Info over STARRALSIX TARWEGRAS , een krachtig Chlorofyl produkt
 ( Advertentie van sponsor )

  Chlorophyl informatie algemeen 2
Chlorophyl informatie :
Algemeen 1
Infecties (Engelse text)


Een effektieve en goedkope methode van orale chelatie, zoals met genoemd chlorophyl-concentraat, zou een goed en betaalbaar alternatief kunnen vormen voor de EDTA-chelatie. Voor degenen die wel EDTA-chelatie kunnen betalen, zou deze vorm van orale chelatie bovendien een goede overbrugging kunnen betekenen van de perioden tussen de EDTA-behandelingen.(zie waarschuwing betreffende chemische chelatie middelen op AISN )

Ontgiftiging: niet alleen zware metalen

Gebleken is dat de chlorophylrijke algen niet alleen zware metalen aan zich kunnen binden, maar ook andere gifstoffen onschadelijk kunnen maken. Bij een onderzoek in de V.S. werd de giftige kooiwaterstof clordecone aan proefdieren gegeven, die daarna chlorella gevoerd kregen. Chlorella verhinderde de recirculatie van chlordecone en verwijderde het uit het lichaam (16). Aangezien chlordecone sterk verwant is aan PCB's er, dioxine, zouden chlorophylrijke supplementen mogelijkerwijze als een van de zeer weinige middelen kunnen bijdragen aan de ontgiftiging van deze helaas tegenwoordig alom in het milieu voorkomende zware gifstoffen.

In Japan heeft ook de beschermende werking van chlorella tegen stralingen sterk de aandacht getrokken en de produktie van chlorella een sterke impuls gegeven. Zo is gebleken uit een rapport dat in 1950 in Experientia gepubliceerd werd, dat proefdieren die een chlorophylrijk dieet kregen een verhoogde weerstand vertoonden tegen een dodelijke dosering röntgenstraling. Het Amerikaanse leger heeft deze experimenten met dezelfde resultaten kunnen reproduceren (16).

Kanker

Chlorophyl is in staat tot electronenoverdracht en zou daarom als antioxidant kunnen werken en evenals de andere antioxidanten betrokken kunnen zijn bij kankerpreventie. Gebleken is in ieder geval dat chlorophyl het mutagene effekt van carcinogene stoffen kan beperken en het begin van mutaties kan blokkeren (7, 8, 10). Het chlorophylrijke gerstegras en tarwegras hebben ook een beschermend effekt op het ontstaan van kanker, maar bevatten behalve veel chlorophyl ook veel superoxide dismutase (SOD) en beta-caroteen, zodat het niet zeker is aan welke van deze nutrienten het beschermende effekt te danken is of dat het aan de combinatie ligt.

Spinazie bevat veel nitraat dat in het lichaam via nitriet omgezet kan worden in de kankerverwekkende nitro-saminen, Daarom wordt het regelmatig eten van grote hoeveelheden spinazie afgeraden. Spinazie bevat echter ook overvloedige hoeveelheden chlorophyl en carotenoiden, die juist een anticarcinogene werking hebben (spinazie bevat 3x zoveel carotenoiden als wortelen; weliswaar minder beta-caroteen, maar ook de andere carotenoiden hebben een antioxidant werking).
italiaanse onderzoekers hebben gevonden dat van 5 geteste groentes (spinazie, bloemkool, wortelen, aardbei, sla) spinazie verreweg het beste de nitrosaminevorming blokkeerde. Ondanks het hoge nitraatgehalte van spinazie is uit wereldwijde epidemiologische studies gebleken dat hoe meer spinazie men eet hoe kleiner de kans op het ontstaan van kanker is (9). Het hoge gehalte aan chlorophyl en carotenoiden zal hierbij ongetwijfeld een rol spelen.

Bloedarmoede

Bij onderzoek aan de universiteit van Liverpool is gebleken dat wanneer chlorophyl gevoerd wordt aan proefdieren met bloedarmoede, de chlorophyl gedeeltelijk omgezet wordt in hemoglobine (11). Dit is niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt dat chlorophyl en hemoglobine vrijwel dezelfde struktuur hebben. Beide bevatten als aktief onderdeel de porphyrine-ring, waarvan het enige verschil is dat het bij chlorophyl magnesium bevat en bij hemoglobine ijzer.


Chlorophyl informatie :
Algemeen 2
Algemeen 1
Infecties (Engelse text)Amalgaam
PostbusTop

.