Palestina & de Zionist: 60 jaar oorlog
ISRAEL: het landje PIK    Palestine & Israel 12 oktober 2001; bijgewerkt 02/06/10    
Artis Magister Gaza

Powered by counter.bloke.com
counter since 12/10/01    
Augustus 2006
Israel did 9/11
Why Palestinians are the modern Sioux   
Artis Magister Gaza
Norman Finkelstein en het antisemitisme
Our sons plundered for their organs
The Zionist Elephant In The Room
Rules of the Western Media in dealing with the Middle East
Jews should leave Palestine and return to Europe
MISSING LINKS 9/11
Israel&911
December 2008

Januari 2009

June 1 2010
Niets Is Veilig In De Gaza Strook (ter grootte van het eilandje Texel)
Outlawed fuel air bombs and depleted uranium used in Gaza with 1.5 million people 50% children
"Te goed voor deze wereld"
De enorme gasbel van GAZA
The Attac on the FLOTILLA with help and goods for the Gaza Ghetto
Jews should leave Palestine and return to Europe
Israël woedend op Zweedse krant
Why do the Arabs allow Jews
to blame them for 9/11?

3 januari 2009
Duizenden demonstreren tegen
terroristische aanval op Gaza
9-11 EVIL: Israel's
Central Role  in the
September 11,
2001 Terrorist
Attacks
by Victor Thornoekomst van Palestina-I Provincialisme aan de macht  Evangelische leiders PAL achter Israël  Een Joods - Arabische staat

Libanon: Niets Is Veilig In Libanon, Zo Simpel Is Dat
Israël: 
een articulatie

Niets Is Veilig In De Gaza Strook (grootte van Texel)
Waarom Palestijnen tergen?  Palestina als Brits Mandaat De staat Israël

het landje  PIK
Zionist is de dader van 11 september 2001

Israël & "Het Terrorisme"
HAMAS door Israel opgericht net als Al Qaida door de USA

Israël & Europa
Israeli Commandoes In Iraq To Assassinate 500 Scientists Zuid-Afrika en Israël
De enorme gasbel van GAZA
Some history with questions
Rachel Corrie

Rules of the Western Media in dealing with the Middle East:
Stan van Houcke: Wat wisten we en wat hebben we gedaan? Americans celebrate the revolution of 1776
Sharon 'Man of Peace'
Depleted Uranium Weapons In Palestine
Israël is a Terrorist State Stofmonsters DU Israel's killing of British citizen Iain Hook Hypocrisie rond massaernietigingswapens De Israëlische massavernietigings-
wapens
IAEA to press for inspections of Israel's nuclear facility Israel threatens to nuke Iraq Schurkenstaat Israël
Sharon's IJzeren Muur Toekomst van Palestina-II Death in the Wee Hours Comverse-Verint
Wereldwijd Communicatiespionagenetwerk van Israël
Israël-USA drone attack on the Twin Towers 11 sept 01 Gedrag van Irak, Israël en Nederland "Slachtoffer" Israël Dollarbiljet & de Symbolen
 

Israël en de VS negeren al 60 jaar de Verenigde Naties
Wat is de Europese betrokkenheid bij Palestina?
 
deze tekst is geschreven met o.a. het volgende in gedachten:
1. de joodse en de arabische tradities zijn het belangrijkste fundament onder de westerse beschaving;
de joden en de moslims zijn en blijven een onmisbaar onderdeel van de europese cultuur.


2
. progroms en andere maatregelen hebben de joden in het christelijke Europa eeuwenlang gemarginaliseerd
en gedemoniseerd wat uiteindelijk verder ontaardde in de verschrikkingen van de hel: 1933-1945.


3
. door de nazi's, zionisten en talloze meelopers en medeplichtigen is een onvoorstelbaar leed aangedaan
aan o.a. de joden,
communisten, homosexuelen, zigeuners en slavische volken in Europa waardoor hele generaties overlevenden w.o. die in  Israël door dit trauma ernstig psychisch zijn misvormd.

4
. onverschilligheid en vijandigheid t.a.v. de joden voor en na Auschwitz in Europa hebben de stichting
van de staat Israël door de zionisten in de hand gewerkt; daarbij komt de roof van joodse bezittingen
die vooral in Nederland een hoge vlucht nam en tot op de dag van vandaag
niet is rechtgezet.

5
. in de dertiger jaren van de 20e eeuw bestond arabische belangstelling voor fascistische anti-joodse
denkbeelden.


6
. het zionisme heeft rabiate racistische kenmerken, zelfs tegen de geloofgenoten. Zionisten hebben
intensief met de duitse nazi's samengewerkt, gericht tegen de miljoenen joden van Europa.
Zij huldigen de overtuiging dat Israël het 'uitverkoren volk'  is, maar dat geldt niet voor alle joden op enkele
tienduizenden jonge edeljoden na die naar Palestina moesten worden gedeporteerd om daarmee de
nieuwe zionistische staat op te richten.
De overige miljoenen joden, daar mochten de nazi's mee doen wat ze wilden. (volgens zionisten als
Ben Goerion en anderen) De zionisten hebben zelf het groene licht gegeven voor de vernietiging van
de 6 miljoen minderwaardige joden in Europa. Dit doet niets af van de ongekende misdaden van de nazi's.

Het gevolg is dat de minachting voor de 'arabs' de basis is van de repressie en genocide op palestijnen in
het tegenwoordige Israël en in de bezette gebieden (reservaten)
Miljoenen palestijnen zitten gevangen
in de enige apartheidsstaat ter wereld onder barbaarse omstandigheden en in gevangenissen en in die
 reservaten ( Westoever van de Jordaan en Gaza: Ghetto1 en Ghetto 2 )

7
. de oprichting van de staat Israël in 1948 ging gepaard met de massamoord op 200 palestijnse mannen in Tantura door de Alexandroni brigade van de Hagana militie. Tevens werden toen 750 000 palestijnen uit hun dorpen en huizen verdreven
De basis van de "failed state" landjePIK is dus genocide.
Sabra Shatila is de op 16 september 1982 door Israël geredigeerde massamoord op palestijnen die ook niet vergeten mag worden. The Complaint Against Ariel Sharon 
De geschiedenis van de zionistische staat is geplaveid met moord, verdrijving, terreur en diefstal van huizen, grondstoffen en land.

8
. De Camp David akkoorden (17 september 1978) moesten volgens de toenmalige Israëlische premier Begin mondeling en mochten niet schriftelijk worden vastgelegd. Arafat zou wel gek geweest zijn als hij daarmee akkoord zou gaan. 


9
. Na de Oslo-akkoorden  (1 mei 1994) ging Israël in versneld tempo door met nederzettingen bouwen in bezet gebied, niet bepaald een basis voor een akkoord. Het Wye akkoord (26 oktober 1998) voorziet in terugtrekking van Israël uit de Westelijke Jordaanoever voor februari 2000, en dat uiterlijk in september 2000 een vredesakkoord moet zijn ondertekend 


10
. Yasser Arafat had volgens Awraham Soetendorp in de zomer 2000 'de vrede binnen handbereik' omdat Israël bereid was vrijwel de gehele Westoever over te dragen: "Arafat heeft deze gouden kans laten liggen" In werkelijkheid zou in dat "vredesvoorstel" een kwart van de Westoever een eeuw lang in israëlische handen blijven en de rest opgesplitst worden in eilanden, zodanig dat Israël het gebied kan blijven beheersen: wederom zou Arafat wel gek geweest zijn om daarmee akkoord te gaan.


11
. de terreur door moordaanslagen van het israëlische leger op palestijnen en de tragische terreur van zelfmoordaanslagen door palestijnen zijn strijdmethodes die de economie van heel Palestina te gronde richt waardoor zowel de joden als de palestijnen tot de bedelstaf en honger vervallen. De regering Sharon bewerkstelligt in haar oneindige wijsheid dat geen toerist(e) en zakenvrouw/-man het land meer bezoekt waardoor ook geen 'eerlijk verdiend' geld het land meer binnenkomt, behalve miljarden euro's aan leningen en donaties en het modernste wapentuig en munitie vanuit de USA (en Europa)

April 2006, nadat Sharon na een hersenbloeding onomkeerbaar in coma is geraakt, blijkt 2,2 milioen van de ongeveer
6,5 milioen inwoners van de staat Israël onder de armoedegrens te leven. Zeker een staaltje
van goed staatsmanschap?
Meer dan 1/3 deel van de bevolking heeft onvoldoende geld voor voedsel, kleding en huisvesting!
Israël is een sociaal drama.
12. ca. 20% van de bevolking in Israël is arabisch, deze mensen bekleden een tweederangspositie.

13
.
door het gericht vernietigen van de palestijnse infrastructuur en justitie-apparaat en het stelselmatig bombarderen van
woongebieden van palestijnen werkt Israël de zelfmoordaanslagen tegen joden zeer
sterk in de hand 


14.
het afsluiten van hele steden en gebieden op de Westoever en in de gaza-strook veroorzaakt op
grote schaal ondervoeding bij de palestijnse kinderen waardoor het aantal zelfmoordaanslagen nu
en in de toekomst ongetwijfeld eveneens zeer sterk wordt bevorderd


15.
omdat de landen rondom Israël geen democratieën zijn, eerder oligargieën en dictaturen, kan van
Israël als democratie verwacht worden dat fundamentalisme geen regeringsmacht krijgt. Een democratie
dient de scheiding van religie en staat te waarborgen.


16.
een oud-president van Israël, Begin, was evenals Sharon een onvervalste terrorist omdat hij in 1946
een grote aanslag pleegde tegen een hotel waar het Britse leger was gevestigd. Er vielen 92 doden.


17.
. de gereformeerde kerken in Nederland waren ervan overtuigd dat zij in plaats van de joden het
uitverkoren volk waren geworden, de opriching van de staat Israël in 1948 was een fikse domper voor
deze kerk. Nu is het vooral de USA, met de
president voorop, die denken dat zij het uitverkoren volk 
en het beloofde land zijn. Als het om individuën zou gaan, denkt men in zo'n geval al gauw aan een
psychiatrische stoornis.

18. klik op het onderstaande logo om te zien hoeveel Israëlische militairen zijn gedrost.

Yesh Gvul
Courage To Refuse
Shministim
Pilots
Free The Five
New Profile
Refuser Solidarity Network

19. in het weekeinde van 11 en 12 mei 2002 hebben 120 000 mensen in Israël gedemonstreerd tegen het beleid van de regering Sharon.

20.
de aanslagen in New York en Washington en de de 'oorlog tegen het terrorisme' worden door Israël gebruikt om de palestijnen mores te leren, hetgeen resulteert in ongekend bloedige acties wederzijds.

21.
de israëlische regering is dondersgoed op de hoogte van de enorme voorraad Verarmd Uranium (+/-3200 ton) die de USA
samen met de UK in Irak in 1991 (1000 ton) en 2003 (2200 ton) hebben geschoten. Het verzamelen van dit 
materiaal is heel simpel en kan gebruikt worden door Irak als 'Dirty Bomb' Men weet daar ook donders goed dat vrijwel alle gevaarlijke materialen aan Irak zijn geleverd door de USA, UK, Israël zelf en Europa. Het bombarderen door Israël van de Franse Osira reactor in 1981 was daarvan het gevolg.


22.
de met een nucleaire lading uitgeruste
Jericho-3 raket met een draagwijdte tot 4.800 km kan
 West-Europa bereiken, 
het is dus niet denkbeeldig dat Berlijn, Amsterdam of Moskou door
een israëlische atoombom worden vernietigd. 
Buitengewoon merkwaardig dat dit belangrijke
onderwerp niet op de agenda van de VN staat. 


23.
de rechts-fascistoide retoriek in de Knesset zal een fundamentele wijziging moeten ondergaan willen er ooit vredesafspraken komen met de palestijnen (zie "Te goed voor deze wereld")


24.
de onvermijdelijke uitkomst zal zijn dat Israël zich terugtrekt uit alle na 1967 bezette gebieden, alle nederzettingen in palestijns gebied volledig ontruimt en een ondoordringbare afscheiding aanlegt tussen de palestijnse staat en Israël. Gaza en de Westoever van de Jordaan moeten worden verbonden door een snelweg zonder grensovergangen


25.
het bezoek van Gretta Duisenberg begin januari 2003 aan de palestijnse gebieden en aan Jasser Arafat getuigt van 
politieke moed die bij vrijwel alle Nederlandse politici helaas ontbreekt.

26.
in een interview met ABC nieuws in 1998 slaat Bin Laden de spijker op de kop met de opmerking dat Israël de VS
manipuleert ten eigen bate.  ( Zie ook "9/11" )

27.
2006 Niets Is Veilig In LIBANON, Zo Simpel Is Dat

28.
2009: Niets Is Veilig In De Gaza Strook (ter grootte van het eilandje Texel)

29.  De morele, militaire en economische steun uit Nederland aan de zionistische staat
maakt Nederland medeplichtig aan de massamoord op- en de onderdrukking van de
palestijnen.

 
Outlawed fuel air bombs and depleted uranium used in Gaza with 1.5 million people:  50% are children

30.   Het NOS journaal en de Volkskrant, NRC Handelsblad, de Telegraaf en bijna alle
Nederlandse week- en opniniebladen laten de achtereenvolgende zionistische regeringen
uitgebreid aan het woord zonder enig hoor- en wederhoor van de palestijnen. Onvervalste
propaganda voor de zionisten dat anno 2009 onverminderd voortduurt.

31.   Anno 2010 staat het vast dat het Israëlische leger onder bescherming van een kliek
in de USA regering de explosieven in de Twin Towers hebben geplaatst. Een buitenlands
leger opereert ongestoord in de USA met behulp van de Israëlische inlichtingendiensten.

literatuur als basis voor deze pagina:
1. Israël en de Gojiem  Frits Kuiper   uitgeverij H.D. Tjeenk Willink & zoon NV  Haarlem 1951
2. De vrede die niet kwam  Nikolaos van Dam en Jan Keulen  uitgeverij Bulaaq Amsterdam 1998
3. De risico's van het denken   Jaap Breeveld  uitgeverij Jan van Arkel  Utrecht 1992
4. Achtergronden van de Palestijnse vluchtenlingenproblematiek van de Palestijnse historicus Nur Masalha 2001
5. Over waardigheid en macht  Menno ter Braak  uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam 1945
6. Eichmann in Jeruzalem Hannah Arendt 1963
7. Operation Shylock  Philip Roth (1993)
8. De schaduw van de ster. Een inleiding tot het antizionisme Peter Edel uitgeverij EPO 2002  
ISBN: 90_6445_264_4
Het kritiekloze steunen van Israël door de opéénvolgende regeringen van de USA en Europa  samen met allerlei groeperingen en sekten zoals de protestantse fundamentalisten (zie kader
 hieronder) wordt steeds bizarder omdat die steun totaal niet leidt naar een  begaanbare weg tot vrede tussen de joodse bezetters en de palestijnen. Hun taal en hun financiële en militaire
hulp aan Israël zijn net zo uitzichtloos als de taal en daden van Hamas en Islamitische Jihad. Hun fundamentalistische taalgebruik is al jaren in de Knesset de nieuwste trend.

We kunnen de protestantse-  joodse fundamentalisten op één lijn stellen met de
moslimfundamentalisten. De VS wordt helaas geregeerd door fundamentalisten, wat de
beslissende factor is in de onvoorwaardelijke steun voor de joodse bezetting van Palestina. Het roepen om "vrede en veiligheid" is zinledig en om "vrijheid" al helemaal.
 
 
ABC television and PBS Frontline interviewed Bin Laden during the time of the Clinton 
 administration. Bin Laden clearly stated why he opposed America: "They (Americans) 
have put themselves at the mercy of a disloyal government,… it is Israel inside 
America. Take the sensitive ministries such as the Secretary of State and the Secretary
of Defense and the CIA, you will find that the Jews have the upper hand in them. They
make use of America to further their plans for the world…For over half a century,
Muslims in Palestine have been  (by the Jews) slaughtered and assaulted and robbed 
of their honor and of their property. Their houses have  been blasted, their crops
destroyed…This is my message to the American people: to look for a serious 
government that looks out for their interests and does not attack other people’s 
lands, or other people’s  honor…" [ABC News and PBS Frontline web sites have the 
interview (1998)] - David Duke

TOEKOMST VAN PALESTINA  I
De israëlische premier Ariel Sharon (inmiddels bijna dood) was opgeklommen tot de baas van de wereld. Hij had meer macht dan secretaris-generaal van de VN Kofi Anan en US president George W. Bush. Eén van de belangrijkste lobbies voor de "régime-wisseling" in Irak is de Israëlische regering. Bush volgt steeds slaafs de foute 'adviezen' vanuit Israël, nu wordt Irak aangepakt, later volgen ongetwijfeld Iran, Libanon, Syrië, Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, Jemen, Somalië, heel het Midden-Oosten wordt onderhorig en olie-leverancier. De vroegere koloniale rol van het Britse rijk in het Midden-Oosten wordt nu overgenomen door de USA samen met Israël.  In wezen komt het erop neer dat de kruistochten van weleer worden voortgezet in een modern jasje met 'smart-bombs' e.d..
Israël had al lange tijd veel meer macht dan de nederlandse overheid, Illegale wapentransporten (w.o. onderdelen voor nucleaire bommen) vanuit de USA naar Israël gaan bijna uitsluitend via Schiphol en de Rotterdamse haven omdat daar de controle bewust achterwege gehouden wordt. zie Bijlmervliegramp
Een belangrijk feit i.v.m. de macht van Israël, behalve het bezit van de atoombommen en
enkele waterstof- bommen, is de controle over het electrische en electronische verkeer. Door 
de firma Verint 
(http://www.verintsystems.com), een Israëlische firma, vroeger Comverse geheten, worden in
 alle landen ter wereld telefoontaps voor justitiele doelen gedaan. Door een soort monopolie
 op deze apparatuur is het moeilijk na te gaan of deze firma niet alle telefoonverkeer en
 andere data aftapt. Waarschijnlijk heeft het recente schandaal met de afgetapte
 telefoongesprekken bij de Europese Commissie ook te maken met deze firma. Van de
 telefoontaps van de israëlische firma Verint wordt door de diverse justitieapparaten driftig
misbruik gemaakt om daardoor mensen veroordeeld te krijgen, soms slechts op basis van
 gemanipuleerde telefoontaps. Ieder land kent zulke gevallen, in Nederland wordt een
 Koerdische leider Baybasin tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld louter op grond van
 gemanipuleerde telefoontaps van de firma Verint. De Mossad kan door middel van de firma
 Comverse/Verint een wereldwijd afluisternetwerk beheren, waardoor op cruciale
punten de politiek in een land en zelfs op wereldschaal via de VN kan worden 
gemanipuleerd. Het moet wel als heel onwaarschijnlijk worden geacht dat Israël NIET de mede-organisator was van de aanslagen op het WTC in NewYork.  Gezien het in de
volgende alinea behandelde provincialisme van de israëlische regering kan 
eenvoudig worden voorspeld waar het met deze wereldwijde manipulatie naar toegaat. (zie
ook de avonturen  van het voormalige apartheidsrégime in Zuid-Afrika) Het gebruik van
mini-fusiebommen in de Twin Towers en de gebouwen WTC 6 en WTC 7 op 11 september 2001
wijst op een Israël-connectie omdat Israël een patent schijnt te hebben op deze miniatuur-
waterstofbommen die al in diverse terroristische aanslagen zijn gebruikt (Bali, USS Cole)
De fusiebommen waren noodzakelijk om de zware kolommen te vernietigen en gelijk alle
mogelijke bewijsmateriaal. In de gebouwen waren gegevens opgeslagen van enorme financiële
fraudezaken (ENRON, diverse (Iran-Contra achtige) zwendels met wapens en drugs van de CIA)
Verder moest in gebouw 7 alle bewijs worden vernietigd van de besturing van de vliegtuigen
en de explosieven in de Twin Towers. Het douanegebouw WTC 6 zal wel een speciale reden
van Israël gehad hebben om daar een fusiebom in te laten exploderen.

provincialisme aan de macht geeft als resultaat moord en doodslag en vooral nog meer DOMHEID.

Provincialisme voert de boventoon in Israël. Provincialisme leidt tot racisme en racisme leidt
 tot APARTHEID en heilloze oorlogen zoals in Bosnië, Zuid Afrika, Noord Ierland, Palestina. Van
 binnenuit is het bijkans onmogelijk de  impasse te doorbreken. Wij pleiten daarom voor een
 buitenlandse interventie, bij voorkeur vanuit Europa, die tot  doel heeft de twee partijen op
 een rechtvaardige manier minstens 10 jaar van elkaar te scheiden. De  lappendekens van
 koloniën in palestijns gebied moeten verdwijnen. Dit laatste betekent dat een deel van de 
westerse joden moet terugkeren in de diaspora. Het merendeel van de europese landen
 ervaart de terugkeer van de joodse cultuur als een verrijking en de  joden  zullen zich veiliger
 voelen in Europa dan in Israël.
 

Evangelische leiders vierkant achter Israël
Nieuws 05-04-2002 
DORDRECHT - Leiders van bijna twintig 
evangelische en charismatische 
gemeenten en organisaties in 
Nederland staan achter militaire acties 
van Israël in de Palestijnse gebieden. 
Ze stuurden donderdag een 
steunbetuiging naar de Israëlische 
premier Sharon en president Katzav. 

De ondertekenaars steunen hun besluit om 
maatregelen te nemen tegen de Palestijnse 
president Yasser Arafat en de Palestijnse 
Autoriteit. Volgens hen bestaat er bij Arafat 
geen enkele wil om vrede te sluiten met Israël. 
,,Zijn doel is de vernietiging van  de staat Israël'', schrijven de christenen. 

Gretta Duisenberg

Ook benadrukken ze dat de hele staat Israël aan het joodse volk toebehoort als 
een ,,eeuwige erfenis'' met Jeruzalem als eeuwige hoofdstad. ,,God staat achter 
het joodse volk'', aldus de verklaring. De opstellers ervan zeggen verder te 
bidden dat Sharon en Katzav de kritiek tegen hen en de staat Israël kunnen 
weerstaan en dat ze wijsheid zullen krijgen op elk moment dat ze dat nodig 
hebben. 

De steunbetuiging is ondertekend door leiders, voorgangers en andere 
vertegenwoordigers van onder meer de messiasbelijdende Shalom Gemeente in 
Dordrecht, de Evangelische Gemeenschap Roosendaal, de Messiasbelijdende 
Charismatische Gemeente Noach's Duif in Putten, Eurospirit Conferenties en 
Sjofar Ministries. 
Bron: Nederlands Dagblad


Een kijkje in de keuken van de extremistische christenen:

Matthéüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

Israël is de vijgeboom. De les van de vijgeboom is dat het fysieke herstel van Israël sinds 1948 in gang is gezet. Sinds die datum heeft de wereld de geboorte mogen meemaken van de staat Israël in het oude land van hun vaderen. Geen enkele vorige generatie heeft dit teken mogen zien en dat geeft aan hoe laat het is op Gods tijdklok. Zoals de voorzegde rampspoed over de kinderen van Israël is gekomen, zo zal ook de zegen over hen worden uitgestort. De Bijbelse profeten vertellen dat het herstel van Israël, en geen andere gebeurtenis, het teken zou zijn dat het aftellen is begonnen. Het herstel van Israël is een waar mirakel, het is een Gods wonder! Het is wonderbaar dat wij vandaag in een tijd leven waarin wij mogen zien dat alles voor de grote dag van de wederkomst van de Here Jezus in gereedheid wordt gebracht. Israël is terug in het land dat God onder ede aan hen heeft beloofd.

Maar Israël is niet gewenst in deze wereld. Die weerzin wordt al beschreven in Psalm 83:5 Komt laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

Men is druk bezig Gods volk op allerlei gebied te kleineren en te isoleren. Vandaag vecht het volk van Israël voor haar voortbestaan en leeft het in angst voor totale vernietiging.Maar allen die de “steen Jeruzalem” heffen, zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12:3). God zegt niet, dat Hij de naties die zich tegen Israël keren zal straffen! Nee, Hij zegt:,, Ik zal hen zoeken te verdelgen” De Here zal zoeken te verdelgen wie zich verzet tegen de volvoering van Zijn plan met Israël. En dit plan is de oprichting van Zijn Koningsheerschappij op aarde, vanuit Jeruzalem.

Al 60 jaar is deze bijbeltekst de grondslag van de steun voor Israel door de kerken in Nederland  - 
de steun aan de barbarij van de zionisten in Palestina komt niet uit de lucht vallen.
Die barbarij beperkt zich niet tot de palestijnen, de hele wereld moet eraan geloven.
De "inside job" van 11 september 2001 is zeker door zionisten georganiseerd, er zijn
steeds meer bewijzen dat zij samenwerken met allerlei vrijmetselaarsorganisaties:
op naar een nieuw duizendjarig rijk, maar nu met de modernste ict.

 
Waarom streven naar een joods-arabische staat?

begin+shamir
Begin and Shamir ... terrorists who became Prime Ministers of Israel and condemned terrorism!

Is het niet veel verstandiger om met dwang vanuit Europa Palestina om te vormen tot een pluralistische staat?
het oorspronkelijke landje PIK
Is de staat Israël een articulatie als gevolg van een collectief schuldgevoel? 
Het was een fatale vergissing om in 1948 een nieuwe, separate
 staat  op te richten in Palestina, het is maar de vraag of in deze
 staat de  joden van de diaspora op de lange duur veiliger zijn
 dan in een  ongedeeld Palestina. Wellicht ware het toen
 verstandiger geweest  om een seculiere joods-arabische staat
 op te richten. Uiteindelijk is  ook anno 2004 het laatste de beste
 optie. Irak is een  christelijk-arabische staat, waarom zou
 Palestina geen joods-arabische staat kunnen worden? De
 oorlogen tussen de twee besneden bevolkingsgroepen kosten
 miljarden euro's die veel beter in de  economie van Palestina
 gepompt kunnen worden. Deze honderden  miljarden euro's
 moeten opgehoest worden door de westerse economieën. Het
 lijkt erop dat het economisch voordeliger is om deze
mensen elkaar af te laten slachten. Misschien is de gangbare
 praktijk  van de besnijdenis die mannnelijke kinderen op zeer
 jonge leeftijd moeten ondergaan debet aan landjepik en
 oorlogszucht. In de USA is eveneens een gewoonte geworden
 een stuk piemel eraf te snijden,  z.g. vanwege "hygiënische"
 overwegingen. Allereerst is het een  traumatische ervaring en
 ten tweede heeft dit verwijderen van de  voorhuid een
 onmiskenbare invloed op de sexbeleving van het kind. Het
zou heel goed kunnen dat daarom een vorm van
 onverzoenlijkheid in het karakter ontstaat. Voer voor sociologen
 en psychologen.
De voorwaarde voor een joods-arabische staat is een duurzame en rechtvaardige vrede met de palestijnen, gebaseerd op wederzijdse hulp en de absolute scheiding tussen religie en staat.
Voor de staat Israël gelden helaas de meest basale wetten niet die voor alle andere landen van de wereld wel gelden.
Je zou op z'n minst kunnen zeggen dat de staat Israël zich buitengewoon arrogant en onverschillig t.o.v. de Gojiem gedraagt. Onontkoombaar wacht de staat Israël een noodlottige toekomst. Tenzij dit deviante gedrag stopt en Israël zich aan de internationale regels houdt. Waarom moet Irak zich wel aan de VN resoluties houden en Israël niet?
Wat is de drijfveer voor het bewust tergen van de oorspronkelijke bevolking van Palestina? 
Palestijnen zijn net als indianen, papoea's, aboriginals, tibetanen,
 eskimo's  tweederangs mensen in hun eigen land.
Het land wordt ze afgenomen en het water wordt uit de grond
 gepompt om ons in West Europa biologische produkten te
 leveren. Voor het geld dat  daarmee verdiend wordt, worden
 wapens gekocht o.a. in Nederland. 
een klein stukje geschiedenis van ISRAEL: het landje PIK:
 
Palestina als Brits mandaat-gebied
 De Engelse minister van Buitenlandse Zaken, lord Balfour, belooft in 1917 
 dat "de Britse regering de vestiging van een nationaal tehuis voor het 
 joodse volk zal ondersteunen en alles in het werk zal stellen dit doel te 
 bereiken". In 1922 wordt Palestina Brits mandaatgebied, onder toezicht 
 van de Verenigde Naties. Op dat moment bestaat de bevolking voor 
 zeventig procent uit Arabieren en voor dertig procent uit joden en 
 christenen. 

 In 1933, als de nazi's in Duitsland aan de macht komen, emigreren er meer 
 dan 130.000 joden naar Palestina. De eerste confrontaties met Arabieren 
 doen zich voor. Na de Tweede Wereldoorlog immigreren er nog veel meer 
 joden naar het gebied. 

het landje PIK

De staat Israël
                     In 1948 loopt het Britse mandaat over Palestina 
                     af en roept David Ben Goerion de staat Israël uit. 
                     Een jaar daarvoor is het gebied gesplitst in een 
                     Palestijns deel en een deel voor de zionistische 
                     joden. Ook Jeruzalem is opgedeeld. Zowel de 
                     Sovjetunie als de Verenigde Staten erkennen de 
                     nieuwe staat Israël onmiddellijk. Maar de 
                     Palestijnen en de Arabische buurlanden gaan 
                     vrijwel meteen tot een aanval over. Israël komt 
                     deze eerste oorlog als overwinnaar uit. Veel 
                     Palestijnen zoeken noodgedwongen hun toevlucht 
                     in vluchtelingenkampen. Twee jaar later lijft 
                    Jordanië de Westelijke Jordaanoever in, na een 
                     referendum onder de Palestijnen die daar wonen. 

Bron: NOS Nieuws

Gedrag van Israël
Israël kan ongestraft als een kwaadaardig, brutaal verwend en crimineel kind alle resoluties van de Verenigde Naties c.q. de Veiligheidsraad naast zich neerleggen en ONGESTRAFT steeds meer gebieden inpikken. De VS en Europa blijven Israël toch wel steunen met wapens en handelsverdragen. Met name de VS steunen Israël met grote bedragen, kernwapens etc. De VS gaan een oorlog met Irak forceren, louter om de controle over de olie en om de protectie van Israël. De dictator Saddam Hoessein werd nog onlangs logistiek en materieel gesteund door de VS in zijn oorlog tegen Iran. Het verdelgen van 5000 Koerdische vrouwen en kinderen in Chalabja in 1988 met gifgas uit de USA, BRD en andere Europese landen deed er toen eventjes helemaal niet toe.

Gedrag van Nederland
Met name Nederland speelt in de meeste wapenleveranties aan Israël net zo'n bedenkelijke rol als tijdens de eerste golfoorlog tussen Irak en Iran. Toen werden wapens en munitie uitgevoerd via Portugal naar de beide oorlogvoerende landen. Nederland is momenteel de belangrijkste doorvoerhaven voor verboden (in het kader van de Verenigde Naties en de IAEA) strategische goederen naar Israël. Dit alles vanuit het excuus dat het nodig is voor de overleving van de staat Israël, geheel in tegenspraak met het nederlandse overheidsbeleid geen wapens te leveren aan "brandhaarden".

Gedrag van Irak
Geheel anders is dat bijvoorbeeld bij Irak. Dat land is verwoest en er is na 12 jaar eigenlijk nog steeds geen einde gekomen aan de VN - sancties die miljoenen mensen in Irak (m.n. kinderen) het leven hebben gekost. De "Verenigde Naties" hebben in Irak een zeer moorddadige rol gespeeld
waar na de bomaanslag in Baghdad afbrupt een einde kwam. Honderdduizenden kinderen zijn
omgekomen door de eindeloze sancties.
De ziekenhuizen zijn anno 2009 nog steeds in een hopeloze toestand: geen electriciteit, geen
medicijnen, geen apparatuur, geen water. Hetzelfde geldt voor alle openbare voorzieningen:
iedereen ontslagen, milioenen werklozen. Kennelijk is dat de USA/UK - manier om de Irakezen te vernederen. Dit komt boven op het feit dat Saddam Hoessein zijn schrikbewind decennialang heeft uitgevoerd met hulp van de USA, Sovjetunie en West Europa ten koste van de Iraakse burgerbevolking. Dit ondanks de vele seculiere kwaliteiten van Saddams régime. De wetenschap en techniek stond op het hoogste peil van het Midden Oosten. De gezondheidszorg op een eenzaam peil. Vrouwen hadden de hoogste fucties.

De oorlogen met Iran en Koeweit en de "hulp" van het Westen daarbij hebben het land verwoest.
De behandeling door de USA en UK van Irak met de immense olievoorraden is er één van
hypocrisie in het kwadraat.

De verovering door de USA/UK brengt alleen maar nieuwe ellende voor de burgerbevolking. 
De straf voor het olieland lijkt oneindig, de USA wil van het hoogst ontwikkelde en meest welvarende Arabische land in het Midden-Oosten een land maken met uitsluitend een lompenproletariaat waarvan op een gemakkelijke wijze de olie kan worden gestolen
USA ‘Order 39’
De hoge USA bezettingsautoriteit de vrijmetselaar Paul Bremer op 19 september 2003
de inmiddels beruchte ‘Order 39’uitgevaardigd waarin 200 Irakese staatsbedrijven worden
geprivatiseerd en buitenlanders 100% eigenaar kunnen zijn van Irakese banken, mijnen,
oliebronnen en fabrieken.

