaal. Terwijl Irak hoogstwaarschijnlijk niets te maken heeft met de
opgevoerde z.g. "kamikazes" en er geen enkele vorm van bewijs geleverd is. 
Dat kan ook niet, want het USA-regime heeft zelf de WTC torens van explosieven voorzien.
De media hebben de lessen van Joseph Goebbels goed
in de oren geknoopt.
In de echte wereld was Saddam Hussein een marionet van de USA politiek. Eerst is hij opgebouwd omdat
alle denkbare wapens aan hem werden geleverd door de USA, Frankrijk, Duitsland etc.  om Iran te verslaan.
Nu zijn we in de fase beland dat de USA hem heeft gedumpt uit geopolitieke overwegingen. (=neokolonialisme)
Deze zwalkende politiek wordt door de USA gepresenteerd alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
In de psychiatrie heet dit de fase van het ongedaan maken. Het probleem voor de USA in dit geval is dat
er zaken zijn die nooit meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Dat is het gebruik van nucleair afval
in Irak in 1991 en 2003.
Dit is een schets van de uiterst gevaarlijke en pathologische ontwikkeling in het denken van de "westerse 
USA-mens". Bij een volgende aanslag in de VS kan wederom een zoenoffer worden geëist in de vorm van 
duizenden onschuldige burgerdoden in een arm land. Wat maakt arme mensen minder kostbaar dan rijke 
mensen? Het enige verschil is, behalve geld, het totaal ontbreken van media. Je bestaat pas als je ellende 
door de media wordt uitgezonden. Zonder media besta je domweg niet.
 
Journalist: "Hoe kunnen we nagaan of uw antwoorden waar zijn?
Kunt u tegen ons zeggen: ik geef daar geen antwoord op, of houdt 
U, met alle respect, de deur open voor minder waarheidsgetrouwe antwoorden?"

Rumsfeld: "Absoluut niet, ik ben daar van achter dit spreekgestoelte 
al duidelijk over geweest. U krijgt alleen eerlijke en rechtstreekse 
antwoorden van mij. Als ik het antwoord weet, geef ik het ook. 
Soms weet ik het antwoord niet, of ik weet het wel maar ik houd het voor me."

http://www.rnw.nl/achtergronden/html/propaganda011024.html

http://213.84.233.194/rumsfeld/

Saddam's Unindicted Co-Conspirator: Donald Rumsfeld
A short history by Norman Solomon www.warmadeeasy.com.

Wednesday 08 November 2006

Saddam Hussein has received a death sentence for crimes he committed more than a year before Donald Rumsfeld shook his hand in Baghdad. Let's reach back into history and extract these facts:

* On December 20, 1983, the Washington Post reported that Rumsfeld "visited Iraq in what US officials said was an attempt to bolster the already improving US relations with that country."

* Two days later, the New York Times cited a "senior American official" who "said that the United States remained ready to establish full diplomatic relations with Iraq and that it was up to the Iraqis."

* On March 29, 1984, the Times reported: "American diplomats pronounce themselves satisfied with relations between Iraq and the United States and suggest that normal diplomatic ties have been restored in all but name." Washington had some goodies for Saddam's regime, the Times account noted, including "agricultural-commodity credits totaling $840 million." And while "no results of the talks have been announced" after the Rumsfeld visit to Baghdad three months earlier, "Western European diplomats assume that the United States now exchanges some intelligence on Iran with Iraq."

* A few months later, on July 17, 1984, a New York Times article with a Baghdad dateline sketchily filled in a bit more information, saying that the US government had "granted Iraq about $2 billion in commodity credits to buy food over the last two years." The story recalled that "Donald Rumsfeld, the former Middle East special envoy, held two private meetings with the Iraqi president here," and the dispatch mentioned in passing that "State Department human rights reports have been uniformly critical of the Iraqi President, contending that he ran a police state."

* Full diplomatic relations between Washington and Baghdad were restored 11 months after Rumsfeld's December 1983 visit with Saddam - who went on to use poison gas later in the decade, in actions which scarcely harmed relations with the Reagan administration.

* As the most senior US official to visit Iraq in six years, Rumsfeld had served as Reagan's point man for warming relations with Saddam. In 1984, the administration engineered the sale to Baghdad of 45 ostensibly civilian-use Bell 214ST helicopters. Saddam's military found them quite useful for attacking Kurdish civilians with poison gas in 1988, according to US intelligence sources. "In response to the gassing," journalist Jeremy Scahill has pointed out, "sweeping sanctions were unanimously passed by the US Senate that would have denied Iraq access to most US technology. The measure was killed by the White House."

These are facts that the public should know about the current defense secretary of the United States.

--------

Norman Solomon's latest book, War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death, is out in paperback. For information, go to: www.warmadeeasy.com.
<>
Afghaanse slachtoffers zijn in deze visie van geen enkel belang. Nu heeft Hamid Kharzai, de nieuwe 
leider van Afghanistan, het contract voor de pijpleiding goedgekeurd met Unocal. (Kharzai was in het 
verleden in dienst van de Unocal
Eerst help je met miljardensteun de Talibaan-régime in het zadel. Is eventjes later dat vriendje niet 
meer geneigd een oliepijpleiding door het land aan te leggen, en  richten de door de USA gefinancierde
opleidingsscholen zich tegen de sponsor of lopen onderhandelingen dood over een pijpleiding, dan ruim 
je het régime gewoon uit de weg. De plannen voor de aanval op Afghanistan waren al rond voor de val
van de TwinTowers. De aanslag in New York en Washington kwam de USA regering goed uit, net als het
president Roosevelt of zijn militaire adviseurs goed uitkwam dat de Japanners Pearl Harbour aanvielen.
In beide gevallen  was er
voorkennis waarmee bewust niets gedaan werd. Dat kostte duizenden USA
soldaten resp. burgers het
leven ten behoeve van een 'hoger doel'. akkoord

Het motief voor de oorlog met de Talibaan was dus OLIE en GAS. De a.s. aanval van Bush op Irak is wederom 
uitsluitend gemotiveerd door OLIE en de uitbreiding van invloedssfeer. Irak heeft ongeveer 20% van de 
wereldoliereserves in de bodem. Door de invloed van de VS op de olie in Irak en het gas in Turkmenistan zal de
USA druk uitoefenen op de OPEC.

De enig overgebleven hypermacht zal er alles aan doen om de wereld in alle opzichten te beheersen. Bush als 
lid van Skull&Bones èn als WEDERGEBOREN CHRISTEN ziet dit alles als de voorzienigheid en de wil
van Jezus Christus. De combinatie van fanatiek christendom en het lid zijn van een geheim genootschap is een 
extreem gevaarlijk mengsel.

IRAQ, North Korea & DIRTY BOMBS

Een tweede sinistere reden voor een aanval op Irak is de drieduizend ton 'VERARMD' URANIUM
(DU) dat de USA en UK hebben afgeschoten in 1991 en 2003 tijdens de z.g. 'tweede Golfoorlog'.

De z.g. "DIRTY BOMBS" zijn dus al ontploft in Irak tijdens de massaslachting van 1991 en 2003. (tenminste 250 000 
Iraqi soldaten gedood, ontelbare burgers en ongeveer 143 USA krijgers, dat geeft de verhouding weer) 
De gevolgen van uranium 'hot spots' in de voedselketen en in de inademingslucht bestrijken alle 
toekomstige generaties. Nu al sterven tienduizenden kinderen en volwassenen in Irak aan
leukemie, lymfekanker, hersen- en bottumoren door het verarmd uranium van het USA- en UK leger.
Miljoenen mensen in Irak, Koeweit en de Bijlmermeer in Amsterdam ondervinden de komende 4,5 miljard jaar
de gevolgen van deze US&UK-made DIRTY BOMBS
Het gebruik van Verarmd Uranium in Irak, Bosnië en Kosovo is staatsterrorisme. De USA en GB dienen 
daarvoor per 1 mei 2003 aangeklaagd te worden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Sinds 2 juli 2002 
kunnen strafklachten aan het Hof worden overhandigd.

Lang niet alle DU projectielen hebben hun doel geraakt. Duizenden stukken uranium liggen verspreid in Zuid-Irak.
Volgens sommige bronnen is meer dan duizend ton uraniumprojectielen verschoten.
Het simpele oprapen van de tienduizenden DU-projectielen, vervolgens het verbranden (sinteren) van dit materiaal
geeft Saddam Hussein een overvloedige en excellente grondstof voor een DIRTY BOMB. Waarschijnlijk was DU de 
werkelijke angst van de Bush-administratie en de reden voor het fanatisme als het om Irak en het Internationale 
Strafhof  gaat. (International Criminal Court) Een bijkomend reden voor fanatisme bij de conservatieve club 
rond Bush is de USA - controle over 20% van de wereldvoorraad OLIE. De a.s. oorlog tegen Irak is dus mede
ingegeven om de Franse en Russische oliemaatschappijen buiten spel te zetten.
Er wordt in het Pentagon donders goed begrepen dat Irak de USA op termijn een koekje van eigen deeg zal 
kunnen laten inhaleren. De NATO heeft eveneens donders goed begrepen dat vroeg of  laat deze radioactieve 
bende uit IRAK wordt terugbezorgd waar het vandaan kwam: West Europa en de USA.
 
 
De extreme lafheid van het vorige Bush régime heeft in 1991 honderdduizenden opstandige Koerden (in het
noorden van Irak) en opstandige Shiiten (in het zuiden van Irak) het leven gekost. 

De USA heeft deze twee bevolkingsgroepen op een lafhartige en cynische wijze eerst opgejut om in opstand te
komen en vervolgens in de steek gelaten waardoor de Iraakse Republikeinse Garde de vrije hand werd gelaten. 
Ongekend grootschalige moordpartijen waren het gevolg omdat de Koerden en Shiiten slecht waren getraind en 
bewapend en de Republikijnse Garde buitengewoon wreed optrad. Dit was absoluut bekend bij de USA-legertop.
Hiermee wordt de onverschilligheid van de USA régimes ten opzichte van elk ander volk volkomen duidelijk 
gedemonstreerd. Deze onverschilligheid betreft dus de totale wereld met uitzondering van de VS zelf, alhoewel de
patriot-act een behoorlijk vijandige wet is tegen de eigen bevolking. Typisch de houding van Skull&Bones en de
Bohemian Club.

Irak heeft anno 2003 ruim 12 jaar misdadige VN sancties achter de rug waardoor tenminste 1 000 000 kinderen 
in Irak zijn gedood, miljoenen oudere mensen voortijdig zijn overleden, terwijl het régime van Saddam Hussein
relatief steeds sterker kwam te staan tegenover de uitgemergelde bevolking. Volgend Madeleine Albright
moeten we 500 000 gedode kinderen in Irak er voor over hebben om de sancties te handhaven. Dat het
aantal 2 keer zo hoog is, zal haar waarschijnlijk niets uitmaken. Wat de handhaving 
van de sancties betreft
heeft 8 jaar Bill Clinton geen verstand gebracht in de VN. Het Clinton beleid was
net zo misdadig als welk
Republikeins régime dan ook.

Noord Korea en de atoombom
Voor veel door de USA bedreigde landen is Noord Korea het lichtend voorbeeld. In tegenstelling tot Irak (dat 
bijna zeker geen kernwapens bezit) heeft Noord Korea waarschijnlijk wèl enige atoomwapens. Dit betekent
dat de USA zich heel anders gedraagt tegen Noord Korea dan tegen Irak. Het bezit van kernwapens wordt door
het gedrag van Bush buitengewoon bevorderd. Pakistan heeft met Nederlandse hulp (Urenco) atoombommen,
waardoor de USA ineens bevriend is met de dictator Musharraf. Hetzelfde geldt voor Rusland, India, Israël, China, 
Frankrijk en Engeland. De beste vrienden van de USA hebben gewoon atoomwapens. Dus als je bevriend
wil worden met de USA, dan moet je je eigen atoomwapenarsenaal onwikkelen. Met een paar kilo plutonium
geëxtraheerd met commercieel tributylfosfaat (Purex methode) uit afgewerkte reactor brandstof is het voor een 
tweedejaars natuurkunde student  met ondersteuning van een eenvoudige machinefabriek eenvoudig een
Nagasaki-type
kernbom in elkaar te  knutselen. 

de gevolgen
Ieder land dat niet vernederd wil worden door de arrogantie van de USA is aan zichzelf verplicht zo spoedig
mogelijk een aantal atoomproeven te doen. Binnenkort is het de beurt aan Noord Korea.
Met de huidige politiek van de USA zullen spoedig veel meer landen over atoombommen beschikken, al of 
niet zelf ontwikkeld, al of niet in het geheim. Het is niet de bedoeling deze atoombommen te gebruiken, wel om
ermee te dreigen. Elk zichzelf respecterend land zal atoomwapens ontwikkelen. Er kan gesteld worden dat
de VS al 50 jaar de grote promotor is voor de verspreiding van atoomwapens. Israël is het voorbeeld: tientallen
VN - resoluties heeft het naast zich neer kunnen leggen; dankzij de nucleaire dreiging kan Iraël zich gedragen
als de verwende, psychopatische crimineel in het Midden-Oosten, iedereen chanterend met 500 kernwapens.
Door het buitenspel zetten van de Verenigde Naties door de VS zal het verspreiden van kernwapens razendsnel 
gaan. Noord-Korea zal graag ballistische raketten leveren vanwege de desperate behoefte aan harde valuta.
Pakistan levert daarbij de benodigde nucleaire technologie.

juiste politiek
De enige juiste politiek is duidelijk en logisch: via de VN afdwingen van een totaal verbod op het bezit van 
atoomwapens door welk land dan ook. Dit moet worden afgedwongen met zeer strenge inspecties door de 
VN/IAEA. 
De USA bezit anno 2003 nog steeds 25 000 kernwapens en Rusland 10 000
De USA moet allereerst de eigen atoomwapens reduceren tot slechts enkele stuks en die ter beschikking 
stellen van de Verenigde Naties, vervolgens Rusland, China, Engeland, Frankrijk, Israël, Pakistan, India en
Noord-Korea. 
De inspectieteams die nu aktief zijn in Irak krijgen een permanente status en opereren wereldwijd. De VN 
onderhoudt een aantal kernwapens inclusief drager- en geleidingssysteem om staten af te schrikken 
als enige kernwapens te ontwikkelen.

netelige vragen
Wie treurt er om de duizenden vermoorde en gewonde mensen na 11 september 2001 in Afghanistan?
Toch zijn het merendeels onschuldige vrouwen,  mannen en kinderen.
Waarom zouden we, ook al is het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan veel hoger dan die in New York en 
Washington bij elkaar? 

Welke overheidsdienst en welke krant maalt er om waardoor de Talibaan aan de macht kon komen en 
waardoor El Qaida is ontstaan? Is het toevallig dat tijdens het bewind van G.W. Bush, een lid van het 
geheime genootschap Skull  & Bones zo'n spectaculaire aanslag wordt gepleegd?

Wie maalt er om de historische feiten waarom b.v.  Pol Pot, Mobutu, Idi Amin, Pinochet, Suharto etc. aan de 
macht konden komen? Wie maalt erom dat G.W. Bush de verkiezingen door stembusfraude heeft gekaapt 
van Al Gore?
Wie maalt erom dat de Bush familie rijk is geworden door wapenhandel met de Nazi's?

Het grondslagenonderzoek naar onze cultuur moet nog beginnen. Ondertussen hobbelen bijna alle 'mainstream' 
media noodgedwongen achter het ene nieuws'feit' na het andere aan.
 
Ramsey Clark, voormalige VS-minister van justitie, zegt hierover: "Wij financieren systematisch paramilitaire organisaties, 
trainen hen om te doden, bewapenen hen, betalen hen. Dat deden we bijvoorbeeld in Afghanistan. We gaven er miljarden 
dollars voor uit. Het resultaat van onze inspanningen: de Talibaan, en Osama Bin Laden." (12 december 2000, www.iacenter.org)

Het menselijk lijden, de dood en het verderf die worden aangedaan aan de rurale bevolking 
in Afghanistan door het blind bombarderen met atoomafval wordt afgedekt 
door de beelden van de Afghanen in Kabul die weer naar de bioscoop mogen. 
Door de juichende beelden worden de opgeofferde ca. 4000 geverifieerde burgerslachtoffers *
snel 'vergeten'. 
*(Exclusief de door honger en ontbering gestorven kinderen en oudere
Afghanen, gedode Talibaan soldaten, gedode buitenlandse strijdkrachten)

De 'Noordelijke Alliantie' met 50 000 doden alleen al in Kabul 
op zijn naam zit nu pontificaal in de regering. 
Dat het exclusieve denken van het 'ontwikkelde westen' nogal beklemmend is blijkt 
uit de volgende tekst van het persbureau Reuters: 

On Monday, October 29th, citing Reuters,
The Times of India reported from Kabul,
     "a US bomb flattened a flimsy mud-brick home in Kabul on
     Sunday blowing apart seven children as they ate breakfast with
     their father. The blast shattered a neighbour's house killing
     another two children …..the houses were in a residential area
     called Qalaye Khatir near a hill where the hard-line Taliban militia
     had placed an anti-aircraft gun."
 
 
February 17, 2002 

U.S. Media "Discovers" the Real, "Old" News 

           Something both very interesting and revealing has recently 
           occurred. The American mainstream media has "discovered" the 
           civilian casualties in Afghanistan caused by the U.S. bombing 
           campaign. The signal of this discovery was given by Ellen 
           Knickmeyer of the Associated Press, who recently filed a dispatch 
           headlined, "U.S. Attack Killed Children, Afghan Survivors Say." 

           For more than two months -- beginning with a radio interview on 
December 10th with Amy Goodman on Democracy Now -- I have been writing 
and speaking about the heavy civilian casualties caused by U.S. bombing 
attacks. But unlike the American mainstream press, I have argued that these 
innocent victims were primarily killed by particular U.S. bombing strategies, 
not by mistakes. The current media stories, however, still invoke the notion 
of bombing "errors," and more recently, faulty intelligence..


 
Ira Chernus, "Is Afghanistan War Worth the Price?" CommonDreams NewsCenter [November 19, 2001], at:
http://commondreams.org/views01/1119-07.htm

"Yet few stop to ask the question of ends versus means. This 
     dulling of conscience is another hidden price we pay for war. In 
     Afghanistan, as in Serbia and the Persian Gulf, it all feels so 
     effortless, so painless, and so right. Why bother to ask the moral 
     questions? Since the price in U.S. lives is so small, why bother our 
     consciences at all? Each war makes it easier to start the next war, 
     with no questions asked and no bodies counted. But the question 
     of ends and means will not disappear so easily. Should we carpet 
     bomb every nation where human rights are violated? If so, we will 
     be bombing -- and making enemies -- constantly, around the 
     world. It is tempting to think every future war will be as easy as 
     this one. Sooner or later, though, we will run into a seriously 
     capable enemy, as we did in Vietnam. If we will not go to war 
     against every brutal regime, how will we know when and where to 
     start bombing? The U.S. ignored the Taliban’s horrendous 
     violations for years. Our government accepted and even aided 
     their rule, despite the pleas of women’s rights groups. Apparently 
     we will make war on brutal regimes only when something else is at 
     stake."


Taliban In The White House
by William Thomas 12/20/04
2 part - 4000 words

Preface
The Taliban have taken over the White House. At least, that’s what it looks like when an evangelical administration mouths fundamentalist slogans, points to the same scriptural texts quoted by al Qaeda, and murders more than a hundred thousand non-Christians who have never harmed or threatened Americans. The combination of superstition and righteousness preached and practiced by the Bush White House imperil us all.

Part 1 - The Second Coming of GW Bush

The recent confirmation of God’s chosen warrior in his Earthly throne was by all accounts miraculous. With more voters turning out in key election ridings than were actually registered, and Democratic districts across the nation endorsing a man they despised, last month’s results mirrored the miracle that began Dubya’s reign.

His followers are ecstatic.

“I believe Our Lord elected our president, a member of the Coral Ridge Presbyterian Church in Fort Lauderdale told ABC News.

Another Floridian was asked if she believed that God intervened in the election, essentially rigging the vote. “Absolutely,” she said. While some bemoan the end of American democracy, the 2004 election results were a scheme come true for the Religious Right, whose members have been quietly organizing for more than a decade to make their beliefs everyone else’s.

“If just 10% of all Christians in America today woke up and realized how easy it is, got involved consistently for the long haul, it would not take long to reform America completely. Believe it or not, it could be done within ten years,” urges America’s Providential History, a 15 year-old textbook for Christian education.

The influential textbook envisioned “godly representatives” working with “a godly president” whose judicial appointments “would begin radically changing the courts.” The way to accomplish this, explains this unusual history text, “is for you to fulfill your Biblical duty to choose a godly representative by getting involved in local party politics for the rest of your life.”

Republican control of the Senate will allow Bush to pack the Supreme Court with “conservative judges” more correctly identified as “rabid right-wingers” by women whose rights they will soon be removing. Dubya could appoint three or four justices to replace those retiring or encountering health problems. Over the next four years, he will also make hundreds of lifetime appointments to the federal trial and appellate courts.

Once this judicial realignment to selected interpretations of ancient biblical teachings is complete, an administration already called “America’s Taliban” for removing Constitutionally guaranteed rights and freedoms will finish installing fundamentalists as fanatical and bloodthirsty as Osama bin Laden in control of all three branches of the US government.

Bush’s latest big win “is exactly what we had hoped for,” says Judy Smith. Because family issues are mostly decided on the state level, the state director for Concerned Women for America is introducing a 2006 measure amending the Kansas Constitution to ban same-sex marriage. The conservative majority on that state’s Board of Education is also introducing changes to the high school science curriculum attacking evolution in favor of Creationism, which claims that God created this carbon-dated 4 billion year-old planet 4,000 to 6,000 years ago, depending on who you talk to.

America has become its own religion, writes George Monbiot, author of The Age of Consent: a Manifesto for a New World Order. “The flag has become as sacred as the Bible, the name of the nation as holy as the name of God. The presidency is turning into priesthood.”

Americans can’t get enough of that old time religious righteousness. With a place of worship for every 865 souls, the USA boasts the highest number of churches per capita than any other country. Every second American claims to attend church at least once a week. So why don’t more Americans act like real Christians?

“The glass cathedrals of the Free Church television evangelists, the sports arenas of the revivalists, the church halls of the pentecostalists and charismatics, and the towering temples of the Mormons are drawing large crowds,” reporters Hans Hoyng, and Gerhard Spörl found. Their revelations in Der Spiegel were viewed as bizarre across Europe, where perhaps one in five people regularly attends religious services.

In America, where the fastest-growing churches in America are fundamentalist, about 60 million Americans call themselves “born-again Christians”. With a staggering 41,500 churches and 16 million members, bible-thumping Southern Baptists form the hard core of American fundamentalism. In the Bush White House, reality is whatever a former alcoholic who hears voices says it is. Gabler, a senior fellow at the Norman Lear Center at USC and author of Life the Movie: How Entertainment Conquered Reality, marvels at “the administration’s stubborn insistence that it doesn’t have to compromise with facts.”

Evangelicals filling their apocalyptic leader’s ears and America’s airwaves with racist diatribes are as dangerous as high priests in any cult. “The ‘Christian nation’ movement that is gaining a very strong foothold in American politics today is not simply the run of the mill version of biblical fundamentalism,” writes constitutional expert Dr. Robert Abele. “Rather, it is a movement designed specifically to attack the Constitution and the broad view of freedoms guaranteed by the Bill of Rights.” Hallmarks of America’s ruling bible theocracy, writes Dr. Robert Abele, include a divinely ordained presidential rule, and biblical interpretations of all court decisions and Congressional bills. Just like Teheran.

“The idea of the United States as an ironfisted theocracy is terrifying, and it should give everyone pause,” says Gabler. “We all have reason to be very, very afraid.”

The Bush theocracy follows the same tenets and terror agenda of religious extremists everywhere, which may be why so many Americans are considering fleeing Bush’s budding Christian Reich. “Unwavering discipline, demonization of foes, disdain for reality and a personal sense of infallibility based on faith are the stuff of a theocracy,” Gabler enumerates—all rolled into a pathological president unsure at times whether he’s the Messiah’s messenger or God Himself.

Or as John Ashcroft put it when he was sworn in as Attorney General: “We have no king but Jesus.” During his reign, the fundamentalist Attorney General required his staff to attend daily prayer meetings before continuing their work repressing freedoms of expression, assembly and travel in the United States of America.

Just like the Taliban.

The real Bush controls a military bigger than the next 10 countries combined. After Billy Graham’s preacher son—the same Franklin Graham who called Islam “an evil religion”—delivered the invocation at Bush’s hotly protested inauguration, Dubya told reporters he would really rather be a dictator.

And now he is.


Grootschalig bombarderen van een weerloos, straatarm land als Afghanistan moet
worden 'verkocht' met grootschalige propaganda in vrijwel alle media. Het NRC Handelsblad
als 'kwaliteitskrant' schrijft stevast over 'Moslim-extremisten' als de USA ergens wat geweldige
bommen op heeft gegooid, nooit wordt er in die krant uitgezocht welke echte mensen de bommen
moeten incasseren en welke milieuvernietiging dit bombarderen tot gevolg heeft.
 
 
LONDON: The Central Intelligence Agency (CIA) worked in tandem with Pakistan to create the "monster" that is today Afghanistan's ruling 
Taliban, a leading US expert on South Asia said here. "I warned them that we were creating a monster," Selig Harrison from the Woodrow 
Wilson International Centre for Scholars said at the conference here last week on "Terrorism and Regional Security: Managing the Challenges in Asia." 

Harrison said: "The CIA made a historic mistake in encouraging Islamic groups from all over the world to come to Afghanistan." The US provided 
$3 billion for building up these Islamic groups, and it accepted Pakistan's demand that they should decide how this money should be spent, 
Harrison said.
Harrison, who spoke before the Taliban assault on the Buddha statues was launched, told the gathering of security experts that he had meetings with
CIA leaders at the time when Islamic forces were being strengthened in Afghanistan. "They told me these people were fanatical, and the more fierce 
they were the more fiercely they would fight the Soviets," he said. "I warned them that we were creating a monster." Harrison, who has written five 
books on Asian affairs and US relations with Asia, has had extensive contact with the CIA and political leaders in South Asia. Harrison was a senior
associate of the Carnegie Endowment for International Peace between 1974 and 1996.  [...] 
[Harrison:] "The CIA still has close links with the ISI (Pakistan's Inter-Services Intelligence)." Today that money and those weapons have helped 
build up the Taliban, Harrison said. "The Taliban are not just recruits from 'madrassas' (Muslim theological schools) but are on the payroll of the ISI 
(Inter Services Intelligence, the intelligence wing of the Pakistani government)." The Taliban are now "making a living out of terrorism." [...] The 
creation of the Taliban was central to Pakistan's "pan-Islamic vision," [and] had been "actively encouraged by the ISI and the CIA," he said. 
"Pakistan has been building up Afghan collaborators who will sustain Pakistan." Voorkennis 09/11/01

Grappig is dat de VS trots is op de "overwinning" op een leger met 4 oude tanks en 4 oude helicopters. De verknipte 
"feiten" uit de koker van het Pentagon wordt braaf weergegeven in bijna alle kranten van de 'vrije Westerse wereld'. 
The 'Brave New World' van George Orwell komt angstig dichtbij, hoogstwaarschijnlijk zitten we er al midden in.

'vrijheid'
Kort samengevat is de aanslag op het WTC en het Pentagon een zeer pijnlijk 
maar zeer bewust georganiseerd débacle van de inlichtingdiensten, deze hebben op alle fronten 'gefaald'. 
Er zijn consistente berichten in de media die melden dat Bush zèlf de FBI verboden 
heeft om zijn Arabische vriendjes verder te onderzoeken. Daar kan aan worden 
toegevoegd dat de aanslag nog veel erger had kunnen uitpakken als de kamikazepiloten 
er ècht op uit waren om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.  Daarom alleen al is dit een z.g. "false flag" aanslag.
Al in juli en augustus 2001 waren er vergevorderde plannen in het Pentagon om Afghanistan 
binnen te vallen in verband met de mislukte onderhandelingen met de Taliban voor de aanleg 
van een oliepijpleiding dwars door Afghanistan. Het enige benodigde was een alibi te fabriceren.
Volgens Bush vond de aanval plaats op 'freedom itself '. De praktijk bewijst dat de 
overgrote meerderheid van de media en overheidsdienaren in de USA al decennia aan 
strenge zelfcensuur doen waardoor de burgers met opzet dom worden gehouden, zeker 
als het de brutale interventiepolitiek van de USA betreft. 
De vrijheid in de VS blijkt in werkelijkheid niet heel veel groter dan de vrijheid in de 
voormalige Sowjet-Unie. 
Daar werd het volk met leugens dom gehouden en de tegenstanders werden vermoord 
of naar werkkampen gestuurd, wat op hetzelfde neerkwam. In de VS worden tegenstanders 
van de staat per ongeluk omgebracht of met valse beschuldigingen langdurig gevangen gezet. 

Als burgers met opzet onwetend gehouden of vals worden voorgelicht bestaat er geen
democratische controle op het doen en laten van individuen en instanties binnen het
overheidsapparaat en is er geen sprake van vrijheid.

Vrijwel onbekend is dat in de USA een "geheime en onzichtbare regering" aktief is, bestaande 
uit diverse militaire en civiele organisaties met uitermate rechtse en dus ook gevaarlijke 
ideeën. Nu Bush jr. president is kan deze 'onzichtbare' regering zich ongeremd laten gelden. 
De genadeloze bommengooierij op Afghanistan wordt door deze sinistere club bepaald. 
De organisaties in die onzichtbare regering zijn voor zover bekend: Army Intelligence, 
Atomic Energy Commission, Navy Intelligence, Federal Bureau of  Investigation, Central 
Intelligence Agency, National Security Council, Defence Intelligence Agency, Air Force 
Intelligence, State Departments' Bureau of Intelligence and Research. (Wise and Ross:
The Invisible Government ISBN 0-394-71993-X )

Het onzichtbare deel van de USA regering is in belangrijke mate verantwoordelijk 
voor de omverwerping van diverse regeringen in de wereld, honderden moorden, 
politieke isolatie en deprivatie van tientallen landen, hulp aan dictators en wereldwijde 
grondstoffenroof. De onzichtbare regering trekt zich van geen enkele wet maar iets 
aan en voert wereldwijd volstrekt autonoom diverse oorlogen tegelijk. 
De recruten worden betrokken uit mafiakringen en rechtse vigilanten zoals Donald Rumsfeld.
(zie kader)
 
Times Online December 31, 2002 

To prevent Iraqi defeat in the Iran-Iraq war, which was started 
by Iraq and lasted from 1980 to 1988, the Reagan 
Administration began supplying Saddam with battlefield 
 intelligence on Iranian troop movements. 

Mr Rumsfeld, who was a private citizen at the time, was 
 chosen by Mr Reagan as a special envoy to the Middle East. 
 He met Saddam on December 20 and told him that Washington 
 was ready for a resumption of full diplomatic relations, 
 according to a State Department report of the meeting. 

The extraordinary lengths to which successive US 
 Administrations went to befriend Saddam, while ignoring his 
  use of chemical weapons against Iranian troops and his own 
  people, was highlighted in The Washington Post yesterday. It 
  is a timely reminder of American involvement in the creation of 
 Saddam’s arsenal as the current President Bush, who has 
 repeatedly cited Saddam’s possession of chemical and 
 biological weapons as a reason for disarming him, prepares 
for a possible US-led invasion of Iraq. 

The strategy, seen as a bulwark against the Islamic 
fundamentalism of Iran, was so obsessively pursued that 
 Washington stepped up arms supplies and diplomatic activity 
 even after the Iraqis had gassed Kurds in northern Iraq in 
 March 1988, according to the records. 

DONALD RUMSFELD, the US Defence Secretary and one of 
the most strident critics of Saddam Hussein, met the Iraqi 
 President in 1983 to ease the way for US companies to sell 
Baghdad biological and chemical weapons components,
 including anthrax and bubonic plague cultures, according to 
newly declassified US Government documents. 

De vrijheid van de VS-burgers gaat niet verder dan de plicht om zoveel mogelijk te 
consumeren. Het gevolg is dat de USA met 5% van de wereldbevolking 25% van de 
CO2 produceert. De vrijheid van de regering in Washington gaat niet verder dan krampachtig 
het terrorisme te beantwoorden met nog gewelddadiger terrorisme waarbij een veelvoud
aan willekeurige mensenlevens wordt opgeofferd. De vrijheid van oog om oog en tand 
om tand bij willekeurige mensen in Afghanistan die voor het allergrootste deel niets weten 
van een paar wolkenkrabbers aan de andere kant van de aardbol die in rook zijn opgegaan. 
De vrijheid om projectielen en bommen te gebruiken die gemaakt zijn van kernafval 
die grote delen van Irak, Bosnië, Kosovo, Servië en Afghanistan voor de komende millennia 
onbewoonbaar maken. 

Op 11 september 2001 stierven op de aarde ongeveer 35 000 kinderen door ondervoeding
daarvoor werd niet de vrijheid genomen om dagelijks 5 minuten stilte in acht te nemen. Door 
een rechtvaardige distributie zou geen enkel kind a.g.v. honger sterven. De voedselmonopolies, 
met name gestuurd vanuit de VS, hebben geen enkel belang bij rechtvaardige verdeling van 
voedsel en welvaart. Hun winsten zijn juist gebaseerd op uitbuiting, honger en slavernij, De 
spotgoedkope arbeidsdkrachten in de "lage lonenlanden" worden gedreven door honger en ellende. 

Afghanistan, december 2001 tot later dan mei 2002
De humanitaire ramp in Afghanistan, m.n. in de vluchtelingenkampen moet nog komen als 
de winter komt en de duizenden kinderen, oudere vrouwen en mannen zonder eten en
warme kleding omkomen. Afgelegen dorpen zullen uitsterven door de honger en kou. 

Bijna geen enkel bericht verscheen in de Nederlandse media over de duizenden
onschuldige slachtoffers van de VS-bombardementen in Afghanistan.

Dat geeft te denken:
wie beheerst in Nederland de media? Waarom zijn de omgekomen  Afghaanse burgers 
minderwaardige mensen althans zo veel minder waard dan de omgekomen mensen in
New York, dat het niet de moeite waard is om over te schrijven?

Het enige wat de Nederlandse regering doet is dure fregatten sturen in plaats van
grootscheepse hulp sturen aan de kleumende en verhongerende kinderen in
vluchtelingenkampen in het noorden en zuiden van Afghanistan.

atoomcentrales
Het is een groot "geluk" bij een "ongeluk" dat de kapers zich niet op een paar grote
atoomcentrales hebben gestort maar op de symbolen van het kapitalisme (WTC), 
militarisme (Pentagon) en de totalitaire staat (Witte Huis en Capitool).  Daarom klopt er
ook helemaal niets van het opgediste "kapersverhaal".

Wat het soort doelen betreft is de slechtheid van de organisatoren van de aanslag dus 
erg meegevallen, door één brandende nucleaire reactor waren heel wat meer slachtoffers 
te betreuren geweest, kijk maar naar Tsjernobyl met 300 000 doden en nog veel meer 
toekomstige doden door kanker en immuundeficiënties. 
Het was dus in tegenstelling tot wat er in de 'toonaangevende' media wordt beweerd niet 
de bedoeling van organisatoren en kamikazepiloten om zoveel mogelijk mensen te doden 
maar slechts om symbolen te treffen.  Dat is dus heel goed gelukt. 

bezorgdheid-1
De reden voor dit essay is er één van bezorgdheid over het internationale optreden van de 
USA in de laatste 50 jaar, niet gehinderd door enige democratische controle. Het land 
met de meeste massavernietigingswapens wordt het laatste decennium een steeds groter gevaar voor 
de wereldvrede, nu zeker met de gestolen regering van George Bush jr. Deze Bush regering is niet 
serieus gekozen, maar heeft de regeringsmacht botweg gekaapt van Al Gore, de werkelijke winnaar 
van de 'verkiezingen' van het jaar 2000. Door de geringe opkomst heeft minder dan 25% van het 
electoraat op Bush gestemd. 
Als (mede)directeur van de wapenfirma Carlyle is Bush, behalve president van de USA, bovendien een ordinaire wapenhandelaar

(Does the Bush family also have to worry about political blow-back? The younger Bush made his first
million 20 years ago with an oil company partly funded by Salem Bin Laden's chief US representative. Young
George also received fees as director of a subsidiary of Carlyle Corporation, a little known
private company which has, in just a few years of its founding, become one of Americas biggest defence contractors.
His father, Bush Senior, is also a paid advisor. And what became embarrassing was the revelation that the Bin Ladens held 
a stake in Carlyle, sold just after September 11)
Letter Subject: President G.W. Bush, Published Nov. 24, 2001 

                               Surly, it is time for President George. W. Bush to come clean and
                               explain his and his families' connection to Osama Bin Laden and family. 

                               In a special BBC Newsnight investigation (broadcast on 6th September)
                               it was alleged in a damning indictment of the two presidents Bush that
                               America was itself to blame for the events of 11th September because
                               the US administration was using "kid gloves" in tracking down Osama
                               Bin Laden and "other fanatics linked to Saudi Arabia" 

<>                              The investigation, which the BBC claimed was based on a secret FBI
                               document, numbered 1991 WF213589 and emanating out of the FBI's
                               Washington field office, alleged that the cynicism of the American
                               establishment and "connections between the CIA and Saudi Arabia and
                               the Bush men and Bin Ladens" may have been the real cause of the
                              deaths of thousands in the World Trade Centre attacks".

                               In a reiteration of a now well-known claim by one of George W. Bush's

                               former business partners, the BBC said he made his first million twenty
                              years ago on the back of a company financed by Osama's elder
                               brother, Salem. But it added the more disturbing assertion that both
                               presidents Bush had lucrative stakes along with the Bin Ladens in
  Carlyle Corporation, a small private company which has gone on to
                               become one of America's biggest defence contractors. The Bin Ladens
                               sold their stake in Carlyle soon after the 11th September. 

                               Yours Sincerely, 
                               P. Reed - Manchester, England

Verontrustend is bovendien, dat enkele Europese regeringen zoals de Nederlandse geld en het leger 
inzetten om de avonturen van deze mafiabaas te steunen onder de misbruikte paraplu van artikel 5 
van de NAVO. Een steeds groter probleem wordt de USA hegemonie op het gebied van bijna 
alle moderne wapens. Door wereldwijde diefstal van grondstoffen en uitbuiting van menselijke 
arbeidskracht kan de USA een exorbitante hoeveelheid geld investeren in het leger en alles wat 
daarmee te maken heeft. 

Met dit militaire vertoon kunnen alle andere regeringen in de wereld onder druk gezet worden 
en o.a. gedwongen worden goedkoop grondstoffen en arbeidskrachten te leveren. Hierdoor 
ontstaat in de nabije toekomst een totale wereld die in slavernij leeft voor de USA (zie hieronder) 
Al tientallen jaren wordt de verspillende leefstijl van de USA bewoners gesubsidieerd door
alle landen in de rest van de wereld.
Na de aankoop van militair materieel zoals de Joint Strike Fighter heeft Nederlandse overheid 
ook haar bijdrage geleverd aan het militaire geweld en dat met een hoger bedrag 
dan de HogeSnelheidslijn en de Betuwelijn tesamen. Dit wordt zomaar besloten in enkele 
kabinetszittingen. Met dit geld kan de achterstand in het onderwijs worden gefinancierd. Een 
kwestie van prioriteiten stellen. 

bezorgdheid-2
De bezorgdheid komt ook voort uit een zekere verantwoordelijkheid en plaatsvervangende 
schaamte vanwege het feit dat vanuit Europa Noord-Amerika is gekoloniseerd, eerst door 
de Spanjaarden en Portugezen, later door Engelsen, Nederlanders, Ieren enz.      

 
Nederland was in het verleden met de VOC en de slavenhandel eveneens een roofstaat van formaat. 
Nederlands Indië was de melkkoe van de economie en het optreden van de Nederlanders ging gepaard 
met moord en doodslag, verdeel en heers. In Hoorn en Amsterdam zijn nog veel overblijfselen van die 
koloniale escapades in Indië. Veel Nederlanders zijn door roof steenrijk geworden en de afstammelingen 
zijn dat nog steeds. 

