AMALGAAMKWIK VAN UW TANDTECHNICUS MAAKT U ZIEK  Stichting Amalgaamziekte Nederland

Kwikdamp Kwikopname in het lichaam Samenstelling amalgaam Ernstige ziekten Symptomenlijst De gewone dokter Medisch probleem Analyse NL situatie Derde Amalgaamoorlog Skepsis?!
50% ziekten door kwik Kauwgomkauwen Corrosieve stoffen Kwik en EM straling Andere Websites Selenium Lijst met klachten winstgevende Medische Industrie De 'slimme' mensheid Kwikdamp in beeld
Farmaceutische industrie verdient fortuinen aan tandamalgaam

Verpleeghuis verwaarloost gebit ouderen
Het Articaïne probleem

Kort geding tegen kwakzalvers-
vereniging
Symposium over amalgaam in 1999 Radioactieve materialen in de tandheelkunde BBC Panorama:   POISON IN YOUR MOUTH   REALPLAYER VPRO LOPENDE ZAKEN: EEN BEK VOL TANDEN 1994   REALPLAYER JE KAN GEMAKKELIJK ZELF KWIK AANTONEN Koolhydraten met kwik

Merchants of Mass Death
Tandheel-
kundige implantaten

Tanden trekken voor CREMATIE
Al in 1883
 amalgaam-
patiënten

Duizenden ziekenhuis
opnames door bijwerking medicijnen
Dr. Dietrich Klinghardt - Schwermetalle und ihre Wirkung auf die GesundheitReal Media  Windows Media
Amalgaam, de gemakkelijk en vooral snel aan te brengen goedkope tandvulling bestaat gemiddeld voor 50% uit
kwik, dat al bij kamertemperatuur verdampt. Bij lichaamstemperatuur is de verdampingssnelheid een stuk
hoger. De meeste mensen in Nederland hebben minstens enkele vullingen van amalgaam in het gebit. Bij miljoenen
Nederlanders zijn meer dan vier kiezen gevuld met amalgaam.
Er zijn in Nederland anno 2006 150 miljoen kwikvullingen in 'omloop'! 
Adressen van tandtechnici en therapeuten die
het amalgaamprobleem aanpakken
Leest u verder   

Powered by counter.bloke.com
teller 2-05-2002 Powered by counter.bloke.com
                                         Wetenschappelijk artikel over de gevolgen van kwikvergiftiging door amalgaamvullingen
Kwik en het menselijk lichaam Het kwikontgiftingsprotocol amalgaamvullingen:
de erbij behorende ziekten
Adressen tandtechnici en therapeuten die het amalgaamprobleem aanpakken Het standpunt van Prof. Stock in 1929 Algemene Klachten
Het chronische vermoeidheids syndroom
door
dr. J.W. Copius Peereboom
BBC Panorama  (Nederlandse vertaling van'Poison in the Mouth' 11/07/94) BBC Panorama:   POISON IN YOUR MOUTHREAL MEDIA VIDEO Het standpunt van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde NMT
Syptomen bij kinderen Amalgaam in de USA binnenkort verboden? Het standpunt van de Nederlandse ex-minister van volksgezondheid Els Borst
Al in 1883 waren er amalgaampatiënten Het Articaïne probleem Brief van Els Borst aan amalgaampatiënt mevr. de Groot
21 'ervaringverhalen' met kwikvergiftiging door amalgaamvullingen Avro Gezondheidsplein  over Amalgaam Het standpunt  van de Nederlandse Gezondheidsraad
Symptomen bij bejaarde mensen Interview met dokter Armin Niemann Tandarts R.Lamp uit Tilburg beweert dat kwik 'gebonden' is in amalgaam, (een fysische onmogelijkheid)
Het speeksel-onderzoek aan de universiteit van Tübingen het Chronische Vermoeidheids Syndroom CVS, CFS, ME Louis Lewin  "Gifte und Vergiftungen"
Honderdduizenden Nederlanders hebben acht tot twaalf vullingen van amalgaam.
Bij lichaamstemperatuur verdampt kwik 20% sneller dan bij kamertemperatuur.
De kwikdamp wordt 24 uur per etmaal ingeademd en verdeelt zich direkt in het lichaam.
Miljoenen Nederlanders hebben een ernstig gezondheidsprobleem door de
dagelijkse opname van een hoeveelheid kwik die extreem ver boven de (te hoge) WHO 
limiet van 40 µg/dag uitgaat. (Afhankelijk van het aantal vullingen, kauwgedrag en dieet:
veel kauwgomkauwen, roken, hete koffie, fluortandpasta en een groot aantal vullingen
kan de hoeveelheid in het lichaam opgenomen kwik gemakkelijk tot 200 microgram
per dag doen stijgen, dat is dan 5 x de WHO-limiet)
De maximale dosis is voor de Stichting Amalgaamziekte 0 µg/dag (net als voor Prof. Lars Friberg)
Er zijn 3 manieren waarop het kwik uit het gebit in het lichaam wordt opgenomen: LEES VERDER
1/ Kwik verdampt in de mond en is er de oorzaak van dat men sluipenderwijs
vergiftigd wordt door kwikdamp in te ademen. Het kwik verdeelt zich via de longen
en het bloed razendsnel in alle organen net als alcohol, nicotine, caffeïne, cannabis,
cocaïne, heroïne, xtc, etc. Het effect is na stevig kauwen (kauwgom!) vergelijkbaar
met de hiervoor genoemde roesmiddelen.