'Slachtoffer' Israël
Zolang Israël een infantiel en minderwaardig aanhangsel blijft van de schuldbewuste westerse
wereld zal er nooit enige toenadering komen tussen israëliërs en palestijnen. Israël moet onmiddelllijk op eigen benen gaan staan en de slachtofferhouding laten varen en een volwassen seculiere palestijnse staat worden waarin plaats is voor zowel joden als palestijnen. Het apartheidsrégime zal moeten verdwijnen en plaats maken voor een pluralistische regering.

Landen met basale grondrechten voor de eigen burgers steunen Israël nog steeds t.g.v. het schuldgevoel vanuit de medeplichtigheid aan de jodenvernietiging door de nazi's.
Dit schuldgevoel is terecht, maar hoe lang moet je collectief daarmee doorgaan?
De israëliërs, in hun slachtofferrol, maken brutaal gebruik van dit schuldgevoel en
stemmen massaal (60%) op de likud met een massamoordenaar, genaamd Sharon, als lijsttrekker.

Nog steeds, na alles wat er gebeurt met de palestijnen, wordt Israël door wapenhandel, financiële donaties en handelsverdragen gesteund door het 'westen'. Het zwijgen van alle democratieën
in de wereld is allang medeplichtigheid in de onderdrukking en uitroeiing van de palestijnen.

Israël is van het beloofde land (wie belooft er nou zoiets? loesje) allang afgegleden tot een provinciaal apartheidsrégime waar net zoals in het vroegere Zuid-Afrika en het tegenwoordige Turkije martelingen en moorden in de politiecel dagelijkse routine zijn. Een VN boycot zoals tegen het vroegere Zuid-Afrika en (onterecht?) tegen het tegenwoordige Irak zou nu zeker ingesteld moeten worden tegen Israël. Met deze boycot kan alvast begonnen worden door géén israëlische produkten meer te kopen.
Er kan uit moreel zelfbehoud van de democratie in de wereld niet worden gewacht met ingrijpen in deze wederzijdse slachtpartij.

Autochtone kinderen
Palestijnse kinderen in de buurt van Kyriat Shimona 1974 Foto: Hans de Jonge

Het door de israëlische staat uitgevoerde standrecht tegen de burgerbevolking van Palestina
is één van de ernstigste tekenen van moreel verval dat kennelijk stilzwijgend goedgekeurd 
wordt door het overgrote deel van de democratische landen.
Israël sleurt die landen die de mensenrechten zeggen te verdedigen mee in de vicieuse 
cirkel van wraak en weerwraak. 

Hoogstwaarschijnlijk is door Sharon en z'n beulen in Jenin alweer een massamoord op de palestijnen gepleegd: een sterke stimulans voor de anti-israëlische tendens in een groot deel van de wereld.
Door onafhankelijke waarnemers (zie hieronder) is vast komen te staan dat er weer veel palestijnse burgers zijn vermoord door hun huizen met raketten te bestoken en met bewoners en al plat te bulldozeren. 
Ook staat vast dat b.v. israëlische soldaten op grote schaal vernielingen in scholen en burgerlijke overheidsgebouwen hebben aangericht o.a. computers met resultaten van palestijnse schoolkinderen werden in brand gestoken. Bovendien werden veel palestijnse woningen door soldaten van binnen totaal vernield en met ontlasting besmeurd.

Israël is kennelijk bereid met de palestijnen te doen zoals de nazi's deden met de joodse 
burgers in het ghetto van Warschau: ( 'lebensraum' is van toepassing)
-  razzia's en moordpartijen op burgers
-  eeuwigdurende avondklokken voor palestijnen
-  allerlei denkbare en ondenkbare achterbakse vormen van standrecht
-  diverse vormen van massamoord en genocide
-  schieten in de anus zodat geen direkte sporen van schotwonden zijn te vinden
-  schieten met zeer klein kaliber verarmd uranium munitie
-  snel begraven in massagraven van burgerslachtoffers
-  frustreren van onafhankelijk onderzoek door forensische deskundigen
-  leugens en desinformatie verspreiden via de USA media
-  'onschuldige' soldaten laten optreden op radio en tv
-  alle mannen oppakken en martelen z.g. om ze te 'ondervragen' en langdurig opsluiten          - -     - - -  abominabele omstandigheden in de israëlische gevangenissen (verg. Turkije)
-  vernietigen van databases van schoolopleiding, medische gegevens en burgerlijke stand
-  omploegen van riolering en waterleiding, vernielen van scholen en andere openbare gebouwen
-  vernieling van alle infrastructuur, opgebouwd met subsidie door Europese regeringen
-  etc. etc.

De Westoever van de Jordaan, de Libanon en de Gazastrip lijken duidelijk op dat ghetto in Warschau:
burgers worden bestookt met zware atilleriegranaten en bommen en raketten uit Apache helicopters en  'drones' en F16 straaljagers (verg. Turkije tegen de koerden).  Volgens de "wereldgemaanschap"
mag het landje PIK zich alles veroorloven tegen die minderwaardige "arabs".


Americans celebrate the revolution of 1776; why shouldn't Israel celebrate the King David bombing, WW1, WW2, the attack on the USS Liberty, 9/11, and all other acts that helped to establish Israel? The winners write the history. If you don't like it, don't be a loser. 
Arabs react with idiotic protests
The Arabs complain that Obama is silent, but Arabs are silent about 9/11. They should use this opportunity to expose the Israeli involvement in 9/11, the HolyHoax, etc. Why do the Arabs allow Jews to blame them for 9/11? When will the Arabs help us expose 9/11? When will the Europeans help us expose the HolyHoax? The victims of the WTC dust in New York City are crying for medical help, but they won't help us expose 9/11, either. The majority of people are victims because they allow themselves to be victims. Don't pity the victims of Zionism. Instead, tell them to stop crying and find the courage to help us expose and destroy the Zionist crime network
http://www.erichufschmid.net/
http://www.ae911truth.org

Het ghetto van Warschau werd na de opstand van de joden in 1943 met zware atillerie en stuka's bestookt, duizenden burgers zaten als ratten in de val:
 
Am 23. April 1943 erging vom Reichsführer SS über den Höheren SS- und Polizeiführer 0st in 
        Krakau der Befehl, die Durchkämmung des Ghettos in Warschau mit größter Härte und 
        unnachsichtlicher Zähigkeit zu vollziehen. Ich entschloss mich deshalb, nunmehr die totale 
        Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks, auch der 
        Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen.« 

        Schlussbericht des SS- und Polizeiführers Jürgen Stroop

Het trauma is zo diep verankerd in de joden in Israël dat uit angst hetzelfde wordt aangedaan aan de palestijnen als in 1943 in Warschau aan de joden is aangedaan.
Dit is een bekend psychiatrisch fenomeen. 

Deze verschrikkelijke nachtmerrie uit 1943 is anno 2006 bij de Palestijnen al 50 jaar
de dagelijkse
werkelijkheid in de bezette westoever van de Jordaan en in
de Gazastrook. Het uiteindelijke doel van 
Israël is de totale vernietiging van de
mogelijkheid tot het vormen van een eventuele palestijnse staat. De overwinning
van Hamas eind 2005 is het gevolg van het tergen van milioenen palestijnen. Hamas
is de enige niet-corrupte vertegenwoordiging van de Palestijnen geworden.


Het industrieel vernietigen van palestijnen ontbreekt nog, al is het aantal gedode palestijnen
sinds de tweede intifada zeer ruim boven de 3000. Volgens persistente berichten in israëlische
kranten heeft het opperbevel van het  israëlische leger de methoden bestudeerd van de nazi's
over het beleg van het ghetto van Warschau: dat maakt de  cirkel rond. Het is duidelijk dat het
leven van een Palestijn een fractie waard is van dat van een Israëliër. Toch zijn ongeveer 1000
israëliërs gedood door palestijnen in dezelfde periode. In totaal dus 4000 doden in een zinloze
oorlog die aan beide zijden niets oplevert. De enige oplossing is een buitenlandse interventie
onder bevel van de Verenigde Naties waarbij iedereen in palestina wordt ontwapend.

De bedoelingen van Sharon zijn helder: de palestijnen verwijderen uit de Westoever van de
Jordaan en de Gazastrip. (er is toch ruimte genoeg in Jordanië?) Is dit streven achterhaald nadat
Sharon de Gaza-strip heeft ontdaan van nederzettingen en hij begin 2006 in coma is geraakt?
De toekomst is vrij onzeker na de verkiezing van maart 2006. De parij van de comateuze Sharon
heeft in elk geval een overwinning geboekt ten koste van de likoed.

Sharon had moeten terecht staan wegens massamoord voor een oorlogstribunaal in plaats
van te 'regeren'. 

Staten, zoals de USA, China en Rusland, die zich verzetten tegen het instellen van een
internationaal oorlogstribunaal (ICC) zijn bepaald geen verrijking voor de democratie in de wereld. 

Al deze landen hebben particuliere redenen om zich te verzetten tegen internationaal recht:
USA: moordpartijen in Afghanistan en Irak, China: moordpartijen in Tibet, Rusland:
 moordpartijen in Tsjetsjenië. Allemaal bezetters in flagrante tegenspraak met internationale
 rechtsregels en stuk voor stuk misdadigers tegen de  menselijkheid. Dit niet-ondertekenen van
 de intentieverklaring en ratificatie neemt niet weg dat via het ICC  toch  een strafklacht
 ingediend kan worden tegen deze landen inclusief Israël.

Staten die zich verlagen tot martelpraktijken en genocide moeten zonder uitzondering
 internationaal veroordeeld  en geboycot worden. Waarom gebeurt dat dan niet met Israël?
 Een duidelijker blijk van een moreel tekort van de  rijke landen in de wereld is niet mogelijk.
 Alle 'westerse landen' blijven paradoxaal Israël steunen.

het landje PIK
ISRAEL: het landje PIK  
 
Death in the Wee Hours 

On Friday morning, August 2, 2002, at 2:45 AM, an IDF special unit vehicle drove to the outskirts of the village of Salim, east of Nablus. Several soldiers alighted from the vehicle and walked into the village. Their target was the home of Amjed Abd-El-Hadi Jubur, suspected to be a Hamas activist. Jubur, 26, had four little children (three girls and a boy). 

The soldiers assassinated Amjed Jubur near his home. According to IDF spokesman's version, which was broadcast on Israeli media, Jubur ran away and the soldiers called him to stop. When he did not stop, they shot at him and killed him. The residents have a somewhat different version, and here it is. 

The soldiers arrived at Jubur's home and called him to come out. He came out and was ordered to undress. Once undressed, the soldiers handcuffed him. They ordered him to walk naked in front of them. Jubur only walked a few dozen meters, when the soldiers shot him in the back - with his wife and children watching from the window. After confirming his death, they immediately left. 

An eyewitness whose name is confidential has filed a complaint with the "Hotline" human rights organization in Jerusalem. Additionally, this version was passed on to Israeli radio stations. 

(material supplied by Assaf Oron) 

Israël en terrorisme
Sharon is direkt verantwoordelijk voor de moord op ten minste 800 palestijnse vrouwen en kinderen in Beiroet in 1982.
Een verbetering in de verhouding tussen Israël en Palestina is alleen door rechtvaardigheid mogelijk.
Die rechtvaardigheid bestaat alleen als massamoordenaars zoals Sharon berecht worden en als palestijnen in een eigen staat kunnen wonen waarbij Israël zich terugtrekt uit de in 1967 bezette gebieden.
De zelfmoordaanslagen van de palestijnen zijn het laatste verweer van een volk dat meer dan 60 jaar op zeer brutale wijze wordt geterroriseerd door een zichzelf  "beschaafd" noemende "democratie".

 
Israeli Commandoes In Iraq To Assassinate 500 Scientists

JERSUALEM, April 18 2003 (IOl & News Agencies) -
Some 150 Israeli commandoes  are currently inside Iraq on a mission to
assassinate 500 Iraqi  scientists, a retired French general told the French TV Channel 5 on Friday, April 18. 

He asserted that Israel was seeking to liquidate 500 Iraqi armament scientists who 
were involved in the country's biological, chemical and nuclear weapons, reported the Israeli  Maariv newspaper which carried the news. 

The French general, who was not identified, said the scientists hunted by 
Israel are the same ones who were listed by U.N. weapons inspectors for 
interviews during their mandate in Iraq which was terminated two days 
before the unleashing of the U.S.-led war on March 20. 

The Israeli commandoes might be operating within the ranks of the 
American Marines now occupying Iraq, said the French general, without elaborating on how they managed to sneak into the war-ravaged country. 

Brigadier General Vincent Brooks, spokesman of the U.S. Central Command 
war headquarters in As-Sayliya, Qatar, had repeatedly said the U.S.-led 
war was seeking, beside toppling 

Iraqi President Saddam Hussein, to eliminate the country's capabilities in developing 
biological, chemical and nuclear weapons. 

Appealing to the world community to protect them from the U.S. 
aggression aimed at obliterating Iraq's minds, a number of Iraqi scientists and universityprofessors had sent an SOS e-mail complaining American occupation forces were threatening their lives. 

In their e-mail, a copy of which was sent to IslamOnlin.net Friday, 
April 11, they asserted that occupation troops demanded them, particularly physicists, chemists and mathematicians, to hand over all documents and
researches in their  possession. 

American forces had, in this respect, gate-crashed the house of Iraqi 
scientist Huda Salih Mahdi Ammash, dubbed "Mrs Anthrax" by the Americans. 

Mrs. Ammash's picture and name were listed by the U.S. Central Command as 
one of 55 "most-wanted" Iraqis.

Israël gedraagt zich reeds tientallen jaren als een verlengstuk van de USA-geopolitiek, net zoals
de USA zich gedraagt als een vazal van de zionische zucht naar "lebensraum". 

Enkele voorbeelden zijn: 

1. Tijdens de laatste dagen van de Somoza-dictatuur in Nicaragua in 1979 waren Israëlische technici druk in de  weer met het installeren van afweergeschut op het dak van de woning (lees: bunker) van
 de dictator. 

2.Zuid-Afrika en Israël hadden tijdens de apartheidsdictatuur innige banden op het gebied van wapenhandel en nucleaire technologie. Beide landen waren onderhevig aan een VN-boycot betreffende nucleaire technologie. Zeker zijn door deze samenwerking atoombommen geproduceerd en getest. De ondergrondse testen konden worden voorkomen door publiciteit erover, maar in de Indische Oceaan werd door een weersatelliet in september 1979 de dubbele flits geregistreerd, afkomstig van een nucleaire explosie. Zuid-Afrika bezat in de nadagen van de 
apartheidsdictatuur 6 inzetbare atoombommen.

3. Israël heeft volgens een zeer betrouwbare bron, Mordechai Venunu, circa 200 atoombommen van allerlei afmetingen en types in voorraad die nu gemoderniseerd worden door het hoogverrijkt uranium te vervangen door plutonium, waardoor ze lichter en kleiner worden. http://cns.miis.edu/research/wmdme/israel.htm
Vrijwel zeker is dat Israël tevens beschikt over een aantal waterstofbommen en micro-atoombommen (Bali 12 oktober 2002).

Dit laatste feit is af te leiden uit de grote hoeveelheid tributylfosfaat (staat op de IAEA-lijst van strategische goederen die niet naar Israël geëxporteerd mogen worden) dat gevonden is in de resten van de in 1992 in Amsterdam neergestorte El-Al Boeing. Het is niet waarschijnlijk dat de USA complete atoombommen aan Israël hebben geleverd, maar in ieder geval wel essentiële onderdelen en strategische grondstoffen waar het met tributylfosfaat geëxtraheerde plutonium voor gebruikt wordt.

4. Zeker is dat Israël beschikt over een omvangrijk arsenaal verarmd uranium munitie.

Deze 4 feiten maken Israël tot een schurkenstaat bij uitstek en een tijdbom van formaat die in hoge mate de wereldvrede bedreigt, onvergelijkbaar ernstiger dan de staat Irak. 
Raketten, die Israël zelf heeft ontwikkeld, kunnen met gemak met een waterstofbom
West-Europa bereiken.  Waarschijnlijk gebruiken de zionisten deze capaciteiten om West-Europa
onder druk te zetten. Vanuit de nucleaire dreiging worden regeringen gedwongen de zionistische
staat te steunen.
Het gevaar dat van Irak uitgaat is vergeleken met Israël een peuleschil. Een bewijs te meer van de doortraptheid van de USA samen met Israël ten einde door middel van de verovering van Irak de beschikking te hebben over ongelimiterrde oliereserves. (samenzwering van Israël, UK,
USA)

Israël en Europa
Het steunen van Israël door de USA is nog te begrijpen omdat beide landen zijn ontstaan uit grondroof en genocide, maar dat Europa achter Israël blijft staan is onbegrijpelijk. 
Europa heeft een speciale verantwoordelijkheid voor Israël vanwege de Shoah. Israël gedraagt zich als de koloniale mogendheid zoals veel Europese landen zich gedroegen in het recente
verleden. Het in juli an augustus 2006 platgooien van de Libanon past hermetisch in het karakter
van israël.

Het is de hoogste tijd dat vanuit deze speciale verantwoording door Europa een vredesmacht
van voldoende omvang naar Palestina wordt gestuurd met het modernste wapentuig om een
demarcatiezône af te dwingen tussen de strijdende partijen. Als Europa anno 2009 niet
krachtig ingrijpt, wie dan wel??? De VS is met handen en voeten gebonden aan skull&bones
en is aantoonbaar voor oorlog met extreem veel burgerslachtoffers.
De Bushkliek kickt op veel doden: 9/11, Afghanistan, Irak, Libanon 2006, Gaza 2009.
Zij bevorderd zo lang mogelijke moordpartijen, zoveel mogelijk doden, geheel in de lijn van
de
skull&bones, in samenwerking met vrijmetselaars, rozekruisers en alle andere satanisten ter aarde, met  andere woorden de bezoekers van de bohemian groove.
Europa zonder GB is misschien de enige hoop op een (afgedwongen) vredesregeling.
Daniël Cohn Bendit heeft opportunistisch in 1989 voorgesteld: Oost-Duitsers moeten maar een muur
bouwen tussen Israël en de nieuw te vormen 
palestijnse staat, dat is de enige manier om de oorlog
tussen de joden en palestijnen te stoppen.
Het beste is dan een muur te bouwen om Israël, op "israëlisch" grondgebied met de grenzen van vóór
1967, zodat de palestijnen niet meer in gevaar komen.
  Misschien in deze tijd een werkje voor de
noord-
en zuidkoreaen? Die weten alles van versperringen en wachttorens. Deze scheiding mag
wettelijk niet langer dan bijvoorbeeld tien jaar duren.

Sharon's IJzeren Muur anno 2005.
Cohn Bendit had zeker niet voor ogen wat er nu gebeurt. Honderden ommuurde eilandjes waarbinnen kolonisten leven die het water van de palestijnen wegroven.
 Al de muren die de Israëliers nu bouwen zijn misdadig omdat die om alle illegale nederzettingen heen worden gebouwd, waarbij enorm veel land wordt ingepikt. 
Het is de bestendiging van de criminele israëlische politiek van landjepik en palestijnenpesten. De muur snijdt de palestijnen af van hun bestaan en maakt van Israël één groot Bantustan van hongerende palestijnen en door de VS gesteunde verwende joden, een kompleet krankzinnige-
en nachtmerrie-achtige situatie.

Palestina
Het uiteindelijke resultaat van Palestina moet worden: 

niet de vernietiging van de staat Israël
maar de integratie van de staat Israël in de staat Palestina.

Het langs raciale lijnen scheiden van mensen kennen we maar al te goed uit Zuid-Afrika en de
zuidelijke staten van de USA. De apartheidsstaat is in deze internettijd allang een anachronisme. 
Israël is de laatst overgebleven zuiver racistisch gescheiden staat ter wereld. Op louter militaire
vernietigingskracht gebaseerde staten zoals Israël zijn ten dode gedoemd door de rot van binnenuit.

Hans de Jonge

USA- steun aan Israël


Some history with questions

Evidently, uranium weapons were used by Israel in a 1973? Israeli war according to Dr Doug Rokke.  That was when Ilan Ramon was doing his flight training.  Some interesting questions need to be considered about Ilan Ramon and Uranium.  As a young ace Israeli pilot he may have used experimental uranium munitions after the Groves Memo was declassified.  He became top dog of the Israeli F16 squadron and eventually headed Israeli Weapons Acquisition and Development until he came to NASA in July 1997 at the peak of the Clinton-Lewinski scandal. 

Ramon was one of the pilots that bombed the Osiriak Baghdad reactor, the first turning a live nuclear reactor into a dirty bomb.  The Osiriak reactor was operating under IAEA guidelines.  Were uranium munitions used for this?


1991 was the first use of militarized uranium that gave rise to known incontrovertible epidemiology.  Is there Mengele like laboratory research somewhere? 

>From 1998, the US Military began to become a DU delivery system. In 1991 it just had tank and Warthog penetrators, but later, uses were found in missiles - 500 kb per Cruise missile, in gravity bombs and deep penetrators. DU can also be an explosive powder substitute for aluminum powder in so-called fuel air bombs like Daisy Cutter and MOAB bombs.  One UNHCHR researcher wrote that third generation US bombs of this type use uranium powder.

So in various ways, the US military turned to DU.  Why - is hard to
understand since this has always been illegal.  Could Ilan Ramon be Mr DU? If not him then who? 

Ramon was conducting spectroscopic measurement of desert dust composition on Shuttle Columbia some 2-3 months before the illegal war on Iraq.  His data was down-linked to project partners at the University of Tel Aviv.  The Israeli airforce flew parallel air sampling with Shuttle over flights to correlate.  The project was reported successful securing excellent data.

It is clear to all by now that DU munitions are neocon favorites.  Michael Collins Piper ably exposes the neocons as "High Priests of War" (available at 1-888-699-6397).  Piper notes that Cheney himself served as a director of JINSA - a principal neocon affiliation. 

Piper's book "High Priests of War" is key reading for deciphering the Washington riddle (and 911) as is his important book "Last Judgement" about Mossad involvement in the assassination of JFK.  The book tells that JFK was adamantly opposed to an Israeli Nuclear Weapons Program so he was removed. 

Peace for Israel is evidently anathema to Zionism ably exposed as fraud against Judaism by Neteuri Karta - www.nkusa.org  I was thrilled to visit Israel in 1994 in Yitzak Rabin's happy time - a leader with peaceful instincts.  He too was removed and Perle soon led a Washington neocon initiative to Israel to write the "Clean Break" Paper that closed the Oslo Peace Accords. 

Piper has done a great job in sorting out some of these problems. 

Much more work needs to be done to clean up the whole mess.

I am reminded of how the Zionist state asked Albert Einstein to become its president but he had the wisdom to refuse.  When I think about this black magic that corrupts life even before birth, even at its molecular roots, I think of birds, snakes and microbes - anything in God's creation and find this perpetration makes snakes look lilywhite. 

Only God knows what is in the stars now since the toxic interactions have biological time fuses years long. 

Ross Wilcock, arwilcock@sympatico.ca
True or false; fair or fraud? 


 PERSBERICHT 14-04-'02 

VIJF NEDERLANDSE ACTIVISTEN 2 WEKEN IN PALESTINA EN ISRAEL 
PERIODE 14-28 april 2002

Vanuit het Autonoom Centrum Amsterdam is het initiatief genomen een 
vijftal mensen te formeren die twee weken in Israël en Palestina 
verblijven en dagelijks verslag doen. 

Het doel van dit werkbezoek is: 
-Palestijnen in de nog altijd, nu nóg heviger bezette Palestijnse 
Gebieden te steunen door  aanwezigheid en samenwerking. 
-De actuele situatie monitoren alsmede de schending van mensenrechten
door het Israëlische leger.
-Druk uitoefenen om voedsel, water en medicijnen naar de belegerde 
steden te krijgen.
-Monitoring van de situatie rond de nederzettingen en het gedrag van 
de (bewapende) kolonisten.
-Vastleggen in foto- en videobeeldmateriaal van vernielingen 
aangericht door het Israëlische offensief en van getuigenverklaringen.
-Ondersteunen van Israëlische en Palestijnse vredes-, en actiegroepen 
die de bezetting ondubbelzinnig afwijzen.

Voor ons is duidelijk dat de Internationale gemeenschap nu al 35 jaar 
weigert Israël daadwerkelijk onder druk te zetten om haar 
kolonisatiepolitiek op de West Bank, Gaza, en Golanhoogte stop te 
zetten. Het is nooit verder gekomen dan het aannemen en niet 
uitvoeren van tal van VN-resoluties die oproepen de bezetting te 
bëeindigen. Dit terwijl de Israëlische nederzettingen in Palestina en 
de daaruit volgende kolonisatie de kern van het conflict zijn en deze 
infrastructuur zich dagelijks verder uitbreidt. Het geweld is daar 
slechts een gevolg van. 
Ook sinds de Oslo-akkoorden en tijdens vredesbesprekingen is Israël 
gewoon doorgegaan met het bouwen en uitbreiden van nederzettingen en 
daarmee gepaard gaande infrastructuur. Deze bezetting heeft tot geen 
enkele sanctie tegen Israël geleid. Het is éen van de redenen 
waardoor we nu in de situatie zitten zoals die is. Met andere 
woorden: de Europese landen en de VS kunnen medeverantwoordelijk 
gesteld worden voor de ontstane situatie. Telkens blijken 
strategische en economische belangen  boven mensenrechten en 
rechtvaardige vrede gesteld. De VN is een tandeloze organisatie die 
voor haar daadkracht afhankelijk is van de belangen van de rijkste en 
machtigste landen. 
De wereld is er snel bij, terecht, om de Palestijnse terreur tegen 
burgers in Israël te veroordelen en te eisen dat deze stopt. Maar 
tegelijkertijd wordt niets gedaan tegen de al 35 jaar lang bestaande 
sluipende terreur van Israël tegen de Palestijnen. 

We hoeven ons natuurlijk niet afhankelijk te stellen van de wil of 
onwil van de Nederlandse regering, andere Europese regeringen en de 
VS om druk uit te oefen op Israël en daadkracht te tonen. Wij als 
burgers zijn direct betrokken en laten onze stem horen. We willen bij 
deze iedereen oproepen die serieus streeft naar einde van het 
bloedvergieten en rechtvaardige vrede om op wat voor wijze dan ook 
actie te ondernemen met als doel de druk op Israël op te voeren om 
haar nederzettingenpolitiek te staken en zich terug te trekken achter 
de grenzen van 1967. 
verzustering
Foto door Hans de Jonge: demonstratie in Amsterdam, 13 april 2002

We zijn vanaf heden 14 april tot 28 april 2002 in Israël of 
Palestina. Je kunt ons daar bereiken via het volgende telefoonnummer 020-6126172 
Er wordt getracht dagelijks contact te leggen voor verslaggeving met 
de ondersteunende groep mensen ten kantore van het Autonoom Centrum 
(AC). Nieuws en berichten verschijnen op de website van Freewhere 
waarvan het AC deel uitmaakt:  www.freewhere.nl
Het beste kunt U eerst contact opnemen met het AC A'dam op 
telefoonnummer: 020-6126172 of per e-mailadres: 
ac@autonoomcentrum.nl

Het AC heeft onder andere ervaring opgedaan als waarnemer in Oost 
Timor voor, tijdens en na het referendum in 1999 dat leidde tot 
onafhankelijkheid van Indonesië; het Indonesische leger samen met de 
door haar opgezette en getrainde militiegroepen wilde de gewelddadige 
bezetting van Oost Timor doorzetten. 

Meer informatie over het bezoek is te vinden op www.freewhere.nl 
Autonoom Centrum, 020-6126172, info@autonoomcentrum.nl 

Rachel Corrie, 23, was killed on 16 March 2003 when she was run over by
an Israeli bulldozer. 
Rachel was trying to stop the bulldozer from demolishing
the home of a Palestinian doctor in
the Gaza Strip. Our hearts go out to her
family and friends. 

 
Wat wisten we en wat hebben we gedaan? 
door Stan van Houcke 

Twaalf jaar geleden bezocht ik in gezelschap van Anneke Jos Mouthaan 
van 'Een Ander Joods Geluid' en Israëlische vredesactivisten de bezette 
gebieden. Terwijl we in Gaza-stad met een groep kinderen spraken 
schoten Israëlische militairen zonder aanleiding op onze groep. Nadat ik 
in een uitzending van de Humanistische Omroep Stichting de opnamen 
van de schietpartij had laten horen, werd ik in Trouw door een pro-Israel 
lobbyist beticht van antisemitisme. Ik had dat niet mogen uitzenden. 

"Twaalf jaar en ouder mogen we neerschieten" 
Tijdens het begin van de tweede Palestijnse volksopstand, in oktober 
2000, was ik voor de VPRO-Radio op de Westoever en zag nabij 
Ramallah op enkele meters afstand van me hoe een dertienjarig Palestijns 
kind door een militaire scherpschutter met een hoge snelheidskogel door 
zijn rechteroog werd geschoten en stervende werd afgevoerd. Van 
zelfverdediging was geen sprake, de Israëlische soldaat schoot vanuit de 
bovenste verdieping van een hotel op een afstand van tenminste 400 
meter. De journaliste Amira Hass van de Israëlische kwaliteitskrant 
Ha'aretz, die in tegenstelling tot de Nederlandse correspondenten op de 
Westoever woont, interviewde een van de sluipschutters. 'Wanneer de 
officieren te velde de scherpschutters opdracht geven te vuren, dan is de 
intentie om het hoofd te raken, want als hij schiet, doet hij dat om te 
doden... Er zijn zelfs gewone soldaten die een rubberkogel afschieten 
maar een echte kogel ervoor plaatsen - dat verhoogt de kracht. Meestal 
doodt het... Twaalf jaar en ouder mogen we neerschieten,' aldus de 
Israëlische militair. Hij gaf overigens toe dat het moeilijk is om leeftijden 
te schatten. 'De richtlijnen...veranderen elke dag, soms zelfs meermalen 
per dag. Wanneer er aan Israëlische zijde doden vallen, mogen wij meer 
schieten.' 
Over het aantal Palestijnse doden zei hij: 'Zes per dag is normaal, het 
kunnen er ook veel meer zijn.' Het alleen verwonden van kinderen wordt 
doorgaans als ondoeltreffend beschouwd, want 'verwondingen hitsen de 
gemoederen veel meer op.' 

Bij mijn terugkeer in Nederland schreef ik in Vrij Nederland dat het bijna 
vijf weken duurde voordat het NOS-Journaal voor het eerst meldde dat 
'de Palestijnen de Israëlische militairen er al vaak van hebben 
beschuldigd dat ze schieten met het doel mensen te doden.' Kennelijk 
was die beschuldiging voorheen niet interessant genoeg om te 
vermelden, laat staan om de correspondent in Israël te vragen zelf 
polshoogte te gaan nemen. Ik constateerde in mijn artikel dat er sprake 
was van selectieve berichtgeving. 
Opnieuw werd ik van antisemitisme beticht, ditmaal door Hans Laroes, 
adjunct-hoofdredacteur van het NOS-Journaal. Zonder ook maar één 
door mij en anderen geconstateerde feit te weerleggen, bespeelde hij bij 
gebrek aan argumenten de sentimenten door te proberen de integriteit
van de boodschapper van het slechte nieuws in twijfel te trekken. 

Teveel moraal, te weinig feiten 
Na het verschijnen van het officiële Srebrenica-rapport verklaarde de 
voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, Pieter Broertjes: 
'Het NIOD-rapport stelt dat de media teveel moraal, te weinig feiten, 
teveel standpunten, te weinig analyse en teveel emotie hebben geboden. 
Dat is nogal een scherp verwijt en ik denk dat we ons dat moeten 
aantrekken en dat we heel goed moeten kijken naar hoe we onze rol 
vervuld hebben en dat we in voorkomende gevallen daaruit lessen 
moeten trekken.' Maar op het moment dat de hoofdredacteur deze 
woorden sprak verviel een deel van de Nederlandse journalistiek weer in 
haar oude kwaal: 
te veel meningen, te weinig feiten. 
Veel over antisemitisme en Palestijnse propaganda, zonder eerst de feiten 
ter plaatse te geven. Sjifrah Herschberg, een van de drie Radio 1- 
correspondenten in Israël, wist zonder in de verwoeste Palestijnse steden 
te zijn geweest, al snel te vertellen dat Jenin een propagandaslag was, en 
dat het Israëlische leger niet wilde dat de Palestijnse lijken 'lekker' op 
straat bleven liggen, zonder overigens duidelijk te maken wat daar lekker 
aan was. En ook NRC- en NOS-Journaal correspondent Joris Luyendijk 
meldde op 18 april in zijn krant dat 'hoe dan ook het beeld [is] geschapen 
van een Israëlisch bloedbad bij de gevechten in het vluchtelingenkamp 
bij Jenin. Of het nu waar is of niet, die slag heeft Israël verloren,' om 
vervolgens een Israëlische legerwoordvoerder uitgebreid aan het woord 
te laten. Zelf was Luyendijk niet ter plaatse geweest, noch in een van de 
andere gebombardeerde en beschoten bevolkingscentra. Eerder had deze 
journalist laten weten dat als er ergens geschoten wordt hij er niet naar 
toe gaat, een opmerkelijke journalistieke taakopvatting in een regio waar 
de afgelopen halve eeuw talloze oorlogen zijn uitgevochten. Kennelijk 
had hij ook niet de talloze rapportages gelezen van Europese en 
Amerikaanse waarnemers, van onafhankelijke 
mensenrechtenorganisaties en vredesgroeperingen, en had hij ook niet 
de inmiddels vele getuigenverklaringen gehoord. 

