Info over STARRALSIX TARWEGRAS , een krachtig Chlorofyl produkt
 ( Advertentie van sponsor )


  Chlorophyl informatie algemeen 1 

Chlorophyl informatie :
Algemeen 2
Infecties (Engelse text)
Vanwege de deodoriserende werking en het helende effekt op mondslijmvliezen en tandvlees werd chlorophyl in de 40-er en 50-er jaren veel aan mondwaters, tandpasta's, deodorants en medicinale produkten toegevoegd. Er werd door de industrie echter een gedenaturiseerde vorm van chlorophyl gebruikt om het meer stabiel te houden, nl. koper-chlorophyllin-natrium, waarbij het magnesium dat in chlorophyl thuishoort vervangen werd door koper. Dit afgeleide produkt heeft echter niet dezelfde eigenschappen, zodat door de tegenvallende resultaten, die ten onrechte aan een gebrek aan werkzaamheid van de echte chlorophyl werden toegeschreven, chlorophyl uit de belangstelling raakte.

Ontgiftiging van zware metalen

Aan het eind van de 70-er jaren kwam chlorophyl opnieuw in de belangstelling te staan. Vooral de effektieve ontgiftiging van zware metalen door chlorophylrijke planten heeft de aandacht getrokken. Zo werd o.a. bij een Japanse studie gevonden dat door supplementering met de chlorophylrijke chlorella-alge bij dieren met cadmiumvergiftiging, de cadmiumuitscheiding via de ontlasting verdrievoudigde en via de urine verzevenvoudigde (14). Bij een andere studie bleek dat wanneer aan de voeding van biergist dodelijke hoeveelheden van kwik, koper, cadmium en PCB's werden toegevoegd, de biergist toch blijft leven wanneer gelijktijdig chlorella gegeven wordt. Ook ontgiftiging van andere zware metalen (o.a. lood en uranium) door chlorella werd aangetoond (15).

Kort na deze onderzoeken met chlorella werden door Biotics Research Corporation uit Texas studies verricht naar een andere chlorophylrijke alge. spirulina. Men kwam tot de conclusie dat het niet de veelzijdige voedingswaarde en nutrientendichtheid van spirulina was die therapeutisch gezien het meest interessant was, maar de rijkdom aan chlorophyl. Met name het aktieve deel uit chlorophyl, de porphyrine-ring, bleek veelbelovende eigenschappen te hebben, waarbij net als bij chlorella een sterke binding (chelatie) van zware metalen gevonden werd. Daarom werd door Biotics Research Corporation via een plantencultuur een chlorophyl-concentraat ontwikkeld dat extreem rijk is aan deze biologisch aktieve porphyrine-ringen.

Het chelerende effekt van porphyrine op zware metalen werd in vitro onderzocht door in vloeistof opgeloste zware metalen voor en na menging met het porphyrinerijke plantenextract te meten (21). De resultaten zijn vermeld in onderstaande tabel, waarbij vooral de zeer effektieve verwijdering van kwik opvalt (-92%), waardoor deze porphyrinerijke chlorophyl-concentraten als therapeutisch hoofdmiddel in aanmerking komen voor behandeling van de veelvoorkomende kwikbelasting van het lichaam als gevolg van amalgaamvullingen van het gebit

Het chelerende effekt van porphyrine op zware metalen
oorspronkelijk
in oplossing ppm
na behandeling
met porphyrine ppm
verschil
Kwik
Arseen
Lood
Cadmium
Nikkel
Aluminium
10
10
20
15
10
20
0,8
1,4
4,8
3,6
3,3
7,0
- 92 %
- 86%
- 76%
- 76%
- 67%
- 67%

Bron: Biotics Research Corporation (21)


Chlorophyl informatie :
Algemeen 1
Algemeen 2
Infecties (Engelse text)Amalgaam
Postbus