2/ Via het speeksel in de vorm van kwikionen en via het voedsel dat door het kauwen
met kwik wordt verontreinigd als gevolg van slijtage en corrosie via het maag-darmkanaal.
De corrosie wordt sterk bevorderd door fluortandpasta.
(Fluor is het meest agressieve element dat we kennen)

3/ Direct via de tanden en kiezen: kwik wordt via het tandvlees en tandbot
rechtstreeks in het bloed opgenomen.


Behalve kwik krijgen we kleine porties zware metalen binnen via het drinkwater en
voedsel
en uit de lucht:
lood, cadmium, palladium, zilver, koper, tin, uranium etc.
Soms zijn het kleine stofdeeltjes en soms zijn deze metalen opgelost in zuren en water.
Al deze kleine hoeveelheden hebben een cumulatief (opstapelend) en synergistisch effect
(werken samen). Al deze stoffen ondermijnen de gezondheid: vermoeidheid en een te vroege dood.

Zilver is bekend uit de medische literatuur vanwege de auto-immuunziektes die
het veroorzaakt.

(AUTO-IMMUNZIEKTE IS EEN VERKEERDE TERM OMDAT HET OM EEN
ZIEKTE GAAT DIE VEROORZAAKT WORDT DOOR METAALVERGIFTIGING).

Amalgaam bestaat gemiddeld voor 35% uit zilver.
Het woord zilveramalgaam is een misleidende benaming omdat het voor 50% uit kwik bestaat.
Het juiste woord is kwikamalgaam omdat kwik het hoofdbestanddeel is.
De resterende 15% van het amalgaam bestaat uit wisselende percentages koper, tin en zink.

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke gegevens kunnen we concluderen dat vanaf
1820 miljoenen mensen een onnodig moeizaam leven hebben, chronisch ziek en vermoeid zijn
en vroeg dood zijn dankzij de kwikvergiftiging uit de amalgaam tandvullingen.

Talloze ernstige en minder ernstige ziekten worden veroorzaakt door kwikvergiftiging. Door
de chronische kwikvergiftiging takelen nog steeds miljoenen mensen vroegtijdig af en zijn veel
vatbaarder voor infectieziekten en kanker.
Bekend in de 19e eeuw  -  honderdvijftig jaar later wordt kwik nog steeds
massaal gebruikt. In Nederland wordt per jaar ongeveer vijf ton kwik en drie ton zilver in de
tandheelkunde gebruikt. Hier op is een complete medische industrie gebouwd: ziekenhuizen,
apotheken, farmaceutische industrieen, specialismen en diagnostische apparatuur.
Onbekende aantallen miljarden euro's per jaar gaan in Nederland verloren door ziekten
rechtstreeks veroorzaakt door kwikvergiftiging afkomstig van amalgaamvullingen. De overheden
en de medische inspectie is omgekocht door de farmaceutische corporate moloch die met
alle geweld deze kringloop wil handhaven: grootschalig ziekmaken door kwik, fluor, aspartaam.
Waardoor de verkoop van z.g. "medicijnen" fortuinen oplevert.

Slechts enkelen hebben door dat als gevolg van de chronische kwikvergiftiging de geestelijke en
lichamelijke capaciteiten onnodig achteruitgaan. De mens is zeer vindingrijk om die
verminderde gezondheid ergens anders dan aan kwik  toe te schrijven.Vaak wordt
de leeftijd genoemd: "ik word ouder dus ik word sneller moe en depressief". Dit zegt men
terwijl men net veertig is of dertig of vijftig of zelfs twintig.

De symptomenlijst lijkt overdreven maar deze wordt onderbouwd door onnoemelijk veel
wetenschappelijke gegevens en onderzoeken. Zie de wetenschappelijke web-pagina.

Alle mensen met amalgaamvullingen hebben wel enkele van deze klachten.
Soms loopt men met de klachten van de ene (alternatieve) dokter naar de andere.
Meestal sukkelt men van de ene ziekte in de volgende. Het is voor velen maar moeilijk te
geloven dat een vrouw of een man in een witte jas de oorzaak van die misère kan zijn.
Nota bene een tandarts.
De tanden en kiezen worden geheeld, maar omdat meestal niet gekeken wordt naar de
lange termijn gevolgen voor het biologische systeem wat er aan vast zit (het lichaam), gaat
dit meestal ten koste van de lichamelijke gezondheid.

De gewone dokter of specialist die geacht wordt de mens van de genoemde klachten  te
proberen te genezen wil meestal niet geloven noch onderzoeken of deze iets met
amalgaamvullingen te maken hebben.
    Zij/hij kijkt nooit in de mond van de patiënt. Hoe kan zijn of haar collega, de tandarts, de
oorzaak zijn van de ernstige  toestand waarin de patiënt zich bevindt? Hoe kan die nou diabetes
krijgen of depressief worden van amalgaamvullingen? Er mag ook niet in de mond van de patiënt
gekeken worden omdat de arts dan het gebied van de collega betreedt en daardoor
die collega afvalt. Dat kan niet en dat mag niet.
    Dus kwik is geen oorzaak van ziekte volgens de arts. De dokter zal daarom ook nooit
aan de patiënt adviseren zijn of haar kwikvullingen te verwijderen.

