Stichting Visie is opgericht in 1968 teneinde het Nederlandse Overheidsbeleid in alle facetten te ondersteunen, waardoor anno 2009 opnieuw het intellectuele debat begonnen kan worden
PESSIMISME VAN HET INTELLECT   EN   OPTIMISME VAN DE WIL
klik op dit logo om het standpunt van de
Nederlandse Regering  over de oorlog
tegen Irak zichtbaar te maken
oor reactie/bijdrage:  E-mail: stgvisie@xs4all.nl   ( vermits doorwrocht )   bijgewerkt op  28 augustus 2014

Powered by counter.bloke.com
start teller 22 maart 2000
Verarmd uranium: EEN PROBLEEM VOOR DE EEUWIGHEID
 LIBANON 2006   GAZA    GENOCIDE IN DARFUR
 Willem Oltmans:
bekijk hier enkele van zijn boeken
KLOKKENLUIDERS IN AMSTERDAM

Experimenteel inenten van zwangere vrouwen met griepvaccin is illegaal

ROKEN-IS-Z”””-2,2-MILJARD-ACCIJNS
Eternal Treblinka:
             click to visit

http://www.handsoffiraqioil.org/MH17 Verontschuldiging aan president Putin

Dutch Intellectuals Apologize to Putin
for Lies on MH17, Syria, Ukraine...

Troonwisseling kostte burger 50 miljoen

Nederlandse rechtsstaat is onwettig sinds 13 mei 1940
 - 13 jaar 911
 11  september   2013:  13 jaar na de aanslagen in New-York wat weten we ervan? Waren het Ťcht die 19 moslims? Er is nog steeds geen enkel bewijs.
 - Aanslag in Oslo

  OSLO 2011 en de eerlijke leugens
- Sloop van de Twin Towers =
'controlled demolition'


DAVID RAY GRIFFIN  - 
LECTURE  ABOUT THE FACTS OF 11 SEPTEMBER 2001  8/9/06
- Obama en Bush

9/11: OBAMA & BUSH WILLEN ALLEBEI GEEN ONDERZOEK NAAR 9/11
- Twin Towers ingestort?

9/11 - constructief denken voor domoren
THE SECRET HOLOCAUST

 BY EUSTACE MULLINS
- De Kleren Van De Keizer

(Visie op de na september 2001 wel heel snel groeiende informatiekloof tussen de oude media [krant,tv] en het internet.)
- overheidsTAKEN
(Visie op de 10 eisen waaraan de regering van een land minimaal MOET voldoen)
 - Art, Truth and Politics

 (Harold Pinter's Nobelprize Lecture 7 December 2005)
 - NEDERLAND DISTRIBUTIELAND

 (Visie op de gevolgen van ongelimiteerd vervoer)
 - Nederlandse "regering"

 (Visie op de Nederlandse regering, bestaande uit de fractievoorzitters van de regeringspartijen)
 - Vuurwerkramp Enschede

 (Visie op de waarschijnlijke opslag van duizenden afgekeurde landmijnen van Eurometaal)
 - Waarom Nee gestemd?
 (Visie op het Referendum voor het verdrag voor de Europese 'Grondwet')
 - Terugtredende overheid
 (Visie op de gevolgen van de "kwijnende overheid")
 - Het Intellectuele Debat
 (Visie op het intellectuele debat in Nederland)
- Geheime genootschappen

 (Visie op het stempel van Vrijmetselaars en Rozekruisers op de Haagse politiek)
 -  Domheid

 (Visie van Dietrich Bonhoeffer op de onmogelijke bestrijding van de DOMHEID)
  - The Secret History of the USA

 (Visie op de USA, uitsluitend gesticht ten behoeve van criminelen, zich noemende 'ILLUMINATI'
 -  Ethiek & Wetenschap
.(Visie op de grondslagen van het wetenschappelijke mensbeeld)
- Mag NL oorlogvoeren  in Afghanistan?