Evenzo gingen de Spanjaarden en later de immigranten uit andere Europese landen tekeer in Amerika. 
Vele tientallen miljoenen Amerikanen werden uitgeroeid onder aanmoediging van de 'Heilige Roomse Kerk'. 
De roomse kerk verschafte de plunder- en uitroeiingscampagnes van de criminelen Cortez en Pizarro 
de benodigde religieuze motivatie. 
Al deze inspanningen waren gericht op het roven van goud en zilver. 
Via het veroveren van de z.g. 'zilvervloot' door Piet Hein pikte Nederland ook een graantje mee en 
werd later de grootste slavenhandelaar waardoor ook nog eens Afrikanen op grote schaal werden 
verhandeld en doodgingen op de overbeladen schepen.

De Amerikanen zijn door moord en doodslag van de kolonisators gereduceerd van 
ongeveer 100 miljoen mensen in 1492 tot 10 miljoen tegenwoordig. Dit was de grootste massa- 
slachting die door de Europeanen is veroorzaakt, vanaf de 17e eeuw enthousiast ondersteund 
door de protestantse kerken in concurrentie met de roomse kerk. 
Die Amerikanen leven nu meestal onder erbarmelijke omstandigheden in reservaten in de 
onvruchtbaarste gebieden in de VS waar tot overmaat van ramp uranium wordt gedolven. 
 
former U.S. Atty. Gen. Ramsey Clark:
No one in the world, however, has a worse human rights record than  the United States itself. U.S. wars and CIA coups have left 
behind a  trail of unmatched death and destruction from Korea to Angola, from     Indonesia to Nicaragua, from Vietnam to Iran. 
Nor can it be forgotten  that U.S. capitalism was erected upon a foundation of genocide  against Native peoples and enslavement 
of millions of African people. 

And in Iraq itself, the greatest cause of death and suffering is the  U.S./UN sanctions blockade that 
 remains in place 11 years after the  Gulf War. As former U.S. Atty. Gen. Ramsey Clark said on the fifth 
 anniversary of the war in 1996, "There is no greater violation of  human rights anywhere in the world in 
  the last decade of this  millennium than the sanctions against Iraq."

de VS het monster van Frankenstein?
Zijn de Verenigde Staten een soort door Europa gemaakt monster van Frankenstein? 
We denken van wel. Het monster is zonder controle een eigen weg gegaan en leeft 
nog steeds in een 18e eeuwse roes van de 'rede van de verlichting'. Het merendeel van de 
Europese landen is al lang door 'ontwikkeld' terwijl de VS achtergebleven zijn in de 18e 
eeuw van Thomas Jefferson. De meeste inwoners van de VS worden bewust dom gehouden 
door de media en de regering. De grote 'technische vooruitgang' van de VS wordt voor het 
grootste deel ingezet voor de vernietiging van de medemensen in de vorm van high-tech 
wapensystemen die ook nog uit geldelijk gewin over de hele wereld worden 
geëxporteerd. De kosten worden afgewenteld op de sociaal zwakkeren in 
de VS zelf. Het grootste deel van deze militaire expansie wordt gefinancierd door derde 
wereldlanden via onrechtvaardige handelspraktijken. 

De wapensystemen en de agressie die daar het gevolg van is vormen op termijn 
een dodelijke bedreiging voor alle landen in de wereld inclusief de Europese Unie. 
De wapenwedloop na de tweede wereldoorlog is bijna uitsluitend geïnitieerd door de USA. 
Na Hiroshima en Nagasaki heeft de VS de wereld permanent onder schot gehouden met 
de dreiging van totale vernietiging. Ten tijde van de koude oorlog was dit wederzijds, vanuit de 
USSR en de VS, anno 2002 komt de dreiging bijna uitsluitend vanuit de USA. 
De verspreiding van nucleair afval door de legers van de USA en de UK gaat door 
wapenhandel in elke oorlog plaatsvinden. Het aantal slachtoffers door kanker, veroorzaakt door 
dit nucleaire avontuur, stijgt in de toekomst wereldwijd exponentieel. 

Tot nu toe zijn er al 1,3 miljard mensen het slachtoffer van de mondiale nucleaire praktijken. 

Omdat de media en de 'officiële' medische wetenschap in handen zijn van nucleaire 
pressiegroepen worden de medische feiten van deze nucleaire winter door regeringen 
tegengesproken of met geweld genegeerd. 
Het is allang tijd voor een integrale visie op de sociale, medische, technische en politieke 
gedrag van de enige supermacht.

kritische dialoog?
Het is dus de hoogste tijd voor een kritische dialoog met het monster, als dat niet mogelijk 
is, moet Europa stappen ondernemen om duidelijk te maken dat het leiderschap van de USA 
in de wereld niet alleen vanuit de moslimwereld wordt bekritiseerd. Het doel van deze 
stappen is de ontmanteling van de VS als wereldmacht en het monomane 'empire' onder controle te 
brengen van de Verenigde Naties. 

Het Rijksdag-gebouw
Hetzelfde historische gebouw dat naar verluidt door de Nederlander Marinus van der Lubbe in 
1933 in brand werd gestoken. ,,Goebbels sprak met de leider van de Berlijnse SA-brigade 
Karl Ernst, en gaf ook gedetailleerd aan hoe de brandstichting zou kunnen worden georganiseerd. 
Om bij het Rijksdaggebouw te komen gebruikte men de gang die van het Paleis naar het 
Rijksdaggebouw loopt. Er werd een groep van tien betrouwbare SA-lieden in gereedheid 
gebracht, en nu werd Göring van alle details op de hoogte gesteld. Er werd van Göring verwacht - 
en hij beloofde dat ook - dat hij de politie in de eerste opwinding zodanige instructies zou geven 
dat ze op het verkeerde spoor zouden worden gebracht. Van het begin af aan wilde men 
de communisten deze misdaad in de schoenen schuiven...'' ('Opmars naar de Galg'. Bladzijde 119 
verklaring van de voormalig Gestapobeambte Gisevius onder ede) 

Onwillekeurig dringt zich een analoge gedachte op over de aanslag op het WTC in New York en op het 
Pentagon in Washington. Voor Adolf Hitler was de Rijksdagbrand een alibi om grootschalig te gaan 
herbewapenen. George W. Bush heeft hetzelfde alibi. Er is een angstwekkende parallel met de geschiedenis 
van 70 jaar geleden. Hitler was ook immens populair bij de op nationalistische leest gehersenspoelde bevolking. 
(De huidige president Bush heeft samen met zijn vader innige banden met Osama Bin Ladins vader en diverse 
Saoedische prinsen, verder zijn zij beiden lid van het obscure genootschap Skull & Bones)

Skull & Bones
In de nooit uitgezonden documentaire (planning: 31 augustus 2001, zie hieronder) van de EO
over Skull & Bones bewijst Antony Sutton dat dit genootschap door Adolf Hitler met
honderdduizenden dollars te steunen via een Rotterdamse bank (Rotterdamse Scheepvaartbank,
later de Nederlandse
Scheepshypotheekbank, Nedship Bank, in 1999 door de RABO bank
verkocht aan de
Deutsche VerkehrsBank AG, onderdeel van de DG BANK Groep) en Thyssen bank
indirect maar welbewust
de 2e wereldoorlog heeft veroorzaakt.
De tussenpersoon was in die tijd William Averell Harriman,
Skull & Bones lid vanaf 1913
en US minister van Buitenlandse Zaken in de twintiger jaren van de vorige eeuw.

CIA
De CIA werkt in het geheim zonder dat de burgers in de VS en in andere landen iets weten, 
aan de omverwerping van onwelgevallinge buitenlandse regeringen.  De gemiddelde 
VS-burger zal nooit iets weten. In de kranten in de USA staat alleen lokaal nieuws, de tv-zenders 
zenden alleen lokaal (provinciaal) nieuws uit. Zelfs de grote nieuwszenders zoals NBC, CBS, CNN etc. 
geven nauwelijks achtergrondinformatie. Slechts zeer weinig kranten en radiozenders zijn niet 
behept met dit benauwende provincialisme. Voor de gemiddelde VS burger bestaat alleen 
de Verenigde Staten, de rest van de wereld is slechts décor waar hoogstens grondstoffen uit kunnen 
worden geroofd en waar de goedkope arbeidskrachten kunnen worden geëxploiteerd. 
Behalve de USA bewoners weet iedereen dat de Talibaan door de VS zelf in het zadel is geholpen. 
De onwetendheid van de US-burger is schrikbarend en heeft tot gevolg dat de opéénvolgende 
régimes alles kunnen uitvreten zonder dat er lastige vragen worden gesteld. Door de organisaties 
zoals die  van de CIA worden sinds mensenheugenis terreur uitgeoefend op iedereen die het niet 
eens is met de 'Pax Americana'. De USA is een wereldwijd vertakte terroristenorganisatie als 
dezelfde critereria worden gebruikt zoals Bush de 'As van Het Kwaad' omschrijft. Deze terroristen- 
organisatie is vele malen gevaarlijker dan die 'As van het Kwaad' Irak, Iran, Noord-Korea. Ongelimiteerde
geldstromen gaan naar de CIA. De organisatie gedraagt zich daardoor als een soort (per definitie wetteloze)
mafia-organisatie die op eigen houtje gevangenen ("terrorist suspects") kriskras over de wereld transporteert
om door middel van martelingen bekentenissen af te dwingen, soms met eindeloze opsluitingen en
de dood als gevolg. De gevangenissen bevinden zich in Oesbekistan, Roemenië, Polen, Syrië, Jordanië, Egypte en
op de talrijke militaire USA bases over de wereld. Ook op de Nederlandse vliegvelden zijn de CIA-
gevangenisvliegtuigen aangetoond. Nederland is dus medeverantwoordelijk voor deze schendingen
van mensenrechten door de CIA. De Zweedse regering, n.b. het land dat altijd de mensenrechten heeft verdedigd in
de Verenigde Naties, levert gevangenen uit aan Egypte met de absolute wetenschap dat deze gevangenen worden
gemarteld en niet zelden worden gedood.
Als zelfs een onkreukbaar geacht land als Zweden in het stof kruipt voor de criminelen van de CIA is het
totaal onmogelijk geworden nog vertrouwen te hebben in de hotemetoten van de Nederlandse regering.
De Nederlandse overheid werkt dus ongetwijfeld mee met de schendingen van mensenrechten van de USA regering.
Als geen enkel integer land in de wereld het USA régime aanklaagt wegens schending van de mensenrechten
bevindt de wereld zich op een hellend vlak en zijn de universele rechten van de mens waardeloos geworden.
Precies dat is het doel van de satanische Skull&Bones orde (Order Of Death) van Bush:
hoe meer chaos en wetteloosheid hoe beter.

Kredietcrisis
Samen met de andere ordes, de Vrijmetselaars, Rozekruisers, Bilderbergers, Thule en Bohemian etc. die
zich dus allemaal "Orde" noemen creeren zij maximale CHAOS waarna zij ORDE stichten. (vandaar dat zij zich ORDE noemen)
In Oktober 2008 veroorzaken onze geheime benden van 6 millioen leden in de USA alleen zoveel chaos als maar
mogelijk is. Ze bezitten het geld en gaan met de 700 miljard dollar van de belastingbetaler aan de haal.
De maximale chaos is nu aan de gang, waarschijnlijk om Bush en de Bones bende aan de macht te houden.
Het kan nog wel eens uitlopen op de noodtoestand, zeker als de dollar alle waarde verliest zoals in 1929.
In 1929 was de crisis ook veroorzaakt door de bovenstaande geheime ordes.
Zij bepalen immers de waarde van de dollar!  Lees  THE BIOLOGICAL JEW

Het pathologische gesol met gevangenen van het USA régime is rechtstreeks overgenomen uit het
'Nacht und Nebel' decreet van Hermann Göring in Nazi-Duitsland waarbij mensen spoorloos verdwenen of
dat hun lijken met sporen van marteling werden teruggevonden. In de jaren '70 toegepast door dictaturen in
Zuid- en Midden Amerika.
George W. Bush heeft persoonlijk de CIA volmacht gegeven gevangenen te martelen, net zoals
Donald Rumsfeld het leger volmacht heeft gegeven om te martelen in door het leger beheerde gevangenissen,
zoals Abu Graib en Guantanamo Bay.
Deze beide mannen moeten voor het internationale tribunaal in Den Haag verschijnen wegens misdaden
tegen de menselijkheid.

Afghanistan en olie- en gasleidingen
Deze oorlog is voor de opportunistische USA regering een uitgelezen gelegenheid om 
nu eindelijk die oliepijpleiding uit Turkmenistan dwars door Afghanistan naar Pakistan aan te leggen. 
De Russen hebben het ook geprobeerd. Er is dus al 23 jaar aan de voorbereiding van de olie-en gasleidingen 
'gewerkt'. En gelijk kan de VS Centraal-Azië volzetten met militaire bases. Dé volgende stap naar de 
wereldhegemonie van de USA. China en Rusland weten niet wat ze in huis halen met hun samenwerking 
met de 'oorlog tegen het terrorisme' van Bush sr. en jr. (Beide mannen lijden waarschijnlijk aan het 
Asperger's-syndroom

(Voor  'VS' kan op enkele plaatsen in deze tekst ook 'EU' worden ingevuld: veel Europese landen 
en ook Japan hebben dezelfde roofmentaliteit als de USA en werken van harte samen.) 

devotie
In de 56 jaar na de tweede wereldoorlog is de VS nauwelijks kritisch bejegend door de landen 
in West Europa behalve Frankrijk. Wij herinneren ons uit de 50'er jaren een geweldige devotie 
voor het optreden van de VS, het waren immers onze bevrijders? Alles wat de VS deed was 
welgedaan: de atoomproeven, oorlogen in Korea, Vietnam. Alle kinderen op mijn lagere school 
vonden de USA hun voorbeeld, en verlangden ernaar om 'Amerikaanser dan een Amerikaan' te zijn 
en begonnen zelfs met een Hillbilly accent te praten. Cowboy- en oorlogsfilms waren alles 
wat we toen te zien kregen in de bioscoop. Iedereen noemt nog steeds de Verenigde Staten 
'Amerika' onderwijl vergetend dat 'Amerika' bestaat uit Canada, de VS, Midden- en Zuid Amerika. 
De rest wordt domweg niet meegeteld. De Amerikanen zijn de oorspronkelijke bewoners van 
Amerika. Zelfs hun naam is hen afgenomen. Daarom wordt in deze tekst met Amerikanen de 
oorspronkelijke bevolking bedoeld. Deze naam is niet door de lokale mensen zelf bedacht, maar 
door de Spanjaarden. De naam Amerikaan is dus ook twijfelachtig. 

atoms for 'peace'
Daardoor kon de introduktie van het grootschalige 'Atoms for Peace' zonder protest uitgevoerd 
worden: tegenwoordig is de hele aarde gegijzeld vanwege het gevaar van kernsmelting en de prolifertatie 
van kernwapens. Atoomcentrales zijn inherent onveilig en vele tonnen plutonium worden wereldwijd 
verscheept en opgeslagen. 
De meeste mensen hebben niet in de gaten dat het kankerrisico enorm is toegenomen door 
de over de gehele aardbol verspreide radioactieve producten van atoomproeven en de permanente 
emissies van radionucleïden uit honderden atoomcentrales en proefreactoren. 

Stichting Visie

kritiek
Pas eind 60'er jaren kwam de terechte kritiek, niet van regeringen maar van jonge studenten. 
Helaas is deze kritiek in de loop der jaren langzaam verdwenen omdat de studenten lid zijn 
geworden van de club van mensen die belang hebben bij de culturele en technische overheersing van 
de Verenigde Staten. 

IT 'revolutie'
Door de IT revolutie is het conservatisme hecht verankerd geraakt in de maatschappijen in Europa en 
Noord Amerika. Door te netwerken en afluisteren kan iedereen onder controle worden gehouden. 

jongeren
Vanuit de jongeren is door de vaste conventies van het bedrijfsleven en de hoge prestatie-eisen 
voor het verkrijgen van de studiebeurzen niet veel meer te verwachten omdat 
domweg bij allemaal de tijd ontbreekt zich te verdiepen in maatschappelijke en sociale 
verhoudingen. Dit betekent een ernstige verarming van het intellect waar een samenleving 
op den duur onvoorstelbare schade door lijdt. 

geld
Alles draait anno 2001 om geld verdienen, er heerst een kwaadaardige sfeer van efficiëntie 
in alle maatschappelijke geledingen. De toename van het aantal zwervers en andere 'onnuttige' 
personen in de grote steden illustreert de toename van de kloof arm/rijk binnen Nederland. 
De exponentiële toename van kinderprostitutie in binnen- en buitenland is beangstigend en 
wordt veroorzaakt door de mentaliteit van uitbuiting op alle nivo's waartegen regeringen 
nauwelijks enige middelen inzetten. Die hebben het eerder druk met zaken dan met mensen. 

derde wereld
Macro-economisch zijn de landen in de 'derde wereld' de laatste tientallen jaren enorm 
achteruit gegaan, voornamelijk door de bemoeienis van de Wereldbank en andere geldschieters. 
Uiteindelijk blijkt dat de 'hulp' voornamelijk is ingegeven door grondstoffenroof. Het gevolg 
is een enorme toename van verpauperde vrouwen en kinderen die gedwongen worden te werken 
in de sex-industrie. Daartegen wordt nauwelijks opgetreden omdat veel ambtenaren zelf betrokken 
zijn en de landen in de 'derde wereld' de sextoeristen zien als een essentiële inkomstenbron. 

roofstaat USA
De World Trade Centers spelen in de grondstoffenroof en monopolies in basisprodukten zoals 
olie, graan en eiwitten een cruciale rol. Er werd voor 11 september 2001 wel beweerd dat de 
twee extreem hoge  torens van het WTC in New York eruit zagen als de vampiertanden 
waarmee de USA de wereld leegzuigt. 
Met de aanslag is (onbedoeld?) een symbool van wereldwijde roofzucht vernietigd. 

schurkenstaat (rogue nation) USA
De aanval op het WTC is een zelfmoordaanslag en criminele daad met als precedent het bombarderen
van steden in Europa, China en Japan. Net als bij het bombarderen van Nankin, Guernica, Rotterdam, 
Dresden, Coventry, Hamburg, Tokio, Berlijn, Londen,  Hiroshima, Nagasaki zijn de honderdduizenden 
slachtoffers verworden tot een metafoor die het persoonlijke lijden van de slachtoffers en nabestaanden 
onzichtbaar maakt.

Nog meer dan de Hollywood-achtige beelden van het brandende WTC zijn de reakties van het
USA régime een grove belediging voor de rouwende familie van de slachtoffers. Misschien hebben
de meeste rouwende families deze belediging niet eens in de gaten, sommige echter wèl.

pistoolmentaliteit
Nadenken over en verwerken van het verlies van ongeveer 3000 mensen wordt zeer moeilijk
gemaakt door de pistoolmentaliteit van de USA: genadeloos bombarderen van een
straatarm land en de talloze burgerslachtoffers die dat oplevert.
In de kromme rouwverwerking van de WTC slachtoffers toont zich de ware schurkenstaat.
Waarschijnlijk past dit bombardeergedrag precies in het straatje van de organisatoren van de
aanslag tegen het Pentagon en het WTC. In ieder geval is de sfeer in de 'westerse wereld'
dramatisch verslechterd. Een groot wantrouwen ontstaat tussen Europa en de VS. De VS
toont de ware egocentrische aard: alles wat goed is voor de USA is goed voor iedereen. Het
is wel zeker dat Osama Bin Ladin dit voorzien heeft, het gaat precies zoals hij heeft gehoopt: er 
ontstaat een diepgaand conflict tussen Europa en de VS dat uiteindelijk op een verwoestende 
oorlog kan uitdraaien:
de verfoeide westerse decadente wereld vernietigt op den duur zichzelf (misschien wel met
atoombommen)

volkenrecht geldt niet voor Irak
De reaktie van het USA régime zal psychisch voor de meeste mensen niet zonder gevolgen
blijven. Het onmogelijk maken van een rouwproces door het bot bombarderen van een
heel land met of zonder afdoend bewijs van schuld is een historische blunder. Juridisch is het
bombarderen van Afghanistan op geen enkele wijze te onderbouwen. Het is hetzelfde motto
als Duitsland Polen bezette en Japan China en China Tibet. Volkenrechtelijk zijn we totaal niet
verder met de instelling van de Verenigde Naties. De bezetting van Tibet door China en van
Palestina door Israël wordt getolereerd, maar als Irak Kuweit bezet treedt de Veiligheidsraad
in werking en wordt Irak totaal kapot gebombardeerd met verarmd uranium gevolgd door
10 jaar sancties met meer dan een miljoen dode Irakese kinderen.

terrorisme en politie
Legers afsturen op het terrorisme is de duivel met Beëlzebub bestrijden. Dit is ook weer duidelijk
geworden in Afghanistan: waarschijnlijk zijn er vele tienduizenden burgerslachtoffers gevallen: vrouwen,
kinderen en bejaarde mensen. Door het USA régime, samen met de media wordt deze misère
natuurlijk koste wat kost geheim gehouden, gesteld dat het mogelijk is deze doden te calculeren.
De bestrijding van terrorisme is een zaak van politiediensten en internationale opsporing en geen
zaak van 'moderne' legers met de gebruikelijke massavernietigingswapens.

artikel 5 en NAVO
Dat artikel 5 van de NAVO uit de kast werd gehaald is vreemd genoeg voor ook de Nederlandse
regering geen punt van discussie. Het is natuurlijk geen militaire aanval van het ene land (Afghanistan)
op het andere land (USA). Door het verkeerd gebruiken van verdragen en overeenkomsten
devalueert gelijktijdig de NAVO in algemene zin. Dit heeft vanzelfsprekend juridische konsekwenties
voor de NAVO-verdragen; helaas wordt daar anno 2001-2002 totaal niet over wordt gesproken.
Het internationaal toestaan van de zoveelste illegale oorlog van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië
stemt niet tot vrolijkheid.

Since the United States and Britain have undertaken this attack without the
explicit authorization of the Security Council, those who die from it will be
victims of a crime against humanity, just like the victims of the Sept. 11
attacks. Even the Security Council is only permitted to authorize the use of
force where "necessary to maintain and restore international peace and
security." Now it must be clear to everyone that the military attack on
Afghanistan has nothing to do with preventing terrorism. This attack will be
far more likely to provoke terrorism.

'speciale banden' en Geheime Genootschappen
De vermeende mensen die de kamikaze akties uitvoerden hadden in Hamburg, Londen, Saoedi Arabië en diverse 
plaatsen in de USA gewoond. Optie: Hamburg, Londen en Miami bombarderen. Waarom juist Afghanistan
bombarderen, waarom niet eerst de gehele toedracht in kaart brengen en dan pas in aktie komen.
Osama Bin Ladin is een radertje in een wereldwijd netwerk van de CIA. Waarschijnlijk zal de dader of organisator
buiten schot blijven omdat de VS zulke 'speciale banden' met de Saoedische en Egyptische regeringen heeft.
Deze 'speciale banden' zijn gebaseerd op wederzijds voordeel: olie en wapens. Dat wederzijdse voordeel 
betreft meestal individuën, geen staten. Deze speciale banden tussen invloedrijke, vermogende personen stijgt 
boven de religies uit waardoor het heel goed kan dat Saoedische prinsen nauwe banden onderhouden met 
wapenhandelaren zoals de familie Bush. 
Het lidmaatschap van 'geheime genootschappen' zoals "Skull & Bones" in de USA en verwante 
rozekruisers-, vrijmetselaars- en scientology genootschappen bij hoogwaardigheidsbekleders in diverse 
landen is een belangrijke oorzaak van wereldwijde corruptie en internationaal terrorisme. Het onschuldige 
padvindersuiterlijk van deze organisaties verbergt veelal de sinistere opdracht tot een "nieuwe wereldorde" 
met de allure van Koot en Bie's "samen voor ons eigen". 
Nog een verontrustend verschijnsel is dat G.W. Bush sinds 1987 een "Wedergeboren Christen" is. In fundamentalisme 
en fanatisme zijn deze mensen beslist niet de mindere van de meest rabiate Moslimfundamentalisten. Het fanatisme van 
Bush om president te worden met behulp strembusfraude en vervolgens de oorlogen in Afghanistan en Irak getuigen 
van het fundamentalisme aan de macht in de USA. 

Veel soms invloedrijke personen in dit New Age tijdperk hebben een hang naar een 'mystieke opdracht': zij 
worden dan lid van een vrijmetselaarsloge waarop de democratie geen vat heeft. (zie Mat Herben van de LPF) 
De meeste van deze geheime genootschappen hebben in de hogere regionen ook hogere ambities: de wereldheerschappij, 
soms op idealistische grondslag, maar meestal met een Orwelliaanse (1984) 'big brother' utopie. 
De wereldheerschappij is voor de Bush-clan (Skull&Bones) wel heel nabij gekomen. Henri Kissinger, de Maçonniet, heeft 
op de achtergrond tientallen jaren de wereld getraumatiseerd.(Vietnam, Cambodja, Chili, Oost Timor, etc.) Nog steeds 
speelt hij een belangrijke opiniërende rol en schrijft stukjes in kranten (o.a. NRC Handelsblad). Kissinger leidt het onderzoek 
naar de voorkennis van Bush i.v.m. 0911. Inmiddels heeft hij vanwege 'zakelijke bezigheden' deze opdracht teruggegeven 
aan de Bush administratie. Kissinger is een overduidelijke kandidaat voor het internationale strafhof in Den Haag. 

Hegel 
Groot is de invloed van de Hegeliaanse filosofie (zie kader) op deze groepen, met het absolute geloof in de rede, de staat 
als een gegeven van God. Het individu moet volledig onderhorig zijn aan deze absolute staat. 

Via contacten en lobbies binnen deze geheime organisaties kan de politiek en het persoonlijke leven in een bepaalde 
richting worden gestuurd. Deze richting is meestal een genadeloze zelfverrijking ten koste van de niet-leden van de orde. 
Om in een hogere graad in de hiërarchie te komen moet de kandidaat vaak beproevingen ondergaan of speciale opdrachten 
uitvoeren die soms maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. 
De Belgische affaire Dutroux wordt in dit verband genoemd. Door de 'old-boys' netwerken binnen de Belgische overheid 
zal nooit de onderste steen boven komen. Analoge netwerken zijn zeer aktief in de USA: Skull&Bones, Rozekruisers, 
Vrijmetselaars etc. ( vaak tevens lid van Federalist Society for Law and Public Policy Studies, een uiterst
rechtse politieke club) De geheime genootschappen ontkennen categorisch dit dubbele lidmaatschap. 

Openbaarheid
Deze genootschappen moeten openbaar worden zoals elke andere vereniging of stichting met een openbare ledenlijst en 
openbare statuten. Hiervoor moet per direkt een internationale wet komen via de Verenigde Naties of geinitieerd vanuit het 
Internationale Strafhof. Wanneer deze genootschappen niet in de openbaarheid willen treden moet er een verbod komen met 
de nodige sancties. 
 
HEGEL
To Hegel, our world is a world of reason. The state is Absolute Reason and the citizen can only become free by worship 
and obedience to the state. Hegel called the state the "march of God in the world" and the "final end". This final end, 
Hegel said, "has supreme right against the individual, whose supreme duty is to be a member of the state." Both fascism 
and communism have their philosophical roots in Hegellianism. Hegellian philosophy was very much in vogue during 
William Russell's time in Germany.      (uit: back tot the lurianic kabbalah)

haast
De haast van de VS bombardementen op Afghanistan werd ingegeven door de publieke opinie
en bovendien is de VS afhankelijk van de Saoedische oliebronnen. Steeds meer voert de USA politiek uit met de
publieke opinie als raadgever. De media zoals de CNN samen met het bedrijfsleven hebben de werkelijke macht in handen.

Dit laatste maakt een regering doelloos en onevenwichtig. Re(a)geren op de publieke opinie betekent een zwalkende 
politieke elite. Dit laatste is het watermerk van de buitenlandse USA -  politiek.

de permanente crisis in Afghanistan
Het resultaat van de 'oorlog' tegen Afghanistan is de moord op duizenden onschuldige burgers en
Talibaan-soldaten.
De 'ware schuldigen' worden in dit inferno van B52 clusterbommen, fuel-air explosies, DU penetrators,
kruisraketten, DU cave-busters , 'daisy cutters' en wat er allemaal verder op de wapenmarkt te
verkrijgen is misschien verpulverd, maar misschien ook niet. Zeker is dat tienduizenden onschuldige
mensen en dieren worden vernietigd door de razende bommengooiers.

http://www.smh.com.au/news/0201/12/world/world11.html
        Marc Herold, a University of New Hampshire
             economics professor, was so disturbed by the lack of
            coverage of civilian deaths in the war in Afghanistan
             that he began keeping a tally himself.

             Scouring through news reports as varied as the BBC,
             The Times of India and The Sydney Morning Herald
             and Melbourne's Herald Sun, he took conservative
             estimates where possible and came up with a
             admittedly rough tally of 3767 civilian deaths between
             October 7 and December 6.

             That was before before a December20 strike against a
             convoy heading for Kabul killed as many as 65 people,
             and bombing of the village of Qalaye Niazi on
             December 29 killed, the United Nations says, at least
             52.

             Dr Herold says that, on average, 62 civilian Afghans
             have died each day since bombing began. The total is
             now close to 5000, far more than the 3000 killed in
             America on September 11.

Sinds 25 jaar kent Afghanistan niets dan oorlog en honger.
De inval van de Sowjet Unie resulteerde in meer dan 1 000 000 doden,
de oorlog tussen de door de USA gesteunde Talibaan en de 'Noordelijke
Alliantie' nog enkele honderdduizenden doden. De fanatieke Islamieten van de 
Talibaan waren volgens Reagan cs te verkiezen boven de communisten van 'het rijk 
van het kwaad': de Sowjet-Unie. Intussen gingen door ondervoeding
weer enkele honderdduizenden kinderen dood.
Het gooien van clusterbommen, fuel-air bommen, uraniumbommen is staatsterrorisme 
door de USA. In de laatste maanden van 2001 is het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan
(sinds 7 oktober  2001) ver boven het aantal slachtoffers van de aanslag op het WTC en het 
Pentagon gestegen. 
 
3. WARLORDS, BOMBARDMENT DEVASTATE ECOLOGY
Throughout Afghanistan, forests are shrinking and desert is spreading after a generation of war, three years of drought and 4 months of US bombardment. Nesar Ahmad Kohestani, one of Afghanistan's few environmentalists, paints a grim picture. Warlords in the once-lush southeast are cutting down the country's famous cedar trees--some 700 years old--and selling the wood to Pakistan. "More than 20 big trucks are heading to Pakistan each day carting the timber," he said. Forest, which 10 years ago covered 2.3% of the country, now covers only about 1%. Warlords are also plundering endangered species. Falcons, eagles and peacocks fetch $12,000 each in Arab countries. Snow-leopards, whose furs fetch $2,000 on the black market, have been hunted to extermination in Afghanistan. Tigers, foxes, jackals, hyenas, zebras, yaks, gazelles and rare long-haired sheep are nearly gone. Birds have been scared off by the fighting and bombardment. Migratory Siberian cranes, flamingos and pelicans now use alternative routes through Iran between Siberia and Pakistan. "Studies have revealed an 85% drop in the number of birds overflying Afghanistan in the past few years," said Kohestani, a lecturer at Kabul University and director of the Environmental Conservation Centre for Afghanistan. But the most pressing problem for human survival is desertification. About 75% of the country is mountainous, and of the remainder only some 10% is arable, down from 13% 10 years ago. Kohestani believes it is possible to reverse the damage--if the new interim government acts fast. "History shows that Afghanistan was very forested. It used to be a very green place." The country has "a high capacity for rehabilitation and reforestation." Despite the drought, Kohestani believes local water resources could irrigate enough land to feed double the current population of 26 million, if used properly. "70% of our water flows out of the country," he said. "If we can manage our resources properly, we can recover." (Daily Mail & Guardian, Johannesburg, Jan. 24) 

2. CASUALTIES AND ECOLOGICAL TOLL OF BOMBARDMENT DEBATED
With US military operations still under way, international organizations have yet to investigate reports of noncombatants--including women and children--being killed in the aerial bombardment. Afghanistan presents staggering obstacles to establishing a total number of civilian deaths, Cox news service reported Jan. 27. "I've worked in more than a dozen war zones around the world and have found it more difficult to obtain accurate information about civilian casualties in Afghanistan than anywhere else," said Peter Bouckaert, a researcher at Human Rights Watch in New York. He added that the group will send a team to Afghanistan in March to conduct a nationwide investigation. Problems include the remote areas of Afghanistan that were targeted, and the lack of international humanitarian workers and journalists in the country to serve as witnesses. University of New Hampshire professor Marc Herold released a report last month claiming nearly 4,000 Afghan civilians have died since the bombing started Oct. 7 (see WW# REPORT #12 <http://ww3report.com/12.html>). His tally was based on a survey of international media reports. But the International Committee for the Red Cross and the UN mission for Afghanistan have declined to estimate casualties. Amnesty International has called for "an immediate and full investigation into what may have been violations of international and humanitarian law" in the aerial attacks. In Khost, 100 miles southeast of Kabul, witnesses said US planes bombed a mosque during a Ramadan evening prayer service. The intended target was unknown, but "[t]he wreckage of brick and broken plaster, electric wiring and metal support rods support witnesses' testimony that none inside survived when bombs rained down." 
New Scientist reports  <http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99991733>that the UN is dispatching a team of investigators to Afghanistan to evaluate the environmental damage caused by the bombing and two decades of war. Much of southeast Afghanistan was once lush forest watered by monsoon rains, but forests now cover less than 2% of the country. "The worst deforestation occurred during Taliban rule, when its timber mafia denuded forests to sell to Pakistani markets," said Usman Qazi, an environmental consultant based in Quetta, Pakistan. But the US bombardment destroyed much of what remained, and the refugee crisis is destroying what little is left, as land is cleared for much-needed farming. "Eventually the land will be unfit for even the most basic form of agriculture," warned Hammad Naqi of the World Wide Fund for Nature in Pakistan. Refugees--around 4 million at last count--are also cutting into forests for firewood. The bombing will also leave its mark beyond the obvious craters. Defense analysts say that while depleted uranium has been used less in Afghanistan than in the Kosovo conflict, conventional explosives will litter the country with toxic compounds such as cyclonite, a carcinogen, and rocket propellants contain perchlorates, which damage thyroid glands [top] 

3. WARLORDS STILL CALLING IN AIR-STRIKES AGAINST RIVALS? 
US forces in Afghanistan attacked and killed an anti-Taliban commander and 17 of his fighters after being deliberately misled by tribal factions, Reuters reported Jan. 30. The Pentagon said its planes had reacted to ground fire from a guerrilla compound, and claimed the retaliatory attack killed up to 15 and destroyed an arms cache. But Reuters claims it was an error which "has dealt a major setback to efforts to pacify a remote haven of Taliban and possibly al-Qaeda guerrillas." One source told Reuters: "The commander, Abdul Qadoos, was killed along with 17 other people when US troops attacked the district of Kharz in Uruzgan province last week." The sources blamed rival warlords for feeding the US forces bad information. Reporters who later visited the region said they were told by residents that villagers were among those killed, and that one building hit in the assault belonged to the provincial government. The sources said Abdul Qadoos was on his way from the Uruzgan provincial capital, Tarin Kot, to Kharz to collect weapons. Said Reuters: "Most residents in Kharz were from the Pashtun tribe of Achekzais, and the sources said they believed the Americans were misled in order for one side or another to gain the upper hand in one of the feuds that plague Pashtun society." 

Kruistocht versus jihad
De burgerslachtoffers in Afghanistan worden in de USA door de fundamentalistische christenen 
net zo min betreurt als de slachtoffers van het WTC bij de fundamentalistische moslims.
Zowel in de bijbel als in de koran staan passages over de plicht van iedere gelovige tot het uitroeien van
de ongelovigen: bekeren of je kop eraf! Ons wereldbeeld wordt al tweeduizend jaar
bepaald door de bijkans mystieke strijd tussen fundamentalisten. 
Door de betrokkenheid van geheime genootschappen zoals Skull & Bones, El Qaida, Rozekruisers 
en Maconnieten wordt deze strijd om de wereldheerschappij nog mystieker en vooral fanatieker.

http://www.cursor.org/stories/abovethelaw.htm

On October 10th, 2001, U.S. B-52s and B-1s
began dropping deadly 1,000 lb. CBU-87
[$14,000 a bomb] and the wind-corrected
CBU-103 cluster [fragmentation] bombs upon
"soft targets" [vehicles and people] in
Afghanistan.

Eleven weeks later, U.S. planes had dropped 1,210
cluster bombs, each containing 202 BLU-97 bomblets.
The British Halo Trust now estimates on the basis of
groundwork in the vales of Afghanistan that 20% of
the bomblets failed to explode, meaning 48,884
yellow soda-can sized, yellow-colored deadly
sub-munitions now litter the villages, paths and fields
of Afghanistan.

recht op openbaar proces
Misschien waren deze 'daders' of 'organisatoren' wel nooit in Afghanistan geweest, maar wel in
Saoedi-Arabië, Egypte of in de VS en Europa. Osama Bin Laden zal zeker trots zijn op deze aanslag
omdat hij al jaren vecht tegen de aanwezigheid van de VS in het Arabisch Schiereiland, maar of
hij de totale regie in handen had van de aanslag op 11 september 2001 wordt zeker nooit duidelijk,
welke 'bewijzen' het USA régime ook op tafel legt. Dat O.B.L. moet worden opgepakt is
zeker, maar een eerlijke rechtsgang is geblokkeerd als hij in de USA is beland. Geheime militaire
tribunalen zijn totaal niet geloofwaardig in de bewijsvoering. Er is een duidelijke parallel aan de procesgang
tijdens de Nazi-tijd en in de Sovjetunie tijdens het Stalinrégime.

Een openbaar proces waar alle facetten aan de orde komen, zoals de moord op Massoud ( Massud ), de presidentiële stop op FBI 
onderzoek in augustus 2001 naar de relatie van de familie Bush met de Bin Ladens en de Saoedische prinsen (Carlyle) 
is wel geloofwaardig. 
Volgens 'Le Figaro' was Osama Bin Laden in juli 2001 in Dubai in een ziekenhuis voor een nierbehandeling.
Daar had hij een ontmoeting met een CIA agent. (Om zijn opgelegde rol voor de aanslagen van 11 september te bespreken?)
De reis naar Praag van Mohammed Atta houdt misschien ook verband met bepaalde afspraken voor 11 september 2001.
 
CIA wanted Massoud to take assassination mission 
Washington: The CIA began to send officers to northern Afghanistan about three years ago in an attempt to persuade the leader of the anti-Taliban Afghan opposition to capture and perhaps kill Osama bin Laden, US intelligence officials say.
The covert effort was based on an attempt to work with Ahmed Shah Massoud, the leader of the Northern Alliance, who was assassinated two days before the September11 attacks in America.

The CIA's efforts to deal with Massoud were among the most sensitive and highly classified elements of a broader long-term campaign, continued from the Clinton administration into the Bush administration, to destroy bin Laden's terrorist network.
Clinton lawyers determined that the US could seek to kill bin Laden and his lieutenants despite the presidential ban on assassinations, US officials say. The lawyers concluded that such efforts were defensible either as acts of war or as national self defence, legitimate under US and international law.
There has been an array of attempts to capture or kill bin Laden and disrupt or destroy his al-Qaeda network, US officials say.
[an error occurred while processing this directive]
The United States launched cruise missiles against a meeting bin Laden was believed to be attending, encouraged Massoud and other Afghan leaders to try to capture him, and received a secret report from one Afghan group last year about its failed attempt to assassinate bin Laden. 
Former Clinton officials say they sympathise with their successors in the Bush administration who now confront bin Laden, and defend their own efforts as the best possible in a world that lacked the current sense of urgency about al-Qaeda. 

The New York Times

spoor van chaos, moord en verkrachting
De VS laat vanwege de bovenstaande schurkenstreken op de meeste plaatsen in de wereld een spoor van
chaos, moord en verkrachting achter.