 
Verpleeghuis verwaarloost gebit ouderen
Verstandelijk gehandicapten en ouderen in een AWBZ-instelling hebben veelal verwaarloosde gebitten. De mondverzorging in de instellingen is onder de maat. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid gaat onderzoeken hoe de mondzorg in AWBZ-instellingen kan worden verbeterd.

In AWBZ-instellingen is er weinig gestructureerde aandacht voor mondzorg en tandheelkundige zorg, zo blijkt uit het rapport ‘AWBZ en tandheelkundige hulp’ van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). 
In de instellingen wordt vaak te weinig geld besteed aan goede mondzorg. Als er een tandarts komt, is die vaak maar een paar uur in de week aanwezig. Goede apparatuur is er binnen de instelling vaak niet.

Het verzorgend personeel besteedt veelal te weinig tijd aan mondverzorging en krijgt er ook geen bij- of nascholing in. Gevolg is dat het gebit van mensen die worden opgenomen in een AWBZ-instelling vaak vrij snel na de opname achteruit gaat. 
Minister Hoogervorst wil nu overleg treden met de instellingen en kijken hoe de tandheelkundige hulp en mondzorg kan worden verbeterd.
Binnenlands Bestuur 09-06-2003

NB van SAN: veel ouderen worden dement (m. Altzheimer) door kwik uit amalgaamvullingen,
een onbesproken probleem (taboe)

De arts onderkent niet dat het plaatsen van kwikvullingen in de mond een medisch probleem is.
Het wordt ontkend door vrijwel de totale  medische professie. De redenen voor deze ontkenning
zijn vaak bewuste onwetendheid en misplaatste collegialiteit. Hierdoor kunnen anno 2005 in
Nederland nog veel tandheelkundigen ongestraft op grote schaal amalgaamvullingen in de monden
van kinderen, zwangere vrouwen en jongeren plaatsen. De assistente van dr  Schuurs, die
inmiddels is gepromoveerd van universitair hoofddocent tot hoogleraar, deelt ons mede dat de
ACTA inmiddels (2004-2005) weer teruggekeerd is tot het doceren van het plaatsen van amalgaamvullingen.
De huidige politieke constellatie in Den Haag zal daar waarschijnlijk niets aan doen. Het resultaat
is dat nieuwe lichtingen tandartsen weer vrolijk de volksgezondheid ondermijnen voor het
geldelijk gewin....
We zijn weer terug bij af.

ZIE      VPRO LOPENDE ZAKEN: EEN BEK VOL TANDEN 1994  met REALPLAYER

Bij analyse van de situatie blijkt dat het hele medische systeem wordt gedragen door de gevestigde
belangen. Helaas heeft alleen de patiënt werkelijk belang bij zijn eigen gezondheid. Het medische
circuit heeft vooral belang bij ziekte en dan is een chronische ziekte de meest lucratieve. Vanuit
dit perspectief gezien is de chronische kwikbelasting een soort kip met gouden eieren voor de
'gezondheidszorg' en rotte eieren voor de patient.  Er zijn natuurlijk veel werkenden in de
gezondheidszorg die oprecht menslievend gemotiveerd zijn, die alleen geen besef hebben van
de grote lijnen die in het systeeem een rol spelen.

In het recente verleden (1994 - 1997) zijn in sommige tijdschriften artikelen verschenen
waarin gesuggereerd werd dat de mensen die tegen het gebruik van amalgaamvullingen zijn
afkomstig zouden zijn uit de 'alternatieve hoek'. Men noemt deze tijd wel de 'derde
amalgaamoorlog'. Waarbij men dan denkt aan Prof. Stock die in zijn wetenschappelijke publi-
caties  duidelijk stelling nam tegen het gebruik van kwik in de tandheelkunde.  Die publicaties
uit 1926 worden dan de 'tweede amalgaamoorlog' genoemd. De 'eerste amalgaamoorlog'
werd in de USA 'gewonnen' door de American Dental Association in 1859 met een tot op
de dag van vandaag volgehouden pleidooi voor amalgaam. (zie het artikel in Faseb)
Met name het NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
trok in 1997 fel van leer tegen 'aktiegroepen'  zoals Gezond Gebit Zonder Kwik.
(Zie de web-site van de NMT).
De heer Schuurs, wetenschappelijk hoofddocent van het ACTA (Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam),  maakte in 1997 witte vullingen verdacht  om op deze wijze
de amalgaamvullingen te promoten. De witte vullingen hebben inderdaad ook nadelen:
tijdens het aanbrengen komen giftige stoffen vrij, maar bij een deskundige tandarts komen
na goed doorharden nauwelijks meer gifstoffen vrij. Het is dus verstandig om  het plaatsen
van een vulling met composiet of glasionomeer te controleren of men een dergelijke vulling
goed verdraagt en na het plaatsen enkele weken te ontgiften met chlorofyl.
Amalgaam gaat i.t.t. composiet 24 uur per dag,  jaar in jaar uit door met het verdampen van kwik.

In 1996 verscheen in het blad 'Skepsis' een artikel onder de titel 'Kwik in je mond
De vermeende gevaren van amalgaam' vol met onwetenschappelijke uitspraken zoals b.v.:
"Amalgaam wordt al zo lang en zo veel gebruikt, maar toch hebben tot nu toe noch tandartsen,
noch hun assistentes of patiënten duidelijke ongewenste bijwerkingen ondervonden".
    Dit is een pertinente leugen. Het artikel staat vol met 'eigen onderzoek' dat onmiddellijk is te
weerleggen met enige kennis van de medische literatuur. Al in de 19e eeuw verschenen artikelen
in medische vakbladen over patiënten door vergiftiging van amalgaamvullingen. In 1971 werd
de dood beschreven van een tandarts-assistente. Verder zijn in de medische literatuur diverse
artikelen van voor 1996 te vinden over de gevolgen van amalgaamkwik.
Dat een dergelijk slordig en slecht onderbouwd artikel in het blad Skepsis kan verschijnen zegt
veel over de kwaliteiten van de redaktie van dit blad. Zij zou er goed aan doen de naam van
het blad eer aan te doen en wat skeptischer naar de eigen artikelen moeten kijken.
De redaktie is kennelijk de mening toegedaan dat alles wat een hoogleraar schrijft niet behoeft te
worden getoetst aan de gangbare wetenschappelijke kritiek. Het doorslaggevende argument dat
amalgaamvullingen goedkoop zijn en snel aan te brengen als economisch principe wordt niet genoemd.
De laatste jaren wordt weinig meer vernomen van het 'pro amalgaam standpunt'.

Een logisch gevolg van het bovenstaande is dat  wel 50% van de ziekten die
beschreven zijn in de medische studieboeken toe te schrijven zijn aan kwik uit amalgaamvullingen.
In ieder geval is er een link met de meeste ziekten waarbij geen duidelijke oorzaak kan worden
aangegeven.
Ook een groot aantal kinderen is de dupe. Van de specifieke klachten bij kinderen is ook
een lijst op deze internetpagina. De combinatie van kwikvullingen met gouden kronen en/of met
bruggen van palladium, titanium, roestvast staal etc. verergeren de klachten dramatisch. Wortelkanaal-
en wortelpuntbehandelingen met kwik verergeren de klachten eveneens zeer sterk omdat
dan het kwik rechtstreeks in het tandbot wordt geplaatst. Ook zonder dat er kwik gebruikt wordt
is een dergelijke conserverende behandeling volstrekt af te raden.(Zie Weston Price, The Price
of Rootcanals)Kauwgomkauwen is een zeer riskante bezigheid als men amalgaamvullingen in
de mond heeft. De hoeveelheid kwik vermeerdert dramatisch in het speeksel. "Gezond voedsel'
waar veel op gekauwd moet worden is sterk te ontraden als men amalgaamvullingen in de mond
heeft. Het gebruik van corrosieve stoffen zoals cola en andere frisdranken, koffie, sigarettenrook,
thee met looizuur vermeerderen de kwikafgifte. De electromagnetische straling van een
computermonitor vermeerdert de corrosie van het kwik, waardoor veel beeldbuiswerkers in
de WAO belanden met burn-out syndromen.
Het omschakelen naar TFT en LCD schermen vermindert de amalgaamcorrosie.
De lijst met klachten en symptomen is niet kompleet. De connectie ziekten/amalgaamvullingen
is eenvoudig en  logisch te beredeneren. De tandartsen (cq NMT) zouden voor de rechter
eens moeten aantonen dat het kwik uit de amalgaamvullingen deze ziekten niet veroorzaakt.
Niet de patiënt moet aantonen dat door kwik deze ernstige ziekten worden veroorzaakt.
Hans de Jonge
copyright 1991-2008 stichting amalgaamziekte nederland
Stichting Amalgaamziekte Nederland (SAN)

E-mail: info@amalgaamziekte.tk
(bijgewerkt 16 april 2008)
De Nederlandse ex-minister van volksgezondheid Els Borst ( Bomhoff  deed het al even slecht en
anno 2006 ziet het er zeer somber uit wat betreft het verbod op kwik in de tandheelkunde met een VVD minister
Drs. J.F. Hoogervorst die als een kip
zonder kop op de verkeerde zaken bezuinigt)
Lijst met ziekte-symptomen veroorzaakt door amalgaamvullingen

http://www.holistic-dentistry.com/artamalgam.asp
Louis Lewin (1850-1929), a world-famous toxicologist whose textbook, "Gifte und Vergiftungen"  is still in print, more than 70 years after his death(!). 

Below I am quoting from the 1962 edition[2]: 

             "From amalgam fillings, especially copper amalgam, the metal may be released into the oral cavity, or may in some form or  other reach the dental cavity, and be absorbed by the circulation, giving rise to a chronic intoxication. 