"Dit is illustrerend" 
Op 5 april j.l. kreeg de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv een petitie 
aangeboden ondertekend door 26 Nederlanders, werkzaam in Israël en de 
Palestijnse gebieden. Daarin werd concreet melding gemaakt van een 
reeks ernstige schendingen van het humanitaire recht en werd de 
Nederlandse regering opgeroepen tot een 'wapenembargo tegen Israël en 
onmiddellijke opschorting van het EU-Associatieverdrag' met de joodse 
staat. Ook daar was Luyendijk niet bij aanwezig, noch enig andere 
Nederlandse correspondent. Hij was er als verslaggever ook niet bij toen 
op woensdag 3 april enkele duizenden Israëlische en westerse 
vredesactivisten naar Ramallah vertrok om de belegerde bevolking daar 
voedsel en medicijnen te overhandigen. Een humanitaire 
actie die al snel beantwoord werd met geweld van het Israëlisch leger en 
de politie. Aangekomen bij een militaire wegversperring werden de 
demonstranten zonder aanleiding bestookt met stun grenades en werd er 
gericht op hen geschoten met gasgranaten. 
Een groep vrouwen die uit voorzorg als een levende muur tussen de 
militairen en de demonstranten stond kreeg daarbij de volle laag. Onder 
hen waren oude joodse dames die het kamp hadden overleefd en nu door
de gaswolken heen moesten vluchten.
Vervolgens deed de politie een uitval en sloeg de menigte uiteen. 
Vredesactivisten die bewusteloos op straat liggende gewonden hielpen 
werden ingesloten en mishandeld. Een scherpschutter die op een militaire 
wachtpost lag, schoot af en toe over de hoofden van de demonstranten 
heen. Een van hen verklaarde naderhand: 'Dit is illustrerend. Als men al 
zo optreedt tegen de eigen bevolking kun je je voorstellen hoe 
gewelddadig men tegen de Palestijnen in bezet gebied tekeer gaat.' 

En ook was Luyendijk niet aanwezig bij een persconferentie van acht 
internationale mensenrechtenorganisaties die op zondag 7 april in Oost- 
Jeruzalem een persconferentie gaven, waarbij Amnesty International 
mede namens Human Rights Watch en de Internationale Commissie van 
Juristen de wereldgemeenschap opriep de gerapporteerde 
mensenrechtenschendingen ogenblikkelijk te onderzoeken omdat niet 
alleen in Jenin maar ook overal elders in bezet gebied 'burgers onwettig 
zijn gedood en er berichten zijn over buitengerechtelijke executies... 
Ambulances zijn beschoten en medisch personeel en journalisten zijn het 
doelwit... Het           Israëlische leger heeft moedwillig huizen vernietigd, 
auto's en gebouwen... en er zijn berichten over plunderingen. De 
kantoren van mensenrechtenorganisaties zijn met geweld 
binnengedrongen door het Israëlische leger die dossierkasten 
leeggeroofd heeft en computers heeft stukgeslagen,' aldus Amnesty in 
een Urgent Action-oproep. Twee dagen eerder had het Internationale 
Rode Kruis laten weten haar werk op de Westbank nagenoeg te moeten 
staken omdat de Israëlische strijdkrachten op medisch personeel en 
ambulances schoten. Ambulancepersoneel in Nabloes, Bethlehem en 
Ramallah was beschoten op het moment dat ze zwaar gewonde 
Palestijnen op straat probeerden te verzorgen, waardoor de slachtoffers 
in de meeste gevallen doodbloedden. 

"Niet alleen een stad van vechters" 
16 april berichtte oorlogsverslaggeefster Janine di Giovanni van de 
Londense Times vanuit het vluchtelingenkamp in Jenin: 'De 
vluchtelingen die ik de afgelopen dagen heb geïnterviewd terwijl ik 
probeerde het kamp binnen te komen logen niet. Integendeel, zij 
onderschatten de slachting en de verschrikking. In meer dan een 
decennium oorlogsverslaggeving vanuit Bosnië, Tsjetsjenië, Siërra 
Leone, Kosovo heb ik zelden een dergelijke moedwillige verwoesting, 
zulk een gebrek aan respect voor het menselijk leven gezien. Dit was niet 
alleen een stad van vechters, zoals de Israëlische soldaten me vertelden. 
Het was een stad van vrouwen,           kinderen en bejaarden... Amnesty 
International heeft tot een onmiddellijk onderzoek opgeroepen naar "het 
vermoorden van honderden Palestijnen," daarbij stellend dat cruciaal 
bewijsmateriaal vernietigd zou kunnen worden aangezien Israël 
"doorgaat de toegang te verhinderen."' En ook de gerenommeerde 
buitenlandse media, van de Britse Observer tot de Amerikaanse 
Washington Post lieten getuigen aan het woord. Maar niets daarover in 
het interview van Joris Luyendijk vanuit het door Israël geannexeerde 
Oost-Jeruzalem. 'Het Israëlische leger mag het verzet in de Palestijnse 
stad Jenin hebben gebroken en het vluchtelingenkamp controleren, maar 
de propagandaslag om Jenin heeft het verloren,' is zijn mening. 'Tegen de 
tijd dat de feiten bovenkomen, is de 
nieuwscaravaan alweer vertrokken,' meent de correspondent. 'Ook de 
massaal bekeken Arabische satellietstations presenteren geruchten en 
beschuldigingen als feit.' Maar omdat hijzelf niet op zoek ging naar de 
feiten, bleef Jenin voor hem een propagandaslag. Hij sprak ook niet met 
VN-vertegenwoordigers die tijdens transporten van voedsel en 
medicijnen door het Israëlische leger werden beschoten. En las kennelijk 
ook niet de verklaring van Defence for Children op 2 april, voorgelezen 
tijdens de 58ste Sessie van de VN Commissie voor Mensenrechten, 
waarin het gedocumenteerde feit staat dat sinds september 2000 meer 
dan 230 Palestijnse kinderen door Israëlische militairen en kolonisten zijn 
gedood, meer dan 7000 gewond zijn geraakt, velen van hen lichamelijk of 
geestelijk gehandicapt door het leven zullen moeten, meer dan 700 
kinderen gearresteerd zijn, sommigen van hen gemarteld worden, en 
tienduizenden anderen getraumatiseerd zijn door de militaire aanvallen op 
hun huizen en gemeenschappen. Veel van deze feiten zijn 
oorlogsmisdaden, aangezien het ernstige schendingen zijn van de Vierde 
Geneefse Conventie. Ondertussen schildert Joris Luyendijk deze 
volksopstand in het NOS-Journaal af als een strijd tussen twee oude 
‘cowboys’ die elkaar in een saloon met vuurwapens te lijf gaan. Een 
merkwaardige vergelijking als we weten dat het op vier na sterkste leger 
ter wereld met helikopters, F-16's, tanks etc. enkele honderden mannen 
met halfautomatische geweren aanvalt. 
Overigens zijn deze verzetsstrijders volgens het internationaal recht geen 
terroristen. Elk volk mag zich tegen een agressor verdedigen. Maar het 
cowboyverhaal past naadloos in het clichébeeld. Waar twee vechten zijn 
twee fout. Deze versimpelde voorstelling van zaken werkt als een 
hapklare brok voor wie de feiten en de context niet kent. 

Cowboys en propagandaslagen 
Waar het om gaat is dat Israël in strijd met het internationaal recht en alle 
VN-resoluties al 35 jaar het land van een ander bezet houdt. Elke 
bezetting berust op repressie en dus op geweld, elke repressie roept 
verzet op, elk verzet veroorzaakt nog meer repressie tot uiteindelijk 
degene die onderdrukt wordt uit wanhoop een wandelende bom wordt 
die probeert zoveel mogelijk vijanden te vernietigen. Voor die 
onvermijdelijke ontwikkeling waarschuwde me al een decennium geleden 
Yehoshafat Harkabi, het voormalige hoofd van de Israëlische Leger 
inlichtingen Dienst. Daarom pleitte hij voor een algehele terugtrekking 
van Israël uit de bezette gebieden en voor de stichting van een 
Palestijnse staat. Maar zijn heldere analyse verdwijnt maar al te vaak 
achter de vertekenende beelden van 'cowboys' en 'propagandaslagen.' 
De snelle berichtgeving van de wereld in een half uur kent geen 
ruimte voor nuance. Alles moet in zwart-wit beelden. 

Opmerkelijk is ook dat juist Joris Luyendijk ineens de Israëlische 
legervoorlichting interviewde en niet NRC-correspondent Salomon 
Bouman. Eerstgenoemde verzorgt voor verschillende Nederlandstalige 
media de berichtgeving over ongeveer 200 miljoen Arabieren, genoeg 
werk dus. Bouman daarentegen bericht sinds jaar en dag over slechts 4,5 
miljoen joods-Israëli's en citeerde in het verleden moeiteloos de woorden 
van legerwoordvoerders alsof ze vaststaande feiten betroffen. Zo meldde 
hij op woensdag 24 oktober 2001 via Radio 1 het volgende: 'Met de 
arrestatie van twee daders van de aanslag op de Israëlische minister van 
Toerisme Rahavem Ze'evi is voor premier Ariel Sharon de weg 
vrijgekomen om het Israëlische leger eervol uit de Palestijnse steden
terug te trekken.' Hier werd letterlijk de Israëlische militaire propaganda 
weergegeven. De volgende dag schreef hij in NRC: 'De Israëlische 
veiligheidsdiensten maakten gisteren bekend dat twee handlangers van 
de twee moordenaars van deze minister zijn gearresteerd.' 
Inmiddels waren de daders gedegradeerd tot handlangers, maar nog 
steeds waren ze geen verdachten, journalistiek en juridisch het enige 
juiste woord. Nu, een half jaar later blijft het Israëlische leger Arafats 
hoofdkwartier belegeren omdat de verdachten van de moord op Ze'evi in 
zijn kantoor zouden zitten. Het 'eervol' terugtrekken is ook saillant. Na de 
moord op deze minister, die overigens een fervent pleitbezorger was voor 
het etnisch zuiveren van Groot-Israel, viel het leger het Palestijnse dorp 
Beit Rima binnen en voerde daar volgens getuigen enkele 
standrechtelijke executies uit. In tegenstelling tot Salomon Bouman, die 
veilig in Tel Aviv bleef, ging Peter Beaumont, buitenlandredacteur van 
de Britse Observer op onderzoek uit en sprak onder andere dr. Peter 
Qumri, geneesheer directeur van het hospitaal. 'Qumri stelde een lijst van 
dodelijke slachtoffers samen. "Ze zijn allen gedood door schoten in het 
hoofd, de nek en de borstkast... Ze schieten om te doden," zei hij, 
"ongeacht of ze het doelwit kunnen identificeren." Hij liet ons het 
ziekenhuis zien en wees op de muren waar twee granaten van Israëlische 
tanks waren geëxplodeerd,' aldus Beaumont's verslag in de Observer. 
Maar geen woord hierover van de kant van Bouman. Geen woord ook 
over het bericht in Ha'aretz. Daarover schrijft Beaumont: 'Volgens 
Ha'aretz werd de inval op Beit Rima al twee weken voor de moord op Ze 
'evi gepland... Het vermoeden rijst dat Beit Rima eruit is gepikt om geen 
andere reden dan dat het een makkelijk doel was voor de 
Israëlische strijdkrachten om een dodelijk voorbeeld te geven. De 
volgende keer - is de expliciete waarschuwing - zal de Palestijnse staat 
het doelwit zijn, niet slechts een dorpje.' En zoals nu gebleken is had 
Beaumont het bij het rechte eind. 'In de negen dagen durende militaire 
operatie sinds Ze'evi's dood, tegen zes Palestijnse steden -en Beit Rima- 
hebben de Israëlische politici en hoge legerofficieren hoog opgegeven 
over hun succes. Dertig mensen zijn gedood, zo claimen ze - veertig
volgens andere cijfers. De meerderheid van hen, zo zeggen ze waren 
"terroristen." Onder die "terroristen" bevonden zich tenminste zestien 
ongewapende burgers - onder wie vier vrouwen en v vijf kinderen. In 
Ramallah en in Bethlehem, In Tulkarem, Jenin, Kalkilya en Beit Rima zijn 
het gewone burgers die een wrede les krijgen... en gestraft worden louter 
alleen omdat ze bestaan,' aldus Beaumont. 
Ook daarover zweeg de correspondent van de Nederlandse 
'kwaliteitskrant.' Hoe een leger dat vrouwen en kinderen vermoordt zich 
'eervol' kan terugtrekken is een raadsel dat alleen Salomon Bouman kan 
oplossen. En opnieuw, maar nu op veel grotere schaal, was de wereld 
getuige van de militaire wreedheden zoals het vanuit de lucht 
bombarderen van dichtbevolkte vluchtelingenkampen met raketten. En 
opnieuw plunderde het Israëlische leger huizen en banken, zoals onder 
andere Christiane Amanpour op CNN liet zien. Maar opnieuw ook 
dreigen de feiten in een deel van de Nederlandse media te verdwijnen 
achter meningen. 

Terughoudendheid verdwenen 
Terwijl in de bezette gebieden de Israëlische terreur voluit in gang was, 
sprak NRC-redactrice Carolien Roelants met Khader Shkirat, directeur
van LAW, de door Nederland financieel gesteunde Palestijnse 
mensenrechtenorganisatie, die al een decenniumlang gedocumenteerd 
over de Israëlische schendingen van het humanitair recht rapporteert. 
Zeven kolommen tekst, vijftien vragen, waarvan zeven over de 
Palestijnse zelfmoordaanslagen. Hoewel Shkirat, in het verleden een 
groot criticus van Arafat, verklaarde de aanslagen niet te rechtvaardigen, 
bleef Roelants op dit onderwerp doorhameren. Shkirat probeerde een 
verklaring te geven voor die aanslagen, met als enige resultaat haar 
vraag: 'Dus u kunt zelfmoordterrorisme rechtvaardigen?' Ook hier is 
terughoudendheid verdwenen. Geen enkele vraag stelde de NRC- 
redactrice over bijvoorbeeld de grove schendingen van de Vierde 
Geneefse Conventie door Israël. In de feiten die de directeur van LAW 
had willen vertellen en de reden was van zijn bezoek aan Nederland, 
bleek ze niet geïnteresseerd. Een week later, het Israëlische leger is op dat 
moment volgens internationale getuigen druk bezig de sporen van 
oorlogsmisdaden uit te wissen, stelt deze NRC-redactrice op de 
voorpagina van haar krant zich de vraag of hier nu sprake is van 'Anti- 
Israel of antisemitisch.' Hoe moeten wij 'de verklaring van leden van het 
comité voor de Nobelprijs voor de vrede,' duiden 'dat de Israëlische 
minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres zijn Nobelprijs moet 
worden 
afgenomen.' En wat te denken van 'de veroordeling door de 
Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Geneve van het 
"massaal doden" door Israël van Palestijnen bij de militaire operatie bij 
Jenin.' Intussen weten we dan al wel dat volgens dezelfde Peres de strijd 
bij Jenin een 'slachting' was. 

Een paar dagen later, op 20 april -het Israëlische leger is nog steeds bezig 
in Jenin, maar daarover niets in de krant- krijgt de NRC-lezer de ultieme 
mening gepresenteerd. Onder de kop 'De Tweede Holocaust' wordt een 
artikel van de Amerikaan Ron Rosenbaum als volgt ingeleid: 'De vraag is 
niet óf de tweede holocaust zal komen, maar wanneer. En opnieuw zullen 
Europeanen bereid zijn tot medeplichtigheid aan moord op de joden.' En 
zo zijn we stapsgewijs van kritiek op oorlogsmisdaden via antisemitisme 
in de tweede holocaust beland. De naakte feiten zijn vervangen door 
suggestieve meningen om elke terechte kritiek te criminaliseren en 
daarmee monddood te maken. De oud-hoogleraar staats- en 
bestuursrecht Couwenberg schreef op 25 april in de  Volkskrant: 'De 
Palestijnen delen... het tragische lot dat de joden in Europa eeuwenlang 
moesten ondergaan. Op hun beurt zijn zij slachtoffer geworden van 
discriminatie en repressie en zijn verstrooid geraakt over allerlei landen. 
We hebben als Europeanen de delging van de eigen schuldgevoelens 
over eeuwenlang antisemitisme, culminerend in de holocaust, 
afgewenteld op het Palestijnse volk... Vorig jaar publiceerden 220 joodse 
Zuid-Afrikanen een Verklaring van het Geweten. Daarin stelden zij de 
Israëlische behandeling van de Palestijnen op één lijn met de 
onderdrukking van de zwarte bevolking tijdens het apartheidsregime.' 
Oktober 1981 omschreef Nahum Goldman, van 1955 tot 1968 president 
van de World Zionist Organisation het als volgt: 'We zullen moeten 
begrijpen dat het joodse lijden tijdens de holocaust niet langer meer als 
verdediging zal dienen, en ze zullen zeker moeten nalaten de holocaust 
als argument te gebruiken om gelijk wat we ook mogen doen te 
rechtvaardigen. De holocaust gebruiken als een excuus voor het
bombarderen... is een soort "ontheiliging", een banalisering van de 
onschendbare tragedie van de holocaust, die niet misbruikt moet worden 
om een politiek twijfelachtig en moreel onverdedigbaar beleid te 
rechtvaardigen.' 

Consequentieloze mentaliteit 
Ik heb de berichtgeving in NRC als voorbeeld genomen niet omdat ik de 
pest aan de krant heb, geenszins, maar omdat het exemplarisch is voor de 
Nederlandse neiging om te menen dat als twee vechten, twee fout zijn. 
Onlangs werd Joris Luyendijk gelauwerd met het gouden pennetje voor 
zijn neutrale houding, een houding waar de Nederlanders zo prat op 
gaan. Maar die houding komt voort uit dezelfde neutrale 
consequentieloze mentaliteit die tijdens de tweede wereldoorlog ertoe 
leidde dat procentueel meer joden uit het liberale Nederland werden 
gedeporteerd dan uit welk bezet Europees land dan ook. Nog voordat er 
een oekaze van de nazi's was uitgevaardigd hadden ambtenaren van het 
linkse Amsterdamse gemeentebestuur al lijsten van buurten aangelegd 
waarin concentraties joden waren aangegeven. En de rechters van de 
Hoge Raad bleven onder de nazi's zitten, 
zelfs nadat de president van ons hoogste rechtscollege vanwege zijn 
joodse afkomst was ontslagen. De meesten keken 'neutraal' de andere 
kant op toen onder hun ogen genocide werd gepleegd. Onlangs werd 
ook Sjifrah Herschberg onderscheiden. Ze kreeg een eervolle vermelding 
van de jury die de Zilveren Reismicrofoon toekent en wel voor haar 
'uitgebalanceerde en evenwichtige berichtgeving over het Palestijns- 
Israelisch conflict,' zoals het zo treffend in het juryrapport staat 
omschreven. Conflict dus, waar twee vechten zijn twee fout. AD- 
verslaggever Othon Zimmermann verklaarde over de rol van de media in 
de Srebrenica-affaire: 'Ik snap best dat het gesimplificeerde beeld van de 
oorlog de overhand ging voeren. Dat is niet alleen beter te verkopen aan, 
maar
ook makkelijker te snappen voor de lezers.' Opnieuw ontbreekt in een 
deel van de Nederlandse media de context van het Palestijns-Israelisch 
'conflict'. In de week waarin het NIOD-rapport verscheen vond op de 
Westoever een soortgelijk bloedbad plaats, en opnieuw werden dezelfde 
fouten gemaakt. Teveel meningen, te weinig feiten, teveel standpunten, 
te weinig analyse en vooral ook te weinig zelf ter plaatse zijn om de feiten 
te achterhalen. 

Kritiek op de staat Israël heeft niets met antisemitisme te maken, maar 
alles met respect voor mensenrechten. De vraag is achter welk Israël men 
staat, het Israël van het extremisme en terrorisme of het Israël van de 
vredesactivisten en humanitaire organisaties, van de reservisten die 
weigeren om in de bezette gebieden te dienen en nu in de gevangenis 
zitten omdat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor het plegen van 
oorlogsmisdaden. De vraag is waar geloven onze geseculariseerde 
Westerlingen werkelijk in? Tot nu toe heeft de Nederlandse regering 
geweigerd om zelfs ook maar een wapenembargo tegen Israël in te 
stellen, terwijl het toch in de top vijf staat van de landen waarnaar 
Nederland wapens exporteert. Ondertussen melden Nederlandse 
burgerwaarnemers van het Autonoom Centrum Amsterdam dat ze 
Nederlandse wapenonderdelen in het verwoeste Jenin en Nabloes 
hebben aangetroffen, zogeheten cartridge links van het type M13. De 
Nederlandse staat gaf exportvergunningen af voor levering van meer dan 
13 miljoen van deze schakels aan Israël. Nu de politiek zichzelf buitenspel 
heeft gezet hebben kerkelijke en humanitaire organisaties en een aantal 
individuele burgers een kort geding aangespannen om de Nederlandse 
regering te dwingen zich aan het humanitair recht te houden. De uitkomst 
is op het moment dat ik dit schrijf nog onzeker. Misschien moeten ook de 
humanisten hun stem verheffen. 

Aktielijst, dinsdag, 30 April 2002 Collectief Rampenplan  rampenplan@antenna.nl

Bush commends Sharon's war, redescribing him as 'a man of peace' Palestine-Israel, Politics, 4/19/2002
 
US President George Bush has stressed he had received a timetable for the withdrawal
of the Israeli 
forces from the Palestinian cities, but he did not talk about attaining
progress in the mission of his secretary 
of state Colin Powell which lasted for
ten days in the region.


Bush: Sharon A 'Man Of Peace' 
Israel 'Responded' To Call for Pullout 

By Peter Slevin and Mike Allen
Washington Post Staff Writers
Friday, April 19, 2002; Page A01 

President Bush strongly endorsed Israeli Prime Minister Ariel Sharon as a "man of
peace" yesterday, crediting him with taking satisfactory steps to end Israel's
three-week-old military assault despite Sharon's rejection of the president's demand
for an immediate withdrawal from Palestinian cities. 

                      Two weeks after he declared that "enough is enough,"
                      Bush said he understood why Israeli forces were laying
                      siege to the West Bank city of Ramallah, where
                      Palestinian leader Yasser Arafat has his headquarters.
                      He said the United States would demand that Arafat
                      deliver results to match his recent condemnation of
                      terrorism. 

                      "Israel started withdrawing quickly after our call from
                      smaller cities on the West Bank. History will show that
                      they've responded," Bush said in greeting Secretary of
                      State Colin L. Powell, who returned early yesterday
                      from a 10-day Middle East mission. "And as the prime
                      minister said, he gave me a timetable and he's met the
                      timetable." 

                      White House officials later insisted that Bush did not
                      intend to tip the scales for Israel. A senior adviser said
                      the president continues to insist that Israelis and
                      Palestinians alike must take steps to end the conflict. 

                      But with Israeli tanks and troops continuing to enforce a
                      tight cordon around the West Bank's major cities, the
                      president's remarks risked further inflaming Arab opinion
                      a week before he entertains Saudi Crown Prince
                      Abdullah at Bush's Crawford, Tex., ranch. 

                      "When I hear the president saying that Sharon is a man
                      of peace after he has destroyed our way of life, and after
                      the Jenin refugee camp, I don't know if this is not a
                      reward for Israeli terrorism against the Palestinian
                      people," said Saeb Erekat, a top Palestinian negotiator. 

"And when he says history will prove that Sharon is withdrawing," Erekat continued,
"all I can say is that President Bush is as wrong as wrong can be." 

An Israeli official here said Bush was simply acknowledging that Israel deserves to
end its offensive against Palestinian militants on its own terms. Bush, who has received
considerable criticism from conservatives for pressuring Sharon, understands that
"letting us finish the job is a recipe for greater stability," the official said. 

On a day when United Nations Secretary General Kofi Annan reiterated his call for
an armed international force to keep the peace, Bush and Powell discussed the
administration's next steps following Powell's mediation mission that ended with a
failure to win a cease-fire or an Israeli withdrawal. 

Bush and Powell discussed prospects for an international peace conference designed
to move the warring parties beyond the immediate violence toward the security issues
and political ambitions that have bitterly divided them. While the administration is
receptive to the idea, officials must figure how to corral participants who have
different ideas about the structure and substance of such a gathering. 

U.S. emissaries will renew security contacts with Palestinian authorities in coming
days, both to assess the abilities of Palestinian security services after weeks of
assaults by Israeli forces and to establish a measure of their performance. CIA
Director George J. Tenet, who last year negotiated security steps that have gone
unfulfilled, is prepared to return to the region. 

Most immediately, U.S. emissaries intend to work with the Israelis and Palestinians to
end Israel's siege of the Church of the Nativity in Bethlehem and Arafat's
headquarters in Ramallah. Bush said he recognizes that the Israelis will withdraw from
Bethlehem only after a negotiated surrender of an estimated 190 Palestinians who
took refuge in the church, located on the spot where Christians believe Jesus was
born. 

Powell, seated next to Bush in the Oval Office, described his efforts as an "integrated
strategy" to link the promise of political negotiations with action on security. He said
Arafat and other Palestinian leaders must take action against individuals who urge
violence and commit acts of terrorism. 

But Powell, unlike the president, also maintained the continued Israeli military
campaign was causing problems and said the Israelis should speed up their exit from
occupied lands. 

"I'm pleased that the Israeli government is now continuing withdrawal," Powell said. "I
hope it will be accelerated and we will bring that to an end as quickly as possible
because that is one of the difficulties that we have now in moving forward in the
integrated strategy." 

White House officials said Bush is open to the peace conference idea, but reported
that no decision has been made. There remains a debate over who would attend and
how various issues should be packaged. The administration believes the participation
of other Arab states is essential. 

"Will it accomplish anything, or will it be a waste of time?" one official asked. "If there
is going to be one, the parties have to be sufficiently invested in it. Some of those
conferences just turn into sessions where nations beat up other nations." 

Bush intends to explore possibilities next week in Texas with Abdullah, who launched
an Arab plan to recognize Israel in return for a Palestinian state and Israeli withdrawal
from lands seized in 1967. 

In his remarks yesterday, Bush angered Palestinians when he spoke of the "Zeevi Five
killers," five men suspected by the Israeli government in the October assassination of
Israeli Tourism Minister Rehavam Zeevi. The men are believed to be hiding in Arafat's
Ramallah headquarters, surrounded by Israeli tanks and snipers. 

"I can understand why this prime minister wants them brought to justice," Bush said,
referring to Sharon. "They should be brought to justice if they killed this man in cold
blood." 

Palestinians pointed out that three of the five suspects in Zeevi's murder had been
given safe passage to Arafat's compound in Ramallah by U.S. officials, escorted by
Israeli troops. They also insisted that, under an agreement signed in 1995, Arafat is
under no obligation to deliver suspects to Israel, provided they are arrested and tried
by the Palestinians themselves. 

Israeli officials contend that Arafat has no intention of prosecuting them, and therefore
they must be handed over for trial in Israel. 

Arafat's security forces arrested the three suspects Feb. 21 in the northern West
Bank town of Nablus. Informed sources said U.S. Embassy officials brokered a deal
under which the three were transported through Israeli checkpoints to Ramallah in a
vehicle provided by the embassy and escorted by two Israeli army jeeps. 

"This was done with the knowledge and consent of the Americans and Israelis," said
Erekat. "So now to hear the president of the United States talking about the Zeevi
killers and justifying the siege of President Arafat's compound this way." 

The Popular Front for the Liberation of Palestine killed Zeevi in revenge for Israel's
assassination of the PFLP's chief. The three men from the PFLP arrested in Nablus
were Basel al-Asmer and Hamdi Koran, who are suspected of killing Zeevi, and
Ahed Abu Gholmi, the PFLP's military chief. Two other suspects, including the
current PFLP head, were detained by Arafat's security forces elsewhere. 

Bush's comments at the end of Powell's visit could make future mediation efforts by
the secretary of state more difficult, said Robert Malley, a Middle East adviser to
President Bill Clinton. 

"This will only confirm in the Palestinians' eyes the sense there is a division within the
administration," Malley said. "This will reinforce the impression in the Arab world that
Powell was not fully backed in his mission by the administration as a whole." 

Correspondent Lee Hockstader in Jerusalem contributed to this report. 

                 © 2002 The Washington Post Companyhttp://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/020419/2002041911.html
Bush commended the Israeli prime minister Ariel Sharon and once again described him as "a man of peace," but the chief Palestinian negotiator Saeb Oreikat strongly rejected Bush's description of Sharon, saying that this title is "an award for the state terrorism and the war crimes practiced by Sharon against the Palestinian people." UK Parliament member Gerald Kaufman had denounced Ariel Sharon as a "war criminal" the UK daily the Guardian reported. 

While Bush was meeting with his secretary of state Collin Powell to be briefed on the results of his mission, the Israeli warplanes and Apache and F-16 planes were bombarding a village near Nablus and the bombardment resulted in killing three Palestinians. The Israeli occupation forces also broke into several villages in Jenin and Toulkarem areas and Abu Deis university near Jerusalem and started large scale inspection and mopping up operations. 

News reports said that the Israeli forces which inspected the houses of these towns one by one, arrested more than 50 Palestinians and took them to unknown places, noting that the number of Palestinian detainees since the beginning of the invasion until now reached 7,000 detainees many of them are put in Atsyout camp in the Negev desert. 

The Israeli defense minister Benjamin Bin Aliazer said that the Israeli forces will continue breaking in operations and the imposition of the siege on the Palestinian areas. 

The spokesman for the Israeli foreign ministry Jadoun Maer said that the Israeli forces totally destroyed Jenin camp but he denied that the Israeli forces had committed crimes. This was in reply to the UN special envoy in the region Terry Rod Larsen, who described what the Israeli occupation forces in Jenin camp after he had visited the camp as an "unbelievable crime." 

People coming from the occupied Palestinian territories and experts at UNRWA said that they found in Jenin camp internationally banned weapons and bullets of 5 mm caliber used by the Israeli occupation forces against the Palestinians. 

Jordanian medical sources said that one of the wounded who was admitted in one of the Jordanian hospitals was hit by a uranium depleted bullet. 

The Israeli foreign minister Shimon Peres said that the Israeli military operations will not solve the problem of the Palestinians. 

Peres said in a statement to the Israeli radio that "our military operations in the West Bank will not solve the problem and we have to find a political outlet for this problem." Peres continued that the issue of the Nativity church which he described as very grave and called for lifting the siege from the Palestinian authority. 

For his part the chairman of Jerusalem municipality Ehud Olmert admitted the failure of the security measures which are applied in Jerusalem in preventing the Palestinian resistance men from reaching set aims and carrying out operations inside the city. 

Meantime, Palestinian sources on Thursday denied the withdrawal of the Israeli occupation forces from Jenin camp in the West Bank and stressed that the camp is still under occupation and is under an Israeli siege. The Monte Carlo radio correspondent in the occupied Palestinian territories said that what the Israeli forces are doing is just a redeployment of some of its military vehicles in some parts of the camp from one place to another. 

The European Union has supported the request of the Arab states that the UN Security Council adopt a resolution calling for the UN to investigate into the destruction carried out by the Israeli occupation forces in Jenin camp. 

The spokesman for the European Commission for foreign affairs told journalists that there should be an international investigation to this effect and that the European Union will agree on that immediately. The Arab draft plan called for lifting the siege from the Nativity church in Bethlehem as well as the siege on Ramullah in the West Bank and it described what happened in Jenin camp as "massacres." 

       http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/020419/2002041911.html

The Universal Declaration Of Human Rights And Its Limited Achievements   ISRAEL: het landje PIK

IAEA to press for inspections of Israel's nuclear facility 
                                      SPECIAL TO WORLD TRIBUNE.COM     Thursday, June 3, 2004

                   JERUSALEM – The International Atomic Energy Agency plans a campaign to
                   force Israel to permit international inspections of its Dimona nuclear facility.

                   The agency has been under longterm pressure from the European Union, Arab
                   states and Iran to focus more attention on Irael's nuclear program.

                   Several Arab countries reiterated their call for a nuclear free zone in the Middle
                   East during a United Nations sponsored disarmament conference in Geneva on
                   May 27. Arab envoys said the establishment of such a zone would be their priority
                   over the coming year. 
                   IAEA director-general Mohammed El Baradei plans to visit Israel over the next two
                   months, officials said. The visit was expected to take place following the IAEA
                   board of directors's meeting in mid-June to discuss Iranian compliance with
                   international nuclear inspection efforts. The United States has charged that
                   Teheran has violated its pledge to the IAEA.

                   Israeli officials said the campaign was also in response to a spate of articles and
                   television documentaries based on information provided by Israeli nuclear spy
                   Mordechai Vanunu. Vanunu was released from an Israeli prison on April 21 and
                   has been living in a monastery in Jerusalem.

                   Officials said several Western countries, together with Israeli and international
                   anti-nuclear activitists, plan to focus on Dimona in the weeks prior to El Baradei's
                   arrival in Israel. They said Vanunu has been urged to discuss Dimona and Israel's
                   purported nuclear weapons program.

                   The European Union has also been encouraging El Baradei's efforts to press Israel
                   to open Dimona to international inspections as part of the campaign for a
                   nuclear-free Middle East. Officials said such EU countries as Britain, France and
                   Germany have quietly warned the Bush administration that the West would fail to
                   win Iranian cooperation with the IAEA unless Israel's nuclear program becomes
                   part of the international effort.

                   The IAEA drive has been urged by Egypt, Syria and other Arab and Muslim states,
                   officials said. Egypt has appealed to the United States to press Israel to sign the
                   Nuclear Non-Proliferation Treaty, which would allow the IAEA to inspect suspected
                   nuclear facilities, including the Dimona reactor.

                   "There has been a feeling within the international community that too much
                   attention has been paid to Iran's nuclear program at the expense of Israel," a
                   senior Israeli official said. "There is a drive to switch the focus from Iran to Israel
                   over the next few months by portraying Israel as an immediate nuclear threat."

                   The agency has confirmed that El Baradei will be visiting Israel sometime in the
                   summer. An agency spokesman said details have not yet been finalized.

                   El Baradei's visit would be the first to Israel since 1998. An IAEA statement on
                   April 29 said the director-general intends to "use such a trip to consult on his
                   mandate from the IAEA General Conference to promote non-proliferation and a
                   nuclear weapon-free zone in the Middle East, as well as to discuss bilateral
                   cooperation in nuclear sciences and applications."

                   "Arab countries have launched numerous initiatives to free the Middle East from all
                   weapons of mass destruction, notably nuclear weapons," Saudi representative
                   Abdul Wahab Attar said. "They have moved within the Arab League to establish a
                   governmental committee of experts to work out a draft treaty to make the Middle
                   East WMD free."

                   In late May, Israeli authorities detained a British journalist sent to Israel to
                   interview Vanunu for the British Broadcasting Corp. Officials said a videotape of an
                   interview by Peter Hounam of Vanunu was seized and the journalist was expelled
                   from Israel. 
 

                                   Copyright © 2004 East West Services, Inc.

Depleted Uranium Weapons in Palestine

Tuesday, December 19 2000 10:56 22 Kislev 5761 

_MIDEAST NOTES: Palestinian Hiroshima_
 By Jerusalem Post Staff

(December 19) - Minister of Interior Dr. Yusuf Abu-Safieh has confirmed
that the occupation authorities have started using radioactive uranium
ammunition to suppress the intifada and destroy Palestinian society. 
Abu-Safieh added that President Yasser Arafat has decided to assemble a
special committee to examine the situation. 
The minister has warned of the dangers of Israel's use of uranium waste
and radioactive materials, explaining that their destructive effects
only appear at a later stage through genetic deformities affecting
several generations, as happened in Hiroshima and Nagasaki. -
*(Al-Hayat Al-Jadidah, Ramallah, December 15)* 

 © 1995-2000, The Jerusalem Post - All rights reserved

European leader: Israel is a terrorist state
 Palestine-Israel, Politics, 4/13/2002 

 The US has condemned every single suicide bombing incident -- carried by Palestinian individuals -- against Israel, but has not condemned the Israeli official aggression against Palestinians or labeled the acts as terrorist acts (using same definition), be them Israeli acts of killing and destruction against Palestinian civilians, members of the Palestinian government or otherwise. Rather, the US defends these Israeli acts against the Palestinians as "defensive" and "understandable." 

 In this light, the US White House Press Secretary Ari Fleischer briefing reporters yesterday was asked and answered: 

 Q: Does the President also equally condemn the killing of hundreds of Palestinians and the destruction of the West Bank with American-made weapons? 

 MR. FLEISCHER: Helen, again, the President has made his point clear -- 

 Q: Equally condemn. 

 MR. FLEISCHER: Helen, the President has made his point clear. People who strap explosives around them, civilians who go into civilian areas for the purpose -- 

 Q: Well, aren't the Palestinians civilians? 

 MR. FLEISCHER: Helen, I think we know you have a different opinion, but let me answer your question. 

 Q: I want to know, are they civilians or not? 

 MR. FLEISCHER: Let me answer your question. The President believes that people who strap explosives around their waist as civilians who go board buses, who go to hotels on the eve of Passover, who go where you can find civilians for the purpose of murdering civilians, are terrorists. The President -- 

 Q: Well, what do ground ships do when they go through Jenin and Ramallah? 

 MR. FLEISCHER: The President has always said that Israel has a right to defend itself. Israel exercised the right to defend herself, and then the President made his call that you know about in the Rose Garden. 

 Meantime, IRNA reported yesterday that in an open letter to Israel's Foreign Minister Shimon Peres, Socialist International and Party of European Socialists (PES) vice-president Elio di Rupo accused Israel of terrorism by "responding to Palestinian terrorist attacks on civilians with real state terrorism." 

 These events come as the European Union gets ready to decide on whether to cut economic relations with Israel and impose sanctions on it. It is not clear if in addition to sanctions, Europe will also call on Israel to compensate the Palestinians for the complete damage done to civilians and government institutions. The European Union is one of the greatest supporter of the Palestinian Authority and has spent hundreds of millions of dollars in aid to the Palestinians. The EU had most recently sent Israel an undisclosed letter in 
 this regard. The decision of the EU will be awaited to see if it is a forceful assertion of European diplomatic power guided by economic strength, not firepower and in line with its leadership regarding the formation of the International Criminal Court, or whether the EU decision will be to issue yet another call on Israel. 

 As the UN Security Council continues deliberations on the current situation, the US continues to oppose applying sanctions against Israel, as a peaceful method, to compel Israel to withdraw from Palestinian areas and to observe the UN passed resolutions passed against it, and to come under the Geneva Convention. 

 Secretary-General Kofi Annan said yesterday "States must also take the greatest care to ensure that counter-terrorism does not, any more than sovereignty, become an all-embracing concept that is used to cloak, or justify, violations of human rights," Mr. Annan stressed, adding Justice must be both "the means and the end." 

 Apparently, Israel not concerned with defying the whole international community by being safeguarded by the US and its veto power at the UN Security Council from forcing Israel to come under the law, The Israeli Consul in New York Alon Bankyas said that the "US is the best friend for Israel, rather it is the only friend."

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/020413/2002041323.html

ALS JE NAAR ISRAEL GAAT (STOF)MONSTERS MEE TERUG NEMEN VAN PLAATSEN WAAROP VEEL GESCHOTEN IS OM TE BEWIJZEN OF ISRAEL VERARMD URANIUM  30 mm projectielen GEBRUIKT IN DE APACHE HELICOPTERS EN  KLEINERE VERARMD URANIUM  5 mm kogels in HANDVUURWAPENS! (5 mm en 30 mm projectielen)   opsturen naar Stichting Visie Amsterdam

 Israel's killing of British citizen Iain Hook,

      UNRWA's Project Manager in Jenin 

     Caoimhe Butterly as told to Annie Higgins, 
     writing from Jenin Refugee Camp 22 November 2002

     The identity card of UNRWA's Jenin project manager, Iain John Hook of 
     Britain, who was killed in the West Bank city of Jenin on 22 November 
     2002. The United Nations challenged Israel's contention that Palestinians 
     had fired at Israeli troops from a U.N. compound during a gun battle in 
     which soldiers shot and killed Hook. (Reuters) In today's reinvasion of 
     Jenin Refugee Camp, the Israeli Occupation Forces made the bottom section 
     of the camp into a closed military zone in the morning, using about twelve 
     tanks, ten jeeps, and at least two Apache helicopter gunships. I had been 
     trying to get between the unarmed children and the tanks, when I received 
     a call from a friend who wanted me to evacuate her sick daughter as the 
     Army would not let any ambulances through. 

     I went with a friend who is a Palestinian journalist, and we were 
     immediately arrested, along with another international volunteers, and 
     taken to a place where about twenty Palestinian men were being held. They 
     were blindfolded, handcuffed, stripped to their trousers or underwear, and 
     beaten severely. After I was detained for two hours and interrogated 
     briefly, the Israeli soldiers said that I was free to go. I asked 
     permission to remain with the men, hoping to minimise the violence, but 
     the soldiers refused, saying it was not allowed. When I refused to leave, 
     I was forcibly dragged away, pulled down the road, and told that if I 
     returned to the area I would be shot. 

     I went back the way I had come, past the United Nations compound. There I 
     spoke briefly with Iain Hook, Project Manager of UNRWA [United Nations 
     Relief Works Agency] in Jenin, who said he was trying to negotiate with 
     the soldiers for women and children to go home. He came out of the UN 
     compound waving a blue UN flag, and the soldiers' only response was to 
     broadcast with their microphone in English, "We don't care if you are the 
     United Nations or who you are. Fuck off and go home!" They were trying to 
     go home. Iain said that things were not going well. He insisted that he 
     wanted to provide safe passage for his forty Palestinian workers and 
     himself using legal means, i.e., official coordination with the Army. Some 
     worried parents had begun to knock a hole in the wall at the back of the 
     compound to evacuate children who were there for a vaccination programme. 
     We accompanied some of the children home. 

     After this, I headed again to the sick girl's house. On the way I met a 
     group of children who told me that a 10-year-old friend of mine, Muhammad 
     Bilalo, had been killed and three children had been wounded by tank fire, 
     one of whom sustained brain damage. So I went to where the children were 
     gathered, and the tanks were firing on them erratically. I walked down the 
     road between the children and the tanks until I was fifty meters from the 
     tank, where I tried to dialogue with the soldiers. I implored them not to 
     shoot live ammunition at unarmed children. At that point, they stopped 
     their shooting. A few moments later, an APC drove up to the tank [an armed 
     personnel carrier, like a tank with all the armour except a cannon]. I 
     could see their faces very clearly and I imagine they could see mine also. 
     I had seen both of these tanks earlier in the day. 

     A soldier raised his upper body and his gun out of the hatch of the second 
     vehicle and began shooting. At first he shot into the air, and most of the 
     children dispersed, running into an alley on the left side of the street. 
     About three small children remained, however, and I tried physically to 
     get them to the alley, dragging and pushing them. I looked back over my 
     shoulder and could see the soldier in the APC pointing his gun at me from 
     about one hundred meters. Near the entrance to the alley, I was shot in 
     the thigh. When I fell they continued shooting in my direction. I crawled 
     part of the way up the alley, and then some of the youngsters dragged me 
     up the rest of the way. 

     Caoimhe Butterly being transferred into a Red Cross ambulance in Jenin 
     after getting shot by Israeli troops (AP). No ambulances were allowed into 
     the camp, so I was carried on a makeshift stretcher to where a Red 
     Crescent ambulance could reach me near the entrance of the camp. While I 
     was in the Emergency Room of Jenin Hospital, Iain Hook of UNRWA was 
     brought in. He died a few minutes later. 

     We have been told that when he was shot, the Israeli Army prohibited a 
     clearly marked UN ambulance from evacuating him and transporting him for 
     nearly an hour, during which time he lost much blood. Finally the 
     ambulance crew evacuated him by taking him out by the back wall that 
     employees had broken down earlier. 

     Having been present in the Camp all morning, I can testify that any 
     Palestinian fighters had stopped shooting a good two hours before either 
     of us was wounded. When I passed the UN compound in the morning, it was 
     surrounded by Israeli Army snipers and soldiers who were shooting 
     erratically into the Camp. Two people were killed and six wounded. All but 
     one were shot by tank fire outside what the Army deemed a closed military 
     zone. I was not caught up in any kind of crossfire as the Israeli 
     Occupation Forces are falsely stating, and I don't believe that Iain was 
     either. 

     The massacre has not stopped. Human rights violations and war crimes seen 
     so blatantly across the world in April of this year continue on a daily 
     basis in Jenin. Yesterday, with the casual killings that marked it, was 
     not an unusual day in Jenin. It has become a potentially suicidal act to 
     engage in the most basic acts of survival. The Israeli Occupation Forces 
     engage again and again in a shoot-to-kill policy without regard as to 
     whether its targets are civilians or armed fighters. Israelis have been 
     shown in April that they can get away with a massacre, and that all the 
     international condemnation in the world cannot get one ambulance in to 
     evacuate a wounded person. 

     Thus the lack of accountability on Israel's part has become bolder as the 
     events witnessed yesterday become almost standard. These are not military 
     campaigns. They are acts of terror designed to humiliate, brutalise, and 
     bully Palestinians into subjugation. They are being denied not only the 
     right to resist, but to exist. 

     Caoimhe Butterly is an Irish national who lives in Jenin Refugee Camp and 
     has been working in solidarity with the Palestinian community in Jenin 
     since March 2001. Her activities include providing moral support and 
     physical protection to children as well as adults in homes, schools, 
     streets -- where children are especially vulnerable, ambulances and other 
     venues where the Israeli Army poses a threat to people's lives. Dr. Annie 
     Higgins is an Arabic and Arabic literature lecturer at the University of 
     Chicago and is a former recipient of the Fulbright-Hays Fellowship. She is 
     currently in Jenin. 

 
Hypocrisie rond massavernietigingswapens in het Midden-Oosten
                                                       door Ludo De Brabander 

De VS en Groot-Brittannië drijven de confrontatie met Irak verder op. Saddam Hoessein is geen doetje, zoveel is zeker. Maar twee Golfoorlogen, de verplichte ontmanteling van massavernietigingswapens en een jarenlang embargo hebben ervoor gezorgd dat Irak militair compleet verzwakt is. Maar zelfs na toegevingen van Bagdad zetten Bush en Blair alles op oorlog. 

    Overdrijvingen worden daarvoor niet geschuwd. Inspanningen al evenmin: de Britse premier Blair beweegt hemel en aarde om zijn landgenoten te overtuigen van de dreiging die van Irak uitgaat en hij publiceert gretig ‘bewijzen’. Daarbij worden twee aspecten bewustop de achtergrond gehouden. De bewapening van Saddam Hoessein tijdens de Iran-Irak-oorlog door dezelfde oorlogsstokers en andere westerse landen en de reële dreiging die uitgaat van het rechts-extremistische regime in Israël. Dat beschikt over een gevaarlijk nucleair monopolie in het Midden-Oosten, zonder dat daar een haan naar kraait. 

    Irak en de Verenigde Staten leven nu al meer dan tien jaar op voet van oorlog. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat de Golfoorlog nooit is geëindigd. Volgens de  officiële versie draait de crisis rond de ontmanteling van de Irakese massavernietigingswapens. Irak is daartoe verplicht sinds de VN-Veiligheidsraad op 3 april 1991 resolutie 687 stemde. De resolutie verplicht Irak tot stopzetting van de productie en ontmanteling van het chemische, biologische en nucleaire arsenaal en de lange afstandswapens. 

    Bagdad moest zich onderwerpen aan streng toezicht van UNSCOM (United Nations Special Commission). Eens ontwapend zou Irak verlost worden van de economische sancties, die al in de eerste week van de Golfcrisis (VN-resolutie 661 en herbevestigd in resolutie 687) in augustus 1990 werden ingesteld. 

    De inspecties zouden al gauw tot spanningen leiden. Irak en voormalige VN-inspecteurs beschuldigden UNSCOM ervan een instrument te zijn in handen van de VS. 
    Zo bestond twee derden van het inspectieteam uit Amerikanen. Later zou blijken dat UNSCOM inderdaad gebruikt werd voor onvervalste spionageactiviteiten. De vroegere chef van UNSCOM, de Zweed Rolf Ekéus, liet achteraf horen dat de VS-regering door infiltratie van agenten in de inspectieteams en de plaatsing van 
afluisterapparatuur, de schuilplaats van Saddam Hoessein probeerde te achterhalen.(1) Ekéus beschuldigde de VS en "andere leden van de VN-Veiligheidssraad"   ervan dat ze "de leiders van het inspectieteam onder druk zetten om inspecties uit te voeren die controversieel waren vanuit Irakees oogpunt, en daarbij een  blokkering schiepen die gebruikt kon worden als rechtvaardiging voor een directe militaire actie".(2) Ook ex-inspecteur Scott Ritter bracht een gelijkaardig verhaal. 
    Hij noemde de inspecties een "farce" en stelde dat er informatie werd doorgespeeld aan Israël, de grootste vijand van Irak.(3) 

    Butler in dienst van VS

 Vooral het toenmalige hoofd van UNSCOM, Richard Butler, was kop van jut. Volgens Irak stond hij gewoon in dienst van de VS. Irak verbrak de relaties met UNSCOM in juni 1998. In een brief aan de VN-Veiligheidsraad beschuldigde Bagdad Butler ervan de Veiligheidsraad te misleiden. De inspecties zorgden voor toenemende spanningen. Richard Butler was niet meteen een diplomaat. Op het hoogtepunt van de crisis, in december 1998, moest Butler een rapport opmaken  waaruit moest blijken in welke mate Irak zijn belofte van 14 november respecteerde tot volledige samenwerking met de VN-inspecteurs. Volgens verschillende Midden-Oostenkenners, liet Butler daarbij na zijn inspectieteamleden te consulteren en stond hij in voortdurend contact met de Verenigde Staten. De kritiek op Butler 
groeide, ook in de VN-Veiligheidsraad.(4) Tijdens een ontmoeting van de ‘Gulf Cooperation Council’ (Golfsamenwerkingsraad) moest VN-Secretaris-Generaal Kofi  Annan toegeven dat Butler een arrogant type was: "Ik weet dat de taal die Butler soms gebruikt scherp is en vrij van diplomatie. Een zaak die veel mensen in de wereld droevig stemt."(5) 

    Scott Ritter, ex-inlichtingsofficier van de VS-Marine en als inspecteur door Saddam als de meest ‘provocatieve’ omschreven, stelde dat de VS aan Butler "vroeg om de toon in zijn rapporten te verharden om de bombardementen te rechtvaardigen".(6) 

    Volgens Irak hadden de inspecties er al lang voor gezorgd dat het land volledig is ontwapend. Irak wilde eindelijk van het sanctieregime verlost worden, wat maar  kon van zodra formeel aanvaard werd dat de ontwapening van Irak een feit was. (7) De VS en Groot-Brittannië hadden daar weinig oren naar. Nochtans waren alle inspecteurs, op Butler na, het er over eens dat Irak’s arsenaal zo goed als vernietigd was.(8) In een interview met CNN op 17 juli 2002 bevestigt Scott Ritter dat nog eens: "Tegen december 1998 hebben we 90 tot 95 procent van Irak’s massavernietigingscapaciteit in rekening kunnen brengen. Wij vernietigden alle fabrieken, alle  productiemiddelen. We konden sommige wapens niet in rekening brengen, maar chemische wapens hebben een levensduur van vijf jaar. Biologische wapens hebben een levensduur van drie jaar."(9) Butler rapporteerde dat inspectieteams geen vrije toegang kregen, hoewel in werkelijkheid op 300 inspecties die in minder dan een  maand tijd werden uitgevoerd slechts drie incidenten zijn gemeld.(10) 

    Toch vonden de VS en Groot-Brittannië het verslag van Butler een voldoende argument om operatie ‘Desert Fox’ te starten. In de nacht van 16 op 17 december begonnen Amerikanen en Britten Bagdad en andere steden 70 uur lang te bombarderen. 

    De bombardementen haalden weinig uit. UNSCOM liep uit op een complete mislukking. Frankrijk nam het voortouw van een groeiende groep landen die aandrong op een andere VN-politiek. De werking van UNSCOM moest worden herbekeken: niet langer meer verrassingsinspecties, maar een continue controle op lange   termijn. Frankrijk wilde overigens met de hervorming van UNSCOM zich op een elegante manier ontdoen van de omstreden Butler. Ook Rusland en Egypte drongen aan op zijn ontslag. 

    Protest tegen sanctieregime

    Bovendien kwam er ook meer en meer protest op het sanctieregime tegen Bagdad. Allerlei rapporten maar ook uitspraken van hoge VN-functionarissen bevestigden  wat al eerder werd vermoed: de sancties zijn een ramp voor de burgers. Denis Halliday, de man die het ‘olie-voor-voedsel’-programma tot aan zijn vertrek leidde  heeft het zelfs meermaals over ‘genocide’.(11) 

    Volgens Halliday controleren de VS de volledige economie van Irak en zijn er al rond 1 miljoen kinderen gestorven. "Een groot deel van de burgerbevolking van Irak  wordt bedreigd door de boycot die de VN tegen het land heeft uitgeroepen. En onder het mom van VN-resolutie 687 bombarderen Amerikaanse en Engels  vliegtuigen voortdurend burgerdoelen."(12) Elders stelde Halliday nog: "Bovendien heeft Scott Ritter, de wapeninspecteur die menig VN-functionaris ‘de grootste 
    cowboy aller Amerikanen’ noemde, twee jaar geleden al gesteld dat de Irakese wapenprogramma’s – biologische, chemische en onventionele – absoluut dood zijn  en niet snel zullen herrijzen" en dus sancties niet meer nodig zijn."(13) Op de groeiende kritiek tegen de sancties antwoordden de VS dat de humanitaire uitzonderingen op het sanctieregime misbruikt werden door Irak, waardoor de goederen niet op de juiste bestemming kwamen. 

    Resolutie 1284 moest een einde maken aan het aanslepende gebakkelei over UNSCOM (Frankrijk, China en Rusland onthielden zich in de stemming). Er werd een nieuw orgaan opgericht: UNMOVIC (UN Monitoring, Verification and Inspection Commission).(14) Aan het hoofd kwam de Zweed Hans Blix, oud-minister van  Buitenlandse Zaken en van 1981 tot 1997 hoofd van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen. In die functie was hij al belast met de   zoektocht naar nucleaire wapens in Irak. De resolutie bepaalt dat de Veiligheidsraad kan overgaan tot opschorting van de import- en exportsancties voor een periode  van 120 dagen indien Irak gedurende 120 dagen heeft samengewerkt met de wapeninspecteurs. Daarna kunnen de sancties eventueel opnieuw worden ingesteld indien UNMOVIC zou vaststellen dat Irak opnieuw weigert samen te werken. 

    Irak bleef echter op het standpunt dat het niet meer moet weten van de inspecties en eiste de onmiddellijke opheffing van de sancties. Resolutie 1284 veranderde  uiteindelijk weinig. De sancties bleven ook in de Veiligheidsraad ter discussie staan en de inspecteurs geraakten nog altijd niet ter plaatse. Ook de kritiek bleef onveranderd dezelfde. Hans von Sponeck, die Halliday opvolgde stapte op zijn beurt in maart 2000 op uit onvrede met de sanctiepolitiek: "Bestellingen van 
    hulpmateriaal worden getroffen door veto’s, gelden door de VS geblokkeerd. Ik noem dat ethisch onverantwoord".(15) Von Sponeck deed een oproep om hulp aan de gewone Irakezen los te koppelen van de ontwapening. 

    Nu heeft het Irakese regime laten weten toch in te stemmen met wapeninspecties. De regering Bush, die er in werkelijkheid op uit is om gewoon Saddam Hoessein ten val te brengen, komt daardoor in een moeilijkere positie, omdat een belangrijk argument om een grootschalige militaire operatie uit te voeren is weggevallen. 
 

Wat verzwegen wordt

    Sinds kort is Premier Blair druk in de weer om de slechte wil van Saddam Hoessein aan te tonen. Om een vrijgeleide te bekomen voor militaire actie is hij op de  proppen gekomen met een rapport dat moet ‘bewijzen’ dat Irak onverdroten verder bouwt aan zijn arsenaal massavernietigingswapens en een ernstige bedreiging  vormt. "Hij moet gestopt worden" aldus Blair. "Rapporten van veiligheidsdiensten maken duidelijk dat hij werkt aan de uitbouw van zijn capaciteit aan 
    massavernietigingswapens en het is de overzeese overtuiging dat hij deze wapens zou inzetten voor zijn vitale regionale belangen."(16) 

    Iedereen weet dat Saddam Hoessein geen doetje is. Maar de energie die gestoken wordt in het demoniseren van het Irakese regime en de daarbij geleverde  immense militaire inspanningen moeten bij elk gezond denkend wezen vraagtekens doen rijzen. Blijkbaar is het politiek geheugen kort. Wie lag er wakker van  diezelfde Saddam Hoessein toen hij onder het oog van de hele wereld deportaties en slachtpartijen onder de Koerden aanrichtte of chemische wapens aan het Iraanse front inzette? 

    Boter op het westers hoofd

    De politieke verontwaardiging over de wreedheid van het regime bleek tot aan de tweede Golfoorlog zo goed als afwezig. Amerikaanse, Britse, Duitse en andere  westerse bedrijven hebben immers aan Irak de noodzakelijke technologie geleverd voor de aanmaak van massavernietigingswapens.(17) Nadat de regering Reagan 
in het midden van de eerste Golfoorlog (tussen Iran en Irak) Irak verwijderde van de lijst van staten die het terrorisme steunen, gingen er tussen 1985 en 1990 massa’s producten met militaire toepassingen naar Irak. Het waren voornamelijk Duitse bedrijven die in Irak de bedrijven bouwden waar mosterdgas en de zenuwgassen Sarin en Tabun werd geproduceerd. Vanuit de VS kwam de technologie nodig om chemische wapens aan te maken.(18) In 1988 zou Bagdad een contract verlenen aan het Amerikaanse bedrijf Bechtel Corporation voor de productie van ethyleen oxide (nodig voor de aanmaak van mosterdgas), een bedrijf waar   voormalig VS-Staatssecretaris George Schultz in het bestuur zou gaan zetelen.(19) De productiecapaciteit van zenuwgas verzonk met 48 ton overigens in het niets  met wat de VS produceerden begin jaren ’70 (naar schatting 1.000 ton). Irak bleef trouwens ook na de oorlog tegen Iran afhankelijk van het Westen omdat het niet in staat was elementair phosphorus, een noodzakelijke basisstof voor zenuwgas, zelf te produceren. Een zelfde verhaal voor mogelijke biologische wapens. De VS  bezorgden Irak culturen van verschillende besmettelijke ziekten, tussen 1985 en 1991, los van het feit of het voor militaire dan wel civiele doelen diende. Het   VS-bedrijf Sigma Chemie was er verantwoordelijk voor dat nog in 1991 Irak in het bezit kwam van belangrijke virussen en mycotoxines.(20) 

    Ook voor de ontwikkeling van nucleaire wapens speelden VS-bedrijven een belangrijke rol. Veertig procent van de uitrusting van Saad 16, een complex voor  onderzoek en ontwikkeling van raketsystemen en atoomwapens kwam uit de VS. Het gaat om de bedrijven Hewlett Packard, Tektronix en Wiltron. 93 procent van 
het verrijkt uranium van Irak was afkomstig van Frankrijk, dat het goedje leverde in de jaren ’80. De in 1981 door Israël vernietigde kernreactor in Osira, was eveneens van Franse makelij. Maar Irak had onvoldoende plutonium om nucleaire wapens te maken, noch beschikt het land over een beschikbare raket om  kernkoppen te dragen. 

    Irak was zonder twijfel volop aan het werken aan een programma voor massavernietigingswapens. Dat het Irakese leger ook bereid was deze effectief in te zetten  hebben we gezien in de oorlog tegen Iran en aan de gasaanval op de Koerdische stad Halabja, waarbij zeker 5.000 burgers het leven lieten. De Verenigde Staten  wisten dat maar al te goed, maar zagen daar geen graten in. In Washington zat de schrik er goed in dat Iran de overhand zou halen tegen Irak.Bagdad moest dus 
gesteund worden. Niemand minder dan Donald Rumsfeld, Reagan’s speciale afgezant en nu minister van Defensie in de regering van Bush, overhandigde Saddam Hoessein een brief waarin Reagan aanbood de diplomatieke relaties te hernieuwen en de economische en militaire banden aan te halen".(21) Behalve een gevreesde overwinning van Iran zat ook olie in het verhaal. Marvin Feuerwerger, een medewerker van het Pentagon onder Reagan gaf olie, naast Irak’s strategische positie, op als belangrijkste argument om het land van wapens te voorzien. "We praten over een land met de tweede grootste voorraad aan oliereserves, 50 miljard aan cash reserves en nog eens 80 miljard dollar aan kredieten van Arabische landen en andere staten. Al dat geld, samen met Irak’s potentieel om een tegenwicht te vormen voor Iran in de Golf, maakte van Irak een belangrijke klant". 

De Israëlische massavernietigingswapens

    De hele discussie over Irakese massavernietigingswapens zou ons bijna de Israëlische massavernietigingswapens doen vergeten. Niet toevallig weigeren de grootste voorstanders van een oorlog tegen Irak, VS en Groot-Brittannië, een niet onbelangrijk onderdeel van de bewuste VN-resolutie 687 uit te voeren: "de dreiging die alle   massavernietigingswapens uitoefenen, wegen op de vrede en de veiligheid in de regio alsook is er de noodzaak om te werken aan een zone die dergelijke wapens uitsluit." Verder onderstreept punt 14 van de tekst dat alle maatregelen voor de ontwapening van Irak gebeuren in een context waarvan "de objectieven eruit bestaan een zone in het Midden-Oosten te creëren die vrij is van massavernietigingswapens en alle draagraketten." Dit maakt dat er niet alleen verplichtingen voor Irak staan ingeschreven, maar ook voor de andere ondertekenaars van deze tekst.(22) 

    En dat er massavernietigingswapens in Israël aanwezig zijn, staat onomstotelijk vast. Israël was tegen 1988 in het bezit van naar schatting 200 nucleaire wapens (23), een arsenaal dat volgens bepaalde bronnen wel eens heel wat groter zou kunnen zijn. Het blijven schattingen omdat Israël naast India en Pakistan vooralsnog weigert  het Non Proliferatieverdrag (NPV) te ondertekenen. 187 andere staten deden dat wel. Binnenkort zal ook Cuba tekenen. 

    Het NPV verplicht de ‘erkende’ nucleaire machten (VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China) om geen atoomwapens of militaire nucleaire technologie te  transfereren naar andere staten. Niet-atoommachten verbinden zich er toe om geen atoomwapens te verwerven. Een controlemechanisme, het Internationaal 
    Bureau voor Atoomenergie (IAEA), ziet er op toe dat alles volgens de spelregels verloopt. 

    Omdat Israël het verdrag niet heeft getekend is de controle op het Israëlische kernwapenarsenaal onbestaande. Tijdens een herzieningsconferentie van het NPV in 1995, is er bovendien een resolutie gestemd die duidelijk op het Israëlisch nucleair arsenaal is gericht. Ten eerste worden "alle staten in het Midden-Oosten die dat 
    nog niet hebben gedaan, opgeroepen zonder uitzondering zo vlug mogelijk tot het verdrag toe te treden en hun nucleaire faciliteiten onder de volledige controle te  plaatsen van het IAEA". De resolutie vraagt verder, net zoals in de ‘Irak’-resolutie en in resolutie 49/71 van de Algemene Vergadering van de VN, dat er effectief  werk wordt gemaakt van een zone vrij van massavernietigingswapens. 

    Kort nadat Iran een ballistische raket testte, de Shahab-3, liet de voormalige Israëlische premier, Shimon Peres, op 13 juli 1998 op een persconferentie in Jordanië, voor het eerst publiekelijk verstaan dat Israël in het bezit is van atoomwapens: "Israël bouwt aan een nucleaire optie niet om Hiroshima, maar om Oslo te bekomen."(24) Intussen beschikt Israël naar schatting over 350 tot 500 kg ‘weapon grade’ plutonium. Dat wordt aangemaakt in de reactor in Dimona die al sinds 
1964 operationeel is. De bewijzen van het bestaan en de activiteiten van Dimona kwamen er na de publieke verklaringen van de uit Israël gevluchte kernfysicus, 
    Mordechai Vanunu, die zijn verhaal met wetenschappelijke gegevens en foto’s in 1986 liet publiceren in de Sunday Times. Hij werd kort daarna in Rome door de Mossad in de val gelokt, mishandeld, ontvoerd en in een geheim proces tot 18 jaar gevangenis veroordeeld. De eerste twaalf jaar daarvan bracht hij door in isolement  in een veel te kleine cel. 