De voorbeelden zijn Italië, Noord- en Zuid Korea, Laos, Cambodja, Vietnam, Filippijnen, Chili, Argentinië,
Guatemala, Panama, Honduras, Kongo, Indonesië, Oost Timor , Nigaragua, Colombia, Afghanistan, Iran,
Angola, Israel etc. In 1950 heeft de USA in Korea vele tienduizenden onschuldige Zuid-Koreaanse vluchtelingen 
gedood alleen maar omdat 'ze in de weg liepen'. Meer dan een miljoen burgers lieten het leven door het optreden 
van de VS. Dit is een nog steeds een goed bewaard geheim van het Pentagon. Hetzelfde gebeurde later in Vietnam 
waar drie miljoen burgers werden vermoord door het USA geweld. Door de destabilisering en bombardementen 
door de USA op Cambodja kon Pol Pot zijn moorddadige 
terreurbewind uitoefenen waardoor miljoenen Cambodjanen op gruwelijke wijze werden vermoord. 
 
In september 1965 kwam er een militaire putsch tegen president Soekarno, onmiddellijk gevolgd door een 
vreselijk bloedbad. Getuigen zegden: “Als men wist dat een dorpschef lid was van de PKI, werd heel het dorp, 
mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht.” In deze orgie van geweld was de PKI het voornaamste doelwit. 
Om zeker te zijn dat iedereen vermoord werd die moest vermoord worden, had de Amerikaanse ambassade in 
Djakarta aan de doodseskaders een lijst gegeven waarop de naam prijkte van alle kaderleden van de PKI. 
(Zie artikel over Indonesië)
De enorme aantallen slachtoffers vertegenwoordigen een tragedie waar het Pentagon maar liever niet aan herinnerd wil worden, 
een kenmerk van een ernstige graad van psychopathologie die zich nagenoeg exact op de lijn bevindt van Nazi-Duitsland.
Lijst met USA interventies vanaf 1775
Bijna overal waar de USA hetzij 'geheim', hetzij openbaar zich bemoeit met de lokale politiek van een land
vallen milioenen onschuldige slachtoffers, meestal arme rurale autochtonen zonder verbindingen met internationale media. 
Een bekend voorbeeld is de  "Operatie Condor", een moordoperatie van de USA samen met 7 Zuid-Amerikaanse dictaturen 
waarbij duizenden 'tegenstanders' uit de weg werden geruimd vanaf 1976 tot 1984. Deze 'tegenstanders' waren soms kinderen 
van 12 tot 16 jaar. Kleine kinderen werden ontvoerd en soms aan kinderloze militairen cadeau gegeven, maar meestal werden 
ze vermoord en in zee geworpen of op geheime plaatsen begraven.
De gevolgen van deze fatale 'braindrain' is in Zuid-Amerika nog steeds merkbaar: b.v. Argentinië met een gigantische financiële 
schuld als gevolg van de duizendvoudige moord op het intellect in de jaren '70 en '80.
In Panama was een door de USA geleid opleidingscentrum voor martelpraktijken gevestigd. Daar konden
de soldaten van de de diverse dictaturen worden opgeleid in de kneepjes van het martelen.
Dit is een van de vele voorbeelden van terrorisme waar de USA en een dienst (zoals de CIA) van de USA aktief betrokken 
zijn geweest. De uitvoering van de aanslagen vonden altijd plaats door middel van bommen in auto's of vuurwapens. 'Verdwenen' 
Argentijnse personen werden in de Rio de la Plata gegooid uit o.a. Nederlandse Fokker Friendships nadat in geheime kampen door 
artsen uit de VS deze mensen gebruikt waren bij medische experimenten. Ter voorkoming van identificatie werden de hoofden 
en de handen afgehakt.

De samenwerking van veel buitenlandse regeringen met de diverse dictaturen in Zuid-Amerika onder aanvoering van
de USA was een donkerbruine bladzijde uit de geschiedenis waar ook de Nederlandse regering niet graag aan
herinnerd wil worden.

Of de USA in 2002 nog betrokken is bij dit staatsterrorisme wordt zeer waarschijnlijk geacht en is  gecamoufleerd
onder het kader 'terrorismebestrijding'. In Afghanistan wordt een veelvoud van het aantal burgerslachtoffers in de USA 
gemaakt door middel 
van clusterbommen, fuel-air explosies, DU penetrators, bommentapijten uit B52's,
cave-busters van DU uit B1 bommenwerpers 
etc.
Talloze burgerslachtoffers worden in de toekomst gemaakt door mijnen, onontplofte clusterbommen, misgeboorten en 

kankers door interne alfa-straling uit verarmd uranium partikels met een halfwaardetijd van 4500 miljoen jaar.

De eigenlijke drijfveer voor buitenlandse 'politiek' van de VS is de permanente roof van grondstoffen uit m.n. 
landen in de derde wereld. Een bekend voorbeeld is de door de USA in gang gezette militaire coup in 
Chili, 11 september 1973 vanwege koper. De Nederlandse regering hielp slaafs (of opportunistisch?) 
mee en legde een vrachtschip met kopererts aan de ketting om de democratisch gekozen regering 
Allende economisch te treffen. 
De USA steun aan Mobutu in Zaire gedurende tientallen jaren was ook vanwege grondstoffenroof: goud, uranium, tantalum. 
De bevolking bleef straatarm. De roof van tantalum stuwt de oorlog voort tot op de huidige dag. 
De coup in Iran, de installatie en steun aan het moorddadige régime van de Sjah was ingegeven door 
de olierijkdom van Iran. Als een olierijk bewind een enigszins onafhankelijke eigen weg wil gaan wordt 
dat viatrucages onmogelijk gemaakt. (zie het voorspel van de oorlog tegen Irak in 1991) Als het de 
regering in Washington goed uitkomt worden innige vrienschapsbanden met bloeddorstige dictators aangehaald 
(tijdens de oorlog Iran-Irak werd Irak gesteund door de VS ongeacht het in 1988 MET GIFGAS uitmoorden van
de eigen bevolking 
door Saddam Hussein met tenminste 5000 doden) en als die dictators 
een onafhankelijke mening krijgen, dan wordt het land platgebombardeerd met als gevolg 
honderdduizenden slachtoffers (Irak, sancties en bommen van kernafval)  Het aantal USA doden 
staat in geen enkel verhouding tot die van de Irakii's +/- 300 000  :  143.  De tweede golf "oorlog" 
is dus door o.a. het gebruik van verarmd uranium een slachtpartij die tot in lengte van jaren
voortduurt waaraan meer dan 600 000 Iraakse kinderen zijn doodgegaan.
Speaking of NazisSpeaking of Nazis
     Date:Mon, 29 Dec 2003 02:52:56 EST 
     From:  Useofforcelaw@aol.com 
 Reply-To: du-watch@yahoogroups.com 

Bush - Nazi Link Confirmed
By John Buchanan 
from The New Hampshire Gazette Vol. 248, No. 1, October 10, 2003 

WASHINGTON - After 60 years of inattention and even denial by the U.S. media, 
newly-uncovered government documents in The National Archives and Library of 
Congress reveal that Prescott Bush, the grandfather of President George W. 
Bush, served as a business partner of and U.S. banking operative for the 
financial architect of the Nazi war machine from 1926 until 1942, when Congress took 
aggressive action against Bush and his "enemy national" partners. 

The documents also show that Bush and his colleagues, according to reports 
from the U.S. Department of the Treasury and FBI, tried to conceal their 
financial alliance with German industrialist Fritz Thyssen, a steel and coal baron 
who, beginning in the mid-1920s, personally funded Adolf Hitler's rise to power 
by the subversion of democratic principle and German law. 

Furthermore, the declassified records demonstrate that Bush and his 
associates, who included E. Roland Harriman, younger brother of American icon W. 
Averell Harriman, and George Herbert Walker, President Bush's maternal 
great-grandfather, continued their dealings with the German industrial baron for nearly 
eight months after the U.S. entered the war. 

No Story? 

For six decades these historical facts have gone unreported by the mainstream 
U.S. media. The essential facts have appeared on the Internet and in 
relatively obscure books, but were dismissed by the media and Bush family as 
undocumented diatribes. This story has also escaped the attention of "official" Bush 
biographers, Presidential historians and publishers of U.S. history books 
covering World War II and its aftermath. 

The White House did not respond to phone calls seeking comment. 

The Summer of '42 

The unraveling of the web of Bush-Harriman-Thyssen U.S. enterprises, all of 
which operated out of the same suite of offices at 39 Broadway under the 
supervision of Prescott Bush, began with a story that ran in the New York 
Herald-Tribune on July 30, 1942. By then, the U.S. had been at war with Germany for 
nearly eight months. 

"Hitler's Angel Has $3 Million in U.S. Bank," declared the headline. The lead 
paragraph characterized Fritz Thyssen as "Adolf Hitler's original patron a 
decade ago." In fact, the steel and coal magnate had aggressively supported and 
funded Hitler since October 1923, according to Thyssen's autobiography, I Paid 
Hitler. In that book, Thyssen also acknowledges his direct personal 
relationships with Adolf Hitler, Joseph Goebbels and Rudolf Hess. 

The Herald-Tribune also cited unnamed sources who suggested Thyssen's U.S. 
"nest egg" in fact belonged to "Nazi bigwigs" including Goebbels, Hermann 
Goering, Heinrich Himmler, or even Hitler himself. 

Business is Business 

The "bank," founded in 1924 by W. Averell Harriman on behalf of Thyssen and 
his Bank voor Handel en Scheepvaart N.V. of Holland, was Union Banking 
Corporation (UBC) of New York City. According to government documents, it was in 
reality a clearing house for a number of Thyssen-controlled enterprises and assets, 
including as many as a dozen individual businesses. UBC also bought and 
shipped overseas gold, steel, coal, and U.S. Treasury and war bonds. The company's 
activities were administered for Thyssen by a Netherlands-born, naturalized 
U.S. citizen named Cornelis Lievense, who served as president of UBC. Roland 
Harriman was chairman and Prescott Bush a managing director. 

The Herald-Tribune article did not identify Bush or Harriman as executives of 
UBC, or Brown Brothers Harriman, in which they were partners, as UBC's 
private banker. A confidential FBI memo from that period suggested, without naming 
the Bush and Harriman families, that politically prominent individuals were 
about to come under official U.S. government scrutiny as Hitler's plunder of 
Europe continued unabated. 

After the "Hitler's Angel" article was published Bush and Harriman made no 
attempts to divest themselves of the controversial Thyssen financial alliance, 
nor did they challenge the newspaper report that UBC was, in fact, a de facto 
Nazi front organization in the U.S. 

Instead, the government documents show, Bush and his partners increased their 
subterfuge to try to conceal the true nature and ownership of their various 
businesses, particularly after the U.S. entered the war. The documents also 
disclose that Cornelis Lievense, Thyssen's personal appointee to oversee U.S. 
matters for his Rotterdam-based Bank voor Handel en Scheepvaart N.V., via UBC for 
nearly two decades, repeatedly denied to U.S. government investigators any 
knowledge of the ownership of the Netherlands bank or the role of Thyssen in it. 

UBC's original group of business associates included George Herbert Walker, 
who had a relationship with the Harriman family that began in 1919. In 1922, 
Walker and W. Averell Harriman traveled to Berlin to set up the German branch of 
their banking and investment operations, which were largely based on critical 
war resources such as steel and coal. 

The Walker-Harriman-created German industrial alliance also included 
partnership with another German titan who supported Hitler's rise, Friedrich Flick, 
who partnered with Thyssen in the German Steel Trust that forged the Nazi war 
machine. For his role in using slave labor and his own steel, coal and arms 
resources to build Hitler's war effort, Flick was convicted at the Nuremberg 
trials and sentenced to seven years in prison. 

The Family Business 

In 1926, after Prescott Bush had married Walker's daughter, Dorothy, Walker 
brought Bush in as a vice president of the private banking and investment firm 
of W.A. Harriman & Co., also located in New York. Bush became a partner in the 
firm that later became Brown Brothers Harriman and the largest private 
investment bank in the world. Eventually, Bush became a director of and stockholder 
in UBC. 

However, the government documents note that Bush, Harriman, Lievense and the 
other UBC stockholders were in fact "nominees," or phantom shareholders, for 
Thyssen and his Holland bank, meaning that they acted at the direct behest of 
their German client. 

Seized 

On October 20, 1942, under authority of the Trading with the Enemy Act, the 
U.S. Congress seized UBC and liquidated its assets after the war. The seizure 
is confirmed by Vesting Order No. 248 in the U.S. Office of the Alien Property 
Custodian and signed by U.S. Alien Property Custodian Leo T. Crowley. 

In August, under the same authority, Congress had seized the first of the 
Bush-Harriman-managed Thyssen entities, Hamburg-American Line, under Vesting 
Order No. 126, also signed by Crowley. Eight days after the seizure of UBC, 
Congress invoked the Trading with the Enemy Act again to take control of two more 
Bush-Harriman-Thyssen businesses - Holland-American Trading Corp. (Vesting Order 
No. 261) and Seamless Steel Equipment Corp (Vesting Order No. 259). In 
November, Congress seized the Nazi interests in Silesian-American Corporation, which 
allegedly profited from slave labor at Auschwitz via a partnership with I.G. 
Farben, Hitler's third major industrial patron and partner in the 
infrastructure of the Third Reich. 

The documents from the Archives also show that the Bushes and Harrimans 
shipped valuable U.S. assets, including gold, coal, steel and U.S. Treasury and war 
bonds, to their foreign clients overseas as Hitler geared up for his 1939 
invasion of Poland, the event that sparked World War II. 

That's One Way to Put It 

Following the Congressional seizures of UBC and the other four 
Bush-Harriman-Thyssen enterprises, The New York Times reported on December 16, 1944, in a 
brief story on page 25, that UBC had "received authority to change its principal 
place of business to 120 Broadway." The Times story did not report that UBC 
had been seized by the U.S. government or that the new address was the U.S. 
Office of the Alien Property Custodian. The story also neglected to mention that 
the other UBC-related businesses had also been seized by Congress. 

Still No Story? 

Since then, the information has not appeared in any U.S. news coverage of any 
Bush political campaign, nor has it been included in any of the major Bush 
family biographies. It was, however, covered extensively in George H.W. Bush: 
The Unauthorized Biography, by Webster Tarpley and Anton Chaitkin. Chaitkin's 
father served as an attorney in the 1940s for some of the victims of the 
Bush-Harriman-Thyssen businesses. 

The book gave a detailed, accurate accounting of the Bush family's long Nazi 
affiliation, but no mainstream U.S. media entity reported on or even 
investigated the allegations, despite careful documentation by the authors. Major 
booksellers declined to distribute the book, which was dismissed by Bush supporters 
as biased and untrue. Its authors struggled even to be reviewed in reputable 
newspapers. That the book was published by a Lyndon LaRouche's organization 
undoubtedly made it easier to dismiss, but does not change the facts. 

The essence of the story been posted for years on various Internet sites, 
including BuzzFlash.com and TakeBackTheMedia.com, but no online media seem to 
have independently confirmed it. 

Likewise, the mainstream media have apparently made no attempt since World 
War II to either verify or disprove the allegations of Nazi collaboration 
against the Bush family. Instead, they have attempted to dismiss or discredit such 
Internet sites or "unauthorized" books without any journalistic inquiry or 
research into their veracity. 

Loyal Defenders 

The National Review ran an essay on September 1 by their White House 
correspondent Byron York, entitled "Annals of Bush-Hating." It begins mockingly: "Are 
you aware of the murderous history of George W. Bush - indeed, of the entire 
Bush family? Are you aware of the president's Nazi sympathies? His crimes 
against humanity? And do you know, by the way, that George W. Bush is a certifiable 
moron?" York goes on to discredit the "Bush is a moron" IQ hoax, but fails to 
disprove the Nazi connection. 

The more liberal Boston Globe ran a column September 29 by Reason magazine's 
Cathy Young in which she referred to "Bush-o-phobes on the Internet" who 
"repeat preposterous claims about the Bush family's alleged Nazi connections." 

Poles Tackle the Topic 

Newsweek Polska, the magazine's Polish edition, published a short piece on 
the "Bush Nazi past" in its March 5, 2003 edition. The item reported that "the 
Bush family reaped rewards from the forced-labor prisoners in the Auschwitz 
concentration camp," according to a copyrighted English-language translation from 
Scoop Media (www.scoop.co.nz). The story also reported the seizure of the 
various Bush-Harriman-Thyssen businesses. 

Still Not Interested 

Major U.S. media outlets, including ABC News, NBC News, The New York Times, 
Washington Post, Washington Times, Los Angeles Times and Miami Herald, have 
repeatedly declined to investigate the story when information regarding discovery 
of the documents was presented to them beginning Friday, August 29. Newsweek 
U.S. correspondent Michael Isikoff, famous for his reporting of big scoops 
during the Clinton-Lewinsky sexual affair of the 1990s, declined twice to accept 
an exclusive story based on the documents from the archives. 

Aftermath 

After the seizures of the various businesses they oversaw with Cornelis 
Lievense and his German partners, the U.S. government quietly settled with Bush, 
Harriman and others after the war. Bush and Harriman each received $1.5 million 
in cash as compensation for their seized business assets. 

In 1952, Prescott Bush was elected to the U.S. Senate, with no press accounts 
about his well-concealed Nazi past. There is no record of any U.S. press 
coverage of the Bush-Nazi connection during any political campaigns conducted by 
George Herbert Walker Bush, Jeb Bush, or George W. Bush, with the exception of 
a brief mention in an unrelated story in the Sarasota Herald Tribune in 
November 2000 and a brief but inaccurate account in The Boston Globe in 2001. 
John Buchanan is a journalist and investigative reporter with 33 years of 
experience in New York, Los Angeles, Washington and Miami. His work has appeared 
in more than 50 newspapers, magazines and books. He can be reached by e-mail 
at: jtwg@bellsouth.net. oliepijpleiding van Turkmenistan door Afghanistan
De dictaturen die de laatste 50 jaar door toedoen van de VS in diverse landen werden geïnstalleerd muntten
uit door moordzucht en doodslag. Een bekend voorbeeld is het Talibaan régime waarmee door US
oliemaatschappijen verregaande onderhandelingen gaande waren om een olie/gaspijpleiding vanaf Turkmenistan naar 
Pakistan dwars door Afghanistan aan te leggen. De Talibaan is met volledige steun van de VS in het zadel geholpen om 
koste wat kost het land te 'pacificeren' ten einde de oliepijpleiding aan te kunnen leggen.

De 'mensenrechten' deden er helemaal niet toe, dat vrouwen door de Talibaan als een soort vee werden behandeld, dat was van 
geen belang bij de USA onderhandelaars, als die pijpleiding er maar kwam.
Daar komt nog bij dat Osama bin Ladin is opgeleid door de CIA om met terroristische aanslagen de Russen uit Afghanistan te 
verjagen. In de ogen van de CIA was hij toen absoluut geen terrorist maar een vrijheidsstrijder, een Mujahédin, voor de 
Russen was Osama bin Ladin een terrorist. Van de Bush-sr. regering ontvingen deze 'freedom-fighters' $ 2,- miljard per jaar 
aan wapens en geld. Nù is Osama bin Ladin voor de CIA een terrorist, het kan verkeren.
In essentie heeft de USA nooit een sociale buitenlandpolitiek maar is slechts bezig met graaierige neokoloniale grondstoffenroof,
dat men  'big business' noemt. 

Deze grondstoffenroof bestaat ook uit het roven van arbeidskracht en de handel in vrouwen en kinderen voor de sex-industrie. 
Dankzij de miljarden dollars en de Stingers van de VS was de Talibaan samen met de Mujahédin in staat bijna geheel Afghanistan 
te veroveren op de Russen en de 'Noordelijke Alliantie' van Hekmatiar ten einde zo spoedig mogelijk met de aanleg van de 
gaspijpleiding vanaf  Turkmenistan naar Pakistan te beginnen.
 
War on Iraq 

What Team Bush Doesn't Want You to Know 

In this significant book, William Rivers Pitt and
former U.N. Weapons Inspector and recent Time
magazine "Man of the Week" Scott Ritter bridge
the partisan gap to make a rational case against
a war we cannot win and should not wage. 

War on Iraq offers analysis of the current
situation and an interview with Scott Ritter
dismantling the myths about Iraq's present
weapons program and uncovering the forces
behind the White House's push for war.
Press release 7 Oktober 2003 Scott Ritter

banditisme of politiek?
De voortgaande oorlog met de noordelijke 'Alliantie' onder Massut was het enige beletsel om met de aanleg
van de pijpleiding te starten. Waarschijnlijk is Massut in augustus 2001 vermoord om deze oorlog sneller in het voordeel 
van de Talibaan te beslechten, zodat de pijpleiding sneller kan worden aangelegd. (Belgische connectie? wat was de rol van 
CIA betreffende de moord op Massud? Hoe waren de visa en de wapens [in fototoestel] voor de moordenaars verstrekt? 
Deze moord zal ook wel in de schoenen van Bin Ladin geschoven worden, bewijs is niet nodig) lees verder
 
Subject: Paranoid shift By Michael Hasty Date: Mon, 8 Mar 2004 13:14:09 -0500 From: Christopher Black <bar@idirect.com
Paranoid shift By Michael Hasty
Online Journal Contributing Writer January 10, 2004— 

Just before his death, James Jesus Angleton, the legendary chief of 
counterintelligence at the Central Intelligence Agency, was a bitter man. He 
felt betrayed by the people he had worked for all his life. In the end, he 
had come to realize that they were never really interested in American 
ideals of “freedom” and “democracy.“ They really only wanted “absolute 
power.” Angleton told author Joseph Trento that the reason he had gotten the 
counterintelligence job in the first place was by agreeing not to submit 
“sixty of Allen Dulles’ closest friends” to a polygraph test concerning 
their business deals with the Nazis. In his end-of-life despair, Angleton 
assumed that he would see all his old companions again “in hell.” The 
transformation of James Jesus Angleton from an enthusiastic, Ivy League cold 
warrior, to a bitter old man, is an extreme example of a phenomenon I call a 
“paranoid shift.” I recognize the phenomenon, because something similar 
happened to me. Although I don’t remember ever meeting James Jesus Angleton, 
I worked at the CIA myself as a low-level clerk as a teenager in the ‘60s. 
This was at the same time I was beginning to question the government’s 
actions in Vietnam. In fact, my personal “paranoid shift” probably began 
with the disillusionment I felt when I realized that the story of American 
foreign policy was, at the very least, more complicated and darker than I 
had hitherto been led to believe. But for most of the next 30 years, even 
though I was a radical, I nevertheless held faith in the basic integrity of 
a system where power ultimately resided in the people, and whereby if enough 
people got together and voted, real and fundamental change could happen. 
What constitutes my personal paranoid shift is that I no longer believe this 
to be necessarily true. In his book, “Rogue State: A Guide to the World’s 
Only Superpower,” William Blum warns of how the media will make anything 
that smacks of “conspiracy theory” an immediate “object of ridicule.” This 
prevents the media from ever having to investigate the many strange 
interconnections among the ruling class—for example, the relationship 
between the boards of directors of media giants, and the energy, banking and 
defense industries. These unmentionable topics are usually treated with what 
Blum calls “the media’s most effective tool—silence.” But in case somebody’s 
asking questions, all you have to do is say, “conspiracy theory,” and any 
allegation instantly becomes too frivolous to merit serious attention. On 
the other hand, since my paranoid shift, whenever I hear the words 
“conspiracy theory” (which seems more often, lately) it usually means 
someone is getting too close to the truth. Take September 11—which I 
identify as the date my paranoia actually shifted, though I didn’t know it 
at the time. Unless I’m paranoid, it doesn’t make any sense at all that 
George W. Bush, commander-in-chief, sat in a second-grade classroom for 20 
minutes after he was informed that a second plane had hit the World 
Trade Center, listening to children read a story about a goat. Nor does it 
make sense that the Number 2 man, Dick Cheney—even knowing that “the 
commander” was on a mission in Florida—nevertheless sat at his desk in the 
White House, watching TV, until the Secret Service dragged him out by the 
armpits. Unless I’m paranoid, it makes no sense that Defense Secretary 
Donald Rumsfeld sat at his desk until Flight 77 hit the Pentagon—well over 
an hour after the military had learned about the multiple hijacking in 
progress. It also makes no sense that the brand-new chairman of the Joint 
Chiefs of Staff sat in a Senate office for two hours while the 9/11 attacks 
took place, after leaving explicit instructions that he not be 
disturbed—which he wasn‘t. In other words, while the 9/11 attacks were 
occurring, the entire top of the chain of command of the most powerful 
military in the world sat at various desks, inert. Why weren’t they in the 
“Situation Room?” Don’t any of them ever watch “West Wing?” In a sane world, 
this would be an object of major scandal. But here on this side of the 
paranoid shift, it’s business as usual. Years, even decades before 9/11, 
plans had been drawn up for American forces to take control of the oil 
interests of the Middle East, for various imperialist reasons. And these 
plans were only contingent upon “a catastrophic and catalyzing event, like a 
new Pearl Harbor,” to gain the majority support of the American public to 
set the plans into motion. When the opportunity presented itself, the guards 
looked the other way . . . and presto, the path to global domination was 
open. Simple, as long as the media played along. And there is voluminous 
evidence that the media play along. Number one on Project Censored’s annual 
list of underreported stories in 2002 was the Project for a New American 
Century (now the infrastructure of the Bush Regime), whose report, published 
in 2000, contains the above “Pearl Harbor” quote. Why is it so hard to 
believe serious people who have repeatedly warned us that powerful ruling 
elites are out to dominate “the masses?” Did we think Dwight Eisenhower was 
exaggerating when he warned of the extreme “danger” to democracy of “the 
military industrial complex?” Was Barry Goldwater just being a quaint 
old-fashioned John Bircher when he said that the Trilateral Commission was 
“David Rockefeller’s latest scheme to take over the world, by taking over 
the government of the United States?” Were Teddy and Franklin Roosevelt or 
Joseph Kennedy just being class traitors when they talked about a small 
group of wealthy elites who operate as a hidden government behind the 
government? Especially after he died so mysteriously, why shouldn’t we 
believe the late CIA Director William Colby, who bragged about how the CIA 
“owns everyone of any major significance in the major media?” Why can’t we 
believe James Jesus Angleton—a man staring eternal judgment in the face—when 
he says that the founders of the Cold War national security state were only 
interested in “absolute power?” Especially when the descendant of a very 
good friend of Allen Dulles now holds power in the White House. Prescott 
Bush, the late, aristocratic senator from Connecticut, and grandfather of 
George W Bush, was not only a good friend of Allen Dulles, CIA director, 
president of the Council on Foreign Relations, and international business 
lawyer. He was also a client of Dulles’ law firm. As such, he was the 
beneficiary of Dulles’ miraculous ability to scrub the story of Bush’s 
treasonous investments in the Third Reich out of the news media, where it 
might have interfered with Bush’s political career . . . not to mention the 
presidential careers of his son and grandson. Recently declassified US 
government documents, unearthed last October by investigative journalist 
John Buchanan at the New Hampshire Gazette, reveal that Prescott Bush’s 
involvement in financing and arming the Nazis was more extensive than 
previously known. Not only was Bush managing director of the Union Banking 
Corporation, the American branch of Hitler’s chief financier’s banking 
network; but among the other companies where Bush was a director—and which 
were seized by the American government in 1942, under the Trading With the 
Enemy Act—were a shipping line which imported German spies; an 
energy company that supplied the Luftwaffe with high-ethyl fuel; and a steel 
company that employed Jewish slave labor from the Auschwitz concentration 
camp. Like all the other Bush scandals that have been swept under the rug in 
the privatized censorship of the corporate media, these revelations have 
been largely ignored, with the exception of a single article in the 
Associated Press. And there are those, even on the left, who question the 
current relevance of this information. But Prescott Bush’s dealings with the 
Nazis do more than illustrate a family pattern of genteel treason and war 
profiteering—from George Senior’s sale of TOW missiles to Iran at the same 
time he was selling biological and chemical weapons to Saddam Hussein, to 
Junior’s zany misadventures in crony capitalism in present-day Iraq. More 
disturbing by far are the many eerie parallels between Adolph Hitler and 
George W. Bush: A conservative, authoritarian style, with public appearances 
in military uniform (which no previous American president has ever done 
while in office). Government by secrecy, propaganda and deception. Open 
assaults on labor unions and workers’ rights. Preemptive war and militant 
nationalism. Contempt for international law and treaties. Suspiciously 
convenient “terrorist” attacks, to justify a police state and the suspension 
of liberties. A carefully manufactured image of “The Leader,” who’s still 
just a “regular guy” and a “moderate.” “Freedom” as the rationale for every 
action. Fantasy economic growth, based on unprecedented budget deficits and 
massive military spending. And a cold, pragmatic ideology of 
fascism—including the violent suppression of dissent and other human rights; 
the use of torture, assassination and concentration camps; and most 
important, Benito Mussolini’s preferred definition of “fascism” as 
“corporatism, because it binds together the interests of corporations and 
the state.” By their fruits, you shall know them. What perplexes me most is 
probably the same question that plagues most paranoiacs: why don’t other 
people see these connections? Oh, sure, there may be millions of us, lurking 
at websites like Online Journal, From the Wilderness, Center for Cooperative 
Research, and the Center for Research on Globalization, checking out 
right-wing conspiracists and the galaxy of 9/11 sites, and reading 
columnists like Chris Floyd at the Moscow Times, and Maureen Farrell at 
Buzzflash. But we know we are only a furtive minority, the human remnant 
among the pod people in the live-action, 21st-century version of “Invasion 
of the Body Snatchers.” And being paranoid, we have to figure out, with an 
answer that fits into our system, why more people don’t see the connections 
we do. Fortunately, there are a number of possible explanations. First on 
the list would have to be what Marshal McLuhan called the “cave art of the 
electronic age:” advertising. Joseph Goebbels, Hitler’s Karl Rove, gave 
credit for most of his ideas on how to manipulate mass opinion to American 
commercial advertising, and to the then-new science of “public relations.” 
But the public relations universe available to the corporate empire that 
rules the world today makes the Goebbels operation look primitive. The 
precision of communications technology and graphics; the century of research 
on human psychology and emotion; and the uniquely centralized control of 
triumphant post-Cold War monopoly capitalism, have combined to the point 
where “the manufacture of consent” can be set on automatic pilot. A second 
major reason people won’t make the paranoid shift is that they are too 
fundamentally decent. They can’t believe that the elected leaders of our 
country, the people they’ve been taught through 12 years of public school to 
admire and trust, are capable of sending young American soldiers to their 
deaths and slaughtering tens of thousands of innocent civilians, just to 
satisfy their greed—especially when they’re so rich in the first place. 
Besides, America is good, and the media are liberal and overly critical. 
Third, people don’t want to look like fools. Being a “conspiracy theorist” 
is like being a creationist. The educated opinion of eminent experts on 
every TV and radio network is that any discussion of “oil” being a 
motivation for the US invasion of Iraq is just out of bounds, and anyone who 
thinks otherwise is a “conspiracy theorist.” We can trust the integrity of 
our ‘no-bid” contracting in Iraq, and anyone who thinks otherwise is a 
“conspiracy theorist.” Of course, people sometimes make mistakes, but our 
military and intelligence community did the best they could on and before 
September 11, and anybody who thinks otherwise is a “conspiracy theorist.” 
Lee Harvey Oswald was the sole assassin of JFK, and anyone who thinks 
otherwise is a “conspiracy theorist.” Perhaps the biggest hidden reason 
people don’t make the paranoid shift is that knowledge brings 
responsibility. If we acknowledge that an inner circle of ruling elites 
controls the world’s most powerful military and intelligence system; 
controls the international banking system; controls the most effective and 
far-reaching propaganda network in history; controls all three branches of 
government in the world’s only superpower; and controls the technology that 
counts the people’s votes, we might be then forced to conclude that we don’t 
live in a particularly democratic system. And then voting and making 
contributions and trying to stay informed wouldn’t be enough. Because then 
the duty of citizenship would go beyond serving as a loyal opposition, to 
serving as a “loyal resistance”—like the Republicans in the Spanish Civil 
War, except that in this case the resistance to fascism would be on the side 
of the national ideals, rather than the government; and a violent insurgency 
would not only play into the empire’s hands, it would be doomed from the 
start. Forming a nonviolent resistance movement, on the other hand, might 
mean forsaking some middle class comfort, and it would doubtless require a 
lot of work. It would mean educating ourselves and others about the nature 
of the truly apocalyptic beast we face. It would mean organizing at the most 
basic neighborhood level, face to face. (We cannot put our trust in the 
empire’s technology.) It would mean reaching across turf lines and 
transcending single-issue politics, forming coalitions and sharing data and 
names and strategies, and applying energy at every level of government, 
local to global. It would also probably mean civil disobedience, at a time 
when the Bush regime is starting to classify that action as “terrorism.” In 
the end, it may mean organizing a progressive confederacy to govern 
ourselves, just as our revolutionary founders formed the Continental 
Congress. It would mean being wise as serpents, and gentle as doves. It 
would be a lot of work. It would also require critical mass. A paradigm 
shift. But as a paranoid, I’m ready to join the resistance. And the main 
reason is I no longer think that the “conspiracy” is much of a “theory.” 
That the US House of Representatives Select Committee on Assassinations 
concluded that the murder of John Fitzgerald Kennedy was “probably” the 
result of “a conspiracy,” and that 70 percent of Americans agree with this 
conclusion, is not a “theory.” It’s fact. That the Bay of Pigs fiasco, 
“Operation Zapata,” was organized by members of Skull and Bones, the 
ghoulish and powerful secret society at Yale University whose membership 
also included Prescott, George Herbert Walker and George W Bush; that two of 
the ships that carried the Cuban counterrevolutionaries to their appointment 
with absurdity were named the “Barbara” and the “Houston”—George HW Bush’s 
city of residence at the time—and that the oil company Bush owned, then 
operating in the Caribbean area, was named “Zapata,” is not “theory.” It’s 
fact. That George Bush was the CIA director who kept the names of what were 
estimated to be hundreds of American journalists, considered to be CIA 
“assets,” from the Church Committee, the US Senate Intelligence Committe 
chaired by Senator Frank Church that investigated the CIA in the 1970s; that 
a 1971 University of Michigan study concluded that, in America, the more TV 
you watched, the less you 
knew; and that a recent survey by international scholars found that 
Americans were the most “ignorant” of world affairs out of all the 
populations they studied, is not a “theory.” It’s fact. That the Council on 
Foreign Relations has a history of influence on official US government 
foreign policy; that the protection of US supplies of Middle East oil has 
been a central element of American foreign policy since the Second World 
War; and that global oil production has been in decline since its peak year, 
2000, is not “theory.” It’s fact. That, in the early 1970s, the newly-formed 
Trilateral Commission published a report which recommended that, in order 
for “globalization” to succeed, American manufacturing jobs had to be 
exported, and American wages had to decline, which is exactly what happened 
over the next three decades; and that, during that same period, the richest 
one percent of Americans doubled their share of the national wealth, is not 
“theory.” It’s fact. That, beyond their quasi-public role as agents of the 
US Treasury Department, the Federal Reserve Banks are profit-making 
corporations, whose beneficiaries include some of America’s wealthiest 
families; and that the United States has a virtual controlling interest in 
the World Bank, the International Monetary Fund, and the World Trade 
Organization, the three dominant global financial institutions, is not a 
“theory.” It’s fact. That—whether it’s heroin from Southeast Asia in the 
‘60s and ‘70s, or cocaine from Central America and heroin from Afghanistan 
in the ‘80s, or cocaine from Colombia in the ‘90s, or heroin from 
Afghanistan today—no major CIA covert operation has ever lacked a drug 
smuggling component, and that the CIA has hired Nazis, fascists, drug 
dealers, arms smugglers, mass murderers, perverts, sadists, terrorists and 
the Mafia, is not “theory.” It’s fact. That the international oil industry 
is the dominant player in the global economy; that the Bush family has a 
decades-long business relationship with the Saudi royal family, Saudi oil 
money, and the family of Osama bin Laden; that, as president, both George 
Bushes have favored the interests of oil companies over the public interest; 
that both George Bushes have personally profited financially from Middle 
East oil; and that American oil companies doubled their records for 
quarterly profits in the months just preceding the invasion of Iraq, is not 
“theory.” It’s fact. That the 2000 presidential election was deliberately 
stolen; that the pro-Bush/anti-Gore bias in the corporate media had spiked 
markedly in the last three weeks of the campaign; that corporate media were 
then virtually silent about the Florida recount; and that the Bush 2000 team 
had planned to challenge the legitimacy of the election if George W had won 
the popular, but lost the electoral vote—exactly what happened to Gore—is 
not “theory.” It’s fact. That the intelligence about Iraq’s weapons of mass 
destruction was deceptively “cooked” by the Bush administration; that 
anybody paying attention to people like former UN weapons inspector Scott 
Ritter, knew before the invasion that the weapons were a hoax; and that 
American forces in Iraq today are applying the same brutal counterinsurgency 
tactics pioneered in Central America in the 1980s, under the direct 
supervision of then-Vice President George HW Bush, is not a “theory.” It’s 
fact. That “Rebuilding America’s Defenses,” the Project for a New American 
Century’s 2000 report, and “The Grand Chessboard,” a book published a few 
years earlier by Trilateral Commission co-founder Zbigniew Brzezinski, both 
recommended a more robust and imperial US military presence in the oil basin 
of the Middle East and the Caspian region; and that both also suggested that 
American public support for this energy crusade would depend on public 
response to a new “Pearl Harbor,” is not “theory.” It’s fact. That, in the 
1960s, the Joint Chiefs of Staff unanimously approved a plan called 
“Operation Northwoods,” to stage terrorist attacks on American soil that 
could be used to justify an invasion of Cuba; and that there is currently an 
office in the Pentagon whose function is to instigate terrorist attacks that 
could be used to justify future strategically-desired military responses, is 
not a “theory.” It’s fact. 
That neither the accusation by former British Environmental Minister Michael 
Meacham, Tony Blair’s longest-serving cabinet minister, that George W Bush 
allowed the 9/11 attacks to happen to justify an oil war in the Middle East; 
nor the RICO lawsuit filed by 9/11 widow Ellen Mariani against Bush, Cheney, 
Rumsfeld and the Council on Foreign Relations (among others), on the grounds 
that they conspired to let the attacks happen to cash in on the ensuing war 
profiteering, has captured the slightest attention from American corporate 
media is not a “theory.” It’s fact. That the FBI has completely 
exonerated—though never identified—the speculators who purchased, a few days 
before the attacks (through a bank whose previous director is now the CIA 
executive director), an unusual number of “put” options, and who made 
millions betting that the stocks in American and United Airlines would 
crash, is not a “theory.” It’s fact. That the US intelligence community 
received numerous warnings, from multiple sources, throughout the summer of 
2001, that a major terrorist attack on American interests was imminent; 
that, according to the chair of the “independent” 9/11 commission, the 
attacks “could have and should have been prevented,” and according to a 
Senate Intelligence Committee member, “All the dots were connected;” that 
the White House has verified George W Bush’s personal knowledge, as of 
August 6, 2001, that these terrorist attacks might be domestic and might 
involve hijacked airliners; that, in the summer of 2001, at the insistence 
of the American Secret Service, anti-aircraft ordnance was installed around 
the city of Genoa, Italy, to defend against a possible terrorist suicide 
attack, by aircraft, against George W Bush, who was attending the economic 
summit there; and that George W Bush has nevertheless regaled audiences with 
his first thought upon seeing the “first” plane hit the World Trade Center, 
which was: “What a terrible pilot,” is not “theory.” It’s fact. That, on the 
morning of September 11, 2001: standard procedures and policies at the 
nation’s air defense and aviation bureaucracies were ignored, and 
communications were delayed; the black boxes of the planes that hit the WTC 
were destroyed, but hijacker Mohammed Atta’s passport was found in pristine 
condition; high-ranking Pentagon officers had cancelled their commercial 
flight plans for that morning; George H.W. Bush was meeting in Washington 
with representatives of Osama bin Laden’s family, and other investors in the 
world’s largest private equity firm, the Carlyle Group; the CIA was 
conducting a previously-scheduled mock exercise of an airliner hitting the 
Pentagon; the chairs of both the House and Senate Intelligence Committees 
were having breakfast with the chief of Pakistan’s intelligence agency, who 
resigned a week later on suspicion of involvement in the 9/11 attacks; and 
the commander-in-chief of the armed forces of the United States sat in a 
second grade classroom for 20 minutes after hearing that a second plane had 
struck the towers, listening to children read a story about a goat, is not 
“theoretical.” These are facts. That the Bush administration has desperately 
fought every attempt to independently investigate the events of 9/11, is not 
a “theory.” Nor, finally, is it in any way a “theory” that the one, single 
name that can be directly linked to the Third Reich, the US military 
industrial complex, Skull and Bones, Eastern Establishment good ol’ boys, 
the Illuminati, Big Texas Oil, the Bay of Pigs, the Miami Cubans, the Mafia, 
the FBI, the JFK assassination, the New World Order, Watergate, the 
Republican National Committee, Eastern European fascists, the Council on 
Foreign Relations, the Trilateral Commission, the United Nations, CIA 
headquarters, the October Surprise, the Iran/Contra scandal, Inslaw, the 
Christic Institute, Manuel Noriega, drug-running “freedom fighters” and 
death squads, Iraqgate, Saddam Hussein, weapons of mass destruction, the 
blood of innocents, the savings and loan crash, the Bank of Credit and 
Commerce International, the “Octopus,” the “Enterprise,” the Afghan 
mujaheddin, the War on Drugs, Mena (Arkansas), Whitewater, Sun Myung Moon, 
the Carlyle Group, Osama bin Laden and the Saudi royal family, David 
Rockefeller, Henry Kissinger, and the presidency and vice-presidency of the 
United States, is: George Herbert Walker Bush. “Theory?” To the contrary. It 
is a well-documented, tragic and—especially if you’re paranoid—terrifying 
fact. 
Michael Hasty is a writer, activist, musician, carpenter and farmer. His 
award-winning column, “Thinking Locally,” appeared for seven years in the 
Hampshire Review, West Virginia’s oldest newspaper. His writing has also 
appeared in the Highlands Voice, the Washington Peace Letter, the Takoma 
Park Newsletter, the German magazine Generational Justice, and the 
Washington Post; and at the websites Common Dreams and Democrats.com. In 
January 1989, he was the media spokesperson for the counter-inaugural 
coalition at George Bush’s Counter-Inaugural Banquet, which fed hundreds of 
DC’s homeless in front of Union Station, where the official inaugural dinner 
was being held. Permission to reprint is granted, provided it includes this 
autobiographical note, and credit for first publication to Online Journal. 
Copyright © 1998–2004 Online Journal™. All rights reserved.