Apart from local oral  lesions, this manifests itself in a great variety of disturbances of bodily organs, particularly as a loss of normal functions of  the brain and nervous system. Such disturbances are not always due to an increased sensitivity to mercury. 

Ever since the beginning of this century I have not only taught this in my lectures, but I have drawn the consequences of this knowledge when amalgam-bearing people came to me with obscure symptoms of nervous illness.

I then always recommended the removal of such fillings, which resulted in improvements, even in professors [footnote: I informed Prof. Stock about these things, and he regained his health]."


LINKS:

Engelse link    1 en 2
Belgische link
Duitse link
  en http://www.microtrace.de/
Nederlandse link-1Nederlandse link-2
The Albuquerque Clinic - Heavy Metal Toxicity Info USA link

Prof. Stock 1926
Lead and the brain
Pro-amalgaam in België
http://www.milieuziektes.nl/
Stichting MeldpuntenNetwerk Gezondheid en Milieu

http://www.amalgam.se/imva.html

Merchants of Mass Death
(Medical Insanity)
http://www.amalgam.se/imva.html
    The modern medical establishment cannot muster the humility and the clearness of perception
to admit it is tragically wrong about a few key subjects. Thus, humanity is doomed to experience
an epidemic of suffering and pain that no virus can compete with. The medical elite of the world
would keep us in fear of viruses, but in truth, the medical establishment itself is the virus that has
replicated itself beyond control. The medical system is hurting and killing more people than any
virus yet the Centers of Disease Control in Atlanta (CDC) and the Federal Food and Drug
Administration (FDA) in Washington are not concerned. The CDC sponsors a system of medical
deception and terror but deflects attention by hiding behind the fear it generates of viruses.[i]


Millions of people in America and beyond are dying from preventable
diseases that only continue to exist because life-saving information
about the true causes and cures is being purposely withheld from us
for one reason only - financial gain for the Pharma Cartel. [ii]

                                                                                                Dr. Matthias Rath   The obsession the CDC has with viruses is not rational, not substantiated by science, and ignores the inherent wisdom of naturopathic, oriental and ayurvedic medicines that clearly understand that a healthy immune system will defeat the most virulent virus. This knowledge explains why, for instance, the vast majority of people easily recover from Hepatitis B. According to Dr. Carolyn DeMarco, almost 95 percent of adults infected with the Hepatitis-B virus (HBV) will completely recover. And in the future, experiments with medicinal levels of Vitamin C will perhaps show that natural substances that boost immune function can take care of a great part of the remaining five percent. The CDC though will never conduct such experiments for it does not want to know the truth. It prefers a vaccine that is known for its extraordinary ability to send both children and adults to the hospital. It is known that children under the age of 14 are three times more likely to suffer adverse effects -- including death -- following the hepatitis B vaccine than to catch the disease itself.

Why has not anyone come up with a vaccine
to protect us from the medical establishment?