    Het Israëlische nucleaire programma dateert al van de jaren veertig. Het werd opgestart in het Weissman Instituut voor Wetenschappen onder de directie van Ernst  David Bergmann, de vader van de Israëlische bom, die in 1952 de Israëlische Atoomenergie Commissie oprichtte.(25) Het grootste deel van de technologische 
    nucleaire ondersteuning kwam vanuit Frankrijk, waardoor de reactor in Dimona kon worden gebouwd. Ook de VS waren van in het begin actief, door in te staan  voor de opleiding van Israëlische nucleaire wetenschappers en door de levering van nucleair gerelateerde technologie, zoals de kleine reactor voor onderzoek (1955) 
onder het programma ‘Atomen voor Vrede’
. Uranium werd geleverd door het Apartheidsregime in Zuid-Afrika. Naast nucleaire wapens werkt Israël ook zo goed als zeker aan een programma voor de aanmaak van biologische wapens, meer bepaald in Nes Tziyona Biological Institute (Tel Aviv).(26) Vermoedelijk werd met   het Apartheidsregime samengewerkt voor de ontwikkeling van een ‘etnobom’. Israël heeft in elk geval het verdrag dat het verbod op biologische wapens regelt niet  getekend. Ook zou Israël over een productiecapaciteit beschikken voor mosterd- en zenuwgas, hoewel vermoedelijk nog niet gemonteerd op ballistische raketten.(27) 
    Het verdrag op verbod van chemische wapens is in 1993 getekend, maar de ratificering blijft uit. 

    Zeker is dat Israël alles heeft van een nucleaire grootmacht. Tel Aviv beschikt over de zesde voorraad militair plutonium in de wereld met gesofistikeerde dragers en lanceersystemen. Daaronder 50 Jericho-2 raketten met een reikwijdte van 1.500 km en 50 Jericho-1 raketten met een reikwijdte van 500 km. Onbevestigde  rapporten melden dat Israël op dit ogenblik hard werkt aan Jericho-3 die tot 4.800 km ver zouden reiken, wat betekent dat zelfs Europa binnen Israëlisch nucleair bereik komt. Israël beschikt daarnaast over een hele reeks gevechtsvliegtuigen die eveneens met atoomwapens kunnen geladen worden (2 F-15I, 6F-15D, 18 F-15C, etc…). Nog niet zolang geleden heeft Tel Aviv zijn nucleaire militaire capaciteit verder uitgebreid, dankzij de ingebruikname van drie ‘Dolphin’duikboten geleverd  door Duitsland. Deze duikboten beschikken over het meest geavanceerde gevechtssysteem.(28) Ze zijn geschikt om langeafstandskruisraketten (zoals Tomahawk  met een draagwijdte van 1.500 km) te lanceren. Dat betekent dat Israël via lucht, land en zee een ‘nucleaire Triangel’ heeft voltooid. 

    Dat arsenaal staat ook onder geen enkele internationale controle, zoals door het Internationaal Bureau voor Atoomenergie (IAEA). De pers is het zelfs verboden om er rechtstreeks over te berichten. Enkel berichten in de buitenlandse pers mogen gebracht en besproken worden. 

    De Israëlische regering kiest er vooralsnog voor om de dubbelzinnigheid over haar atoomwapens te bewaren, omdat de huidige situatie, aldus Shimon Peres, er voor zorgt dat iedereen voldoende overtuigd is van de nucleaire afschrikking zonder tegelijk de status van duidelijkheid te hebben wat het gemakkelijker zou maken om Israël aan sancties te onderwerpen. 

    In hoge militaire kringen wordt onderzocht of de dubbelzinnigheid behouden moet blijven. Dat neemt niet weg dat alsmaar openlijker over atoomwapens wordt gesproken. David Ivry, in 1998 de directeur-generaal van het ministerie van Defensie, spreekt over een ‘second strike capability’ en alludeerde op de VS-doctrine tijdens de Koude Oorlog, de ‘wederzijdse verzekerde vernietiging’ (MAD), "als model voor Israël".(29) Hoewel Israël het NPV niet heeft getekend verhinderde dat  niet dat beide landen in 1998 een ‘Memorandum of Agreement’ hebben afgesloten tegen dreigingen van regionale raketten en massavernietigingswapens. (30) In het  memorandum geen woord over het gevaar van Israëlische preventieve aanvallen, noch over het Israëlische arsenaal massavernietigingswapens. 

    Israël bezit een nucleair monopolie in het Midden-Oosten zonder dat er zicht is op de nucleaire strategie, het arsenaal en zonder enige controle van externe instanties. 
    Dat is een gevaarlijke situatie. Uitspraken van hoge officieren en defensiespecialisten tonen dat wel eens meer dan louter afschrikking in het geding zou kunnen zijn. 
    Generaal-majoor Yitzhak Ben-Yisrael, hoofd van de Bewapeningsadministratie voor Onderzoek en Ontwikkeling stelt dat behalve een afschrikkingspolitiek ook een preventieve aanvalscapaciteit noodzakelijk is. "Een klein land kan niet voor lange periodes in gevecht gaan. Een preventieve aanval is daarmee in overeenstemming". 
    En hij vervolgt: "Je kan niemand afschrikken behalve door je capaciteit te tonen".(31) Vooral het debat in Israëlische defensiekringen over hoe reageren in geval van  een aanval met chemische of biologische wapens doet het ergste vrezen. Shai Feldman, directeur van het Jaffa Centrum voor Strategische Studies aan de universiteit van Tel Aviv zegt dat Israël er op voorbereid dient te zijn om elk wapen te gebruiken – nucleaire wapens inbegrepen – indien het wordt aangevallen met chemische en biologische wapens.(32) 

    Het Israëlische arsenaal is veruit superieur en zorgt voor gevaarlijk ongelijke militaire machtsverhoudingen in het Midden-Oosten. De dreiging is reëel, zeker omdat de actuele politieke situatie in Israël alle kanten uit kan, inclusief een nog grotere greep van extreem-rechts op het politiek gebeuren. De Israëlische academicus Israel Shahak vreest "het perspectief dat Gush Emunim, of rechtse Israëlische fanatici of waanzinnige Israëlische legergeneraals de controle verwerven over 
    nucleaire wapens,…" Ariel Sharon zelf is in elk geval onvoorspelbaar. Een oorlog tegen Irak zou wel eens tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. 

    (Uitpers, nr. 34, 4de jg., oktober 2002) 

    Noten:

    Schwedischer Diplomat wirft USA Spionage vor. Der Spiegel, 29 juli 2002
    2 Weapons Inspections were manipulated. In: The Financial Times, 29 juli 2002; Arch-enemy or phantom menace? In: The Herald, 8 juli 2002
    3 Barbara Crosette. Top U.N. Arms Inspector Tries to Quiet Ex-Iraq Team Member. In: The New York Times, 2 oktober 1998.
    4 Zie Alain Gresh in Le Monde Diplomatique januari 1999 en Majed Nehmé in Le nouvel Afrique Asie
    5 Un Chief statements on Iraq. In: Arabic News.Com (http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/981209/1998120925.html op 6/09/2002)
    6 The New York Post, 17 december 1998 geciteerd in: Alain: Gresh, ibidem
    7 Iraq: We have no more patience with the sanctions. In: ArabicNews.com, 8 juni 1998 (http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/980806/1998080607.html per 4/09/2002)
    8 Majed Nehmé. Croisade Américain. In : Le Nouvel Afrique Asie, januari 1999 
    9 Scott Ritter: Facts needed before Iraq attack. interview met Scott Ritter. CNN.COM, 17 juli 2002 (http://www.cnn.com/2002/WORLD/meast/07/17/saddam.ritter.cnna/ op 6 september
    2002)
    10 Majed Nehmé. ibidem
    11 Michael Janssen. Denis Halliday: Iraq sanctions are genocide. In: Daily Star (Libanon), 7 juli 2000
    12 De Groene Amsterdamer, 15 juli 2000
    13 Catherine Vuylsteke. Het geweten van de VN. In: De Morgen, 1 april 2000
    14 S/RES/1284 (1999). United Nations, 17 december 1999
    15 Catherine Vuylsteke. Het geweten van de VN. In: De Morgen, 1 april 2000
    16 Iraq’s weapons of mass destruction. The assesment of the british government, september 2002
    17 Jonathan Broder. Arming Iraq. In : Nuclear Times, winter 1990-91
    18 Norm Dixon. How he US armed Saddam Hussein with chemical weapons. In: Green Left Weekly, 28 augustus 2002; Patrick Tyler. Officers Say U.S. Aided Iraq in War Despite Use
    of Gas. In: The New York Times, 18 augustus 2002
    19 William Norman Grigg. Arming Saddam. In: The New American, nr 7, 30 maart 1998; Stephanie Reich, ibidem
    20 Stepahnie Reich. Slow motion holocaust. US Designs on Iraq. in: CovertAction Quarterly, nr. 72, lente 2002
    21 William Norman Grigg. ibidem
    22 Alain Gresh. Guerre sans fin contre l’Irak. Au mépris des Nations Unies. In: Le Monde Diplomatique, januari 1999
    23 Warner D. Farr. The third temple’s holy of holies : Israel’s nuclear weapons. The Counterproliferation Papers No. 2, USAF Counterproliferation Center, Alabama, september 1999;
    Harold Hough. Could Israel's nuclear assets survive a pre-emptive strike? In: Jane’s Intelligence Review, 1 september 1997
    24 Michael Barletta en Christina Ellington. Israel’s Nuclear Posture Review. Center for Nonproliferation Studies, december 1998 (via: http://cns.miis.edu/research/wmdme/israelnc.htm
    25 John Steinbach. Nuke Nation. Israel’s weapons of mass destruction. In: CovertAction Quarterly, april/juni 2001
    26 Uzi Mahnaimi and Marie Colvin. Israel Developing an Ethno-Bomb. In: The Sunday Times, 15 November 1998
    27 Weapons of Mass Destruction Capabilities and Programs. Zie: http://cns.miis.edu/research/wmdeme/israel.htm
    28 Completing the Deterrence Triangle. In: Proliferation Brief, Vol. 3, nr 18, 29 juni 2000
    29 Eliot A. Cohen, Michael J. Eisenstadt en Andrew J. Bacevitch. Jewish State Studies Atomic Arms Option After Founding. Washington Times , 12 augustus 1998 
    30 Dit ‘Memorandum of Agreement’ (13 oktober 1998) is te vinden op http://cns.miis.edu/research/wmdme/isrl_moa.htm
    31 Ha’aretz, 25 augustus 1998
    32 Michael Barletta en Christina Ellington. ibidem                                            ISRAEL: het landje PIK

 
Why Palestinians are the modern Sioux 
Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal's The Palestinian People: A History charts an unequal struggle 
that has a depressing parallel 

The Observer 
June 8, 2003 
By Ian Gilmour 

The Palestinias have long been the Native Americans of the contemporary world. In the nineteenth century, 
Americans showed little regard for America's indigenous inhabitants, taking their land and harrying them 
ever further westward before huddling them into reservations. So ruthless was this conduct that it evoked 
the admiration of Hitler who declared that the Germans should 'look upon the [East European] natives as 
Redskins'. For the last half-century by providing arms, subsidy and support, America has enabled Israel to 
dole out similar treatment to the Palestinians. 

Baruch Kimmerling, professor of sociology at the Hebrew University in Jerusalem, and Joel S. Migdal, 
professor of international studies, University of Washington, do not draw this parallel, although, referring 
to the Gaza Strip, they - perhaps coincidentally - entitle one of their sub-chapter headings 'A Palestinian 
Reservation'. 

But they reject the standard Israeli claim that no self-identified Palestinian people existed until very recently, 
an idea that was memorably expressed in 1969 by the then Israeli Prime Minister. 'There was no such thing 
as Palestinians,' maintained Golda Meir, who hailed from Milwaukee. 'It was not as though there was a 
Palestinian people in Palestine considering itself as a Palestinian people, and we came and threw them out 
and took their country from them. They did not exist.' 

While similarly rejecting the claim of the Palestinians that they had existed as a people from time immemorial, 
the authors argue that 'a self-identified [Palestinian] people' was the result of their encountering over two centuries, 
first, 'the powerful forces stemming from European markets and governmental administration, and later, Jewish 
settlements'. Throughout their book the authors' sociological-historical approach is original, illuminating and 
convincing. 

The crucial stage in the 'Native Americanisation' of the Palestinians was 'the catastrophe' of 1948-9, when some 
750,000 of them - 90 per cent of the Arabs living in the territory that became the Jewish state, or 50 per cent 
of the population of mandatory Palestine - were driven from their homes by the Israelis' brutal ethnic cleansing. 
This 'transfer' (the Zionist euphemism) was accomplished by massacres, force and intimidation. Refusing to 
allow the refugees to return, Israel obliterated 40 Palestinian villages. 

The 1967 war produced a much smaller ejection of Palestinians and an Israeli occupation of all Palestine that 
was, initially, relatively benign, except in Gaza where, under the military commander, Ariel Sharon, 'numerous 
young Palestinians were executed without trial following a rebellion attempt'. Kimmerling and Migdal remind 
us that Sharon's notoriety began in 1953 when, on Jordanian territory he and his soldiers massacred 69 Arabs, 
including 46 women and children. 

Meanwhile, Yasser Arafat had founded Fatah which became the nucleus of the PLO. Some Palestinians were 
guilty of dreadful terrorist actions, including the massacre of Israeli athletes at the 1972 Olympic Games. 
Although the PLO attracted much international recognition and increased Palestinian self-consciousness 
as a people, it suffered serious setbacks, being expelled from Jordan by the Jordanians and from Lebanon 
by the Israelis. 

After Arafat had been forced to leave Beirut, hundreds of Palestinians in the Sabra and Shatila refugee camps 
were murdered by Lebanese militiamen with Israeli connivance. An Israeli commission found that the Defence 
Minister (Sharon) 'bears personal responsibility' and recommended his dismissal. 

Israel's pre-1967 borders gave her 78 per cent of Palestine, which most observers would think quite a lot for 
a people who in 1948 had only 6 per cent of it. The Israelis were not satisfied, however, and inserted illegal 
settlements in the small area left to the Palestinians. When the Palestinians, fed up with occupation and the 
relentless theft of their land, began their intifada in 1988, Israel's reaction was ferocious. The Defence Minister 
(not Sharon, funnily enough) recommended 'beatings' and 'breaking... bones' for the natives, but the intifida and 
the 1991 Gulf war led to the Oslo agreement of 1993. 

Kimmerling and Migdal are at their considerable best on Oslo and why it failed. They are, though, perhaps 
unduly charitable in not stressing the astonishing incompetence of the Palestinian negotiators. Either not realising 
the extent of Israel's settlements or relying on Israeli good faith, they did not secure an immediate ban on more 
being built. Consequently an agreement that should have led to Israel returning Palestinian land for peace, resulted 
instead in Israel filching even more land. By 2000 the number of illegal settlers since Oslo had more than doubled. 

The authors believe, surely rightly, that Oslo had two key defects: there was no outside arbitrator, and the 
agreement was not balanced. The Israelis wanted recognition of Israel by the PLO and an immediate end to 
violence, and they got them. All the Palestinians got was implicit promises - of a sovereign state, the end of 
Jewish settlements and a just resolution of the refugee problem - and none was kept. 

The Palestinians saw that the chief results were economic decline, ever-increasing settlements, as well as more 
apartheid roads which only the settlers could use, so the violence started again. 

Concluding their acute, thorough, fair-minded history, Kimmerling and Migdal see the Palestinians facing Prime 
Minister Sharon's 'renewed attempts to wipe out their political autonomy - what we might call politicide'. 
Although President Bush now says he favours a Palestinian state, his administration has so far done everything 
that Sharon, who opposes such a state and whom Bush ridiculously called 'a man of peace', has wanted. 
Moreover, nearly all the far-Right ideologues now ascendant in Washington follow the Israeli line. They are 
Sharonistas, for whom justice for the Palestinians is no more on their agenda than was justice for the Native 
Americans on that of the US pioneers. So it is hard to be optimistic. The Palestinians may eventually get 
something that is called 'a state'. Very possibly, however, it will in reality be a Bantustan or a reservation. 

The Palestinian People: A History 
Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal 
Harvard University Press £29.95,pp608 

Original link


André Manuel 4 januari 2009
In het huidige tempo is het Israëlisch-Palestijnse conflict de komende zomer defintief de wereld uit bij het volledige gebrek aan terugschietende Palestijnen. Misschien kan er naar Amerikaans voorbeeld een reservaat in het leven worden geroepen waarin een klein clubje Palestijnen voor het nageslacht bewaard kan blijven. De hekken staan er al. Leuk voor de toeristen. Misschien een aardig idee om de bezoekers te vermaken met het hilarische zelfgemaakte rammelende raketschieten. Nemen we als doel een hele berg, die moet net te raken zijn. De kinderen rennen rond in originele klederdracht. U moet daarbij denken aan een schattige bomgordel die door de toeristen met een afstandsbediening tot ontploffing kan worden gebracht. Net als op televisie.

Natuurlijk ontbreekt daarna de hysterische begrafenis niet, compleet met professionele acteurs die zich met kettingen wel voor het hoofd kunnen slaan omdat ze daar vorstelijk tegen verzekerd zijn. Natuurlijk zal aan een bezoek aan het Palestijnenreservaat een stevige prijskaart hangen, het zullen tenslotte de Joden zijn die deze folkloristische ellende gaan exploiteren. Maar de belofte dat ze de Palestijnen in hun reservaat niet meer zullen bombarderen met bommen die het wel allemaal doen, zal voor velen een fijne pleister op de wonde zijn. Het mooiste zou natuurlijk zijn als onze eigen Geert Wilders het reservaat met een symbolische aanslag op een grenspost zal gaan openen, maar een meisje in een schattig jurkje dat onder een tank loopt is ook een optie. In de beginjaren zal er naar alle waarschijnlijkheid hevig verzet zijn tegen het plan om de Palestijnen onder te brengen in een reservaat, maar als blijkt dat de situatie hetzelfde is als voorheen maar dan zonder het eeuwigdurende, misselijkmakende geweld, zal er een weldadige rust neerdalen over dat eens zo geplaagde volk.

Wel is het zaak om de Palestijnen te behoeden voor de gevaren van alcoholisme en vraatzucht waar de Amerikaanse Indianen zo onder lijden, maar als we de invoer van goederen op het huidige nivau weten te houden zal dat niet al te veel problemen op gaan leveren. En voor de kniesoor die mompelt dat een reservaat een mensonterende oplossing is heb ik maar 1 antwoord: dat klopt. Maar kijk eens naar de Indianen in Amerika. Geen kolonist die onderweg naar het Westen nog last van ze heeft. En zo gaat dat nu eenmaal met de vrede. Daar betaalt slechts 1 volk de volledige prijs voor.

André Manuel


Ed Hollants     D4: Dromen, Durven, Denken, Doen    (voorheen Autonoom Centrum)

26 juli 2006
Libanon: Niets is veilig in Libanon, zo simpel is dat.

Libanon wordt momenteel platgegooid, zeker het deel waar in meerderheid sjiieten wonen. “Voor elke raket die neerkomt in Israël bombarderen we 10 huizenblokken in de Dahiya buurt in Zuid-Beiroet” aldus Brigadier Generaal Dan Halutz, de Israëlische stafchef. Ook zegt hij: “Niets is veilig in Libanon, zo simpel is dat.”

Hezbollah, een politieke partij die zitting heeft in een gekozen parlement en regering met een militaire tak en veruit de sterkste partij onder de sjiieten, wordt geprobeerd te vernietigen; in wezen is het dus een aanval op de sjiieten in Libanon. Net als in Gaza met betrekking tot Hamas wordt de Libanese bevolking het leven zo zuur gemaakt dat ze het wel na laat om nog ooit een groepering als Hezbollah te steunen. Bombardementen op niet-sjiietische doelen moeten Libanon verdelen. De welgestelden en moderne jongeren (Beiroet begon haar naam het Parijs van het Midden Oosten weer waar te maken) zullen het voelen. Hiermee wordt geprobeerd hen te bewegen richting verzet en strijd tegen Hezbollah en deze te isoleren. Mocht er opnieuw burgeroorlog uitbreken dan is dat altijd beter dan dat Hezbollah zich op Israël richt.

Kadootjes uit Zion
Zion bedankt!
Geen dankbaarheid
chemical weapon israel 2006

DU or CHEMICAL WEAPON
Israel using chemical delivery weapons in Lebanon.
Fuse and chemical canister can be clearly seen in
photo of Israel Defense Force personnel in Lebanon.
Drawing of chemical weapon is from the Organization
for the Prohibition of Chemical Weapons.
chemical weapon israel 2006

Groeten uit Israël

De aanval van Israël is al langer voorbereid, de wijze waarop Israël nu reageert op een militaire actie van Hezbollah, vergeleken met de laatste jaren heeft alles te maken met het feit dat het Syrische leger inmiddels uit Libanon verwenen is. De volgende stap is dat Libanon gepacificeerd wordt door een beperkte oorlog met als doel de uitschakeling van Hezbollah. Daarna kan een vredesverdrag met Libanon afgesloten worden.

De aanval kan ook gezien worden als onderdeel van de VS-strategie over het Midden Oosten, die voor een belangrijk deel benoemd wordt als de oorlog tegen terreur.

Terwijl de meeste Libanese burgers de aanleiding van het conflict bij Hezbollah leggen, wat juist op termijn Hezbollah had kunnen ondermijnen, reageert Israël met een mate van een vernietigingsoorlog dat het eerder lijkt dat de rijen zich in Libanon sluiten dan dat er verdeeldheid ontstaat.

Israël kan ook niet anders. Het land heeft altijd als doel gehad een zo groot mogelijk gebied te behouden met zo min mogelijke Arabische inwoners. Het ontstaan van Israël was al een gewelddadige verovering, waarbij de oorspronkelijke Palestijnse bevolking deels verdreven en deels gevlucht is, waarna zij niet terug kon keren. Tal van Palestijnse dorpen en steden zijn met de grond gelijk gemaakt. Dit kon alleen gebeuren vanuit een superioriteitsgevoel en de kijk op Arabische mensen als ‘nog net wel of net niet mensen’. Israël kan slechts met militair geweld overheersen. Elk werkelijk vredesoverleg kan niets anders inhouden dan een kritische kijk op de eigen (ontstaans)geschiedenis en de eigen zienswijze ter discussie te stellen. En dit is momenteel nog vele bruggen te ver. In plaats daarvan is er een steeds verdere vlucht naar voren met militaire middelen. Wat dit betreft lijkt het veel op het vroegere apartheidsregime in Zuid-Afrika. Het gevolg is dat de Israëlische politiek zich steeds meer beweegt richting etnische zuiveringen van grondgebied en het letterlijk uitroeien van bevolkingsgroepen.

<>Israël kan geen enkele inbreuk op haar militaire dominantie dulden, want in dat geval breekt er een discussie los binnen Israël waarin de militaire dominantie op lange termijn als niet houdbaar wordt beschouwd en er dus naar werkelijk overleg en vrede gezocht moet worden, die alle partijen recht doen.

De poging om Hezbollah militair uit te schakelen en als beweging te verzwakken past ook prima in de strategie van de VS. Elke (politieke) kracht die een inbreuk betekent op de hegemonie van de VS moet onschadelijk gemaakt worden. De al tientallen jaren gegeven steun van de VS aan Israël, de zeer sterke pro-Israël lobby (zowel een joodse lobby als een christelijke lobby) in de VS en de zionistische krachten binnen de neoconservatieven en de regering Bush maken dat de VS meer dan ooit partij kiest. Israël wordt gezien als voorpost van christelijke-joodse waarden en vrij ondernemerschap in een duistere wereld.

Eén ding is zeker. De kloof tussen Israël en de omringende landen wordt nu nog dieper en de racistische vooroordelen over en weer stijgen tot ongekende hoogten. Al Qaida likt zijn vingers erbij af.

Daarnaast is de oorlog in Libanon na die in Irak een volgend voorbeeld van:

-het vastlopen van de modernste en sterkste militaire machten op relatief kleine guerrillabewegingen ingebed in een bevolking.

-de invloed van de verspreiding van moderne technologie in Irak: mobiele telefoons als afstandbediening, Internet en satelliet tv stations als communicatie middel, nieuwsmedium en propaganda

-dat de morele principes waar het westen zich op baseert geen stuiver waard zijn, voor degenen die daar nog aan twijfelden.

Dagelijks en doorlopend kan iedereen in de Arabische wereld de gevolgen van de bombardementen op tv zien. Dit is nauwelijks in de westerse media te zien of te horen en de impact die het heeft is niet begrepen. Satellietzenders als al Jazeera en al Arabya maar ook Hezbollah’s eigen tv zender, hebben een groot aantal verslaggevers ter plekke en een enorme kijkdichtheid.

De steun van de VS aan Israël om de oorlog voort te zetten en met spoed een groot aantal precisiebommen aan Israël te leveren, laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Dit gaat gepaard met een veel beter inzicht en betere kennis bij de gemiddelde burger in Arabische landen over de gebeurtenissen in het Midden Oosten en de rol van Israël en de VS daarin, dan die de gemiddelde Westerse burger heeft.

Bin Laden kan nu rustig achterover leunen in zijn grot, hij hoeft niets meer toe te voegen. Veel Arabische burgers zullen opnieuw concluderen dat er een christelijk-zionistische kruistocht tegen de Arabische landen en de islam aan de gang is. Er breken gouden tijden aan voor fundamentalistische groeperingen en netwerken. De groei van deze groeperingen zal in landen als Egypte, Syrië, Saoedi-Arabië en Jordanië verder toenemen en kan op den duur tot ware volksbewegingen uitgroeien, die proberen de macht over te nemen of de landen te destabiliseren.

Dit alles heeft ook zijn weerslag op allochtonen met een islamitische achtergrond in onze samenleving, die zich toch al tweederangsburger voelen en meer en meer klem komen te zitten tussen twee kampen. Zij kijken ook naar de satellietzenders, hebben familie in de landen waar zich conflicten afspelen en hebben meer kennis over de situatie aldaar dan autochtonen. Hun onbegrip en frustraties zoek een uitweg.

 

De meeste terreurdeskundigen stellen dat de strijd tegen terrorisme uiteindelijk moet gaan om de ‘heart and minds’ van de bevolkingen in plaats van om massief militair geweld. Juist deze strijd verliezen Israël, de VS en in hun kielzog velen Westerse landen in een groot deel van de wereld.

 

Oorlogsmisdaden lijken in het huidige conflict tussen Israël en Hezbollah eerder norm dan uitzondering. Hetzelfde beeld zie je in Irak tussen de VS en de verzetsgroeperingen.

Wordt de eigen oorlogsmisdaad niet zo benoemd, maar als een noodzakelijk kwaad voorgesteld om erger te voorkomen, dat wat de ander doet is per definitie een oorlogsmisdaad en terreur.

Op zich niet nieuw, met name het aanvallen van de bevolking om daarmee een conflict te beëindigen. Het is een beproefd recept. In Vietnam werd door het leggen van bommentapijten ook op bewoonde gebieden, geprobeerd de bevolking murw te maken. In de Tweede Wereldoorlog werden er atoombommen in Japan op burgerdoelen gegooid en werden Duitse steden met als bekendste voorbeeld Dresden met de grond gelijkgemaakt en in Tsjetsjenië is de hoofdstad Grozny volledig door de Russen verwoest.

Burgerslachtoffers worden meestal goed gepraat met de redenatie dat je niet de intentie hebt om burgers te doden. Zo kan Israël een raket schieten op bijvoorbeeld een groep mensen of een wooncomplex waarin zich een strijder bevindt en waarbij naast de strijder burgers omkomen. Vervolgens wordt gesteld dat het niet om de burgers te doen was (maar wel schieten met de wetenschap dat er burgers omkomen). Elke vrachtwagen of ieder busje wordt in Libanon door Israël gezien als een doelwit, omdat er een raket in vervoerd kan worden. Dezelfde redenatie geldt voor bruggen, communicatietorens en wat eigenlijk niet, want alles kan ook door ’terroristen’ gebruikt worden.

Bolton, de VN ambassadeur van de VS, stelt zelfs dat je uit moreel standpunt een door een raketbeschieting gedode burger in Israël niet kunt vergelijken met een door een bombardement gedode burger in Libanon.

 

Wat echter tijdens de WO2 nog lukte, het murw bombarderen van de bevolking, bleek niet op te gaan in Vietnam en gaat ook niet op in Afghanistan, Irak, Libanon of de Gazastrook.

 

Om het begrip terrorisme het effect te geven dat het nodig heeft, moet de tegenstander niet meer als mens gezien worden. In het geval van het Midden-Oosten maar ook van conflictgebieden als Afghanistan en Somalië en van het terreurnetwerk Al Qaida hebben we het over door de islam geïnspireerde bewegingen. Het kan dan ook niet anders dat ook de islam in het verdachtenbankje wordt gezet.

De tegenstander moet gedehumaniseerd worden. Het is in, om elkaar als kankergezwel te benoemen dat verwijderd moet worden. Vroeger heette het dat de kakkerlakken bestreden moesten worden. Joden waren ongedierte, (communistische) vrijheidsstrijders oneerlijke gemene strijders die een voorkeur voor martelen hadden. Om zeg maar er volop tegen aan te gaan en het kwade te bestrijden met alle ter beschikking bestaande middelen, is er nu dan het containerbegrip terrorisme. Terroristen moet je net als ongedierte verdelgen. Daarmee hoeven we ons niet meer te verdiepen in achtergronden, beweegredenen of het conflict politiek te benaderen en te onderhandelen. Voor het verdelgen hebben we uitsluitend militaire macht en middelen nodig. De samenleving wordt gemilitariseerd, de burgers worden op permanente oorlog voorbereid. Dat is wat in Israël altijd al gebeurd is en nu ook in de VS en andere westerse landen van de grond begint te komen.

‘Onze’ kant zijn de zuivere en moreel integere staten die het goed met iedereen voor hebben en voor de juiste zaak vechten. Te pas en te onpas wordt het begrip terrorisme gebruikt om de tegenstander te definiëren. Bewegingen als Hezbollah in Libanon, Hamas in de bezette gebieden en Mahdi in Irak zijn volksbewegingen met enorme steun met name onder de armen. Meer dan menige staat dragen zij zorg voor de bevolking betreffende onderwijs, medische zorg en voedselhulp toch wordt hen het etiket ‘terreurorganisatie’ opgeplakt. Deze bewegingen zijn iets totaal anders dan het met recht betitelde terreurnetwerk van Al Qaida. Het moge duidelijk zijn dat deze bewegingen tegelijkertijd de eigen bevolking net zo makkelijk opofferen in de strijd en bewegingen zijn die terroristische middelen gebruiken om hun doel te bereiken. Maar dit doen staten net zo goed. Dit maakt je nog niet een terroristische organisatie.

 

De door de islam geïnspireerde massabewegingen zijn tevens in zekere zin antikapitalistische bewegingen en een bedreiging voor de huidige politieke economische machthebbers en de machtsbalans. Ze zijn ook het directe gevolg van onrecht, bezetting en uitbuiting. Hoe gek het ook klinkt maar je kunt ze als emancipatorische bevrijdingsbeweging zien. Helaas gebaseerd op een fundamentalistische ideologie en met nieuwe vormen van onderdrukking. Dit revolutionaire karakter is misschien nog wel waar de grootste bedreiging die gevoeld wordt. Zowel bij de Arabische als westerse machthebbers. Een islamitische beweging of staat als Iran houdt zich niet aan de spelregels die neo-liberalen graag hebben.

We hoeven ons weinig illusies te maken over de werkelijke betrokkenheid van de VS of Israël bij het welzijn van de bevolkingen in het Midden-Oosten. Uitspraken hierover zijn voornamelijk bedoeld voor de eigen bevolking om het militaire optreden te rechtvaardigen, in Arabische landen hebben ze nauwelijks weerklank.

Het agressieve en gewelddadige optreden van Israël en de VS zorgt ervoor dat daar waar verkiezingen plaatsvinden fundamentalistische groepen sterk naar voren komen: Palestijnse gebieden, Irak, Libanon en Egypte.

Het initiatief ligt steeds sterker bij de islamitische volksbewegingen die blaken van zelfvertrouwen en in het offensief gaan. De VS, andere westerse landen en aan het eind ook de VN, lijken steeds vaker voor verrassingen te staan en meer en meer in het defensief te komen. Israël heeft zich nu in Libanon met haar eisen vast gezet. Militair gezien weet zij haar grootspraak aan het begin van het conflict niet waar te maken en diplomatiek zijn eisen gesteld waar Hezbollah nooit op in kan en zal gaan. Dit betekent een eindeloze bezetting en dus oorlog, die ook tot een regionaal conflict kan leiden, of het inslikken van de eisen. Beide zullen een verlies zijn voor Israël. Hoe langer Israël in Libanon blijft zitten hoe groter de kans dat ook strijders uit andere landen naar Libanon trekken en er zich ook, net als in Irak, Al Qaida-cellen gaan vestigen. Dat is een groot verschil met de vorige bezetting van Libanon door Israël. De wereld is sindsdien veranderd.