De oorlog van de USA tegen de Talibaan zal deze plannen slechts tijdelijk opschorten, 11 september is slechts een deviante 
zet in het wereldwijde schaakspel om de olie. 
De vijandschap van Rusland en de USA t.a.v. de noordelijke alliantie is plotseling omgezet in 'vriendschap' en
militaire hulp ten einde de Talibaan te kunnen bestrijden. Zowel Rusland als de VS willen geen enkele eigen
soldaat opofferen aan deze oorlog door sluw de moslims tegen elkaar uit te spelen.

Er is niets doortrapters dan moslims andere moslims te laten doodschieten waardoor geen enkel superieur USA leven 
in gevaar komt (publieke opinie). Een feit dat ongetwijfeld in de moslim wereld terecht veel woede zal opwekken.

VS werken met behulp van terrorisme aan toekomstig terrorisme
Dit is zeker een voedingsbodem voor een gewelddadige reaktie op termijn. Het is daarmee ook de vraag of de overwinnaars 
van deze oorlog aan de leiband blijven lopen van de VS, Rusland en de UK. Gezien het recente verleden van Afghanistan, 
gemanipuleerd door Groot Brittanië, de Sowjets, de USA en Pakistan kunnen we niet veel goeds verwachten op de korte 
en lange- termijn van een 'breed door het Afghaanse volk gedragen regering'. De bijltjesdagen zijn al in volle gang waardoor 
duizenden doden moeten worden gebloedwraakt. 
Het USA régime stookt het vuurtje flink op bij monde van Rumsfeld waardoor de moordpartijen gedekt
worden door het Pentagon. Het is duidelijk dat de USA niets begrijpt van buitenlandse politiek en dat
telkens weer dezelfde rampzalige (en misdadige) besluiten worden genomen in het Pentagon.
Bij elke oorlog wordt tot in de hoogste VS regionen serieus overwogen kernwapens in te zetten.

voorbeeld van de onevenwichtige politiek van de USA
In 1988 vlogen Irakese Mirages onder USA satelliet begeleiding maar bepaalde doelen in Iran
om die te bombarderen.
Drie jaar later bombardeert de USA de voormalige vriend Irak plat:

Amerikaanse wetenschappelijke studie:

Aantal burgerdoden in Irak ruim 100.000
nrc handelsblad 29 oktober 2004
http://www.nrc.nl/buitenland/artikel/1099025901110.html
Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 29 OKT. Onderzoekers schatten dat 100.000 Iraakse burgers tot nu toe de dood hebben gevonden als gevolg van de militaire interventie in Irak in maart 2003.

Dat blijkt uit een studie onder leiding van geleerden van de Johns Hopkins Universiteit en de Columbia Universiteit in de Verenigde Staten en de Al-Mustansiriya Universiteit in Bagdad. Dit aantal, volgens de auteurs een ,,conservatieve aanname'', is drie keer zo hoog als de hoogste eerdere schatting.

De belangrijkste doodsoorzaak is direct geweld, voornamelijk bij luchtaanvallen door coalitietroepen, aldus de studie, die gisteren door het Britse medische tijdschrift The Lancet werd gepubliceerd. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

De onderzoekers baseren hun bevindingen op interviews met ongeveer 990 huishoudens verspreid over Irak. De huishoudens, verdeeld in 33 clusters van 30, werden door Iraakse onderzoekers ondervraagd over samenstelling, geboorten en sterfgevallen sinds januari 2002.

Van huishoudens die sterfgevallen meldden, werden datum, oorzaak en omstandigheden van gewelddadige sterfgevallen genoteerd. Het relatieve risico van overlijden in verband met de invasie van 2003 en de bezetting daarna werd vastgesteld door de steftecijfers (mortaliteit) in de maanden na de invasie te vergelijken met die in de periode ervoor.

Het aantal burgerdoden als gevolg van de oorlog werd tot dusverre geschat op tien- tot maximaal dertigduizend. De bladen van het Amerikaanse krantenconcern Knight Ridder meldden vorige maand dat het Iraakse ministerie van Volksgezondheid sinds april dit jaar probeert het aantal burgerslachtoffers bij te houden. Tot september waren 3.487 doden geteld. Het aantal Amerikaanse militaire doden staat nu op 1.111 sinds de invasie, van wie 849 in oorlogssituaties.

Voor Iraakse burgers is het gevaar van voortijdig overlijden met 250 procent gestegen sinds Saddam Hussein ten val werd gebracht, aldus de studie, terwijl het risico een gewelddadige dood te sterven 58 maal zo hoog is als vóór maart 2003.

De meest dodelijke plaats voor burgers in Irak is het gebied rond het rebellenbolwerk Falluja, dat al maandenlang doelwit is van Amerikaanse luchtaanvallen. In een cluster van huishoudens in deze stad werd tweederde deel van alle gewelddadige sterfgevallen gemeld. Als de doden daar niet worden meegerekend is het risico van een voortijdige dood met 150 procent gestegen.

In een commentaar schrijft de hoofdredacteur van The Lancet, Richard Horton, dat het onderzoek in oorlogsomstandigheden is uitgevoerd en dat de resulterende beperkingen - zoals vooringenomenheid bij de ondervraagden - meteen moeten worden erkend. Niettemin komt Horton tot de conclusie dat een grondige herziening van de Amerikaanse en Britse strategie vereist is om verdere onnodige verliezen te voorkomen

Coalition of the Killing

De slogan is dat alles wat in het belang van de USA in het buitenland moest worden gedaan en dat de z.g.
'vrijheid' moest worden verdedigd. Die vrijheid heet Olie, Coca Cola, Marlboro, Exxon, Mickey Mouse, Starmet, 
Nutrasweet, McDonalds, MTV, CNN, Microsoft, Ford, General Motors, Intel, Compaq, Del Monte, United Fruit, 
HP, Texas Instruments, Boeing, General Electric, Monsanto, Motorola, Caterpillar en vele andere mulinationals 
die in de VS hun hoofdkantoor hebben. Een land dat de 'vrijheid' zo in het vaandel heeft verwordt door bovengenoemde 
grootschalige immoraliteit tot een paria. Deze afbraak wordt door de aanslagen in New York en de psychotische reaktie 
daarop nog eens versneld. 

Enkele voorbeelden van de verloedering van de USA: 
1/ weigering mee te werken aan een verdrag tegen CO2 emissie, 2/ weigeren mee te werken aan een Internationaal 
Strafhof, 3/ opzeggen van het ABM verdrag, 4/ doordrammen van een 'starwars' verdedigingsysteem.Het gedrag van 
Washington is er één van een verwend kind: kwaadaardig en immoreel. 
De gedragingen van Bush jr. doen daar nog een schepje bovenop. De VS kan niet  meer als een serieus land wordt
beschouwd door de meeste andere landen. Zonder de VS zal het internationale strafhof in mei 2002 worden ingesteld
na ondertekening van de intentieverklaring door minimaal 60 landen. 
De VS maakt zich internationaal ernstig verdacht door niet te tekenen. 

banden van de familie Bush met Osama Bin Ladin
De huidige president Bush heeft samen met zijn vader persoonlijke banden met 
Osama Bin Ladins vader en diverse Saoedische prinsen. 
Bush heeft als directeur van het bedrijf Carlyle via wapenhandel met Saoedi-Arabië zijn eerste fortuin
gemaakt. Door deze zakelijke en persoonlijke banden met Saoedische hoogwaardigheidsbekleders en door het 
feit dat het merendeel der vliegtuigkapers op 11 september 2001 van Saoedische kom-af zijn zit er een 'luchtje'
aan de aanslag op het World Trade Center.

LaRouche added one more crucial dimension: "But also, the point is, the essential thing is that the President of the United States is a psychotic. And his mental condition is not improving, but quite the contrary. And circumstances help to make things worse, because he has more to pretend. And he's now so far out in the world of pretend, that he has no contact with reality. So therefore he's flailing out there in the world of pretend where he has, really, no opposing voices."   http://www.larouchepub.com/other/2005/3205iran_war_lar.html

Focussen op Osama Bin Ladin is verdacht omdat hij waarschijnlijk niet of niet alleen achter de
aanslagen zit. Een veel sinisterder scenario is waarschijnlijk. Tijdens het bewind van Bush sr. ging meer dan
2 miljard USdollar naar Osama Bin Ladin ter ondersteuning van de strijd tegen de Russen en later ter
ondersteuning van de Talibaan. Met steun van de US belastingbetaler werd het land gepacificeerd en de
'Noordelijke Alliantie' naar een klein gebied in het noorden verdrongen. De moord op Massud (door de CIA, door El Qaida?) 
moest in augustus 2001 een einde maken aan die alliantie.

George Herbert Bush en
George Walker Bush
VRIJMETSELAARS -
HANDDRUK
 tijdens kerkdienst

voor de slachtoffers
 in het WTC

. Skull & Bones' Illuminati
Bush sr. en jr. zijn beiden (net zoals de grootvader van George Walker, Prescott Sheldon sinds 1917) lid van  het satanisch genootschap "Skull & Bones"  (Resp. sinds 1948 en
1968). Bush jr is bovendien lid van de Methodistenkerk èn een "born again Christian."
Hij is dus tegelijk lid van een satanische- èn een christelijke kerk!
Dat brengt het volgende video misschien in een begrijpelijke context:
 911_the road to tyranny (realplayer)
Skull&Bones werd opgericht in 1832 door enkele rijke opiumsmokkelaars/-dealers/-pushers
van Turkije naar China. Milioenen Chinezen waren rond 1900 verslaafd. Nederland en
Groot-Brittanië hadden zelfs een belangrijker aandeel in de opiumsmokkel.
Van oorsprong is S&B dus een criminele organisatie en dat is altijd zo gebleven.  Toen in het
begin van de 20ste eeuw de opiumsmokkel internationaal werd bestreden zijn de S&B leden
overgestapt naar de wapens en olie. Een aandeel S&B in de heroinehandel uit Afghanistan
anno 2005 houdt waarschijnlijk verband met de torenhoge productiestijging.
George Herbert Walker Bush is de organisator van de moord op John Kennedy.
Het bijna onvoorstelbare lijkt steeds aannemelijker te worden: de USA regering
met Bush senior en junior
hebben zelf deze aanslag laten organiseren resp.
niet voorkomen
met het doel gigantische wapenorders in de wacht te slepen.
(ZIE Reichstag in de USA)
De familie Bush en co. hebben buitengewoon grote belangen in de wapenhandel
via de firma Carlyle.

Grootvader Prescott is te beschouwen als de aanstichter van de 2e wereldoorlog met
in Europa tientallen milioenen doden. Je kan daarom stellen dat de familie Bush veel
ervaring heeft in het ontketenen van grote tragedies met miljoenen slachtoffers en miljarden
dollars winst. Skull & Bones is opgericht met geld uit menselijke ellende: de opiumsmokkel.
Na de USA-verovering van Afghanistan bloeit de heroineproductie als nooit tevoren!
How Bush's grandfather Prescott Sheldon Bush helped Hitler's rise to power

Prescott Sheldon Bush Skull & Bones member
De contacten met nazis bleven bestaan tot 1951
George Bush sr (lid van Skull&Bones in 1948) werkte bij de CIA vanaf 1958 tot 1988.
Hij heeft vrijwel zeker te maken gehad met de mislukte aanval op het Cuba van Castro
(Bay of Pigs) en daarna met de moorden op John F. Kennedy en Robert Kennedy.
George Herbert Bush. was onder Reagan chef van de CIA en is zeker degene die
'the Iran-Contragate' organiseerde.
Oliver North was slechts de bliksemafleider
die de rol van Bush sr. moest maskeren.
De oude vos (Bush) verliest wel zijn
haren maar niet zijn streken. Het régime van Bush jr. is volledig in  handen van
Bush sr.die nog wat oude rekeningen moet vereffenen. Het zoontje Bush zit al sinds
1991 tot over zijn oren in  de malafide zaakjes van zijn vader met de Saoediërs.

Skull&Bones logo "America's Secret Establishment" "An introduction to the Order of Skull & Bones"
Antony C. Sutton     "...only at Yale"  Helaas is Antony Sutton op 17 juni 2002 overleden.

"Every spring since 1832 fifteen new faces are asked to join The Order of Skull and Bones

After Yale, many go on to the heights of power and shape our world. This is the story of how and why... "
ISBN 0-9720207-0-5  Kerry, the 2004 democratic president candidate is a member too....
In de nooit uitgezonden documentaire (planning: 31 augustus 2001, zie hieronder) van de EO over Skull & Bones bewijst Antony Sutton dat dit genootschap door Adolf Hitler financieel te steunen via een Rotterdamse bank (Rotterdamse Bank voor Handel en Scheepvaart), onderdeel van de Thyssen bank indirect maar welbewust
aanstuurde op de 2e wereldoorlog
. Deze financiële steun kon Hitler goed gebruiken om uniformen met
laarzen te kopen en propaganda te bedrijven met affiches, kranten en door het hele land laten marcheren
van de NSDAP.
Parade NSDAP

* De geschiedenis van de mensheid vertoont overal 'pop-ups' van de illuminati: het oude Egypte, het oude
Babylon, het Romeinse rijk met de Roomse kerk, de Spaanse inquisitie,  het Engelse wereldrijk, het Habsburgse rijk, het derde rijk van Adolf Hitler en nu de Verenigde Staten van de Bush dynastie, samen
met het Engeland van Blair.
Overal waar extreme machtsconcentratie plaatsvindt en mensen worden gemarteld, als slaven worden
gebruikt, vind je onze illuminati (=leden van geheime (mystieke) genootschappen die aan de touwtjes trekken.
De slaven zijn nu de werkers in de fabrieken en op plantages ten behoeve van de internationale corporaties.

Illuminati aan de macht gebruiken al het belastinggeld ten eigen bate en voor militaire avonturen, extreme bouwprojecten etc. Allemaal ten koste van de sociale en technische infrastructuur van een land.
Het overhevelen van kapitaal van publiek naar privaat is een typische illuminati-bezigheid.
Adolf Hitler had gelijk met zijn 'duizendjarige' rijk. Nadat Hitler was verslagen bleef de fascistische
staat gewoon voortbestaan via "operatie paperclip" van het Vaticaan, waardoor vele Nazi-kopstukken
(illuminati) konden ontkomen naar Zuid-Amerika en de USA. De industriëlen en regeringsambtenaren
van de USA die hielpen met de opbouw van nazi-Duitsland bleven na 1945 gewoon in functie.  Ook
in Duitsland bleven de meeste nazi-artsen, -industriëlen en -juristen gewoon in functie. Het netwerk bleef
intact, anno 2006 is het onderdeel van het z.g. militair -
industriele complex dat op eigen houtje oorlogen
organiseert en daarna de wederopbouw. De perfecte samenwerking van bijvoorbeeld Carlyle (de
wapenleverancier van de familie Bush) met Halliburton (het aannemersbedrijf van Dick Cheney) is daarvan
een typisch voorbeeld.

* Uit historisch onderzoek zoals door Antony Sutton uitgevoerd blijkt overduidelijk dat de (oorlogs-)geschiedenis
van de laatste 150 jaar fundamenteel moet worden herschreven als gevolg van de wereldwijde machinaties van
dit antidemocratische geheime genootschap.  Skull & Bones wordt o.a. gedreven door racistische angsten en belangen:
de angst voor de ondergang van de Anglo-Saksische overheersing in de wereld en de angst voor overbevolking.
Verder is s&b al vanaf de 19e eeuw sterk gelieerd aan de grote multinationale corporaties (olie- en drugshandel).
De voornaamste drijfveer van S&B is dus geldzucht en het eigen superioriteitgevoel ten opzichte van
alle andere mensen.
Deze superioriteit is volgens S&B alleen te handhaven als er in grote delen van de wereld (inclusief de USA)
oorlog, ellende, honger en grote sociale ongelijkheid heerst. Door gerichte kapitaalinjecties, eliminatie van
bepaalde leiders en steun aan andere leiders hoopt men meer macht voor de bonesleden en de Aglo-Saksische
wereld te vergaren.
* Een belangrijke doelstelling van S&B is dan ook het stoppen van de bevolkingsgroei door o.a. gedwongen
sterilisatie van vrouwen in Afrika, Azië en Zuid-Amerka, het introduceren van oorlogen, ziektes (HIV) en plagen
en het 'kweken' van intelligente Aglo-Saksische, dus blanke Amerikanen. (sperma-programma in San Diego Cal.)
* Het nieuwste wapen tegen de overbevolking is het verspreiden van radioactief afval door subatomaire wapens
waardoor de lokale bevolking door kanker, misgeboorten en DNA beschadiging wordt gedecimeerd.
* Via 'pushing and pulling' worden S&B leden op invloedrijke posities gemanoevreerd tot zelfs hoofd van de CIA
en president van de USA. Door deze machinaties ontstaat een belangrijke groep S&B leden die aan de touwtjes trekt
bij alle regeringsinstanties en de top van het bedrijfsleven.

Skull & Bones Bush & Kerry Anno 2004 bij de presidentsverkiezingen was het wel extreem macaber: het maakte totaal niet uit wie er volgend jaar president van de USA werd, Kerry en Bush zijn beiden lid van S&B.
Krankzinnig is dat het niemand in de 'mainstream media' is opgevallen dat bijna alle presidenten van de USA tot nu lid waren van een obscuur 'geheim genootschap' ofwel de vanouds beruchte ILLUMINATI onder de dekmantel van de vrijmetselaars, skull&bones, bohemian club, rozekruisers, bilderberg conf. etc.
Kortom, de hele USA is anno 2006 privébezit van de ILLUMINATI,
de Nieuwe Wereldorde heeft ten doel dit privébezit uit te breiden
tot de gehele aarde. (zie het boek van
Zbigniew Brzezinsky: ‘the Grand Chessboard’)

lees 
THE BIOLOGICAL JEW by Eustace Mullins

LOBBIES
Het is vrij simpel om tot de conclusie te komen dat veel lobbies in Den Haag, Brussel en Washington worden
gestuurd door geheime genootschappen uit diverse takken van het het bedrijfsleven.
Vrijwel alle politici, kamerleden, congresleden en leden van het Europese Parlement worden zeer frequent benaderd
door leden van de hieronder genoemde geheime genootschappen in dienst van 'het bedrijfsleven'. Hierbij is zeer veel
al dan niet zwart geld gemoeid. Het resultaat is dat democratische instituties worden uitgehold door corruptie en
geheime afspraken. De democratische besluitvorming wordt hierdoor onmogelijk gemaakt en de uitbuiting van grote
delen van de mensheid bestendigd.
A Secret Establishment Behind the Power?,
February 27, 2003
Reviewer: Oscar L. Vazquez (see more about me) from Chicago, Illinois United States
This frightening and almost depressing research, drive us to the quasi unknown underground word of conspiracies.
Starting in the previous years of WWII, Mr. Constantine guided us through the tortuous ways used by de nazis to get into power and how after the end of the war - in collaboration with several US agencies - infiltrated and blended into American culture, economy, society and policy but the most shocking part of this research is how these "organizations" manipulated the citizenry. Operation Mockingbird, created with the purpose of total control of the mass media, buying newspapers, magazines, tv channels and infiltrating Hollywood to influence and control public opinion. The use of innocent citizens as human guinea pigs without their knowledge or concent, the torture and brainwash of adults and children to experiment mind control techniques is the most scary part of this book that make us think and enlight a little about why so many people ended alienated, commiting suicide or becoming mass murderes without a reason. I strongly recommend this book to people who like, enjoy or have certain interest in conspiracy subject.
Dit komt omdat geheime genootschappen bijna uitsluitend opgericht zijn om bezig te zijn met zelfverrijking ten koste
van werknemers, belastingbetalers, consumenten, arme landen, ecosystemen etc. Toevallig is bekend geworden dat
Skull&Bones oorlogen aanwakkert omdat daardoor regeringen van landen worden verzwakt. "Opportunistisch"
springen de Bonesleden in het gezagsvacuum om o.m. wapens te verkopen.
Na de recente tsunami op 26 december 2004 in Z.O. Azië zie je dat ook gebeuren met de opportunistische
kapitaalinjecties t.b.v. grote hotelprojecten op de schoongeveegde stranden waarbij de lokale bevolking het
nakijken heeft. De onderzeese aardbeving bij Sumatra die de tsunami veroorzaakte kan heel goed een onderzeese
waterstofbom zijn geweest. Joe Vialls, een Australische onderzoeker schat de explosie op 4,5 km diepte op ongeveer
10 megaton. Het verdwijnen van een waterstofbom met die explosiekracht moet administratief te achterhalen zijn.
Volgens Vialls moet de vroegere directeur van de Wereldbank en tegenwoordige adviseur van Condy Rice
er meer vanaf weten.
Het totaal ontbreken van seismische trillingen voorafgaand aan de beving en een serie naschokken zoals bij 'normale'
aardbevingen is zeer curieus te noemen.
Tsunami-seismischLokatie ground zero aardbeving

WETGEVING?  een discussiestuk
Een belangrijke stap is een wereldwijde wettelijke registratieplicht waardoor de ledenlijsten en de notulen
van Thulegesellschaft, Skull&Bones, Vrijmetselaars, Rozekruisers, Bohemian Club, Illuminati, Bilderberggroep en
andere geheime politieke en financiële groeperingen openbaar worden, net als alle andere verenigingen, stichtingen
en politieke partijen.
Bij niet nakomen van deze verplichting volgt een wettelijk verbod met juridische sancties. Met het gevolg dat de
clubs onderduiken of onder een andere naam verschijnen. Daarom moet er een speciale afdeling van de AIVD
worden opgericht die de geheime pressiegroepen in kaart brengt en voordurend blijft volgen met verslaglegging
naar de Tweede Kamer.
Een democratie kan nooit het bestaan van geheime genootschappen toestaan, dan is het namelijk geen democratie,
maar een oligargie uitgeoefend door een handjevol pubers met geld- annex machtshonger onder de dekmantel van
een 'mystiek' gezelschap. Hetzelfde kan gezegd worden over sommige kerkgenootschappen w.o. de Rooms
katholieke kerk, christelijke, islamitische en joodse lobbies en kerkgenootschappen. Het is echter niet
uitgesloten dat sommige van deze genootschappen het goede met de mens voor hebben.
Een groot bezwaar is het ontbreken van openbaarheid ondanks de soms uitgebreide websites over de (vage)
doelstellingen van het genootschap.
Vragen over bijvoorbeeld welke maatschappelijke posities de leden van het genootschap bezetten worden
beantwoord met een hardnekkig zwijgen. Sommige mystieke ordes zijn inderdaad een vereniging met
statuten en een inschrijving in de Kamer van Koophandel, maar dat hoeft niet te betekenen dat de notulen (als
die er al zijn) van de bijeenkomsten openbaar zijn, laat staan toegankelijk voor niet-leden. Geheime loges zijn
waarschijnlijk niet per definitie subversief, maar de verleiding is buitengewoon groot om dat wel te zijn. Je zou je
kunnen afvragen waarom deze clubs geheim zijn  Er moet toch een gegronde reden zijn om pottenkijkers te weren.
Die geheimhouding is zo belangrijk omdat schokkende rites waarbij sexuele handelingen en kindermisbruik, offers van
kinderen aan oude Mesopotamische goden zoals Baäl worden gebracht. Grootschalig vindt dat plaats in de
Bohemian Grove ten noorden van San Fransisco, waar alle geheime genootschappen vergaderen in de maand juli.
http://www.infowars.com/bg1.html
 
In werkelijkheid draait het allemaal om doods- en satanische rites, vandaar de geheimhouding.
Skull & Bones heet voor de insiders The Order Of Death met als symbool de doodskop met botten.
De voortzetting van Skull&Bones van The Order of Death was in Nazi Duitsland de
SchutzStaffel
Totenkopf. 
Van:
skull&bones&totenkopf naar:  totenkopf

ZIE de volgende video's
:          (na aanklikken even geduld:  het programma moet één tot enkele minuten laden!)
Skull & Bones deel 1    (realplayer)
Skull & Bones deel 2     (realplayer)
Verkorte Engelse versie Skull & Bones  
(realplayer)
Nova-tv 20/2/04 Skull&Bones (realplayer)
BBC Radio 4 Report on Skull and Bones   (realplayer)
How Bush's grandfather Prescott Sheldon Bush helped Hitler's rise to power  
The Deadly Deception

Het geld dat verdiend wordt door de Arabische sheiks met olie wekt de felle begeerte op van de familie Bush,.
zelf ook in de olie. Er is een historische connectie tussen de Islam en vrijmetselaars (The Deadly Deception)

Het budget voor defensie is zoals te verwachten astronomisch gestegen sinds 11 september 2001.

De firma Carlyle van de familie Bush speelt een cruciale rol in het verwerven van nieuwe defensieorders in

binnen- en buitenland.

Bush Approved Torture Techniques 

FBI E-Mail Refers to Presidential Order Authorizing Inhumane Interrogation Techniques 

Newly Obtained FBI Records Call Defense Department’s Methods "Torture," Express Concerns Over "Cover-Up" That May Leave FBI "Holding the Bag" for Abuses 

12/20/04 "ACLU" -- NEW YORK -- A document released for the first time today by the American Civil Liberties Union suggests that President Bush issued an Executive Order authorizing the use of inhumane interrogation methods against detainees in Iraq.
Also released by the ACLU today are a slew of other records including a December 2003 FBI e-mail that characterizes methods used by the Defense Department as "torture" and a June 2004 "Urgent Report" to the Director of the FBI that raises concerns that abuse of detainees is being covered up. 
"These documents raise grave questions about where the blame for widespread detainee abuse ultimately rests," said ACLU Executive Director Anthony D. Romero. "Top government officials can no longer hide from public scrutiny by pointing the finger at a few low-ranking soldiers." 
The documents were obtained after the ACLU and other public interest organizations filed a lawsuit against the government for failing to respond to a Freedom of Information Act request. 
The two-page e-mail that references an Executive Order states that the President directly authorized interrogation techniques including sleep deprivation, stress positions, the use of military dogs, and "sensory deprivation through the use of hoods, etc." The ACLU is urging the White House to confirm or deny the existence of such an order and immediately to release the order if it exists. The FBI e-mail, which was sent in May 2004 from "On Scene Commander--Baghdad" to a handful of senior FBI officials, notes that the FBI has prohibited its agents from employing the techniques that the President is said to have authorized. 
Another e-mail, dated December 2003, describes an incident in which Defense Department interrogators at Guantánamo Bay impersonated FBI agents while using "torture techniques" against a detainee. The e-mail concludes "If this detainee is ever released or his story made public in any way, DOD interrogators will not be held accountable because these torture techniques were done [sic] the ‘FBI’ interrogators. The FBI will [sic] left holding the bag before the public." 
The document also says that no "intelligence of a threat neutralization nature" was garnered by the "FBI" interrogation, and that the FBI’s Criminal Investigation Task Force (CITF) believes that the Defense Department’s actions have destroyed any chance of prosecuting the detainee. The e-mail’s author writes that he or she is documenting the incident "in order to protect the FBI." 
"The methods that the Defense Department has adopted are illegal, immoral, and counterproductive," said ACLU staff attorney Jameel Jaffer. "It is astounding that these methods appear to have been adopted as a matter of policy by the highest levels of government." 
The June 2004 "Urgent Report" addressed to the FBI Director is heavily redacted. The legible portions of the document appear to describe an account given to the FBI’s Sacramento Field Office by an FBI agent who had "observed numerous physical abuse incidents of Iraqi civilian detainees," including "strangulation, beatings, [and] placement of lit cigarettes into the detainees ear openings." The document states that "[redacted] was providing this account to the FBI based on his knowledge that [redacted] were engaged in a cover-up of these abuses." 
The release of these documents follows a federal court order that directed government agencies to comply with a year-old request under the Freedom of Information Act filed by the ACLU, the Center for Constitutional Rights, Physicians for Human Rights, Veterans for Common Sense and Veterans for Peace. The New York Civil Liberties Union is co-counsel in the case. 
Other documents released by the ACLU today include: 
An FBI email regarding DOD personnel impersonating FBI officials during interrogations. The e-mail refers to a "ruse" and notes that "all of those [techniques] used in these scenarios" were approved by the Deputy Secretary of Defense. (Jan. 21, 2004) 

Another FBI agent’s account of interrogations at Guantánamo in which detainees were shackled hand and foot in a fetal position on the floor. The agent states that the detainees were kept in that position for 18 to 24 hours at a time and most had "urinated or defacated [sic]" on themselves. On one occasion, the agent reports having seen a detainee left in an unventilated, non-air conditioned room at a temperature "probably well over a hundred degrees." The agent notes: "The detainee was almost unconscious on the floor, with a pile of hair next to him. He had apparently been literally pulling his own hair out throughout the night." (Aug. 2, 2004) 
An e-mail stating that an Army lawyer "worked hard to cwrite [sic] a legal justification for the type of interrogations they (the Army) want to conduct" at Guantánamo Bay. (Dec. 9, 2002) 
An e-mail noting the initiation of an FBI investigation into the alleged rape of a juvenile male detainee at Abu Ghraib prison in Iraq. (July 28, 2004) 
An FBI agent’s account of an interrogation at Guantánamo - an interrogation apparently conducted by Defense Department personnel - in which a detainee was wrapped in an Israeli flag and bombarded with loud music and strobe lights. (July 30, 2004) 
The ACLU and its allies are scheduled to go to court again this afternoon, where they will seek an order compelling the CIA to turn over records related to an internal investigation into detainee abuse. Although the ACLU has received more than 9,000 documents from other agencies, the CIA refuses to confirm or deny even the existence of many of the records that the ACLU and other plaintiffs have requested. The CIA is reported to have been involved in abusing detainees in Iraq and at secret CIA detention facilities around the globe. 

The lawsuit is being handled by Lawrence Lustberg and Megan Lewis of the New Jersey-based law firm Gibbons, Del Deo, Dolan, Griffinger & Vecchione, P.C. Other attorneys in the case are Jaffer, Amrit Singh and Judy Rabinovitz of the ACLU; Art Eisenberg and Beth Haroules of the NYCLU; and Barbara Olshansky and Jeff Fogel of CCR. 

The documents referenced above can be found at: http://www.aclu.org/torturefoia/released/fbi.html

More on the lawsuit can be found at: http://www.aclu.org/torturefoia/

FOR IMMEDIATE RELEASE

 
Dollarbiljet en de symbolen
Onderwerp: Actuele zaken! 3 punten; Re: [pf-onderzoek] Re: Cosmos-club, 
Bilderberg, Tesla, UFO's, reptielen... 
        Datum: Thu, 24 Jul 2003 14:07:50 -0700 (PDT) 
          Van: Burger Defensie <burger_defensie@yahoo.com> 
Lees verder


1) 'Eind'rapportage Ronde tafel van 9 en hun plan: 
Eenieder roep ik op om een 1 dollar bankbiljet van de USA te bemachtigen:

Op de achterkant zien we dan op "The Greath Seal of the United States" staan: 
"annuit coeptis novus ordo seclorum", wat iets betekent van: "heden opgericht de 
nieuwe wereld orde", met als jaartal de Amerikaanse onafhankelijkheid. Inderdaad: 
Nieuwe Wereld Orde, waarbij de Nieuwe Wereld volgens een interpretatie slechts 
Amerika betreft, maar meer hedendaags de hele wereld dient te omvatten, 
wat al de oorspronkelijke bedoeling zou zijn. 
 
 
Many historians now credit the unseen hand of the Illuminati with influencing the design of the Great Seal.
The Illuminati had infiltrated the brotherhood of the Masons at a time when the Masons were very influential
in U.S. politics (Vice President Henry Wallace was an upper echelon Mason.) Most believe the Illuminati
used their considerable influence to "brand" their
symbology on the dollar bill. 
.
The "all-seeing eye" above the pyramid is a well-known Illuminati symbol called the Shining Delta. The eye signifies the Illuminati's "all-seeing" infiltration of government and community. The triangle (or delta) around the eye is the mathematical symbol for change (the Illuminati's ultimate goal was to bring about massive change in the form of a secular New World Order.) And finally, the rays of light shining off the triangle signify enlightenment and illumination (i.e., intellectual freedom from the dangerous "myth" of religion.)

 

ILLUMINATI
Maar dat is nog lang niet alles. We zien vreemde symbolen, zoals een onafgemaakte 
pyramide (van macht) met daarboven het alziende oog. Aan de andere kant van het seal, 
bevindt zich een verlichtend hexagram precies op de top van deze pyramide. Dit is het teken van 
de Illuminati. Voor de kerk is dit het meest duivelse sybool. Verder zien we vele andere 
'duivelse' symbolen. Zo is er rond de 7 keer het getal 13 te vinden, zoals het aantal pijlen 
en het aantal bladeren aan de olijftak. Beetje vreemd voor een (extreem) Christelijk land als 
Amerika? Niet zo vreemd als je beseft dat dit geen Amerikaanse geld is. De Federal 
Reserve is eigendom van vrijmetselaars en bankiers en de Amerikanen hebben er 
weinig over te zeggen. 

Dergelijke sybolen en vele andere zaken vinden hun herkomst in Babylon. Ik heb een 
boek ingekeken met een zeer uitvoerige studie van een nuchter wetenschappelijk persoon 
met veel feitelijkheden en referenties. Ook de meeste Bijbelverhalen komen daar vandaan, zoals 
het verhaal van Noah. In Babylon werd geld verdiend met prostitutie in de tempels, waaruit 
de eerste banken werden gevormd. Dit was voor het tijdperk van het Christendom en men had 
dus een geheel andere interpretatie van God en wat goddelijk is. Het lijkt er sterk op 
dat men materiële zaken als goddelijk beschouwde. Etymologisch (herkomst van taal), lijkt 
het er sterk op dat de woorden God, goed(eren) en goud sterk aan elkaar verwant zijn. 
(In Engels: God, Good()s), Gold). Verder kunnen we in het oud-Hollands en NederDietz
(lage landen, inclusief laag deel van Duitsland) mogelijk een andere overeenkomst vinden: God en 
goed wordt uitgesproken als Güt (beetje Oostnederlandse, Duitse intonatie; lukt mij niet om de! 
twee puntjes op de ü te krijgen). De G wordt hierbij een beetje als een K uitgesproken. 
Dit woord zit erg dicht tegen het woord Kut aan. Ook waren het vroeger de metaalbewerker 
en handelaren die het eerste geld vertegenwoordigden en de primieve banken vormden, waar 
de burgers een deposit aan konden houden. Het ultieme metaal hiertoe was goud. Angezien 
we hier voor de Christelijke interpretatie van God zitten, was er kennelijk meer sprake van 
een materiele en luxueuze interpretatie zoals: Geld, Gold, Good(s), Goed(eren) en de kut 
van de prostitues. 

Uit het verhaal van Jezus is bekend dat hij de handelswaar uit de kerk (of tempel toendertijd) 
gooide. Een nieuw dogma werd geboren, dat lijnrecht tegenover dit oude stond. Op het Amerikaanse
bankbiljet lezen we op de vrijmetselaar kant het volgende: "In God we trust one 
dollar". Oftewel in "God, Goud, geld, het goede, handel, sex, vertrouwen we ons geld". 
Dit is een geheel andere interpreatie van God, dan de Christelijke. Beatrix doet hetzelfde met 
de Nederlandse munt en de nL-Euro: "In God we trust". Maar wie is "we"? en welke God 
bedoelen zij eigenlijk? Gezien de banden van Beatrix middels o.a. de Bilderberg Group, lijkt 
dit allesbehalve de christelijke God te zijn. Eveneens voor Bush, die inderdaad toch de 
waarheid lijkt te spreken als hij elke keer het woord God noemt. Hij bedoelt echter de 
oude interpretatie van God, die van Babylon. 

In feite zijn deze mensen bezig samen te spannen tegen o.a. de Katholieke kerk 
(Vrijmetselaars met Zionisten en Protestanten), die hen vroeger vervolgd heeft. Men wil het 
oude Romaanse rijk in ere herstellen. De datum van 2000 was hiervoor eigenlijk bedoeld, 
maar kon niet gehaald worden. 
Dat men nu naar Iraq is gegaan, waar zich Babylon bevindt, moet op deze manier uitgelegd 
worden (naast de verdiensten uit olie en wapenhandel ivm deze oorlog). ook de heilige scroll 
die in Schotland 'gevonden' is rond 2000, is in dit kader te zien. 

Ook bij de recente Bilderbergconferentie, lijkt men het te hebben gehad over de spoedige 
installatie van een wereldregering. Deze zal helaas en waarschijnlijk niet democratisch zijn, 
daar de schaalvergroting alleen maar tot gevolg heeft gehad dat burgers steeds minder 
en monopolisten en olicharchen steeds meer te vertellen kregen. Een nieuwe keizer (of Führer) 
zal worden geïnstalleerd, waarschijnlijk de hoogste uit de Schotse orde van de vrijmetselaars. 
Dit is waar Hitler van droomde, maar het in de verste verte ooit heeft kunnen bereiken. 

Nog een ander gegeven: waarschijnlijk is de koning of prins van Liechtenstein ook bij deze 
mensen betrokken op zeer hoog niveau.Liechtenstein is het laatste restant van het Romaanse 
Rijk, vormt de link met de Katholieke kerk (maar is het niet) en doet de geheime 
bankzaken van deze vrijmetselaars en oliemagnaten (van deze wereldregering?) 
========================================= 
Beste, Mark

Volledig negeren door de CIA en FBI van duidelijke aanwijzingen voor een ophanden zijnde
aanslag vanuit diverse geheime diensten zoals de Franse en Israëlische duidt op een soort 'complot'.
Het afstoppen door Bush van FBI onderzoek naar de handel en wandel van invloedrijke Saoedische
families wijst duidelijk in de richting van een complot van Bush sr. en  co. samen met 
Saoedische miljardairs. De vlucht van deze Saoediërs uit de USA begin september 2001 zou heel goed 
moeten worden onderzocht, maar Bush heeft kennelijk goede redenen om dat onderzoek tegen te houden. (olie? Carlyle?) 

Buitengewoon intrigerend is het feit dat vrijmetselaar  Henri Kissinger het onderzoek zou gaan leiden naar 
de handel en wandel van Skull&Bones lid G.W. Bush in de tijd voorafgaand aan de aanslagen van 09-11-01. 

