In maart maakte President Bush bekend dat de Verenigde Staten het verdrag van
Kyoto definitief niet zullen ratificeren.

Subject:  Persverklaring
   Date:   Fri, 4 May 2001 13:08:40 EDT
   From:  RenatusMaria@aol.com
     To:    stgvisie@xs4all.nl

Stichting Visie

Persverklaring nummer 1 van 04.05.2001

Onderwerp : Kampagne Stop Global Waming !

In maart maakte President Bush bekend dat de Verenigde Staten het verdrag van
Kyoto definitief niet zullen ratificeren. En dat doen ze met een verdrag dat
zoiezo al erg magertjes is. Bush zei niks te willen doen dat de Amerikaanse
economie zou kunnen schaden. Dat moet hij ook wel zeggen, want tenslotte
hebben de grote multinationals Bush geholpen aan de macht te komen door z`n
verkiezingskampagne te financieren.

De verandering van het klimaat is waarschijnlijk de grootste bedreiging voor
het voortbestaan van de mensheid. De Verenigde staten zijn verreweg de
grootste producent van klimaatveranderende gassen. Hoewel het land slechts 4%
van de wereldbevolking binnen zijn grenzen heeft, produceren ze 25% van de
moordende CO2 gassen.

De klimaatverandering is steeds duidelijker te merken. De negentiger jaren
waren het warmste decenium en 1998  het warmste jaar dat er ooit was. In
minder dan 15 jaar zal de gletscher op de top van de Kilimanjaro in Afrika
kompleet weggesmolten zijn. Begin dit jaar heeft de IPCC (United Nations
Intergovernmental Panel On Climatchange) vastgesteld dat vooral de armere
bevolking van de uitwerking die de klimaatverandering zal hebben getroffen
zal worden. Mensen die in hoge mate afhankelijk zijn van landbouw, visserij
en bosbedrijven, maar vooral de bewoners van de laatste oerwouden, zullen
alleen maar kunnen toekijken hoe het milieu, waar ze in en van leven,
vernietigd wordt. Niet alleen daar, overal op aarde zullen er mensen lijden.
Als we nu niets ondernemen, zal de klimaatverandering nog veel vaker stormen,
overstromingen en droogteperioden veroorzaken. De hongersnood in de
ontwikkelingslanden neemt nog meer toe, ziektes zullen overal op aarde
verspreid worden en er zullen gigantiese vluchtelingsstromen op gang komen.

In de tijd dat Georg Bush  nog gouverneur van Texas was, heeft hij de grote
Olie- bedrijven gevraagd, zoals bijvoorbeeld Exxon Mobil (Esso), om een
ontwerp te maken voor een "States Clean Air Act". Ze kwamen met een voorstel
dat de vermindering van milieuverontreinigende stoffen door de bedrijven
zelf, op basis van vrijwilligheid, geregeld wordt. Terwijl Bush dit voorstel
in een nieuwe wet goot, in december 1988, hing tegelijkertijd boven de stad
Odessa - een paar kilometer verwijderd van Bush zijn geboorteplaats - een
grote zwarte gifwolk, die zo sterk was dat de auto`s overdag hun lichten aan
hadden. En Bush is nog niet in het witte huis aangekomen of hij schaft de ene
na de andere milieuverordening af. De president die in de Verenigde staten
door veel mensen "de Toxic Texan" genoemd wordt, heeft volgens de
Demokratiese Senatorin Barbara Boxer " het milieu de oorlog verklaard".

De familie Bush heeft al heel lang een zeer goede relatie met de olie-
industrie. De huidige president  is zijn carriere zelfs in de Olie- industrie
begonnen. Volgens het centrum voor "Responsive Politics" zijn 10 miljoen van
de totale 14 miljoen dollar die de olie- industrie in de verkiezingskampagne
gestoken heeft, bij de laatste verkiezingen naar Republikeinse kandidaten
gegaan. President bush wordt door de meeste grote olie- bedrijven gesteund,
in het byzonder door Texaco,BP (We onderzoeken de rol van BP nog op dit
moment) en Exxon Mobil. Eerst tijdens zijn verkiezingskampagne om Gouverneur
van Texas te worden en later ook voor z`n huidige job als president.

Greenpeace heeft op 05.04.2001 een brief aan de 100 grootste bedrijven in de
Verenigde Staten geschreven. In deze brief worden deze bedrijven naar hun
positie ten aanzien van het Kyoto- verdrag gevraagd en of ze Bush zijn
positie t.a.v. het Kyoto- verdrag ondersteunen. De eerste bedrijven hebben al
geantwoord: Texaco en Exxon Mobil (Esso) hebben zich duidelijk tegen het
verdrag uitgesproken.  Zij willen ook in de toekomst alleen op vrijwillige
basis, en niet door demokraties gekozen regeringen geregelde, maatregelen
nemen om de uitstoot van milieuschadelijke gassen te verminderen.

Hoe serieus we deze vrijwillige verplichting moeten nemen laat een voorbeeld
uit Zuid- Afrika duidelijk zien.  Daar hebben Texaco en Chevron in een
Jointventure onder de naam "Caltex" een raffinaderij in de buurt van
Kaapstad. De lokale aktiegroep "Table View Residents Association" heeft in de
omgeving van deze raffinaderij luchtmonsters genomen en heeft die daarna
laten onderzoeken, nadat ze hadden vastgesteld dat er in de omgeving van de
raffinaderij zeer veel mensen aan astma lijden en over brandende ogen
geklaagt hadden.  Bij het onderzoek ontdekten ze dat er 16 schadelijke
chemische stoffen in de lucht waren. Caltex heeft tot op de dag van vandaag
niet op de resultaten van het laboratoriumonderzoek gereageerd. De Zuid-
Afrikaanse wet (uit het jaar 1965) heeft geen verplicht maximum voor de
uitstoot van schadelijke stoffen , er bestaan alleen richtlijnen waar
bedrijven zich op basis van vrijwilligheid aan kunnen houden.

Als reaktie op de onverantwoordelijke milieupolitiek van president Bush en de
bedrijven die hem ondersteunen in zijn plan om het verdrag van Kyoto niet te
ratificeren, moeten we nu zelf iets ondernemen. Wij ondersteunen de boykot-
oproep van de eerste Wereldkonferentie van de groene partijen en we zullen
deze boykot door akties en bekendmakingen in de media aan kracht laten
winnen. We moeten dit doen, omdat bijvoorbeeld de Duitse Groenen op vragen
over deze oproep, na hun terugkeer van de konferentie, niets meer van de
boykotoproep wilde weten.

Als Bush alleen maar naar de Olie- bedrijven luistert, moeten wij ervoor
zorgen dat de Olie- bedrijven naar ons luisteren !
Stop Global Warming !
Boykot Exxon Mobil & Texaco !

Meer Informatie : www.stopglobalwarming.de.vu
                       stopglobalwarming@ttacke.de

Artikel vertaald uit het Duits door Softwareprogram.

Stop Global Warming !

E-mail: stgvisie@xs4all.nl

Mei 2001

Stichting Visie
KVK 41210915
Postgiro 1611436 Amsterdam