Pim Fortuyn vermoord vanwege de Joint Strike Fighter?

10 januari 2009    Stichting visie
 

Teller 21-08-02   Powered by counter.bloke.com  
Directe betrokkenheid AIVD bij moord op Van Gogh?
Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh?Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh?Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh?


Moord op Louis Sévekè door hitman uit de sfeer van de  witwas- vastgoedsector?

Overheid moet eigen rol bij 'terreur' niet verdoezelen
Nationale Recherche zet eindspurt in

Volkert is zowel een  milieu-aktivist als een infiltrant?
Booz Allen Hamilton
AIVD en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh

twee voorbeelden van infiltranten
AIVD speelt oorlogje in IRAN

De Flopjes Van de AIVD

interview Pim Fortuyn met het roddelblad 'Story'
Apostolische geloofs -
gemeenschap

Volkert van der G. was vele jaren gevolgd door AIVD
Volkert  is zich rotgeschrok-
ken

tekort aan vitamine B12
Reconstructie van een mega-order van vijf miljard euro voor een nieuw gevechtsvliegtuig

Van der G. was politiek wél actief
Houthakkersblouse stapt in blauwe BMW op 6 mei 2002

Angstscenario's
USA vliegtuig
industrie
murder Fortuyn & secret services
onzekerheid was troef
US ambassadeur  Clifford M. Sobel Vrijmetselaar
Mat Herben

"Mat Herben is een mol van defensie"
Vrijmetselaars in Nederland
:Lobbies in Nederland
Loopbaan Mat Herben

Theo van Gogh beweert: Mat Herben door Lockheed omgekocht
Mat Herben wilde de JSF wel heel graag

Mat Herben weer JSF
december 2008

Rozekruisers: de oorsprong van
veel  geheime genootschappen
Geheime Bilderberg bijeenkomsten van Bernhard en Beatrix

De Goddelijke Driehoek gedoopt ?
staat & koningshuis Boeren tipten politie Volkert van der G. bekent

Het Recht van de Sterkste Het raadsel van de zesde mei moord Fortuyn roept vragen op nieuw republikeins genootschap rel van 
Prinses Margarita
Generaal Starink & manipulaties politiek voor JSF

MIND-CONTROL EN DE MOORD OP PIM FORTUYN

Louis Van
Gasteren-
1 en 2
Geheime genootschappen
Skull&Bones
Rozekruisers
Bohemianclub
Thule-Gesellschaft
The Secret Doctrine
0605 De Film
De opkomst van Ayaan Hirsi Ali
2e Kamer haastig achter JSF-project Mogelijk patstelling over JSF

Het Lux et Libertas
Lexicon
Slechts de MARINE

De LPF heeft haar taak vervuld en is overbodig
Afluisterpraktijken van de AIVD


COMPLOTTHEORIE
van Linda T.

Direkt na de aanslag op Fortuyn wisten de media te melden dat de moordenaar als individu handelde 
en dat er geen enkele aanwijzing was dat er anderen bij de moord betrokken waren. Deze snelle 
en voorbarig conclusie geeft ruimte voor een beperkt aantal scenario's waarbinnen de moord 
heeft kunnen plaatsvinden. 

Het moet als buitengewoon naief worden beschouwd wanneer uit deze berichten 
wordt geconcludeerd dat daarom geen verder onderzoek nodig is naar mogelijke 
opdrachtgevers.

Volkert van der G. was een lange tijd in hongerstaking omdat hij
vond dat de regels van het huis van bewaring niet op hem werden toegepast.

De minister van justitie en de Tweede Kamer wilden hem onder dwang voeden, 
de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst) was en is daar zeer op tegen. Zij zijn overtuigd, evenals Stichting Visie, 
dat de universele zelfbeschikking over het eigen lichaam, eveneens bij verdachten en gevangenen,
door een beschaafde overheid gewaarborgd moet zijn.

Er waren derhalve geen artsen (behalve enkele LPF'ers) te vinden die de "eigen"
medische ethiek wilden schenden door Volkert onder dwang te gaan voeden.
lees verder

Sjoukje Rullmann was ook de rechter in het kort geding tussen Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn over o.a. de Beatrix-tapes!
2002 PCM Uitgevers B.V. All rights reserved.  de Volkskrant
September 20, 2002
SECTION: Binnenland; Pg. 2

LENGTH: 1139 words

HEADLINE: Stille diplomatie leidt tot einde hongeractie ;
Minister Donner nu ook bereid te kijken naar beperking cameratoezicht in cel verdachte van moord op Pim Fortuyn;
Zijn advocaten willen niet dat hij sterft

BYLINE: VAN ONZE VERSLAGGEVERS ANNIEKE KRANENBERG MICHIEL KRUIJT

DATELINE: AMSTERDAM

BODY:
Volkert van der G. heeft zijn hongeractie beeindigd, nadat de Amsterdamse kortgedingrechter Sjoukje Rullmann de impasse rond de hongerstaking onverwachts wist te doorbreken. Alle partijen hebben baat bij het einde van de hongerstaking.

De uitspraak komt hard aan bij Volkert van der G. Wanneer zijn advocaten hem die donderdagmiddag 12 september bezoeken, heeft hij tijd nodig om stoom af te blazen. Hij is erg teleurgesteld dat de Raad voor Strafrechtstoepassing het cameratoezicht in zijn cel niet heeft verboden - een van de redenen waarom hij dan al 63 dagen in hongerstaking is.

Ook voor de advocaten, Stijn Franken en Britta Bohler, is de beslissing een domper. Ze hebben hun client in de afgelopen weken ervan proberen te overtuigen dat een overwinning bij de beroepscommissie een mooie aanleiding kan zijn om met zijn hongerstaking te stoppen, ook al is zijn actie gericht tegen meer dan alleen de infraroodcamera's. Zo ergert hij zich er ook aan dat hij nooit een intiem gesprek kan voeren met zijn bezoek omdat er altijd een bewaarder meeluistert.

Nu de camera's van de raad mogen blijven hangen, heeft Van der G. geen reden zijn protestactie te stoppen. Het word t volgens de advocaten erop of eronder, laten ze in kleine kring weten.

Bohler en Franken willen niet dat hun client sterft. De hongerstaking is nooit hun idee geweest, bevestigen ingewijden. Wekenlang hebben de raadslieden - en ook de vertrouwensartsen - hem van de gevaren op de hoogte gesteld. En hem de vraag voorgelegd: is dit het waard?

Zijn vriendin Petra L. is uiteraard ook geen voorstander van de hongerstaking, zeggen bekenden, al begrijpt ze zijn protest wel. Ze houdt nog steeds van hem en heeft hem na zijn arrestatie voor de moord op Pim Fortuyn niet laten vallen. Ze wenst een vader voor hun dochtertje, ook al krijgt hij misschien levenslange celstraf.

Maar het is duidelijk dat Van der G. oprecht van mening is dat hem onrecht wordt aangedaan en zijn hongerstaking niet zomaar zal opgeven. Hij houdt het niet voor niets al zolang vol.

Dan komt er een onverwachte wending. De Amsterdamse kortgedingrechter Sjoukje Rullmann neemt contact op met de raadslieden. Rullmann is bekend met Van der G. omdat ze voorzitster is van de Commissie van Toezicht bij het huis van bewaring Demersluis. In die hoedanigheid heeft zij met de andere commissieleden geoordeeld over het cameratoezicht in zijn cel. Daarnaast heeft zij hem als 'maandcommissaris', een soort ombudsman, regelmatig bezocht om te praten over zijn klachten.

Rullmann is die dag nog weinig concreet, aldus bronnen die betrokken zijn bij de zaak, maar geeft aan bereid te zijn zich te bemoeien met het detentieregime. Rullmann kan belangrijk zijn, moeten de raadslieden zich hebben gerealiseerd.

Zij schatten in dat Van der G. binnen korte tijd moet worden overgebracht naar het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. Zijn conditie is weliswaar nog redelijk, maar gaat wel achteruit. Hij is flink afgevallen (het aantal kilo's is medisch geheim) e n is sneller moe. Vanaf het moment dat hij zou worden opgenomen, loopt hij het risico dwangvoeding toegediend te krijgen.

Minister Donner heeft - tegen de heersende mening van medici en juristen in - uitdrukkelijk de mogelijkheid van kunstmatige voeding opengehouden. Van der G. heeft in een non-interventieverklaring laten vastleggen dat niet te willen.

De advocaten hebben Van der G. herhaaldelijk voorgelegd dat het inbrengen van een voedingssonde een gevaarlijke zaak is. Er zijn gevallen bekend waarin deze ingreep tot de dood van de hongerstaker heeft geleid. Zij wijzen er ook op dat minister Donner vastberaden lijkt. Al kan dat bluf zijn; als Van der G. ten gevolge van het inbrengen van een sonde sterft, heeft de bewindsman een groot probleem.

Alle partijen zijn gebaat bij het stopzetten van zijn hongerstaking. In het verleden werden bij hongerstakende gedetineerden wel compromissen bereikt: die werden overgeplaatst naar een gevangenis met een milder detentieregime. De advocaten hebben al vaker laten weten met Justitie te willen praten. Het departement geeft ditmaal geen sjoege.

De toenadering van Rullmann - of zij op eigen initiatief handelt of op verzoek van Justitie blijft onduidelijk - wordt daarom dankbaar aangegrepen.

In de dagen daarop wordt langzaam helder wat Justitie heeft te bieden. Rullmann wil zich hard maken voor een bezoekregeling met meer privacy en ze wil ervoor zorgen dat Van der G. vaker mag luchten dan een halfuur per dag. Aan het cameratoezicht is evenwel niets te doen. Harde toezeggingen kan zij niet doen; daar gaat de gevangenisdirecteur over.

Op maandag, dinsdag en woensdag bezoeken de advocaten hun client om de voorstellen te bespreken. De beslissing om te stoppen met hongerstaken is lastig. Want Van der G. is er niet zeker van dat Justitie Rullmanns adviezen ook opvolgt .

Woensdagavond voeren de advocaten overleg met Petra L. over de nieuwste ontwikkelingen. Maar zij heeft ook nog wat anders aan haar hoofd. Ze is in gevecht verwikkeld met Willibrord Frequin van SBS 6, die haar een week eerder met een cameraploeg opwachtte toen ze vrienden bezocht. Zij heeft haar advocaat, Edmund van Gils, opdracht gegeven de uitzending te voorkomen.

De commerciele zender zegde toe haar gezicht en stem onherkenbaar te maken, maar krabbelt woensdagavond terug als Nieuwe Revu op de omslag een foto van haar publiceert. Petra L. kan volgens de tv-zender toch herkenbaar in beeld nu haar gezicht in de kiosk ligt. Omdat het om een oude foto blijkt te gaan, weet Van Gils SBS 6 toch aan de afspraak te houden.

Tot in de late avonduren van die woensdag lopen de onderhandelingen door, ook donderdag is er nog contact tussen de partijen. Rond het middaguur is het dan eindelijk zover. De advocaten kondigen het einde van de hongerstaking aan. Uit het persbericht blijkt dat de raadslieden nog steeds niet zeker zijn van een soepeler detentieregime. Daarin wordt gesproken over 'signalen' die erop 'wijzen' dat de klachten van Van der G. 'serieus worden genomen'.

De advocaten kunnen even later opgelucht adem halen. Minister Donner verschijnt kort na het verschijnen van het persbericht in de Tweede Kamer en kondigt een versoepeling aan: Van der G. zal vaker worden gelucht en krijgt tijdens bezoek meer privacy. Bovendien laat de bewindsman weten dat het cameratoezicht voor hem niet langer heilig is. De stap van Van der G. te stoppen met zijn hongerstaking kan volgens de minister 'een factor zijn om opnieuw te kijken naar dat cameratoezicht'. De stille diplomatie heeft succes gehad.

Als het goed is, praten Van der G. en Petra L. kort hierna voor het eerst sinds 6 mei buiten gehoorafstand van een bewaker.

Rechtspraak ; Strafrech t ; Moord en doodslag ; Recht ; Criminaliteit ; Delicten ; Geweldsdelicten ; Justitie

LANGUAGE: DUTCH

LOAD-DATE: May 8, 2003


E-MAIL VAN 7 MEI 2007  VAN  houthakkersblouse@yahoo.com
Kan iemand eens hier helpen om waarnemingen en beschrijvingen van de
(berucht geworden) "houthakkersblouse" te inventariseren?

De Mossad video in de weergave van de moord door Kamakura leest:
18:25 A witness supposedly spotted Abu Fatah entering a dark blue 7
series BMW, at a location between the main entrance to the media park
and the escape route used by Volkert van der Graaf. This car shorly
halted at the right side of the Insulinde laan, the witness observed
a male person of probably South European or Middle Eastern descent
entering the car. Description; 5.9 feet of height, well built,
dressed similar to what Volkert van de Graaf was wearing on the
pictures of his arrest.
Note: This account originates from on single witness, even though
his/her story seems to correspond to infomation we have received
earlier, this account should be handled with care.

De CIA film, dan wel de AIVD- of Mediaparkfilm, leest:
18:05:59 Abu Fatah fires two shots hitting Prof. Fortuyn in the upper
part of his skull causing mortal trauma to the victim. The time
interval between the first two shots is a little less than .30
seconds. Vokert van de Graaf at this time is approaching with his gun
drawn, however does not fire yet
18:06:02   (complete tekst is hieronder afgedrukt)

De kleding blijkt reuze belangrijk te zijn in de analyse van het
historische gebeuren.

Indien de beweerde dader later door politie is geintroduceerd (dus
reeds in bewaring was, zodat een figurant na diens arrestatie op de
foto kon worden weg geloodsd) dan bepaalt dit kleurrijke
textielaspect, meer dan wat ook, en onder meer als element van de "OJ-
chase", de juistheid van de uitkomsten van het onderzoek.

Het postuur van de mogelijke schutter met de houthakkersblouse klopt
in ieder geval met een authentieke weergave van minstens een getuige
op de dag.

Er vindt hier zeer duidelijk een geraffineerd spel van
persoonsverwisselin

gen plaats, dat intensiteit van de "doofpot"
(citaat) benadrukt, zorgvuldig is uitgedacht, waarin mensen en
getuigen als pionnen worden ingezet, en het is dus onze taak het te
trachten te doorzien.

Een ding is mijns insziens helemaal zeker: dhr. V. van der Graaf
doodde niet dhr. Fortuyn. Dat geen bestuurder, burger of bekende
Nederlander naar deze zo duidelijk bewijsbare feiten omziet kan nog
schokkender dan de moord zelf blijken te zijn. Wanneer het OM zegt
dat er paarse olifanten op het gras zitten, dan geloven wij dat ook.

(http://216.239.59.104/search?
q=cache:z7V64M_4K5sJ:www.terdiscussie.nl/lofiversion/index.php%
3Ft803.html)

(Het bovenstaande werd door me geschreven 4 mei, omstreeks middag, al
la minuut onderschept, waarna postings over 6 mei op p-f.nl kwamen)

Ik kwam dit tegen..
Wat denken jullie er van?
http://www.geocities.com/aaactions/kamakura1.html

Chronology Of A Murder
By Kamakura

Corrected version
By Oyako Shimura
To my personal shame I had to find the Kamakura (the translator is now fired from our employ) chronology to contain a serious error. This error has brought shame on myself and also brave persons in the Netherlands. For this reason the error is unforgivable as it brings confussions to very honest people.

Two errors were made in time indicators resulting in 23 seconds while true length of time is 8 seconds in total.

I must express many thanks to Dutch forum member for his outstanding observations.

All time settings events and descriptions have been double/triple checked and me personal I take full responsibilities for the quality and validness of this chronology.

My humble and sincere apologies - Oyako Shimura


This chronology is the result of our own investigation, witness reports, and highly reliable sources which, for obvious reasons, we do not disclose at this time.

May 6th, 17:25 to 18:45
17:25 Primary hitman (I will refer to him as Abu Fatah) enters the media park and takes position on the roof of the energy center. He unpacks his weapon which consists of a modified Firestar handgun allowing for shoulder support and by consequence much more precision.
17:40 Volkert van der Graaf takes position in the bushes close to the parking area. At this time, Volkert van der Graaf is unaware of Abu Fatah
18:05:59 Abu Fatah fires two shots hitting Prof. Fortuyn in the upper part of his skull causing mortal trauma to the victim. The time interval between the first two shots is a little less than .30 seconds. Vokert van de Graaf at this time is approaching with his gun drawn, however does not fire yet
18:06:02 Volkert van der Graaf seems shocked and slightly paniced
18:06:05 Volkert van der Graaf starts firing at the body, while moving himself arround in a left to right direction. His shooting can be qualified as uncontrolled. He seems to hit the, at that point, dead body in three instances.
18:07:49 Volkert van der Graaf begins his escape into the direction of where he initially came from.
Note: the sequence of events between 18:05:45 and 18:07:49 originate from a transcript of a video segment inspected by a highly reliable US source. The video segment currently is not yet released to us, however we may be able to present the segment in an internet usable format any time soon. In respect to the origin of the segment, our information points at it to be stolen by an for now unnamed US Intelligence Agency. It was made part of a set of security camera video images which were removed and subsequently destroyed by most likely the Dutch AIVD. It is however not at all unlikely that the segment was part of a clandestine CIA recording, in particular the time/date format on the video would indicate this.
 
18:25 A witness supposedly spotted Abu Fatah entering a dark blue 7 series BMW, at a location between the main entrance to the media park and the escape route used by Volkert van der Graaf. This car shorly halted at the right side of the Insulinde laan, the witness observed a male person of probably South European or Middle Eastern descent entering the car. Description; 5.9 feet of height, well built, dressed similar to what Volkert van de Graaf was wearing on the pictures of his arrest.
Note: This account originates from on single witness, even though his/her story seems to correspond to infomation we have received earlier, this account should be handled with care.
 
18:27 Two independent witnesses report to have spotted the "same" BMW crossing the overpass (railroad tracks) nearby the media center.
18:40/45 Three independent witnesses report to have spotted a dark blue 7 series BMW escorted by four Police or MP motor cycles travelling at high speed between Hilversum and Amsterdam.
Note: Information we received cannot be effectively verified at this time as the witnesses in question wish to remain anonymous. From information originating from various sources and contacts indicate with very high probability that Abu Fatah was extracted from the murder scene with help of the AIVD and rushed to Schiphol Airport from where he left the country.
 Background to Abu Fatah
Various American and Middle Eastern sources identify Abu Fatah as hired from a contractor close to Syrian Intelligence who earlier had provided the hitteam responsible for the staged car accident that took the live of Mr. van Traa, who headed a Dutch Parliamentary Commission Of Inquiry into the Dutch leg of a sanctioned Narcotics/Weapons line via which CIA stages from Mena Arkansas were channeled into Europe and the Middle East. The Dutch leg which basically involved the Parimaribo/Rotterdam/Prestina segment became known in the Netherlands as the IRT Affair.

The contractor, Monzer al-Kassar (some background on Mr. al-Kassar), acted as the primary Middle Eastern middleman in this line, in part as a compensation for his loss of another sanctioned line which ran from Malta/Frankfurt/London to New York.

Mr. van Traa made the unfortunate mistake to aim at a degree of exposure far exceeding his mandate which turned him into a liability to be neutralized.

Result was that a team was hired in from Monzer al Kassar which staged the accident by a well know Syrian method involving a explosive charge (C4 in this case) to be placed a on (in this case) the left frontwheel suspension of the car which at a predetermined location (in this case just prior to crossing a road construction site) would be remotely triggered by a follow-up car.


Relevance to the Prof. Fortuyn case
Prof. Fortuyn, partly influenced by a Bouterse mole within his party, became overly interested in the backgrounds of the IRT Affair and attemted to pick up where Mr. van Traa had left off. His own probing and to an extend information he was feeded with from Mr. Bouterse, who had become the fallguy in the Dutch IRT cover-up, side developed plans to expose additional and highly explosive information about the IRT cover-up and the roles of prominent Dutch officials among who Mr. Teeven, Mr. Korthals, Mr. Kok, Mr. Docters van Leeuwen (ex director of BVD) as well as the roles of the CIA, DEA, CID and BVD causing what could have become a very major national and international upset, to phrase it mildly.


The Mr. Teeven, Mr. Korthals, Mr. Kok, Mr. Docters van Leeuwen aspect
During the early nineties when Mr. Docters van Leeuwen was in function as Director Of BVD (now AIVD) ex Prime Minister Kok was for all intends and purposes an BVD operative who worked or facilitated in operational aspects of the Dutch leg of the sanctioned narcotics/weapons line mentioned earlier. In the context of this role Mr. Kok was faciltating not only the BVD but various foreign Intelligence services amomg which the CIA, DEA and by implication Syrian Intelligence through Monzer al Kassar. In 1993 after the IRT Affair came into the public attention Mr. Kok continued his facilitation and active involvement with the IRT cover-up.

