ICP-MS  of SI-MS? De meeste instanties maken gebruik van de Inductivily Coupled Plasma Mass Spectrometer om de contaminatie met verarmd uranium partikels te meten.

Dit instrument heeft een groot nadeel: onder de 1 ppm concentratie uranium kan het instrument de isotopen U235 en U238 niet van elkaar onderscheiden, waardoor niet aangetoond kan worden dat het stofmonster verarmd uraniumbevat.


Het US leger heeft daarom ook in Koeweit op geen enkele plaats verarmd uranium aan kunnen tonen, behalve vlak naast een met uranium munitie vernietigde Iraakse tank. Dit is een truc die door bijna niemand wordt doorzien.

In 1993-1994 zijn door OMEGAM en de Vrije Universiteit in de Bijlmer grondmonsters geanalyseerd met de ICP-MS.

Geen enkel spoor verarmd uranium werd gemeten.

Logisch, want de door het bluswater verontreinigde grond was allang verwijderd en afgevoerd. Bovendien was het instrument (ICP-MS) helemaal niet in staat in lage concentraties verarmd uranium de verschillende isotopen aan te tonen.

Met deze uitslag is de bevolking 'gerustgesteld' en om de tuin geleid.
Niemand weet immers iets van meetinstrumenten af.
De mensen die wel deskundig zijn (zoals de mensen van het ECN, TNO, RIVM en IRI) houden hun mond of het kan hen niet schelen.
Bovendien twijfelen zij aan het gevaar van alfa-stralers.  De ICRP verdeelt immers de straling over het gehele lichaam en de laatste tijd over een geheel orgaan. Deze opvatting doet de werkelijkheid van de alfa-straling geweld aan met het doel de nucleaire industrie te beschermen.
Internationaal staat het al een lange tijd vast dat alfa straling veel gevaarlijker is dan de Internationale Commissie voor Radiologische Protectie als toelaatbare norm heeft.

Men is het er nu wel over eens dat een enkel alfa deeltje een fatale mutatie in een cel kan veroorzaken waardoor mensen kanker krijgen. De ziekte van Kahler en acute myeloide leukemie zijn typische ziekten die veroorzaakt kunnen zijn door zo'n enkel alfa deeltje.

Recent isotopenonderzoek door Stichting Visie (in het jaar 2000) heeft verarmd uranium vastgesteld in een filter van een cv installatie in Gooioord in  de Bijlmermeer. Deze meting kan door iedereen worden gecontroleerd, mits het juiste instrument worden gebruikt: de TI-MS.

Met de door o.a. Leonard A. Dietz in +/- 1960 ontwikkelde Thermal Ionisation Mass Spectrometer zou in 1993 verarmd uranium aangetoond zijn in de Bijlmermeer bij concentraties lager dan 1 ppm uranium.

In de rapportage van het USA leger wordt gewaarschuwd voor het inhaleren van uraniumdeeltjes. In een woestijnachtig gebied zoals Zuid Irak en Koeweit kunnen lage concentraties uraniumpartikeltjes (<1 ppm) voor grote bevolkingsgroepen fataal zijn.

Het niet kunnen meten van deze lage concentraties als gevolg van het gebruik van ontoereikende instrumenten is geen enkel excuus.

Fysisch en theoretisch is door dezelfde Len Dietz volledig bewezen dat het uraniumstof over grote afstanden via de wind wordt verplaatst. Het gebruik van inadekwate instrumenten na de Bijlmerramp door Omegam en de Vrije Universiteit in 1993 is geen reden om er van uit te gaan dat het uranium niet is verbrand. De metingen van Stichting Visie met het juiste instrumentarium bewijst het tegendeel: het uranium uit de contragewichten van de El-Al Boeing is wel degelijk verbrand en verspreidt zich nog steeds als dodelijke partikeltjes in de Bijlmermeer en rondom Hangar 8 Schiphol-Oost.
Meting van de US Army in Koeweit in 1998
Kontaminatie van mensen door uranium partikels
Irak: de gevolgen van DU
Too hot
Atlantic Universities Radiogenic Isotope Facility
Het laboratorium
Meting in Gooioord, voorjaar 2000
Hoofdpagina 'verarmd' uranium
Hoofdpagina "verarmd' uranium