*      Literatuurstudie 'Verarmd' Uranium door Stichting Visie
        -literatuurlijst
        - onderzoektechnische supplement
        - foto van een aangebrand uraniumgewicht van de EL-AL Boeing, getoond tijdens de Parlementaire Enquete Bijlmervliegramp
        - medische gevolgen van inademen of inslikken van verarmd uranium partikeltjes

LINKS: