Legervoorlichting
TRAININGSVIDEO VOOR HET LEGER
Het medische gevolg van de ALFA-STRALING uit Verarmd Uranium
Rapport uranium contaminatie
Terug naar hoofdpagina "Depleted Uranium Hazard"                VN waarschuwen inwoners Kosovo niet voor uranium
De vakbond voor defensiepersoneel neemt verarmd uranium 
contaminatie nog steeds niet serieus
KOSOVO - DU - Testing SOLDIERS (1 januari 2001: Duizenden Soldaten die 
in Kosovo zijn geweest worden op Verarmd Uranium Contaminatie getest}
Legervoorlichting

Landmacht
        Operationele Staf BLS
                Commandogroep

                MPC 58 A
                Postbus 90701
                2509 LS  Den Haag

                Telefoon       00 31 70 31 68602
                Telefax        00 31 70 31 68659

                Frederikkazerne
                v.d. Burglaan 31
                2509 LS Den Haag

Datum 04-08-1999

Onderwerp

Verarmd uranium

De informatie is primair bestemd voor het defensiepersoneel dat in KOSOVO betrokken is
bij het ruimen van munitie of ander militair materieel, het onderzoeken van getroffen
gebouwen, het doen van milieumetingen of het adviseren van personeel over 
gezondheidsrisico's ( met name explosieven-opruimers, NBC-specialisten, 
HPG-personeel en ARBO-milieufunctionarissen)

A. Wat is het
B. Risico's voor de gezondheid
C. Toepassingen
D. ??? (deze pagina is niet meegefaxt)

E. Beschermingsmaatregelen

Algemeen gelden de operationele maatregelen die moeten worden genomen door de commandant. 
Deze zijn afgeleid uit de richtlijnen gegeven in de Stanag 2473 en VS 3-755/1.

De volgende voorzorgsmaatregelen zijn gericht op het zoveel mogelijk voorkómen van 
inademing en inslikken van DU, om blootstelling waar mogelijk te vermijden en 
anders zo laag mogelijk te houden.1

(a) Blijf waar mogelijk op een afstand van tenminste 20 meter van 
"harde doelen" en houd er rekening mee dat stukken DU ook op grotere afstand kunnen 
worden aangetroffen.
(b) Indien het noodzakelijk is zich op of rond beschadigde voertuigen of gebouwen te 
begeven, bijvoorbeeld voor bergingswerkzaamheden, doe dit dan als volgt:
1. houd de verblijfstijd binnen mogelijk besmet gebied zo kort mogelijk
2. eet, drink of rook niet tijdens de werkzaamheden
3. voorkom zo veel mogelijk het opwervelen van stof
(c) Tref bij het aantreffen van zwart stof (mogelijk DU-besmetting) de volgende maatregelen:
1. Breng een afzetting aan op 20 meter
2. Meet het stralingsniveau op de 20 meterlijn. Indien hier meer dan 2 microGy/h 
wordt gemeten, dan is er sprake van de aanwezigheid van andere radioactieve stoffen 
(zie o.a. hst. 11-18 van het Handboek KL-militair). Schakel in dit geval onmiddellijk 
de NBC-specialist van uw eenheid in.                                       

De NBC-specialist kan voor nadere informatie 24 uur per dag contact opnemen met de SBD, 
die als volgt kan worden bereikt:
* alarmnummer: 0346-217888
* MDTN: *06-550-7888
* Vanuit het buitenland: 0031-346-27888
3. Personeel dat binnen de afzetting moet zijn, moet zich als volgt beschermen:
- trek indien mogelijk (wegwerp) overschoenen aan
- draag adembescherming (stofkapje, bv. P3-stofmasker, in noodgevallen het NBC-masker of een
vochtige zakdoek)
- bedek de huid (bij voorkeur wegwerpkleding en wegwerphandschoenen). Geheel gesloten
gevechtskleding is ook afdoende, mits dit na inzet goed wordt afgeklopt en bij voorkeur
gewassen.
4. Na afloop van de werkzaamheden binnen de markering:
- klop aarde en stof van uw kleding en schoenen af, spoel zo mogelijk schoenen af.
- laat indien mogelijk een besmettingscontrole uitvoeren door NBC-personeel. Als dat niet
mogelijk is: ongewassen schoenen niet mee naar binnen nemen!
(d) Personen die mogelijk besmet zijn moeten zich melden bij de onderdeelsarts.
(e) Als het noodzakelijk is munitierestanten mee te nemen, gebruik dan beschermingsmiddelen.
(f) Indien er sprake is van gewonden:
- tref zo mogelijk bevenvermelde maatregelen. Let op: indien oponthoud kan leiden tot extra
risico's voor het slachtoffer, dan gaan levensreddende handelingen voor!
- Neem gegevens over gewonde en/of besmette personen op op de gewondenkaart.
(g) Met name indien het locaties betreft waar legering van personeel wordt overwogen, 
maar bij voorkeur in alle verdachte situaties: laat metingen uitvoeren door NBC peroneel 
(KL/PDR 7000, zie bijlage 1: Alle meetgegevens moeten doorgegeven worden aan de SBD)

___________________________________________________________________

1       
Het is beslist niet zo, dat men aan een onaanvaardbaar beroepsrisico wordt blootgesteld 
indien men door omstandigheden niet in staat is de voorgeschreven beschermingsmaatregelen 
te nemen. Zo mag bijvoorbeeld redding van slachtoffers nooit worden nagelaten alleen 
in verband met de mogelijke aanwezigheid van Depleted Uranium.
KOSOVO - DU - Testing SOLDIERS (1 januari 2001: Duizenden soldaten die in Kosovo zijn geweest 
worden op Verarmd Uranium Contaminatie getest}
Gulf uranium warning failed to reach troops
wel serieuze voorlichting geeft deze video van Dough Rokke: TRAININGSVIDEO VOOR HET LEGER

STICHTING VISIE
Rapport uranium contaminatie
Homepage

 

Top