(Visie op de WETTELOZE moordpartij op Afghanen door Nederlandse commando's gevolgd door "Kamp Holland" in URUZGAN in AFGHANISTAN)
 - 'Verarmd'  Uranium
 - 'Depleted' Uranium

(Visie op het overheidsbeleid inzake de Bijlmervliegramp )
(visie op het gevolg van misdadig militair misbruik van nucleair afval in Irak)
- Ioniserende straling

(Visie op het opportunistische gebruik van stralingsnormen door regeringen met het doel de desastreuze aanslag op de volksgezondheid door atoombommen en -centrales te verdoezelen)
 - Dentaal Amalgaam
(Visie op de gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke Volksgezondheid   van het giftige  mengsel zware metalen door de tandarts geplaatst in ons gebit) Zie ook deze Amalgaam-pagina
 - Aspartaam
(Visie op het geknoei van Searle, Nutrasweet en de Federal Drug Administration in de USA om de mensheid het winstgevende hersenvergif aspartaam op te laten eten)
 - Klimaatverandering
 - 
Verkeer  en  beleid

Pentagon tegen Bush:"klimaatverandering zal ons vernietigen"  The Observer 22 februari 2004
 - AIDS - timeline

(Visie op de opzettelijke ontwikkeling van AIDS als een "Populatie Controller")
 -  Mobieltjes
(Visie op het ongebreidelde toestaan van de mobiele telefonie zenders, magnetrons etc 
zonder enig lange termijn onderzoek naar de medische gevolgen
)
 - Pim Fortuyn & de JSF
(Visie op mogelijk verband tussen moord op Pim Fortuyn en de omstreden aanschaf [door Nederland]
van de Joint Strike Fighter)
 -  USA & de Permanente Oorlog
(Visie op de OORLOGS politiek van de Verenigde Staten van Noord Amerika)
IsraŽl  & de  Permanente Oorlog
(Visie op de OORLOGS politiek van de staat IsraŽl)

Antichrist will rule the Zionist New World Order

911 :  the road to tyranny

 (Visie op de recente bomaanslagen en zelfmoordakties in de USA    ALEX JONES   realmedia video)
 911 : collateral damage

  (Visie op Collateral Damage 911 Covert Ops Funding Targeted) de presieze doelen van de 911 aanvallen
Skull & Bones

(Visie op geheime genootschappen als belangrijkste aanstichters van oorlogen en misŤre)
 -  World Trade Centre in  New York
(Visie op 11 september 2001)
 - USA exporteerde
  
gifgas naar Irak

(Visie op de leveranties van biologische- [w.o. anthrax] chemische- en nucleaire wapens aan Irak door USA en Europa) USA met de UK gebruikten in 1991 en in  2003 massavernietigingswapens  tegen Irak
 - Vrouwenmishandeling & Prostitutie
(Visie op de ontoereikende inspanningen van de overheid om de internationale vrouwenhandel tegen te gaan)
 - Mikrokredieten
(Visie op de kleine lening die arme mensen beschermt tegen woekeraars)
 -MesopotamiŽ,Babylon,Eufraat,Tigris
(Visie op de roof en vernietiging van de culturele erfenis van Irak en van de gehele mensheid  )
 - Seroxat
(Visie van BBC Panorama op het antidepressivum dat aan miljoenen mensen over de wereld wordt 
voorgeschreven zonder waarschuwingen tegen de zeer ernstige bijwerkingen)
 - SchengenInformatieSysteem (SIS)
(Visie op het computersysteem dat een aanslag is op de burgerrechten in Europa)
 - Diethylstilbestrol    (DES)
(Visie op het feit dat wereldwijd honderdduizenden vrouwen [en mannen?] worstelen met ernstige gezondheidsklachten omdat hun moeders tijdens de zwangerschap op dubieuse gronden een dubieus kunstmatig oestrogeen te slikken kregen tegen miskramen [dubbel dubieus!]  ) Bij de moeders (van de DES kinderen)  is de kans op borstkanker met 40% verhoogd.
 - Meningokokken-
   vaccin  bevat kwik
    (Thimerosal)