In 1995 a deal struck between Mr. Kok and Mr. Teeven in which Teeven would would provide information about future narcotics/waepons deals ad corruption cases. In truth an axis Teeven/Kok was created allowing for the undisturbed operation of sanctioned lines as well as the provision of means to control possible leaks and oposition of members of the Dutch Political and Legal system. Spring 1999 Mr. Teeven produced and handed out to "het college van procureurs generaal" and the Minister of Justice at that time Mr. Korthals, a list containing 80 names of Dutch Politians, Judges, and high level civil servants who who found themselves in blackmailable positions. Information contained in the list rangend from sexual exploitation of minors to corruption and abuse of power. Important is that this list provided a garantee that what had to stay under wraps would stay under wraps. In addition this list, which as to this date is with Mr. Teeven, formed the foundation for the Dutch collusion-system to remain operational.

In December 1999 Minister Korthals, after an investigation into the allegations made in the Teeven Dossier, asserted that no conclusive evidence could be found for either the risk of blackmail or corruption. In effect Mr. Korthals became, as in fact he been for a long time, a co-conspirator in the Kok/Teeven/van Leeuwen/CIA/BVD/CID axis.

Where it is commonly assumed that this axis (minus the CIA which is never mentioned in this context) its main purpose was to minimize the damage suffered from the part exposure of IRT and savely keep the whole issue within the crimminal circuit rather as in the larger perspective of the CIA operated line. Mr. van Traa however proved unwilling to go along and suffered the consequences.

An important aspect of the whole was that, largely due to the efforts of Mr. Docters van Leeuwen, the surinam co-conspirator Mr. Bouterse was dumped and turned into an international crimminal to prosecuted in the Netherlands for among others his role in the shared narcotics/weapons scam. In effect Mr. Bouterse became the sacrificial lamb for the sins of the operators in the Dutch leg.

It may be obvious to even the most trusting citizen that the combination of a Dutch Secret Team and the Teeven Dossier ideal circumstances are created for the operation of a block of controllers and a climate in which cover-ups are easily maintained, by means of blackmailing potential deserters.


Relevance to the Prof. Fortuyn case revisted
As was indicated Prof. Fortuyn bursting into the political scene unaffected by prior affilication with the control structure and imune against most forms of blackmail, the fact that he was an homosexual who frequented the socalled "dark rooms" could hardly be used against him as he used to be rather loud about those aspects of his live, and determined to overthrow and/or exposing the ruling establishment for what it is, made him into a liability. This conjunction with own findings in the IRT context, Prof. Fortuyn was painfully aware of the existing conspiracy within the Kok/Teeven/van Leeuwen/Korthals/CIA/BVD/CID axis and its potential to blackmail a significant part of the Dutch Political/Juridical Establishment.

In addition, by means of Mrs. Bijlhout who remained loyal to her former employer, Prof. Fortuyn had received extremely damaging information from Mr. Bouterse, who largely for personal reason was more as only a little interested in setting the record straight, allowing him to effectively expose the full story of the Dutch leg and to make matters worse cause very serious damage to the CIA for their role in the cabal.


Intermediate Conclusion
In short the circumstances indicated in the above form the background to the use of Middle Eastern and namely Monzer al-Kassar's resources in the murder case. Clearly what is presented here by no means is complete or detailed but solely serves as an explanation of the role of Abu Fatah in the Prof. Fortuyn murder case.

Subsequent articles will go into far more detail and will provide sufficient evidence for an evaluation of what has been asserted here.
 
Subject:   de leiders van internet en andere manipulaties rond moord Fortuyn
From:   alias@resist.ca
Date:   Mon, October 4, 2010 1:09 pm
To:   alias@resist.ca
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baan_(bedrijf)

Baan software de financier van Burke Stichting die de cursussen internet
manipulaties deed... voor(?) Booz Allen Hamilton (JSF lobby en medewerker
Marco van de Wetering) en de NLse Applied Communications (Marco van de
Wetering en Jan Peter Mante & Bush dirty politics USA Applied
Communications component).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke_Stichting
In de Groene Amsterdammer van 14 oktober 2005 klapte een oud-bestuurslid
van de Burke Stichting uit de school. Hij beweerde dat de stichting in
2000 is opgezet met startsubsidies van de gebroeders Baan. De Groene
beweerde verder dat onder andere softwareproducent Microsoft en
farmaciereus Pfizer op dat moment de belangrijkste financiers waren van de
stichting.

Jan Peter Mante heeft connectie met die stichting via Soko Gakai waar hij
lid van is en een ander lid de Hofstadreizen naar Japan organiseerde die
bij Burke Stichting secretaresse is.

Jan Peter Mante is ontmaskert als zich uitgevend voor Linda McDonnel van
het Mishima Cyber Command met het Syrische 2e schutter verhaal; een
verhaal waarvan de eerste tekst door mij eenvoudig naar Eric Wieffering te
soonherleiden was doordat hij daarin een groot aantal persoonlijke data
gaf die naar zijn persoon te herleiden viel.

Jan Peter Mante heeft mij met de dood bedreigd, of eigenlijk meer
geinformeerd; dat hij zich niet meer zo druk om mij maakte omdat de
trompetten van de dodenherdenking van de gevallenen van WWII voor mij
geklonken hadden.

Daarna kwam Israelische veiligheids dienst Bitajon Shar uit San Jose Costa
Rica met Israelische commandos op zoek naar mij met in hun kielzog
Mexicanen, met een intimidatie poging op mijn vriendin en daarna twee
ontvoerings pogingen om via haar bij mij te komen. De eerste keer kwam ze
weg met pepperspray en de 2e keer werden 3 Mexicanen gearresteerd, maar
vreemd genoeg weer vrijgelaten. Het zou ook om beveiligings medewerkers
gaan en die beweerden dat ik de leider was van een drugs cartel.

Uiteraard ligt daaraan ook een akkefietje met een echte Mexicaanse
generaal aan ten grondslag;
http://wikiresear.ch/Carmelo_Teran_Montero
... maar deze man is opgeleid door de USA en werkt net als Booz Allen
Hamilton en Applied Communications met Israelis die internationale mafia,
intelligence en veiligheids netwerken vormen en zich niet beperken tot NL.

Volkert van der G. heeft uiteindelijk een verklaring afgelegd; desondanks drie 
hypothetische motieven:

1. Volkert is zowel een  milieu-aktivist als een infiltrant van de CIA annex BVD. 
De opdracht is in aktie te komen zodra de belangen van resp. de USA, de Nederlandse 
staat inclusief  het Nederlandse koningshuis ernstig dreigen te worden geschaad.
(De JSF kost de schatkist zo'n 10 miljard euro ten behoeve van de USA wapenindustrie
en de Nederlandse staat en koningshuis heeft er alles voor over om de status quo te handhaven).
Deze infiltrant draait jaren mee in de radicalere milieubeweging om niet op te vallen. 
Hij is zelfs zo goed dat hij de schrik voor die boeren en gemeentes is geworden die het 
niet zo nauw nemen met de wettelijke regels aangaande de ammoniakuitstoot van de
bioindustrie. Als het aan het min. van justitie ligt zullen we dat nooit te weten komen.
Hoe komt hij aan een pistool en waarom kan hij zo goed schieten? 

Staat & koningshuis zouden dus bij de verkiezing van Pim Fortuyn ernstig worden bedreigd
wanneer Pim zijn plannen uitgevoerd zou hebben (zie kader)
 
Interview van het blad 'Story' met Pim Fortuyn
"Ik ga niet in dat torentje zitten! Verschikkelijk! Ik ga in het Catshuis wonen. En dan mogen 
jullie allemaal komen! Kom maar gezellig langs, fotografeer me maar. Dat hoort zo, je bent 
publiek bezit. 
Story: - Dat vindt u ook van koningin Beatrix, hè?" 
Fortuyn: "Absoluut! Die paleizen moeten open! Ze zijn nota bene van ons. We betalen er 
honderden miljoenen per jaar aan. Zou je daar even wat voor terug mogen krijgen? Of ik dat 
ook in het gezicht van Beatrix zeg? Dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Dat weet ze allang. […] 
Ik ga daar geen ruzie over maken" 
Story: - Mogen de Oranjes überhaupt nog iets te zeggen hebben? 
Fortuyn: "Politieke invloed van Beatrix stel ik niet bepaald op prijs, nee. Dat hoort ook niet. 
Ik weet niet wat er waar is van de verhalen dat ze druk zou uitoefenen op bepaalde beslissingen. Misschien kom ik er straks achter als ik aan de regering deelneem. De macht ligt bij de politici. 
Háár taak is beperkt tot aanmoedigen, kritiseren en suggerering. Daar moet het vooral bij blijven!" 
Uit DaanSpeak
 
INFILTRANTEN
Twee voorbeelden van infiltranten uit het verleden: 'John Wood (alias John Paul Gardiner)' in Woensdrecht tegen de  kruisraketten en Joop de Boer
alias "Joop Tiel" tegen de kerncentrales. 

Deze twee mannen hebben vanaf 1980 jarenlang meegedraaid met
radicale acties van de anti-kernenergie- en 

anti-kernwapenbeweging. Bij menige aktie hebben zij zelfs zo 
het voortouw genomen dat zij mensen provoceerden tot 
levensgevaarlijke daden, bijvoorbeeld met de Mirage-projectielen, die
gestolen waren in België en onder de caravan stonden van John Wood.
John stond in voortdurend  contact met de CIA en Joop met de BVD.
Er is natuurlijk een onbekend aantal aktivistische 
infiltranten binnen
allerlei sociale bewegingen onopgemerkt
gebleven. De Nederlandse
overheid zet al het denkbare (ook met behulp van notoire criminelen) in 

om andersdenkenden te bestrijden. 
(Het is overigens wèl de vraag of de
overheid ècht andersdenkenden wil bestrijden, het kan goed zijn dat er een andere
agenda is: elke (moord)aanslag is in het voordeel van diegenen die achter de
schermen aan de touwtjes trekken. Het resultaat is ALTIJD dat er meer geld uit
de algemene middelen vrijgemaakt wordt voor leger, politie en aan de andere kant
worden de burgerrechten weer een beetje beperkt. Alles in het kader van
de toekomstige globale fascistische staat)

(lees het boek De Snuffelstaat van Buro Jansen & Janssen
Volkert was wel erg goed in het pistoolschieten, misschien  een
politieopleiding. Zonder schietopleiding schrik je je rot
als zo'n pistool
afgaat. Voor de tweede keer raakschieten is
er dan niet meer bij. Of
misschien toch een tweede man. Hoe komt een man als Volkert van der G. aan een pistool?
  Geheel in deze lijn past het tomeloze politieoptreden
teneinde Volkert te arresteren; binnen enkele minuten was 6 man in vol ornaat ter plekke inclusief kogelvrije vesten.  Het opzettelijk vertragen
van de ambulance past tevens
hermetisch in dit plaatje: 'want Fortuyn
moest wel zeker
dood zijn voordat hij op transport kon naar het ziekenhuis.'
(Wat is waar van het gerucht dat TWEE soorten kogels gevonden zijn in het lichaam van Fortuyn? 9 mm afkomstig van het pistool van van der G. en enkele 6 mm kogels in het hoofd van Fortuyn van een onbekende schutter)
CIA / AIVD /BVD -  agent John Wood alias John Gardiner
CIA agent John Wood alias John Gardiner
'John Wood
(alias John Paul Gardiner)'

2. Volkert komt uit een milieu (Apostolische geloofsgemeenschap) waar enige
wereldvreemdheid en naïviteit aanwezig is waardoor mensen gevoelig zijn voor leugens en 
bedrog van buiten. Het kan zijn dat hem is ingefluisterd dat door de moord op Fortuyn 
duizenden dieren worden gered. Fortyn was immers voor nertskwekerijen en vleesflats. 
Degenen die hem dat influisterden hadden een andere voor Volkert verborgen agenda.
Mogelijk is er chantage aan te pas gekomen. (Hij heeft een vriendin en een kind, misschien heeft hij
de milieuambtenaar
van der Werken vermoord?) Er wordt eveneens gesproken over het afkopen
van ammoniakrechten die met de moord op Fortuyn als onderpand
met Volkert zouden zijn afgesproken. 

3. Volkert is 'te goeder trouw' en is zich rotgeschrokken dat door de komst van Fortuyn al 
zijn zorgvuldig opgebouwde jurisprudentie (bij de Raad van State) t.a.v. boeren en gemeenten 
over wettelijke beperking van ammoniakuitstoot ongedaan zou kunnen worden gemaakt. De 
enige mogelijkheid om dit te voorkomen is in zijn optiek het uitschakelen van Fortuyn. Meer
algemeen ziet Volkert Foruyn als een gevaar voor de samenleving.
(Inderdaad is Volkert op 23 november 2002 met deze verklaring naar buiten gekomen)
Een bijkomend feit is dat uit telefoontaps van de Israëlische firma Verint blijkt dat justitie al sinds
8 januari 2002 op de hoogte was van plannen voor een aanslag tegen Fortuyn. Fortuyn zelf 
heeft ruim voor de moord een verzoek tot persoonlijke bescherming ingediend. Justitie vond
niet nodig dat Fortuyn speciale bescherming werd geboden. Uit de telefoontaps alleen al
blijkt dat er meerdere personen betrokken moeten zijn. Tijdens het proces wordt door alle
betrokkenen krampachtig volgehouden dat het een individuele aktie was van Volkert van der G.
Er dringt zich een analogie op met de aanslag in New York op het WTC: het kwam justitie wel
goed uit net zo goed dat het Bush en zijn clique goed uitkwam.  (Anno 2007 kunnen we wel stellen dat
de WTC torens zijn binnengevlogen met afstand bediende Boeings en dat de gebowen maanden
tevoren met explosieven waren ondermijnd, zie De Keizer Heeft Geen Kleren)

(In de VPRO gids van week 36 2002 wordt gesuggereerd dat Volkert als gevolg van zijn 
veganistische eetpatroon een tekort aan vitamine B12 [cyanocobalamine] heeft opgelopen en 
daardoor last kreeg van geweldsfantasieën en depressies. Vitamine B12 tekort geeft tevens nog iets 
anders: passiviteit.
Van Volkert kan niet bepaald gezegd worden dat hij passief was. Bovendien zouden alle mensen
met amalgaamvullingen geweldsfantasieën moeten hebben, want kwik uit amalgaamvullingen geeft
typisch een tekort aan vitamine B12) Misschien een poging van de VPRO om de daad van Volkert 
van der G. te depolitiseren?


Angstscenario's in de optiek van de USA vliegtuigindustrie:
Stel dat Pim Fortuyn met een kamermeerderheid was gekozen, dan zou het JSF-regeringsbesluit 
wel eens niet door de kamer worden aangenomen omdat Fortuyn 'andere prioriteiten' had. 

In ieder geval zou:
1. het besluit jarenlang zijn opgehouden of misschien helemaal niet genomen worden
2. het wordt onwaarschijnlijker dat andere landen deze straaljager aanschaffen
3. er zou besloten kunnen worden toch maar de Europese straaljager te kopen

onzekerheid was troef.  Dat moest ten koste van alles worden voorkomen door de USA straaljagerindustrie.
Het gaat tenslotte om een bedrag van in totaal 35 miljard euro/dollar.

Simpele gedachte: Volkert schiet Fortuyn dood om ervoor te zorgen dat de pro-JSF'er 
Mat Herben, die al 20 jaar voor Defensie gewerkt heeft, tijdelijk de macht in de partij kan 
overnemen. Volkert krijgt de garantie dat hij een relatief korte celstraf krijgt en op een gegeven moment kan 'ontsnappen' om met een andere identiteit en een riant inkomen elders te gaan leven. 
(Dat zal niet gebeuren, want Volkert wordt dan direkt om zeep geholpen; de veiligste plek voor hem is de gevangenis)

Mat Herben zegt nu dat Fortuyn 24 uur voor zijn dood tegen hem heeft gezegd dat hij van 
gedachten was veranderd en ineens wel voor de aanschaf van de JSF was geworden. De avond
voor zijn dood heeft Fortuyn een gesprek gehad met een Nederlandse luchtmachtgeneraal,  mensen van
Lockheed Martin, de fabrikant van de F35 'Joint Strike Fighter' en de US ambassadeur in Nederland,

Clifford M. Sobel. Het is niet bekend gemaakt waarover dit gesprek ging, maar vrijwel zeker ging 
het over de aankoop van de Joint Strike Fighter en ongetwijfeld ging Fortuyn NIET akkoord met de aankoop
van de JSF. In de pers werd later ontkend dat de JSF ter sprake was geweest door Sobel. 

Een duidelijke leugen (zie kader)
Willem Oltmans werd zelfs bedreigd nadat hij in een fax aan de USA ambassade om opheldering vroeg 
over het gesprek met Fortuyn.
 


Waarom loog ambassadeur Clifford Sobel tegen de NRC? http://www.theovangogh.nl/Sobel.html
door Willem Oltmans 

Op maandag 16 December j.l. publiceerde NRC Handelsblad een gesprek van Floris van Straaten met de Amerikaanse ambassadeur Clifford Sobel, De diplomaat van het Witte Huis antwoordde letterlijk over de verkoop voor tien miljard Amerikaanse gevecht vliegtuigen aan Den Haag dat dit onderwerp "niet één keer ter sprake was gekomen." De heer Clifford loog tegen van Straaten en dus tegen de lezers van de NRC, dat zijn gastland van geverifieerde, betrouwbare informatie behoort te voorzien. Van Straaten had met één telefoontje kunnen ontdekken dat er bij de ontmoeting Fortuyn-Sobel een derde persoon aanwezig was, die mij en andere journalisten reeds enige tijd geleden bevestigde, dat Sobel een uitgebreid pleidooi afstak om Pim te overtuigen, dat hij zijn voornemen de Luchtmacht te schrappen ( pagina's 174-175, "De puinhopen van acht jaar paars'') diende te laten varen. 

De heer Sobel gaf als zakenman in kantoormeubilair en aanverwanten artikelen 327.000 dollars aan de verkiezingscampagne van George Bush jr. Dan word je in de V.S. ambassadeur. Zijn voornaamste opdracht op zijn nieuwe post was om de JSF order van tien miljard voor Washington binnen te halen. Pim was hij de verkiezingen van 2002 de belangrijkste politicus. Hij zou de Luchtmacht opdoeken. Het waren dus uitgerekend deze 10 miljard, die Sobel tot de ongewone stap brachten bij Fortuyn op de thee te gaan. Waarom loog hij hier negen maanden later over? En waarom liet een sukkel van de NRC zich dergelijke praatjes op de mouw spelden? Een beetje beroeps journalist was liever nog voor het gesprek met Sobel met Fortuyn's partner gaan spreken om beslagen ten ijs te komen. 

Op 22 December vroeg ik per fax aan de heer Sobel, "May be you succeeded in fooling Van Straaten en editor in chief F.E. Jensma by lying aboul your conversation with Pim Fortuyn. However, there are some people in this country that know the truth. Therefore the question is: why your denial of the fact that you went out of your way to sway Pim towards accepting the deal?" Ik zond de NRC en Jensma een kopie van de brief aan Sobel met de suggestie dat men zijn huiswerk beter diende te doen. Ik verwachtte dan ook, dat de misleidende berichtgeving in de NRC door Jensma zou worden gecorrigeerd. Ik ben al tientallen Jaren op deze krant geabonneerd. Ik wens zorgvuldig geïnformeerd te worden. Tot dusverre geen antwoord, noch van Sobel noch van de NRC. Gisteren bereikte mij echter een mysterieuze boodschap van naar diens zeggen een goede bekende van de politie. Of ik ook als Pim een kogel door mijn kop wilde hebben? Want ik zou er beter aan doen de zaak te laten rusten. Waarom ontvangt men vrijwel onmiddellijk verkapte bedreigingen wanneer men journalistiek zorgvuldig te werk wenst te gaan ? Het gaat in dit geval om een order van 10 miljard dollars, die door de Nederlandse bevolking worden opgehoest, Wanneer een belangrijk man als Sobel, op een cruciaal moment in het onderzoek naar wie er achter de moord op Pim Fortuyn kan hebben gezeten, plotseling aan zulk een opmerkelijk geheugenverlies lijdt, is een nadere toelichting van de kantoormeubelen diplomaat gewenst. 
Dat is het enige wat wordt gevraagd. 
 http://www.theovangogh.nl/Sobel.html
(wordt vervolgd op website van Theo van Gogh) 

Albert de Booij laat Pim Fortuyn zakken  http://www.theovangogh.nl/Oltmans_Booij.html
door Willem Oltmans 

Albert de Booij is algemeen directeur van het Speakers Academy in Rotterdam. Hij was jarenlang een zeer persoonlijke vriend van Pim Fortuyn, die bovendien één der meest lucratieve sprekers van zijn onderneming was. Samen hebben zij met Pim's lezingen tournees de nodige miljoenen binnen gehaald. De Booij was ook medeoprichter van de LPF. Na de moord op Fortuyn is hij spoedig binnen LPF kringen in de vergetelheid geraakt. Hij deelt deze week journalisten mee alle banden met de politiek te hebben verbroken en er, wat de JSF Strike Fighter affaire betreft, zelfs niet meer over te willen spreken. 

