Caffeïne, Nicotine, Alcohol, Kauwgom en Kwik
http://visie.tk
Overheden zijn al eeuwen  bezig  de bevolking in bedwang en rustig
te houden. Oorlogen werden uitgevochten over monopolies in de
drugshandel.
In de 18e en 19e eeuw ging het over Opium, Caffeïne en Theïne, in
de 20ste eeuw over Alcohol, Nicotine, Heroïne en Cocaïne.
De tabaksindustrie is nog steeds machtiger dan overheden en meer dan 35% van de Nederlanders is verslaafd, voornamelijk veroorzaakt door de stiekum bijgevoegde verslavende chemicaliën. Het aantal caffeïneverslaafden is waarschijnlijk het dubbele. Eén op de TIEN Nederlanders heeft een alcoholprobleem. Heroïnejunks, waar de meeste ophef over wordt gemaakt, vormen slechts een zeer kleine minderheid.  Door de dubbelhartige houding van de regering is vanwege de accijnsopbrengst het einde van deze volksziekten nog lang niet in zicht.
Het eenvoudigste controlemiddel is grote delen van de bevolking verslaafd te maken aan één of ander roesmiddel. In China waren rond 1900 meer dan 13 millioen voornamelijk mannen verslaafd aan opium. 
Sommige Chinese regeringen hebben de opiumhandel verboden waardoor een enorme smokkel ontstond waar de Nederlanders, Engelsen en Amerikanen op grote schaal aan mededen. Op Java, Nederlands Indië, waren meer dan 100000 mensen verslaafd aan opium, tot grote winst van het koloniale bewind. De opiumsmokkel in de vorm van heroïne is anno
2005 nog steeds een groot probleem waarvan enkele mensen schatrijk
worden  ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen
wereldwijd.
Na de verovering van Afghanistan door de USA is de cultuur van papaver
ver boven het niveau van voor de Sowjet bezetting gestegen. Het is
waarschijnlijk dat groeperingen binnen de USA voordeel hebben in de
toename van de drugshandel.
Meest eenvoudig is het om iets in het drinkwater te doen
waardoor de overheid minder last heeft van opstanden en molest.
Door de Duitsers is in krijgsgevangenkampen fluor in het
drinkwater gedaan om uitbraakpogingen de kop in te drukken. De
krijgsgevangenen werden daarvan moe en lusteloos. Opvallend is
dat fluor nu wordt gebruikt in anti-psychotica en in veel landen
in het drinkwater wordt gemengd, z.g. tegen tandbederf. In
werkelijkheid is het de bedoeling mensen indolaat te maken
waardoor men niet goed kan denken. Fluor wordt op grote schaal
in de USA aan het drinkwater toegevoegd met als bijkomend "voordeel" dat de industrie van een schadelijk afvalproduct verlost
 is. Hetzelfde geldt voor de voormalige Sowjet Unie.
Iets minder eenvoudig uit te leggen is het gebruik van kwik in de tandheelkunde n.b. ingevoerd uit China. Kwik in tandvullingen geeft een permanente lage graad van vergiftiging in het lichaam waardoor de gezondheid zodanig wordt aangetast dat de slachtoffers meer met het eigen lichamelijk en geestelijk functioneren bezig zijn dan dat men zich zou kunnen bemoeien met de opgeving. Met de invoering van kauwgom na de 2e wereldoorlog werd het negatieve gezondheidseffect van tandheelkundig kwik nog eens enorm versterkt. Talloze mensen zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw vroegtijdig overleden en geestelijke en lichamelijk afgetakeld door een occulte kwikvergiftiging.
Caffeïne, Nicotine, Alcohol, Kauwgom en Kwik
http://www.santodaime.nl/juridisch/index.html

klik op de foto

Amalgaamvulling