    What is one to say in the face of the gale wind of medical ignorance? How does one express the truth in a way where closed minded people listen and get the idea? Many basic scientists, researches and medical doctors have taken the route of cold rational confrontations presenting scientific data and medical reason to the establishment only to have it flushed down the toilet. Humanity is now trapped by a monster killing machine that calls itself medicine and the true freedom fighters of today are rebelling in the name of the liberty to stand outside its avalanche of ruin.Pharmaceutical terrorism defines medical insanity,
a practice and way of being that has no place
in an evolved civilization or culture.    Here lies the most basic and tragic error and insanity of medical science, the support it gives to pharmaceutical terrorism. When doctors, nurses and dentists become instruments of terror we have a betrayal of trust, a callousness of being, a twisting of humanity that is insane. This choice of the allegory of viruses is actually no allegory at all because:There is no virus that can compete with
iatrogenic provoked death and disease.    It all goes back to early capitalism and the lust greed for power and money. It was first expressed in the sugar and slave trade and then later in the chemical industry which gloated on the possibilities of pumping huge amounts of its products into the food chain. In preservatives, pesticides and herbicides profits beyond reasonable dreams were in the offering and it mattered not to the industrialists whether or not they were in the process of creating the greatest killing disease generating machine in history. When certain key industrialists took over medicine in the United States and Germany they cemented medical thought with a myopic eye that had no ability to perceive that  human beings were vulnerable to poisoning and in fact were being poisoned by the chemical, petrochemical, and then the pharmaceutical industries. The end of this lust greed for profit is represented by the following facts: In 2001, the combined profits of the 10 drug companies in the Fortune 500 was $35.9 billion, which is more than the profit of all the other 490 Fortune 500 businesses put together (or $33.7 billion).New York City, September 11, 2001. Almost 3,000 innocent people
died in this tragedy. The same number of people dies every ten days
from side effects of prescription drugs in the United States alone.
                                                                                                   JAMA
                                                                                  Journal of the American Medical Association    There is no virus nor has there ever been one that is as dangerous to humanity as these basic industries. Yet the CDC publishes no warning and the FDA offers no protection against the real health threat to the public. In fact both federal agencies are married and are in bed with these industries. Traitors to humanity in the worst way possible, they are the creators of a Matrix type of consciousness keeping the public as asleep as possible to the massive poisoning that has been going on for a century or more. Scaring the public with desperate fear of things no one has ever seen, tiny viruses, the demons, the surges of humanity. It’s all a simple magical trick, a diversion, a slight of the hand. HIV is a perfect example. No one has ever seen HIV nor proven it as the cause of AIDS, nor does the HIV exam test for the HIV virus. The CDC’s obsession with viruses blinded it from examining the obvious causes of immune system destruction in the homosexual population in America and the different causes in Africa’s population today. These people have been able to create hysteria and religious type beliefs about a retro-virus when the leading expert on the subject, Dr. Peter Duesberg, of UC Berkeley, has been saying for years that HIV doesn't attack the immune system, doesn't cause AIDS, and is in fact harmless. Part of the insanity that medicine has become is seen in its power to project blind beliefs and irrational fears. The other insanity that damns medicine into the area of irrational mumbo jumbo is its almost total disregard for basic science and scientists. We see this in the mercury story and in any story that has anything to do with chemical toxicity. In fact, the name “quack” originates from “Quecksalber”, someone who is using mercury ointments to treat disease.    In 1915 Hooker Electromagnetic began massive production (8,200 tons per year) of chlorobenzene, a main component of DDT, and Dow Chemical began large-scale production soon after. It took many decades before the health officials began to understand what was let loose into the environment and the serious damage that was done to hundreds of thousands of people. When DDT was banned from the United States by the EPA in 1972 the chemical companies, not caring about people as they do, simply shifted marketing and shipments to third world countries. Corporate capitalism at its worst easily rivals the worst we ever saw in communist or fascist regimes, it just packages its atrocities in consumer oriented wrappings using millions and billions in advertising, marketing, propaganda, and the out and out buying of doctors, governments and politicians. The pharmaceuticals today budget over 150 million a year just for lobbying officials in Washington DC. And wouldn’t you know it, even though DDT was banned, the FDA allows chlorobenzene to be used in products like room deodorants and medicine has nothing to say about it.    Aspartame is a government approved poison that many believe to be safe enough to add to children’s vitamin C tablets. Found today in more than seven thousand products it is also the most complained about substance in FDA history. The high volume of adverse reactions has prompted the FDA to list 92 symptoms, including death, associated with the use of aspartame. How diet soda and many other products became a poison is a story of pharmaceutical and government sponsored terrorism whose shame will echo down the centuries. Most of us remember Thalidomide which caused at least 16,000 fetal deformities: 6,000 of which failed to survive. “The disaster was entirely down to the huge differences between the various laboratory animal species and humans. JAMA tells us that man is 60, 100, 200, 700 times, respectively, more susceptible to the fetal-deforming effects of the drug than the mouse, rat, dog and hamster. The drug's makers were never prosecuted on criminal charges,” reports Dr. Pat Rattigan. Again the medical establishment was asleep and did not see the disaster coming with thalidomide and it is asleep at the helm today with the aspartame situation.    Aspartame, whose production in 1982 was 370 tons, by 1995 had risen to 13,140 tons, according to legal exhibits in the case of Holland Sweetener Co vs. NurtraSweet. Dr. Russell Blaylock, an eminent neurosurgeon wrote Excitotoxins: The Taste That Kills to highlight the danger of aspartame and MSG and Arthur Evangelista, former FDA investigator says, ‘What I can tell you regarding toxicology, histology and biochemistry is that aspartame is neurotoxic. It’s components easily transcend the blood-brain barrier, interfering with normal nerve cell function. This affects the glutathione and calcium mechanisms in place, destroying nerve cell integrity. The methanol then breaks down into formaldehyde-formic acid components, which denatures/mutates the DNA.” And they put this in children’s products. What is the appropriate word to describe people of the white cloth (health officials) who let loose and continue to allow such chemicals into the food chain? This competes with the Islamic and Chechen terrorists who invade schools resulting in terrible deaths of children. We cry for the children lost there but do we cry for what the pharmaceutical and chemical companies are doing to children all over the world?   The above stories represent only a fraction of chemical and pharmaceutical nightmare that afflicts mankind. The chemical companies know no limits and even put poison (fluoride) in the water supplies in many places and most doctors and dentists support and sustain such practices. Allopathic medicine has not the basic intelligence to understand that chemicals produced by industry are hazardous to human health. The rank and file doctors do not want to admit this for they prescribe toxic drugs that hurt and kills people on an every day basis. Properly prescribed medicine kills approximately 106,000 people per year in the US according to Dr. Barbara Starfield whose work was published in the New England Journal of Medicine. Chemical ignorance is the basic problem of modern medicine and doctors are taught this not only in medical school but every week by drug detail personnel.    The bulk of humanity is asleep about all of this and does not understand that there is an accumulative effect for each toxic compound ingested and a synergetic multiplying effect of many dangerous compounds converging to destroy the integrity and balance of human biochemistry. Whether through food containing preservatives and pesticide residues, air and water pollution, fluoride added to the water, mercury in vaccines and in the amalgam fillings in our teeth, genetically altered food, pharmaceutical drugs, house hold chemical products, or artificial food additives like aspartame, the toxins mix and accumulate destroying health year by year as they weaken the genetic pool. The majority of consumers see not the tragedy - nor the inherent pharmaceutical and chemical terrorism.In reality the CDC and the FDA are viral infections
that only a complete investigation leading to
organizational death or long jail sentences will cure.    The CDC and the FDA will be in big trouble the day people begin to listen to the many scientists and doctors who are shouting their warnings. If the American people were ever to wake up and demand justice, a lot of people would spend the rest of their lives in prison. The greatest form of terrorism happening in clinics and food markets around the world needs to be resisted and protested against. Organic farmers and consumers have known a great part of this story for decades but these past twenty years has seen a quantum leap in the quantity of toxins like mercury and aspartame being thrown at the young. Crimes against the children should hold the biggest penalties, the longest prison sentences. The world has never known such indecency for never has there been such a sustained campaign to poison the world’s children. Insanity is the appropriate word, and unfortunately it is more prevalent in humanity then any of us want to think. The medically insane are the most dangerous people who walk the earth. As it was in Nazi Germany it remains. Doctors hold the position and the technology to be the greatest conveyers of death and torment. The pharmaceutical companies have made it a point to make sure that this remains so. As these companies were in the Nazi era, sixty-five years ago, building and administering concentration camps like Auschwitz (IG Farbin, now known as the Bayer Aspirin Co),  they remain today, merchants of mass death.--------------------------------------------------------------------------------