Ik sta ook op de lijst van sprekers van de Booij. Dit was misschien de reden, dat hij me enkele weken geleden opbelde. Hij had gelezen of gehoord, dat ik van mening was, dat de moord op Fortuyn mogelijk gerelateerd was aan de Amerikaanse wens JSF vliegtuigen ter waarde van 10 miljard dollars aan Den Haag te verkopen. Hij wilde dit recht zetten. Hij vertelde, dat Pim de ambassadeur van Amerika, Clifford Sobel, samen met hem had gesproken. De ambassadeur had dermate effectief Fortuyn bewerkt over de aankoop van dit oorlogsmaterieel dat, ook al had hij in "De puinhopen van paars" uitdrukkelijk vermeld de Luchtmacht te willen afschaffen, de ambassadeur er in belangrijke mate in was geslaagd Pim over de streep te trekken. De Booij preciseerde zelfs, dat de heer Sobel onder meer het argument had gebruikt, dat ook de Nederlandse industrie aan de JSF aankoop zou mee verdienen. Albert zegde toe mij één en ander in de naaste toekomst nader uiteen te zullen zetten. Dit is helaas niet gebeurd. De Booij is sedert ons telefoongesprek in lucht opgegaan en beantwoordt ook faxen niet. 

Ik was in Iraq toen Pim werd vermoord. De dagen voorafgaande aan 6 Mei, zo hoorde ik later, zou Fortuyn zowel in de pers als via de radio te kennen hebben gegeven, dal hij zijn mening had gewijzigd ten aanzien van de Luchtmacht. Op 17 December sprak ambassadeur Sobel met Floris van Straaten van de NRC. De Amerikaan verzekerde de interviewer, dat de JSF vliegtuigen bij zijn bezoek bij Pim thuis zelfs niet ter sprake waren gekomen. Dit werd dus eerder door gesprekspartner De Booij pertinent tegengesproken. Het was daarom onverklaarbaar waarom de Amerikaan er een kwestie van maakte, door wat gebeurde te ontkennen. Na twee advocatenkantoren te hebben geraadpleegd, of er een mogelijkheid was om de betrokkenen te dwingen tot het spreken van de waarheid, waar dus geen kans op scheen te zijn, heb ik ambassadeur Sobel op 8 Januari een fax gezonden, dat voor mij de zaak gesloten was.
Nog vreemder werd het toen ik op 22 December de heer Sobel per fax vroeg , waarom hij in het gesprek met de NRC niet de waarheid had gezegd, prompt werd opgebeld door een zekere Henk Broeze, Vijfhoekstraat 69, 1271 PM Huizen (035-5266851) met liefst twee waarschuwingen. Als ik naar de V.S. wilde reizen deed ik er beter aan er vanaf te zien. want ik zou in een psychiatrische kliniek terecht komen en niemand zo ooit meer van me horen. En ten tweede, als ik niet ophield met in de JSF zaak te wroeten, ik gerede kans liep om als Pim ook een kogel op te lopen, Nederland is een vreemd land geworden. Ik heb niet anders dan normaal mijn journalistieke werk gedaan, omdat de NRC dit verzuimde. Maar ik houd er dus inderdaad mee op, omdat alle bij de zaak betrokken partijen er de voorkeur aan geven te liegen of te zwijgen. En Pim kan me niet meer te hulp komen. Hij zou de waarheid hebben verteld. 
 http://www.theovangogh.nl/Oltmans_Booij.html
Willem Oltmans 12-01-03


Al meteen na zijn aantreden in Den Haag werd Sobel in beslag genomen door een hightech-kwestie van geheel andere aard, de vraag of Nederland voor 800 miljoen dolllar wilde deelnemen aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig. De inzet hierbij was hoog omdat deelname zo goed als zeker zou betekenen dat de Nederlandse luchtmacht op termijn voor miljarden dollars aan JSF-vliegtuigen zou bestellen.
De JSF-zaak werd een belangrijke krachtproef voor Sobel, die hij uiteindelijk - met geluk en wijsheid - doorstond. Na lang talmen gingen kabinet en Tweede Kamer akkoord, waarbij de voor-stem van de LPF een beslissende rol speelde. Naderhand is wel gesuggereerd dat Sobel de LPF-toezegging heeft weten los te krijgen bij een kennismakingsgesprek met Pim Fortuyn in diens woning in Rotterdam in april. Sobel ontkent dit echter. ,,Het gesprek met Fortuyn verliep heel plezierig en duurde langer dan de bedoeling was, maar de JSF is geen keer ter sprake gekomen.''
Volgens de PvdA'er Van den Bergh hebben Sobels inspanningen op dit terrein uiteindelijk niet veel verschil gemaakt. ,,Hij is er niet in geslaagd mensen tot de JSF over te halen die daarvan voordien nog niet waren overtuigd.'' Dat neemt niet weg dat Sobel veel eer heeft ingelegd in Washington met de deelname van Nederland aan de JSF.  NRC 16 december 2002
D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D  14 mei 2002
http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020514/teksten/bin.brinkhorst.der.volkert.html
 
  BVD kreeg tijdens mkz-crisis tip:
Van der G. wil wraak op Brinkhorst

'Laurentien eerder doelwit'
   
 
Klik op de foto voor een
 afbeelding op volle grootte (284x426, 18kb)
Prinses Laurentien ...huwelijk... (Foto: WFA GERARD VAN DALEN)
door Martijn Koolhoven DEN HAAG - 14 mei 2002 -
De inlichtingendiensten hebben milieuradicaal Volkert van der G. (32) eerder op de korrel gehad nadat er een tip was binnengekomen dat hij een aanslag wilde beramen tijdens het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst.
De politie onderzoekt nu waarom de inlichtingendiensten niet eerder tot actie zijn overgegaan tegen Volkert van der G.
Uit informatie waar de politie over beschikt had Van der G, die nu vastzit wegens de moord op Pim Fortuyn, zijn pijlen o.a. gericht op minister Brinkhorst (Landbouw) vanwege diens omstreden mond- en klauwzeerbeleid, waarbij 270.000 dieren in opdracht van de overheid werden gedood.
Volgens bronnen rond het team werden de inlichtingendiensten getipt dat Brinkhorst zelf of zijn dochter Laurentien volgens Van der G. eenzelfde lot zouden moeten ondergaan. De diensten hielden er rekening mee dat de milieuradicaal een daad wilde stellen door een aanslag op de minister of zijn dochter te plegen. Zijn telefoonlijn zou gedurende enige tijd zijn afgetapt.
Verslapt
Voor Van der G., in wiens ogen nog geen muis mag worden geruimd, gold de familie Brinkhorst als een belangrijk doelwit van zijn radicale milieuacties. Hoewel de inlichtingendiensten hem enige tijd op de korrel hebben gehad, is na de mkz-crisis de aandacht voor hem weer verslapt.
Bronnen rond het onderzoeksteam hebben gisteravond tegenover deze krant bevestigd dat inlichtingendiensten waren getipt dat Van der G. van plan is geweest aanslagen op hooggeplaatste figuren te plegen. Hij is nooit opgepakt omdat hij niet kon worden betrapt op het daadwerkelijk gebruiken van geweld.
Na de aanslag, vorige week maandagavond, maakten politie en justitie bekend dat de verdachte een bekende van de inlichtingendiensten is, maar geen strafblad heeft.
Opmerkelijk is dat het nieuws dat de moordenaar van Fortuyn het eerder op minister Brinkhorst of diens dochter had voorzien, vandaag ook wordt gemeld in het boek 'Professor Pim' van publicist Evert Santegoeds.
Voormalig royaltyreporter Santegoeds laat desgevraagd weten dat hij het nieuws heeft vernomen uit kringen rond het Hof.
"Het mag geen verwondering wekken dat de naam Volkert van der G. bekend was bij de BVD", schrijft Santegoeds. "Lange tijd zijn al zijn gangen nagegaan omdat twee jaar geleden al het vermoeden bestond dat hij op hooggeplaatste figuren een aanslag beraamde, onder wie Landbouwminister Laurens-Jan Brinkhorst. De vader van prinses Laurentien trok de aandacht van Volkert en de zijnen toen hij korte metten probeerde te maken met de uitbraak van de mkz-crisis."
"Volkert achtte Brinkhorst verantwoordelijk voor het afslachten van al die onschuldige dieren en daarom zou de minister hetzelfde lot moeten ondergaan. Bronnen melden dat Volkert en een groepje van milieuradicalen een bedreiging vormden voor enkele bewindslieden die gedurende een langere periode onder strenge beveiliging werden geplaatst. Zo zou Brinkhorst zelfs tijdens het huwelijk van zijn dochter Laurentien een onzichtbare 'ring' van veiligheidsmensen om zich heen hebben gehad."
"Bronnen in milieukringen, die de aanslagen veel te ver vinden gaan, zouden hierover de klok hebben geluid. (...) Maar op een bepaald moment verminderde de dreiging kennelijk. Het zou de veiligheidsdiensten kennelijk zijn ontgaan dat de Harderwijker zijn vizier op Fortuyn ging richten. Een dodelijke onderschatting", aldus het boek, dat vandaag wordt gepubliceerd.
Het openbaar ministerie in Amsterdam noch de BVD wilde gisteravond ingaan op het nieuws dat ze Van der G. eerder op de korrel hebben gehad in verband met het beramen van een aanslag op vader of dochter Brinkhorst. Ook de woordvoerster van minister Brinkhorst wilde geen enkel commentaar geven.
 Resumerend; zou je zeggen dat een rechtstreekse deal met Oranje minder waarschijnlijk lijkt. Wél kende men hem en zou hij daardoor de ideale persoon zijn om te bewerken/voeren en de moord op Fortuyn te laten uitvoeren. En de geheime diensten die onder het links-activisme vrij spel hebben, zijn MDI, CIDI, B'nai Brith, MOSSAD en zich als links voordoende componenten of dubbelagenten van Saroef, JDL etc.

Van der G. was politiek wél actief door Paul Bolwerk en Henk van Gelder
 
WAGENINGEN | Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, blijkt wel degelijk politieke aspiraties te hebben gehad. In maart 1990 deed hij met een zelf opgerichte partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Wageningen. Van der G. wist met de links-anarchistische partij Koevoet echter geen zetel te bemachtigen.
Uit onderzoek van dagblad De Gelderlander blijkt dat Volkert van der G. meer dan tien jaar vast is blijven houden aan dezelfde politieke drijfveren als die Koevoet destijds had: het 'elimineren van onderdrukking van individuen. In welke vorm dan ook'.
Volgens officier van justitie K. Plooy had Van der G. geen politiek motief toen hij Pim Fortuyn op 6 mei 2002 doodschoot. Voor hem telde, aldus Plooy tijdens de rechtszaak vorige maand, alleen het dierenwelzijn. De rechter volgde die redenatie en veroordeelde Van der G. tot 18 jaar cel. Als hij volgens de rechtbank wél een politiek motief had gehad, was hij wellicht tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, een straf die Plooy overigens wel eiste. De politieke activiteiten van Van der G. zijn tijdens het proces niet ter sprake gekomen, blijkbaar omdat Plooy daar niet achter is gekomen tijdens zijn onderzoek.

Na de uitspraak van rechter F. Baudain van de Amsterdamse rechtbank reageerden familieleden en aanhangers van Fortuyn met woede en ongeloof. Ook minister Remkes (Binnenlandse Zaken) zei dat hij de straf te licht vond. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen de uitspraak, omdat de rechter te weinig rekening gehouden zou hebben met het uitzonderlijke karakter van de moord op Fortuyn.
De mede door Van der G. opgerichte partij Koevoet wilde afschaffing van het leger, legalisering van drugs, gratis openbaar vervoer, meer aandacht voor fietsverkeer, nivellering van inkomens, herstructurering van het onderwijs en de mogelijkheid tot bewuste werkloosheid. Koevoet eiste ook een verbod op bestrijdingsmiddelen, dierproeven en de bio-industrie. De partij wist in Wageningen 202 stemmen te vergaren. In 1991 werd de partij ontbonden
 
Artikel uit Haagsche Courant van 10-05-2003
 
=> Citaat zou meer zijn het elimeren van alle vormen van onderdrukking in welke vorm dan ook, maar voor BVD is de boodschap duidelijk genoeg!!!
Best wishes, Mark

Door het niet akkoord gaan werd een evident belang van de USA regering geschaad door Pim Fortuyn.
Daarom moest hij kennelijk dood. Het is nogal vreemd dat er geen extra debat over de JSF in de Tweede
Kamer is gehouden terwijl er zoveel nieuwe kamerleden waren. Je kan het zelfs verdacht noemen 
(Zie kader hieronder)

AIVD en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.
Er is een analogie te ontdekken in de werkwijze van de AIVD, de beveiliging en het politieoptreden voor
en na de twee
politieke moorden. Het ontbreken van communicatie tussen de geheime dienst en de politie
kan toevallig zijn, maar net zo
goed gestuurd zijn. Je kan je voorstellen dat de overheid zich ontdoet van
lastige politieke opponenten door sturing van de beveiliging.
Pim Fortuyn had als kandidaat-premier natuurlijk
tegen zijn zin moeten worden beveiligd en datzelfde geldt voor Theo van
Gogh na het filmpamflet "Submission".  Ook is mogelijk dat hierdoor de CIA de gelegenheid kreeg Mohammed B. te indoctrineren via de geheimzinnige "Syrièr".
Volgens het onderzoek van Katja Schuuurman, uitgezonden op 2 november 2005 - een jaar na de moord op Theo van
Gogh -, zijn er duidelijke aanwijzingen dat Mohammed B. een voormalige informant was voor de AIVD om zo de z.g.
 "Hofstadgroep", waar Mohammed B. lid van was, in de gaten te houden. Mohammed B. is later waarschijnlijk
door de AIVD gedumpt of misschien wel bedreigd, wat gebruikelijk is. De AIVD heeft de controle over Mohammed B.
verloren, of de AIVD heeft bewust Mohammed B. zijn gang laten gaan, wat geresulteerd heeft tot de moord op
Theo van Gogh.  Het is ook zeer waarschijnlijk dat de AIVD de moord had kunnen voorkomen.
Het
niet beveiligen van bedreigde publieke personen is net zo goed
een politiek besluit als het wel beveiligen: zie artikel in NRC Handelsblad
van 9 juli 2005 - als dit niet een vorm van voorkennis is wat dan wel?

WIE NEEMT DE BESLUITEN TOT WEL OF NIET BEVEILIGEN? De regering, of een hoge
ambtenaar van het openbaar ministerie? Is deze persoon lid van een geheim genootschap zoals
Mat Herben en Medy van der Laan? (Wie bedient de RODE KNOP? [naar Willem Oltmans])

AIVD haalt spion terug wegens plan VS
Aanval op Iran verwacht
Joost de Haas en Bart Mos

30 augustus 2008 AMSTERDAM - De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft de afgelopen jaren een ultrageheime operatie laten uitvoeren in Iran met als doel infiltratie en sabotage van de wapenindustrie in de islamitische republiek.

De als uiterst succesvol omschreven operatie is onlangs stopgezet in verband met plannen voor een ophanden zijnde Amerikaanse luchtaanval op Iran. Daarbij zouden ook doelen worden gebombardeerd die in verband staan met de Nederlandse spionageactie. Dat verklaren goed ingevoerde bronnen tegenover De Telegraaf.

Atoombom

Teheran werkt vermoedelijk aan een atoombom en weigert gehoor te geven aan de eisen van het Westen om te stoppen met het verrijken van uranium.

Een van de betrokken agenten, die onder supervisie van de AIVD wist te infiltreren in de Iraanse industrie, is recent teruggeroepen omdat in de VS de beslissing zou zijn genomen binnen enkele weken met onbemande vliegtuigen Iran aan te vallen. Tot de potentiële doelwitten behoren naar verluidt niet alleen nucleaire fabrieken, maar ook militaire installaties die mede door toedoen van de AIVD in kaart zijn gebracht. Informatie uit de AIVD-operatie is de afgelopen jaren gedeeld met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, aldus bronnen.

Ook konden diverse leveranties worden gesaboteerd en tegengehouden. Het ging om onderdelen voor raketten en lanceerinstallaties. Iran is sinds 2006 drie keer getroffen door VN-sancties wegens het omstreden nucleaire programma. Westerse inlichtingendiensten vrezen dat het land van de ayatollahs in 2010 over kernwapens kan beschikken. De Iraanse president Ahmadinejad dreigt regelmatig Israël van de kaart te vegen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1796098/__Aanval_op_Iran_verwacht__.html?p=1,1


De FLOPJES van de AIVD
8 december 2005
quistonno@yahoo.com
"Toen Fortuyn werd omgelegd buitelden de verantwoordelijke ministers
over elkaar heen om te verklaren dat de grootste oppositieleider die
dit land ooit heeft gekend niet beter beveiligd kon worden JUIST
omdat de AIVD geen informatie over hem zou hebben verzameld. Hoe
gaat ex-minister van Binnenlandse zaken Klaas de Vries (PvdA) zich
hier uit redden?
Van Fortuyn was bekend dat hij forse bezuinigingen op de AIVD wilde
loslaten. Hoe chantabel zou Fortuyn geweest zijn als hij wel premier
geworden was? Na de moord op Fortuyn is er geen sector in Nederland
geweest waar de overheidsuitgaven zo radicaal omhoog zijn geschoten.
Laat De vries maar wroeten in de dossiers van de AIVD, wellicht
krijgt TvG postuum nog gelijk en had de AIVD de moord kunnen
voorkomen.
Kunnen de vrinden van Mo en van TvG het voor de verandering eens
tezamen tegen de AIVD opnemen.
Dat De Vries hier nu zoveel aandacht aan besteed komt natuurlijk
goed uit in zijn tocht naar wat zetels. 't is echter ook de laatste
mogelijkheid informatie uit die periode van de Nederlandse politiek
boven water te krijgen."

"MAAR WAAR HET ECHT OM GAAT:
1) UIT DE STUKKEN OP HET FLOPJE BLIJKT OOK DAT DE AIVD WAS
GEÏNFILTREERD IN DE MILIEUBEWEGING. DE AIVD WIL DEZE
STAATSINFORMATIE SNEL TERUG. CONCLUDEREND: VOLKERT VAN DER GRAAF IS
EEN AIVD'ER.
TROUWENS, ZIT VOLKERT NOG STEEDS IN ZIJN SCHEVENINGSE CEL, OF ZIT
HIJ ERGENS IN ZUID-AMERIKA MET ZIJN PETRA LIEVENSE EN DAT KUDT-KIND
VAN HEM
2) OUD-MINISTER KLAAS DE VRIES HEEFT GE-LO-GEN OVER DE BEMOEIENIS
VAN DE AIVD MET FORTUYN. INTEGENDEEL TOT WAT HIJ BEWEERDE WIST DE
AIVD WEL ÁLLES OVER FORTUYN. WAAROM HEEFT DE AIVD DE AANSLAG NIET
VOORKOMEN, EN VOORAL WAAROM ZIJN KOK EN KLAAS DE VRIES EN MELKDERT
ERMEE WEGGEKOMEN????
3) HET DOOFPOTRAPPORT VAN DER HAAK STINKT AAN ALLE KANTEN."


Vrijmetselaarij
Mat Herben is lid van een vrijmetselaarsloge, afdeling Grootoosten der Nederlanden, Via Lucis, 
en is ervan overtuigd dat alles is voorbestemd: de moord op Fortuyn, de overwinning van LPF, de
aanschaf van de JSF. Volgens Herben kan niets je lot te veranderen. Vanzelfsprekend handelt Mat Herben in
opdracht van in hogere loges geplaatsten in de geheime vrijmetselaarshiërarchie. Om in een hogere loge te komen
moet je allerlei puberale en 'mystieke' inwijdingsrituelen ondergaan die in sommige studentendispuuts en legerontgroeningen gewoonte waren en soms nog zijn. Mensen die deze rituelen serieus nemen vormen een ernstige bedreiging voor de democratie. Zelfs in de hoogste ambten vind men deze pubers die soms beslissingen nemen die
over dood en leven gaan. Een voorbeeld is het huidige vreemdelingenbeleid waarbij mensen naar hun land
teruggestuurd worden om direct te worden doodgemarteld of langdurig gevangen gezet.  Het bestaan van geheime
genootschappen in Den Haag en omgeving is een reëel gevaar voor de democratie. Mat Herben hoeft in de visie
van  deze groepen helemaal niet in de regering te zitten. Via het stemgedrag van de LPF kan toch genoeg invloed
worden uitgeoefend. Het tweede kabinet Balkenende voert dus een beleid dat gestuurd wordt vanuit deze
anti-democratische geheime genootschappen. De deelname aan de illegale bezetting van Irak en Afghanistan
is hiervan een overduidelijke illustratie. Het botte bezuinigingsbeleid idem dito.
Voor mensen buiten deze clan of loge is totaal geen interesse, dat blijkt keer op keer als je let op de besluiten
van het kabinet Balkenende II waar de LPF vóór is en D'66 tegen.
Anders gezegd: het bestuur van Nederland is in handen van de vrijmetselarij.

LOBBIES
Lid zijn van een geheim genootschap is vanwege de elders liggende loyaliteit en het antidemocratische
karakter van deze groepen onbestaanbaar bij militairen, hoge ambtenaren, kamerleden en leden van het kabinet.
Men komt dan niet in een bepaalde functie vanwege verdiensten of kennis maar vanwege de positie in de loge.
Het streven van alle geheime genootschappen is de wereldheerschappij door middel van het verwerven van leden
in sleutelposities van een land en ter financiële ondersteuning het verwerven van rijke mensen als lid.
Omdat de lagere loges onderhorig zijn is er niet veel fantasie voor nodig om zich voor te stellen hoe Rozenkruisers,
Vrijmetselaars, Bilderbergers en Illuminati functioneren: even een belletje naar een invloedrijk lid van de
organisatie kan voldoende zijn om een besluit van de gemeenteraad, regering, bedrijfstop in een bepaalde richting
te sturen. Zo wordt via informele contacten het land geregeerd. Als dan de hoogste illustere baas van zo'n geheime club
(
Skull & Bones) "toevallig" de president van het 'machtigste land van de wereld' is, is goed voor te stellen hoe de besluitvorming in dat land wordt gemanipuleerd en gedicteerd met grote gevolgen voor de gehele aarde.
Als voorbeeld het mondiale milieubeleid in de USA: wegdrainen van geld van de sociale en preventieve infrastructuur
en andere burgerlijke organisaties door stoppen van subsidies, ontslag van personeel en verkoop van materieel met als
gevolg dat na de orkaan Katrina geen sprake was van enige actie door overheidsinstanties. Zelfs het gereserveerde
geld voor de noodzakelijke dijkverzwaring was aan andere doelen verstrekt: het leger, de "strijd tegen het terrorisme"
en belastingverlaging voor de rijken.

Een geheim genootschap aan de macht heeft tot gevolg dat een land van binnen wordt uitgehold en dat het
beschikbare geld en alle aandacht er alleen zijn voor de ordegenoten.
De gehele wereld inclusief de USA is verworden tot een wingewest voor Skull & Bones. Met het aan de macht
komen van Mat Herben samen met Medy van der Laan gebeurt hetzelfde met Nederland op kleinere schaal.
Het irrationele besluit om voor 8 miljard euro de JSF aan te schaffen is zo goed te verklaren, ongeacht de feitelijk
geringe bijdrage van het NL bedrijfsleven en de prijsverhogingen door de enorme inflatie van de dollar.
Evenzo is het steunen door de Nederlandse regering van de USA tegen Irak een irrationeel besluit dat indruist
tegen de Europese gedachte van anno 2000+ en bovendien tegen het Handvest van de Verenigde Naties.
Het vervolgens afschaffen van de NPS en het inknotten en frustreren van de publieke omroep
past geheel in de strategie van de bovengenoemde geheime rechtse clubs.

In
Nederland moet daarom onmiddellijk een wettelijk gebod komen tot openbaarmaking van
ledenlijsten, statuten en notulen voor alle 'mystieke' genootschappen (geldend voor iedere vereniging of
stichting)  Het is alleen onwaarschijnlijk dat zo'n wetgeving er komt omdat deze door de huidige
Tweede Kamer moet worden goedgekeurd en geheime genootschappen zich beroepen op het feit dat
kerkgenootschappen ook geen bestuurs- en ledenlijsten openbaar behoeven te maken. Verder is het
onbekend hoeveel leden van de Tweede Kamer lid zijn van zo'n geheime club. Die zullen alles in het werk
stellen om openbaarmaking te voorkomen.
Toestaan van geheime organisaties binnen de Nederlandse grenzen is de deur openzetten voor moorden en
bomaanslagen. Als bijvoorbeeld de radicale dierenbevrijders permanent worden bespioneerd, waarom dan
niet de veel staatsgevaarlijker geheime lobbies in Den Haag?
Dit feit maakt het bestrijden van terrorisme uitgevoerd door fundamentalistische organisaties vrijwel
onmogelijk.  Het gevolg is meer moorden op politici en kritische burgers en meer onzekerheid binnen
de Nederlandse samenleving, een soort situatie als de vroegere Weimar-republiek in Duitsland, de voorbode
van de totalitaire staat. De legitimatieplicht (Ausweis!) is per 1 januari 2005 ingevoerd, een vrijbrief
voor het politieapparaat om iedereen (vooral gekleurde mensen natuurlijk) willekeurig aan te houden.
Onderwijl gaan de aanslagen gewoon verder, de Ausweis is slechts een schijnmiddel voor schijnveiligheid.
Nog verder gaat het met de nieuwe ziektewet: iedereen die teruggave wil van de excessief hoge premies
moet zich aanmelden bij de belastingdienst, waardoor iedereen die voorheen niet geregistreerd was nu
wèl is geregistreerd. Waarschijnlijk een slimme zet van het controleapparaat van Binnenlandse Zaken.
<>In de VS is een zelfde onwikkeling al 172 jaar aan de gang met de excessieve macht van Skull&Bones
Veel presidenten uit de historie van de VS waren vrijmetselaars, belangrijke diplomaten en ministers
waren Bones-leden. Bijvoorbeeld de extreem machtige Henri Kissinger is een vrijmetselaar en heeft het
Chili van de vrijmetselaar Salvadore Allende laten verworden tot een nazi-staat onder Pinochet.
Duizenden linkse intelectuelen en andere aktieve mensen werden 'vernietigd'. Waarschijnlijk was Allende een
'afvallige' of een onwelgevallige linkse vrijdenker van de vrijmetselarij.
Het recente rapport (april 2004) van Tjeenk Willink over de gang van zaken binnen de Tweede Kamer
(incidentenpolitiek) is een aanwijzing dat in Nederland de geheime lobbies aan de macht zijn. 
Met de LPF-fractie als machtsmiddel zetten die lobbygroepen de regering aan tot ondemocratische
maatregelen.  De afwezigheid van een fatsoenlijk debat over vérstrekkende overheidsmaatregelen is
duidelijk aangetoond bij het JSF besluit. De relatieve machteloosheid t.a.v. de bouwfraude is illustratief.
In dit denkkader past dan ook
hermetisch de moord op Pim Fortuyn.
Theo van Gogh beweert dat Mat Herben door Lockheed is omgekocht als hij ervoor zou zorgen
dat Nederland de JSF aanschaft.
Volgens hem heeft Herben stemmen geworven in opdracht van
de militaire inlichtingendienst, waarvan hij een aantal sleutelfiguren goed kende.  (zijn dat orde-
genoten van de vrijmetselarij? Of 'collega's' van de Rozekruisers?)
[...]
Herben heeft gedreigd met een proces tegen
Theo van Gogh als hij niet terug nam dat
Herben tweehonderdduizend dollar van Lockheed
op een Zwitserse rekening had staan.
"Natuurlijk neem ik dat niet terug", zei Van Gogh.
Daar is het bij gebleven, "ik heb geen proces gezien".
Het is mogelijk dat de moord op Theo van Gogh de ultieme wraakneming was van de geheime
lobbies die de JSF hebben gepromoot in Nederland
Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh?

http://www.klokkenluideronline.nl

CALAMITEITEN-CONTAINER VOOR HUIS HELEEN EN LIEUWE

Op de avond voor de moord op Theo van Gogh stond voor het huis van
zijn ex Heleen en hun zoon Lieuwe een 'donkerblauwe vrachtauto
stationair te draaien met op de zijkant in grote witte letters
CALAMITEITEN-CONTAINER'. Er zat niemand achter het stuur. Dat
schrijft Heleen Hartmans vandaag in Metro. Ze beeindigt haar stuk
met 'Inmiddels weet ik wel wat de Calamiteiten-container voor mijn
huis deed. Negen maanden later, via het OM, liet de AIVD weten: "Die
stond daar gewoon!"' Eerder kwamen al merkwaardige banden aan het
licht tussen de AIVD en moordenaar Mohammed B. Vast is wel komen te
staan dat de AIVD de groep rond Mohammed B. al maanden op de korrel
had maar niet ingreep om de moord op Van Gogh te voorkomen. Uit de
onthulling van de container van Hartmans blijkt een nog veel nauwere
betrokkenheid van de autoriteiten bij de moord dan tot dusver werd
aangenomen.

Merkwaardig genoeg is de onthulling van Hartmans voor Metro blijkbaar
niet interessant genoeg om op de voorpagina te zetten. Daar staat
wel een ander bericht naar aanleiding van haar stuk, namelijk over
haar ergernis rond het gesol met de herdenkings-monumenten voor
Theo. Ook hieruit blijkt al wel hoezeer de overheid Van Gogh in
feite als een vijand zag: een mooi en duidelijk gedenkteken wordt
hem blijkbaar niet gegund. De nauwe betrokkenheid van de AIVD is des
te schokkender nu aan het licht is gekomen dat een journalist van
NRC Handelsblad, Robert Giebels, per september de positie van hoofd
Communicatie bij de AIVD gaat bekleden. NRC was al de krant die het
meest negatief over Van Gogh schreef. Een reden hiertoe was de
artikelenreeks op de website van Van Gogh van Lux et Libertas
Ombudsman Micha Kat.


=====
E-mail MM:
Voor mij is de betrokkenheid van geheime diensten bij beide
aanslagen duidelijk. Dat de moord op Theo een Islamwending is
gegeven, is voor mij niet meer dan een afleiding (het lijkt me
overigens stug dat Ayaan al niet eerder voor die club werkte waar ze
nu zit...), dat Theo nog meer zou oproepen als hij over 0605 aan het
woord zou komen lijkt mij de enige reden.

Hetzelfde geldt voor de moord op Louis Seveke.

Zo heeft De Staat der Nederlanden een scala aan politieke moorden
(mede)gepleegd de afgelopen jaren. Daarna doet de propagandapers wel
zijn werk. Hoelang het klootjesvolk nog in deze sprookjes blijft
geloven is de vraag...

Tijdens diverse 'moslim terreur' aanslagen; ook in London 7-7-2005
(2+5=7) waren er "calamiteiten trainingen", precies WANNEER
aanslagen gebeurden EN op de plek WAAR ze gebeurden.


Bovenstaande toch even om deze standaard internationale 'war on
terror' werkwijze van onze Westerse geheime diensten te duiden, ook
al preek ik hier -weggewerkt uit grotere fora's/sites- voor een zeer
beperkt publiek.
In de USA is het daarom gebruik onder patriotistische groepen en
sites, om een 'rode alert' te geven wanneer de overheid weer een
dergelijke training houdt. Want wellicht laten ze het op die dag
weer gebeuren en hebben dan net als bijv. in London alle
calamiteiten teams paraat.


En remember... Waren die calamiteiten teams in kogelvrije vesten,
tijdens de moord op Fortuyn, ook niet heel snel ter plaatse
en "toevallig in de buurt"?

(ach wie weet dat nog; het is jaren terug, daarna weggewerkt uit de
mainstream pers en slechts enkelen zijn die toevalligheid niet vergeten)

MISSCHIEN WAS DAT TOEVAL: DE UITZONDERING BEVESTIGT DE REGEL.Loopbaan Mat Herben: 

*van 1977 tot 1987 journalist interne voorlichting, ministerie van Defensie
*van 1987 tot 1990 chef-redacteur Katholieke familieblad "Manna" 
*van 1990 tot 1995 recensent klassieke muziek? voor Plus en publicist over populair-medische en   maatschappelijke onderwerpen 
*1990 hoofdredacteur Defensiekrant, ministerie van Defensie 
*van 1990 tot 2002 algemeen hoofdredacteur, directie Voorlichting, ministerie van Defensie (o.a. redacteur "Alle Hens, maandblad voor de  Koninklijke Marine" en personeelsblad "De Vliegende Hollander, maandblad voor de luchtmacht?" en redacteur internetsite
*van 1 maart 2002 tot mei 2002 woordvoerder Lijst Pim Fortuyn 
*van 16 mei 2002 tot 28 augustus 2002 fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal 
*vanaf 23 mei 2002 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 
*vanaf september 2002 ondervoorzitter vaste kamercommissie voor Defensie
*vanaf 16 oktober 2002 fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Mat Herben blijft eerst maar een paar maanden fractievoorzitter, want hij heeft zijn missie volbracht: 
het door de kamer loodsen van het JSF-besluit. Misschien had hij niet voorzien dat het
zo'n puinhoop zou worden bij de LPF. Maar ook dat was voorbestemd (gestuurd). Herben slikt alle beledigingen om
maar in de tweede kamer een cruciale rol te blijven spelen: het handhaven van het JSF besluit. (misschien was 
het wel de bedoeling van Herben's superieuren om de LPF via deze puinhoop van zijn revolutionaire élan te ontdoen)
OranjeWNF  Posted - 12 Jul 2005 :  20:49:56 M.M.

* Mat Herben, 10-20 jaar Defensie als eindvoorlichter en eindredacteur
drie Defensie blaadjes, werkte nog voor Defensie toen hij de politiek
inging.

* Lijst nr 7 met achtereenvolgens Martin Kievits (o.a. vmlg AIVD),
Andre Peperkoorn (leiding Marechausse en BBE) en Harry Wijnschenk (KVV
piloot) die uiteindelijk het kabinet en de LPF opblies toen hij daarmee
de opgeëiste democratiseringen in de LPF tegenhield.

* Arno de Jong, voormalig voorlichter KLPD en belast met
staatsveiligheid, bestuur LPF nadat Herben het vuur aan het schenen was
gelegd en orde op zaken stelde.

* Sleeswijk-Visser, Herben's beoogde 2e man in de LPF. Bleek echter
vmlg hoofd beveiliging Philips te zijn, alsmede vmlg hoofd MARID
(Marine Inlichtingen Dienst).

* Joep van den Nieuwenhuizen en Roel Pieper die Herben de partij
probeerde binnen te loodsen (uitzending NOVA) met een militair
industriële achtergrond, o.a. JSF-lobby en Control Risks (die ook het
rapport 'niet in de Haak' schreef).

Ja, en nog wat andere lobbygroepen en wat ik nog vergeten ben.
En wat gewone burgers?

Het is duidelijk wie de macht binnen de LPF in handen hadden en
waardoor de ruzies ontstonden / escaleerden; al naar gelang het deze
infiltranten uitkwam, of om te voorkomen dat anderen de macht in de LPF
zouden krijgen. Toen de democratische hervormingen werden doorgevoert en opgeëist door de democratische achterban, blies enkele dagen later Harry Wijnschenk het kabinet en de LPF op met de woorden "Ik ben Joods en de achterban is racistisch". Alsmede dat de andere partij die tegengegaan moet worden, de "vastgoedmaffia" is (alsof die vrijmetselaars van Herben
niets met de wel van bovenaf toegestane 'witte' bouwfraude te maken
hebben)Buigen of barsten voor de hogeren. Het werd dus barsten.

Eindredacteurs in de diverse media deden de rest door deze hype in
stand te houden; dat dit allemaal slechts interne ruzies waren en er
smakelijk om te lachen en te stigmatiseren

Cor Eberhard, voormalig lid van de 2e kamer voor de LPF:

"Mat Herben was en is gewoon een mol van defensie, die vanwege de
belangen van de JSF door Albert de Booy bij de LPF is binnengeloodst en
tot 'woordvoerder' werd benoemd.
Hij kwam vanaf 1 maart 2002 op het LPF kantoor in de Kubus werken.
Ik had al heel snel wantrouwen tegen hem omdat ik merkte dat hij het
eigenlijk met veel standpunten van Fortuyn (bv asielzoekers - moslims)
niet eens was. Eerst dacht ik: 'wat doe je hier dan ?' Later begreep ik
dat hij een infiltrant was van defensie vanwege de JSF.

Dat ik dat goed gezien had bleek tijdens de allereerste vergadering van
de LPF fractie die ging over de JSF, Mat Herben was toen heel erg
nerveus en zette de fractie onder druk en dreigde met opstappen en
afsplitsen als we niet unaniem voor zouden stemmen.
Ook de poging van Wijnschenk om mij om te kopen bevestigde mijn eerdere
verdenkingen van verregaande infiltratie van militairen in de LPF (denk
ook maar aan Sleeswijk-Visser en van Vuuren die later in het zgn.
interim bestuur kwamen, Wijnschenk was trouwens ook een ex militair).

Vanaf die tijd zagen ze mij (heel terecht overigens) als hun grootste
tegenstander, Sleeswijk-Visser was altijd net effe te aardig tegen mij,
Mat Herben had moeite met zijn rol als verrader en ontweek altijd mijn
blik als ik hem recht aankeek, hij wist dat ik hem helemaal niet
vertrouwde.
Ook Albert de Booy zag in mij een bedreiging en ze hebben vanalles
geprobeerd om mij weg te krijgen, denk maar aan dat artikel in het AD
over mijn zgn. strafblad, die informatie kwam van Wijnschenk en de
Booy, ze waren echter niet goed geinformeerd, ik had geen strafblad het
AD moest rectificeren en € 10.000 aan mij betalen.

Wijnschenk en de Booy stonden in hun hemd en mijn positie in de fractie
was sterker geworden.
Toen kort daarna Winny de Jong onder vuur kwam te liggen nam ik het in
de fractievergadering over haar verwijderen voor haar op en heb haar
verdedigd.
Toen zij er toch uit werd gegooid ben ik kwaad weggelopen uit die
vergadering, daar heeft Wijnschenk toen van geprofiteerd door ook mijn
verwijdering uit de fractie erdoor te drukken.
Toen waren ze van 2 lastposten af, maar de echte problemen kwamen later
toen Heinsbroek en Bomhof ruzie kregen en daardoor uiteindelijhk het
kabinet viel.

In het kort gezegd is het vooral de rol van Albert de Booy geweest met
zijn vazallen in de fractie en het kabinet die toen tot de val vh
kabinet en nieuwe verkiezingen hebben geleid.

Albert is nog steeds op zoek naar politieke macht (en geld) en daarom
heeft zijn vazal Mat Herben nu die draai gemaakt en wil voorzitter vd
LPF worden en straks weer lijsttrekker, terwijl de huidige fractie
uiteen gaat vallen bij de volgende verkiezingen, een deel (van As -
Nawijn) gaat samen met Sorensen - Pastors van LR en waarschijnlijk gaan
Eerdmand en Max Hermans naar Geert Wilders"."Bij de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002, waren naast ooggetuige Ruud
de Wild ook Hans Smolders (Chauffeur), Fieroes Zeroual (Marokaanse,
ex-kamerlid LPF) en Albert de Booij (directeur Speakers Academy) op de
plek des onheils. Wie is Albert de Booij eigenlijk en waarom besteden
wij hier aandacht aan hem? Albert de Booij is één van de mensen die op
Fortuyn insprak, na de dramatische gebeurtenissen van het weekend van
10 februari, waarin De Volkskrant het interview met Pim publiceerde
waarin hij opriep om de grenzen te sluiten voor Islamieten en artikel 1
van de grondwet wilde schrappen ten faveure van artikel 7. Samen met
Peter Langedam en John Dost was De Booij één van de initiatiefnemers
van de LPF.

Pim Fortuyn en Albert de Booij kenden elkaar van Speakers Academy, waar
Fortuyn veel opdrachten deed als dagvoorzitter en spreker. Verder trad
De Booij voor Fortuyn op als zakelijk brein en werd hij gerekend tot de
kring van intimi. Volgens ingewijden was die vriendschap eerder een
zakelijke overeenkomst, aangezien Fortuyn naar verluid vele gepeperde
rekeningen kreeg toegestuurd door De Booij. De Booij staat bekend als
geldbelust en is van het type dat waarschijnlijk zelfs zijn familie zou
verkopen als er (veel) geld mee te verdienen was.

Het is zeer opvallend te noemen dat De Booij al snel zijn betrokkenheid
en belangen officieel terugtrok uit LPF. Achter de schermen had hij nog
steeds grote invloed. Een gevolg hiervan waren diverse conflicten
binnen het bestuur. Wat verder opvalt is dat De Booij, die dus veel
verdiende aan Pim, geen professionele beveiliging regelde voor zijn
'vriend', terwijl iedereen kon weten dat Fortuyn gevaar liep, vanwege
het klimaat dat ondertussen in Nederland was geschapen. John Dost
daarentegen had de beveiliging op het partijkantoor in de Kubus altijd
wel goed geregeld, zoals blijkt uit diverse TV-beelden. Verder vinden
wij het nog steeds raadselachtig waarom de Booij niet bij de stervende
Pim Fortuyn is gebleven en Pim achterliet op de moordplek, zodat Pim
moest sterven in de armen van een aardige, maar voor hem onbekende
beveiligingsbeambte. Waar was De Booij heengegaan en waarom?

Toen wij onlangs een e-mail stuurden aan een spreker uit de stal van
Speakers Academy, kregen wij een e-mail terug, met de melding dat deze
mail niet zou worden doorgestuurd. De letterlijk tekst: Zou u
dergelijke mailtjes via andere kanalen willen versturen. Dit is een
zakelijk adres en wij zullen uw berichten niet doorsturen. Dat Speakers
Academy een zakelijke en commerciële toko is blijk doordat Albert de
Booij ongeveer alle salonsocialisten van Marcel van Dam, Paul
Rosenmöller, Paul Witteman, Maarten van Rossem, en andere
vertegenwoordigers van de Linkse Kerk in zijn bestand heeft staan. Voor
iemand die zo dicht bij Fortuyn zou staan en bevriend met hem zou zijn
geweest is dat na de bizarre moord wel heel commercieel en zakelijk
..... om niet te zeggen respectloos naar wijlen Fortuyn en in ieder
geval zonder moreel.

Wat is het belang van De Booij geweest om zich met Pim op de
achtergrond in de politiek te storten? De onlangs overleden journalist
Willem Oltmans schreeft op 12 januari 2003 in een Column op de Gezonde
Roker, de website van Theo van Gogh, dat Albert de Booij samen met Pim
Fortuyn een aantal malen met de ambassadeur van Amerika, Clifford Sobel
had gesproken. Uit zijn column: "De ambassadeur had dermate effectief
Fortuyn bewerkt over de aankoop van dit oorlogsmaterieel dat, ook al
had hij in "De puinhopen van paars" uitdrukkelijk vermeld de Luchtmacht
te willen afschaffen, de ambassadeur er in belangrijke mate in was
geslaagd Pim over de streep te trekken. De Booij preciseerde zelfs, dat
de heer Sobel onder meer het argument had gebruikt, dat ook de
Nederlandse industrie aan de JSF aankoop zou mee verdienen. Albert
zegde toe mij één en ander in de naaste toekomst nader uiteen te zullen
zetten. Dit is helaas niet gebeurd. De Booij is sedert ons
telefoongesprek in lucht opgegaan en beantwoordt ook faxen niet."

Wij hebben begrepen dat De Booij goede contacten heeft (gehad) met Joep
van den Nieuwenhuyzen en Stork, partijen die veel te winnen hadden bij
het JSF-project. Wellicht dat deze contacten voor de heer De Booij een
lucratieve handel hebben opgeleverd? In juli bleek uit het volgende
artikel in De Volkskrant van 11 juli 2003, de relatie tussen De Booij
en Van den Nieuwenhuyzen bij het Stoomschip in Rotterdam. Een
initiatief dat weer tot een flinke financiële strop heeft geleid, op
koste natuurlijk van de belastingbetaler.
De LPF heeft een rol gespeeld in de lobby om het stoomschip Rotterdam
de monumentenstatus toe te kennen. LPF-oprichter Albert de Booij heeft
op 14 februari 2003 op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen de ondernemer Joep van den Nieuwenhuyzen, die het schip
wilde kopen, geintroduceerd bij LPF-staatssecretaris Cees van Leeuwen.
De Booij: 'Zo gaan die dingen toch? Je kent elkaar.'
Eerder deze week werd bekend dat Van Leeuwen in zijn laatste week als
bewindsman in mei een positief advies over de monumentenstatus van de
Rotterdam heeft uitgebracht aan RDM-topman Van den Nieuwenhuyzen. Dat
betekende dat de Rotterdam, het grootste maritieme erfgoed van
Nederland, in gunstige fiscale regelingen zou terechtkomen. Het deed
Van den Nieuwenhuyzen besluiten het schip te kopen.
Een hoge ambtenaar op het ministerie, plaatsvervangend directeur Jan
Smid van de Directie Cultureel Erfgoed, ondernam onmiddellijk actie
toen Van Leeuwen geen bewindsman meer was. Smid adviseerde de nieuwe
staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan, het besluit van Van
Leeuwen terug te draaien.
Ook voormalig LPF-staatssecretaris van Financiën Steven van Eijk heeft
in mei een brief gestuurd naar Van den Nieuwenhuyzen. Die had de
strekking dat als Van Leeuwen de monumentenstatus zou toekennen, de
bijbehorende fiscale regelingen van toepassing zouden zijn op het
schip. Van Eijk: 'Ik heb nog wel tegen Cees gezegd: het moet fiscaal
wel gedekt zijn als het stoomschip Rotterdam een monument wordt.'
De Booij snapt helemaal niets van de tegenwerking van de Directie
Cultureel Erfgoed. 'Die Smid was hartstikke enthousiast, hij zou het
voor elkaar gaan maken.' Ambtenaar Smid heeft staatssecretaris Van der
Laan geadviseerd de verwachtingen bij Van den Nieuwenhuyzen over de
toekenning van de monumentale status 'zo spoedig mogelijk te dempen'.
Als Van der Laan dit ambtelijk advies opvolgt, ontstaan er problemen,
verwacht De Booij. 'Natuurlijk. Enkel en alleen op basis van dat
positieve besluit van Van Leeuwen heeft Van den Nieuwenhuyzen dat schip
gekocht.' Van der Laan keert aanstaande maandag terug van vakantie. Dan
zal zij een brief over de kwestie naar de Tweede Kamer sturen. De
Booij: 'Je kunt een kind van 34 toch niet opzadelen met een besluit
over zo'n stoomschip?'

Ja meneer Albert de Booij "Zo gaan die dingen hè". Erg benieuwd wat Pim
hier allemaal van had gevonden. Want die had een broertje dood en dit
soort geregel. Nu weer wordt De Booij genoemd in verband met de
politieke aspiraties van Roel Pieper. Nou moet iedereen natuurlijk doen
en laten wat hij zelf wil. Toch willen wij Pieper of welke
initiatiefnemer voor een politieke partij waarschuwen om niet met deze
figuur in zee te gaan. Wij hopen dat uit het voorgaande blijkt waarom!
Er zijn nu eenmaal mensen die alleen maar geïnteresseerd zijn in geld".


Cor Eberhard
voormalig lid van de 2e kamer voor de LPF

Als Pim Fortuyn in leven en minister-president was, was Nederland waarschijnlijk niet 
overgegaan tot deze aanschaf waarbij zo'n extreem hoog bedrag gemoeid is (meer dan 7 miljard Euro).
Het koningshuis zou een zware tijd voor de boeg hebben, want Fortuyn was een overtuigd
tegenstander van staatsbemoeienis door de koningin en lid van het Nieuw Republikeins Genootschap
Bovendien zou hij met 40 zetels in de Tweede Kamer wel eens zijn plannen kunnen verwezelijken:
afschaffen van de land- en de luchtmacht. Vóór 6 mei waren diverse militairen en hun lobbyisten in
Den Haag erg zenuwachtig aan het worden. (zie kader)
Kortom, redenen te over om van Fortuyn af te komen.
 


'Leefbaar Nederland wil alle strijdmachten onderbrengen bij de Koninklijke Marine in Den Helder. 
Landmacht en luchtmacht worden in dat geval opgeheven. Lijsttrekker Pim Fortuyn zei dat 
dinsdagavond na afloop van een verkiezingsbijeenkomst in Bergen. Volgens Fortuyn is één 
defensieapparaat overzichtelijker, beter te controleren en goedkoper', meldt de Teletekst van 
Tv-Noordholland op 6 februari 2002. ''Hij [Mat Herben] stond bekend als een marinehater', zegt 
kapitein b.d. G. de Jong, zeven jaar lang de baas van Herben op het departement. 'Herben vond dat 
alles kon worden opgelost door de luchtmacht in te schakelen. Hij kent ook de luchtmachttop zeer 
goed'', zo staat te lezen in de Volkskrant van 28 mei 2002 in een artikel met de kop 'JSF is bij Herben 
in goede handen'.     http://www.daanspeak.com/Fortuyn09.html
Fortuyn had in nog meer zaken roet in het eten kunnen gooien: de Betuwelijn, de Hoge Snelheidslijn, de 
Noord/Zuidlijn, de JSF, allemaal dubieuse geldverslindende projecten van Paars. Dit zijn de voornaamste 
veroorzakers van het toekomstige begrotingstekort. Dit alles ten koste van de Nederlandse belastingbetaler. 
Rondom de Starfighter [pr. Bernhard], de F16 en de Apache helikopters waren eveneens allerlei 
schimmige toestanden; het gaat om grote belangen voor de industrie, de USA overheid en 
enorme bedragen uit de algemene middelen van de Nederlandse staat.
 
Misschien wordt door de rel van Prinses Margarita de Bourbon de Parme (dochter van Irene) de ware 
aard van het koningshuis zichtbaar. Zeker is dat de Nederlandse staat heel wat uit te leggen heeft. 
Duidelijker dan ooit is de onhoudbare positie van de koninklijke familie in ons staatsbestel. 
Niet alleen vanwege het achterhaalde concept. Vooral de inmenging in staatszaken door het 
koningshuis is zeer bedenkelijk (vanuit democratisch perspectief gezien). In sommige kringen in 
Nederland is dat natuurlijk helemaal niet zo. De weinige families die de feitelijke macht in handen hebben 
willen vanzelfsprekend het koningshuis met alles erop en eraan ten koste van alles behouden. Met democratie 
heeft dit allemaal niets te maken. Het huwelijk van WA met Maxima maakt alles nog duidelijker. De introductie 
van de zwaar beladen familie Zorraqieta in het koningshuis is in strijd met de democratie. 
Bovendien is nogal een probleem dat Beatrix en Bernhard zeer sterke banden hebben met 
Shell en dat zowel Bolkestein als Wouter Bos afkomstig zijn van Shell (infiltranten?) 
Trix en Bernhard hebben al sinds de oprichting kontakten met de Bilderberg bijeenkomsten 
(bedrijfskopstukken en invloedrijke personen) Bernhard is n.b. de oprichter van de Bilderbergconf.
Door intriges en kapitaalinjecties proberen de leden van de Bilderbergconferentie de wereld 
politiek te besturen. Pim Foruyn had de al meer dan 50 jaar bestaande 'ongrijpbare' geheime 
connectie tussen koningshuis en de Nederlandse Staat wel eens bloot kunnen leggen: een 
angstscenario voor zowel het huis van Oranje als de Nederlandse overheid?

De recente geschiedenis geeft veel voorbeelden van moorden in het belang van de industrie 
van de Verenigde Staten. In Nederland is bovendien het verschijnsel 'politieke moord' veel minder 
ongewoon dan de pers en de overheid ons wil doen geloven (zie onderste kader)
Het niet aanschaffen van de JSF door Nederland zou het hele project in gevaar kunnen brengen. 
De aanschaf door andere Europese landen komt dan tevens op de tocht te staan.

<>Dat de Verenigde Staten complete oorlogen voert uit economisch belang waarbij honderdduizenden
burgers
worden vermoord is een sterke aanwijzing dat de VS zeer wel in staat is tot een enkele
politieke 
moord in een klein Europees land .
De oorlogen met Irak en Afghanistan zijn voornamelijk ingegeven door de belangen van Israël en 
van de olie- en gasmaatschappijen: Irak bezit 20% van de wereld-oliereserve. Door Afghanistan is
een
gasleiding gepland, voor de aanleg daarvan is Karzai zeer onlangs akkoord gegaan.
Hans de Jonge

Link: Het Recht van de Sterkste: het credo van Pim Fortuyn

Stichting visie
 

 
MURDER FORTUYN & SECRET SERVICES
The civilian party LPF’s leader Pim Fortuyn was murdered
one day after a meeting with Lockheed, US-officials, US
ambassador  Sobel and Dutch militaries to talk about the
multi billion dollar Joint Strike Fighter project, Fortuyn opposed.
Next to that he  promised to investigate what was truth about the
stories about the influence and games of Orange after being elected,
he also  opposed the military and wanted major reorganizations also
on higher management level. They say he changed his opinion that
day, but he can’t tell us anymore! And maybe that’s truth for only the
JSF, because jobs were provided for Dutch laborers. A guy  from the
Military Intelligence Department (MID, Mat Herben, a former end-editor
of official Defense magazines) took over power in  that party and his
first government action was to vote in favor of the JSF. Maybe he was
only used by others. This looks like the  Lockheed II affair; Lockheed I
being the past case that prince Bernhard took money from Lockheed to
lobby for an earlier fighter  plane. According to some people around the
Royalty in a documentary; he didn’t need that money and that was only for  
expenses to buy other people. For Bernhard it was about the BV-Orange;
his own family stocks in Dutch companies that got
compensation orders, the same as is the case for the JSF.

http://belgium.indymedia.org/front.php3?article_id=55481&group=webcast

            The murder of politician Pim Fortuyn in Holland : 

                The police and "certain services" even have a lot of video film material 
                from at least 5 different security TV-camera's; but not a sound is heard 
                about this evidence. It does show the real killer 'in flagranti' of course, 
                caught red handed - and gun shooting - on video-tape. Fortuyn's real killer 
:               The authorities know but do not show. 

        http://southafrica.indymedia.org/news/2002/11/2551.php 
MAAR DIT IS DE NU VERDWENEN TELEGRAAF-TEKST (opslaan!) : 

18 oktober 2002     De Telegraaf  op internet 
VRIENDEN VERMOORDE LPF-LEIDER: 
PIM WIST DAT HIJ WERD AFGELUISTERD

´Pas op wat je zegt door de telefoon´ 

door MARTIJN KOOLHOVEN - ROTTERDAM, vrijdag  - 
Jan ´t Hooft, tandarts in Groningen en beste vriend van Pim Fortuyn: 
“Pim heeft mij in zijn tijd bij Leefbaar Nederland in oktober en november 2001 
tot tweemaal toe gewaarschuwd dat als er iets vertrouwelijks moest worden besproken, ik 
terughoudend en voorzichtig moest zijn met het bespreken van zaken door de telefoon.² 

- Hij vervolgt: “Pim heeft mij luid en duidelijk gezegd dat hij werd afgeluisterd. Hij 
was daarover getipt door een medewerker van de BVD, die het zeer tegen de borst stuitte 
dat de opdracht was gegeven Pim Fortuyn af te luisteren. 

Ik heb dit ook verklaard tegenover de commissie-Van den Haak. 

Vanaf het moment dat Pim mij waarschuwde, hebben wij niet veel meer via de 
telefoon gecommuniceerd. In die tijd gingen we elkaar meer zien. Ik vond het 
nieuws dat Pim werd afgeluisterd wel schokkend, maar ik heb het niet 
helemaal tot mij door laten dringen. Pim nam het wel ernstig, hij voelde 
zich buitengewoon onveilig.² 

Tegenover de commissie ´feitenonderzoek beveiliging Pim Fortuyn´, 
onder leiding van de oud-president van het gerechtshof in Amsterdam, H. van 
den Haak, zijn inmiddels verschillende verklaringen afgelegd over het 
afluisteren van op het zes mei vermoorde LPF-kopstuk. 

Fortuyn zou de laatste maanden voor zijn dood scherp in de gaten zijn gehouden 
door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), zo valt op te maken uit die 
verklaringen. De reden waarom zijn telefoon maandenlang werd afgetapt is 
overigens nog onduidelijk: was het omdat de BVD dacht dat hij gevaar liep 
of omdat men bang was dat Fortuyn door mogelijk extreemrechtse denkbeelden 
zélf een gevaar zou gaan vormen voor de Nederlandse staatsveiligheid ? 

Kay van der Linde, campagneleider van Pim Fortuyn tot en met 9 februari, de 
dag dat Fortuyn brak met Leefbaar Nederland, herinnert zich: “Pim heeft mij 
verschillende keren gewaarschuwd: pas op wat je door de telefoon zegt. 
Naarmate de campagne vorderde kwamen er dingen naar buiten waarvan Pim zei: 
hoe kunnen ze dat weten? Het ging om informatie afkomstig uit gesprekken die 
zowel bij Pim thuis als door de telefoon waren gevoerd. Tijdens een 
bijeenkomst bij Willem van Kooten stelde Pim het voor het eerst aan de orde. 
We worden afgeluisterd, er ligt informatie op straat die alleen wij kunnen 
weten.² 

´Er ligt informatie op straat die alleen wij kunnen weten´ 

De dreiging werd op een gegeven moment zo serieus dat het securitybedrijf, 
dat de kopstukken van Leefbaar Nederland in die periode beveiligde, besloot 
om de voertuigen van de leden van het campagneteam te gaan ´sweepen´. Dat 
wil zeggen: screenen op de aanwezigheid van verborgen microfoons en 
zendertjes. Op 11 februari zou de auto van Kay van der Linde, een Porsche 
924, op een geheime locatie bij een hotel in Spijkenisse worden gescreend, 
maar de hele operatie is stopgezet nadat Fortuyn, twee dagen eerder, brak 
met Leefbaar Nederland. 

 Pims butler Herman: “Pim wist dat hij werd afgeluisterd. Het stond ook 
bovenaan zijn lijstje van de dingen die hij als eerste wilde doen als hij 
minister-president zou zijn geworden: uitzoeken wie opdracht gaf hem 
af te luisteren.² 

Er bestaan zelfs aanwijzingen dat niet alleen de telefoon van Pim Fortuyn 
werd afgeluisterd, maar ook zijn woning. Dit om te vernemen welke (extreem) 
rechtse denkbeelden de politicus er op na zou houden en of deze een 
bedreiging zouden kunnen vormen voor ons land. 

       Op de avond van de zesde mei, de dag van de moord, vindt er een 
vreemd voorval plaats in het Palazzo di Pietro, de woning van Fortuyn aan 
het Rotterdamse GW Burgerplein, waarvan alleen aannemer Cor van Maaren 
getuige is. Van Maaren is naast butler Herman ´sleutelbewaarder´ van de 
woning. Butler Herman was die avond ingestort en on bereikbaar. Van Maaren 
wordt rond 23.45 uur gebeld door de familie met de mededeling dat de politie 
onderweg is met het verzoek hen binnen te laten in de woning van Fortuyn in 
verband met het dan gestarte onderzoek in de moordzaak. 

Tussen 00.15 en 00.30 uur arriveert een team van rechercheurs bij de woning 
en Cor van Maaren laat hen binnen. De rechercheurs beginnen meteen met het 
uitkammen van de woning. Van Maaren is nog in de woning aanwezig als hij via 
de portofoon van een van de politiemensen hoort dat een rechercheur vanuit 
de slaapkamer van Pim Fortuyn opgewonden aan zijn collega rapporteert: ´We 
hebben het!´ Zodra de rechercheurs merken dat Van Maaren getuige is van het 
voorval wordt het portofoonkanaal gesloten. Het incident in de slaapkamer is 
opmerkelijk omdat op dat moment de laptop van Pim Fortuyn, die op zijn 
werkkamer stond, al in beslag was genomen. Van Maaren bevestigt dat hij over 
het incident is gehoord door de commissie-Van den Haak. 