De Arabische vrienden van Bush zouden gebruik gemaakt kunnen hebben van idealistische Moslims zoals
Mohammed Atta (een Egyptenaar) die misschien dachten daarmee de permanente
belediging van de
Moslim-wereld een beetje te neutraliseren als hierdoor de USA legerbases uit Saoedi-Arabië 

verjaagd zouden worden.  Meer waarschijnlijk is het dat de Saoediërs tegen betaling hebben meegedaan aan een
door de CIA georganiseerde "terrorismeoefening" waarbij de vliegtuigen op afstand bestuurd in de
TwinTowers zijn gestuurd.  Het derde vliegtuig werd vervangen door een ´drone´ die op afstand bestuurd of
geprogrammeerd het Pentagon invloog en het vierde vliegtuig kwam te laat en moest daarom voor straf worden
neergeschoten. Net zoals de aanslagen in de metro en de bus in London waarschijnlijk zijn georganiseerd door de MI5
op 7 juli 2005. Getallen-fetisjisme verraadt de organisatoren: 9/11, 7/7 en 11/3.
Verder is er nog iets met 911 dagen ertussen.The Bush(CIA) - Bin Ladin connection
21 augustus 1998 Indian Express Newspapers (Bombay) Ltd.
Experts are almost unanimous in saying that bin Laden is a creature of a US
foreign policy which recklessly fed and nurtured him and his Islamic warriors with million of dollars
worth of money and arms to fight the Soviet occupation in Afghanistan. The money was funnelled largely
through Pakistan's maverick Inter-Services Intelligence. Even at that time, Bin Laden and his holy
warriors had made it clear that the US was as much anathema to them as the communists.

The CIA is now trying to destroy the same camps it helped set up, Robert Fisk, a British writer who
covered the region and who met bin Laden at his camp recently said on Friday in an interview on National
Public Radio. Fisk said Bin Laden did not appear to be such a fearsome international terrorist that the US
was making him out to be. On the contrary, he was isolated, lonely, virtually unlistened to, and was
constantly trying to know what was happening in other parts of the world.

US officials have made Bin Laden out to be a terrorist mastermind operating out of a high-tech cave filled
with satellite phones and other gizmos overseeing a worldwide network of extremist organisations. Bin
Laden is said to be around 43 years old. Born in Jeddah in Saudi Arabia, he is the youngest son of
Mohammed bin Laden, a wealthy Saudi who founded the Bin Laden Group, a construction firm that
thrived on Saudi government contracts. Osama Bin Laden is said to have inherited some $ 300 million
from his father. In his mid-20s he left Saudi Arabia for Afghanistan to fight in the so-called Jihad against
the Soviet forces in Afghanistan. Several accounts have it that he was cultivated by the CIA, which helped
him set up camps in and around Khost, the same town now bombed by US forces.achterdocht
De hier opgeschreven kritiek en achterdocht betekent niet dat geen rekening wordt gehouden met de
bevrijding van Europa van het nazisme in 1945. Daarvoor moeten we natuurlijk in Europa dankbaar zijn:
duizenden USA soldaten lieten het leven op de Europese slagvelden. Maar tegelijk zijn we dank verschuldigd
aan het Sowjet leger, ook al moeten we het Stalin-Ribbentrop pakt niet vergeten waardoor Polen in 1939 onder
de voet werd gelopen door zowel de Sowjets als de nazi's. De Tweede Wereldoorlog, de Russische Revolutie, dus
een groot deel van de Twintigste Eeuwse Geschiedenis is in scene gezet door bewust manipuleren met geld en
politieke macht. Belangrijke revolutionairen in Rusland waren vrijmetselaars en Hitler kreeg in de twintiger
jaren grote sommen geld via de Skull&Bones leden Averell Harriman en Grootvader Precott Bush:
How Bush's grandfather Prescott Sheldon Bush helped Hitler's rise to power

Het viel wel op dat de VS pas zeer laat in de tweede wereldoorlog betrokken werd en dat de VS
zeer langdurig financiële en technische hulp bood aan de nazi's, tot in 1942 aan toe. De reden was dat in de
regeringskringen van de VS eerste afgewacht werd tot de nazi's de Sowjet-unie zouden aanvallen omdat de
mening had postgevat dat het communisme een groter gevaar voor de vrije handel (=kapitalisme) was dan het
nazi-rijk van Hitler en Mussolini. Daarom is er nu geen enkele reden voor de overige landen van de
Verenigde Naties te zwijgen over het criminele gedrag van de VS in de jaren vanaf 1945 tot nu.
De Verenigde Naties kan vanuit het vrijmetselaars-perspectief gezien worden als voorloper of zelfs
voertuig naar de door deze club zo begeerde "wereldregering" -NEW WORLD ORDER.

schurkengedrag van de USA in chronologische volgorde
De USA is opgericht door vrijmetselaarsa en door de geschiedenis van de VS te bestuderen komt
men er gemakkelijk achter wat de doeleinden zijn van alle vrijmetselaars en rozenkuisers in de wereld. 
Wat in Europa niet lukte moest in de Nieuwe Wereld wel lukken. Ongebreidelde machtshonger.
Adam Weishaupt heeft veel inkijkjes geproduceerd in dit soort denken.
Allereerst was in Amerika de landhonger reden voor grootscheepse ethnic cleansing: de allochtone

bevolking in Noord Amerika werd bijna geheel uitgeroeid in de 19e eeuw door Europese immigranten.
Tussen de twee wereldoorlogen vonden talloze interventies door de USA plaats, voornamelijk in Zuid- en
Midden-Amerika. Lijst met USA interventies vanaf 1775.

test
Het zonder voorafgaande waarschuwing werpen van twee atoombommen op Japan was zeer triviaal:
Japan stond op het punt zich over te geven toen de twee type's (Uraniumbom en Plutoniumbom) gereed
waren om op mensen uitgetest te worden.
De capitulatie van Japan kwam zeer ongelegen waardoor enkele telegrammen van die
strekking door Truman werden genegeerd (de keizer moest op zijn post blijven, verder was alles
bespreekbaar). Door deze geschiedsvervalsing werden de atoombommen alsnog afgeworpen.

bedrog
Het hele verdere verloop van het gebruik van atoomsplijting is eveneens gebaseerd op Na de tweede 
wereldoorlog werd voor de USA het anti-communisme tesamen met bedrijven en hun zucht
naar grondstoffen de drijfveer voor 'wereldpolitiek'.
(communisme-Korea-Vietnam-Cambodja-Indonesie, koper-Chili, Landbouw- en
veeteldprodukten-Argentinië, uranium-Zaire, olie-Irak-Iran)

drugs
In 2001 zijn we dan beland in het tijdperk onder het hoofdstukdrugs en terrorisme.
Heroine en cannabis uit Afghanistan en cocaine uit Colombia, de USA is de grootste importeur.
Ondertussen draait alles nog steeds om olie (Saoedi-Arabië, Turkmenistan)

en terrorisme
Alle interventies vanaf het gooien van atoombommen op Japan hadden tot gevolg dat het betreffende
land grootschalig werd gebombardeerd en chemisch of nucleair vergiftigd. In Vietnam was dat met dioxine
om te ontbladeren, in Cambodja nog meer bommen, in Irak werd 1000 ton verarmd uranium verschoten, in
Colombia worden nu diverse herbiciden met tonnen tegelijk gedropt tegen de coca-teelt en in Afghanistan 
wordt nu ook verarmd uranium gebruikt samen met allerlei chemische bestrijdingsmiddelen die krampachtig 
van het Pentagon geen chemische wapens mogen worden genoemd. Vrijwel zeker is het gebruik van verarmd 
uranium met clusterbommen en fuel-air explosies de oorzaak van de snelle ineenstorting van de Talibaan, die 
bekend staat als een excellent leger dat na een langdurige strijd bijna heel Afghanistan veroverde.

laf
Het blijft bizonder laf om met hypermoderne moordwapens vanuit comfortabele posities hoog
in de lucht een middeleeuws leger te lijf te gaan. Of dit ooit moreel is te verkopen valt ernstig te betwijfelen.
Voor bijna alle bewoners van de USA is het buitenland 'terra incognita' waar de militairen van het Pentagon 
zonder enige democratische controle alles kunnen doen waar ze zin in hebben. Het steunen van kwaadaardige 
régimes zoals die van Mobutu in Zaire (het tegenwoordige Congo), Suharto in Indonesië, Pinochet in Chili, Videla 
in Argentinië enz, enz. wordt op geen enkele wijze kritisch gevolgd door het Congres of de Senaat. Dit wijst op 
een moreel tekort in het staatsbestel van de Verenigde Staten. Het sanctioneren van staatsterrorisme door de 
opéénvolgende USA regeringen stelt de tegenwoordige 'war on terrorism' in een vreemd daglicht, nog hypocrieter 
omdat de te bestrijden 'terroristen' door de USA zelf zijn opgeleid. Deze 'oorlog' kost weer een enorme hoeveelheid 
Afghaanse mensenlevens, energie en de milieuvernietiging in en om Afghanistan is desastreus. Er liggen al miljoenen 
mijnen uit de Sowjet-periode, daarbij komen honderdduizenden ononplofte projectielen uit de USA periode vanaf oktober 
2001. De miljoenen ononplofte clusterbommen maken het land onbruikbaar voor landbouw en gaan duizenden mensen 
doden of in het gunstigste geval zwaar verminken. Het milieu van de berggebieden in Aghanistan betaalt een zware tol.

balans
De balans van de oorlogen van de twee supermachten valt zeer in het nadeel van Afghanistan uit.
De vereiste tientallen miljarden dollars schadevergoeding voor het benodigde herstel van deze
vernietiging zal zeker niet vergoed
worden door de Bush administratie. Door wie wel?

profit
Ondertussen gaat ook in de USA zelf de vernietiging van het leefmilieu onverdroten verder: oerbossen in Alaska, lekkende nucleaire opslagplaatsen en fabrieken, een enorme CO2 produktie door verbranding van olie en kolen.
Alle produkten en diensten afkomstig uit de USA zijn gericht op winst en monopolie. De wereld wordt door de USA bewoner gezien als een gigantisch Dagobert Duck décor. Overal staat de winst voorop, vaak ten koste van lokale produkten en en vaak ook nog ten koste van. de gezondheid. De introduktie van het DES hormoon, van fluoridering van het drinkwater, het gebruik van aspartaam als zoetmiddel, van depleted uranium als wapen van groeihormonen in vlees, van genetisch gemanipuleerd gewas is gebaseerd op profit en niet op zorgvuldig omgaan met de volksgezondheid.
Opvallend  is dat deze vergiften in alle landen ter wereld veelal zonder morren  worden geaccepteerd door de
machthebbers. Behalve gehormoniseerd vlees in de EU is bijna alles geslikt door de meeste regeringen.

De door Bush opgepoetste slogan uit de tweede wereldoorlog As van het Kwaad (Axis Of Evil)  geldt veel meer voor de door de USA gesteunde organistaies World Trade Organisation, the World Bank en the International Monetary Fund dan voor de landen Irak, Iran en Noord-Korea. Deze financiële klubs hebben de globale grondstoffenroof op grote schaal bevorderd waardoor zij talloze volken en 
landen gevangen houden in een uitzichtloze schuldenkrisis, op zich een logische reden voor wanhoopsdaden zoals die van 11/09/01.

cultuur
De culturele overheersing is misschien wel nog prangender: Microsoft met het Kremlin-achtige computer
besturingssysteem Windows samen met de Intel processors, de HP printers, de Compaq, IBM en Dell computers.
De concurrentie is weggevaagd door 'buitenlandse' fabrieken op te slokken. De gewelddadige Hollywoodfilm
verstikt alle andere nationale en lokale filmindustrieën.

Grootschalig wapenbezit in de VS kweekt een morele grondhouding bij het volk dat alles met behulp van dreiging of gebruik van wapens 
is op te lossen. Veel beter zou zijn geweest om met de Talibaan verder te onderhandelen.
Helaas stonden twee fundamentalistische sektes tegenover elkaar: Talibaan/OBL versus Bush. Het is zeker dat de z.g. "noordelijke 
alliantie" geen haar beter is dan de Talibaan en dat de 'overwinning' van de Noordelijken eindigt in een bloedbad. De Noordelijke 
Alliantie is verantwoordelijk voor minstens 50.000 doden in Kabul in de jaren 1990 tot 1995. De Talibaan overwon met behulp van 
Pakistan en de USA de diverse fracties in 1995 waardoor de grootschalige oorlog werd beëindigd.

USA: psychiatrische patiënt door fluoridering van het drinkwater?
Alleen al de geschiedenis van de USA van de laatste 50 jaar geeft het beeld van een psychiatrische
patient die dwangmatig dan weer dit en dan weer dat idee najaagt. Als het speeltje niet meer voldoet 
wordt het aan zijn lot overgelaten waardoor nog kwaadaardiger régimes de kans grijpen met 
milioenen onschuldige slachtoffers. 

Het is wel toevallig dat sinds die 50 jaar in de VS grootschalig fluor in het drinkwater wordt gemengd. Dit
betekent dat in de USA zeer veel mensen psychische problemen hebben. Het dwangmatige gedrag van de
gemiddelde US bewoner kan een gevolg zijn, fluor geeft hardheid en onverschilligheid in het karakter.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd door de Duitsers fluor gegeven aan krijgsgevangenen om ze rustig te
houden. Volwassenen die veel fluor hebben gehad in de kindertijd hebben een harder en gevoellozer karakter dan mensen die
zonder diëtair fluor zijn opgegroeid. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat het merendeel der burgers van de USA achter een 
triviale president staat.

overbewapening
De overgrote meerderheid van de USA bevolking verwondert zich helaas niet over over het psychopathologische gedrag van de 
militairen van het Pentagon en van de 'onzichtbare regering'.
Dit wordt een steeds groter gevaar voor de wereldbevolking, want deze psychopaten hebben wel de beschikking over duizenden 
atoom- en subatomaire (DU)wapens. De Bush adminstratie beschikt over onmetelijk veel uiterst gevaarlijke massavernietingswapens 
die gruwelijke gevolgen hebben op de lange termijn. Op kortere termijn kan deze overbewapening ook een bedreiging vormen voor 
Europa, als dat een te onafhankelijke koers gaat varen en wanneer Europa economisch meer succes heeft dan de VS.

hoe is de patiënt te genezen?
Telkens is hetzelfde psychopathologische patroon te herkennen, dit syndroom past zeer goed in het psychiatrische handboek 
DSM-IV 'Complete Criteria for Mental Disorders' (uit de VS).
Het anthrax verhaal past daar naadloos in. Hoogstwaarschijnlijk zijn anthrax-sporen verstuurd door de
CIA of een verwante overheidsinstelling. Het kan ook een uiterst rechtse organisatie zijn zoals die van wijlen
Timothy McVeigh, die overigens zelf ook wel eens slachtoffer geweest kan zijn net als Lee Harvy Oswald.
Een dader wordt niet gevonden, niemand vraagt zich af waarom niet.
De samenstelling van de anthrax-poeders zijn rechtstreeks afkomstig uit de laboratoria van het VS leger.

Al het gedrag van de USA regering leunt op de ontbrekende gewetensfunctie bij de gemiddelde burger:
het gooien van twee atoombommen, het platbombarderen van diverse landen in de wereld met chemicaliën en nucleair afval. 
De regering komt ermee weg. Alleen al het opruimen van het verarmd uranium in Irak kost meer dan de gehele US staatsbegroting 
gedurende 5 jaar achteréén. Herstelbetalingen aan Cambodja, Laos en Vietnam hebben nooit plaatsgevonden. Vanwege de 
overbewapening kan de USA zich alles permitteren.
De psychopaat veroorzaakt eerst zelf de puinhoop in een land zoals met het helpen van de Talibaan en het trainen van Bin Ladin; 
de Russen moeten vertrekken, vervolgens wordt Afghanistan volkomen geruineerd aan haar lot overgelaten waarna dit allemaal 
weer ongedaan gemaakt moet worden met nog meer bommen en granaten. Dit gedrag getuigt van een volkomen desinteresse van 
de USA in de bevolking van Afghanistan. De empathie ontbreekt waardoor het enorme aantal gedode burgers totaal irrelevant is 
voor de Bush-administratie (en andere westerse regeringen). Skull&Bones in het kwadraat.

terrorisme
Op dit moment is de USA-army bezig alle tunnels en watervoorziening in Afghanistan op te blazen
met nucleair afval,   verarmd uranium genaamd.
In Nederland verscheen begin oktober 2001 een brief in de media over aanslagen op tunnels die typisch uit overheidskringen afkomstig 
was. De brief is geschreven in typisch ambtenarenjargon. De Nederlandse overheid doet volop mee met het psychotische gedrag 
van de USA, terwijl de Nederlandse regering veel beter dan de USA regering in staat zou moeten zijn om het hoofd koel te houden 
en na te denken.

In de UK en USA zijn inmiddels (nov 2001) antivreemdelingenwetten aangenomen die de grondrechten van de burgers met voeten treden. 
Deze 'anti-terrorisme' wetten zijn niet democratisch te noemen maar dictatoriaal.

Israël en de USA
Het kritiekloze steunen van Israël door de opeenvolgende USA regeringen wordt steeds bizarder.
(dit geldt trouwens ook voor de nederlandse overheid, kijk maar naar de Bijlmervliegramp)
Landen met basale grondrechten voor de eigen burgers steunen Israël nog steeds vanuit het schuldgevoel
als gevolg de jodenvernietiging door de nazi's. 
Nog steeds, na alles wat er gebeurt met de palestijnen, wordt Israël door wapenhandel, financiële 
donaties en handelsverdragen gesteund door het 'westen'.
Israël is van het beloofde land (wie belooft er nou zoiets?loesje) allang afgegleden tot een provinciaal 
apartheidsregime waar net zoals in het vroegere Zuid-Afrika en het tegenwoordige Turkije martelingen en moorden in de 
politiecel dagelijkse routine zijn. Een VN boycot zoals tegen het vroegere Zuid-Afrika en
(onterecht) tegen het tegenwoordige Irak zou nu zeker ingesteld moeten worden tegen Israël.

Het door de israëlische staat uitgevoerde standrecht tegen de burgerbevolking van Palestina is één 
van de ernstigste tekens van moreel verval dat kennelijk goedgekeurd wordt door het overgrote deel
van de rijke industrielanden. 
Israël sleurt zodoende de zich democratisch noemende landen die de mensenrechten zeggen te 
verdedigen mee in de vicieuse cirkel van wraak en weerwraak. 

Israël is kennelijk gedoemd hetzelfde met de palestijnen te doen als de nazi's deden met de joden in
het ghetto van Warschau: razzia's in vluchtelingenkampen en woongebieden. Alle mannen oppakken en 
martelen. 

De Westoever van de Jordaan en de Gazastrip lijken duidelijk op dat ghetto in Warschau:
burgers worden bestookt met atilleriegranaten en bommen en raketten uit Apache helicopters en F16 
straaljagers.

Het ghetto van Warschau werd na de opstand van de joden in 1943 met zware atillerie en stuka's 
bestookt, duizenden burgers zaten als ratten in de val:
 
Am 23. April 1943 erging vom Reichsführer SS über den Höheren SS- und Polizeiführer 0st in 
        Krakau der Befehl, die Durchkämmung des Ghettos in Warschau mit größter Härte und 
        unnachsichtlicher Zähigkeit zu vollziehen. Ich entschloss mich deshalb, nunmehr die totale 
        Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks, auch der 
        Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen.« 

        Schlussbericht des SS- und Polizeiführers Jürgen Stroop

Het industrieel vernietigen van palestijnen ontbreekt nog, al is het aantal gedode palestijnen sinds de 
tweede intifada zeer ruim boven de 1000. Volgens persistente berichten in israëlische kranten heeft 
het opperbevel van het israëlische leger de methoden bestudeerd van de nazi's over het beleg van
het ghetto van Warschau: dat maakt de cirkel rond. Het is duidelijk dat het leven van een palestijn
minder waard is dan dat van een israëliër.

De uiteindelijke bedoelingen van Sharon lijken steeds helderder: de palestijnen verwijderen uit de 
Westoever van de Jordaan en de Gazastrip. (er is toch ruimte genoeg in Jordanië?)

Staten die zich verlagen tot martelpraktijken en genocide moeten zonder uitzondering internationaal 
veroordeeld en geboycot worden. Waarom gebeurt dat dan niet met Israël? Een duidelijker blijk van 
een moreel tekort van de rijke landen in de wereld is niet mogelijk. Alle 'westerse landen' blijven
paradoxaal Israël steunen.

Sharon, bijvoorbeeld, moet ongetwijfeld terecht staan voor een oorlogstribunaal in plaats van te 'regeren'. 
Staten, zoals de USA, China en Rusland, die zich verzetten tegen het instellen van een internationaal oorlogstribunaal (ICC) 
zijn bepaald geen verrijking voor de democratie in de wereld. 

Al deze landen hebben particuliere redenen om zich te verzetten tegen internationaal recht: 
USA: moordpartijen in Afghanistan, China: moordpartijen in Tibet, Rusland: moordpartijen in Tsjetsjenië. Allemaal in flagrante 
tegenspraak met internationale rechtsregels en stuk voor stuk misdaden tegen de menselijkheid. Dit niet-ondertekenen van de
intentieverklaring en ratificatie neemt niet weg dat het ICC toch een strafklacht kan indienen tegen deze landen inclusief Israël.

Israël en terrorisme
Sharon is direkt verantwoordelijk voor de moord op ten minste 800 palestijnse vrouwen en kinderen in
Beiroet in 1982.
Een verbetering in de verhouding tussen Israël en Palestina is alleen door rechtvaardigheid mogelijk.
Die rechtvaardigheid bestaat alleen als massamoordenaars zoals Sharon berecht worden en als palestijnen 
in een eigen staat kunnen wonen waarbij Israël zich terugtrekt uit de in 1967 bezette gebieden.
De zelfmoordaanslagen van de palestijnen zijn het laatste verweer van een volk dat meer dan 50 jaar
op zeer brutale wijze wordt geterroriseerd door een zich "beschaafd" noemende democratie.

Israël gedraagt zich reeds tientallen jaren als een verlengstuk van de USA-geopolitiek. 
Enkele voorbeelden zijn:
Tijdens de laatste dagen van de Somoza-dictatuur in Nicaragua in 1979 waren Israëlische technici druk
in de weer met het installeren van afweergeschut op de woning van de dictator. 
Zuid-Afrika en Israël hadden tijdens de apartheidsdictatuur innige banden op het gebied van wapenhandel en
nucleaire technologie. Beide landen waren onderhevig aan een VN-boycot betreffende nucleaire technologie. 
Zeker zijn door deze samenwerking atoombommen geproduceerd en getest. De typische dubbele flits in de Indische
Oceaan werd door spionagesatellieten geregistreerd.
 
On September 22, 1979, a U.S. Vela satellite passing over the Indian Ocean 
                   detected a double flash of light, but there is still no consensus on whether 
                   it signaled a nuclear explosion off the southern coast of South Africa. A 
                   scientific panel set up by the Carter administration concluded in 1980 that 
                   "the September 22 signal was probably not a nuclear explosion."[7] Panel 
                   member Wolfgang Panofsky said in an interview 10 years later, "We 
                   made a  'scotch' verdict. There wasn't enough evidence to decide either  way. " 
                   Richard Garwin, another panel member, said, also in 1989: "You can' t 
                   keep  such a big event secret. If there was a test in 1979 it should have been 
                   revealed by intelligence by now." 
http://www.thebulletin.org/issues/1991/jf91/jf91albright.html
Israël heeft volgens een zeer betrouwbare bron, Mordechai Vanunu, circa 200 atoombommen in voorraad 
die nu gemoderniseerd worden door het hoogverrijkt uranium te vervangen door plutonium. Dit laatste feit is af
te leiden uit de grote hoeveelheid tributylfosfaat (staat op de IAEA-lijst van strategische goederen die 
niet naar Israël geëxporteerd mogen worden) dat gevonden is in de resten van de in 1992 in Amsterdam neergestorte 
El-Al Boeing. Het is waarschijnlijk dat de USA complete atoombommen aan Israël heeft 
geleverd, in ieder geval essentiële onderdelen waar het met tributylfosfaatgeëxtraheerde plutonium voor gebruikt wordt.
Zeker is nu dat Israël eveneens beschikt over een omvangrijk arsenaal verarmd uranium munitie.
Deze laatste feiten maken Israël tot een schurkenstaat bij uitstek en een tijdbom van formaat. Met de raketten van Israël is
het mogelijk alle hoofdsteden van de landen in West-Europa te vernietigen. (Jericho-3 program under development using 
Shavit technologies, 4800 km met 1 ton payload) http://cns.miis.edu/research/wmdme/israel.htm

Israël en Europa
Het steunen van Israël door de USA is nog te begrijpen omdat beide landen zijn ontstaan uit grondroof
en genocide, maar dat Europa achter Israël blijft staan is onbegrijpelijk. Het is de hoogste tijd dat vanuit
Europa een vredesmacht van voldoende omvang naar Palestina wordt gestuurd met het modernste 
wapentuig om een demarcatiezône af te dwingen tussen de strijdende partijen. Als Europa anno 2002 niet
krachtig ingrijpt, wie dan wel???
Daniël Cohn Bendit heeft al in 1989 voorgesteld: Oost-Duitsers moeten maar een muur bouwen tussen 
Israël en de Palestijnen, dat is de enige manier om de oorlog te stoppen. Misschien in deze tijd een werkje 
voor de Noord- en Zuidkoreaen? Die weten alles van versperringen en wachttorens.
Maar niet op Palestijns gebied zoals anno 2004.

 

USA: binnenlandse politiek
Gelukkig zijn in de VS zelf veel groepen aktief op het gebied van de milieubescherming en mensenrechten.
Verder zijn  zeer veel geïnformeerde groepen aktief tegen militarisme en het gebruik van uraniumwapens.
Daaruit kan enige hoop geput worden al zijn deze groepen helaas zeer machteloos gebleken. Er is zelfs een
VS burger die in Nederland politiek asiel aanvraagt: Kenneth Nichols, dit vanwege de onvrijheid van spreken
en vanwege zijn mening over het koloniale beleid van de VS in de 'staat' Hawaii. Hij voelt zich bedreigd in
de VS vanwege zijn strijd voor een onafhankelijk Hawaii. Klikken op de onderstaande foto geeft voor 
windows mediaplayer het NOS 8 uur journaal over het Internationaal Strafhof, Ken Nichols en het 
gebruik van verarmd uranium door de Verenigde Staten. (klik hier voor realplayer mode)

Ken Nichols (link naar indymedia)

De niet-verkiezing van Ralph Nader belooft niet veel goeds. Hij behaalde niet eens de 5% drempel voor
overheidssteun.  De corrupte verkiezing van George W. Bush geeft weinig vertrouwen in het USA
kiesstelsel. Het volk dat toelaat dat er geknoeid wordt met de stembusuitslagen en dat zo stemt krijgt
blijkbaar de regering die het 'verdient'. De buitenproportionele uitgaven aan defensie met als gevolg grootschalige 
sociale misstanden en de extreme verschillen tussen arm en rijk geven de USA regering een brevet van onvermogen. 
De autochtone amerikanen leven nog steeds in reservaten in de diepste sociale ellende.
Door deze misstanden moet op  zo kort mogelijke termijn de VS worden ontmanteld en onder mandaat van
de Verenigde Naties gesteld. De ontwikkelingen van de VS als globale politiestaat is nu al een gevaar voor
alle naties op de aarde.

When Bush arrived in the White House its allies were unhappy to discover that the new president,
despite his own criticisms of the Clinton-Albright interventions, had an even more vigorous notion
of America's special destiny. He regarded international treaties as scraps of paper (ABM or Kyoto),
spurned agreements on land-mines, biological warfare and terrorism or, as in Durban, simply left the 
room when dialogue was required. Secretary of State Colin Powell seems to have cautioned against 
some of these decisions but without any success. Sustaining these positions was a determination 
not to yield an iota of US sovereignty while often expecting this sacrifice of other states.

Internationaal Strafhof start in mei 2003
Het gooien vanaf grote hoogte van clusterbommen en chemicalien op de Talibaan en op de Afghaanse bevolking is
crimineel gedrag van het US-leger en is bovendien buitengewoon laf. Vanuit confortabele B1, B52, A10 
vliegtuigen wordt de Afghaanse bevolking, waar de Talibaan ook toe behoort bestookt met nucleair afval dat een
halfwaardetijd heeft van 4,5 miljard jaar.
De z.g. "Noordelijke Alliantie" moet direkt in mei door het strafhof worden berecht vanwege de 50 000 doden 
waar zij verantwoordelijk voor zijn in Kabul vanaf 1990 tot 1995.

en terrorisme
De (drink)watervoorziening van Afghanistan en delen van Pakistan en India wordt op dit moment nucleair
verontreinigd. In de toekomst gaan milioenen mensen dood door genetische misvormingen en kanker
als gevolg van het opeten en inademen van geconcentreerde partikeltjes uranium gemengd met plutonium
en neptunium. Het gebruik van vuile uraniumbommen is een misdrijf tegen de mensheid die vele categorieën
zwaarder is dan het opblazen van duizend jaar oude Buddhabeelden door de Talibaan.
De gevolgen van het in de voedselketen komen van 'verarmd' uranium zijn door iedereen te aanschouwen
in Zuid-Irak. Die gevolgen zijn permanent: de uraniumverontreiniging blijft miljarden jaren aanwezig.

Het schieten met verarmd uranium penetrators is gebruik maken van een nucleair massavernietigingswapen.
Uit metingen in Irak blijkt dat het uranium afkomstig is uit gebruikte brandstofelementen van een atoom-
centrale. In Irak is behalve U238 eveneens U236 aangetroffen. Dit betekent dat het land ook met plutonium
en andere transuranen is vervuild. Deze stoffen stralen met een veel hogere intensiteit dan U238.
In de voedselketen aangekomen zijn de gevolgen voor de volksgezondheid desastreus.

strafhof tegen staatsterrorisme
Wij pleiten er daarom voor dat het internationaal strafhof eveneens voor de bescherming van de mens en van de aarde werkt. 
Dit betekent dat de Westerse technische globalisteringsziekte een halt moet worden toegeroepen zodat andere culturen zoals 
die van de Moslims met rust worden gelaten. De huidige techniek en handelspraktijken moeten
worden beschouwd als een ziekte die al het leven van de aarde probeert te vernietigen. Op veel gebieden is de afwezigheid
van internationale wet- en regelgeving desastreus voor de toekomst van de aarde. Enkele voorbeelden: CO2, het
platbranden van de Amazone, diepzeevisserij met sleepnetten, olievervuiling door lozingen en schipbreuken, nucleaire vervuiling
door atoomcentrales, oorlogen met verarmd uranium etc. Meestal vormen van gebrek aan wetten en regels. 
De USA waant zich door het afwijzen van het Strafhof nog steeds in het 'Wilde Westen' en geeft zo een visitekaartje af van 
een zeeroversnest.

Het activistische en volkomen anarchistische gedrag van het internationale bedrijfsleven moet door wetten worden beteugeld.
Het schieten met uraniumprojectielen en het verhandelen daarvan moet door het strafhof als eerste direkt worden veroordeeld 
als een misdaad tegen de menselijkheid.
Het strafhof moet de mensheid gaan opvoeden tot het verantwoordelijk omgaan met ieders leefomgeving en het beschermen van al 
het leven op aarde. Bovendien geeft het strafhof dwingende adviezen betreffende de geestelijke volksgezondheid de eis tot onmiddellijke 
stopzetting van de fluoridering van het drinkwater in 2/3 van de USA en het onmiddellijk stoppen van het gebruik van kwik in de
tandheelkunde en in de goudwinning (Amazone). Het doel van het strafhof is er ook een van politieke aard: de USA als monomane 
macht moet ontmanteld worden en binnen de jurisdictie van de Verenigde Naties worden gedwongen.

Het strafhof moet beschikken over vergaande bevoegdheden en opsporingsmethoden om mensen en
bedrijven tot lange gevangenisstraffen resp. hoge boetes te kunnen veroordelen bij milieuvernietiging.
De ramp in Bhopal is een treffend voorbeeld in 'vredestijd'. Het betreffende USA bedrijf kon juridisch
niet aangepakt worden. M.a.g. duizenden slachtoffers zonder middel van bestaan. Het gebruik van
vergiftigde glycerine in Haïti moet het strafhof ook behandelen als het O.M. in Nederland in gebreke blijft.

De criminaliteit van de USA betreffende het DU gebruik zijn dus allesbehalve een uitzondering.
Alle mogelijke opsporingstechnieken van het leger zullen van pas komen in dienst van het internationaal strafhof.
Dan kunnen alle soldaten ter wereld eindelijk op een positieve manier gebruik maken van hun spulletjes.

Het strafhof zal ook de organisatoren van de aanslagen op 11 september moeten berechten. Instellen
van geheime militaire rechtbanken hiervoor is eveneens in de orde van een misdaad tegen de mensheid.

De grootscheepse moord op Talibaan-militairen, onder de regie van Rumsfeld, in het fort bij Mazar-E-Sharif
zal berecht moeten worden door het strafhof. Gevangen genomen Talibaan militairen hebben net zo goed
mensenrechten als iedere andere krijgsgevangene. Misschien is de gedode CIA agent in het fort wel bizonder
provocatief tekeer gegaan, niemand zal het weten omdat alle getuigen zijn afgemaakt.

Het bestrijden van een moorddadig regime, dat de Talibaan zonder meer is, met dezelfde misdadige
praktijken is een misdaad tegen de menselijkheid.
Rumsfeld is verantwoordelijk voor de massamoord in Mazar-E-Sharif net zoals Sharon verantwoordelijk is
voor de massamoord in 1982 in Beirut. Amnesty International heeft terecht een onderzoek geëist naar de
inzet van bommenwerpers tegen duizenden Talibaan gevangenen bij Kunduz in een historisch fort
waar Alexander de Grote nog heeft geresideerd. De USA heeft net zo min gevoel voor historie en
cultuur als de Talibaan. Daarbij komt het plunderen van het Nationaal Museum in Baghdad anno 2003.

Dat zie je ook aan de vergiftiging met verarmd uranium in Zuid-Irak, het
oude Mesopothamië. Duizenden kinderen met aangeboren misvormingen. Dé reden voor de
VN Veiligheidsraad onder aanvoering van de USA het embargo tegen Irak te handhaven. Het Strafhof
moet onmiddellijk het embargo ongedaan maken.

Het NRC Handelsblad noemt ze moslim-extremisten of Talibaan-strijders, terwijl het militairen zijn
zoals de Nederlandse militairen, ze zijn net zo goed opgeleid om te doden. Gevangen genomen zijn het
krijgsgevangenen, voor hen geldt eveneens het oorlogsrecht. De VS zijn moreel  buitengewoon
verachtelijk als deze mensen met grootscheepse bombardementen worden omgebracht. Het verhaal
dat zij in opstand zijn gekomen is een truc om ze tot de laatste man af te maken. De USA dient voor
deze massamoord berecht te worden, zo niet dan is het USA régime nog verachtelijker dan degenen
die bestreden worden omdat die geen moraal van mensenrechten in hun vaandel dragen.
De VS heeft de Conventie van Genève ondertekend. De Conventie geldt voor elke krijgsgevangene
ongeacht ras, geloof en politieke denkbeelden. Als de Verenigde Staten zich niet houdt aan de
Conventie moet het Internationale Strafhof volgens de stichting Visie dit feit aanklagen en de VS
dwingen zich te houden aan de Conventie van Genève. Als dit niet gebeurt geeft de z.g. 'Internationale
Gemeenschap' stilzwijgend volmacht aan staten zoals de VS voort te gaan met buiten de wet en buiten
internationale verdragen te opereren. De schending van elementaire verdragen wordt zo bij alle staten
bevorderd wat weer een nieuwe voedingsbodem is voor het kleinere terrorisme zoals die van
11 september 2001.

Deze krantekop van het NRC Handelsblad van 27-12-2002 zegt voldoende over de redaktie: de woorden 'verdachte
teroristen' zijn een taalkundige gotspe. Er moet staan: 'verdachten van terrorisme'. Kennelijk wil de krant deze 
mensen 'bij voorbaat veroordelen' door (tamelijk overbodig) aan de lezer mede te delen: terroristen zijn verdacht. 
Het woord terrorist wordt bovendien in de meeste media veelvuldig te pas en te onpas gebruikt (newspeak?)

de enige functie van een leger in een democratie
Het misbruik van legers, aangevoerd door de moordlust  en de extreem fanatieke wapenexport van de USA,
is een wereldwijd probleem, de moderne pest in deze wereld. Duizenden vierkante kilometers landbouwgrond
zijn onbruikbaar door milioenen mijnen, geproduceerd in de voormalige Sowjetunie en de Verenigde Staten.
De enig overgebleven nuttige functie van een leger in een zich democratisch noemend land is de opruiming van
de mijnen wereldwijd, ontwapening, de verdediging van de natuur tegen verloedering, de verdediging van inheemse
volkeren tegen genadeloze exploitatie van hun leefomgeving, het verdedigen van de oerbossen en van de diepzee 
tegen de plunderaars en het verdedigen van de rechten van de mens onder alle omstandigheden. Als de legers niet 
op heel korte termijn deze functie gaan vervullen gaat de kaalslag van de natuur op het land en in de zee door tot er 
niets meer over is voor de tegenwoordige kinderen en jonge volwassenen.

diepzee
De laatste ontwikkeling is dat met sleepnetten in zee gevist wordt op diepten tot 2 km
waarbij al het bodemleven wordt vernietigd.
Die vissen en koralen hebben een zeer langzaam groeitempo: diepzeevissen worden vaak pas na 30 of 40 jaar
geslachtsrijp. Zij worden soms honderden jaren oud.
De gevangen vissen hebben daarom slechts een minieme kans gehad zich voortgeplant te hebben.
Op de markten in Indonesië en de Phillippijnen worden vissen verkocht die nog nooit eerder zijn gezien en
lopen de kans om zeer snel uit te sterven.

De sleepnetten vernietigen koralen die eeuwen oud zijn. Het herstel van de diepzee na zo'n aanval met
een sleepnet is zeer onwaarschijnlijk. Visserij in de diepzee moet daarom onmiddellijk verboden worden.

Voor implementatie van een internationaal verbod is de marine en de luchtmacht van diverse landen nodig.

Het gaat immers over het belangrijkste wat er is: de overleving van de aarde als ecosysteem en daarmee
de overleving van alle dieren en planten en daarmee de mens.

Het gebruik van extreem sterke sonar door de NATO moet worden verboden omdat het gehoor van 
zeezoogdieren hierdoor wordt vernietigd. Na elke oefening in het opsporen van onderzeeboten spoelen honderden 
bruinvissen, dolfijnen en andere walvisachtigen aan op diverse kusten.

Hans de Jonge  Stichting Visie
E-mail: stgvisie@xs4all.nl

German Nazi Scientologists attacked New York, not Osama Bin Laden


[NOTE: This took the person who wrote it a long time to write it and it took me considerable effort to clean it up. So I thought I'd post it to my web site if only to show some of the things that come into The Skeptic Tank routinely. - flr]

From: <...cuts...flr...@ozbytes.net.au To: FRice@SKepticTank.ORG Date: Mon, 24 Dec 2001 14:59:16 GMT

THE GERMAN NAZI PARTY HIDING UNDER SCIENTOLOGY CORPORATION UMBRELLA ATTACKED US, NOT OSAMA BIN LADEN!

I am a Canadian, a Christian, and I wish to share information with you regarding September 11th attack on U.S.

The war we are in, is an anti-Christian, anti-Semitic, and anti-Muslim political movement to control the world, and it has been planned by Scientology Corporation for more than 40 years. These are German Nazis, yesterday's terrorists all over again.

The Scientology took control of the Toronto Stock Exchange when Ashton Company which is owned by Brian Ashton, a Toronto Counselor for Scarborough, was contracted to do TSE’s network services two years ago. The Scientology Corporation now, after the attack on US, and after the installation of new computer network equipment, probably controls the Wall Street.

The Scientology comprised of many former German Nazis, is a danger to law and order and a source of constant friction in Canada. There is complete lawlessness in our country, and Canada’s citizens do not currently have a working government agency or a court of law to which they can turn for help, because Scientology members have penetrated all government departments and all companies.

SCIS is a privately owned company, not a government agency. RCMP answers to SCIS. It probably needs to be established who actually owns CSIS, and affiliations.

Ten thousand Nazis, SS and Gestapo have been admitted into United Kingdom, and several thousand Nazis have been allowed to settle in Canada after the Second World War, and most have not been punished for their atrocities to humanity.

These individuals are now members of Scientology Corporation and are responsible for destabilizing our society.

Canadian Public Libraries display a book titled: 'Lies About Hitler.' All of our library staff are Scientology members.

When an individual logs onto a school, college or a university website, that individual is redirected to the Library website. Librarians are Scientology/Nazi movement members and undermine the website. Scientologists who work as webmasters undermine the website activities. They purposely break the links on websites. They also leave out the ability for a person to leave a message for that company.

They have strategically positioned their own computer personnel in apartment buildings, to cut into the telephone lines and email of tenants. They use verbal judo and shadowboxing -- 'Conquer through misdirection.'

The priests and ministers in our churches are Nazi/Scientology cult members who have penetrated our churches more than ten years ago, and most of whom are German. They penetrated the Roman Catholic Church through Charismatic movement in the 60s.

Every Canadian government department: CRTC, Human Resources Development Canada, UI Pensions, CIDC, Labor Board, Human Rights Commission, Crisis Centers, Citizen Action Group and The Help Center, Amity and other charities, Health Department, Trillium Ontario Drug Programs Branch, Immigration, Customs,

Revenue Canada, all banks and all finance companies, Air Canada, our schools and churches, libraries, security companies, media, group homes, and all Canadian companies are under total control of the Scientology Corporation, Mohawk College, Sheridan College, McMaster University, and many of our leaders are members of Scientology.

Although much of the population of this movement is German, (former Nazi, SS members and families), followed by Austrian, Hungarian, Yugoslavian, Portuguese; the Nazi/Scientology Corporation marketed and sold its greed driven, hatred and anger filled Hubbard's movement to different groups in a different way.

Civil rights have been violated: our telephones have been illegally tapped, electronic equipment has been illegally installed at our residences, our mail has been intercepted, our email has been read and our Internet activity has been redirected to phony websites. Apartment buildings have computer personnel on site, whose only purpose is to cut into our telephone and cable lines for purposes of snooping on us and reporting on Canadian citizens to Scientology.

They have been fuelling wars throughout the world. Each time two opposing countries were about to settle and to sign an agreement, someone went in and undermined it.

The Eurodollar, the fall of the Berlin Wall, the amalgamation, the conglomeration of municipalities, the split up of USSR and Czechoslovakia into provinces, are all part of the Scientology Corporation movement to control the world. The terms 'globalization,' the 'unification,' 'monoculture' are in fact Nazi/Scientology Corporation’s quest to control the world. Global Television's red globe, as it turns around, at one-point turns into a Nazi swastika.

'What is globalization and borderless world?'

It is a world emptied of every value and principle except one 'accumulation.'

They infiltrated the Royal Bank in early 70s, and this bank is now moving into US. Currently, there are numerous scandals involving the Royal Bank and mortgages. The Nazi/Scientology Corporation merged the Toronto Dominion Bank with Canada Trust Bank; now they have taken steps to merge Scotia Bank with the Bank of Montreal; soon we will have one banking system and they will dictate to us how much we will pay and we will all become their slaves.

They have been undermining the activities of everyone, including their own members. One layer does not know what they other layers are doing, and for that reason they remain. The members are not aware of the full scope of Scientology activities.

Everything is designed to confuse and frustrate. The main street in Nashville, for example, every time it turns a corner, it changes its name. So, in fact, one street in Nashville has 8 names.

They have removed postal code information from our telephone books, and we now must pay for that information.

Those who have been opposing this movement, have been blacklisted by the Scientology and are unable to find employment and are unable to support themselves because their names and their pictures have been distributed in Nazi/Scientology meetings.

Medical mobile units bring medical personnel to homes and Scientology Cult members then proceed to brainwash the public and the unsuspecting.

Tenants in apartment buildings have been video taped without their knowledge, electronic equipment has been used for subliminal messages on tenants in apartment buildings and in hospitals, and the Nazi/Scientology Corporation uses those tapes during their instructional brain washing meetings.

Canadian citizens’ complaints for years have been completely ignored. Currently, all public and school library staff are Nazi/Scientology Cult members. The Nazi/Scientology Corporation, took Amway cult /pyramid scheme and Masonic Lodge under its wing.

Dentists have been implanting electronic tracking devices in the dental fillings. Doctors have been doing the same during surgeries.

The members of this corporation are like sharks, constantly on the move; constantly changing their names, location and residence, location of employment. Their companies constantly change the names because of bad publicity. They frequently repaint their cars.

Electronic theft is rampant; they steal from the government, they steal from the companies, suppliers, their customers, employees, and they steal from each other.

'Walkers' have been trained in psychological coercion in malls and on the streets, to make citizens think they have been singled out. They monitor every public telephone booth and every mailbox. They have already taken measures to get rid of all the public telephones altogether. Some mailboxes have been nailed from the inside.

They have been burning houses, purposely causing car accidents, pouring oil on highways during rain through rigged trucks. They have been flipping cars on the roads electronically, remotely. They also have electronic equipment to give Canadian citizens instructions, either when they sleep

They have rigged parking lot lights and streetlights with electronic sensors, to monitor those who have been electronically tagged with tracking implants. When an individual arrives and parks his car in a parking lot, or passes a street light, that light flickers or goes off completely to signal the arrival of that individual. The same is done in apartment buildings.

The hallway lights are rigged for monitoring purposes, or one of the tenants' lights is rigged in his apartment for purposes of monitoring other tenants.

Many Nazi/Scientology members work full time for several companies simultaneously and collect several paycheques using various aliases and displaying phony family pictures in their offices. Frequent firings are promoted because they need people in transition for recruitment purposes. Men in their sixties start new families with young, under-aged teen-aged girls, as young as 14 years old. Our current consent for sex is age 14.

They have infiltrated charities, women's crises centers, and all donations go to the Scientology.

HR Departments advertise ob positions for appearance purposes only, when the intent all along is to give the position to one of their members. They use code when they speak to each other, so that they can recognize each other.

This is done on regular basis during interviews. During interviews, the candidates are also given psychological tests whose only purpose is to determine if that individual can be manipulated and brainwashed.

Changes to gun control were introduced in 1994 in preparation for this, because they did not want the Canadian population to be able to retaliate.

Under the guise of self-improvement, through their courses, they have brainwashed our entire young population, and turned them into psychopathic robots. They have been brainwashing our children, in our schools and churches with Hubbard's beliefs. Many of the so-called 'churches' in strip malls, and nothing more than brainwashing factories.

To acquire additional money, they have also been converting apartment buildings into condos.

They have been systematically been removing all mail and fax contact and addresses of our government departments from telephone books and company directories, of the companies they either own, control or run.

Recent references to Scientology have been removed from the Internet search engines.

They put people in financial difficulty, by undermining their employment, and then loan them the money at 28% interest. When the individuals are not able to pay, those individuals then become Scientology slaves.

They get into the HR and once there, only members of the Scientology get hired. The security companies alert the HR who do the interviewing either by ringing a bell, or telephoning the HR individual, that the person being considered for the position is opposing to Scientology movement, and should therefore not be hired.

They enter companies by acquiring an electronic pass from one of their people in security. Once they have a pass, they simply show up one day and claim they work for either the department, or the HR sent them, or, they simply create a new department and assign themselves a position. Since the already have a security pass, no one questions it.

When they want a parcel of land, they simply burn the building that has been erected on it. There is such lawlessness in Canada and Canadian citizens do not have a safe political and social environment to protect them from harm.

They first create the crisis, get the individual fired from his job; burn the person's business; burn the person's house; they then recruit these victims under the guise of trying to help them.

When our doctors started leaving Canada by the thousands, that was not for the monetary reasons; it was because of what they knew was coming, and because of what was being asked of them to do.

By creating crisis after crisis, they have created the world in their own likeness. Canada has become a brutal and repressive regime in which its members' civil rights are being violated on a daily basis.

Scientology has either partnered with Microsoft, or their programmers have infiltrated Microsoft and purposely designed Microsoft systems, software and programs with thousands of security loopholes, which allows for easy access into other computer systems.

The computer firewalls, within have been reprogrammed to return messages which indicate that attempted accesses to computers were harmless, and nothing to be concerned about; when in fact, the computer systems’ security has been compromised.

Some software firewalls such as Norton Utilities, Toronto, Canada firewall were designed by the programmers to route customers' email from the ISP servers to Norton servers. The only reason for doing that would be to steal the information in those email messages.

Scientology HR managers, during interviews give psychological tests to applicants, and they hire only those who are suggestible.

More than twenty years ago, they closed many wings of psychiatric hospitals in Canada and put mental patients out on the streets. That gave them a pool of unstable people whom they used and manipulated.

Their security companies illegally monitor voting booths.

The Nazis/Scientologists introduced AIDS in 1958 in England and then sent the seaman to Africa for two years in hopes of killing off the black population.

When that did not quite work to their satisfaction, they then proceeded to brainwash and bribe.

Employment Agencies owned or controlled by the Nazi/Scientology Corporation:

Xycorp, ProTech, MIS Consultants, Allen Personnel, CSI Consultants, Intellitactics, Accounting Advantage, ATS -- Reliance Technical Group, Angus Employment Agency, @Tech (previously Apple One Technical), Centex, Ultimate Staffing, Apple One Employment, Cheryl Craig Careers Corp., HEC Group (formerly Hamilton Executive Consultants), Drake Temporary & Permanent Staffing, The Employment Solutions (TES), Express Personnel Services (franchises), High-Road Personnel, Action Force, Adecco Employment Services Limited, Aimco Labor Lease, Ariel Group International, At_Tech, Avion International, Call Us Ultimate Staffing, Can Work Corp, Contempra Office Personnel, Eagle Professional Services, Hire Purpose The, Jankar Human Resources Inc., In Transit Personnel Inc., Industrial Temporary Solutions Inc., Job-Born Candidate Selection Bureau, Kelly Services, Little Employment Group Inc., Manpower, McIntyre Management Resources, Nationwide Employment Agency, Spherion, (TPI ) Trebor Personnel Inc., SkillTech, Today’s Staffing, Office Team, Olsten Employment Services, Path Employment Services, Prostaff Personnel Inc., Skilltech -- A Division of AHR Industrial Temporary, Spherion Workforce Architects, Staffit, Telco Technical Solutions Inc., Trans-United Consultants Ltd., Transport Help Driver Service, Van Hees Personnel Inc., A & A Personnel, Accountemps, Alternative Human Resources, A Q Personnel, Can Work Corp., Ian Martin Limited, Office Team, Olsten Staffing Services, Skill Tech a Division of Temporary Industrial, TDM Technical Services, Transport Help Driver Service, Trebor Personnel, Ultimate Staffing, Academy of Learning Computer & Business.

These are Nazi/Scientology Corporation owned, controlled, or Scientology member owned companies:

Air Canada (whose president is Milton), (Scientologists in Canada named a town after him), Chapters Bookstores, MacDonalds Restaurants, Wal-Mart Stores, Mohawk College, Trios Technology Training Centers and their testing sites, Sheridan College, McMaster University, Toronto School of Business, Royal LePage Real Estate, Home Depot Stores, Business Depot Stores, Caterpillar Financial (Oakville, Calgary, Nashville), Pangeo-Pharma, CST (this company located at 700 Dorval and 710 Dorval, Calgary and Trinidad monitors banks -- is this legal?), Millennium Care Inc., Med Broadcast, Blast Radius, (a web design company which hosts Med Broadcast, Nike and others), Intermec/Unova -- Mississauga, Seattle, A T & T, Cogeco, Global Television, Global Newspaper, Workopolis job web site, all Internet based job websites, Sprint ISP, Primus ISP, Lara ISP, D.S. Handling, Questica, UPS Courier, Experion, Amex, Toe Kwon Do, The Barn, Food Basics, Comstock, Crime Stoppers Franchises, Royal Laser, Sterling Honda, Halton Honda, Orion Products Crop., Antares Corp., Natural Choice, CITI, Kelsey's Restaurants franchises, Pink Elephant Networking Services, Ontario Energy Savings Corp., KPMG, Clarica, Microsoft Mississauga, Microsoft Seattle, Chem-Dry franchises, CNC Global Employment Agency, Interac, AMAX, Workopolis job site (for all newspapers and all Canadian companies), Jobshark website, Can West Global, Service Master, Rogers, A T & T, Mandarin Restaurants, Alliance Health Care Professionals, Halton Chiropractic and Wellness Clinic, Health and Wellness Care Centre, Ambassador Coffee Service, Mocrosystems Inc., Access Information Services, Accpac Oakville, Sheridan College, At Home Internet, At Home at Work Computers, Balgord Inc., Bedrosian Consulting Corp., Bliss Technologies, Bredet Services Inc., Business Computer Network Inc., CAD-CAM and Unix Consultants Inc., CAS Compact Solutions Inc., Celestine Technologies Inc., Computer Report Systems, Cygnet Information Systems Inc., DBM Systems Inc., DSG Information Solutions, Primus, Sprint, Lara ISP, dbtuneup database consultants, Design Recovery, DIGITALFIRE Computing, Dolfin Com., Don Caster Office Services, Duncan System Specialists, Arthur Murray Dance Studios, Drs. Marcarian, Stirling Furniture, A-1 Antiques, Apple Auto Glass, Apple Employment Agency, London Telecom, British Telecom, AT Automotive, Oakville Entertainment Centrum, The Gym, Ferrone Fitness Centre, CISCO, CAN AM Immigration Services, Belair Direct, High Risk, Affiliated Insurance Management, Fair Insurance, Vince Tomeson Dickerson, Ten Star Financial Services, Powell Insurance Brokers, Pearson Insurance Brokers, Tripemco Insurance, Spriggs Insurance, Elizabeth Interiors, Canada's National Investigation Agency, Protec Building Maintenance Inc., Manning Jewellers, Canac Kitchens, Kitchen Design Plus, Oakville Ceramic Tile, Oakville Kitchen Centre, Appleby Landscape, DalAllegra, Martin & Hillyer, Airport Services, NAV Canada, Mattress Liquidators, CMS Credit, Country Wide Van Lines, Robertson Moving and Storage, Earthlink, Scanell Moving and Storage, Guargian Group of Funds, Heinen, Bronte Natural health Clinic, Roste Group, We Care, Trafalgar Village, Summit Painting, Shred-IT franchises, Walton Paving Ltd., Walton Pools, Burl-Oak Paving, Guargian Pest Control, Apotex Pharmaceutical, Wal-Mart, Air Canada, IPMG, Pearson Insurance, Comstock, Gerrard Ovalstrapping, Moores Clothing Stores, Royal Laser Tech. Corp, RBC Investments, Can West Global, Can West Airline, Apotex, MacDonald’s, Tim Horton's, Jack Astor's franchises, Clarica, ATS, MER (Health Emergency Response Units), The Brick, Mark's Work House, Telus, Toy's-R-US, Chubb Security franchises, PASWord Security and all security companies, Meadowlands, Meadowvale Residential development, Crime Stoppers franchises, D.S. Handling -- Grimsby, Questica , all security companies, all health care and financial institutions, Loews Vanderbuilt Hotels, Ontario Energy Savings Corporation.

Nazi/Scientology Corporation owned or controlled Security companies:

Chubb Security franchises, and Chubb Financial franchises, A-1 Security Systems, A Protection One Security, AA Golan Alarm, AA Welco Protective, AAA Nes Alarms, AAA MX alarms Inc., AM Wass Electronic Security, A-! Protection Services, ADT Security Services Canada Inc., alarm Bridge Inc, Alarm Systems of Canada, Golan alarms, CanGuard, Protection One, Welco Protective Devices Inc., NES alarms, MX Alarms, Alarm- Tech, Alarm Force, All Nite Security Systems Inc., Alliance Security Systems, O & B alarms, Basic security Systems Limited, Bell Guardian, Cocirn Control Systems Inc., Microtec, EKO Security Systems, Custom Home Service Installations, DG Godfrey Communications, EKO Security 18, HR Protection, Lynden Security Systems Inc., Fire Protection Services, Parkwood Security Systems, Fist Security Ltd., Homeguard Canada, Honeywell Protection Services, Interac Alarms Inc., Nutech Security Systems Ltd., PAD Security Products, parkwood Security Systems, PASWord Protection Services, Pro tech Lock and Security, Protection One., Secur-U, Security Advisory Service, Security Headquarters Ltd., Securitylink From Ameritech, Superior Lock and Safe, Superior Security Canada Inc., VIP Security Alarms Inc., Voxcom Security Systems, Cablecom Int's Network Cabling, Brant Telephone, Catech Systems Ltd., CCS Cable Control systems, Deatech Systems Inc., Inside Wire, Multiview Locates Inc., Network Cabling Services Ltd., State Group Limited the, Wallace and Associates Corp., Stirling and Associates Human Resources Services and Security Services, Network and Co., Bell Express Vu., Look Communications, Star Choice, Cogeco, PowerSonic Industries Inc., TelPlus, Telus, Division Technologies, Novadata Information Systems Inc., Paragon Technologies, Pedifox Computer Systems Ltd., Pine Coast Software Inc., Quick Solutions Incorporated, Intermec/Unova, Software Metrics/Equitrac (Software Metrics/Equitrac, RCM Technologies-IT, Sequel Process Design, Skytech Computer Consulting inc., Softfocus, Solid CaDDGroup Inc., Stalworth Technologies Corp., (TCS Canada monitors banks' servers illegally and electronically redirects money into their own accounts), TL Microsystems Inc., Unikoan Inc, Velvet Software Systems, yellow Data Clarity, Akran Networks, CBL Data Recovery Technologies, A-1 electronics Parts, Arco Computers, IT Exchange Inc., Astra Graphics, Automated Design Systems, Drafting Clinic Canada, Envisioneering 3D Multimedia, MKR Productions, Torgon Industries Inc., VCR Active Media, Virtek, Autocad, ACDL Computers, Access Computer Services., Ontim Investments Ltd. ,Germania Club, Hamilton, Ontario, Canada Burlington Social Club, South Service Road, Ontario, Canada.

High-tech invisible, psychological warfare and unregulated experiments including radiation experiments and biological agents are being used on Canadian civilian citizens, and mind-altering weapons, radio-frequency weapons, and electronic mind control is being used on a wide scale.

Instead of butchering a population physically, they can now manipulate the public mentally, virtually enslaving their thoughts. Scientology Corporation now controls this technology and that gives them the power to control the minds of men-all men. This is in flagrant violation of civil liberties.

Scientology has been using on Canadian citizens the RF and EMF weapons, thought-influencing technology, aerial mind control in which radio-frequency broadcasts carry subliminal patters that entrain the listener’s brainwaves into a pre-selected emotional state, EMP guns capable of forcing a car to stop by disabling its electronic systems, causing accidents on highways; neuro-electromagnetic energy, low frequency acoustic propagation, ultrasound and voice-FM, hypersonic sound, ultrasound projection systems capable of ventriloquism at a distance, through-wall radar systems, an enhanced version of computer speech recognition, thought-reading devices - with EEG waves being substituted for sound waves: mining the thoughts, human electronic device implantation for the purposes of two-way communication with the brain, low frequency radio wave technology capable of simulating the brain's own electromagnetic current and produce a trance-like state, fatigue attack weapons, psychotronic weapons used to 'force wake,' communication based on the microwave auditory effect, non-ionizing radiation, sonic transduction of microwave energy, thermal guns capable of heating the body to 105 F and 107 F, seizure guns capable of inducing epileptic-like seizures, magnetophosphene guns capable of using a biophysical mechanism which evokes a visual response centered in the retina leaving their victim sightless, synthetic telepathy, Pavlovian hypnotic triggers, brain entrainment technology, pulsed microwave voice-to-skull transmission, mind altering microwaves, manipulating body and mind by satellite, ultrasound signals, which can be transmitted through the air or piggybacked on to radio/TV signals, subliminal 'silent sound' techniques and psychoacoustic frequencies.

Stationary and mobile land units with electronic offence systems (many housed in large trucks), shipboard and airborne models as well as space-based technology are used for this purpose.

Cloning of emotions: using supercomputers, they analyze human emotional EEG patters and replicate them, then store these 'emotion signature clusters' on another computer and, at will, 'silently induce and change the emotional state in a human being,' forcing people to commit suicide, and induce physical and psychosomatic ailments. Electronically, and remotely they induce heart palpitations, anxiety and depression states.

Doctors then diagnose them as schizophrenics and recruit these individuals into the Nazi/Scientology party.

A secret culture sprang about which enable the players to implement and various developed techniques to cleverly circumvent the democratic processes and institutions.

The crime of murder calls out for punishment as a means of deterrence.

History must not repeat itself. Crimes committed have been so monstrous that they cannot be condoned. After the Second World War most Nazis got away without punishment. This time they must be punished.

We need a functioning legal system, where the facts are properly assessed. Our laws must be changed and these individuals must be considered guilty by association; guilty of murder and guilty of rampage and destruction.

There is no room in our world for bigotry; and bigots who are responsible for this must be jailed. A specific offender cannot always be identified for every crime on the law books, but certain acts are made criminal just the same.

Our criminal code penalizes those who willfully attempt in any manner to obstruct, prevent or deflect the course of justice. Yet, our police departments, our courts, some lawyers and judges have been doing just that. They prosecute victims, but let the criminals and the oppressors go free.

The social fabric of our society is in much greater danger of falling to shreds if the murderers of one organization were left unpunished due to perceived pressure by another. Much of what is wrong with our society is the result of a widespread of infiltration of our churches, schools and libraries and the necessary measures must be taken to excise those individuals and groups.

How many times does our civilization must suffer because of their cruelty? Countless atrocities have been committed against civilian population. It is morally imperative that Nazi/Scientology criminals be brought to justice. There must be a worldwide move to expose Nazi/Scientology individuals, groups and companies. The crime of murder calls out for punishment as a means of deterrence. Canada and other countries must remove the violators and their henchmen.

More than 50 years of inactivity has made Canada a haven for war criminals and they are now holding Canadians and our whole civilization hostage. These criminals destroyed forever the peace and tranquility of millions.

When it comes right down to the need for justice, it does not matter how many Nazi war criminals are residing in our country. One is too many.

Canada, and other countries should have had a functioning mechanism in place. The principle of justice, should be reflected in Canada's laws.

Parliament passed legislation that the crime of mass murder is a criminal act. Killing several thousand U.S. citizens in an attack on U.S. is mass murder.

Our politicians and lawmakers must be held responsible for their continued inaction on Nazi and Scientology criminals.

A country cannot leave a gap in the system of legal protection. Each province or state must be ready and able to deal with the criminal at all times.

Scientology Corporation and its members must repay for wages lost, by those citizens who lost their jobs, not because of fault of their own, but because of actions taken by Nazi/Scientology cult members.

All Scientology 'churches' and meeting places should be closed permanently. Canada and other countries must follow Spain's example, the Scientology Corporation must be dissolved, the members must be held accountable, they must loose their possessions, their jobs, they must go to jail for destabilizing our civilization and must pay for their actions.

But if the law enforcement agencies are the criminals themselves -- then what do we do?

The information regarding the activities of the Nazis and Scientology Corporation must be made public. Their names, their photographs, their activities, the companies they own, how much wealth they have accumulated and the harm they have done to our civilization must all be made public.

This can only be done if publishing houses, radio stations, television stations form a coalition with its own law firm and the information is released simultaneously worldwide.

Once this information is made public, citizens will start to come forward with their own painful stories about cruel treatment and abuse by the Nazis, the Scientology Corporation and by its members. A worldwide class action lawsuit must be launched on behalf of these citizens. The Nazi Party/Scientology secrecy has been their strength; they must be exposed.

An attack on one is an attack on us all. Companies must start hiring older workers to provide a good mix of young and old. The older workers will teach the younger generation about history, social conscience and responsibility which is lacking in our society today.

I am hoping that before I die, I will see a promise of a just society.

We (Christians in war) are called to the hardest of all tasks; to fight without hatred, to resist without bitterness, and in the end, if God grant it so, to triumph without vindictiveness.

Regards,

--------------------------------------------- This message was sent using OzBytes Webmail.
http://www.ozbytes.net.au

The views and opinions stated within this web page are those of the author or authors which wrote them and may not reflect the views and opinions of the ISP or account user which hosts the web page. The opinions may or may not be those of the Chairman of The Skeptic Tank.

Any text written by other authors which may be quoted in part or in full within this exposure of the Scientology cult is provided according to U. S. Code Title 17 "Fair Use" dictates which may be reviewed at http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/107.html If you're an author of an article and do not wish to allow it to be mirrored or otherwise provided on The Skeptic Tank web site, let us know and it will be removed fairly promptly.
Return to The Skeptic Tank's main Index page.

E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank

How to stop the New World Order - Masons crimes immediately
(op 11 september 1991 verkondigt George Bush, de Skull&Bones - vader van
George Walker Bush, officieel de NIEUWE WERELDORDE.
Kan het toevalliger
dat exact 10 jaar later, dus op dezelfde datum: 11 september  2001
 de  inside job
  9/11  werd uitgevoerd door de "freemasons. brotherhoods of death
 and rosicrucians", allen
leden van de zelfde
NIEUWE WERELDORDE?)

http://forums.mirror.co.uk/viewtopic.php?t=49774

How to stop the New World Order - Masons crimes immediately
You must fight for and demand a public register of Freemasons including The Order Of The Eastern Star (female Masons)

This would comprehensively prove if they are a good charitable fraternity or a criminal organisation.

Freemasonry portrays itself that it is all good. It should not have a problem with a public register of their good? members.

After all, wouldn't you like to know if your best friend, family, lawyer, policeman, doctor, emergency services, neighbour, military forces, social services, politician, judge, dentist, tradesman, vet, supermarket, council, postman, religious leader, care worker, etc, is a Mason ? Fact, Freemasonry flourishes on the abuse of your trust.

First of all, write to your local lodge (via signed for letter), we guarantee they will ignore you. Then do a Freedom of Information request (via signed for letter). Then take your results to your Politician (ask if he is a Mason). If you get nowhere, you now know for sure that everything we say is true. Next, you must educate everybody. Start petitions and send/fax/print off copies of this email to everyone in your street, workplace, library, waiting rooms, supermarkets, public transport etc. Knock on the doors of your local lodge (local house of corruption) and ask them questions. Make sure you have a witness, voice recorder and video-cam. Ask them for a public register or about someone you suspect of being a member. We have to waken up immediately, we HAVE to fight this as we are running out of time. Get rid of this Masonic mind-controlled virus and the NWO will fall. No Masonic foot-soldiers = no power. Direct any doubters to the websites below (and follow the links) or get them to read the David Icke newsletters.

Freemasonry is the main tool for the Illuminati - Oil Barons - Bankers - Royalty - World's Richest Families (mainly American/Israelis). These people are responsible for a trillion, trillion crimes (underestimated) against the planet and its contents. All food, fuel, poverty, starvation, misery and energy costs are all manipulated by the NWO. All wars, terrorism, drugs, crime, politics (including Lisbon Treaty) is fabricated by the NWO. They also own all media so they control everything you see, read and hear. All of the laws in every country have been changed to favour the NWO. We are literally being controlled by a criminal network/organisation and they have nasty/vile/despicable plans for us all. Checkout the brilliant truth-seeking websites below and educate yourselves to this very serious situation. Freemasonry is also a mind-controlled religious cult and they DO practice witchcraft.

Give us a public register of the secret societies and the "societies with secrets" (the Freemasons get out clause). Then we will no longer be controlled by a criminal religious cult/network/organisation. If you are a member of Freemasonry, there is nothing to stop you reading what you are a part of. You are just a fool and a tool to be used. Do you really think you'll get the call when it all kicks off? If you are not one of their bloodlines, you are just as dispensable as the rest of us. You ARE being used and temporarily rewarded.

Please don't waste valuable time on their silly Masonic signs, numbers and symbols. It's all designed that way to cloud your investigations. Get focused and start working towards a public register first. Incidentally, why have they got charity status when their ninth degree Mason takes his vows to kill for Freemasonry ? Do not listen to anything from a Mason's head, its brainwashed.

This email is brought to you by the Anti Corruption Party (a support group for victims of Freemasonry) We are all victims but YOU just haven't worked it out yet. Your ignorance is bliss for Freemasonry. Here are some of ACP's friends websites below. Please search for this post elsewhere to get the sites.

See david icke (before you criticize David Icke, who do you think brainwashed you?) Just subscribe to David Icke's brilliant, truth-seeking newsletters. Only £3 per month and 100% accurate reports, the truth on a plate, mate.

This email is brought to you by the Anti Corruption Party (a support group for victims of Freemasonry) We are all victims but YOU just haven't worked it out yet. Your ignorance is bliss for Freemasonry. Here are some of ACP's friends websites below........... Read what each one has to say about the Freemasons.

www.davidicke.com (before you criticize David Icke, who do you think brainwashed you?) Just subscribe to David Icke's brilliant, truth-seeking newsletters. Only £3 per month and 100% accurate reports, the truth on a plate, mate.
www.educate-yourself.org http://www.henrymakow.com http://www.ljpr.info
http://www.ivanfraser.com http://www.rense.com http://www.rinf.com
http://www.prisonplanet.com http://www.joestirling.com
http://www.theforbiddenknowledge.com http://www.democraticreform.info http://www.surveillanceissues.com http://www.clubconspiracy.com
http://www.stopcp.com http://www.thetruthseeker.co.uk
http://www.cuttingthroughthematrix.com
http://www.saintsalive.com/freemasonry/trojanhorse.html
http://www.thehiddenevil.com/ http://www.lesdove.blogspot.com/ http://antinewworldorder.blogspot.com/2007/02/rockefeller-bloodline_22.html
http://www.martinfrost.ws/ http://www.ukcolumn.org/home/ Juri Lina
http://www.freemasonrywatch.org/masonicdisinformation.html
http://www.conspiracyarchive.com http://geocities.com/mindbendingtrail/ http://www.atlanteanconspiracy.com http://www.totse.com
http://www.thehiddenevil.com

If you are still skeptical about what we have to say about Freemasonry, please read this factual, (ultimate) truth about the Freemasons. It's by Gordon Kameron, you can download it for 50p ($0.91). This book is only 68 pages long so there is no excuse for not reading this excellent truth. You will not find these secrets revealed in any lodge or admitted to by any Mason. You can find it here....... http://stores.lulu.com/GORDONKAMERON Just how much more facts, truths do you need ? take action now, today.

Let ACP put it this way, 99% of the public are not aware of Masonic Theatre, where Masons actually stage situations that look normal to the untrained eye. In every situation you can think of. For example, almost every person who works in the emergency services is a Mason. Now, where lies their impartiality as a creditable witness ? So, when you see these people on the Masonic owned media as a witness, who are you going to believe ? 9/11 - 7/7 - Diana, etc. Simple logic, we need a public register of Freemasons, Co Masons and the Order The Eastern Star (female Masons).

Anti Corruption Party contact details....... ACP, 93 Ashburn Road, Glasgow G62 7PQ Scotland. You can call 07799 612 227 or 07954 209 674 and leave a message, we will call you back or you can email acparty@ntlworld.com or voacs@mac.com You can also contact us through the website forums above. Anonymous communications are usually ignored. Make sure you get a genuine reply as these crooks are protecting their plunder. Technology is brilliant, we pay for it and the criminal Masonic members get to abuse it. Question, why don't the authorities investigate Freemasonry ? Join ACP, its free, just send your email and we'll send you our regular ACP newsletter. Forward this to all or we all fall. Let's stop these destroyers of society. Stop the NWO's criminal Masonic foot-soldiers now. We do not want a register of any other club, group or organisation. Masons will argue their human rights, talk to their victims first.

If you are a law abiding taxpayer then you are a member of ACP. Spread the word, make a flyer, start a local group of truth-seekers, put it onto the forums, copy this and distribute. Or you can get involved in our latest project at www.wholetruthcoalition.org/ Don't waste your time with low level Masons, they know nothing about the evil inner core of Freemasonry.

Petition:
We the undersigned demand a public register of Freemasons, Co Masons and The Order Of The Eastern Star (female Masons).

This would comprehensively prove if they are a good charitable fraternity or a criminal organisation.

Please read this factual, (ultimate) truth about the Freemasons. It's by Gordon Kameron, you can download it for 50p ($0.91). This book is only 68 pages long so there is no excuse for not reading this excellent truth. You will not find these secrets revealed in any lodge or admitted to by any Mason. You can find it here....... Just how much more facts, truths do you need ? take action now, today.

These are just a few of the thousands of good guys we would like to put here, but just follow the links and the truth will blow you away. Sincere apologies to the good guys websites that we didn't manage to fit in. We must advise you to avoid the conspiracy site "Above Top Secret". Totally run by Masons who ban or discredit anything anti-Masonic or any logical, reasonable point of view.

Anti Corruption Party contact (search online) and leave a message, we will call you back or you can PM us. You can also contact us through the website forums above. Anonymous communications are usually ignored. Make sure you get a genuine reply as these crooks are protecting their plunder. Technology is brilliant, we pay for it and the criminal Masonic members get to abuse it. Simple logic, why don't the authorities investigate Freemasonry ? Join ACP, its free, just send your email and we'll send you our regular ACP newsletter. Forward this to all or we all fall. Let's stop the NWO's criminal Masonic foot-soldiers now.
_________________
We are all victims of Freemasonry, only........ YOU haven't figured it out yet. We at the Anti Corruption Party do not hate Masons or anybody, only ignorance and evil.
THE BIOLOGICAL JEW 
Meer internetpagina's over Schurkenstaat USA: 1 2 ,   3 en  4

*USA is the most virulent rogue nation on earth

Professor Marc W. Herold  Ph.D., M.B.A., B.Sc.
heeft 3767 civiele slachtoffers van de USA bombardementen in Afghanistan geteld:
* A Dossier on Civilian Victims of United States'  Aerial Bombing of Afghanistan: 
     A Comprehensive Accounting
Wie vermoordde John F. Kennedy?

Alternatieve gedachten    Gifgasaanval op Koerden niet door Saddam?
* Talibaan krijgsgevangenen hebben ook mensenrechten
*  De aanval op het WTC en het Pentagon
*  DOMHEID
* Vier boeken van Willem Oltmans over de USA interventie-politiek van de laatste 50 jaar
* Skull & Bones  skull & bones voor kinderen:  http://www.whitehouse.org/kids/index.asp
* Lijst met USA interventies vanaf 1775
* De volgende oorlog (tegen Irak natuurlijk)
* startpagina Stichting Visie
e-mail
KVK 41210915
Postgiro 1611436 Amsterdam

 
Hypocrisie rond massavernietigingswapens in het Midden-Oosten
                                                      
door Ludo De Brabander 

De VS en Groot-Brittannië drijven de confrontatie met Irak verder op. Saddam Hoessein is geen doetje, zoveel is zeker. Maar twee Golfoorlogen, de verplichte ontmanteling van massavernietigingswapens en een jarenlang embargo hebben ervoor gezorgd dat Irak militair compleet verzwakt is. Maar zelfs na toegevingen van Bagdad zetten Bush en Blair alles op oorlog. 

    Overdrijvingen worden daarvoor niet geschuwd. Inspanningen al evenmin: de Britse premier Blair beweegt hemel en aarde om zijn landgenoten te overtuigen van de dreiging die van Irak uitgaat en hij publiceert gretig ‘bewijzen’. Daarbij worden twee aspecten bewustop de achtergrond gehouden. De bewapening van Saddam Hoessein tijdens de Iran-Irak-oorlog door dezelfde oorlogsstokers en andere westerse landen en de reële dreiging die uitgaat van het rechts-extremistische regime in Israël. Dat beschikt over een gevaarlijk nucleair monopolie in het Midden-Oosten, zonder dat daar een haan naar kraait. 

    Irak en de Verenigde Staten leven nu al meer dan tien jaar op voet van oorlog. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat de Golfoorlog nooit is geëindigd. Volgens de  officiële versie draait de crisis rond de ontmanteling van de Irakese massavernietigingswapens. Irak is daartoe verplicht sinds de VN-Veiligheidsraad op 3 april 1991 resolutie 687 stemde. De resolutie verplicht Irak tot stopzetting van de productie en ontmanteling van het chemische, biologische en nucleaire arsenaal en de lange afstandswapens. 

    Bagdad moest zich onderwerpen aan streng toezicht van UNSCOM (United Nations Special Commission). Eens ontwapend zou Irak verlost worden van de economische sancties, die al in de eerste week van de Golfcrisis (VN-resolutie 661 en herbevestigd in resolutie 687) in augustus 1990 werden ingesteld. 

    De inspecties zouden al gauw tot spanningen leiden. Irak en voormalige VN-inspecteurs beschuldigden UNSCOM ervan een instrument te zijn in handen van de VS. 
    Zo bestond twee derden van het inspectieteam uit Amerikanen. Later zou blijken dat UNSCOM inderdaad gebruikt werd voor onvervalste spionageactiviteiten. De vroegere chef van UNSCOM, de Zweed Rolf Ekéus, liet achteraf horen dat de VS-regering door infiltratie van agenten in de inspectieteams en de plaatsing van 
afluisterapparatuur, de schuilplaats van Saddam Hoessein probeerde te achterhalen.(1) Ekéus beschuldigde de VS en "andere leden van de VN-Veiligheidssraad"   ervan dat ze "de leiders van het inspectieteam onder druk zetten om inspecties uit te voeren die controversieel waren vanuit Irakees oogpunt, en daarbij een  blokkering schiepen die gebruikt kon worden als rechtvaardiging voor een directe militaire actie".(2) Ook ex-inspecteur Scott Ritter bracht een gelijkaardig verhaal. 
    Hij noemde de inspecties een "farce" en stelde dat er informatie werd doorgespeeld aan Israël, de grootste vijand van Irak.(3) 

    Butler in dienst van VS

 Vooral het toenmalige hoofd van UNSCOM, Richard Butler, was kop van jut. Volgens Irak stond hij gewoon in dienst van de VS. Irak verbrak de relaties met UNSCOM in juni 1998. In een brief aan de VN-Veiligheidsraad beschuldigde Bagdad Butler ervan de Veiligheidsraad te misleiden. De inspecties zorgden voor toenemende spanningen. Richard Butler was niet meteen een diplomaat. Op het hoogtepunt van de crisis, in december 1998, moest Butler een rapport opmaken  waaruit moest blijken in welke mate Irak zijn belofte van 14 november respecteerde tot volledige samenwerking met de VN-inspecteurs. Volgens verschillende Midden-Oostenkenners, liet Butler daarbij na zijn inspectieteamleden te consulteren en stond hij in voortdurend contact met de Verenigde Staten. De kritiek op Butler 
groeide, ook in de VN-Veiligheidsraad.(4) Tijdens een ontmoeting van de ‘Gulf Cooperation Council’ (Golfsamenwerkingsraad) moest VN-Secretaris-Generaal Kofi  Annan toegeven dat Butler een arrogant type was: "Ik weet dat de taal die Butler soms gebruikt scherp is en vrij van diplomatie. Een zaak die veel mensen in de wereld droevig stemt."(5) 

    Scott Ritter, ex-inlichtingsofficier van de VS-Marine en als inspecteur door Saddam als de meest ‘provocatieve’ omschreven, stelde dat de VS aan Butler "vroeg om de toon in zijn rapporten te verharden om de bombardementen te rechtvaardigen".(6) 

    Volgens Irak hadden de inspecties er al lang voor gezorgd dat het land volledig is ontwapend. Irak wilde eindelijk van het sanctieregime verlost worden, wat maar  kon van zodra formeel aanvaard werd dat de ontwapening van Irak een feit was. (7) De VS en Groot-Brittannië hadden daar weinig oren naar. Nochtans waren alle inspecteurs, op Butler na, het er over eens dat Irak’s arsenaal zo goed als vernietigd was.(8) In een interview met CNN op 17 juli 2002 bevestigt Scott Ritter dat nog eens: "Tegen december 1998 hebben we 90 tot 95 procent van Irak’s massavernietigingscapaciteit in rekening kunnen brengen. Wij vernietigden alle fabrieken, alle productiemiddelen. We konden sommige wapens niet in rekening brengen, maar chemische wapens hebben een levensduur van vijf jaar. Biologische wapens hebben een levensduur van drie jaar."(9) Butler rapporteerde dat inspectieteams geen vrije toegang kregen, hoewel in werkelijkheid op 300 inspecties die in minder dan een  maand tijd werden uitgevoerd slechts drie incidenten zijn gemeld.(10) 

    Toch vonden de VS en Groot-Brittannië het verslag van Butler een voldoende argument om operatie ‘Desert Fox’ te starten. In de nacht van 16 op 17 december begonnen Amerikanen en Britten Bagdad en andere steden 70 uur lang te bombarderen. 