In Somalië, ook een voorbeeld van een land dat door de VS gezien wordt als frontstaat voor de strijd tegen terrorisme, is sprake van een constante inmenging van de VS door onder andere steun aan milities. Het gevolg is contraproductief. De islamitische beweging, de Unie van Islamitische Rechtbanken, heeft de door de VS gesteunde milities zo goed als verslagen, zorgt eindelijk voor een vorm van orde en heeft daardoor een grote steun onder de bevolking. Hiermee is een volgende islamitische staat een feit.

Helaas worden steeds meer mensen gedwongen te kiezen tussen twee kwaden: de VS en haar strijd tegen terrorisme en aan de andere kant fundamentalistische islamitische bewegingen. Te hopen valt, en dat lijkt niet onwaarschijnlijk, dat de islamitische volksbewegingen en staten op den duur van binnen uit democratiseren. In Iran was dit proces aardig op gang gekomen maar is het onder meer door de agressieve politiek van Israël en de VS weer op de achtergrond geraakt. Met andere woorden: het grootste obstakel om te komen tot een meer democratisch en minder gewelddadig Midden-Oosten, zijn de politiek van met name Israël en de VS.

Ed Hollants   edter@xs4all.nl

Rules of the Western Media in dealing with the Middle East:

Rule 1: In the Middle East, it is always the Arabs that attack first,
and it's always Israel who defends itself. This is called "retaliation".

Rule 2: The Arabs, whether Palestinians or Lebanese, are not allowed
to kill Israelis. This is called "terrorism".

Rule 3: Israel has the right to kill Arab civilians; this is called
"self-defense", or these days "collateral damage".

Rule 4: When Israel kills too many civilians. The Western world
calls for restraint. This is called the "reaction of the international community".

Rule 5: Palestinians and Lebanese do not have the right to capture
Israeli military, not even a limited number, not even 1 or 2.

Rule 6: Israel has the right to capture as many Palestinians as they
want (Palestinians: around 10000 to date, 300 of which are children,
Lebanese: 1000s to date, being held without trial). There is no limit;
there is no need for proof of guilt or trial. All that is needed is
the magic word: "terrorism"

Rule 7: When you say "Hezbollah" or "Hamas", always be sure to add "supported
by
Syria and Iran"

Rule 8: When you say "Israel", never say "supported by the USA, the
UK and other European countries", for people (God forbid) might believe
this is not an equal conflict.

Rule 9: When it comes to Israel, don't mention the words "occupied
territories", "UN resolutions", "Geneva conventions". This could
distress the audience of Fox.

Rule 10: Israelis speak better English than Arabs. This is why we let them
Speak out as much as possible, so that they can explain rules 1 through 9.
This is called "neutral journalism".

Rule 11: If you don't agree with these rules or if you favor the Arab
side over the Israeli side, you must be a very dangerous anti-Semite.
You may even have to make a public apology if you express your honest
opinion (isn't democracy wonderful ?).

Source : http://fr.groups.yahoo.com/group/assawra/

Outlawed fuel air bombs and depleted uranium used in Gaza
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2009/0102/1230842350607.html
Attacks condemned as supplies dwindle and deaths rise
The Irish Times
Friday, January 2, 2009

Blije-Joden-kijken-naar-Gaza-massamoord
Young Israelis observe the northern Gaza Strip from a hill near the
southern town of Sderot during an air strike yesterday.
Photo taken Friday, January 2, 2009
Photograph: Nikola Solic/Reuters

demo in Israel
Even in ISRAEL. het landje PIK
there are demonstrations against the
killing of the defenseless people of
Palestina

kinderen
The number of Palestinians killed by Israel in the latest spate of
attacks has been put at +1000, while +4000 have been wounded.
Both fatalities and injured include a large number of women
and children.

MICHAEL JANSEN

DEPOSED PALESTINIAN prime minister and Hamas leader Ismail Haniyeh yesterday called for an immediate halt to the Israeli attack on Gaza, lifting of the siege and opening of all crossings.
"This war does not target just Hamas and the government, it is targeting Palestinians and their cause," he stated in a televised address as Gaza's death toll rose to 417.
Some 2,070 Gazans have been wounded since Israel's offensive began on Saturday. Among the latest targets were the Palestinian legislative council building and a complex housing the ministries of health, education and transport, all facilities belonging to the Palestinian National Authority and built with donations from Europe and elsewhere.
Dr Ziad Abu Amr, an independent legislator from Gaza, said he and colleagues had made fruit- less protests against the "total destruction" of Gaza but there is international "complicity" with Israel. He said these institutions will have to be rebuilt before governance can be restored.
A doctor who lives in Gaza city asserted, "We have never, never, never heard such explosions." His family survives by staying home. They eat rice and vegetables. Meat cannot be stored because there is no electricity: "I managed to get a small bag of bread because the lady [at the bakery] had promised me a few loaves."
His specialised clinic does not have equipment to treat wounded. "They all go to the [government] Shifa hospital. But it does not have the means to deal with all the casualties . . . Many doctors and nurses cannot reach the hospital because of the bombing," he said.
He planned to walk to his clinic to conduct emergency surgery, although he was uncertain whether anaesthetic was available.
Dr Mads Gilbert, a Norwegian physician who reached Gaza on Wednesday, said Gaza is a "complete man-made disaster. It's cold, there's no food, no fuel. At the main hospital [Shifa] all the windows have been blown out."
At the Rafah crossing between Egypt and Gaza, he saw two field hospitals and 30 tonnes of medical supplies waiting to enter Gaza. He said the Israelis are using outlawed fuel air bombs and depleted uranium warheads. Many bodies are shredded and burnt.
While women and children comprise 25 per cent of the fatalities, they make up 40 per cent of the wounded. "Civilians are the targets, they are the victims," said Dr Gilbert.
Although the UN yesterday opened ration distribution centres for refugees for the first time in two weeks, humanitarian co-ordinator Maxwell Gaylard warned, "Without the violence stopping, it is extremely difficult to get food to people who need it. We cannot assess where the most urgent needs are. And it is too dangerous for civilians to leave their homes to seek urgent medical treatment, buy supplies and assist people in distress."
Israel has to open goods crossings for wheat, grain and other basic foods to feed the 1.1 million civilians dependent on food aid and to allow fuel to flow.
"Gaza's hospitals are facing their largest-ever trauma caseloads . . . They must have reliable power."

This article appears in the print edition of the Irish Times

Israël woedend op Zweedse krant

Gepubliceerd: 22 augustus 2009 09:58 | Gewijzigd: 22 augustus 2009 09:59  NRC Handelsblad

Stockholm/ jeruzalem, 22 aug. Een artikel in de Zweedse krant Aftonbladet over Israëlische diefstal van Palestijnse organen heeft tot grote woede in Israël geleid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zag „duidelijke elementen van Middeleeuwse bloedsprookjes tegen Joden”. Een functionaris sprak van „haatporno, gemaakt in Zweden”, een commentator wees erop dat de Zweedse VN-bemiddelaar die in 1947 door Joodse extremisten in Jeruzalem werd gedood ook al had geprobeerd de Arabieren te bevoordelen.

Het artikel in Aftonbladet maakt melding van Palestijnse beschuldigingen van begin jaren negentig dat Israëlische militairen organen verwijderden bij Palestijnen die in gevangenschap waren overleden. De auteur, Donald Bostrom, legde een verband tussen dat verhaal en een recente affaire in New Jersey waarin onder anderen een Joodse Amerikaan wegens orgaanhandel was opgepakt. Bewijs voor een verband tussen de zaken werd niet gegeven.

De Zweedse ambassadeur, Elizabet Borsiin, veroordeelde het artikel als „even schokkend en ontstellend voor ons Zweden als het voor Israëlische burgers is”. Dat kwam haar te staan op een uitval van de hoofdredacteur van Aftonbladet, Jan Helin. Helin betichtte haar van „een flagrante aanval op de vrijheid van meningsuiting”. Aftonbladet, dat zich onafhankelijk sociaal-democratisch noemt, telt zo’n 400.000 abonnees.

Israëlische verzoeken om een veroordeling van het artikel werden verworpen door minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt. „Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn sterk verankerd in onze grondwet [...] Als ik alle vreemde bijdragen in verschillende media zou gaan aanpassen, zou ik waarschijnlijk niet veel tijd hebben om veel anders te doen.” Zijn Israëlische collega Avigdor Lieberman vergeleek die reactie met de neutraliteit van Zweden tijdens WO II. (Reuters, AP)


Our sons plundered for their organs
The tabloid Aftonbladet, one of Sweden’s most popular newspapers, published a report Tuesday that claimed IDF soldiers execute Arabs in Judea and Samaria, harvest their organs and sell them. The report carried a photograph that purportedly shows the body of a victim of such an execution, with a large scar running from his chin to his abdomen. It notes the IDF’s explanation that the scar is from an autopsy which is routinely performed on people who are killed in fighting – but seems not to give it much credit and prefers a completely unsubstantiated claim by Arabs regarding forced organ harvesting.
The report, which appears under the heading, in quotes, "Our sons plundered for their organs,” begins with snippets from a transcript of an FBI recording of a Jewish man who was arrested in July, in connection with a corruption scandal in New Jersey involving elected officials, rabbis, money laundering and illegal organ trading.
Screenshot from Aftonbladet website: article shows scarred body, Jewish man, leaves readers to make connection.
Immediately after providing a short description of the FBI’s suspicions against that group, reporter Donald Boström takes his readers across the ocean to discuss the organ trade in Israel, without explaining what connection there may be between the two matters. He describes “a strong suspicion” among Palestinians that young men’s organs were harvested by the IDF “as in China and Pakistan.” Boström repeats that this is “a very serious suspicion” and suggests that the International Court of Justice should open an investigation into it.

The paper says that half of the kidneys that are used in transplants in Israel are purchased illegally from Turkey, Eastern Europe or Latin America and that Israeli health authorities have full knowledge of the matter, but do nothing to stop it. It then connects the shortage of body parts in Israel to stories of Palestinian men who, it says, are killed and returned to their villages five days later by the IDF.

17 year old eyewitness account
The reporter then gives what he says is his own eyewitness account from 1992 -- 17 years ago -- of an IDF raid on a village in which a rioter named Bilal Achmed Ghanaian was shot and severely injured. He was taken away by a military helicopter and brought back by the army five days later, dead. As his family members buried him, they saw a large scar running from his stomach to his chin.

The report then quotes Arabs who claim that their sons were used as forced organ donors but provides no support for this claim.

Israeli Foreign Ministry spokesman Yigal Palmor said that the newspaper had “turned the demonization of Israel into a sacred cause.” He called upon Swedish citizens to express their disgust with “the incitement to hate crimes that the report includes.”

Aftonbladet claims to be the leading daily newspaper in Sweden and in Scandinavia, with a readership of more than 1.5 million.


Israel blasts Sweden over organ harvesting report

Published: 21 Aug 09 08:29 CET
Online: http://www.thelocal.se/21596/20090821/

Dictionary tool Double click on a word to get a translation

Israel has announced that it intends to lodge an official protest to Sweden over its refusal to condemn an article in a national newspaper which claimed Israeli soldiers harvest the organs of dead Palestinians.

Foreign Minister Avigdor Lieberman slammed Stockholm for distancing itself from a statement by Sweden's Ambassador to Israel Elisabet Borsiin Bonnier expressing outrage at the article.

"Lieberman will send Sweden's Foreign Minister Carl Bildt a strong protest over the foreign ministry's distancing from the condemnation published by the ambassador," the ministry said in a statement.

"It is regrettable that the Swedish foreign ministry does not intervene when it comes to a blood libel against Jews, which reminds one of Sweden's conduct during World War II when it also did not intervene," the statement quoted Lieberman as saying.

"Freedom of press means the freedom to publish the truth and not lies."

Sweden's Aftonbladet newspaper claimed on Monday that Israeli soldiers snatched Palestinian youths and returned their dismembered bodies a few days later, sparking a storm of outrage in Israel.

A spokeswoman for Sweden's foreign ministry on Thursday said that "the Tel Aviv embassy must have responded in accordance to the public opinion in Israel."

Lieberman further instructed his ministry to examine the possibility of revoking press credentials from the newspaper's representative in the Jewish state.

AFP/The Local (news@thelocal.se)

Sweden slams paper over Israel allegations

Published: 19 Aug 09 12:27 CET
Online: http://www.thelocal.se/21562/20090819/

Dictionary tool Double click on a word to get a translation

Sweden's embassy in Tel Aviv has sharply condemned Sweden's largest circulation newspaper Aftonbladet for publishing an article accusing the Israeli Defence Forces of harvesting the organs of Palestinians.

"The article in the Swedish newspaper Aftonbladet is as shocking and appalling to us Swedes, as it is to Israeli citizens. We share the dismay expressed by Israeli government representatives, media and the Israeli public. This Embassy cannot but clearly distance itself from it," writes Ambassador Elisabet Borsiin Bonnier on the Swedish Embassy website.

Aftonbladet's article, 'Våra söner plundras på sina organ' ('They plunder the organs of our sons'), has sparked outrage in Israel.

Published on Monday, the article by photographer and writer Donald Boström accuses the Israeli army of involvement in the illegal human organ trade. In a new twist to claims he has laid out several times previously, Boström links allegations of organ harvesting made by individual Palestinians to a New York-based crime suspect, Rabbi Levy Izhak Rosenbaum, recently accused of attempting to facilitate the sale of a kidney from a donor in Israel.

Israel's deputy foreign minster Danny Ayalon expressed fury at an article he described as anti-Semitic.

"I demand the Swedish government condemn this groundless article," he said.

A spokesman for the Israeli foreign ministry, Yigal Palmor, categorised the article and the decision to publish as "a mark of disgrace" for the Swedish press.

"In a democratic country, there should be no place for dark blood libels out of the Middle Ages of this type. This is an article that shames Swedish democracy and the entire Swedish press," Palmor said in a statement.

"We are dealing with the lowest type of propaganda that doesn't have even one shred of truth in it. It is a blot on the press, and all of Sweden's citizens should vehemently reject this racist outburst that has no place in a democratic society," Palmor told news agency AFP.

Ambassador Bonnier stressed that Sweden, like Israel, enjoyed a free press.

"However, freedom of the press and freedom of expression are freedoms which carry a certain responsibility. It falls on the editor-in-chief of any given newspaper."

Speaking to The Local, Aftonbladet's culture editor Åsa Linderborg defended the publication and expressed surprise at the strong reactions in Israel.

"It surprises me really. The questions that it raises are nothing new. The Knesset has on several occasions discussed the issue of widespread organ trading in Israel."

She added that she did not in any way regret publishing the article.

"No. Why should I?"

"Furthermore I am indignant that they (Israel) would get involved in what is published in the Swedish media. I think it is embarrassing for them that they would question our right to publish."

"And for Sweden's ambassador in Israel to get involved, is just plain scandalous."

"I think one can also question whether Israel has the right to shoot so many Palestinian men," said Linderborg.

The foreign ministry in Sweden said Ambassador Bonnier's decision to comment on the publication was a "local initiative" which had not been sanctioned by Stockholm.

"The foreign ministry does not review articles in the Swedish press about foreign circumstances," spokesman Anders Jörle told the TT news agency.

Lena Posner Körösi, head of the Official Council of Swedish Jewish Communities, called on Aftonbladet's editor-in-chief Jan Helin to distance himself from anti-Semitic assertions. In a statement she writes that Boström's article "recycles one of the true classics of anti-Semitism: the Jew who abducts children, slaughters them and steals their blood."

Norman Finkelstein is een vooraanstaande Amerikaanse politicoloog en een van 's werelds meest bekende experts op het gebied van de Israel-Palestina studies. Zijn leven is getekend door zijn joodse achtergrond; zijn beide ouders overleefden het ghetto van Warschau en de Duitse concentratiekampen. Finkelstein voelde zich verantwoordelijk voor de politiek van Israel omdat dat land claimde het joodse volk te vertegenwoordigen. Maar tijdens zijn vele studies kwam hij tot de conclusie dat het beeld dat van Israel en van het Israelisch-Palestijnse conflict werd geschapen niet overeenkomt met de realiteit. Finkelstein schreef hierover onder meer de internationale bestseller The Holocaust Industry (2003).
Finkelsteins kritische boeken en artikelen wekten de woede op van de Amerikaanse pro-Israel-lobby, die hem beschuldigde van anti-semitisme. Naar aanleiding daarvan publiceerde Finkelstein in 2005 Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History.
Afgelopen zomer besloot DePaul University in Chicago onder druk van de pro-Israel-lobby dat Finkelstein geen colleges meer mocht geven. Sindsdien is Finkelstein baanloos. Maar mede door zijn werk is de publieke opinie in Amerika en vooral onder joodse Amerikanen langzaam aan het kantelen.

Lees: Norman Finkelstein's Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History

Dr. Norman Finkelstein - received his doctorate from Dept. of Political Science at Princeton University.

He is the author of several books including The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering( Verso, 2000 ), which was attacked by organizations in North America dedicated to defending Israeli state policies. Finkelstein, both of whose parents were Holocaust survivors, says "The Holocaust Industry is, as I conceive in the book, institutions, organisations and individuals who have put to use Jewish suffering for political and financial gain." Finklestein’s book Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict ( Verso, 1995 )was praised for its "intellectual integrity" by Israeli historian Avi Shlaim, now teaching at Oxford. His book (with Dr. Ruth Birn) A Nation on Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth ( Henry Holt, 1998 ) was praised by Israel’s outstanding Holocaust historian Raul Hilberg, as well as renowned historians of Nazism Arno Mayer, Ian Kershaw and Christopher Browning.

He currently teaches political science at DePaul University in Chicago.

Dr. Noam Chomsky speaking at the Vancouve Orpheum, March 21, 2004, "I'm delighted to hear that I'll be followed shortly by Norman Finkelstein and would very strong advise you to come listen to him. Not only [ is he ] an old personal friend but a person who can speak with more authority on insight on these topics than anyone I can think of. So that should be a memorable occasion and I urge that you not miss the opportunity."Duizenden demonstreren tegen Israelische aanval op Gaza
3 januari 2009
Tienduizend mensen hebben vandaag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de

aanhoudende Israëlische bombardementen op Gaza. De organisatoren zijn zeer
tevreden over de opkomst en het goede verloop van het protest.

De demonstratie, die gedragen werd door een breed platform van meer dan 30
organisaties, begon om 13:00 uur met een manifestatie op het Museumplein
in Amsterdam. Onder de sprekers waren onder andere Tweede Kamerleden
Mariko Peters (GroenLinks) en Harry van Bommel (SP) en verder
vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, waaronder de
Palestijnse Gemeenschap Nederland, Al Awda, Nederlands Palestina Komitee,
Een Ander Joods Geluid, Milli Gorus, Een Land Een Samenleving, UMMAO, DIDF
en HTIB en de Internationale Socialisten. Ook waren er optredens van de
Palestijnse muziekgroep Hanin, het kinderkoor Al Wahda en rapper Appa.

Tijdens de protestmars die volgde op de manifestatie groeide het protest
verder aan, tot een stoet die de straat van het Muntplein tot het
Weteringcircuit volledig vulde. Het protest viel samen met demonstraties
in een groot aantal andere steden in de wereld, waaronder Londen, Parijs,
Berlijn, Rome, Brussel, Cairo en Tel Aviv.
Gaza-demonstratie-3-01-08Foto door Hans de JongeGaza-demonstratie-3-01-09
De organisaties die opriepen tot het protest zijn (o.a.):

Al Awda, Anti-imperialisme Platform, DIDF, Een Ander Joods Geluid (EAJG),
ICAD, ICAW, HTIB, Internationale Socialisten, Keerpunt, KMAN, Marokkaanse
Raad Zeeburg, Milli Gorus Nederland, NCPN, Nederlands Palestina Komitee
(NPK), Olijfboomcampagne ‘Houd Hoop Levend’, Palestijnse Gemeenschap
Nederland (PGN), Palestinian Human Rights Foundation RASED, Peace-Actie,
People's Artist Network, PlateForme Intercontinentale des MRE, PPMS,
PRIME, Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, SAP/Grenzeloos, SMVA,
Stichting Palestijnse Vrouwen in Nederland, Unie van Marokkaanse Moskeeën
Amsterdam en Omstreken (UMMAO), VIA, Vrouwen in het Zwart Nederland,
Wijblijvenhier.nl ISRAEL: het landje PIK


Taking Truth to Power
http://thelunaticgazette.com/stainsby/
by MACDONALD STAINSBY
17 January 2009

Israel and the Tar Sands

That's right, Israel is a player in the Tar Sands of northern Alberta in a multitude of ways and with a variety of impacts. While whole neighborhoods of a small Palestinian city are currently under one of the most one-sided bombardments imaginable, Cree, Dene and Metis populations-- as well as the biosphere itself-- are also getting their Zionist due in northern Alberta and elsewhere. People taking to the streets across what is commonly called "Canada" are rightly denouncing the total complicity of the Harper government (and the Ignatieff opposition) in Israeli crimes. Yet the other side of the operation is also in practice: The settler state of Israel is contributing to the decimation of indigenous territories in the tar sands regions through technology, investment and more. There is an interplay here as yet barely explored.

Many Palestinian solidarity activists within Canada have decried the Canadian government becoming, along with the USA, in total lock step with the Israelis on most votes, issues and declarations (even boycotting anti-racism conferences that dare to call Zionism racism). The reasons are usually understood as being ideological: Canada is an imperialist country, supports the US-led war on terror, and is also founded upon the same colonial settler process. Yet, there may be an even deeper connection between Canada, Israel and global battles for dwindling supplies of fossil fuel energy.

Unlike most of the region, Historical Palestine is not equipped with massive fossil fuel deposits, whether speaking of oil or gas. Much like how white-ruled South Africa developed technology to turn coal into oil during the time that their state was under sanctions or how the German Nazi regime turned to Estonian shale to produce oil during WWII, the Zionist state is surrounded by states they do not have trade relations with and has opted to produce very dirty forms of energy in a vain attempt to achieve energy self-sufficiency. They have large oil shale deposits. There are two parts to the Zionist energy strategy of note currently.

One of the attempts at this energy strategy traces back to the start up of the corporation Ormat Industries in 1965(1)
, oddly (given the lack of geology in historical Palestine for this plan) known primarily as a geothermal energy pioneer. This is not the only form of energy that is produced by Ormat, however. They are also heavily involved in what they call "Recovered Energy Generation," a process that involves capturing waste energy forms from industrial development. One of these is a very insidious technology, designed to burn off literally the bottom of the barrel of the dirtiest of all "oils", oil shale. This has been dubbed "cogeneration". It can produce over 8 times more greenhouse gas emissions than "sweet, conventional" crude.

Unlike tar sands production, not even last years all time record highs for oil prices have yet made oil shale production viable or attractive, when one factors in the energy return on energy invested (EROEI). Virtually none of the worlds oil shale deposits have yet to reach a level of technological innovation to produce commercially (Estonia, with among the highest quality shales, being the only exception). But in what Zionists call Israel, "some 15% of the country is underlain by Oil Shale beds(2)
," according to an Israeli government website. And to get this "oil" (it would need a massive upgrading, conversion and refining process to turn the shales into a synthetic oil) at an energy dividend will require a lot of practice. Alberta has lots of bitumen that can be extracted in a very similar manner.

Ormat has figured out how to make EROEI come on the plus side a lot easier. Oil Shale will produce, aside from massive water waste and tremendous scars on the earth, a lot of left-over gunk. The gunk cannot be processed into anything resembling known fuels, but this waste will indeed burn. Ormat has found a way to partially power the very project that is carrying out the shale production with gunk left over from the extraction process. They have even patented the procedure, "OrCrude"(3)
. Most importantly, Ormat is the parent corporation for the Canada based energy company, Opti(4). Why did they do this? In their own words:

"In the early 1990s, Ormat developed a technology for producing oil from shale. But with oil prices low at the time, the Israeli government was unwilling to back an ambitious project to develop the country's huge shale reserves.

Now, Ormat has adapted the technology for use in the tar sands of Canada's Alberta province, where it's being used in a project run by Opti Canada set to begin production this year."(5)


Opti, in partnership with Nexen, runs by far the largest of all the Steam assisted gravity Drainage [SagD] tar sands projects. South of Fort McMurray, it is the closest of all major projects to a community. Anzac, a Metis and first nations settlement, is only 7km's away from where this massive undertaking takes place. Having publicly celebrated their opening in October, 2008 this plant would eventually reach 140,000 barrels of mock oil every day, and produces many times the climate changing gasses as regular oil, more than three times the greenhouse gasses of a major strip mine (such as Syncrude or Suncor's projects) or double what is produced by other In-situ ("in place") operations that currently exist. There are already tailings ponds that are growing rapidly near this project, and the air pollution near Anzac will soon be off the graph. They also plan a twin project, Long Lake South, adjacent to the current plants.

These technologies, even with the use of "cogeneration", still consume vast levels of energy and in Alberta this is usually natural gas. While OrCrude has reduced the reliance on natural gas, it is a long way from eliminated. With oil shale development will come higher natural gas requirements.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680
Off the coast of the Palestinian populated Gaza Strip is a massive natural gas field, only discovered in the year 2000. In 1999, exploration agreements (that eventually yielded the large discoveries) were established with the energy corporation British Gas(BG Group) and Greece based, Lebanese owned Consolidated Contractors International Company (CCC) and the Palestinian Authority. This was a 25 year agreement. After the next years discovery and the following years election of Ariel Sharon as Prime Minister of Israel, Sharon stated quite bluntly:

"Israel would never buy gas from Palestine.(6)
" This declaration was followed by a Supreme Court of Israel challenge to Palestinian sovereignty over this natural gas, and his office vetoed the rights of BG to develop the field and sell Palestinian gas to Israeli buyers. After Hamas became the power in Gaza, even Britain's PM Tony Blair moved to block a deal between BG Group and Egyptian interests to develop and market this gas. As retired Lt. Gen. Moshe Yaalon wrote in October 2007:

"It is possible that the prospect of a major natural gas transaction with the Palestinians has been a factor in the Israeli cabinet's refusal to launch a Defensive Shield II operation in Gaza."(7)


So, in terms of making oil shale viable, in terms of further strangling Palestine, in terms of controlling some level of fossil fuels in the region and in terms of gaining all revenues from the gas fields, it makes the most rational sense for the Zionist state to directly challenge the Palestinian sovereignty over the territory. BG Group canceled their plans to sell the gas to Israel and closed their offices two months after the Yaalon article went public.

It gets much worse. June 2008 was when the Olmert government began military preparations to assault Gaza, code-named "Operation Cast Lead"(8)
but it was months later that BG Group was re-approached by Israel to start negotiations on having BG Group develop the gas. While building military preparedness for the assault on the open air prison of the Gaza Strip, the same Israeli government changed the field of negotiations and began anew. Old contracts carried by BG Group for the region are announced as canceled by BG Group itself on their website, while 'reassuring' investors that they are "...evaluating options for commercialising the gas(9)" that legally belongs to the Palestinian Authority.

Of course, just as the state of Israel was founded on the myth that there were no Palestinians in the territory, the absence of government in Gaza-- an intended consequence of the massive bombardment of the imprisoned territory-- will be used as an excuse to simply take control of the gas, develop it and burn it to produce oil shale at the cost of the lands where shale is extracted and the very biosphere itself-- not to mention the funds for crucially needed infrastructure within Gaza itself, after Israel has decimated schools, homes, hospitals, mosques and more. The Gaza Strip is to be left with destroyed infrastructure in order to prevent Gazan control over the development prospects and capital needed to rebuild.

Dene, Metis and Cree communities throughout the multiple areas in Alberta where tar sands are produced are already seeing the worst aspects of colonialism: in exchange for the destruction of their lands, languages, culture and history, the full value of the resources are being taken for mere pennies and what is left is a legacy of diseases, respiratory problems, alienation and ultimately cultural genocide. Yet the whole purpose for learning how to develop the oil shale in Palestinian lands is hardly less sinister: Israel, founded upon the expulsion of the indigenous Palestinian population, cannot exist peacefully with its neighbours for mainly that reason. So, Israel has an energy problem as it currently exists. Alberta is providing an outdoor laboratory to practice what will eventually be the decimation of Palestinian traditional territory on the altar of the worst forms of oil and gas development.

Rather than honoring international human rights law and admitting every single Palestinian refugee back to live in their homelands and thereby likely receive energy supplies from neighbouring countries, Israel protects the apartheid conditions of its current state with the most destructive of energy strategy possible-- in terms of human rights and in terms of the very climate itself. One, the above listed Israeli corporations helping Canadian settler colonialism in order to promote their own settler colonialism. Of course, of all tar sands mock oil over 70% already is directly shipped to the United States.

Canada has lurched headlong into quiet, no questions asked support for Israeli attacks on anything Palestinian (or Lebanese, Syrian and Iranian). There is little doubt as to the affection for US imperial policy that has been enunciated by the Harper government and the Ignatieff opposition. But the actual energy plays under way in a world of peak oil and increasingly desperate and destructive options that remain is an aspect of Canada that needs to be understood. Now, in more ways than ever, struggles for self-determination against Canadian colonialism and Israeli colonialism are interlinked -- from one end of production through to the other, anywhere in the world that oil-based hydrocarbons lie -- no matter what the cost, whether to the environment or directly to people themselves. This is the true meaning of Dick Cheney's comments after 9-11 that "The American way of life is non-negotiable."
http://thelunaticgazette.com/stainsby/


FIRST PUBLISHED INMacdonald Stainsby is a freelance writer, professional hitchhiker and social justice activist who has been involved in several Palestinian solidarity organizations, including The International Solidarity Movement (Vancouver & Montreal) and Solidarity for Palestinian Human Rights (SPHR). He currently resides in Edmonton, Canada where he is the coordinator of http://oilsandstruth.org. OST is dedicated to the full shut down of the tar sands and all related industrial projects across North America. He can be reached at mstainsby @ resist.ca
http://thelunaticgazette.com/stainsby/

Schurkenstaat Israël werkt samen met schurkenstaat USA aan een veilige wereld   ISRAEL: het landje PIK
Israel threatens to nuke Iraq  ISRAEL THREATENS TO TOTALLY DESTROY IRAQ
Stichting Visie


War and Natural Gas: The Israeli Invasion and Gaza's Offshore Gas Fields


.
Global Research, January 8, 2009

The military invasion of the Gaza Strip by Israeli Forces bears a direct relation to the control and ownership of strategic offshore gas reserves. 

This is a war of conquest. Discovered in 2000, there are extensive gas reserves off the Gaza coastline. 

British Gas (BG Group) and its partner, the Athens based Consolidated Contractors International Company (CCC) owned by Lebanon's Sabbagh and Koury families, were granted oil and gas exploration rights in a 25 year agreement signed in November 1999 with the Palestinian Authority. 

The rights to the offshore gas field are respectively British Gas (60 percent); Consolidated Contractors (CCC) (30 percent); and the Investment Fund of the Palestinian Authority (10 percent). (Haaretz, October 21,  2007). 

The PA-BG-CCC agreement includes field development and the construction of a gas pipeline.(Middle East Economic Digest, Jan 5, 2001). 

The BG licence covers the entire Gazan offshore marine area, which is contiguous to several Israeli offshore gas facilities. (See Map below). It should be noted that 60 percent of the gas reserves along the Gaza-Israel coastline belong to Palestine.  

The BG Group drilled two wells in 2000: Gaza Marine-1 and Gaza Marine-2. Reserves are estimated by British Gas to be of the order of 1.4 trillion cubic feet, valued at approximately 4 billion dollars. These are the figures made public by British Gas. The size of Palestine's gas reserves could be much larger. 


Map 1

Map 2

Who Owns the Gas Fields

The issue of sovereignty over Gaza's gas fields is crucial. From a legal standpoint, the gas reserves belong to Palestine. 

The death of Yasser Arafat, the election of the Hamas government and the ruin of the Palestinian Authority have enabled Israel to establish de facto control over Gaza's offshore gas reserves. 

British Gas (BG Group) has been dealing with the Tel Aviv government. In turn, the Hamas government has been bypassed in regards to exploration and development rights over the gas fields. 

The election of Prime Minister Ariel Sharon in 2001 was a major turning point. Palestine's sovereignty over the offshore gas fields was challenged in the Israeli Supreme Court. Sharon stated unequivocally that "Israel would never buy gas from Palestine" intimating that Gaza's offshore gas reserves belong to Israel. 

In 2003, Ariel Sharon, vetoed an initial deal, which would allow British Gas to supply Israel with natural gas from Gaza's offshore wells. (The Independent, August 19, 2003) 

The election victory of Hamas in 2006 was conducive to the demise of the Palestinian Authority, which became confined to the West Bank, under the proxy regime of Mahmoud Abbas.  

In 2006, British Gas "was close to signing a deal to pump the gas to Egypt." (Times, May, 23, 2007). According to reports, British Prime Minister Tony Blair intervened on behalf of Israel with a view to shunting the agreement with Egypt. 

The following year, in May 2007, the Israeli Cabinet approved a proposal by Prime Minister Ehud Olmert  "to buy gas from the Palestinian Authority." The proposed contract was for $4 billion, with profits of the order of $2 billion of which one billion was to go the Palestinians. 