Makelaar Harry Mens, vriend van Pim Fortuyn: “Pim wist dat hij werd 
afgeluisterd, hij heeft mij dat verschillende keren verteld. Peter Bokhoven, 
wethouder in Noordwijk, zei mij een keer: weten jullie dat je programma (Pim 
Fortuyn was vaste columnist in het tv-programma Business Class ­ MK) in de 
gaten wordt gehouden door de BVD? Bokhoven vertelde mij dat BVD-agenten 
op het gemeentehuis waren geweest voor overleg met de burgemeester, als 
hoofd van de politie. Natuurlijk mocht de wethouder mij dat helemaal niet 
vertellen, maar hij was zo vriendelijk dat toch te doen. Toen ik het er met 
Pim over had, stond hij er niet van te kijken.² 
------------------------------------------------------------------------ 
Volgende kolom 
€ Mr. Hans de Haij: ²Het nam zulke vormen aan dat Herman en 
Pim in codetaal tegen elkaar begonnen te spreken." 

€ Harry Mens: ²BVD-agenten waren op het gemeentehuis geweest voor overleg 
met de burgemeester." 

€ Campagneleider van Leefbaar Nederland Kay van der Linde: ²Naarmate de campagne 
vorderde kwamen er dingen naar buiten waarvan Pim zei: hoe kunnen ze dat weten?" 

Butler Herman: ²Het stond ook bovenaan zijn lijstje van de dingen die hij 
als eerste wilde doen als hij minister-president zou zijn geworden: 
uitzoeken wie opdracht gaf hem af te luisteren." 

Mr. Hans de Haij, advocaat van de familie Fortuyn, zegt: “Ik weet dat het op 
een gegeven moment zulke vormen aannam dat Herman en Pim in codetaal tegen 
elkaar begonnen te spreken. Ik heb er geen harde bewijzen voor dat Pim werd 
afgeluisterd, maar ik weet wel dat de commissievan den Haak zich ermee 
bezighoudt. Eerlijk gezegd zou het mij bevreemden als de BVD geen 
maatregelen zou hebben genomen. 

Alles wat een omwenteling in ons land kan veroorzaken, mag zich in de 
belangstelling van de BVD verheugen.² De commissie-Van den Haak zoekt 
het afluisterschandaal tot op de bodem uit. Ze heeft daartoe ook documenten 
en informatie opgevraagd bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 
(AIVD), voorheen BVD. Het hoofd van de geheime dienst, S. van Hulst, heeft 
afgelopen zomer een convenant gesloten met de onderzoekscommissie voor de 
uitwisseling van de informatie. 

Behalve Van den Haak zitten in de onderzoekscommissie mr. Rein-Jan Hoekstra, 
lid van de Raad van State en voormalig secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, criminoloog prof.dr. Cyrille Fijnaut, die 
betrokken was bij de IRT-enquête, oud-commissaris van politie Kees Sietsma 
en plaatsvervangend ombudsman en voormalig officier van justitie mr. 
Liesbeth Horstink-Von Meyenfeldt. 
------------------------------------------------------------------------ 
Terug naar pagina  18 oktober 2002 

Google: Fortuyn +afluisteren: 
http://www.google.com/search?hl=nl&ie=ISO-8859-1&q=fortuyn+%2B 
afluisteren%22&btnG=Google+zoeken&lr=lang_nl
 

Uit alles blijkt dat het hoog tijd wordt dat er weer meer journalistiek in Nederland 
moet worden bedreven, en dat de huidige collaborerende praktijken van veel 
journalisten en hun media in dit land een schande voor ons beroep zijn. 

De vadsige paarse schoothondjes moeten weg, en de waakhonden in ere hersteld. 
FOREIGN  PRESS  FOUNDATION 

http://tinyurl.com/oy3e 

Editor :  Henk Ruyssenaars 
http://tinyurl.com/qvfc 
The Netherlands 
fpf@chello.nl 

The Dutch author worked for many decades for international A/V media as foreign
correspondent, of which 10 years - also during Gulf War I - in the Arab World and
the Middle East. Seeing that every bullet and every bomb breeds more terrorism ! 

De Telegraaf, 18-10-2002

GETUIGEN DOEN BOEKJE OPEN BIJ COMMISSIEVAN DEN HAAK (nogmaals?)
BVD luisterde Fortuyn thuis af

ROTTERDAM, vrijdag
De commissie-Van den Haak, die onderzoek doet naar de beveiliging
van Pim Fortuyn, beschikt over aanwijzingen dat de geliquideerde
politicus de laatste maanden voor zijn dood werd afgeluisterd.
Direct betrokkenen hebben tegenover de commissie verklaard dat
Fortuyn vertrouwelijk was getipt door een medewerker van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over het feit dat hij 24 uur
per dag werd afgeluisterd.
Verder zijn er aanwijzingen gevonden dat niet alleen de telefoon van
Fortuyn werd getapt maar dat ook gesprekken in zijn woning, het
Palazzo di Pietro aan het G.W. Burgerplein in Rotterdam, zijn
afgeluisterd, mogelijk met stiekem geplaatste afluisterapparatuur.
Woordvoerder Jeroen Wassenberg van de commissie-Van den Haak
bevestigt dat de afluisterzaak momenteel onderdeel vormt van het
onderzoek van de commissie.
De Telegraaf kreeg inzage in de verklaringen over de
afluisterpraktijken die diverse direct betrokkenen tegenover de
commissie-Van den Haak hebben afgelegd.
De vraag is nu waarom Fortuyn werd afgeluisterd. Was dit om tijdig
vast te stellen of hij persoonlijk gevaar liep? Of was dit omdat de
Binnenlandse Veiligheidsdienst hem als een risico voor de
staatsveiligheid zou hebben gezien vanwege zijn, volgens zijn
tegenstanders, extreemrechtse standpunten?

Afluisteren Fortuyn
In de aanloop naar de verkiezingen werd Fortuyn door zijn politieke
opponenten in één adem genoemd met de extreemrechtse politici Philip
de Winter (België), en Jean-Marie Le Pen (Frankrijk). Hier zou het
idee uit naar voren zijn gekomen dat (ook) Fortuyn een bedreiging
zou kunnen vormen voor de stabiliteit en veiligheid van de staat der
Nederlanden.

Geheimhouding
De BVD, die inmiddels AIVD heet, weigert in te gaan op vragen over
het afluisteren van Fortuyn. Wij brengen nimmer naar buiten wie wij
hebben afgeluisterd. Dat behoort tot het domein van onze
geheimhoudingsplicht, aldus woordvoerder Vincent van Steen van de
geheime dienst. Het afluisteren van Pim Fortuyn zou zijn gebeurd
vóórdat de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op
26 mei in werking trad. Onder het oude regime waren voor het
verkrijgen van toestemming voor tappen en afluisteren (maximaal vier
maanden) door de BVD vier handtekeningen nodig. Behalve de minister-
president moesten ook de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken
en Verkeer en Waterstaat (Telecommunicatie) tekenen.
Volgens de commissie-Van den Haak verloopt de informatie-
uitwisseling met het ministerie van BZ en de AIVD naar wens. Volgens
de commissie is de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst zeer
van dienst met het verzamelen van alle door de commissie gewenste
documenten. In hoeverre de commissie de gewenste informatie ook
daadwerkelijk mag gebruiken in haar eindrapport, blijft onduidelijk.
Het betreft namelijk geclassificeerde informatie. Dat betekent dat
de onderzoekscommissie met de AIVD en het ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft moeten onderhandelen over de voorwaarden
waaronder zij van de documenten en/of geluidsbanden gebruik mag
maken.

http://www.trouw.nl/nieuwsenachtergronden/artikelen/1035436086354.html

Commissie-Haak / AIVD mag afluisteren ontkennen, al is het waar
door Louis Cornelisse
2002-10-24

Pim Fortuyn dacht dat hij werd afgeluisterd door de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Onzin, stellen de AIVD en Klaas
de Vries, destijds verantwoordelijk minister. Uit een -tot nu toe
geheim- protocol blijkt waarom die stellige ontkenningen waar kunnen
zijn, ook al is Fortuyn afgeluisterd.
AMSTERDAM - De commissie onder leiding van oud-rechter Harry van den
Haak onderzoekt de beveiliging of het gebrek aan bescherming van Pim
Fortuyn. Zo'n vijftig verhoren heeft de commissie afgenomen, aan
vrienden, kennissen en werknemers van Fortuyn, politiemensen,
bewakingsdeskundigen, journalisten en andere betrokkenen.
Ook de AIVD wil 'ruimhartig' meewerken aan het onderzoek, zolang de
commissie zich strikt houdt aan het protocol. Alle documenten en
verslagen van gesprekken moeten vertrouwelijk worden behandeld.
Als 'staatsgevaarlijk' betitelde informatie kan door AIVD-directeur
Sybrand van Hulst volgens het protocol in 'exceptionele gevallen'
worden vastgehouden.
Het afluisterverhaal komt de commissie inmiddels bekend voor.
Woordvoerder Jeroen Wassenberg: ,,De commissie heeft kennisgenomen
van het feit dat respondenten zeggen dat Fortuyn afgeluisterd
werd''. De beweringen worden nog steeds onderzocht. Of de vondst van
het tappen van Fortuyn ook daadwerkelijk in het rapport van de
commissie komt, hangt ervan af of die informatie als 'staatsgeheim'
wordt aangemerkt.
Dat zou zomaar zo gegaan kunnen zijn. Een zo snel stijgende
politieke ster als Fortuyn, kan de AIVD beschouwd hebben als
een 'gevaar voor de stabiliteit van de Nederlandse staat'. Dat raakt
een van de kerntaken van de dienst: het in de gaten houden van
personen die een risico vormen voor de ordening en veiligheid van de
samenleving. In dat licht is het voor een geheime dienst altijd
interessant te weten met wie zo iemand contacten onderhoudt en waar
ze over praten. Zeker als de hoofdrolspeler aanspraak maakt op het
leiderschap van het land.
Mocht de commissie-Van den Haak in de AIVD-archieven stuiten op
verstopte microfoontjes en de onderzoekers schrijven dat tegen de
zin van de AIVD in hun rapport, dan haalt de dienst artikel 6 van
het protocol van stal. Volgens dat artikel moet alle tekst die
verband houdt met de dienst ,,voor openbaarmaking aan het hoofd van
de AIVD ter inzage worden gegeven om te bezien of er staatsgeheime
informatie in is verwerkt''.
Is dat zo, dan volgt er een overleg tussen Van den Haak, Van Hulst
en de minister van binnenlandse zaken. Zover is het tot nu toe niet
gekomen, zeggen AIVD en commissie. De Vries en zijn opvolger Remkes
zouden alleen liegen als het zou gaan om telefoontaps, waarvoor een
minister toestemming moet geven. Wie zegt dat Fortuyns telefoon niet
is getapt, maar dat hij op een andere manier is bespioneerd? De AIVD
kan er het zwijgen toe doen. De inhoud van staatsgeheimen wordt
nooit prijsgegeven.

Behalve de minister-president (Wim Kok PvdA) hebben óók de ministers
van Justitie (Korthals VVD), Binnenlandse Zaken (Klaas de Vries
PvdA) en Verkeer en Waterstaat, -Telecommunicatie (Tineke Netelenbos
PvdA) hun handtekening moeten geven.En............................:
Makelaar Harry Mens, vriend van Pim Fortuyn: "Pim wist dat hij werd
afgeluisterd, hij heeft mij dat verschillende keren verteld. Peter
Bokhoven, wethouder in Noordwijk, zei mij een keer: weten jullie dat
je programma (Pim Fortuyn was vaste columnist in het tv-programma
Business Class MK) in de gaten wordt gehouden door de BVD? Bokhoven
vertelde mij dat BVD-agenten op het gemeentehuis waren geweest voor
overleg met de burgemeester, als hoofd van de politie. Natuurlijk
mocht de wethouder mij dat helemaal niet vertellen, maar hij was zo
vriendelijk dat toch te doen. Toen ik het er met Pim over had, stond
hij er niet van te kijken."

Op de avond van de zesde mei, de dag van de moord, vindt er een
vreemd voorval plaats in het Palazzo di Pietro, de woning van
Fortuyn aan het Rotterdamse GW Burgerplein, waarvan alleen aannemer
Cor van Maaren getuige is. Van Maaren is naast butler Herman
sleutelbewaarder van de woning. Butler Herman was die avond
ingestort en onbereikbaar. Van Maaren wordt rond 23.45 uur gebeld
door de familie met de mededeling dat de politie onderweg is met het
verzoek hen binnen te laten in de woning van Fortuyn in verband met
het dan gestarte onderzoek in de moordzaak. Tussen 00.15 en 00.30
uur arriveert een team van rechercheurs bij de woning en Cor van
Maaren laat hen binnen. De rechercheurs beginnen meteen met het
uitkammen van de woning. Van Maaren is nog in de woning aanwezig als
hij via de portofoon van een van de politiemensen hoort dat een
rechercheur vanuit de slaapkamer van Pim Fortuyn opgewonden aan zijn
collega rapporteert: "We hebben het!" Zodra de rechercheurs merken
dat Van Maaren getuige is van het voorval wordt het portofoonkanaal
gesloten. Het incident in de slaapkamer is opmerkelijk omdat op dat
moment de laptop van Fortuyn, die op zijn werkkamer stond, al in
beslag was genomen. Van Maaren bevestigt dat hij over het incident
is gehoord door de commissie-Van den Haak.

De FLOPJES van de AIVD    8 december 2005
quistonno@yahoo.com
"Toen Fortuyn werd omgelegd buitelden de verantwoordelijke ministers
over elkaar heen om te verklaren dat de grootste oppositieleider die
dit land ooit heeft gekend niet beter beveiligd kon worden JUIST
omdat de AIVD geen informatie over hem zou hebben verzameld. Hoe
gaat ex-minister van Binnenlandse zaken Klaas de Vries (PvdA) zich
hier uit redden?
Van Fortuyn was bekend dat hij forse bezuinigingen op de AIVD wilde
loslaten. Hoe chantabel zou Fortuyn geweest zijn als hij wel premier
geworden was? Na de moord op Fortuyn is er geen sector in Nederland
geweest waar de overheidsuitgaven zo radicaal omhoog zijn geschoten.
Laat De vries maar wroeten in de dossiers van de AIVD, wellicht
krijgt TvG postuum nog gelijk en had de AIVD de moord kunnen
voorkomen.
Kunnen de vrinden van Mo en van TvG het voor de verandering eens
tezamen tegen de AIVD opnemen.
Dat De Vries hier nu zoveel aandacht aan besteed komt natuurlijk
goed uit in zijn tocht naar wat zetels. 't is echter ook de laatste
mogelijkheid informatie uit die periode van de Nederlandse politiek
boven water te krijgen."

"MAAR WAAR HET ECHT OM GAAT:
1) UIT DE STUKKEN OP HET FLOPJE BLIJKT OOK DAT DE AIVD WAS
GEÏNFILTREERD IN DE MILIEUBEWEGING. DE AIVD WIL DEZE
STAATSINFORMATIE SNEL TERUG. CONCLUDEREND: VOLKERT VAN DER GRAAF IS
EEN AIVD'ER.
TROUWENS, ZIT VOLKERT NOG STEEDS IN ZIJN SCHEVENINGSE CEL, OF ZIT
HIJ ERGENS IN ZUID-AMERIKA MET ZIJN PETRA LIEVENSE EN DAT KUDT-KIND
VAN HEM
2) OUD-MINISTER KLAAS DE VRIES HEEFT GE-LO-GEN OVER DE BEMOEIENIS
VAN DE AIVD MET FORTUYN. INTEGENDEEL TOT WAT HIJ BEWEERDE WIST DE
AIVD WEL ÁLLES OVER FORTUYN. WAAROM HEEFT DE AIVD DE AANSLAG NIET
VOORKOMEN, EN VOORAL WAAROM ZIJN KOK EN KLAAS DE VRIES EN MELKDERT
ERMEE WEGGEKOMEN????
3) HET DOOFPOTRAPPORT VAN DER HAAK STINKT AAN ALLE KANTEN."
quistonno@yahoo.com

 


 

 

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP

5 juni 2002: Nieuwe Kamer haastig achter JSF-project 


Door binnenlandredacteur Carin Tiggeloven, 5 juni 2002

Nederland doet mee aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig
Joint Strike Fighter. De Tweede Kamer heeft daar dinsdag mee ingestemd.
Het was de Lijst Fortuyn die uiteindelijk de doorslag gaf, nadat de oude
Tweede Kamer niet tot een  besluit kon komen. De nieuwe Tweede Kamer
stemde, zonder opnieuw over de kwestie te debatteren. Maar misschien
had dat wel gemoeten, met zoveel nieuwelingen?

Voor deelname aan het JSF-project trekt de regering 900
miljoen euro uit. Dat wil zeggen, de regering stelt het geld
beschikbaar aan de Nederlandse industrie. Die kan op haar
beurt dan meehelpen aan de ontwikkeling van het
Amerikaanse toestel. Een deel van het overheidsgeld moet
terugbetaald worden op het moment dat het vliegtuig in
productie gaat en verkocht wordt. Dat het vliegtuig verkocht
wordt, ligt voor de hand: de Nederlandse Defensie zoekt
zelf naar een vervanger van de huidige F-16 en is van plan
vanaf 2010 zo'n 85 toestellen te bestellen. Daarmee lijkt
een deel van de omzet gegarandeerd.

Moeizame besluitvorming
De beslissing over het JSF-project ging niet zonder slag of
stoot. Al sinds 1994 proberen de Amerikanen gegadigden
voor het project te werven. Uiteindelijk weten ze de Britten,
Italianen, Turken, Denen, Noren en Canadezen over de
streep te trekken. De Nederlandse regering stelt het nemen
van een beslissing een paar keer uit. Maar in februari besluit
het kabinet Kok II tot deelname. Dan moet het parlement
nog zijn fiat geven.

Het begint te rommelen in de Partij van de Arbeid.
Toenmalig partijleider Melkert is voor deelname aan het
JSF-project, maar zijn fractie is verdeeld. Grootste
tegenstander is specialist Frans Timmermans. De Partij van
de Arbeid begint te draaien. En de fractie stemt in de Kamer
uiteindelijk tegen.  Bij de stemming op 23 april staken de
stemmen in de Tweede Kamer. Een nieuwe stemming een
paar dagen later biedt opnieuw geen duidelijkheid. Strikt
genomen kan de regering dan besluiten toch deel te nemen.
De stemming ging immers over een motie die de JSF
tegenhield. Bij het staken der stemmen betekent het, dat
die motie verworpen is.

Doorschuiven
De regering - die dan inmiddels demissionair is - wil zich
niet meer aan dit heikele thema branden en laat de
definitieve keuze aan de nieuwe Tweede Kamer. Die ziet er
na de verkiezingen heel anders uit: met een fors kleiner
links blok en een grote nieuwkomer, de Lijst Pim Fortuyn.
Die laatste fractie heeft daarmee de sleutel in handen.

Natuurlijk kijkt de LPF naar wat wijlen
voorman Pim Fortuyn over JSF-deelname
heeft gezegd. Die was aanvankelijk
tegen dit immense project, waar toch
veel geld van de belastingbetaler in
wordt gestoken. Maar vlak voor zijn dood
zag Fortuyn er ook wel muziek in voor de
Nederlandse industrie. De LPF-fractie
besloot dinsdag om voor deelname te
stemmen.

Nieuwe politiek?
Waar heeft de LPF zich door laten
leiden? Is dat de erfenis van Pim Fortuyn? Of is het de
invloed van fractievoorzitter Mat Herben, zelf voormalig
voorlichter bij Defensie? Waarom heeft de Lijst niet een
nieuw debat geëist? Ze staat toch voor 'andere' politiek,
met meer debat?
Natuurlijk was het JSF-dossier uit en te na bekend. En er is
uitgebreid over gediscussieerd in de Tweede Kamer. Maar
een Kamer met zoveel nieuwkomers - na de verkiezingen -
had wel wat extra informatie kunnen gebruiken. Nu lijkt het
alsof het project er snel doorheen is gejaagd en dat de LPF
even op een achternamiddag heeft beslist. Het past in ieder
geval niet bij de nieuwe stijl die de lijst voorstaat. Had Mat
Herben misschien wisselgeld nodig voor de formatie? Hoe
nieuw is de nieuwe politiek?