    De bombardementen haalden weinig uit. UNSCOM liep uit op een complete mislukking. Frankrijk nam het voortouw van een groeiende groep landen die aandrong op een andere VN-politiek. De werking van UNSCOM moest worden herbekeken: niet langer meer verrassingsinspecties, maar een continue controle op lange   termijn. Frankrijk wilde overigens met de hervorming van UNSCOM zich op een elegante manier ontdoen van de omstreden Butler. Ook Rusland en Egypte drongen aan op zijn ontslag. 

    Protest tegen sanctieregime

    Bovendien kwam er ook meer en meer protest op het sanctieregime tegen Bagdad. Allerlei rapporten maar ook uitspraken van hoge VN-functionarissen bevestigden  wat al eerder werd vermoed: de sancties zijn een ramp voor de burgers. Denis Halliday, de man die het ‘olie-voor-voedsel’-programma tot aan zijn vertrek leidde  heeft het zelfs meermaals over ‘genocide’.(11) 

    Volgens Halliday controleren de VS de volledige economie van Irak en zijn er al rond 1 miljoen kinderen gestorven. "Een groot deel van de burgerbevolking van Irak  wordt bedreigd door de boycot die de VN tegen het land heeft uitgeroepen. En onder het mom van VN-resolutie 687 bombarderen Amerikaanse en Engels  vliegtuigen voortdurend burgerdoelen."(12) Elders stelde Halliday nog: "Bovendien heeft Scott Ritter, de wapeninspecteur die menig VN-functionaris ‘de grootste 
    cowboy aller Amerikanen’ noemde, twee jaar geleden al gesteld dat de Irakese wapenprogramma’s – biologische, chemische en onventionele – absoluut dood zijn  en niet snel zullen herrijzen" en dus sancties niet meer nodig zijn."(13) Op de groeiende kritiek tegen de sancties antwoordden de VS dat de humanitaire uitzonderingen op het sanctieregime misbruikt werden door Irak, waardoor de goederen niet op de juiste bestemming kwamen. 

    Resolutie 1284 moest een einde maken aan het aanslepende gebakkelei over UNSCOM (Frankrijk, China en Rusland onthielden zich in de stemming). Er werd een nieuw orgaan opgericht: UNMOVIC (UN Monitoring, Verification and Inspection Commission).(14) Aan het hoofd kwam de Zweed Hans Blix, oud-minister van  Buitenlandse Zaken en van 1981 tot 1997 hoofd van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen. In die functie was hij al belast met de   zoektocht naar nucleaire wapens in Irak. De resolutie bepaalt dat de Veiligheidsraad kan overgaan tot opschorting van de import- en exportsancties voor een periode  van 120 dagen indien Irak gedurende 120 dagen heeft samengewerkt met de wapeninspecteurs. Daarna kunnen de sancties eventueel opnieuw worden ingesteld indien UNMOVIC zou vaststellen dat Irak opnieuw weigert samen te werken. 

    Irak bleef echter op het standpunt dat het niet meer moet weten van de inspecties en eiste de onmiddellijke opheffing van de sancties. Resolutie 1284 veranderde  uiteindelijk weinig. De sancties bleven ook in de Veiligheidsraad ter discussie staan en de inspecteurs geraakten nog altijd niet ter plaatse. Ook de kritiek bleef onveranderd dezelfde. Hans von Sponeck, die Halliday opvolgde stapte op zijn beurt in maart 2000 op uit onvrede met de sanctiepolitiek: "Bestellingen van 
    hulpmateriaal worden getroffen door veto’s, gelden door de VS geblokkeerd. Ik noem dat ethisch onverantwoord".(15) Von Sponeck deed een oproep om hulp aan de gewone Irakezen los te koppelen van de ontwapening. 

    Nu heeft het Irakese regime laten weten toch in te stemmen met wapeninspecties. De regering Bush, die er in werkelijkheid op uit is om gewoon Saddam Hoessein ten val te brengen, komt daardoor in een moeilijkere positie, omdat een belangrijk argument om een grootschalige militaire operatie uit te voeren is weggevallen. 
 

Wat verzwegen wordt

    Sinds kort is Premier Blair druk in de weer om de slechte wil van Saddam Hoessein aan te tonen. Om een vrijgeleide te bekomen voor militaire actie is hij op de  proppen gekomen met een rapport dat moet ‘bewijzen’ dat Irak onverdroten verder bouwt aan zijn arsenaal massavernietigingswapens en een ernstige bedreiging  vormt. "Hij moet gestopt worden" aldus Blair. "Rapporten van veiligheidsdiensten maken duidelijk dat hij werkt aan de uitbouw van zijn capaciteit aan 
    massavernietigingswapens en het is de overzeese overtuiging dat hij deze wapens zou inzetten voor zijn vitale regionale belangen."(16) 

    Iedereen weet dat Saddam Hoessein geen doetje is. Maar de energie die gestoken wordt in het demoniseren van het Irakese regime en de daarbij geleverde  immense militaire inspanningen moeten bij elk gezond denkend wezen vraagtekens doen rijzen. Blijkbaar is het politiek geheugen kort. Wie lag er wakker van  diezelfde Saddam Hoessein toen hij onder het oog van de hele wereld deportaties en slachtpartijen onder de Koerden aanrichtte of chemische wapens aan het Iraanse front inzette? 

    Boter op het westers hoofd

    De politieke verontwaardiging over de wreedheid van het regime bleek tot aan de tweede Golfoorlog zo goed als afwezig. Amerikaanse, Britse, Duitse en andere  westerse bedrijven hebben immers aan Irak de noodzakelijke technologie geleverd voor de aanmaak van massavernietigingswapens.(17) Nadat de regering Reagan 
in het midden van de eerste Golfoorlog (tussen Iran en Irak) Irak verwijderde van de lijst van staten die het terrorisme steunen, gingen er tussen 1985 en 1990 massa’s producten met militaire toepassingen naar Irak. Het waren voornamelijk Duitse bedrijven die in Irak de bedrijven bouwden waar mosterdgas en de zenuwgassen Sarin en Tabun werd geproduceerd. Vanuit de VS kwam de technologie nodig om chemische wapens aan te maken.(18) In 1988 zou Bagdad een contract verlenen aan het Amerikaanse bedrijf Bechtel Corporation voor de productie van ethyleen oxide (nodig voor de aanmaak van mosterdgas), een bedrijf waar   voormalig VS-Staatssecretaris George Schultz in het bestuur zou gaan zetelen.(19) De productiecapaciteit van zenuwgas verzonk met 48 ton overigens in het niets  met wat de VS produceerden begin jaren ’70 (naar schatting 1.000 ton). Irak bleef trouwens ook na de oorlog tegen Iran afhankelijk van het Westen omdat het niet in staat was elementair phosphorus, een noodzakelijke basisstof voor zenuwgas, zelf te produceren. Een zelfde verhaal voor mogelijke biologische wapens. De VS  bezorgden Irak culturen van verschillende besmettelijke ziekten, tussen 1985 en 1991, los van het feit of het voor militaire dan wel civiele doelen diende. Het   VS-bedrijf Sigma Chemie was er verantwoordelijk voor dat nog in 1991 Irak in het bezit kwam van belangrijke virussen en mycotoxines.(20) 

    Ook voor de ontwikkeling van nucleaire wapens speelden VS-bedrijven een belangrijke rol. Veertig procent van de uitrusting van Saad 16, een complex voor  onderzoek en ontwikkeling van raketsystemen en atoomwapens kwam uit de VS. Het gaat om de bedrijven Hewlett Packard, Tektronix en Wiltron. 93 procent van 
het verrijkt uranium van Irak was afkomstig van Frankrijk, dat het goedje leverde in de jaren ’80. De in 1981 door Israël vernietigde kernreactor in Osira, was eveneens van Franse makelij. Maar Irak had onvoldoende plutonium om nucleaire wapens te maken, noch beschikt het land over een beschikbare raket om  kernkoppen te dragen. 

    Irak was zonder twijfel volop aan het werken aan een programma voor massavernietigingswapens. Dat het Irakese leger ook bereid was deze effectief in te zetten  hebben we gezien in de oorlog tegen Iran en aan de gasaanval op de Koerdische stad Halabja, waarbij zeker 5.000 burgers het leven lieten. De Verenigde Staten  wisten dat maar al te goed, maar zagen daar geen graten in. In Washington zat de schrik er goed in dat Iran de overhand zou halen tegen Irak.Bagdad moest dus 
gesteund worden. Niemand minder dan Donald Rumsfeld, Reagan’s speciale afgezant en nu minister van Defensie in de regering van Bush, overhandigde Saddam Hoessein een brief waarin Reagan aanbood de diplomatieke relaties te hernieuwen en de economische en militaire banden aan te halen".(21) Behalve een gevreesde overwinning van Iran zat ook olie in het verhaal. Marvin Feuerwerger, een medewerker van het Pentagon onder Reagan gaf olie, naast Irak’s strategische positie, op als belangrijkste argument om het land van wapens te voorzien. "We praten over een land met de tweede grootste voorraad aan oliereserves, 50 miljard aan cash reserves en nog eens 80 miljard dollar aan kredieten van Arabische landen en andere staten. Al dat geld, samen met Irak’s potentieel om een tegenwicht te vormen voor Iran in de Golf, maakte van Irak een belangrijke klant". 

    De Israëlische massavernietigingswapens

    De hele discussie over Irakese massavernietigingswapens zou ons bijna de Israëlische massavernietigingswapens doen vergeten. Niet toevallig weigeren de grootste voorstanders van een oorlog tegen Irak, VS en Groot-Brittannië, een niet onbelangrijk onderdeel van de bewuste VN-resolutie 687 uit te voeren: "de dreiging die alle   massavernietigingswapens uitoefenen, wegen op de vrede en de veiligheid in de regio alsook is er de noodzaak om te werken aan een zone die dergelijke wapens uitsluit." Verder onderstreept punt 14 van de tekst dat alle maatregelen voor de ontwapening van Irak gebeuren in een context waarvan "de objectieven eruit bestaan een zone in het Midden-Oosten te creëren die vrij is van massavernietigingswapens en alle draagraketten." Dit maakt dat er niet alleen verplichtingen voor Irak staan ingeschreven, maar ook voor de andere ondertekenaars van deze tekst.(22) 

    En dat er massavernietigingswapens in Israël aanwezig zijn, staat onomstotelijk vast. Israël was tegen 1988 in het bezit van naar schatting 200 nucleaire wapens (23), een arsenaal dat volgens bepaalde bronnen wel eens heel wat groter zou kunnen zijn. Het blijven schattingen omdat Israël naast India en Pakistan vooralsnog weigert  het Non Proliferatieverdrag (NPV) te ondertekenen. 187 andere staten deden dat wel. Binnenkort zal ook Cuba tekenen. 

    Het NPV verplicht de ‘erkende’ nucleaire machten (VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China) om geen atoomwapens of militaire nucleaire technologie te  transfereren naar andere staten. Niet-atoommachten verbinden zich er toe om geen atoomwapens te verwerven. Een controlemechanisme, het Internationaal 
    Bureau voor Atoomenergie (IAEA), ziet er op toe dat alles volgens de spelregels verloopt. 

    Omdat Israël het verdrag niet heeft getekend is de controle op het Israëlische kernwapenarsenaal onbestaande. Tijdens een herzieningsconferentie van het NPV in 1995, is er bovendien een resolutie gestemd die duidelijk op het Israëlisch nucleair arsenaal is gericht. Ten eerste worden "alle staten in het Midden-Oosten die dat 
    nog niet hebben gedaan, opgeroepen zonder uitzondering zo vlug mogelijk tot het verdrag toe te treden en hun nucleaire faciliteiten onder de volledige controle te  plaatsen van het IAEA". De resolutie vraagt verder, net zoals in de ‘Irak’-resolutie en in resolutie 49/71 van de Algemene Vergadering van de VN, dat er effectief  werk wordt gemaakt van een zone vrij van massavernietigingswapens. 

    Kort nadat Iran een ballistische raket testte, de Shahab-3, liet de voormalige Israëlische premier, Shimon Peres, op 13 juli 1998 op een persconferentie in Jordanië, voor het eerst publiekelijk verstaan dat Israël in het bezit is van atoomwapens: "Israël bouwt aan een nucleaire optie niet om Hiroshima, maar om Oslo te  bekomen."(24) Intussen beschikt Israël naar schatting over 350 tot 500 kg ‘weapon grade’ plutonium. Dat wordt aangemaakt in de reactor in Dimona die al sinds 
1964 operationeel is. De bewijzen van het bestaan en de activiteiten van Dimona kwamen er na de publieke verklaringen van de uit Israël gevluchte kernfysicus, 
    Mordechai Vanunu, die zijn verhaal met wetenschappelijke gegevens en foto’s in 1986 liet publiceren in de Sunday Times. Hij werd kort daarna in Rome door de Mossad in de val gelokt, mishandeld, ontvoerd en in een geheim proces tot 18 jaar gevangenis veroordeeld. De eerste twaalf jaar daarvan bracht hij door in isolement  in een veel te kleine cel. 

    Het Israëlische nucleaire programma dateert al van de jaren veertig. Het werd opgestart in het Weissman Instituut voor Wetenschappen onder de directie van Ernst  David Bergmann, de vader van de Israëlische bom, die in 1952 de Israëlische Atoomenergie Commissie oprichtte.(25) Het grootste deel van de technologische 
    nucleaire ondersteuning kwam vanuit Frankrijk, waardoor de reactor in Dimona kon worden gebouwd. Ook de VS waren van in het begin actief, door in te staan  voor de opleiding van Israëlische nucleaire wetenschappers en door de levering van nucleair gerelateerde technologie, zoals de kleine reactor voor onderzoek (1955) 
onder het programma ‘Atomen voor Vrede’. Uranium werd geleverd door het Apartheidsregime in Zuid-Afrika. Naast nucleaire wapens werkt Israël ook zo goed als zeker aan een programma voor de aanmaak van biologische wapens, meer bepaald in Nes Tziyona Biological Institute (Tel Aviv).(26) Vermoedelijk werd met   het Apartheidsregime samengewerkt voor de ontwikkeling van een ‘etnobom’. Israël heeft in elk geval het verdrag dat het verbod op biologische wapens regelt niet  getekend. Ook zou Israël over een productiecapaciteit beschikken voor mosterd- en zenuwgas, hoewel vermoedelijk nog niet gemonteerd op ballistische raketten.(27) 
    Het verdrag op verbod van chemische wapens is in 1993 getekend, maar de ratificering blijft uit. 

    Zeker is dat Israël alles heeft van een nucleaire grootmacht. Tel Aviv beschikt over de zesde voorraad militair plutonium in de wereld met gesofistikeerde dragers en lanceersystemen. Daaronder 50 Jericho-2 raketten met een reikwijdte van 1.500 km en 50 Jericho-1 raketten met een reikwijdte van 500 km. Onbevestigde  rapporten melden dat Israël op dit ogenblik hard werkt aan Jericho-3 die tot 4.800 km ver zouden reiken, wat betekent dat zelfs Europa binnen Israëlisch nucleair bereik komt. Israël beschikt daarnaast over een hele reeks gevechtsvliegtuigen die eveneens met atoomwapens kunnen geladen worden (2 F-15I, 6F-15D, 18 F-15C, etc…). Nog niet zolang geleden heeft Tel Aviv zijn nucleaire militaire capaciteit verder uitgebreid, dankzij de ingebruikname van drie ‘Dolphin’duikboten geleverd  door Duitsland. Deze duikboten beschikken over het meest geavanceerde gevechtssysteem.(28) Ze zijn geschikt om langeafstandskruisraketten (zoals Tomahawk  met een draagwijdte van 1.500 km) te lanceren. Dat betekent dat Israël via lucht, land en zee een ‘nucleaire Triangel’ heeft voltooid. 

    Dat arsenaal staat ook onder geen enkele internationale controle, zoals door het Internationaal Bureau voor Atoomenergie (IAEA). De pers is het zelfs verboden om er rechtstreeks over te berichten. Enkel berichten in de buitenlandse pers mogen gebracht en besproken worden. 

    De Israëlische regering kiest er vooralsnog voor om de dubbelzinnigheid over haar atoomwapens te bewaren, omdat de huidige situatie, aldus Shimon Peres, er voor zorgt dat iedereen voldoende overtuigd is van de nucleaire afschrikking zonder tegelijk de status van duidelijkheid te hebben wat het gemakkelijker zou maken om Israël aan sancties te onderwerpen. 

    In hoge militaire kringen wordt onderzocht of de dubbelzinnigheid behouden moet blijven. Dat neemt niet weg dat alsmaar openlijker over atoomwapens wordt gesproken. David Ivry, in 1998 de directeur-generaal van het ministerie van Defensie, spreekt over een ‘second strike capability’ en alludeerde op de VS-doctrine tijdens de Koude Oorlog, de ‘wederzijdse verzekerde vernietiging’ (MAD), "als model voor Israël".(29) Hoewel Israël het NPV niet heeft getekend verhinderde dat  niet dat beide landen in 1998 een ‘Memorandum of Agreement’ hebben afgesloten tegen dreigingen van regionale raketten en massavernietigingswapens. (30) In het  memorandum geen woord over het gevaar van Israëlische preventieve aanvallen, noch over het Israëlische arsenaal massavernietigingswapens. 

Israël bezit een nucleair monopolie in het Midden-Oosten zonder dat er zicht is op de nucleaire strategie, het arsenaal en zonder enige controle van externe instanties. Dat is een gevaarlijke situatie. Uitspraken van hoge officieren en defensiespecialisten tonen dat wel eens meer dan louter afschrikking in het geding zou kunnen zijn. Generaal-majoor Yitzhak Ben-Yisrael, hoofd van de Bewapeningsadministratie voor Onderzoek en Ontwikkeling stelt dat behalve een afschrikkingpolitiek ook een preventieve aanvalscapaciteit noodzakelijk is. "Een klein land kan niet voor lange periodes in gevecht gaan. Een preventieve aanval is daarmee in overeenstemming". En hij vervolgt: "je kunt niemand afschrikken behalve door je capaciteit te tonen". Vooral het debat in Israëlische defensiekringen over hoe te reageren in geval van een aanval met chemische of biologische wapens doet het ergste vrezen. Shai Feldman, directeur van het Jaffa Centrum voor Strategische Studies aan de universiteit van Tel Aviv, zegt dat Israël er op voorbereid dient te zijn om elk wapen te gebruiken – nucleaire wapens inbegrepen – indien het wordt aangevallen met chemische en biologische wapens.

Het Israëlische arsenaal is veruit superieur en zorgt voor gevaarlijk ongelijke militaire machtsverhoudingen in het Midden-Oosten. De dreiging is reëel, zeker omdat de actuele politieke situatie in Israël alle kanten uit kan, inclusief een nog grotere greep van extreemrechts op de politieke arena. De Israëlische academicus Israel Shahak vreest "het perspectief dat Gush Emunim, of rechtse Israëlische fanatici of waanzinnige Israëlische legergeneraals de controle verwerven over nucleaire wapens,..." Ariel Sharon zelf is in elk geval onvoorspelbaar.

Een oorlog tegen Irak zou wel eens tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Massavernietigingswapens hebben immers de eigenschap om geen onderscheid te maken tussen militairen en burgers, militaire installaties of scholen en ziekenhuizen. Van welke kant ook. Massavernietigingswapens kunnen best zo snel mogelijk ontmanteld worden.

 

Bush Administration's Involvement in Bombing Pan Am 103

by Joel Bainerman
(May/June 1997 issue)

If the entire story behind the bombing of Pan Am 103 over Lockerbie, Scotland in December l988 is ever fully exposed, most people just simply wouldnt believe it. Not only were various agencies of the U.S. Government at least partially responsible for the terrorist attack, the Bush Administration tried to cover up their involvement; and, as vice president, Bush is reported to have made as many as four secret trips to Damascus offering arms to Syria in return for the hostages held in Lebanon.

If the true story behind Pan Am 103 ever finally does come out, Yuval Aviv can take much of the credit.

I met a lot of strange characters during the research for my book The Crimes of a President (SPI Books, 1992), but Yuval Aviv was by far the most intriguing. I met Aviv for the first time in October l991. After a three-hour meeting, I walked out of his Madison Avenue office with my head spinning. Aviv had a certain charm about him that made him very likable, even if you didnt quite trust his information or understand his motives. He claims to be a former Mossad official who immigrated to the U.S. in l978. Shortly thereafter, he opened his own investigating firm called Interfor.

Aviv told me a lot of stories, some of which I had already checked out and found to be false. Some were verified by other sources. Like most sources investigative journalists come across, some of Avivs information was good, some wasnt. Where Aviv does come through with flying colors though is in his version of what happened to Pan Am 103, the plane that blew up over Lockerbie, Scotland on 21 December l988.

Avivs firm was hired by Pan Ams insurer in the Spring of l989 to investigate the crash. Of all the journalists and intelligence sources I met who knew Aviv, all of them agreed that his report on Pan Am 103 is the closest thing yet to the truth. The only problem is that what he has to say about the incident isnt what the Bush Administration wants to hear. In September l989, Interfors report was made public. In it, Aviv claimed that a CIA team headquartered in Western Germany is largely responsible for the bombing.

Thats not what the U.S. Administration claims. For the first two years after the crash, all the evidence pointed to Syria and Iran as the culprits. It was believed that Iran bankrolled the operation in retaliation for the 3 July l988 shooting down of a scheduled Iranian airbus in the Persian Gulf by the USS Vincennes, killing 290 people. Previously, U.S. investigators had traced a wire transfer of several million dollars from Teheran to a bank account in Vienna controlled by the Popular Front for the Liberation of Palestine General Command under the leadership of Ahmed Jibril (US News & World Report, 25 November l99l).

The outbreak of the Gulf War changed all that. When Saddams troops rolled into Kuwait, the Administration needed to bring Syria into the coalition effort. The following Summer, Bush sat down with Syrian President Hafez Assad in Geneva and ushered in a new era in Syrian-American relations. As a result, focus had to be deflected away from Syrian-sponsored Ahmed Jibrils terrorist group.

Lo and behold, in November l99l, U.S. prosecutors announced that their three-year investigation produced no evidence that either Iran or Syria were involved. Instead, they believed two Libyan intelligence officials and the Tripoli Government were responsible for the bombing (New York Times, 15 November l99l). President Bush would publicly remark: "The Syrians took a bum rap on this" (Time, 27 April l992).

The U.S. Government based its case on a tiny piece of plastic embedded in a shirt that had come from the suitcase that held the bomb. Miraculously, it survived two harsh Scottish winters. A British forensic expert matched the fragment of the bomb timer used to destroy a French DC-10 jet that exploded over Africa nine months after the Lockerbie tragedy and found them to be identical. Based on this evidence, indictments were issued for Libyan intelligence officials. (It seems the Justice Department would have looked a little silly asking Mummar Gaddafi to turn himself in to the American authorities.)

American and British investigators speculate that Iran and Libya were plotting simultaneously to blow up an American jet, but the Libyans succeeded first. Gaddafi, it was claimed, wanted revenge for the l986 bombing of Tripoli and Benghazi by U.S. warplanes. (Why did he wait more than two-and-a-half years to get it?) They say the bomb was first loaded as unaccompanied baggage on an Air Malta flight which departed Lauq Airport in Malta and connected with the Pan Am flight in Frankfurt. Why a terrorist would take such an indirect route and risk detection was left unexplained.

The official U.S. Governments version of events is quite different from that of the former Israeli intelligence official. Aviv explains that his investigation revealed that the origin of the terrorist attack was actually a rogue CIA group protecting a Syrian drug operation which transported drugs from the Middle East to the United States via Frankfurt. Aviv says the CIA did nothing to break up the drug operation because the traffickers were also helping them send weapons to Iran and to the Nicaraguan Contras.

Part of Avivs assertions were backed up by NBC News a year later when it reported, on 30 October l990, that the Drug Enforcement Administration (DEA) was investigating a Middle East-based heroin operation to determine whether it was used by the terrorists to place a bomb on Pan Am 103. NBC said Pan Am flights out of Frankfurt had been used by the DEA to fly informants and heroin into Detroit as part of its sting operation. It claimed the terrorists might have discovered what the DEA was doing and switched one of their bags with one containing the bomb.

The DEA denied any connection to the undercover operation (Barron's, 17 December l990). Aviv explains that the method of drug smuggling was quite simple. One person would check a piece of luggage onto the plane and an accomplice working in the baggage department would switch it with an identical piece containing the narcotics. He says that on that fatal night, a Syrian terrorist organization knew how the drug operation worked and slipped a bomb inside a suitcase on the plane.

Aviv asserts that Monzer Al-Kassar, a Syrian drug and arms smuggler, set the drug smuggling operation up through Frankfurt in l987. The CIA, the DEA and the West German secret police, the BKA, observed its activities, but didnt interfere so as to acquire information. Al-Kassar is well connected. The head of Syrian intelligence, Ali Issa Duba, is his brother-in-law, and his wife is related to Assad.

This was the same Monzer Al-Kassar who helped Oliver North supply Polish-made weapons to the Nicaraguan Contras in l985 and l986. Along with his three brothers, Al-Kassar had built a multi-million-dollar empire on military deals in Eastern and Western Europe. Administration officials who discussed these deals said Al-Kassar had clear business links with the Abu Nidal terrorist organization (Los Angeles Times, 17 July l987).

The officials said that Al-Kassar maintained offices in Warsaw and was a major broker of the Polish-owned weapons company, Cenzin. The first arms purchase by North from Al-Kassar totaling $1 million was sent by boat to an unidentified Caribbean port in the Fall of l985 and was later distributed to the Contra fighters. In April of that year, a second shipment of Polish arms was sold to the CIA as part of this transaction (Los Angeles Times, 17 July l987). In another part of the deal, more than $42 million was laundered through BCCI (Bank of Credit and Commerce International) accounts in the Cayman Islands. Al-Kassar earned more than $1 million (Private Eye, 25 October l99l).

Aviv wrote in his report that a special hostage rescue team was on the doomed aircraft, led by Army Major Charles McKee, who had discovered that a rogue CIA team in Frankfurt, called COREA, was protecting the drug route. According to a special report in Time (27 April 1992), COREA used front companies for its overseas operations: Sevens Mantra Corp., AMA Industries, Wilderwood Video and Condor Television Ltd. The report revealed that Condor did its banking through the First American Bank, a subsidiary of BCCI.

After explaining what he had learned to CIA headquarters in the U.S. and receiving no response, McKee decided to take his men home without the required permission. He planned to bring back to the U.S. proof of the rogue intelligence teams connection to Al-Kassar. If the government tried to cover it up, he would release it. Al-Kassar discovered this and reported McKees attempt to make their own "travel arrangements" back to the U.S. through the rogue CIA team in Frankfurt (Covert Action Information Bulletin Number 34, Summer l990).

Although neglected in the American press, there were at least four, and possibly as many as eight, CIA and other U.S. intelligence agency operatives from Beirut aboard Pan Am 103 (ibid.). Could they have been the target? In his book, Lockerbie: The Tragedy of Flight 103, David Johnson disclosed that CIA investigators removed a suitcase from the crash site that belonged to McKee. It was returned a few days later, and "found" empty.

The PBS investigative program Frontline reported in January l990 that the bomb was put on the plane at Londons Heathrow Airport where a baggage handler switched suitcases belonging to CIA officer Matthew Gannon. According to the Frontline investigation, the only piece of luggage not accounted for from the flight belonged to Gannon.

Frontline claims the intelligence officials were a "strong secondary target." A May l989 report in the Arabic newspaper Al-Dustur revealed that McKees teams movements were being monitored by David Lovejoy, "an American agent" whom Aviv claims was passing information to the Iranian embassy in Beirut which told the Iranian charge daffaires of the teams travel plans (Time, 27 April l992).

Aviv believes that the CIA team in Frankfurt allowed Al-Kassar to continue to smuggle drugs into the U.S. in return for help in arranging the release of the American hostages. The drug operation, he says, went as far back as Spring of l987.

In the Fall of l988, Ahmed Jibril, leader of the Syrian-based Popular Front for the Liberation of Palestine, discovered the operation. So as not to interfere with Al-Kassars activities, Jibril originally targeted an American Airlines plane, but the Mossad discovered this and tipped off the airline. When the plan changed and the target became a Pan Am airliner, once again a Mossad agent tipped off German secret police 24 hours before the flight. When a BKA surveillance agent keeping watch over the suitcase supposedly filled with drugs noticed that this time the luggage was a different color and size, he passed this information on to the CIA team, who relayed it to their superiors. They reportedly said, "Dont worry about it. Dont stop it let it go" (Barron's, 17 December l990).

Aviv says the BKA did just that.

A lengthy article on Avivs report in the financial weekly, Barron's, quotes one Mideast Intelligence specialist in the government as suggesting, "Do I think the CIA was involved? Of course they were involved. And they screwed up. Was the operation planned by the top? Probably not. I doubt they sanctioned heroin importation that came about at the more zealous lower levels. But they knew what was going on and didnt care." The expert went on to say that his agency has "things that support Avivs allegation, but we cant prove it. We have no smoking gun. And until the other agencies of the government open their doors, we will have no smoking gun."

These government agencies didnt open their doors. In September l989, Pan Am subpoenaed the FBI, CIA, FAA, DEA, National Security Council, National Security Agency, Defense Intelligence Agency and the State Department, requesting documents relating to the case. According to Pan Ams attorney, Gregory Buhler, "the government quashed the subpoenas on grounds of national security" (ibid.).

Further signs of a cover up were revealed by investigative columnist Jack Anderson, who claimed that President Bush and British Prime Minister Margaret Thatcher held a transatlantic phone conversation after Bushs inauguration in which they agreed that the investigation into the case should be "limited" in order to avoid harming the two nations intelligence communities. Thatcher has acknowledged that the conversation took place, but denied she and Bush conspired to interfere with the investigation (Covert Action Information Bulletin Number 34, Summer l990).

In its investigative report, Time revealed that a former agent for the Defense Intelligence Agency (DIA), Lester Knox Coleman, III, has signed an affidavit which described the CIA-sanctioned operation. In l987, Coleman was transferred to the Drug Enforcement Agency (DEA) and was assigned to Cyprus, where he witnessed the growing trade in heroin originating in Lebanon. Colemans DEA front in Nicosia was the Eurame Trading Co. Ltd., located near the U.S. Embassy. His job was to keep track of Al-Kassars movements and report to the DEA attach in Cyprus, Michael Hurley. Coleman says he was paid in checks drawn on the BCCI branch in Luxembourg (27 April l992). (Read Trail of the Octopus: Behind the Lockerbie Disaster, Donald Goddard with Lester K. Coleman, 1994 although this was only published in Great Britain and is a bit hard to get a copy of. ARH.)

A number of investigative journalists believe that Aviv stumbled onto just one piece of a larger puzzle. In August l991, Larry Cohler, a writer for the Washington Jewish Week, reported on a set of secret negotiations which took place between Syria and the United States Government over the release of the hostages and which led to a number of covert trips by Bush to Damascus.

Over an all-you-can-eat Indian lunch one afternoon, Larry told me an incredible story that compliments Avivs conclusions.

According to a confidential Pentagon memo that Cohler gained access to, for reasons still unknown, officials in the Reagan Administration failed to pursue a series of Syrian offers to free the American hostages held in Lebanon. The Syrian overtures began in l985 and continued through mid-l989.

A number of former government officials involved in the secret Syrian negotiations say they were never told why the Syrian offers were not acted upon, while others say the Syrian offers were not genuine. Still others claim there was too little preliminary action by the U.S. Government to determine for certain whether the initiatives were genuine or not (San Francisco Chronicle, 21 July l99l).

The center of the controversy was a memo dated 17 March l987, which described a meeting attended by Lawrence Ropka, Jr., a principal deputy of Assistant Secretary of Defense for National Security Affairs Richard Armitage. Written by Ropkas military assistant, Lt. Andrew Gambara, it claimed that American businessmen and a former executive secretary to Richard Nixon, Robert D. Ladd, told Pentagon officials in December l985 that he had a contact with a Lebanese businessman who introduced him to Fasih Makhail Ashi, a judge in Syrias inspector generals office. The judge claimed he had information regarding the fate of the seven American hostages held in Lebanon. Ashi said: "the Syrians were prepared to assist in the release of the hostages if Reagan called Assad and requested his support" (San Francisco Chronicle, 21 July l99l).

Syrias aims were simple enough: It wanted closer ties with the United States. The memo said that once Reagan called, "Syria would facilitate the release and transfer of the hostages without any quid pro quo from the U.S." It said further that Ladd had already brought this to the attention of Oliver North at the National Security Council (NSC) and that someone would follow it up. A former official in Armitages office said the memo was sent to a special government agency, the Vice Presidents Task Force on Terrorism, a group of high-ranking officials from the White House, State Department, NSC and the CIA.

Two of Armitages aides acknowledged that the Syrian initiative was discussed during a number of interviews with Ladd and his attorney. Ladd said that, after hearing the Syrian offer, he arranged for Ashi to come to the United States; he was then questioned over a period of a number of days by the Task Force. Ashi asserts he spoke in the name of General Ghazi Kenaan, head of Syrian military intelligence, and even passed on details about the fate of kidnapped CIA chief in Beirut, William Buckley.

Ashi returned to Syria but received no reply. In February l987, he contacted Ladd and again said Syria would help the Americans release the hostages. Ladd tried unsuccessfully to persuade government officials to meet in Paris with Ashi. A longtime senior aid to Armitage claimed Ashi could not prove the offer was genuine. "It was my sense there was nothing there," he said (San Francisco Examiner, 21 July l991). "I was told there wasnt enough information from Ashi to run it upstairs."

However, a former official in Armitages office said that he thought Ashis overtures should at least be checked out, as the American Government could have sent someone from the Paris embassy to meet him. Ladd said that, only because of his persistence, U.S. intelligence officials eventually agreed to meet with Ashi. Then, in the early part of the Summer of l989 the CIA, without any explanation, canceled the meeting.

Despite the cancellation, Ashi called Ladd back saying that the hostages would be released if Ladd would come to Damascus for them. In August, Ladd was prepared to fly to Damascus when Ashi called back to take back the offer, saying that a tug of war over releasing the hostages had developed between Kenaan and other factions of the Syrian army.

The Congressional investigators did look into why the Administration didnt follow up on these initiatives and why, when Syria offered to help release the hostages, they were put on hold. They questioned a number of individuals, including a former Pentagon official, Peter Probst, who took part in some of the meetings; he told Cohler that it was one of several he and other officials had with Ladd on the Syrian overture. He said nothing further on the matter.

Could the Administration have been pursuing another path to free the hostages? Cohler learned from different sources that Bush made as many as four secret trips to Damascus in early l986, allegedly offering arms to Syria in return for the hostages. Congressional investigators were told by their sources that in the Spring of l988, in the middle of the presidential campaign, Bush made one final trip to Syria, telling the Syrians that the time was right to make a deal. Then, the Syrians stalled.

At that point, the Syrians might have grasped the leverage they actually had over Bush and wanted to up the ante (In These Times, 7 August l991). Its also possible that Bush might have been attempting an "October Surprise" of his own by having the hostages delivered to a Republican White House just in time for the Presidential election in November l988.

Aviv says that when these overtures failed, Bush and the CIA turned to Al-Kassar as a middlemen. (A covert deal made with drug smugglers is less likely to be exposed than one with a government or head of state.) Al-Kassar had some experience in these types of operations and at least one victory under his belt: He was used by the French Government in March l988 to free its hostages held in captivity in Lebanon.

George Bush may have wanted the same deal. M
http://www.sundayherald.com/newshome.shtml/newsi.hts?section=News&story_id=8212

[Joel's book, The Crimes of a President: New Revelations on Conspiracy & Cover-Up in the Bush & Reagan Administrations, is (as its back cover says), "an important document of our times and necessary reading for all who want to know what really went on during the Bush-Reagan years." We highly recommend it.

Joel also publishes The Israel Technology Letter, P.O. Box 387, Zichron Yaacov, Israel 30900; Voice: 972-6-639-6673; Fax: 972-6-639-8880; E-mail: isratech@netvision.net.il]
Lockerbie Fears Over Missing Uranium


Description: Movie proving George Bush Sr guilt in JFK assassination.

Now, this is some movie. Everyone likes a good conspiracy theory story - I love them. This one is pretty convincing, too but of course - at the end of the day, we don't really know the last ounce of the truth.

In any case, not many people like the Bush family and so they make an easy target for stuff like this.

What I like the most about this movie is the animation - it is very South Parkish and very effective. Also, the narrator's voice is engaging and entertaining.

Make up your own mind - and this movie is a great start to understanding both sides of the equation.

http://www.jfktruthordare.com/index.html

http://phoenix7117.blogspot.com/2007/08/jfk-george-bush-sr-cia-link-conspiracy.html
Added:
Friday, 7 September 2007


This is proving to be the most popular page in the whole blog.
http://phoenix7117.blogspot.com/2007/08/jfk-george-bush-sr-cia-link-conspiracy.html
That's interesting in itself – after all, these pages are not really advertised anywhere. So all the people visiting here are obviously searching for terms associating The Bush Family with JFK and the whole assassination thing.

I believe – and this is the place where I get to express my beliefs – the question of Bush Sr.’s alleged guilt is quite irrelevant. Yep.

I believe that what is much more important here is the perception that some people have which leads them to think along those very lines. You could say that Mr. Bush and his cronies have a PR problem more than anything else.

You could say that – however, if you investigate “the fruit of the tree” in this case – would you still say that?

What motivates anyone to wonder if there is any connection between The Bush Family and assassination of JFK…? And then to go out and look for some validation of the theory... in places like this blog…

Is the motivation based on some irrefutable proof that they have sighted or overheard somewhere – leading them to check who else knows about it?

Or is it a purely intuitive – or psychic – inclination that just does not sit comfortably in one’s stomach, motivating the “attuned witness” to test the hypothesis… To gently flap the butterfly’s wings…

Perhaps it is a combination of All – a part of One.

What’s even more important here is the fact that - apparently - there are many such seekers, acting in unison, deliberating on the nature of reality and the true nature of those who choose to mould events to suit their own self-serving goals.

Some researchers chose to write about it. Here is a site about Political Ponerology - http://www.ponerology.com/

http://phoenix7117.blogspot.com/2007/08/jfk-george-bush-sr-cia-link-conspiracy.html

http://www.jfktruthordare.com/index.html


Beware a Wolfowitz in Sheep's Clothing

Washington Backs Indonesian Military Again
by Joseph Nevins
March 10th, 2005

Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz carries a bag of rice during a humanitarian relief mission at Banda Arceh, Indonesia, on Jan. 15, 2005. Wolfowitz visited Indonesia to show his support for Operation Unified Assistance. Defense Dept. photo by U.S. Air Force Master Sgt. James M. Bowman

When I saw Paul Wolfowitz’s smug grin in the January 17 issue of The New York Times, trouble was clearly on the horizon. The photo showed him in tsunami-stricken Indonesia, accompanying the country’s defense minister, Juwono Sudarsono. His visit was under the guise of humanitarianism. But as always with Wolfowitz and Indonesia, a more nefarious project is in the offing: strengthening Washington’s ties with the Indonesian military (TNI).

The first and only time I ever saw Wolfowitz in person was on May 7, 1997. I was in Room 2172 of the Rayburn House Office Building on Capitol Hill in Washington. The occasion was a hearing of the House of Representative’s Committee on International Relations’ Subcommittee on Asia and the Pacific. The subject was “United States Policy Toward Indonesia.”

Wolfowitz walked in confidently from the front of the room just as the hearings were getting underway. Well-groomed and, at the time, in his mid-50s, he vigorously shook the hands of many of those present while smiling broadly. They called him “ambassador” as they greeted him.

Paul Wolfowitz would, of course, emerge a few years later as the infamous under-secretary of defense for the administration of George W. Bush. As such, he was one of the principal fabricators of Saddam as Hitler redux and a head cheerleader for the U.S. invasion of Iraq. Prior to that, Wolfowitz served as assistant secretary of state for East Asian and Pacific affairs from 1982 to 1986, and as ambassador to Indonesia during the Reagan administration's final three years. He thus was the primary architect of U.S. policy toward the resource-rich country in the 1980s. During his tenure, U.S. support for the TNI peaked despite, among many crimes, the military's illegal occupation of East Timor, which resulted in the deaths of more than 200,000 people.