Tel Aviv, however, had no intention on sharing the revenues with Palestine. An Israeli team of negotiators was set up by the Israeli Cabinet to thrash out a deal with the BG Group, bypassing both the Hamas government and the Palestinian Authority:   

"Israeli defence authorities want the Palestinians to be paid in goods and services and insist that no money go to the Hamas-controlled Government." (Ibid, emphasis added)

The objective was essentially to nullify the contract signed in 1999 between the BG Group and the Palestinian Authority under Yasser Arafat. 

Under the proposed 2007 agreement with BG, Palestinian gas from Gaza's offshore wells was to be channeled by an undersea pipeline to the Israeli seaport of Ashkelon, thereby transferring control over the sale of the natural gas to Israel. 

The deal fell through. The negotiations were suspended:

 "Mossad Chief Meir Dagan opposed the transaction on security grounds, that the proceeds would fund terror". (Member of Knesset Gilad Erdan, Address to the Knesset on "The Intention of Deputy Prime Minister Ehud Olmert to Purchase Gas from the Palestinians When Payment Will Serve Hamas," March 1, 2006, quoted in Lt. Gen. (ret.) Moshe Yaalon, Does the Prospective Purchase of British Gas from Gaza's Coastal Waters Threaten Israel's National Security?  Jerusalem Center for Public Affairs, October 2007)

Israel's intent was to foreclose the possibility that royalties be paid to the Palestinians. In December 2007, The BG Group withdrew from the negotiations with Israel and in January 2008 they closed their office in Israel.(BG website). 

Invasion Plan on The Drawing Board

The invasion plan of the Gaza Strip under "Operation Cast Lead" was set in motion in June 2008, according to Israeli military sources: 

"Sources in the defense establishment said Defense Minister Ehud Barak instructed the Israel Defense Forces to prepare for the operation over six months ago [June or before June] , even as Israel was beginning to negotiate a ceasefire agreement with Hamas."(Barak Ravid, Operation "Cast Lead": Israeli Air Force strike followed months of planning, Haaretz, December 27, 2008)

That very same month, the Israeli authorities contacted British Gas, with a view to resuming crucial negotiations pertaining to the purchase of Gaza's natural gas:  

"Both Ministry of Finance director general Yarom Ariav and Ministry of National Infrastructures director general Hezi Kugler agreed to inform BG of Israel's wish to renew the talks.

The sources added that BG has not yet officially responded to Israel's request, but that company executives would probably come to Israel in a few weeks to hold talks with government officials." (Globes online- Israel's Business Arena, June 23, 2008)

The decision to speed up negotiations with British Gas (BG Group) coincided, chronologically, with the planning of the invasion of Gaza initiated in June. It would appear that Israel was anxious to reach an agreement with the BG Group prior to the invasion, which was already in an advanced planning stage.  

Moreover, these negotiations with British Gas were conducted by the Ehud Olmert government with the knowledge that a military invasion was on the drawing board. In all likelihood, a new "post war" political-territorial arrangement for the Gaza strip was also being contemplated by the Israeli government.     

In fact, negotiations between British Gas and Israeli officials were ongoing in October 2008, 2-3 months prior to the commencement of the bombings on December 27th.  

In November 2008, the Israeli Ministry of Finance and the Ministry of National Infrastructures instructed Israel Electric Corporation (IEC) to enter into negotiations with British Gas, on the purchase of natural gas from the BG's offshore concession in Gaza. (Globes, November 13, 2008) 

"Ministry of Finance director general Yarom Ariav and Ministry of National Infrastructures director general Hezi Kugler wrote to IEC CEO Amos Lasker recently, informing him of the government's decision to allow negotiations to go forward, in line with the framework proposal it approved earlier this year.

The IEC board, headed by chairman Moti Friedman, approved the principles of the framework proposal a few weeks ago. The talks with BG Group will begin once the board approves the exemption from a tender." (Globes Nov. 13, 2008) 

Gaza and Energy Geopolitics 

The military occupation of Gaza is intent upon transferring the sovereignty of the gas fields to Israel in violation of international law.

What can we expect in the wake of the invasion?

What is the intent of Israel with regard to Palestine's Natural Gas reserves? 

A new territorial arrangement, with the stationing of Israeli and/or "peacekeeping" troops?  

The militarization of the entire Gaza coastline, which is strategic for Israel? 

The outright confiscation of Palestinian gas fields and the unilateral declaration of Israeli sovereignty over Gaza's maritime areas?  

If this were to occur, the Gaza gas fields would be integrated into Israel's offshore installations, which are contiguous to those of the Gaza Strip. (See Map 1 above). 

These various offshore installations are also linked up to Israel's energy transport corridor, extending from the port of Eilat, which is an oil pipeline terminal, on the Red Sea to the seaport - pipeline terminal at Ashkelon, and northwards to Haifa, and eventually linking up through a proposed Israeli-Turkish pipeline with the Turkish port of Ceyhan. 

Ceyhan is the terminal of the Baku, Tblisi Ceyhan Trans Caspian pipeline. "What is envisaged is to link the BTC pipeline to the Trans-Israel Eilat-Ashkelon pipeline, also known as Israel's Tipline." (See Michel Chossudovsky, The War on Lebanon and the Battle for Oil, Global Research, July 23, 2006)Map 3


AMERICA'S "WAR ON TERRORISM"

by Michel Chossudovsky

CLICK TO ORDER

America's "War on Terrorism"

In this new and expanded edition of Michel Chossudovsky's 2002 best seller, the author blows away the smokescreen put up by the mainstream media, that 9/11 was an attack on America by "Islamic terrorists".  Through meticulous research, the author uncovers a military-intelligence ploy behind the September 11 attacks, and the cover-up and complicity of key members of the Bush Administration.

The expanded edition, which includes twelve new chapters focuses on the use of 9/11 as a pretext for the invasion and illegal occupation of Iraq, the militarisation of justice and law enforcement and the repeal of democracy.

According to Chossudovsky, the  "war on terrorism" is a complete fabrication based on the illusion that one man, Osama bin Laden, outwitted the $40 billion-a-year American intelligence apparatus. The "war on terrorism" is a war of conquest. Globalisation is the final march to the "New World Order", dominated by Wall Street and the U.S. military-industrial complex.

September 11, 2001 provides a justification for waging a war without borders. Washington's agenda consists in extending the frontiers of the American Empire to facilitate complete U.S. corporate control, while installing within America the institutions of the Homeland Security State.


The Zionist Elephant In The Room
The Zionist Elephant In The Room The David Icke Newsletter   The Elephant In The Room


... BUT SEE IT AND YOU'RE 'RACIST'
Israel-911-evil

Hello all ...

The political creed of Zionism has big ears and a long trunk and I think it's time that was pointed out. It also stampedes through our lives at every level and that needs to be said, too.

It has created a pincer-movement on the human mind by hijacking staggering amounts of political, corporate, banking and media power on one side and by using the fear of being called 'anti-Semitic' if you dare to state the bloody obvious.

They have been able to do this by equating in public perception that Zionism = Jewish people. It does not. Zionism is a political creed introduced by the House of Rothschild to advance the goals of the Illuminati families that are largely controlled by the Rothschilds.

When people think of Zionism they think of Jewish people. When they think of Israel they think of Jewish people. That's understandable given the propaganda, but it is seriously misleading and those instant connections need to be broken if we are going to understand what's going on here.

Zionism means Rothschild just as Israel means Rothschild. When we see the extraordinary number of Zionists in key positions around the world we are looking not at 'manipulating Jews', but manipulating Zionists representing the interests and demands of the Rothschilds.


Significant numbers of Jewish people are not Zionists and oppose that appalling creed while many Zionists are not Jewish. These include the Christian Zionists and Obama's vice-president, Joe Biden, who told Israeli television 'I'm a Zionist'. Here's the clip if you can stand it ... If, as Biden rightly says, you don't have to be a Jew to be a Zionist, how can it be a racial rather than a political movement? It can't. It's just made to appear like that to manipulate public perception because opposing Zionism then becomes opposing Jewish people as a whole and the 'you're a racist' card can be played over and over.

Far from protecting and advancing the interests of the mass of Jewish people it has often been devastating for them and caused millions to be labelled unfairly by the actions of the Zionist elite. On the Jews Against Zionism website one feature highlights how Rothschild Zionism targeted Jews who had lived for generations in Palestine side-by-side with Arabs in peace and harmony:

'The religious Jews who by virtue of their faith, clearly contradicted Zionist nationalism, and who had lived peacefully with their Arab neighbors for generations, became unwillingly identified with the Zionist cause and their struggle with the Arabs.

They requested the United Nations that Jerusalem be designated as a defacto international city. They appealed to the diplomatic corps assigned to Jerusalem -- but to no avail. They were hence confronted with the choice of either becoming a part of the Zionist State, which diametrically opposed the interests of Jews as a religion, or abandoning the land of which their forefathers were the first Jewish settlers.

Let's get this straight. Zionism doesn't give a damn about Jewish people. To the Rothschilds and their Zionist gofers and thugs the Jewish people as a whole are merely cattle to be used and abused as necessary - just like the rest of the human population.

The networks of the House of Rothschild were behind Hitler and the rise of the Nazi Party in the Rothschild heartland of Germany where they had changed their name from Bauer in 18th century Frankfurt and launched the dynasty that was to control global finance.

After the war the Rothschilds used public sympathy for Jewish people targeted by the Nazis to press for a homeland in Palestine. This was the alleged reason for the founding of Zionism, but that is only part of it.


As I show in my books, the campaign to impose a Rothschild fiefdom in Palestine goes back at least to the earlier part of the 19th century and probably long before. It was given a massive boost with the Balfour Declaration in 1917 when the British Foreign Secretary Arthur Balfour declared in a letter his government's support for a Jewish homeland in Palestine.

This letter was sent by Balfour, an inner-circle member of an elite secret society called the Round Table, to Baron (Walter) Rothschild who funded the Round Table.

Today, Rothschild Illuminati fronts like the Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Bilderberg Group, Royal Institute of International Affairs, and others, still answer to the Round Table which string-pulls and coordinates from the shadows. This is why Zionists in government are invariably connected with these Rothschild-controlled organisations.

The Rothschilds funded the early settlers from Europe to relocate in post-war Palestine and they also funded and armed the terrorist groups, like Irgun, which bombed and terrorised Israel into existence in 1948, a campaign which forced 800,000 Palestinians to leave the land of their birth.

Israel is simply the State of Rothschild and how appropriate that they paid for the construction of the Israeli parliament building, the Knesset, and the Israel Supreme Court. The name Rothschild means Red-shield and it originates with the red shield 'Star of David' symbol (not a Jewish symbol before the Rothschilds) which they displayed on their house in Frankfurt ...


The very flag of Israel tells you who owns it. There are many reasons why the Rothschilds and their allies wanted to hijack Palestine and one was to keep the Middle East in a state of disruption and turmoil from which a global war can eventually be triggered to usher in the New World Order of world government dictatorship.

The creation of Israel is a means not an end and the Rothschilds will be quite happy to leave the Jewish population to their fate if it suits them. After all, they've done it before.

The world's second biggest Zionist population is in the United States and given that both America and Israel are controlled by the Rothschild networks it is not hard to fathom why that slither of land in the Middle East receives around a third of all US overseas aid.

An average $3 billion a year is handed to the State of Rothschild as a result of decisions made by American administrations that are always, 'Republican' or 'Democrat', controlled by the Rothschilds. One hand of the network hands over the cash to another.

This explains why the United States never talks about the arsenal of nuclear weapons stockpiled by one of the world's most trigger-happy states. Israel refuses to discuss them and the American policy, recently reconfirmed by Obama, is never to ask or bring up the subject.

The last two US administrations are testament to the extent of Zionist (Rothschild) control of America and thus its foreign policy, not least with regard to Iraq, the former land of Sumer and Babylon, which according to some just happens to be part of the 'Greater Israel' that the Zionists seek to secure.

The 'Bush' government was the glove-puppet of the so-called neo-cons, or neoconservatives, whose only political philosophy in truth was the interests of Zionism. At the heart of the Rothschild-controlled neocon cabal were Richard Perle (Zionist), Paul Wolfowitz (Zionist), Dov Zakheim (Zionist), Douglas Feith (Zionist), John Bolton (Zionist), Lewis Libby (Zionist), the list goes on and on. These were the people who orchestrated the invasions of Afghanistan and Iraq on behalf of the Rothschilds.

Economic policy was dictated through the years of Reagan-Bush, Father Bush, Clinton and most of Boy Bush by Alan Greenspan (Zionist), chairman of the privately-owned US 'central bank', the Federal Reserve. Privately owned, that is, by the Rothschilds through a network of front people and organisations.

Greenspan introduced the policies of deregulation that culminated, as designed, in the free-for-all frenzy of greed by banks and financial markets in general that led to the crash in the last weeks of the Bush presidency. Greenspan resigned from the Fed before the consequences of his long-term game-plan exploded in lost homes, jobs and savings. He was replaced by Bernard Bernanke (Zionist).

Greenspan was enthusiastically supported in his deregulation through successive administrations by Treasury Secretaries in the Clinton years, Robert E. Rubin (Zionist) and Larry Summers (Zionist), and also by the President of the Federal Reserve Bank of New York, the most powerful in the Fed cabal, Timothy Geithner (Zionist).

When Mr. Fake Change won the presidency amid the gathering financial crisis, caused by all of the above, and others, he appointed Geithner as his Treasury Secretary and Summers as head of the White House Economic Council. Both are protégés of Robert Rubin who resigned from Citigroup earlier this year for his role in 'advising' it to the brink of collapse.

Obama's Budget Director is Peter Orszag (Zionist) who headed the company that advised the Icelandic Central Bank in the prelude to the crash of Iceland's financial system. This has led to Iceland being fast-tracked into the Rothschild-created European Union to 'save' its economy. Orszag also advised the Russian Treasury when state-owned assets and resources were handed to Zionist oligarchs, including Roman Abramovich who is famous in the UK as the owner of Chelsea Football Club.

Add to all this the fact that the World Bank is headed by Robert Zoellick (Zionist), who replaced Paul Wolfowitz (Zionist), and that the International Monetary Fund, or IMF, is run by Dominique Strauss-Kahn (Zionist).

Anyone still doubt that the Rothschild network controls global finance and therefore the lives and choices of virtually every man, woman and child on the planet?

The Rothschilds are at the heart of the Obama White House in the form of Chief of Staff Rahm Emanuel (Zionist) and Chief White House Advisor David Axelrod (Zionist). Emanuel has served in the Israeli army and his father was an operative with the Rothschild terrorist group, Irgun, as it bombed Israel into being. This included the bombing of the King David Hotel in Jerusalem in 1946 that killed 91 people.


Rahm Emanuel also worked closely Robert E. Rubin (Zionist) during the Clinton years to impose NAFTA, the North American Free Trade Agreement, which was designed from the start to be a stepping-stone to a North American, and eventually an American Union, along the lines of the EU. The Zionist world is very small indeed.

David Axelrod ran Obama's election campaigns and now oversees his every word slavishly read from his teleprompter screens. There is little that Obama says that his Zionist handlers don't tell him or give him to say.

They have also ensured that US policy for Iran and the Persian Gulf is headed by Dennis Ross (Zionist) who has served Israeli interests in successive American administrations. There will not be a cigarette paper behind the scenes between him and that trio of tyranny, Netanyahu, Lieberman, Barak, the prime minister, foreign minister and defence minister of Israel. Rothschild stooges, in other words.

Zionist Mandelson works for the pyramid

The most influential figure by far in the current British government is Peter Mandelson (Zionist) who continues to amass more titles and powers from the beleaguered Prime Minister Gordon Brown. Mandelson is an insider operative for the Rothschilds and has frequently accepted hospitality from his close friend and associate, Nathaniel Rothschild. This week Mandelson called for the UK to join the (Rothschild) single European currency.

Meanwhile, the hapless and hopeless Gordon Brown did as he was told and appointed Ivan Lewis (Zionist) to be minister of state with responsibility for, wait for it ... British policy on the Middle East. Lewis, vice-chair of the Labour Friends of Israel, was an outspoken supporter of Israel's slaughter of the innocent in Gaza this year. Lewis said of his new job:

'My responsibility for the Middle East peace process is particularly poignant. I have never hidden my pride at being Jewish or my support for the State of Israel.'

What chance do the Palestinians have of fairness and justice? None.

In France, as I mentioned last week, President Sarkozy (Zionist) is a long-time asset of Mossad, the Rothschild enforcement agency masquerading as the intelligence agency of Israel. Mossad has been implicated in terror attacks and other horrors all over the world because it represents the Rothschild global agenda and not the people of Israel.


Look also at the Zionist (Rothschild) control of the entertainment and media industry in the form of people like Fox News President Peter Chernin (Zionist); Paramount Pictures Chairman Brad Grey (Zionist); Walt Disney CEO Robert Igor (Zionist); Sony Pictures Chairman Michael Lynton (Zionist); Warner Brothers Chairman Barry Meyer (Zionist); CBS CEO Leslie Moonves (Zionist); MGM Chairman Harry Sloan (Zionist); and NBC/Universal Studios CEO Jeff Zucker (Zionist).


The Rothschilds control America

The Los Angeles Times columnist Joel Stein (Zionist) wrote an article proclaiming that Americans who don't think Jews (Zionists) control Hollywood are just plain 'dumb'. Stein went on:

'The Jews are so dominant. I had to scour the trades to come up with six Gentiles in high positions at entertainment companies. But lo and behold, even one of that six, AMC President Charles Collier, turned out to be a Jew! ... As a proud Jew, I want America to know of our accomplishment. Yes, we control Hollywood.'

And not only Hollywood. Shahar Ilan, a daily features editor with the leading Israeli newspaper, Ha'aretz, wrote: 'The Jews do control the American media. This is very clear, and claiming otherwise is an insult to common knowledge'. Zionists have truly massive influence over the news media with the likes of Rupert Murdoch (Zionist) with his vast television and newspaper empire, and the Sulzberger family (Zionists) who own the New York Times. The list is enormous across television, radio, newspapers and the Internet.

When you look at the number of Zionists in key positions of power and control in politics, banking, corporations, news media, Hollywood and so on, it is sobering to think that Jewish people are just 1.7% of the American population and many of those won't be Zionists.

What if the same situation happened with Arab people or Chinese, Irish or even black Americans? There would be an outcry and questions asked about how one group can have so much influence over the lives of a whole nation, indeed many nations. And I stress again that, in the end, this control system leads to the Rothschilds and the spider they represent at the centre of the web.


The Rothschilds established B'nai B'rith in 1843 to prevent exposure of the global Zionist networks. The ' BB' is an offshoot of the Scottish Rite of Freemasonry and operates worldwide to brand as 'anti-Semitic' anyone who exposes the Rothschild operation.

In 1913, B'nai B'rith launched an organisation specifically to target and defame researchers, in fact anyone, who questions, criticises or exposes Israel and the ever-gathering Zionist influence across the world. With typical irony they called it the Anti-Defamation League, better known as the ADL, and claimed it was there to protect Jewish people. As Plato said: 'This and no other is the root from which a tyrant springs; when he first appears he is a protector'.

The ADL is, in fact, a sub-agency of the Israeli (Rothschild) centre for covert operations, the Mossad, which, according to a former agent, has the motto: 'By way of deception, thou shalt do war'. If that isn't the motto, it should be. The ADL is behind the introduction of 'hate laws' which are aimed at silencing dissent against Zionism or Israel. The Jewish academic, Noam Chomsky, said this of the ADL in his book, Necessary Illusions:

'The ADL has virtually abandoned its earlier role as a civil rights organization, becoming "one of the main pillars" of Israeli propaganda in the U.S., as the Israeli press casually describes it, engaged in surveillance, blacklisting, compilation of FBI-style files circulated to adherents for the purpose of defamation, angry public responses to criticism of Israeli actions, and so on.

These efforts, buttressed by insinuations of anti-Semitism or direct accusations, are intended to deflect or undermine opposition to Israeli policies, including Israel's refusal, with U.S. support, to move towards a general political settlement.'

The American rabbi, Michael Lerner, agrees:

'The ADL lost most of it credibility in my eyes as a civil rights organization when it began to identify criticisms of Israel with anti-Semitism, still more when it failed to defend me when I was receiving threats to my life from right-wing Jewish groups because of my critique of Israeli policy toward Palestinians (it said that these were not threats that came from my being Jewish, so therefore they were not within their area of concern).'

Firstly, the ADL has never been a civil rights organisation. Its very purpose has been to take them away. Secondly, it is not there to defend anyone, Jewish or otherwise. It's there to represent the sadistic interests of the House of Rothschild and the wider Illuminati.

It is so important that people are aware of this background to Zionism because at the moment it is basically speeding along unchallenged through lack of awareness and fear of being dubbed 'racist'.

Well, I couldn't care less what people say about me with regard to this or anything else. I want to uncover the truth, not win a popularity contest.

Please, let's circulate this information as effectively as we can and bring it from the shadows to public attention. We must refuse to be intimidated into silence over this.

Martin Luther King said: '... we must straighten our backs and work for our freedom. A man can't ride you unless your back is bent.'

It is time to stand up, in every sense.

http://www.rense.com/general86/zelephant.htm

Israel did 9/11
Image

Figuring out exactly how 9/11 was done is the work of crime investigators or conspiracy hobbyists who will endlessly go on discussing and debating every minuscule and intricate detail of the event to no avail. It doesn't take a structural engineer to tell you that two 110 story buildings and a 47 story steel skyscraper plummeting to the ground at nearly free-fall speed requires the assistance of explosives. All you need is two eyes that can see and a brain that thinks to come to that sound conclusion. This is why it is of my opinion that more emphasis should be placed on the "who" instead of the "how". It should be obvious to anyone that discovering 'who did 9/11' is infinitely more important than discovering how they did it.

An Uncanny Prediction Comes True
First we start off with an unusual and eerie prediction that was made by a most suspicious individual. This prediction, in unison with the status of the person of who made it, is extremely indicative and foretelling of who planned and executed 9/11.

Image
Isser Harel - Spymaster of the Israeli Intelligence Services. Director of Mossad and Shin Bet from 1952-1963.

In 1979, twenty-one years before September 11, 2001, Isser Harel predicted with uncanny accuracy the events of 9-11 to Michael D. Evans, an American supporter of Zionist extremists of the Jabotinsky sort.

On September 23, 1979, Evans visited Harel at his home in Israel and had dinner with him and Dr. Reuven Hecht, a senior adviser to then prime minister Menachem Begin.

In an editorial entitled "America the Target", published in the Jerusalem Post of September 30, 2001 Evans -- a Khazar Jew masquerading as a Christian -- asked Harel about Arab terrorism and if it would come to America. Harel told Evans that Arab terrorists would likely strike the "tallest building in New York City" because it was a "phallic symbol". The fact that 9/11 was planned by the Mossad through the admittance of Isser Harel is well documented and appears in a book written by Michael Evans. (See Article 7th Paragraph).

Securing Control of World Trade Center Complex
Image
The first step in the preparation of the 9/11 attacks was to secure the control of the WTC into private hands. This was crucial to the success of 9/11 because without complete control over this complex there would be no opportunity or possibility of setting explosive charges in place as the coup de gras in bringing the towers to the ground.

In steps four key Jewish Crime Network assets:

Image
1) Larry Silverstein -- Larry is a Jewish American businessman from New York. Larry obtained a 99 year lease on the entire world trade center complex on 24 July, 2001. The nearly worthless trade towers I should point out due to them being filled with asbestos that needed removal; a process that would have produced a cost that would have rivaled the cost of the lease itself. Larry explains his reason for purchasing the towers as "I felt a compelling urge to own them." Is this a believable reason coming from a supposed successful businessman? Larry had breakfast in "Windows on the World" restaurant (located in North Tower 107th Floor) every single morning. Larry was absent from this routine meeting on the morning of September the 11th. Larry's two offspring, who also worked in the WTC, also conveniently decided to take the day off. Either the Silverstein family is clairvoyant, or then knew exactly what was going down that day. Take your pick. Larry Silverstein scored more than $4.5 Billion in insurance money as a result of the destruction of his complex. Silverstein was personal friends with key player in Zionist controlled media Rupert Murdoch, former Israeli president & infamous Zionist war criminal Ariel Sharon, as well as Israeli PM Benjamin Netanyahu. Silverstein was such good friends with Benjamin Netanyahu that he would receive a phone call from him every single sunday.

Image
2) Frank Lowy-- Lowy, a Czechoslovakia born Jew, was the owner of Westfield America, one of the biggest shopping mall conglomerates in the world. Lowy leased the shopping concourse area called the Mall at the World Trade Center, made up of approximately 427,000 square feet of retail floor space. Frank Lowy has quite an interesting history. He was a member of the Golani Brigade, and fought in the Israeli war of independence. Before this he was a member of Hagganah, a Jewish terrorist organization. Frank Lowy spends three months of the year at his home in Israel and has been described by the Sydney Morning Herald as "a self-made man with a strong interest in the Holocaust and Israeli politics." He funded and launched the Israeli Institute for National Strategy and Policy, which will "operate within the framework of Tel Aviv University" in Israel. He is also close friends with many top Israeli officials such as Ehud Olmert, Ariel Sharon, Bibi Netanyahu, and Ehud Barak. He was also implicated in an Israeli Bank Scandal with Olmert. Frank Lowy steered clear of the WTC on 9/11. More information about Lowy can be further researched here.

Lease Transfer Authorization
Image
3) Lewis Eisenberg -- This Jewish criminal personality was the head of the Port Authority of New York and authorized the lease transfer to his Zionist brethren Larry and Lowy. Eisenberg was a large contributor to the Bush-Cheney presidential campaign, as well as a partner in the Jewish bank Goldman-Sachs. Eisenberg has been both a member of the Planning Board of the United Jewish Appeal/United Jewish Federation pro-Israeli government pressure group in the U.S.

WTC Privatization

Image

4) Ronald Lauder - Billionaire Estee Lauder Cosmetics magnate. He was the chairman of NY Governor George Pataki's commission on privatization. He is the key individual who lobbied for the privatization of the WTC (Source, 9th pp) -- but he also got the former Stewart Air Force Base to become privatized. Oddly, the flight paths of flight 175 and flight 11 converged directly over this airport.

Lauder is active in the following organizations: Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, Jewish National Fund, World Jewish Congress, American Jewish Joint Distribution Committee, Anti-Defamation League, Jewish Theological Seminary. Ronald Lauder was elected president of the World Jewish Congress on 10 June, 2007.

Lauder founded a school for the Mossad in Herzliya, Israel called the Lauder School of Government Diplomacy and Strategy. He is the key Sayan involved in the preparation of 9/11.

WTC Security In Zionist Hands

The second crucial aspect of control that needed to be established in order to pull off 9/11 was to gain control of security of the WTC complex. This way, Mossad explosive experts -- that just so happened to be in town just prior to and on 9/11 -- could be readily allowed access to strategic areas of the buildings in order to prep for the demolitions.

The contract to run security at the WTC was designated to Kroll Associates after the 1993 wtc bombing. Kroll is otherwise known as a "Wallstreets CIA".

Who gave them the contract?
The Port Authority of New York paid them $2.5 million to revamp security at the complex. The owners of Kroll was two Zionist Jews named Jules & Jeremy Kroll.
Image

The managing director of Kroll at the time was Jerome M. Hauer.
Image

Hauer was also the guy chosen to run Mayor Rudy Guiliani's office of emergency management( OEM) from 1996 to 2000. He is the key individual that pushed for this office to be placed in Silverstein's building 7.

Jerome Hauer is also Jewish and a staunch Zionist. Hauer's mother, Rose Muscatine Hauer, is the retired Dean of the Beth Israel School of Nursing and the Honorary President of the New York Chapter of Hadassah, the Daughters of Zion movement that is one of the central Zionist organizations involved in the creation and maintenance of the State of Israel.

Pre-Knowledge of Anthrax Mailings

A hardly known fact is that Jerome Hauer is the one who advised the WhiteHouse to go on the anti-biotic effective against Anthrax -- Cipro -- a week prior to the mailings. How convenient.

How did he know?

Hauer is an 'expert' in Bio-Terrorism and was the one who was in charge of the NIH response to the anthrax attacks. His reactions to the anthrax mailings were 'very slow' to say the least, and he took every opportunity to invoke "Osama Bin Laden" in his rhetoric.

Who Killed John O'neil?
Image
Former special agent FBI, John O'neil, who was tasked with investigating Bin Laden coincidentally enough, was Former special agent FBI, John O'neil, who was tasked with investigating Bin Laden coincidentally enough, was hired as head of security at the WTC by Jerome Hauer. Amazingly, O'neil was killed on his FIRST day of work -- 9/11.

It is important to note that O'neil had quit his job at the FBI after his investigation into the U.S.S. Cole attack in Yemen was obstructed & sabotaged by U.S ambassador to Yemen, Zionist Barbara Bodine. This is because the U.S.S. Cole was NOT done by Al Qaeda. The USS Cole was hit by an Israeli cruise missile(Source, 39th pp) to sway public opinion against Arabs (Al Qaeda), as well as demonize the democrats (didn't take terror threat seriously) -- so that their puppet George Bush Jr. could be hurled into office in time for 9/11. This was of course completely covered up.

Airport Security

The third crucial aspect of control that needed to be established was to gain control of airport security at all of the airports that the hijackings would originate from. Passenger screening needed to be handled by their operatives in order to allow certain people & certain items (i.e. weapons) onto the planes.

Who ran airport secuirty at all three ports of alleged hijackings?


Image
That would be ICTS International / Huntsleigh USA (wholly owned subsidiary)

Owned by Ezra Harel and Menachem Atzmon. Both Israeli Jews.

It is run by "experts" in the security and intelligence field. Israeli intelligence that is. Most employees were ex- Shin Bet agents.

Is this airport security company, who ran the security at Boston's Logan Airport, as well as Newark, really that shotty to allow 19 arabs on board 4 different planes with boxcutters, mace, and even a gun, or is there something else going on here?

Menachem Atzmon, former Likud treasurer in the 80's, was involved in an Israeli political scandal involving Ehud Olmert and other Likudnits in Israel. He was cirminally convicted of fraud, falsifying documents, as well as breaching Party Funding Law.

Image

ICTS was also in charge of airport security when the shoe bomber, Richard Reid, allegedly boarded a plane with a shoe bomb. If Reid is really a terrorist and not just an innocent man being used by the Mossad to incite more fear of terrorism, then why did ICTS let him board the plane knowing he could be dangerous?

Another point indicating ICTS's complicity is that a few hours before the Patriot Act was voted on, it was edited to make foreign companies in charge of security on 9/11 immune to lawsuits. This would prevent American courts from demanding that ICTS provide testimony or hand over the missing surveillance videos from the airports.

Image
Umar Farouk Abdulmutallab (also referred to as "Underwear Bomber) is a Muslim Nigerian citizen and alleged terrorist who attempted to detonate plastic explosives hidden in his underwear on board of Northwest Airlines Flight 253, en route from Amsterdam to Detroit, Michigan, on Christmas Day December 25, 2009. Abdulmutallab boarded the US bound plane from Schiphol Airport in Amsterdam. Kurt Haskell, an attorney from Michigan, also boarded the same flight and he recalls seeing Abdulmutallab and another "sharp dressed" Indian looking man who helped Abdulmutallab board the flight. Haskell claims that Abdulmutallab boarded the flight without a passport. The security at the Schiphol Airport is also handled by the Israeli-owned company: ICTS International.

MISSING LINKS
911 missing links GOOGLE VIDEO 
2:05:41 - 1 jaar geleden
Now you will discover the definitive truth about 9/11 and learn why even the most popular movies on the subject have failed to address the evidence exhaustively presented in this video. The facts will make it abundantly clear that the so-called 9/11 "Truth" movement has been infiltrated and is ultimately controlled by the same criminal group who masterminded the attacks. As they say, 'if you want to control the dissent you lead the dissent.' Utilizing evidence from the FBI, CIA, NSA, US Armed Forces Intelligence sectors, Foreign Intelligence organizations, local law enforcement agencies and independent investigators, Missing Links goes where no other 9/11 video has dared to
911 missing links GOOGLE VIDEO

Jews should leave Palestine and return to Europe, top U.S. journalist says

White House reporter Helen Thomas also slams Obama administration for not condemning 'deliberate Gaza flotilla massacre.'

By Natasha Mozgovaya Tags: Israel news Barack Obama Gaza flotilla
Israeli Jews should get out of Palestine and  go back "home," to Germany and Poland, senior White House Press Corps member Helen Thomas was taped as saying earlier this week, bringing calls for her resignation by Jewish organization B'nai B'rith.

In a recently uploaded Youtube video, Thomas can be heard saying that Israel "should get the hell out of Palestine," adding that the land was Palestinian, "not German,it's not Polish."

Thomas, in response, posted the following statement on her website, saying she deeply regretted the "comments I made last week regarding the Israelis and the Palestinians. They do not reflect my heart-felt belief that peace will come to the Middle East only when all parties recognize the need for mutual respect and tolerance. May that day come soon."