Mat Herben weer in het nieuws in verband met JSF
Oorlogje
Geweerd op JSF-feestje

‘Ongehoord dat ik er niet in mocht’

Door: Koster & Jojanneke
Gepubliceerd: maandag 22 december 2008 00:35
Update: maandag 22 december 2008 00:35

Mat Herben, oud-LPF-fractieleider en lobbyist, is woedend dat hij werd geweigerd bij een perspresentatie over de JSF, het gevechtsvliegtuig dat hij zo promootte. ‘Dit krijgt een staartje.’

Mat Herben

Foto: Mark van der Zouw/Hollandse HoogteMat Herben
Ex-fractieleider LPF, nu lobbyist voor defensie-industrie
Katholiek: ‘Ik ben een braaf jongetje en ga naar de kerstmis.’
Vrijmetselaar en vliegtuigspotter.
Bestrijder ‘linkse kerk’: ‘Zelfs in oppositie regeert PvdA het land'

Het Fortuynisme is niet dood, het herleeft in de kleine steegjes bij het ministerie van Defensie. Mat Herben, oud-LPF-fractieleider, is in de laatste dagen van het jaar nog een kleine oorlog begonnen tegen ‘de linkse kerk’ op het ministerie van zelfverdediging.

Het gebeurde afgelopen donderdagmiddag in de Haagse Bagijnestraat, bij een non-descripte zijingang van het departement. Binnen had de top van Defensie zich verschanst om het journaille uit te leggen dat de JSF de enige echte opvolger was van de F-16, dat gevechtsvliegtuig dat binnen enkele jaren met pensioen gaat. Herben, oud-defensiemedewerker, wilde ook graag naar binnen om de officiële stukken te komen ophalen. De ex-politicus is drie dagen per week adviseur bij de Stichting Nederlands Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) en eindredacteur bij het kwartaalblad van deze lobbyclub voor de defensie-industrie. ‘Ik had me aangemeld als journalist.’

Herben, zelf een van de grootste propagandisten van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig, werd echter staande gehouden door de onderdirecteur van het voorlichtingsapparaat. ‘Ongehoord’, briest hij. ‘Ik heb twintig jaar bij Defensie gewerkt, maar ik mocht er niet in. Dit krijgt echt een staartje.’

Slechts feiten

Raar verhaal. Waarom zou Mat Herben – mister JSF – niet naar binnen mogen? Dit was zijn feestje, zou je zeggen. De LPF-fractieleider, die – zo wordt beweerd – Pim Fortuyn zou hebben overtuigd de JSF aan te schaffen (‘Dat is een mythe, dat wilde hij echt zelf’) – vermoedt dat hij is geweigerd omdat hij iets ‘te veel weet.’

‘Het JSF-project is een politiek project. Over de superioriteit van het vliegtuig bestaat geen enkele discussie meer. De prijs-kwaliteit is onbetwist’, zegt hij stellig. Opgewonden bijna: ‘Ik adviseer partijen in de Kamer en heb ze uitgelegd dat ze ook voor de Zweedse vliegtuig Saab-Gripen kunnen kiezen, maar die is duurder. Uit Europees oogpunt zou dat mooi zijn, maar dan moet je niet aankomen met het verhaal: we willen de goedkoopste. Ik presenteer slechts de feiten.‘

Herbens theorie is dat de PvdA de aanschaf zo lang mogelijk wil uitstellen om als wisselgeld te kunnen gebruiken bij volgende verkiezingen. ‘Het is rekken, rekken, rekken. Om straks de SP te kunnen passeren met een links verhaal’, vermoedt hij.

Zijn achterdocht wordt nog versterkt door de opmerkingen van PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink die in een Kamerdebat tegen minister Middelkoop zei dat ze soms ‘samen met ambtenaren van zijn ministerie’ werkte aan nieuwe wetsvoorstellen. ‘Defensie barst van de PvdA’ers. Het ministerie van Financiën, de mannen van Wouter Bos, schuiven aan bij overleg op Defensie. Zelfs als de PvdA in de oppositie zit, regeren ze het land.’ Nu verbitterd: ‘Ik heb nooit een afscheidsreceptie gehad!’

De oud-politicus wilde met zijn actie aantonen dat de Haagse jongens en meisjes nog steeds overleven met achterbakse achterkamerspelletjes. ‘Ze willen geen pottenkijkers. Ik wist dat ik zou worden geweigerd. Ik wilde het gewoon even aantonen.’

Wouter pesten

Dan komt de volgende theorie: ‘Dat er geen onderzoek komt naar Irak heeft er mee te maken dat het CDA niet wil dat we er achter komen dat Balkenende een zwakke leider was. Omgekeerd: het CDA wil een onderzoek naar de overname van Fortis door de staat. PvdA is tegen, omdat ze bang zijn dat dit onderzoek een potje Wouter pesten wordt. Vreselijk! Ik ben gebrander dan ooit om het gedachtegoed van Pim voort te zetten.’

Het ministerie van Defensie laat weten dat Herben de informatie krijgt toegestuurd. ‘Hij kwam er niet in omdat de bijeenkomst alleen voor journalisten is. We moeten ergens een grens trekken’, reageert Joop Veen, directeur voorlichting. ‘Herben is adviseur van de industrie en sommige politieke partijen. Althans, dat zegt hij zelf.’

Trefwoorden: JSF, Mat Herben

Herben is nu officieel JSF lobbyist.
Eindelijk dan?
Dan mag je weer niet stellen dat hij dat al was toen hij onder valse vlag bij Leefbaar Nederland binnendrong, o.a. door de kiescommissie te chanteren dat hij wist van het coke gebruik door Fortuyn...

Nee, dat is dan weer een "onbewezen complot-theorie"; een al dan niet doelbewuste stigmatisering geboren uit de 'M.C.C.-JSF hoax van Linda de MOL onder aangetoonde regie (emails) op dit forum van eindredacteur Mat Herben'.

Zelfs dat chanteren is niet bewezen, ondanks dat de gehele kiescommissie het toen bevestigde, want het is namelijk nu ook weer niet door een rechter bekrachtigd, of zo...

En het uitkomen hiervan, speelt allemaal niet meer zo. Zoals de vriend van mijn moeder uit MARID regionen opmerkte; Dat is de manier waarop het spel gespeeld wordt; als het achteraf uitkomt worden de zaken waar het toen om ging, toch niet meer teruggedraaid. Hooguit krijgt er een de zwarte piet en daarmee is de kous af.
Die Zwart Piet wellicht...

Maar waar het om ging, kan niet meer worden teruggedraaid. We zijn inmiddels zoveel jaar, contracten, geld, zakkenvullen en werk verder. Je kan nu niet meer zeggen dat we gezamenlijk met de Zweden, de Grippen tot een soort van JSF moeten ombouwen; dat stadium is Voltooid Verleden Tijd.
Mark

 

Mat Herben wilde de JSF wel heel graag
De Volkskrant  27 juni 2002 

-   Van verslaggever Stieven Ramdharie 

Het is donderdagnacht 31 januari, een kleine twee weken
na Herbens omstreden sollicitatiegesprek.
Defensieambtenaar Mat Herben stuurt om 01.25 uur zijn
zoveelste pro-JSF-mail naar hoofdbestuurslid Hylke ten
Cate van Leefbaar Nederland. Hij heeft gehoord dat
lijsttrekker Fortuyn op tv heeft geroepen dat Nederland de
 JSF-jager niet nodig heeft.

  Op zichzelf niets bijzonders. Leefbaar Nederland (LN), zo was maanden eerder
 besloten, was tegen deelname aan het kostbare project. Maar Herben, die het
 bestuur die dagen toestemming vraagt om als defensiewoordvoerder op te treden,
 vindt Fortuyns uitspraak helemaal niet verstandig.

 'Ik wil toch vragen om uiterste terughoudendheid', laat hij Ten Cate weten. Herben,
 die zich omschrijft als 'zwaargewicht in het clubje defensiespecialisten', vraagt
 toestemming om morgen in interviews juist een pleidooi voor de JSF te houden. Of
 Ten Cate het goed vindt dat hij zegt: 'Het JSF-voorstel zal kritisch worden
 onderzocht maar als blijkt dat het de economie ten goede komt, zal Leefbaar
 Nederland zich in deze zaak scharen aan de kant van de VVD en CDA.'
 Deelnemen dus.

 'Onleefbare laster', zo noemde de LPF'er woensdag de suggestie van Broos
 Schnetz van LN dat Herbens sollicitatie op 18 januari mogelijk te maken had met de
 JSF. Wie de mails leest die hij toen naar het hoofdbestuur stuurde, vraagt zich af
 waarom hij zoveel moeite deed om het JSF-standpunt van LN te veranderen.
 Overigens verneemt Herben pas in de eerste week van februari dat LN hem niet
 op de lijst zou plaatsen.

 De partij krijgt in januari in de peilingen tussen de 20 en 24 zetels. En het
 JSF-project is in problemen omdat de PvdA neigt naar afwijzing. Het kabinet is
 besluiteloos. Op 1 februari, als een kabinetsbesluit weer is uitgesteld, stuurt
                            Herben meteen na Koks persconferentie een e-mail naar Ten Cate. 'Ik blijf van
 mening dat wij een gouden kans hebben om een politiek statement richting VVD en
 CDA af te geven die zeker zal inslaan', schrijft Herben.

 'Tegenover een investering van 6 miljard euro staat een geschatte opbrengst van
 10 miljard euro. Mijn bronnen bij de industrie en de bonden zijn zeer positief. De JSF
 is absoluut niet te vergelijken met de Betuwelijn.' Pikant is dat zijn lijsttrekker, Pim
 Fortuyn, JSF-deelname in die dagen het 'weggooien van belastinggeld' noemt.

 Maar Herben trekt zich er niets van aan. De fervent vliegtuigspotter die ooit
 luchtmachtofficier wilde worden, houdt een gloedvol betoog voor een luchtmacht
 met 85 JSF's. En hij maant de partijtop tot actie. 'Het enige dat het hoofdbestuur
 hoeft bekend te maken, is dat de besluitvorming rond de JSF voor ons geen
 onoverkomelijke hinderpaal zal vormen bij coalitiebesprekingen.'

 Twee dagen later stuurt hij weer een mail, voorzien van een cv. 'Voor de JSF is
 een breed maatschappelijk draagvlak en dat lijkt mij geheel in lijn met onze
 partijfilosofie.' Zijn referenties: oud-luchtmachtbevelhebber Ben Droste, die het
 JSF-project voorbereidde, en Stork/Fokker-topman Kier Vis die 2,6 miljard dollar
 hoopt te verdienen aan de JSF.

 Ten Cate: 'Ik heb Herben toen gezegd dat we midden in de kandidaatstelling zaten
 en dat we nog geen woordvoerders konden benoemen. Bovendien waren we
 anti-JSF.' Op 20 februari meldt Herben zich bij de LPF. Twee maanden later, op de
 dag van zijn dood, zegt Fortuyn tegen Radio 1 over de JSF: 'Als het binnen de
 begroting gefinancierd kan worden, dan neig ik naar: doe nu maar mee.' 
Mogelijk patstelling over JSF 
Woensdag, 3 april 2002, 14:00 uur - De ochtendkranten doen onder andere verslag van het debat over de JSF, gisteren in de Tweede Kamer. Verder mijdt Pim Fortuyn de lijsttrekkersdebatten en probeert het CPB de politieke partijen te waarschuwen. 

De Telegraaf en de Volkskrant doen uitgebreid verslag van het debat over de Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF). Door de opstelling van de PvdA dreigt volgens de Telegraaf een patstelling in de Tweede Kamer: 'Het kabinet kreeg wel de steun van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP, samen goed voor 75 zetels. GroenLinks, SP en D66 zijn tegen en de PvdA twijfelt nog steeds. Als de PvdA tegen is, zal het afhangen van toevallig afwezige Kamerleden bij de stemming of het voorstel het haalt.' 

Fortuyn mijdt debatten 
Verder meldt de Volkskrant dat Fortuyn bijna alle uitnodigingen heeft afgeslagen om nog een keer met de lijsttrekkers van de grote partijen in debat te gaan: 'Fortuyn is vooralsnog niet van plan te verschijnen bij de debatten in het tv-programma Buitenhof op 7 april, bij RTL 4 op 27 april, bij Radio 1 op 5 mei en bij de regionale omroepen op 13 mei', zo schrijft de krant. Over het slotdebat op 14 mei heeft Fortuyn volgens de Volkskrant nog geen beslissing genomen. 

CPB 'waarschuwt' politieke partijen 
NRC Handelsblad berichtte gisteren dat het Centraal Planbureau (CPB) de politieke partijen gewaarschuwd heeft voor een forse belastingtegenvaller. Volgens het CPB moeten de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen worden aangepast aan de nieuwe gegevens. Waarschijnlijk bedoelt het CPB dat de partijen hier na de formatie rekening mee moeten houden, want het is moeilijk voorstelbaar dat de politieke partijen zes weken voor de verkiezingen hun verkiezingsprogramma's gaan aanpassen. 
 


Mark Metzelaar - 24.08.2004 19:57        http://www.indymedia.nl/nl/2004/08/21094.shtml

De huidige perikelen in de LPF; parlementsleden gaan los van de LPF verder (en ondertussen probeert men de partij zelf op te blazen).
Het wordt voorgesteld alsof de groep onder Nawijn en Herben, de goeden zijn. In feite zijn dit infiltranten van inlichtingendiensten, die de nieuwe elite moeten stoppen in het belang van de oude elite.

STAATSVEILIGHEIDS OPERATIE VERNIETIGING LPF

Daarmee is ook een einde gekomen aan de eventuele censuur om deze mensen te beschermen?
Eerder mocht ik dergelijke zaken niet melden op de fora van de LPF.

Het zijn immers geen partijleden meer, maar afvalligen, na hun besluit om uit de partij te stappen.

De 'werkelijkheid' lijkt nog veel ernstiger:

Mat Herben heeft een achtergrond van richting 20 jaar als Defensiewoordvoerder en eindredacteur Defensieblaadjes.
Verder is hij secretaris van de locale vrijmetselarij in Den Haag, die daar best wel invloedrijk zal zijn.
Ook secretaris van dezelfde vrijmetselarij, maar dan landelijk in Den Haag is Andrioli: lange tijd het
hoofd van de NS, welke voor vele tientallen miljarden soms onzinnige treinprojectjes, middels
bouwfraude aan belanghebbende en wellicht gelieerde ondernemingen, erdoorheen wist te sluizen.

Het JSF project van o.a. Mat Herben -en waartoe al was besloten voor het parlement daartoe
besloot (zie NRC artikel en generaal Starink)- en zelfs voordat Lockheed officieel de race tegen
Boeing had gewonnen: valt ook onder de noemer bouwfraude te zien, waarbij de vrijmetselarij
betrokken is.

Herben probeerde na zijn overname van de partij, na de moord op Fortuyn, als
tweede man Sleeswijk-Visser aangesteld te krijgen. Dat is het voormalige hoofd
van de MARID; MArine Inlichtingen Dienst en tevens voormalig hoofd 'beveiliging'
 Philips; een contractpartner van de JSF.
Dat mislukte toen, omdat men het in de LPF wantrouwde.

De groep Wijnschenk pleegde zogenaamd een coup, maar Herben had daar
zijn toestemming voor gegeven.
Toen de andere parlementariërs hun democratische rechten opeisten en de
democratisering van de LPF onder Maas een feit was, blies Harry Wijnschenk de
LPF en het kabinet op onder de woorden "Ik ben Joods en de achterban is
racistisch" als zogenaamde verdraai-motivatie om de boel te saboteren.
Mat Herben nam weer het vaandel over.
Bij een coup om meer macht in de LPF, werden er begin vorige zomer veel
LPF-ers uit de partij gegooid en alle ongewenste democratisering
teruggedraaid/opgeschort.
Men vraagt zich af of de voorkeursstemmen waarover Herben zou beschikken,
wel correct waren?
Een trio onder leiding van Andre de Jong en een bewezen oplichter/verduisteraar,
nam de macht over.
Andre de Jong was lastig uitzoeken, maar bleek de voormalige voorlichter van
de KLPD in Driebergen te zijn.
KLPD is ook belast met beveiliging en transport van VIP'S van A naar B, zoals
de koningin. De DKDK; Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging is ook
onderdeel van de KLPD.
Bovendien zou Andre de Jong ook nog eens belast zijn met "staatsveiligheid", aldus
een ex-collega.
Raad verder iedereen aan om het boek "De Nieuwe Elite van Nederland" van
Jos van Hezewijk te lezen. Dat gaat voor de helft over de LPF, die haar
oorsprong deels in de beruchte Julianabar cq 'barretje Hilton' heeft.
Daar was de botsing tussen oude en nieuwe elite, die zich in de LPF en de pogingen
van de nieuwe elite op o.a. politieke macht, voortzette.
Deze opkomende macht van de nieuwe elite moest gestopt worden door de
oude elite. Ook afrekeningen hebben daar mogelijk mee te maken; de
" 'onderwereld' mag absoluut niet in de bovenwereld doordringen" en daarna
werden zogenaamd dubieuze vastgoedmensen geliquideerd.
Deze waren vast geen lid van de bouwfraude vrijmetselaar clubs en moesten
 gecriminaliseerd worden en wellicht wat mensen onderling opstoken.
Toen eindelijk dit vijandelijke trio werd afgezet, werd Nawijn als waarnemer
naar het bestuur van de LPF gestuurd.
Nawijn, voormalig hoofd IND of zo?
Deze werkte altijd zeer nauw samen met de KONINKLIJKE Marechausse,
die belast is met o.a. tegenhouden van buitenlanders.
Ook zijn buitenlander politiek was vrij hard te noemen zonder nuances; wellicht
om de boel te verrechtsen en de LPF de schuld te geven voor het
buitenlanderbeleid?
Ben persoonlijk nog betrokken geweest om de hongerstakers in Amsterdam op
andere gedachten te brengen; een dode daar zou de LPF in de schoenen zijn
geschoven. Maar misschien hadden Nawijn en consorten daar wel op gehoopt;
de LPF moest immers om zeep geholpen worden.
Wat ik begrepen heb van Pim Fortuyn is dat hij wel voor een generaal pardon
was en wel bereid was tot sommige sociale compromissen.
En nu:
Ze krijgen hun zin niet en nu wordt de LPF in zijn geheel opgeblazen.
Wie heeft de administratie naar de FIOD gebracht; welk spel is er gespeeld?
FIOD zal ook vast wel wat met Oranje en high society en oude elite te maken hebben.
Het scenario is nu om de partij te vernietigen; in het belang van 'staatsveiligheid'.
Laat iedereen dit voorkomen; geef deze mensen hun zin niet.

Booz Allen Hamilton
De moord op Fortuyn moet gezien worden als een stap uit een mogelijk logische opeenvolging van massa psychologische gebeurtenissen, ten behoeve van de 'war on terror'.
 
Booz Allen Hamilton was nauw betrokken bij de JSF lobby rond Fortuyn (tbv Lockheed, Philips, Stork, Control Risks Benelux); het kantoor zit op een steenworp afstand van Hilton Amsterdam -de Julianabar- waar vele LPF kopstukken kwamen en ook riching blauw bloed te vinden was.
 
Een dode Fortuyn diende hun belangen beter, een dode Van Gogh eveneens (waarvan we bewijzen hebben van een AIVD cover-org samen met joodse maffia en fundamentalisten /extremisten). Mat Herben, relnicht Hirschi Ali en Wilders moe(s)ten echter blijven leven, want die dienen de hogere belangen beter in levende lijve en missen de persoonlijkhed en eigengereidheid van Fortuyn of Van Gogh; zijn geen ongeleide projectielen die zich tegen hun meesters kan keren.
 
Let wel: Ik zeg niet dat het alleen Booz Allen Hamilon was; het is een samenwerking van de machtigsten. Een netwerk dus, waarover ik eerder al uitvoerig diverse aspecten heb belicht.
 
En dezelfden zitten ook in het links activisme (net als binnen het rechts-activisme) rond de groep Volkert.

15 december 2007  Mark Metzelaar

From: "The Radical Press" <radical@radicalpress.com>  
Date: Sat, 15 Dec 2007
Subject: Following Zakheim and Pentagon trillions to Israel and 9-11
 
Dear Radical Reader.

Those of you who have been following the 9/11 cover-up controversy over the past seven years may find this article of interest. While it was written in 2006 ( and I finally got it. That damn dial-up system I’m forced to work under! :-) ) it is still chillingly relevant to the questions at hand regarding this massive false flag event of the 21st Century. As always, feedback is welcome.
If you wish to go to the various hyperlinks contained in the original article (not seen in this email) please go to http://onlinejournal.com/artman/publish/article_1047.shtml and read it from there.  Thank you.