Het meningokokken-vaccin bevat 25 ug/0,5 ml kwik.(thimerosal vaccine) Ook in Nederland wordt geheim gehouden dat diverse kinderen overleden zijn als gevolg van inentingen (o.a. tegen meningokokken) De diagnose is dan wiegedood, epilepsie, anafylaxie, sequela, brachiale neuritis, encefalopathie, chronische arthritis, thrombocytopenische Hib pneumonie, purpura en meningitis. Bij diverse kinderen is tevens aangetoond dat zij autistisch geworden zijn na de vaccinatie met een vaccin dat thimerosal bevat.
 - Fluor
(Visie op de fluoridering van drinkwater in de USA en het geven van fluor aan babies en kinderen)
 - Stralende  toekomst
(Visie op de radioactieve erfenis van de nucleaire [wapen] industrie en de lange termijn gevolgen daarvan op ons voedsel en vervolgens op onze gezondheid).
 - Lijst met 500
    atoomcentrales

(Lijst met de ongeveer 500 atoomcentrales die de wereld "rijk" is Stichting Visie pleit voor onmiddellijke sluiting)
 - Euthanasie
(Visie op de euthanasiewet in  Nederland waardoor aan artsen  een onmogelijk dilemma wordt opgedrongen )
 - C2 deponie
(Visie op het jarenlang ongecontroleerd dumpen van radioactief  afval in de C2 en C3 deponie  op de Maasvlakte)
 - BSE
(Visie op het onverantwoordelijk vage geknoei van de Nederlandse overheid met de Gekke Koeien ziekte en de hospitaal-link Visie op het grove schandaal van de bio-industrie waarbij al decennialang dieren in concentratiekampen worden gehouden )
 - Bouwwereld
(Visie op de bouw (fraude) en  de onmacht van de Nederlandse overheid)
 - Verkeer  en  beleid
(Visie op het verkeers- en milieubeleid van de Nederlandse regering)
- De Plasticplaag

(Visie op de enorme vervuiling die veroorzaakt wordt door plastic waarin bovendien vaak kwik is verwerkt)
 - Joint Strike Fighter
(Visie op de verspilling van 7 miljard euro voor de aanschaf van een verouderd wapen) 'Geen 7 miljard voor JSF' 
 -  Jacht 
(Visie op overheidsbeleid inzake de feodale jacht op uitgezette en wilde dieren)
 - Overheidstaken
 (Visie op de uitverkoop  van basisvoorzieningen  zoals kabels en leidingen, openbaar vervoer,  etherfrequenties, water, gas en electra, post- en telefoondiensten)
 - Radio& televisie
(Visie op de commercialisering van de ether en het tweeslachtige overheidsbeleid)
 - Phenylketonurie
(Visie op de oorzaken van deze stofwisselingsziekte en de  belangenverstrengeling van patientenverenigingen met fabrikanten van dieetprodukten en medicijnen)
 -  Free Juanra!

(Visie op de nog steeds fascistoide mentaliteit van de Spaanse staat}
Hans de Jonge 2002
In de tijd waarin alles om geld blijkt te draaien kan Stichting Visie
uw bijdrage goed gebruiken!

De financiŽle verantwoording w.b. de besteding
van de donateursgelden komt jaarlijks in januari op
deze internetpagina, te beginnen 2001.

DONATEUR  Stichting Visie
Steun stichting VISIE door donateur te worden
giro 1611436  t.n.v. Stichting Visie
Amsterdam ovv 'donateurschap'
(uw adres vermelden op de overschrijvingskaart)

Wij kunnen met de donateursbijdragen informatie verspreiden
en eigen wetenschappelijke metingen laten verrichten, porto- en telefoon-
kosten betalen, expertise inhuren, de website uitbreiden.

Stichting Visie
Da Costakade 158
1053 XD Amsterdam
tel/fax 020 - 6189124
E-mail: stgvisie@xs4all.nl

Stichting Visie
KVK 41210915
Postgiro 1611436 Amsterdam


Powered by ClockBot.com