When asked where then the Jews should go, the senior White House correspondent said they should "Go home…. To Poland, Germany…and America and everywhere else."

"Thomas’ comments are contemptible, "B’nai B’rith International President Dennis W. Glick said in a statement, adding that Thomas's "distortion of historical reality is astonishing. Her call for Jews to return to Poland and Germany—site of the Nazi genocide, the worst genocide in modern history—is beyond offensive."

Glick added that he felt "Thomas seems to have been schooled by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad in a belief that Jews appeared in Israel after the Holocaust," while ignoring "historical facts that Jews have called the Land of Israel home for more than 3,000 years, long before any other group made a home in the land."

"These vile comments, unfortunately, are the culmination of Thomas' ongoing anti-Israel sentiments that she kept thinly veiled over the years," B’nai B’rith International Executive Vice President Daniel S. Mariaschin said.

"There should be no place for her in a news organization. Her comments go beyond commentary and land well in the camp that will stop at nothing to delegitimize Israel."

Last week, during a briefing with White House spokesman Robert Gibbs, Thomas' criticized the American reaction to the deadly Israeli raid of a humanitarian aid convoy, saying that "our initial reaction to this flotilla massacre, deliberate massacre, an international crime, was pitiful."

"What do you mean you regret when something should be so strongly condemned? And if any other nation in the world had done it, we would have been up in arms. What is this sacrosanct, iron-clad relationship, where a country that deliberately kills people," Thomas had said.

Helen Thomas


Clearing the Baffles for 911

By Wayne Madsen – October 3, 2005

Top officials of the George W. Bush and, to a lesser extent, the Clinton administration, stymied a number of coordinated intelligence and law enforcement activities that could have prevented both the 911 attacks and the attack, eleven months before, on the USS Cole.

These subscribers and ardent supporters of the Project for a New American Century’s (PNAC) blueprint for U.S. global domination interfered with covert projects by the CIA, FBI, Defense Intelligence Agency, Drug Enforcement Administration (DEA), Treasury Department, and National Security Agency (NSA) that could have exposed an international organized criminal cartel that included the 911 hijackers, arms and drug traffickers, and Mafia financiers. According to a number of former CIA, FBI, and DIA officers, the one glaring missing link in the 911 attacks and the USS Cole bombing is the lack of provable involvement by organized Islamist fundamentalists, including the generic bogeyman consistently cited by the PNAC supporters: “Al Qaeda.”

The element that is common to both the Bush II and Clinton administrations is a group of neo-conservatives who signed on to the PNAC dream of “some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor" to advance their agenda in the same way the German Nazis torched the Reichstag building to advance their agenda. Then the bogeyman of convenience was the Communist Party, today, it is Al Qaeda.

However, much like a submarine “clearing the baffles” by turning 120 degrees to port and starboard to detect trailing enemy subs, the instigators of 911 cleared their own baffles by firing, suspending, and blocking U.S. intelligence and law enforcement agents who were aggressively pursuing the many leads that could have prevented the advancement of the PNAC and the overall neo-conservative agenda. Without 911, there would have been no Patriot Act, no Iraq War, no trashing of the United Nations, no upending of the U.S. intelligence community, no Department of Homeland Security, and no second administration for George W. Bush and Dick Cheney. Moreover, there would be no current role in government or policy making for those who benefited most from 911, those who were charter members of PNAC: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, I. Lewis “Scooter” Libby, Zalmay Khalilzad, Richard Perle, newly-emergent racist leader William Bennett, and Cheney himself.

***

The one individual who stands tall among those intelligence and law enforcement officers who was aggressively pursuing the criminal network that would carry out 911 was FBI counter-terrorism top man John O’Neill. Ever since the first World Trade Center bombing in 1993, O’Neill’s pursuit of Osama bin Laden and Al Qaeda had been dogged. After further terrorist attacks at the Khobar Towers barracks in Dharan, Saudi Arabia; the U.S. embassies in Kenya and Tanzania; and the USS Cole in Aden harbor, O’Neill’s biggest problem was not Al Qaeda, it was resistance from top officials inside the U.S. government.

According to classified documents from French intelligence, Al Qaeda and Bin Laden had still been under the operational control of U.S. and British “security services” until 1995, fully two years after the 1993 World Trade Center bombing. As of 1996, the U.S. State Department continued to refuse to list Al Qaeda as a terrorist organization. After the 1996 bombings of the Khobar Towers that killed nineteen U.S. military personnel, the State Department under Secretary of State Warren Christopher, FBI Director Louis Freeh, and the Saudi government did everything they could to obstruct O’Neill’s investigation.

In his aggressive pursuit of Al Qaeda, O’Neill, according to people who worked closely with him, began to have serious concerns over complicity by those inside the Clinton and Bush administrations. There was the mysterious theft in the summer of 2000 of his briefcase at a Tampa hotel during a retirement seminar where the only other participants were 150 other FBI agents. In the briefcase were a few classified emails and a classified document called the Annual Field Office Report, a summary of the New York FBI’s office counter-terrorist and counter-intelligence operations, including one very sensitive investigation being conducted by another New York counter-intelligence FBI special agent, Michael Dick. Although a lighter, cigar cutter, and expensive pen were stolen, the papers were all accounted for when the briefcase turned up 90 minutes later at another nearby hotel. Ninety minutes, of course, was sufficient time to photocopy the documents and discover what O’Neill knew about both Al Qaeda and their Israeli shadows.

Special Agent Dick, who worked closely with O’Neill, had discovered a troubling ring of Israeli movers operating in the New York and New Jersey areas. Furthermore, some of these Israelis not only had connections with Mossad and other Israeli intelligence agencies but were also shadowing Arab and Muslims that had been under investigation as potential terrorist cells. But the Israelis were acting independently and there was no effort made to inform the FBI or local police of any intelligence they were obtaining on their targets.

Further frustrating Dick’s counter-espionage activities against the Israelis was the fact that they were using communications methods that made it almost impossible to conduct communications surveillance: they used Verizon pre-paid cell phones, two-way Nextel walkie-talkies, and Internet cafes.

At the same time, the DEA had discovered a nationwide ring of Israeli “art students,” many of whom had past connections to Israeli intelligence and military demolition units, were operating in and around New York and New Jersey. What the DEA did not realize was that the art students were also shadowing the very same Arab cells that would later carry out the 911 attacks.

And the DEA had become aware of a drug connection between the Russian-Israeli Mafia in Colombia and the globe trotting Saudi Prince Nayif al Saud. The DEA’s Operation Millennium was directed against this network, which largely took down most of the network in June 1999, when 808 kilograms of cocaine were seized in Paris. Later the DEA, in June 2000, the DEA declassified a “SECRET DEA-6” report from the DEA’s BCO (Bogota Country Office) so that the PCO (Paris Country Office) could share the intelligence on Saudi cocaine smuggling operations with the Paris police. The DEA and French law enforcement had compiled tons of evidence that Prince Nayif was transporting cocaine to support some major event.

The DEA report stated that Nayif stated that Allah had authorized him to sell drugs and that later his reason for selling the drugs would become known. It is significant that Nayif did not use alcohol, tobacco or drugs. Nayif claimed diplomatic immunity and the Saudi government threatened France and the Clinton administration with withholding lucrative contracts if they pursued their prince. Because of O’Neill’s close contacts with DEA, this intelligence would have been made known to him as well. The Saudi cocaine smuggling network involved organized crime elements tied to the Russian-Israeli Mafia in Miami; Medellin, Colombia; Marbella and Barcelona, Spain; Venezuela; Geneva; and the Netherlands. According to the DEA report, Nayif fathered a child with a woman named Doris Salazar, a Colombian national residing in Miami. The report also states that an organized crime figure only identified as “Pepe,” a Cuban American who ran a “large section of the Miami Port” and who came to Florida during the 1978 Mariel boat lift, was involved with Nayif in “protecting narcotic shipments upon arrival in the Miami port.” The declassified SECRET DEA-6 report contains the names of a number of cooperating witnesses in the investigation of Nayif and the cocaine smuggling network and the author takes seriously the statement in the document: “Protect identities of the cooperating defendants.”

The DEA originally became interested in the Israelis because they suspected they were involved in an Israeli Mafia Ecstasy smuggling ring. However, it soon became clear that the DEA had stumbled across something much larger – not only were DEA offices and homes of DEA agents around the country being cased by the Israelis, but they were also targeting Federal judges, U.S. Marshals, Environmental Protection Agency law enforcement officers, and FBI agents for surveillance.

It also became clear to the DEA that the Israeli art students were also involved with certain Colombians. On March 22, 2002, at the Oak Hills Apartment Complex in Irving, Texas, DEA agents arrested Israeli art student Dahan Eldad, along with Elsa Beatriz Africano-Leon, a Colombian national. On March 27, DEA agents arrested four other Israelis in the same apartment complex, including Aran Ofek, who said his father was a retired Israeli army two-star general. A $10,000 bond for another arrested Israeli, Michal Gal, was placed by Ophir Baer, an employee of Israeli telecommunications firm AMDOCS, Inc., a firm with operational access to the telephones being used by FBI agents John O’Neill, Michael Dick, and the DEA agents involved in tracking the Saudi/Mafia cocaine shipments being used to support various terrorist and intelligence cells in the United States and abroad.

On April 11, 2001, a DEA agent and a Fredericksburg, Virginia policeman questioned two female Israeli “art student” nationals at the shopping center in Fredericksburg. The passport for Yael Gavish contained some interesting entry/exit visas: 13 December 2000, entry into Bogota, Colombia and 5 February 2001, exit visa from Bogota. In addition, on 5 February there was a possible entry visa for Panama, which was followed by a 9 March 2001 entry visa in New York City. Gavish’s colleague Meirav Balhams had a New York State identity card listing her address as 354 Paterson Plank Rd., Jersey City, New Jersey. An FBI 9-11 suspect list dated February 22, 2002 lists Dominik Suter, along with an Ornit Levinson, a.k.a., Omit Suter, with an address of 312 Pavonia Avenue, Jersey City. Dominik Suter was the head of Urban Moving Systems of nearby Weehawken, the base of operations for two white vans with the same rear license plate that were seen parked at the Doric Apartments (near Patterson Plank Road) and at Liberty State Park at the same time the first plane struck the North Tower of the World Trade Center. The occupants of both vans, all Israelis, were seen celebrating the attack while dressed in Arab garb. Five Israelis in one of the vans were later arrested by the local police and FBI near Giant Stadium in East Rutherford, New Jersey in the late afternoon of September 11.

O’Neill’s FBI colleague, Mike Dick, aggressively investigated this Israeli ring before and after 911. But like O’Neill, he soon found himself removed from his duties on the orders of the then-head of the Justice Department’s Criminal Division Michael Chertoff. Dick was very suspicious when Israeli movers quickly moved Zim American Israeli Shipping Company out of its 10,000 square feet of office space on the 17th Floor of the North Tower of the World Trade Center. The partially Israeli state-owned firm forfeited a $50,000 security deposit when it terminated its lease and vacated the building one week prior to 911. According to a non official cover (NOC) CIA source who worked with Dick, Israeli movers moved explosives into the 17th Floor office space after Zim moved out.

After 911, Dick as well as the CIA NOC were harassed by their superiors on orders “from above.” Those orders came from Chertoff. Dick was first relieved of his primary counter-espionage duties, eventually sent to Pakistan to investigate the kidnapping of <>Wall Street Journal<> reporter Daniel Pearl, and eventually buried in a desk job at FBI headquarters in Washington, DC. According to the CIA source, Pearl was murdered because he was getting too close to the money trail that financed 911. The CIA source said, “the same group that beheaded Pearl in Pakistan did the beheadings in Iraq.” The source added that the beheadings were “not Al Qaeda.”

The CIA source, who emphasized his past Republican credentials, emphasized that Al Qaeda was merely a “list” of arms dealers, mercenaries, drug dealers, financiers, and terrorists used by the CIA and Saudis during the Afghan Mujaheddin War against the Soviets. The source also iterated that all the 911 hijackers had fake IDs. During a joint CIA-FBI operation against lead hijacker Mohammed Atta in Fort Lee, New Jersey in 2000, the CIA and FBI team leaders complained to their superiors that their operation was being photographed by Israeli agents, thus compromising the operation. The CIA source affirmed that the Israelis in New Jersey were providing cover for the future hijacker teams.

It was not the first run-in by the CIA operative with the Israelis. He once caught a senior U.S. diplomat with close ties to Israel taking bribes from Moroccan government officials to write favorable reports on Morocco’s continued control over disputed and oil and mineral rich Western Sahara. Attempts to follow the diplomat’s laundered money were rebuffed by Madeleine Albright’s State Department.

The problems at the top of the CIA and FBI, said the source, existed since the Russian/Soviet spies Aldrich Ames and Robert Hanssen were able to penetrate the top levels of both agencies. “They got there with help,” said the source.

O’Neill decided that because his own agency was stymieing his own investigative leads, he relied on DEA to handle his most sensitive inquiries and communications. Although DEA memos later suggested that Israeli telecommunications companies, under contract to the Justice Department, may have penetrated sensitive DEA communications as part of an intelligence operation, O’Neill was sure that his communications at the FBI were totally compromised and forced to rely on the DEA because of both internal political pressure from the FBI and Justice Department leadership and his fear that his communications were being wiretapped.

O’Neill also relied on French intelligence to obtain wiretap information on Al Qaeda cells. O’Neill was certain that the Saudi government and oil industry-centric members of the Bush administration were behind the Al Qaeda network. He was also aware of repeated negotiations between U.S. oil companies like UNOCAL and Halliburton and Taliban representatives dating back to 1996, the same year the Khobar Towers were bombed by the Taliban’s Al Qaeda wards. Although those negotiations ceased after the 1998 embassy bombings in Africa, they began again in earnest after George W. Bush became president.

O’Neill had discovered that some of his Al Qaeda targets were involved in some very un-Islamic fundamentalist activities, including drug smuggling, teenage prostitution, and blood diamond dealing. The financial trail led O’Neill to a network of bank accounts in London, Dubai, the Isle of Man, Guernsey, and Jersey. The network investigated coincided exactly with the activities being carried out by the Russian-Israeli Mafia and its links to diamond, drug, and weapons dealers that was especially active in New York and Florida. The future 911 hijackers and their Israeli “shadows” had more than living in the same neighborhoods and frequenting the same bars, video rental stores, and rental mailbox stores in common.

***

On October 12, 2000, the USS Cole, docked in Aden harbor after the U.S. Navy deemed the port safe and certified it as a Defense Fuel Support Point, was reportedly blown up by two men who approached the warship in a small boat. The men were said to be Al Qaeda members from the bin Laden family homeland in Hadhramaut, a remote region in the east of Yemen straddling the Yemeni-Saudi border. Later, groups called the Army of Mohammed and the Army of Aden-Abyan claimed responsibility for the attack but these claims were reported through obscure sources in London.

O’Neill and his FBI soon arrived in Yemen to investigate the crime. From the outset, O’Neill received a cold shoulder from the U.S. ambassador to Yemen Barbara Bodine (the Deputy Chief of Mission in Kuwait before Desert Storm and the U.S. viceroy for central Iraq after the U.S. occupation). Bodine’s orders to limit the scope of O’Neill’s investigation came from Secretary of State Madeleine Albright, whose father Dr. Joseph Korbel, a neo-con anti-Soviet professor, was the mentor for one of his students at the University of Denver – Condoleeezza Rice. O’Neill was not permitted to interview Yemenis who witnessed the Cole explosion. O’Neill was not permitted to examine the hat worn by one of the bombers in the boat nor was he allowed to examine the harbor sludge for evidence.

O’Neill was soon pulled out of Yemen and Bodine refused him and his team permission to re-enter the country. O’Neill was getting too close to something. In February, 2001, after Yemen’s Interior Minister Hussein Mohammed Arab made a statement that there was no evidence linking the Cole bombing to Al Qaeda ("Investigations have not so far proved, either to us or to the Americans, any link between Osama bin Laden and the Cole bombing."), the Bush administration showed no desire to find out who actually bombed the ship. They were too busy clearing the baffles for the Iraq invasion and their other agendas.

In early 2001, rumors began circulating that O’Neill would take over White House Counter-terrorism coordinator Richard Clarke’s job at the National Security Council. Clarke had been one of the few holdovers from the Clinton to Bush administrations. Suddenly, the story about the 90 minute theft of O’Neill’s brief case was leaked to the New York Times, even though the Justice Department had long before dropped its own investigation of the incident. Although the FBI continued its own investigation of the brief case incident, it prevented an investigation of the leak of the O’Neill incident to the media.

On August 22, O’Neill retired from 30 years’ service with the FBI. The next day, he began his job as Security Director for the World Trade Center. His office was on the 34th Floor of the North Tower of the Trade Center. O’Neill’s building was the first one hit on September 11. He died while trying to save people in the South Tower, the second building hit by the hijackers.

***

A joint CIA-FBI computer system, code named “Alex,” was entirely focused on Bin Laden’s network. A unit at Langley, called “Station Alex,” was established in 1995. It began to detect that “Al Qaeda” was actually a diversified financial, drug smuggling, arms smuggling, and diamond smuggling network with tentacles in over 60 countries around the world. And, as with any large criminal syndicate, it had ties with legitimate companies such as banks, hawalahs, and religious charities, but also with criminal enterprises, including the Russian-Israeli, Latin American, and Balkans Mafias. This first step at coordinating the efforts of the CIA and FBI in combating Al Qaeda was successful. The FBI lead Alex agent was John O’Neill. His CIA counterpart was Michael Scheuer, who would later abruptly leave Langley upset that the threat posed by Al Qaeda was not being taken more seriously by the Bush administration. Scheuer’s worries mirrored those of O’Neill in the months before he was killed at the World Trade Center. As O’Neill got closer to those who would be behind 911, he found himself locked out of the Alex computer system. His access authorization had been pulled by higher authority. Eventually, Alex, like its counterpart, Able Danger, would be shut down by the Bush administration.

Foreign intelligence agencies would prove more useful than either the CIA or FBI in tracking leads on Al Qaeda and other terrorist threats against the West. The French, who had a long history of problems with Islamist terrorists dating from its Algerian War, had tremendous assets who had penetrated both the Taliban and Al Qaeda. A Confidential “French Eyes Only” DGSE intelligence document dated January 9, 2001, which was written about terrorist activities at the Al Qaeda training camp at Darounta, Afghanistan, bolsters what a CIA source reported about the October 2000 attack on the <>USS Cole<>. O’Neill was particularly interested in doing a DNA analysis of the hat worn by one of the so-called suicide bombers in the small boat that pulled alongside the Cole. He also wanted to conduct an explosives analysis of the mud beneath the ship.

The Cole was at THREATCON (threat condition) BRAVO, which means that its crew was on alert for suspicious approaching craft. One of the security detail aboard the Cole said he was under the impression that the small boat was a harbor services craft used to assist in garbage disposal and other routine operations.

The classified French intelligence report concludes that there was never a link between Al Qaeda units trained in Afghanistan for amphibious operations against ships and the attack on the Cole. This begs the question: if Al Qaeda did not bomb the Cole (as affirmed by the Yemeni prime minister), who did?

The following is from the French intelligence report:

“A group of Arab nationals, whose nationality is undetermined, were trained in amphibious operations at Darounta at the end of 1999 under the command of a Yemeni. In addition, in January 2000, a project to attack an American destroyer in Aden failed due to a lack of preparation. Finally, in February 2000, a group comprising 10 Yemenis had arrived in Darounta. Until May 2000, they were trained in using explosives supplied by Abou Khabab before they were sent to Jordan and Yemen.

No proof exists to connect these elements to the attack on the destroyer USS Cole perpetrated on October 12, 2000, but the American intelligence service has rapidly attempted information on Abou Khebab after the attack.

Finally, for what concerns France, it has been established that several French Islamists implicated in the attacks of 1995 and 1996 traveled to Afghan camps. Among them appear former Bosnian combatants like Joseph Jaime and David Vallat, and especially Farid Mellouk, who, in 1995, attended a training course in explosives at Darounta. Investigated by French police, he was arrested on 5 March 1998 in Belgium. A search resulted in the seizure of explosives, various types of detonators, potassium cyanide, and different written notes similar to the information in the course run at Darounta.

Excepting the Maghrebian enclave, the training given at Darounta, for a duration of about 2 months, principally concerned the making of explosives for the use by terrorists. This instruction, originally provided at Khalden camp in Paktia, was transferred during 1995, on the order of Ibu Cheikh, to Darounta after their break from the control of the special services of certain countries, notably the United States and United Kingdom.”


The classified report also gives some background on Abou Khebab: “Abou Khebab – Egyptian. He is identified in March 1999 by the CIA as the person in charge of training the Islamists associated with Osama bin Laden in the manufacture and use of chemicals and biological weapons. According to Egyptian intelligence, he was in Yemen in June 1999 and makes frequent trips to Pakistan."

Given O’Neill’s close ties to French intelligence, he would have been aware of the cold trail the French had linking Al Qaeda to the Cole bombing. He would have also been aware of the CIA’s bird dogging of Abou Khebab between Yemen and Pakistan. So, if the Yemeni prime minister and the French are correct, who bombed the Cole?

The former CIA agent who worked with the FBI’s Joint Terrorism Task Force in New York and New Jersey stated that the USS Cole was hit by a specially-configured Popeye cruise missile launched from an Israeli Dolphin-class submarine. Israeli tests of the missile in May 2000 in the waters off Sri Lanka demonstrated it could hit a target 930 miles away. The ex-CIA agent also stated that Ambassador Bodine threw John O’Neill and his team out of Yemen lest their investigation began uncovering evidence that the Cole was not blown up by an explosive-laden boat but by an Israeli cruise missile.

The former CIA agent said the reason for the Israeli attack was to further galvanize U.S. public opinion against both Al Qaeda and the Democrats in the weeks prior to the 2000 presidential elections. The Bush-Cheney team could blame the Democrats for not taking the Al Qaeda threat seriously. However, this is exactly the tact the Bush administration took after taking office: failure to support the CIA-FBI’s Alex Station, pressuring John O’Neill and other agents like Minneapolis agent Coleen Rowley and others across the nation who detected activity involving Arab flight students, and pulling the plug on a major data mining operation directed against Al Qaeda code named Able Danger, which was being jointly run by the DIA and the Special Operations Command.

***

The French discovery of a Bosnian connection to two of its nationals at Darounta is noteworthy. The Muslim operation in the Balkans was largely supported by official (CIA, DIA, and Special Operations) U.S. assistance but also by unofficial help. This was mainly carried out by private military contractors like MPRI and financial support networks like the Bosnia Defense Fund, established in the mid-1990s at a Riggs Bank account in Washington, DC. The principal movers behind the Bosnian Defense Fund were Richard Perle and Douglas Feith. In fact, Feith’s law firm, Feith and Zell (FANZ) set up the Bosnia Defense Fund. According to a former Riggs legal adviser, when objections were raised about the hundreds of millions of dollars collected from such countries as Saudi Arabia, Brunei, Malaysia, the UAE, Iran, Jordan, and Egypt that were being detected by the Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) being sent from Washington to Sarajevo, Bosnia, and reports that there was “spillage” of these funds into the hands of Al Qaeda units in the country, Perle’s response at one contentious meeting was, “just make it fucking happen.”

After 911, Treasury Secretary Paul O’Neill attempted to pressure banks and other financial institutions in Dubai and Saudi Arabia to provide records of past and ongoing Al Qaeda financial transactions. According to a former auditor with the Central Bank of the United Arab Emirates, during a trip by O’Neill in March 2002, the UAE and Saudi officials shook O’Neill’s hand, smiled at him, and offered to assist. However, they soon put pressure on the Bush administration, including several leading neo-cons who knew the stakes of such disclosures, to force Paul O’Neill out. Later that year, in December, Bush forced O’Neill to resign. A November 29, 2001 letter from Treasury Department General Counsel David D. Aufhauser to Swiss Procurator General Claude Nicati described the measures the Treasury Department was taking against a major Al Qaeda financier named Yassin A. Kadi. However, that particular thread intersected with activities by Islamist guerrillas in Bosnia, and that was a threat to certain neocon elements who had established a Bosnian support fund in the 1990s that involved the same financial support networks that supported Al Qaeda. In fact, Al Qaeda units were active in Bosnia during the civil war. And those units were partly supported by the Bosnia Defense Fund established by Perle and Feith.

According to the Aufhauser letter to his Swiss counterpart, “Mr. Kadi has acknowledged in a number of press accounts that he is the founder of the Muwafaq, or “Blessed Relief” Foundation. He is identified in legal records as ‘Chairman’ of the foundation. The leader of the terrorist organization Al-Gama’at Al-Islamiya, Tala Fuad Kassem, has said that the Muwafaq Foundation provided logistical and financial support for a mujahadin battalion in Bosnia. The foundation also operated in Sudan, Somalia, and Pakistan, among other places.” The letter continued, “Muhammad Ali Harrath, main activist of the Tunisian Islamic Front (TIF) in the United Kingdom, was associated with Muwafaq personnel in Bosnia and other TIF members worked at the Muwafaq Foundation.”


The Treasury Department, in its efforts to track down past money flows to Al Qaeda, had undoubtedly come across those Riggs Bank transfers to Sarajevo and hence to Al Qaeda in the 1990s. And the 2.5 terabytes of data collected by the Able Danger team on Al Qaeda also undoubtedly included FINCEN, SWIFT, and other banking and wire transfer data. And that pointed not only to people like Yassin Kadi but also to the Bosnia Defense Fund of Perle and Feith. More the reason to obstruct Paul O’Neill’s earnest money tracking efforts. Soon, O’Neill and Aufhauser would be bounced out of Treasury and replaced with more “agreeable” people to fight the “global war on terrorism.”

Aufhauser’s letter ends with a troubling conclusion about Albania and Bosnia, the two countries that received support from the neo-cons in the Clinton and Bush administrations and which have surfaced in recent disclosures in Italy about ties between the Pentagon’s own intelligence unit and Al Qaeda-affiliated operatives in Italy who had been liaisons between the Americans and Islamist fighters in the Balkans: “When a region becomes more settled, such as Bosnia or Albania today, seemingly legitimate businesses replace charitable foundations as cover for continuing terrorist organizational activity. Mr. Kadi’s actions and those of his Muwafiq Foundation and businesses fit this pattern and give rise to a reasonable basis to believe that they have facilitated terrorist activities.”

***

By the end of 2000, DIA, CIA, and NSA had compiled quite a dossier on Al Qaeda and its activities. Yet, the political leadership of the outgoing Clinton administration was more interested in not rocking the boat before leaving for the private sector and the incoming Bush administration officials were already making it known that they wanted to see intelligence that conformed with its political dogma. After the neo-cons nested in the Pentagon, the use of DIA and NSA to produce cooked intelligence became policy. Similar pressure would soon be brought to bear on the CIA, State Department, FBI, and National Security Council.

Post-911, the FBI insisted that Mohammed Atta did not arrive in the United States for the first time until 2000. However, Able Danger placed him in the United States as early as 1999. In addition, FBI Farsi, Azeri, and Turkish translator Sibel Edmonds discovered further evidence that “Al Qaeda” was tied up with drug dealers operating from Afghanistan to Turkey and into the Balkans, including Albania and Kosovo, the nexus for Al Qaeda activity. The drug connection to Al Qaeda was never investigated by the 911 Commission.

Past U.S. official and unofficial support for the Albanian and Bosnian Al Qaeda and other terror cells would become highlighted. The neo-con connection to those elements was also problematic. Edmonds was fired by the FBI and faced the same recriminations as John O’Neill, Coleen Rowley, and dozens of other intelligence and law enforcement agents who did detect that something on the scale of 911 was about to occur. Allegations by the CIA director Porter Goss, his successor as House Permanent Select Committee on Intelligence Chairman Peter Hoekstra, the 911 Commission, and others that the U.S. Intelligence Community failed the nation on 911 are convenient charges designed to draw attention away from the involvement of senior Bush and Clinton administration officials in laying the groundwork for the attack: the closing down of various intelligence operations, the firing of key officials, and allowing classified information to leak to countries like Saudi Arabia, Pakistan, Israel, and Turkey.

In the course of its data trawling, which commenced in 1999, Able Danger grabbed some astounding data. According to DIA source, evidence was uncovered of secret deals between then-Stanford University Provost and Chevron director Condoleezza Rice and the government of China. After former DIA analyst Russ Tice reported the possible presence of a Chinese agent inside DIA, he was abruptly fired from his highly classified position at his next agency, the NSA. At the same time, a top Chinese analyst at DIA, who was responsible for taking care of his elderly parents, strangely committed suicide. Almost simultaneously, a highly-cleared Chinese-American Air Force officer stationed at Offutt Air Force Base outside of Omaha, Nebraska, also committed suicide, however, no suicide note or body were ever recovered. In November 2003, similar strange suicides plagued the State Department, NSA, and CIA communities as intelligence was being cooked to support the war against Iraq. Tice, a veteran like John O'Neill of operations in Yemen following the USS Cole bombing, was reassigned to the NSA motor pool and later run through a series of humiliating and demoralizing Kafkaesque hearings and panels run by a combination of NSA's draconian Security Directorate and NSA's subservient psychological assessment unit.Suicide has now become commonplace in the US Intelligence community.


After the U.S. Army’s Land Information Warfare Activity (LIWA) and its contractor Orion Scientific pulled out of Able Danger, most of the work was conducted between DIA’s TWI-2 (Trans World Information Warfare) support (Computer Technologies) division, code named Stratus Ivy, and Raytheon, a company with close links to the U.S. intelligence community. TWI-1 is DIA’s Special Activities Trans World Information Warfare support group, which liaised with the Able Danger group. It was during Phase II of Able Danger, the phase that primarily relied on Raytheon support, that the Chinese connection to Rice was uncovered. It is uncertain what Able Danger and another DIA program code named Doorhawk Galley may have uncovered on the Mohammed Atta cells around the country, their affiliation with Israeli movers and art students, and other terrorist plans, but the revelations of Able Danger have resulted in the revocation of the security clearance, based on trumped up charges, of Lt. Col. Anthony Shaffer, the key person involved in the programs to track Al Qaeda prior to 911. The revelations have also likely spelled the end of any further DIA data mining programs that could embarrass the Bush administration and its Israeli and Saudi allies. These include Able Danger’s proposed successor Able Provenance and its data base Kimberlite Magic.

Another group that was getting close to Russian-Israeli Mafia involvement with the so-called Al Qaeda network was the CIA’s Counter Proliferation Division. Working through Operations Directorate and clandestine case officers and non-official cover personnel, the CIA began to discover links between Al Qaeda, Pakistan’s Inter Service Intelligence (ISI), Pakistani nuclear weapons smuggler and top nuclear physicist A. Q. Khan, and a Russian-Israeli-Turkish nuclear component smuggling ring that involved illegal exports from the former Soviet states, the United States, South Africa, and Malaysia to Pakistan, Iran, Libya, Saudi Arabia, and North Korea.

The secret deals to traffic in weapons of mass destruction, if revealed, would expose certain key figures in the Bush administration. Therefore, it had to be cut off at the knees. The White House revelations about a CIA NOC front company, Brewster Jennings and Associates and one of its under cover agents, not only served to attack anti-Iraq war opponents but also effectively rolled up the covert operation and took the heat off of certain political and financial middlemen who worked for or were close to the administration, especially within Dick Cheney’s office and Donald Rumsfeld’s Pentagon. Chief among these were I. Lewis “Scooter” Libby, Cheney’s chief of staff, and Douglas Feith.

It was not the first time that a CIA NOC company had been exposed as a result of the penetration of the U.S. intelligence by a foreign government. According to a former CIA officer, Synergistics Technologies, Inc., described as a CIA front, had been exposed after Israeli intelligence had broken U.S. and NATO encryption codes during Desert Storm. The firm’s covert activities with post-Soviet Russian television networks, the European Broadcasting Union, and the Regional Security Officer at the U.S. Embassy in Moscow were laid wide open. That compromise of U.S. intelligence with the Israelis would not be the first. Air Force Colonel Larry Franklin was indicted for passing classified information to the pro-Israeli organization, the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Since Franklin agreed to a plea bargain with the government, it is expected that the case may target additional officials and consultants of the Bush administration.

***

The clearing of the baffles by senior officials of the Bush and Clinton administrations in preparation for their defining moment of a “new Pearl Harbor” has resulted in the virtual destruction of America’s ability to adequately collect intelligence and honestly analyze its importance. The corridors of the FBI, NSA, DIA, CIA, State Department, Treasury, and other agencies are littered with the broken careers and dead bodies of dedicated intelligence and law enforcement officers. There are a number of cases in which career and conscientious intelligence and law enforcement officials have abruptly lost their jobs -- some for showing undesirable independence and free thinking, others for merely knowing too much about who knew what and when about 911.

The neo-cons have done to the U.S. Intelligence Community what Hurricane Katrina did to the Gulf Coast and New Orleans. America has never been weaker. Rather than creating a "New American Century," the neo-cons have created a new global "Dark Age" of fear and constant war.
http://www.waynemadsenreport.com/Baffles.htm

Last updated 13/12/2005