At the time of the May 1997 hearing on Capitol Hill, Wolfowitz was dean of the prestigious School of Advanced International Studies at John Hopkins University and was an active member of the corporate-funded U.S.-Indonesia Society; he was thus still in a position to continue to exert influence on Washington's relations with Jakarta.

Douglas Bereuter, then a Republican representative from Nebraska, presided over the proceedings as chair of the subcommittee. A long-time supporter of Suharto’s “New Order” government, Bereuter had proven to be among the staunchest opponents of efforts to blockmilitary aid to Jakarta. He opened the hearing by extolling the New Order’s virtues, saying that it had “done much to preserve peace in Southeast Asia” and that it had “welcomed the U.S. security presence in the region and . . . granted U.S. forces access to Indonesian facilities.” While Bereuter acknowledged the Suharto regime’s less-than-shining human rights record—including that in East Timor—he argued for “continued military interaction” with Jakarta through American training and for “the sale of appropriately limited military equipment.” Such “interaction,” he opined, would “advance U.S. security interests as well as the cause of democracy and human rights.”

Wolfowitz’s testimony struck a similar tone, while explicitly arguing against any talk in Washington of support for East Timorese independence--talk that he characterized as “destructive”--and calling for a renewal of U.S. military training of the TNI. His testimony stressed Jakarta’s many “achievements.” “[I]n the 7 years since I left Indonesia,” he declaimed, “on the positive side, there has been significantly greater openness in a number of respects. There is more open questioning of public officials on government decisions that have gone against the government, although in most cases, the government eventually prevailed. There have been court martials of military officers for the massacre in East Timor in 1991. And I might note that I think for any military to court martial its officers for that kind of action takes an effort.”(1)

The former ambassador was referring to Jakarta’s charade-like prosecution and sentencing to minimal prison terms of a handful of low-ranking TNI officers in response to international criticism over what Indonesia termed “the Santa Cruz incident.” This was Jakarta’s euphemism for a massacre by the TNI of hundreds of peaceful pro-independence demonstrators in East Timor’s capital in November 1991. The prosecutions and convictions dovetailed neatly with the official Indonesian line that the bloodbath--what a United Nations Commission on Human Rights’ investigation characterized as a “planned military operation”--was not the result of a concerted policy, but of the actions of a few rogue soldiers.(2)

In his prepared written statement submitted to the subcommittee, Wolfowitz praised Suharto, a dictator who seized power through what the CIA described “as one of the worst mass murders of the 20th century.” Over the course of several months in 1965-1966, the Suharto-led military and its minions slaughtered members of the Indonesian Communist Party along with members of loosely affiliated organizations such as women's groups and labor unions. Amnesty International estimated “many more than one million” were killed. The head of the Indonesian state security system approximated the toll at half a million, with another 750,000 jailed or sent to concentration camps.

But such unpleasantness was clearly not on Wolfowitz’s mind in composing his statement. “Any balanced judgment" of the country's human rights situation, he opined, “needs to take account of the significant progress that Indonesia has already made.” Much of the progress, he declared, was due to Suharto's “strong and remarkable leadership.”

In 1998, massive protests led Asia's longest-reigning dictator to step down. Hence Wolfowitz quickly changed his tune, later characterizing Suharto in an interview on PBS Newshour with Jim Lehrer as someone who “without any question was fighting reform every step of the way.”(3) Yet, he continued to defend the Indonesian military as a force for good.

On February 17, 1999, Wolfowitz was in the secretary of state’s private dining room for a working dinner called by its hostess, Madeleine Albright. The invited guests were academics, all of them Indonesia specialists. After a dessert of apple crisp and rum-raisin ice cream, the secretary of state asked the guests specific questions about developments in Indonesia, a country she was preparing to visit in March. The last topic of discussion was East Timor.

Geoffrey Robinson, a historian at the University of California, Los Angeles, had been designated to speak on the matter. A State Department representative had told Robinson that he was to discuss alternatives to a referendum in East Timor, to explain what would be viable options other than a one-person-one-vote process as there were elements within the State Department who did not support that concept. Despite those instructions, Robinson made it clear in his remarks that only a legitimate act of self-determination--in the form of some sort of universal ballot organized and run by the United Nations--would satisfy the East Timorese population, and that there were no viable alternatives.

Sitting at the other end of the table, Wolfowitz quickly responded, informing Albright and the other guests that independence for East Timor was simply not a realistic option. Employing language long utilized by Jakarta, he argued that East Timor would descend into civil war if Indonesia were to withdraw, leading to the same sort of chaos that unfolded in 1975. The problem in East Timor, he contended, was one of tribal and clan-based differences. Only the Indonesian military had been able to put an end to the fighting, according to the esteemed former professor.

A State Department official politely called the evening to a close as soon as Robinson informed Wolfowitz of the wrong-headed nature of his analysis.

Several months later, East Timor overwhelmingly opted for independence in a U.N.-run ballot. In response, the TNI and its militia proxies killed many hundreds of civilians, while raping untold numbers of women and girls and laying waste to the vast majority of the territory’s buildings and infrastructure, before finally withdrawing. As when Indonesia invaded the former Portuguese colony in 1975, it was not the atavistic propensity of the East Timorese to fight amongst themselves that was the problem, but an aggressive and brutal TNI and its patrons in Washington (among other Western capitals).

The TNI’s myriad crimes in East Timor could not have happened without the significant economic, military, and diplomatic support of the TNI from the United States. Indeed, such support was decisive in allowing the 1975 invasion to take place and for the occupation to endure as long it did. But Washington--and a compliant corporate media and Beltway pundit class--have effectively buried this history.

The intentional nature of this “forgetting”--in addition to the deep bipartisan nature of support for U.S. empire and an ugly global status quo--was on shameless display on May 13, 2000, in Italy at the Bologna Center of the Johns Hopkins University. The guest speaker was Richard Holbrooke, a man who had also served as assistant secretary of state for East Asian and Pacific affairs—during the Carter “human rights” administration—and who thus also has a great of East Timorese blood on his hands. Introducing him was Dean Paul Wolfowitz.

After Wolfowitz’s flowery welcome, Holbrooke returned the favor, cracking a joke about how the introduction showed that he gets “better treatment from Republicans than Democrats in some quarters.” He then praised the former ambassador to Jakarta as “a continuing participant in the effort to find the right policy for one of the most important countries in the world, Indonesia.” Holbrooke proceeded to explain how Wolfowitz’s “activities illustrate something that’s very important about American foreign policy in an election year and that is the degree to which there are still common themes between the parties. East Timor is a good example. Paul and I have been in frequent touch to make sure that we keep it out of the presidential campaign, where it would do no good to American or Indonesian interests.”(4)

Yet, despite such efforts, Congress significantly weakened military ties with Jakarta in 1999 and has since prevented reinstatement as a result of public outrage over the TNI’s atrocities in East Timor and elsewhere, and past U.S. support for such. It is this situation that Paul Wolfowitz and the Bush administration are eager to reverse. The tragedy in Indonesia has provided an opportunity to do just that.

Almost all of the tsunami deaths took place in the region where over 160,000 people of a population of 4.2 million have perished. Much of its capital city of Banda Aceh and most of the province's coastal towns and villages are in ruins, with about 500,000 people homeless. Oil-rich Aceh is also the site of a long-standing war for independence, one that has resulted in the deaths of somewhere between 10,000 and 20,000 civilians, almost all of them victims of a brutal TNI counterinsurgency campaign against a pro-independence movement that enjoys widespread support. As a result, Jakarta’s brutal efforts to crush the insurgency are unpopular to say the least.

At one of his two press conferences in Jakarta on Sunday, February 16, 2005, Wolfowitz argued, “Everybody recognizes that the most important thing right now is to meet the needs of the people of Aceh,” suggesting that the best way to do so was to increase the TNI’s logistical capacity. Referring to the Bush administration’s post-tsunami decision to grant to Jakarta replacement components for U.S.-produced military transport planes, Wolfowitz asserted that there is “no controversy whatsoever in my country about the fact that we are now providing spare parts to get Indonesian C-130s flying.”(5)

The East Timor Action Network, some human rights groups, and organizations of Acehnese refugees in the United States, however, have communicated to Washington that they do not approve of any assistance from Washington to the TNI-- including that characterized as “non-lethal”--as it inevitably increases the TNI’s repressive capacity. At the same time, they do want the TNI--an institution widely distrusted, if not hated, in Aceh--involved in the distribution of aid in the province.(6)

According to various reports in the weeks following the tsunami, the TNI exploited the crisis and undercut the delivery of humanitarian assistance by refusing to allow local non-governmental organizations to distribute aid channeled through the Indonesian government. In addition, the TNI continued to target the Free Aceh Movement (GAM) and its civilian supporters despite the GAM's post-tsunami declaration of a unilateral cease-fire.

Nevertheless, Wolfowitz argued at both press conferences that weak U.S ties with the TNI exacerbate the problems of Indonesia, from the country’s ability to respond to humanitarian crises to ongoing efforts of military reform. “I think if we’re interested in military reform here, and, certainly this Indonesian government is, and our government is, I think we need to reconsider a bit where we are at this point in history,” stated Wolfowitz. Echoing the same baseless arguments he made in the 1990s, Donald Rumsfeld’s deputy claimed that the way to promote the TNI’s supposed efforts to make itself more professional and accountable is to lift Washington’s current restrictions and increase U.S. military sales and training. In this way, so goes the logic, the TNI would be exposed to democratic values and practices.

But just as before, there is no evidence that exposure to the alleged democratic values of the Pentagon improve the conduct of allied militaries abroad; to the contrary, U.S. training often makes them more efficiently brutal. At the same time, there is nothing to indicate that the TNI has changed or is interested in doing so.

Human rights groups report continuing widespread atrocities by the TNI--especially in Aceh and West Papua. An October 2004 report by Amnesty International, for example, writes of “evidence of a disturbing pattern of grave abuses of civil, political, economic, social and cultural rights" in Aceh for which Indonesian security forces bear “primary responsibility.” The human rights violations--including extrajudicial executions, torture and the rape of women and girls--have taken place at a scale “so pervasive that there is virtually no part of life in the province which remains untouched,” the Amnesty report says.(7) Meanwhile, Jakarta--partially following Washington’s lead on impunity for international crimes for everyone except official U.S. enemies--has not held any Indonesian political or military personnel responsible for the myriad crimes committed in East Timor or elsewhere.

But such facts have fallen on deaf ears in the Bush administration. On February 27, the U.S. State Department announced the full reinstatement of International Military Education and Training (IMET) funding to Indonesia, stating that the program “will strengthen [Indonesia’s] ongoing democratic progress.” The reinstatement followed on the heels of Secretary of State Condoleeza Rice’s fraudulent certification that the TNI had complied with conditions legislated by Congress.(8)

Such news undoubtedly brought another smile to Paul Wolfowitz’s face. But for those truly concerned with human rights, democracy, and international law, there is nothing to smile about: As it did in the 1980s and 1990s, Wolfowitz’s current recipe for Indonesia will not bring about “reform,” but will only make Washington complicit in the TNI’s war crimes and crimes against humanity.
-------------------
Joseph Nevins, an assistant professor of geography at Vassar College in Poughkeepsie, New York, is the author of Operation Gatekeeper: The Rise of the “Illegal Alien” and the Making of the U.S.-Mexico Boundary. Cornell University Press will publish his latest book, A Not-So-Distant Horror: Mass Violence in East Timor, in May.

A shorter version of this piece appeared in the print edition
of CounterPunch

Notes:

(1) United States Congress. “United States Policy Toward Indonesia,” Hearing before the Subcommittee on Asia and the Pacific of the Committee on International Relations, House of Representatives, 105th Congress, May 7, 1997, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1998.

(2) United Nations Commission on Human Rights, Report by the Special Rapporteur, Mr. Bacre Waly Ndiaye, on his Mission to Indonesia and East Timor from 3 to 13 July 1994 (E/CN.4/1995/61/Add.1), November 1, 1994.

(3) Tim Shorrock, “Paul Wolfowitz: A Man to Keep a Close Eye On,” Asia Times Online, March 21, 2001; available at http://www.atimes.com/se-asia/CC21Ae01.html

(4) Richard Holbrooke, Speech to the Bologna Center of the Johns Hopkins University, May 13, 2000. Available online at http://www.un.int/usa/00hol0513.htm

(5) Transcripts of the press conferences are available at http://www.defense.gov/transcripts/2005/tr20050116-depsecdef1989.html and http://www.defense.gov/transcripts/2005/tr20050116-depsecdef1990.html

(6) See East Timor Action Network press release, “Tsunami Must Not Sweep Away Restrictions on Indonesian Military,” January 13, 2005; available at http://etan.org/news/2005/01tsun.htm

(7) Amnesty International, “Indonesia: New Military Operations, Old Patterns of Human Rights Abuses in Aceh,” October 7, 2004; available at http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA210332004?open&of=ENG-IDN

(8) U.S. Department of State, “Indonesia: Secretary Rice’s Decision to Certify International Military Education and Training” (press statement), February 26, 2005; available at http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/42752.htm


Destroying Iraqi education

Global Research, November 5, 2010

The United Nation's Human Rights Council in Geneva reviews the human rights record of the United States on the 5th of November 2010, on the occasion of the Ninth Session of the Universal Periodic Review (UPR), 1 to 12 November 2010. The following is a presentation given by Dirk Adriaensens in Geneva on 3 November.


Just days after the devastating attacks of 9/11 Deputy Defense secretary Paul Wolfowitz declared that a major focus of US foreign policy would be “ending states that sponsor terrorism”. Iraq was labelled a “terrorist state” and targeted for ending. President Bush went on to declare Iraq the major front of the global war on terror. US forces invaded illegally with the express aim to dismantling the Iraqi state. After WWII focus of social sciences was on state-building and development model. Little has been written on state-destruction and de-development. We can now, after 7 years of war and occupation, state for certain that state-ending was a deliberate policy objective.

The consequences in human and cultural terms of the destruction of the Iraqi state have been enormous: notably the death of over 1,3 million civilians; the degradation in social infrastructure, including electricity, potable water and sewage systems; over eight million Iraqis are in need of humanitarian assistance; abject poverty: the UN Human rights report for the 1st quarter of 2007 found that 54% of Iraqis were living on less than $1 a day; the displacement of minimum 2.5 million refugees and 2.764.000 internally displaced people as to end 2009. One in six Iraqis is displaced. Ethnic&  religious minorities are on the verge of extinction. UN-HABITAT, an agency of the United Nations, published a 218-page report entitled State of the World’s Cities, 2010-2011. Prior to the U.S. invasion of Iraq in 2003, the percentage of the urban population living in slums in Iraq hovered just below 20 percent. Today, that percentage has risen to 53 percent: 11 million of the 19 million total urban dwellers.

Destroying Iraqi education

The UNESCO report “Education Under Attack 2010 – Iraq”, dated 10 February 2010, concludes that “Although overall security in Iraq had improved, the situation faced by schools, students, teachers and academics remained dangerous”. The director of the United Nations University International Leadership Institute published a report on 27 April 2005 detailing that since the start of the war of 2003 some 84% of Iraq's higher education institutions have been burnt, looted or destroyed. Ongoing violence has destroyed school buildings and around a quarter of all Iraq’s primary schools need major rehabilitation. Since March 2003, more than 700 primary schools have been bombed, 200 have been burnt and over 3,000 looted. Populations of teachers in Baghdad have fallen by 80%. Between March 2003 and October 2008, 31,598 violent attacks against educational institutions were reported in Iraq, according to the Ministry of Education (MoE). Since 2007 bombings at Al Mustansiriya University in Baghdad have killed or maimed more than 335 students and staff members, according to a 19 Oct 2009 NYT article, and a 12-foot-high blast wall has been built around the campus. MNF-I, the Iraqi Army and Iraqi police units occupied more than 70 school buildings for military purposes in the Diyala governorate alone, in clear violation of The Hague Conventions. The UNESCO report is very clear: “Attacks on education targets continued throughout 2007 and 2008 at a lower rate – but one that would cause serious concern in any other country.” Why didn’t it cause serious concern when it comes to Iraq? And the attacks are on the rise again, an increase of 50%, as these statistics show:


Murdered Academics (source: BRussells Tribunal)

Date unknown
    

115
    

killed in 2003-2005

2003
    

16
    2004
    

36
    2005
    

65
    2006
    

113
    2007
    

63
    2008
    

19
    2009
    

10
    2010
    

16
    

(Until 15 October 2010)

Murdered Media-professionals (source: BRussells Tribunal)

2003
    

26
    

6 Iraqis

2004
    

59
    

53 Iraqis

2005
    

59
    

58 Iraqis

2006
    

90
    

88 Iraqis

2007
    

82
    

81 Iraqis

2008
    

19
    

19 Iraqis

2009
    

8
    

8 Iraqis

2010
    

12
    

  12 Iraqis (Until 15 October 2010)(On the 20th of March 2008, Reporters Without Borders reported that hundreds of journalists were forced into exile since the start of US-led invasion.)

Eliminating the Iraqi middle class

Running parallel with the destruction of Iraq’s educational infrastructure, this repression led to the mass forced displacement of the bulk of Iraq’s educated middle class — the main engine of progress and development in modern states. Iraq’s intellectual and technical class has been subject to a systematic and ongoing campaign of intimidation, abduction, extortion, random killings and targeted assassinations. The decimation of professional ranks took place in the context of a generalized assault on Iraq’s professional middle class, including doctors, engineers, lawyers, judges as well as political and religious leaders. Roughly 40 percent of Iraq's middle class is believed to have fled by the end of 2006. Few have returned. Up to 75 percent of Iraq's doctors, pharmacists and nurses have left their jobs since the U.S.-led invasion in 2003. More than half of those have emigrated. Twenty thousand of Iraq’s 34,000 registered physicians left Iraq after the U.S. invasion. As of April 2009, fewer than 2,000 returned, the same as the number who were killed during the course of the war.

To this date, there has been no systematic investigation of this phenomenon by the occupation authorities. Not a single arrest has been reported in regard to this terrorization of the intellectuals. The inclination to treat this systematic assault on Iraqi professionals as somehow inconsequential is consistent with the occupation powers’ more general role in the decapitation of Iraqi society.

Destroying the Iraqi culture and erasing collective memory

All these terrible losses are compounded by unprecedented levels of cultural devastation, attacks on national archives and monuments that represent the historical identity of the Iraqi people. On America’s watch we now know that thousands of cultural artefacts disappeared during “Operation Iraqi Freedom”. These objects included no less that 15.000 invaluable Mesopotamian artefacts from the National Museum in Baghdad, and many others from the 12.000 archaeological sites that the occupation forces left unguarded. While the Museum was robbed of its historical collection, the National Library that preserved the continuity and pride of Iraqi history was deliberately destroyed. Occupation authorities took no effective measures to protect important cultural sites, despite warnings of international specialists. According to a recent update on the number of stolen artefacts by Francis Deblauwe, an expert archaeologist on Iraq, it appears that no less than 8.500 objects are still truly missing, in addition to 4.000 artefacts said to be recovered abroad but not yet returned to Iraq. The smuggling and trade of Iraqi antiquities has become one of the most profitable businesses in contemporary Iraq.

The attitude of the US-led forces to this pillage has been, at best, indifference and worse. The failure of the US to carry out its responsibilities under international law to take positive and protective actions was compounded by egregious direct actions taken that severely damaged the Iraqi cultural heritage. Since the invasion in March 2003, the US-led forces have transformed at least seven historical sites into bases or camps for the military, including UR, one of the most ancient cities of the world and birthplace of Abraham, including the mythical Babylon where a US military camp has irreparably damaged the ancient city.

Destroying the Iraqi state

Rampant chaos and violence hamper efforts at reconstruction, leaving the foundations of the Iraqi state in ruins. The majority of Western journalists, academics and political figures have refused to recognise the loss of life on such a massive scale and the cultural destruction that accompanied it as the fully predictable consequences of American occupation policy. The very idea is considered unthinkable, despite the openness with which this objective was pursued.

It is time to think the unthinkable. The American-led assault on Iraq forces us to consider the meaning and consequences of state-destruction as a policy objective. The architects of the Iraq policy never made explicit what deconstructing and reconstructing the Iraqi state would entail; their actions, however, make the meaning clear. From those actions in Iraq, a fairly precise definition of state-ending can be read. The campaign to destroy the state of Iraq involved first the removal and execution of the legal head of state Saddam Hussein and the capture and expulsion of Baath figures. However, state destruction went beyond regime change. It also entailed the purposeful dismantling of major state institutions and the launching of a prolonged process of political reshaping.

Bremer's 100 orders turned Iraq into a giant free-market paradise, but a hellish nightmare for Iraqis. They colonized the country for capital - pillage on the grandest scale. New economic laws instituted low taxes, 100% foreign investor ownership of Iraqi assets, the right to expropriate all profits, unrestricted imports, and long-term 30-40 year deals and leases, dispossessing Iraqis of their own resources.

This desecration of the past and undermining of contemporary social gains is now giving way in occupied Iraq to the destruction of a meaningful future Iraq is being handed over to the disintegrative forces of sectarianism and regionalism. Iraqis, stripped of their shared heritage and living today in the ruins of contemporary social institutions that sustained a coherent and unified society, are now bombarded by the forces of civil war, social and religious atavism and widespread criminality. Iraqi nationalism that had emerged through a prolonged process of state-building and social interaction is now routinely disparaged. The regime installed by occupation forces in Iraq reshaped the country along divisive sectarian lines, dissolving the hard-won unity of a long state-building project. Dominant narratives now falsely claim that sectarianism and ethnic chauvinism have always been the basis of Iraqi society, recycling yet again the persistent and destructive myth of age-old conflicts with no resolution and for which the conquerors bear no responsibility. Contemporary Iraq represents a fragmented pastiche of sectarian forces with the formal trappings of liberal democracy and neo-liberal economic structures. We call this the divide and rule technique, used to fracture and subdue culturally cohesive regions. This reshaping of the Iraqi state resulted in a policy of ethnic cleansing, partially revealed by the Wikileaks files.

The Wikileaks documents

The Wikileaks documents, first made public on 22 October 2010, show how the US military gave a secret order not to investigate torture by Iraqi authorities discovered by American troops.

The data also reveal how hundreds of civilians were killed by coalition forces in unreported events, how hundreds of Iraqi civilians: pregnant women, elderly people and children, were shot at checkpoints.

There are numerous claims of prison abuse by coalition forces even after the Abu Ghraib scandal. The files also paint a grim picture of widespread torture in Iraqi detention facilities. Two revelations await the reader of the Wikileaks section dealing with civilian deaths in the Iraq War: Iraqis are responsible for most of these deaths, and the number of total civilian casualties is substantially higher than has been previously reported.

The documents record a descent into chaos and horror as the country plunged into so-called “civil war”. The logs also record thousands of bodies, many brutally tortured, dumped on the streets of Iraq.

Through the Wikileaks files we can see the impact the war had on Iraqi men, women and children. The sheer scale of the deaths, detentions and violence is here officially acknowledged for the first time.

A thorough research of these documents will give us a further insight into the atrocities committed in Iraq. The Wikileaks logs can serve as evidence in courts. They are important material for lawyers to file charges against the US for negligence and responsibility for the killing of thousands. A fair compensation for the families of the victims and the recognition of their suffering can help to heal the wounds. In the first official US State Department response to the massive WikiLeaks release of these classified Iraq War documents, spokesman P.J. Crowley shrugged off the evidence that US troops were ordered to cover up detainee abuse by the Iraqi government, insisting the abuse wasn’t America’s problem. This response is infuriating. The perpetrators of this violence and those who ordered the soldiers to turn a blind eye when being confronted with torture and extra-judicial killings should be convicted for war crimes. The US and UK forces and Governments clearly refused to fulfil their obligations under international law as a de facto occupying power.

However, these logs reveal only the 'SIGACT's or Significant Actions in the war “as told by soldiers in the United States Army”: the reports of the “regular” US troops. The logs contain nothing new, they merely confirm and officialize what the Iraqis and un-embedded Western observers have been trying to convey to the public for years. While all of the press is now reporting the Wikileaks story, few media outlets are going back to their own coverage and acknowledging how they have failed to honestly report about the crimes.

What these 400.000 documents do not reveal is the US involvement of “irregular troops” in Special Operations, counter-insurgency war and death squads activities. When will the documents of the “dirty war” be revealed? The BRussells Tribunal, monitoring this horrendous invasion and occupation since 2003, is convinced that the leaked logs only scratch the surface of the catastrophic war in Iraq. What we can extract from the Wikileaks documents is only the tip of the iceberg. It is time to take a dive into the troubled waters of the Iraq war and try to explore the hidden part of the iceberg.

Ethnic cleansing

It became clear after the invasion in 2003 that the Iraqi exile groups were to play an important role in the violent response to dissent in occupied Iraq. Already on January 1st 2004, it was reported that the US government planned to create paramilitary units comprised of militiamen from Iraqi Kurdish and exile groups including the Badr brigades, the Iraqi National Congress and the Iraqi National Accord to wage a campaign of terror and extra-judicial killing, similar to the Phoenix program in Vietnam: the terror and assassination campaign that killed tens of thousands of civilians.

The $87 billion supplemental appropriation for the war in November 2003 included $3 billion for a classified program, funds that would be used for the paramilitaries for the next 3 years. Over that period, the news from Iraq gradually came to be dominated by reports of death squads and ethnic cleansing, described in the press as “sectarian violence” that was used as the new central narrative of the war and the principal justification for continued occupation. Some of the violence may have been spontaneous, but there is overwhelming evidence that most of it was the result of the plans described by several American experts in December 2003.

Despite subsequent American efforts to distance US policy from the horrific results of this campaign, it was launched with the full support of conservative opinion-makers in the USA, even declaring that “The Kurds and the INC have excellent intelligence operations that we should allow them to exploit... especially to conduct counterinsurgency in the Sunny Triangle” as a Wall Street Journal editorial stated.

The Salvador Option

In January 2005, more than a year after the first reports about the Pentagon’s planning for assassinations and paramilitary operations emerged, the “Salvador Option” hit the pages of Newsweek and other major news-outlets. The outsourcing of state terrorism to local proxy forces was regarded as a key component of a policy that had succeeded in preventing the total defeat of the US-backed government in El Salvador. Pentagon-hired mercenaries, like Dyncorp, helped form the sectarian militias that were used to terrorize and kill Iraqis and to provoke Iraq into civil war.

In 2004 two senior US Army officers published a favourable review of the American proxy war in Colombia: “Presidents Reagan and Bush supported a small, limited war while trying to keep US military involvement a secret from the American public and media. Present US policy toward Colombia appears to follow this same disguised, quiet, media-free approach.”

It reveals the fundamental nature of “dirty war”, like in Latin America and the worst excesses of the Vietnam War. The purpose of dirty war is not to identify and then detain or kill actual resistance fighters. The target of dirty war is the civilian population. It is a strategy of state terrorism and collective punishment against an entire population with the objective to terrorizing it into submission. The same tactics used in Central America and Colombia were exported to Iraq. Even the architects of these dirty wars in El Salvador (Ambassador John Negroponte and James Steele) and in Colombia (Steven Casteel) were transferred to Iraq to do the same dirty work. They recruited, trained and deployed the notorious “Special Police Commandos”, in which later, in 2006, death squads like the Badr Brigades and other militias were incorporated. US forces set up a high-tech operations centre for the Special Police Commandos at an “undisclosed location” in Iraq. American technicians installed satellite telephones and computers with uplinks to the Internet and US forces Networks. The command centre had direct connections to the Iraqi Interior Ministry and to every US forward operating base in the country.

As news of atrocities by these forces in Iraq hit the newsstands in 2005, Casteel would play a critical role in blaming extrajudicial killings on “insurgents” with stolen police uniforms, vehicles and weapons. He also claimed that torture centres were run by rogue elements of the Interior Ministry, even as accounts came to light of torture taking place inside the ministry headquarters where he and other Americans worked. US advisers to the Interior Ministry had their offices on the 8th floor, directly above a jail on the 7th floor where torture was taking place.

The uncritical attitude of the Western media to American officials like Steven Casteel prevented a worldwide popular and diplomatic outcry over the massive escalation of the dirty war in Iraq in 2005 and 2006, consistent with the “disguised, quiet, media-free approach” mentioned before. As the Newsweek story broke in January 2005, General Downing, the former head of US Special Forces, appeared on NBC. He said: “This is under control of the US forces, of the current Interim Iraqi government. There’s no need to think that we’re going to have any kind of killing campaign that’s going to maim innocent civilians.” Within months, Iraq was swept by exactly that kind of a killing campaign. This campaign has led to arbitrary detention, torture, extra-judicial executions and the mass exodus and internal displacement of millions. Thousands of Iraqis disappeared during the worst days of this dirty war between 2005 and 2007. Some were seen picked up by uniformed militias and piled into lorries, others simply seemed to vanish. Iraq’s minister of human rights Wijdan Mikhail said that her ministry had received more than 9,000 complaints in 2005 and 2006 alone from Iraqis who said a relative had disappeared. Human rights groups put the total number much higher. The fate of many missing Iraqis remains unknown. Many are languishing in one of Iraq's notoriously secretive prisons.

Journalist Dr. Yasser Salihee was killed on June 24th 2005 by an American sniper, so-called “accidentally”. Three days after his death Knight Ridder published a report on his investigation into the Special Police Commandos and their links to torture, extra-judicial killings and disappearances in Baghdad. Salihee and his colleagues investigated at least 30 separate cases of abductions leading to torture and death. In every case witnesses gave consistent accounts of raids by large numbers of police commandos in uniform, in clearly marked police vehicles, with police weapons and bullet-proof vests. And in every case the detained were later found dead, with almost identical signs of torture and they were usually killed by a single gunshot to the head.

The effect of simply not pointing out the connection between the US and the Iranian-backed Badr Brigade militia, the US-backed Wolf Brigade and other Special Police Commando units, or the extent of American recruitment, training, command, and control of these units, was far-reaching. It distorted perceptions of events in Iraq throughout the ensuing escalation of the war, creating the impression of senseless violence initiated by the Iraqis themselves and concealing the American hand in the planning and execution of the most savage forms of violence. By providing cover for the crimes committed by the US government, news editors played a significant role in avoiding the public outrage that might have discouraged the further escalation of this campaign.

The precise extent of US complicity in different aspects and phases of death squad operations, torture and disappearances, deserves thorough investigation. It is not credible that American officials were simply innocent bystanders to thousands of these incidents. As frequently pointed out by Iraqi observers, Interior Ministry death squads moved unhindered through American as well as Iraqi checkpoints as they detained, tortured and killed thousands of people.

As in other countries where US forces have engaged in what they refer to as “counter-insurgency”, American military and intelligence officials recruited, trained, equipped and directed local forces which engaged in a campaign of state-sponsored terror against the overwhelming proportion of the local population who continued to reject and oppose the invasion and occupation of their country.

The degree of US initiative in the recruitment, training, equipping, deployment, command and control of the Special Police Commandos made it clear that American trainers and commanders established the parameters within which these forces operated. Many Iraqis and Iranians were certainly guilty of terrible crimes in the conduct of this campaign. But the prime responsibility for this policy, and for the crimes it involved, rests with the individuals in the civilian and military command structure of the US Department of Defense, the CIA and the White House who devised, approved and implemented the “Phoenix” or “Salvador” terror policy in Iraq.

The report of the Human Rights Office of UNAMI, issued on September 8th 2005, written by John Pace was very explicit, linking the campaign of detentions, torture and extra-judicial executions directly to the Interior Ministry and indirectly to the US-led Multi-National Forces.

The final UN Human Rights Report of 2006 described the consequences of these policies for the people of Baghdad, while downplaying their institutional roots in American policy. The “sectarian violence” that engulfed Iraq in 2006 was not an unintended consequence of the US invasion and occupation but an integral part of it. The United States did not just fail to restore stability and security to Iraq. It deliberately undermined them in a desperate effort to “divide and rule” the country and to fabricate new justifications for unlimited violence against Iraqis who continued to reject the illegal invasion and occupation of their country.

The nature and extent of involvement of different individuals and groups within the US occupation structure has remained a dirty, dark secret, but there are many leads that could be followed by any serious inquiry.

The Surge

In January 2007, the US government announced a new strategy, the “surge” of US combat troops in Baghdad and Al-Anbar province. Most Iraqis reported that this escalation of violence made living conditions even worse than before, as its effects were added to the accumulated devastation of 4 years of war and occupation. The UN Human Rights report for the 1st quarter of 2007 gave a description of the dire conditions of the Iraqi people. The violence of the “surge” resulted i.e. in a further 22% reduction of the number of doctors, leaving only 15.500 out of an original 34.000 by September 2008. The number of refugees and internally displaced has risen sharply during the period 2007-2008.

Since Interior Ministry forces under US command were responsible for a large part of the extra-judicial killings, the occupation authorities had the power to reduce or increase the scale of these atrocities more or less on command. So a reduction in the killings with the launch of the “security plan” should not have been difficult to achieve. In fact, a small reduction in violence seems to have served an important propaganda role for a period until the death squads got back to work, supported by the new American offensive.

The escalation of American firepower in 2007, including a five-fold increase in air strikes and the use of Spectre gun-ships and artillery in addition to the “surge” was intended as a devastating climax to the past 4 years of war and collective punishment inflicted upon the Iraqi people. All resistance-held areas would be targeted with overwhelming fire-power, mainly from the air, until the US ground forces could build walls around what remained of each neighbourhood and isolate each district. It’s worth mentioning that General Petraeus compared the hostilities in Ramadi with the Battle of Stalingrad without qualms about adopting the role of the German invaders in this analogy. Ramadi was completely destroyed as was Fallujah in November 2004.

The UN Human Rights reports of 2007 mentioned the indiscriminate and illegal attacks against civilians and civilian areas and asked for investigations Air strikes continued on an almost daily basis until August 2008 even as the so-called “sectarian violence” and US casualties declined. In all the reported incidents where civilians, women and children were killed, Centcom press office declared that the people killed were “terrorists”, “Al Qaeda militants” or “involuntary human shields”. Of course, when military forces are illegally ordered to attack civilian areas, many people will try to defend themselves, especially if they know that the failure to do so may result in arbitrary detention, abuse, torture, or summary execution for themselves or their relatives.

Forces involved in “Special Operations”:

Another aspect of the “surge” or escalation appears to have been an increase in the use of the American Special Forces assassination teams. In april 2008 i.e. President Bush declared: ”As we speak, US Special Forces are launching multiple operations every night to capture or kill Al-Qaeda leaders in Iraq”. The NYT reported on 13 May 2009: “When General Stanley McChrystal took over the Joint Special Operations Command in 2003, he inherited an insular, shadowy commando force with a reputation for spurning partnerships with other military and intelligence organizations. But over the next five years he worked hard, his colleagues say, to build close relationships with the C.I.A. and the F.B.I. (...) In Iraq, where he oversaw secret commando operations for five years, former intelligence officials say that he had an encyclopaedic, even obsessive, knowledge about the lives of terrorists, and that he pushed his ranks aggressively to kill as many of them as possible. (...) Most of what General McChrystal has done over a 33-year career remains classified, including service between 2003 and 2008 as commander of the Joint Special Operations Command, an elite unit so clandestine that the Pentagon for years refused to acknowledge its existence.” The secrecy surrounding these operations prevented more widespread reporting, but as with earlier US covert operations in Vietnam and Latin America, we will learn more about these operations over time.

     - An article in the Sunday Telegraph in February 2007 pointed towards clear evidence British Special Forces recruited and trained terrorists in the Green Zone to heighten ethnic tensions. An elite SAS wing, called “Task Force Black”, with bloody past in Northern Ireland operates with immunity and provides advanced explosives. Some attacks are being blamed on Iranians, Sunni insurgents or shadowy terrorist cells such as Al Qaeda.

     - the SWAT teams (Special Weapons and Tactics), extensively used in counter-insurgency operations. The mission of SWAT is to conduct high-risk operations that fall outside the abilities of regular patrol officers to prevent, deter and respond to terrorism and insurgent activities. It was reported that “The foreign internal defense partnership with Coalition Soldiers establishes a professional relationship between the Iraqi Security and Coalition forces where the training builds capable forces. Coalition soldiers working side-by-side with the SWAT teams, both in training and on missions.” On 7 October 2010 the Official website of US Forces in Iraq reported that “The Basrah SWAT team has trained with various Special Forces units, including the Navy SEALs and the British SAS. The 1st Bn., 68th Arm. Regt., currently under the operational control of United States Division-South and the 1st Infantry Division, has taken up the task of teaching the SWAT team”

     - the Facilities Protection Services, where the “private contractors” or mercenaries, like Blackwater, are incorporated, are also used in counter-insurgency operations.

     - the Iraq Special Operations Forces (ISOF), probably the largest special forces outfit ever built by the United States, free of many of the controls that most governments employ to rein in such lethal forces. The project started in Jordan just after the Americans conquered Baghdad in April 2003, to create a deadly, elite, covert unit, fully fitted with American equipment, which would operate for years under US command and be unaccountable to Iraqi ministries and the normal political process. According to Congressional records, the ISOF has grown into nine battalions, which extend to four regional "commando bases" across Iraq. By December 2009 they were fully operational, each with its own "intelligence infusion cell," which will operate independently of Iraq's other intelligence networks. The ISOF is at least 4,564 operatives strong, making it approximately the size of the US Army's own Special Forces in Iraq. Congressional records indicate that there are plans to double the ISOF over the next "several years."

Conclusion: the “dirty war” in Iraq continues. Even as President Barack Obama was announcing the end of combat in Iraq, U.S. forces were still in fight alongside their Iraqi colleagues. The tasks of the 50,000 remaining US troops, 5,800 of them airmen, are “advising" and training the Iraqi army, "providing security" and carrying out "counter-terrorism" missions.

According to the UN Human Rights report, upon a request for clarification by UNAMI, the MNF confirmed that “the US government continued to regard the conflict in Iraq as an international armed conflict, with procedures currently in force consistent with the 4th Geneva Convention” and not that the civil rights of Iraqis should be governed by the International Covenant on Civil and Political Rights and other human rights laws, because this would have strengthened the rights of Iraqis detained by US or Iraqi forces to speedy and fair trials. The admission that the US was still legally engaged in an “international armed conflict” against Iraq at the end of 2007 also raises serious questions regarding the legality of constitutional and political changes made in Iraq by the occupation forces and their installed government during the war and occupation.

Legitimizing torture

When the public revelations of abuse and torture at Abu Ghraib prison created a brief furor in the world, the ICRC, Human Rights First, AI, HRW and other Human Rights groups documented far more widespread and systematic crimes committed by US forces against people they extra-judicially detained in Iraq. In numerous human rights reports they established that command responsibility for these crimes extended to the highest levels of the US government and its armed forces.

The forms of torture documented in these reports included death threats, mock executions, water-boarding, stress positions, including excruciating and sometimes deadly forms of hanging, hypothermia, sleep deprivation, starvation and thirst, withholding medical treatment, electric shocks, various forms of rape and sodomy, endless beatings, burning, cutting with knives, injurious use of flexicuffs, suffocation, sensory assault and/or deprivation and more psychological forms of torture such as sexual humiliation and the detention and torture of family members. The ICRC established that the violations of international humanitarian law that it recorded were systematic and widespread. Military officers told the ICRC that “between 70% and 90% of the persons deprived of their liberty in Iraq had been arrested by mistake”.

All these facts are well known, but only the lower ranks in the Army were mildly punished. The “Command’s Responsibility” report revealed that the failure to charge higher ranking officers was the direct result of the “key role” that some same officers played “in undermining chances for full accountability”. By delaying and undermining investigations of deaths in their custody, senior officers compounded their own criminal responsibility in a common pattern of torture, murder and obstruction of justice. Senior officers abused the enormous power they wield in the military command structure to place themselves beyond the reach of law, even as they gave orders to commit terrible crimes. It was in recognition of the terrible potential for exactly this type of criminal behaviour that the Geneva Conventions were drafted and signed in the first place, and that is why they are just as vital today.
Nevertheless, the responsibility for these crimes is not limited to the US army. The public record also includes documents in which senior civilian officials of the US government approved violations of the Geneva Conventions, the 1994 Convention against Torture and the 1996 US War Crimes act. The United States government should thus be held accountable for this terrible tragedy it inflicted upon millions of Iraqi citizens and should be forced to pay appropriate compensations to the victims of its criminal policy in Iraq