[i] TenPenny, Sherry. As predictable as the return of yellow school buses and Monday Night Football, the arrival of fall also brings the first fearful chatter about the approaching flu season. But this year, there is a twist: The Centers for Disease Control (CDC) has devised a portentous new blueprint to ensure the economic success of this season's flu vaccine.

Concerned over data documenting that almost 65 percent of the people surveyed in 2003 did not receive the flu shot -- including nearly 47 percent with chronic illnesses and 78 percent of children ranging in age from 6-23 months -- a new strategy has been devised. The plan was fully disclosed in the 51-slide communiqué, "Planning for the 2004-05 Influenza Vaccination Season: A Communication Situation Analysis," prepared by Glen Nowak, Ph.D., associate director for communications at the National Immunization Program.

The most important part of the program, "The Seven-Step Recipe for Generating Interest in, and Demand for, Flu (or any other) Vaccination," is designed to methodically manipulate the general public. Language within the presentation reveals the intent of the government and their drug company "partners" to use major news media (newswires, TV) to send scheduled, fear-based messages in an attempt to convince the unsuspecting public that not only is the flu shot necessary, but to motivate them to demand it. This will amount to millions of dollars of free advertising for flu vaccine manufacturers.

A Synopsis of the CDC criminal plan (in concert with FDA malfeasance)

Step 1: Start discussing the flu at the beginning of the "immunization season."

Posters, fliers and media campaign materials are generally mailed to public health departments and healthcare provider offices in mid-August, "planting the seeds" in the minds of patients so that they request the flu vaccine when it arrives.

Step 2: The media will begin to make pronouncements that the "new" influenza strains anticipated this year "will be associated with severe illness and serious outcomes."

Right on cue, the government announced on Aug. 25, that it is "preparing for world's next big flu outbreak." A report released to the Associated Press suggests that a bad flu season could kill up to 207,000 Americans. To fuel the hysteria, the CDC and Department of Human Services announced that they are issuing a joint "Pandemic Influenza Response and Preparedness Plan" which will stress "ways to speed up vaccine production, limit the spread of a super-flu, and care for the ill."

Step 3: The buildup will continue through the early fall, as local and national "medical experts and public health authorities publicly (e.g., via media) state concern and alarm (by predicting dire outcomes) -- and urge influenza vaccination."

Here's one example: "We know we're going to have a pandemic because, historically, we're overdue for one," said Neil Pascoe, epidemiologist in the infectious disease division of the Texas Department of Health. "When it happens, it's going to be huge. It will be global, and everyone is going to be affected ... it could be terribly fatal. Imagine 4 million Texans [becoming] infected, and 20 percent of them die."

Be prepared for many similar statements in major newspapers and on national TV stations as the weeks progress.

Step 4: Reports from medical experts will be used to "frame the flu season in terms [that will] motivate behavior." Language to be used will include "very severe," "more severe than last or past years" and "deadly."

Last year, there were 1,026 messages sent via the media between September 21-28. Some of the phrases the media used included, "This could be the worst flu season ever," "The flu kills 36,000 people per year" and "The flu shot is the best way to prevent the flu." Even though less than 175 people actually died from influenza in 2003, anticipate exponentially more messages regarding the "deadly flu" will be pushed through the news media this year.

Step 5: Continue to release reports from health officials through the media that influenza is causing severe illness and/or affecting lots of people "helping to foster the perception that many people are susceptible to a bad case of influenza."

Step 6: Give visible, tangible examples of the seriousness of influenza by showing pictures of ill children and affected families who are willing to come forward with their stories. "Show pictures of people being vaccinated, the first to motivate, the latter to reinforce."

Step 7: List references to, and have discussions regarding, the influenza pandemic. "Make continued reference to the importance of vaccination."

The language used to describe Steps 5, 6, and 7 was taken directly from Nowak's presentation. This should leave little doubt the government intends to use the media to create hysteria that will increase the demand for a pharmaceutical product.

Vaccine manufacturers often cry the blues about revenues lost by producing vaccines. However, last year, Chiron, one of the two largest vaccine manufacturers, made 38 million flu shots, accounting for nearly $230 million in revenue. And even though sales of FluMist, the intranasal flu vaccine, reportedly "failed miserably," the company still marked $33 million in revenues from sales of the product. Not exactly the stellar returns

MedImmune had hoped for, but clearly revenues were made.

Health officials are expecting that, through the publicity generated by last year's flu hype, coupled with a carefully planned and implemented new strategy, record numbers will seek vaccination this year. Perhaps, understanding the tactical maneuvers of the "CDC-Big Pharma-Media" partnership will result in another "bust" year for the flu vaccines.Sherri J. Tenpenny, D.O. is a nationally renowned and respected vaccine expert. In August 2002, I hosted a timely and important teleconference featuring Dr. Tenpenny to discuss the real dangers of vaccines and how you can legally avoid them. "The Danger of Vaccines, and How You Can Legally Avoid Them" audio tape, a professionally recorded 90-minute cassette available in my "Recommended Products" section, presents that full conference.[ii] What Dr. Rath is talking about above is that Vitamin C is a vital nutrient that plays a role in preventing many disease states including heart disease, stroke and even cancer. Recently Steve Hicks PhD and Hilary Roberts PhD, pharmacology professors of the University of Manchester in Britain, have published a book entitled "Ascorbate - The Science of Vitamin C" and they would sustain Dr. Rath and his conclusions.

De Belgische moleculaire psychiater Michael Maes heeft een kort geding aangespannen tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij, dat op 7 december te 10.30 uur in Amsterdam zal dienen. Maes spande het kort geding aan nadat hem ter ore kwam dat hij er de oorzaak van was dat de Universiteit Maastricht in september 2005 werd genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2005, omdat zij niet tegen Maes’ alternatieve praktijken optrad. Zich nadrukkelijk afficherend als hoogleraar te Maastricht maakte Maes zich in zijn drie Belgische privé-praktijken schuldig aan het claimen van grote successen bij de behandeling van nauwelijks te genezen aandoeningen als fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en burn out, aan het toepassen van nutteloze therapieën als acupunctuur, chelatietherapie, voedingssupplementen als visolie en diëten, daarbij steunend op niet gevalideerde diagnostische methoden als de MELISA-test, HPU-test en de Pharmanex-biofotonen scanner. Hij werkte ook nauw samen met de niet onomstreden Vera Stejskal, die beweert dat veel psychisch leed en chronische ziekten voortkomen uit amalgaamvullingen in het gebit. Na zijn strafontslag aan de UM medio 2004 bleef Maes zich uitgeven voor professor te Maastricht.

Hoewel de Vereniging de nominatie van de UM inmiddels ongedaan had gemaakt – Maes bleek te zijn ontslagen - komt Maes nu met zijn kort geding, waarin hij met name rectificatie vordert, een verbod om hem in de toekomst in verband te brengen met kwakzalverij en een (aanzienlijk) voorschot op de schadevergoeding waarop hij aanspraak maakt.
(Deze cynische tekst is van de aangeklaagde kwakzalversvereniging)


Duizenden ziekenhuisopnames door bijwerking medicijnen

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM - Ieder jaar belanden naar schatting twaalfduizend patiënten in het ziekenhuis door vermijdbare bijwerkingen van medicijnen. Opnames kunnen worden voorkomen als artsen onderling beter overleggen of het medicijngebruik met de patiënt bespreken.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De vermijdbare bijwerkingen betreffen vooral bloedingen die worden veroorzaakt door antistollingsmiddelen en een te lage hartslag en bloeddruk door medicijnen voor hart- en vaatziekten.

Het onderzoek toont aan dat in 2003 tenminste 36 duizend patiënten in een ziekenhuis terecht kwamen als gevolg van de bijwerkingen van medicijnen. Volgems de onderzoekers was ongeveer eenderde daarvan vermijdbaar. Vooral ouderen lopen een verhoogd risico op fouten.

De onderzoekers pleiten voor de invoering van een landelijk patiëntendossier en voor een betere communicatie tussen huisartsen, apotheken en ziekenhuizen.

VK 08-06-06

'Tanden trekken voor crematie'


KORTRIJK - De burgemeester van het Belgische stadje Kortrijk wil de tanden en kiezen laten trekken van doden voordat die worden gecremeerd. "Dat komt de volksgezondheid ten goede", zegt burgemeester Stefaan De Clerck in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws van woensdag.
Crematorium-HG

In de oude vullingen van tanden zit veel kwik. Die komt bij de verbranding in de lucht. "We kunnen kwikfilters plaatsen, maar moeten ook overwegen een stap verder te gaan om de uitstoot uit te schakelen", zegt de burgemeester.

De Clerck laat een studie doen met het oog op een nieuw groot crematorium dat in 2009 open moet.

ZIE OOK:

07/11/2007 Rechter straft tandenrovers
http://amalgaamziekte.tk