For truth and online freedom,
Arthur Topham
Pub/Ed
The Radical Press
Canada’s Radical News Network
radical@radicalpress.com
http://www.radicalpress.com
“Digging to the root of the issues since 1998”
------------------------------------------------------------


Following Zakheim and Pentagon trillions to Israel and 9-11
By Jerry Mazza

Online Journal Associate Editor
Jul 31, 2006

Think of this as part two of Recherche du trillions perdu, my Online Journal article on Dov Zakheim, former Bush appointee as Pentagon Comptroller from May 4, 2001 to March 10, 2004. At that time he was unable to explain the disappearance of $1 trillion dollars. Actually, nearly three years earlier, Donald Rumsfeld announced on September 10, 2001 that an audit discovered $2.3 trillion was also missing from the Pentagon books. That story, as I mentioned, was buried under 9-11’s rubble. The two sums disappeared on Zakheim’s watch.

Yet on May 6, 2004, Zakheim took a lucrative position at Booz Allen Hamilton, one of the most prestigious strategy consulting firms in the world. One of its clients then was Blessed Relief, a charity said to be a front for Osama bin Laden. Booz, Allen & Hamilton then also worked closely with DARPA, the Defense Advanced Research Projects Agency, which is the research arm of the Department of Defense. So the dark card was shifted to another part of the deck.

Judicial Inc’s bio of Dov (linked below) tells us Zakheim was/is a dual Israeli/American citizen and an ordained rabbi and had been tracking the halls of US government for 25 years, casting defense policy and influence on Presidents Reagan, Clinton, Bush Sr. and Bush Jr. He is, as I described him earlier, the bionic Zionist. In fact, Judicial Inc points out that most of Israel’s armaments were gotten thanks to him. Squads of US F-16 and F-15 were classified military surplus and sold to Israel at a fraction of their value.

Judicial Inc also points out that Israel, a country of 4.8 million Russian and Polish Jewish émigrés, flies on one of the biggest Air Forces in the world, thanks to Dov. Conflict of interest here? Depends on what you’re interested in. That is, in 2001 Dov was CEO of SPS International, part of System Planning Corporation, a defense contractor majoring in electronic warfare technologies, including remote-controlled aircraft systems, and the notorious Flight Termination System (FTS) technology that could hijack even a hijacked plane and land or crash it wherever.

More from the resume: Wikipedia points out that Zakheim is also a member of the Council on Foreign Relations and in 2000 a co-author of the Project for the New American Century’s position paper, Rebuilding America’s Defenses, advocating the necessity for a Pearl-Harbor-like incident to mobilize the country into war with its enemies, mostly Middle Eastern Muslim nations.

As to Dov’s hell-raiser lineage, Judicial Inc points out that Grandpa Zakheim was born in 1870, Julius Zakheim (Zhabinka), in the Ukraine, a Russian rabbi who married a relative of Karl Marx. He was a Menshevik/Bolshevik and played a leading role in the 1905 turmoil that paved the way for the 1917 Bolshevik Revolution. The Bolshevik master plan called for the state of Israel, which was chosen for its proximity to the world's oil and an area of religious significance.

Dov’s Father, Rabbi Jacob I. Zakheim was born in 1910 and reared in Poland’s swarm of Zionist hard guys, read assassins and bombers. His Polish town, near Bilaystok, also brought us Yitzhak Shir, and family friends included Menachem Begin and Moshe Arens. Dov’s father was an active member of Betar, formed in 1923 in Riga, Latvia. Its goal was to control the Middle East (and its oil). It was known that the Jewish people needed their own country and they chose Palestine and claimed it a Jewish state “on both sides of the Jordan.”

Betar was in essence a terrorist organization formed because Zionists were sick of being chased from and arrested in country after country. They wanted both a place to escape and a base for their power. Betar joined forces with the Haganah, Irgun, and Stern gangs. With no prospect of a Jewish state in sight, they argued that armed struggle against the British was the only way. Since Britain occupied Palestine and was containing them they went on a blood feast of bombings that killed hundreds of British soldiers. The British pulled out, but the Zionists continue to maul the Arabs to this day.

For a concise history on the Formation of Israel in 1947, I suggest this link to theocracywatch.org.

For an interesting look at “The United States and the Recognition of Israel: A Chronology” compiled from Harry S. Truman and the Founding of Israel by Michael T. Benson, link above. For a rounded look at Israel, see Wikipedia.

Returning to Dov: he was born in Brooklyn in 1943 and attended exclusive Jewish schools, spent summers in Israel Zionist camps, which trained the Zionists of the future. As to Dov’s formal education, he graduated from Columbia University in 1970 and the University of Oxford in 1972. From 1973 to 75, he attended the London school of Jewish studies, described as a “Harry Potter” type cauldron; among the subjects Jewish supremacy, Advanced Bible, Talmud, Jewish Mysticism, Holocaust, Anglo-Judaica, and Zionism. After, he was ordained a Rabbi. From 1975 to 80, Zakheim was an adjunct professor at the National War College, Yeshiva University, Columbia University and Trinity College, Hartford, Connecticut.

As he stepped into the Reagan administration, he talked them into funding development of the Lavi Fighter at a cost of $3 billion. The Lavi was a total flop and Israel dropped it, though it owed $450 million in contract fees that were cancelled. Israel, according to Judicial Inc, also created a story that China was eager to buy the Lavi. Zakheim convinced Reagan that China had to be sandbagged. Reagan gave Israel $500 million for its lost contracts. Reagan then threw in a wing of F-16’s as a bonus and sign of good will. Do we see a pattern here, personal, familial, career-wise, of over-the-top Israeli advocacy?

Again, during Zakheim’s tenure as Pentagon controller from May 4, 2001, to March 10, 2004, over $3 trillion dollars were unaccounted for. Additionally, military Information was jeopardized and military contractors billed the US for Israeli items: $50 million dollar fighter jets were rated as surplus and the list rolls on. As the scandal of the missing trillion dollars surfaced and Dov resigned, Israel was handed the finest fighter jets in the US inventory while 15 percent of US jets were grounded for lack of parts. In whose best interest was this?

But Dov is not alone. He is one of an elite group of Jewish Americans/Israelis who inter-marry and enter government. They and their Christian counterparts are called neocons and their sole purpose is directing US policy. Most of them are dual citizens and few serve in the US military. Think of Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, Richard Perle, Ben Wattenberg, to mention a few. Whether their motivation is anger at the Muslim world, seen as a religious and territorial enemy, or a deep-rooted reaction to the Holocaust, the culmination of European anti-Semitism, their reactionary militarism becomes a world-threatening force unto itself. Hence our concern.

Dov and the World Trade Center

Perhaps not coincidentally in May 2001, when Dov served at the Pentagon, it was an SPS (his firm’s) subsidiary, Tridata Corporation, that oversaw the investigation of the first “terrorist” attack on the World Trade Center in 1993. This would have given them intimate knowledge of the security systems and structural blueprints of the World Trade Center. From the '90s through 2001, WTC Security was handled by Securacom, a Kuwait-American firm, on whose board Marvin Bush, the president’s brother, sat. After 9/11, Securacom was let go, changed its name to Stratosec, and was delisted from the Stock Exchange in 2002.

According to Conspiracy News.net writers Shadow and ‘Pax’ in Dov Zakheim and the 9/11 Conspiracy, (and I suggest you look at this link) “According to the SPC website (4), a recent customer at that time was Eglin AFB, located in Florida. Eglin is very near another Air Force base in Florida-MacDill AFB, where Dov Zakheim contracted to send at least 32 Boeing 767 aircraft, as part of the Boeing /Pentagon tanker lease agreement. (5)

”As the events of September 11, 2001 occurred, little was mentioned about these strange connections, and the possible motives and proximity of Dov Zakheim and his group. Since there was little physical evidence remaining after the events, investigators were left only with photographic and anecdotal evidence.

“There is a photograph of the Flight Termination System module, from their site.(5). Note it has a cylindrical shape, and is consistent with the size and shape of the object observed under the fuselage of flight 175.

“The Boeing lease deal involved the replacement of the aging KC-135 tanker fleet with these smaller, more efficient Boeing 767s that were to be leased by Dov Zakheim's group. The planes were to be refitted with refueling equipment, including lines and nozzle assemblies.”

(Remember both Flight 175, that hit the South Tower, and Flight 11, that hit the North Tower, were Boeing 767s. Flights 77 and 93 were 757s.)

“In the enlargement of flight 175’s photo, we can clearly see a cylindrical object under the fuselage, and a structure that appears to be attached to the right underside of the rear fuselage section.

”When seen in comparison, it is obvious that the plane approaching the Trade Center has both of these structures-the FTS module and the midair refueling equipment, as configured on the modified Boeing 767 tankers. Of particular interest is the long tube-like anomalous structure under the rear fuselage area of flight 175-this structure runs along the right rear bottom of the plane, as it also does on the Boeing 767 refueling tanker pictured.

”After considering this information, I [the author/s] am convinced that flight 175, as pictured on the news media and official reports, was in fact a refitted Boeing 767 tanker, with a Flight Termination System attached. Use of this system would also explain the expert handling of aircraft observed in both New York and Washington investigations, which has been officially credited to inexperienced flight school students.

“Since the refitted 767s were able to carry both passengers and a fuel load, as shown in this photo, it is likely that the plane designated Flight 175 was in fact a refitted 767 tanker, disguised as a conventional commercial passenger plane.

“As shown in this photo of a 767 being serviced, the FTS unit, when in position, would be small and unobtrusive enough to be fairly innocuous (at least to casual observers, such as passengers). The smallest circle indicates the size and position of the anomaly depicted in the photos of Flight 175. The larger circle, which is the size of the engine housing, shows the size of the anomaly in relation to the engine. Note the size and position of the open hatches on the engine housing, which would tend to discredit the widely held theory that the anomaly is an open hatch or cargo door.

“As the . . . diagram shows, all flights involved in the events traveled very near many military installations, and appear to have traveled in a manner suggesting guidance and possible transfer of the control of the planes among the bases.

”Since the evidence from the World Trade Center site was quickly removed, there is little concrete evidence of the involvement of Dov Zakheim, who has since left his position at the Pentagon. However, the proximity of Eglin AFB to MacDill AFB in Florida and Dov Zakheim's work via SPC contracts and the Pentagon leasing agreement on both of these installations, combined with SPC's access to World Trade Center structural and security information from their Tridata investigation in 1993, is highly suspicious. Considering his access to Boeing 767 tankers, remote control flight systems, and his published views in the PNAC document, it seems very likely he is in fact a key figure in the alleged terrorist attacks in New York City on September 11, 2001.”

EDITORIAL RESPONSE TO READERS' COMMENTS:

”In response to some of our readers who have questioned our premise that it was Rabbi Dov Zakheim who 'called for' the Pearl Harbor type of incident, we here at Conspiracy News Net acknowledge that the PNAC document was written by the likes of William Kristol and Donald Kagan, and therefore as the real brains behind the agenda they are the ones calling for it in a literal sense. However, we do stand by our assertion that the Rabbi called for it as well, insofar that he signed his name onto this document. If he signed it he agrees with it and therefore he is calling for it.

”Some of you have argued that we are singling out Rabbi Zakheim because he is Jewish, implying that we are pushing some sort of twisted anti-Semitic agenda while noting that he is not the only one who signed the PNAC document and therefore wondering why our article is about him and not the others. We do not mean to imply that the Rabbi acted alone, our article simply points out that Rabbi Zakheim had access to things like structural integrity, blueprints and any number of important facets of information about the WTC through his work with TRIDATA CORPORATION in the investigation of the bombing of the WTC in 1993.

“That he had access to REMOTE CONTROL Technology through his work at System Planning Corporation (SPC). That he had access to BOEING AIRCRAFT through a lease deal HE BROKERED while working at the Pentagon.

“ . . . Finally that he was part of a group of politically radical Straussian Neo-Conservatives, who, through their association with PNAC, called for restructuring of the Middle East, noting that a Pearl Harbor type of event MAY BE NEEDED to foster the frame of mind required for the American public to accept such a radical foreign policy agenda. In light of all this information we here at Conspiracy News Net stand by our statement that Mr. Zakheim not only called for the slamming of the WTC Towers on 9-11, but he activity took part in their demolition by providing the logistics necessary for such an attack to occur.”

Coda, a Bitter Frosting on the Cake


Whether or not you agree in whole or in part with these findings, here is an eye-opening article originally from the Pittsburgh Post-Gazette by Milan Simonich. It is titled Army unit piecing together accounts of Pentagon attack, and from it comes this striking information in paragraph six . . ."One Army office in the Pentagon lost 34 of its 65 employees in the attack. Most of those killed in the office, called Resource Services Washington, were civilian accountants, bookkeepers and budget analysts. They were at their desks when American Airlines Flight 77 struck.”

Apart from the question of whether it was F 77 that struck the Pentagon, it is more than ironic that accountants, bookkeepers and budgets analysts, the very people who could pick up the financial frauds were struck. Especially since the hit was directed supposedly at the Office of Naval Intelligence.

Nevertheless, Dov is busy at his Booz Allen job, involved in Strategic Services and who knows what other dark plans as we speak, even as the Middle East is under heavy fire once again from Israel and its fervid ally, the US government.
Jerry Mazza is a freelance writer living in New York. Reach him at gvmaz@verizon.net.

  Copyright © 1998-2007 Online Journal

 
Boeren tipten politie over radicale milieuactivisten  (Algemeen Dagblad dd??) 

                   Van een onzer verslaggeefsters 

                   Harderwijk - Een groep van zes radicale milieuactivisten is 
                   verantwoordelijk voor aanslagen op diverse 
                   landbouwbedrijven in Nederland in de afgelopen jaren. Dat 
                   beweert de Ermelose pluimveeslachter Bert van de Brink. 

                   De politie van het district Noord West Veluwe heeft drie jaar 
                   geleden al van ondernemers in het gebied de namen gekregen 
                   van deze - volgens de boeren - harde kern van `criminelen'. De 
                   groep zou onder meer verantwoordelijk zijn voor brandstichtingen 
                   bij boerenbedrijven in Dedemsvaart, Barneveld en Ermelo. Van de 
                   Brink, eigenaar van Brinky Poultry Trading: ,,Iedereen op de 
                   Veluwe weet wie het zijn, maar net als ik durft geen van mijn 
                   collega's met de namen naar buiten te komen. Het is te gevaarlijk. 
                   Maar de politie kent ze.'' 

                   Van de Brink, wiens bedrijf drie jaar geleden door het Animal 
                   Liberation Front volledig in de as werd gelegd zonder dat de dader 
                   werd gepakt, gelooft dat de groep ook sterke connecties heeft met 
                   Volkert van der G. Hij heeft justitie verzocht deze informatie mee te 
                   nemen in het onderzoek naar de verdachte van de moord op Pim 
                   Fortuyn. Van de Brink: ,,Laten we hopen dat dat hele zooitje 
                   eindelijk eens wordt opgerold. Te lang hebben ze hun gang 
                   kunnen gaan.'' 

                   Van de Brink heeft de politie alle namen gegeven, maar nooit 
                   meer iets gehoord. ,,Deze week sturen we met de 
                   belangenorganisatie nog maar eens een brief naar het Openbaar 
                   Ministerie in Amsterdam. Om te vragen of ze de aanslagen op 
                   onze bedrijven niet willen vergeten.'' 

                   Een woordvoerder van de recherche Noord West Veluwe beaamt 
                   dat Van de Brink enkele jaren geleden namen heeft genoemd van 
                   mogelijke radicalen. Maar onderzoek naar deze mensen heeft 
                   volgens de politie geen concreet resultaat opgeleverd. 

                   Ook de woordvoerder van de Lijst Pim Fortuyn, Mat Herben, 
                   verklaarde vorige week dat Van der G. zou samenwerken met een 
                   kleine groep bioterroristen. Justitie ontkent dit. 

                   Behalve de brandstichting bij boerenbedrijven op de Veluwe, 
                   kwam met de arrestatie van Van der G. ook een moordzaak in 
                   Nunspeet in een ander daglicht te staan. De liquidatie van een 
                   milieuambtenaar in 1996, die geregeld in de clinch lag met Van 
                   der G, wordt opnieuw onderzocht door de lokale recherche. Pas 
                   wanneer er voldoende aanknopingspunten zijn, neemt het OM in 
                   Amsterdam de zaak mee in het strafrechtelijk onderzoek. 

 

23-11-2002 Volkert van der G. bekent

                   anp

                  Volkert van der G. heeft bekend dat hij Pim Fortuyn doelbewust
                   heeft doodgeschoten. Hij heeft afgelopen week bij de
                   rechter-commissaris verklaard dat hij al enige tijd rondliep met
                   het plan om de lijsttrekker van de LPF te doden.

                   Ook heeft Van der G. gezegd dat hij de aanslag in zijn eentje
                   heeft voorbereid en uitgevoerd. Dat heeft het Openbaar Ministerie
                   (OM) in Amsterdam zaterdag bekendgemaakt.

                   Volgens het OM heeft Van der G. als motief aangegeven dat hij in
                   de LPF-lijsttrekker een steeds groter wordend gevaar voor vooral
                   kwetsbare groepen in de samenleving zag. ,,Het ging daarbij voor
                   de verdachte om de combinatie van de algemene stigmatiserende
                   politieke denkbeelden van Fortuyn, de polariserende wijze waarop
                   Fortuyn die voor het voetlicht bracht en de grote politieke macht
                   die Fortuyn dreigde te krijgen. 

                   Van der G. zag voor zichzelf geen andere mogelijkheid om dat
                   gevaar te stoppen dan door Fortuyn om het leven te brengen.'' Zo
                   verwoordt het OM de verklaring van Van der G.

                   De verdachte heeft de verklaring afgelegd in het bijzijn van zijn
                   advocaten en de officier van justitie. De raadslieden sluiten zich
                   verder aan bij de persverklaring van het OM. Verder gaan zij niet in
                   op de inhoud. Wel zeggen zij teleurgesteld te zijn dat het nieuws
                   via justitiële kringen in NRC Handelsblad naar buiten kwam. Het
                   OM kwam vervolgens met een persverklaring.

                   Marten Fortuyn, een broer van de vermoorde LPF-lijsttrekker Pim
                   Fortuyn, is niet verbaasd over de bekentenis van Van der G.. Hij is
                   ook niet verrast over het motief van Van der G., die verklaarde dat
                   Fortuyn een groot gevaar voor de samenleving zou zijn geweest.

                   ,,Het was te verwachten'', aldus Marten Fortuyn zaterdagochtend in
                   een eerste reactie vanuit zijn woonplaats in België. Hij vreesde al
                   dat Van der G. zich wil opwerpen als ,,redder des vaderlands''.
                   Marten Fortuyn betreurt het dat hij het nieuws over de bekentenis
                   uit de media moest vernemen.

                   Fractievoorzitter Mat Herben van de LPF is niet verrast door de
                   bekentenis die Volkert van der G. heeft afgelegd. Maar hij blijft
                   met veel vragen zitten, zei hij zaterdag. De bekentenis op zich is
                   geen nieuws, wij wisten dat Volkert van der G. Pim Fortuyn heeft
                   vermoord, aldus Herben. ,,Nu komen pas de vragen.''

                   Van der G. zou Fortuyn hebben gedood omdat hij hem als een
                   groot gevaar voor de samenleving zag. ,,Waarom vond hij dat ,
                   werd hij aangemoedigd, had hij medestanders, verwachtte hij
                   applaus'', vraagt Herben zich af.

                   Herben is er nog steeds niet van overtuigd dat Van der G. alleen
                   heeft gehandeld. Justitie moet dat onderzoeken, vindt hij. Het is te
                   gemakkelijk om te zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat Van
                   der G. medeplichtigen had, aldus Herben. Dat moet goed worden
                   onderzocht en de overheid moet ook duidelijk naar buiten brengen
                   dat zij alles doet om de onderste steen boven te krijgen.

                   Herben wijst erop dat allerlei komplottheoriën de ronde doen.
                   Justitie moet die onderzoeken. Hij is bang dat er anders een waas
                   van geheimzinigheid rond de moord blijft hangen en dat is
                   volgens hem geen goede zaak. De LPF'er gaat ervan uit dat wat
                   dat betreft alles op zijn pootjes terecht komt. Daarvoor zegt hij
                   voldoende vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem te
                   hebben.

                   Mond dicht

                   Het is van het grootste belang dat ,,politici hun snater houden''
                   over de zaak-Volkert van der G. zolang de kwestie onder de rechter
                   is. Dat heeft kandidaat-lijsttrekker Halsema van GroenLinks zaterdag
                   gezegd.

                   GroenLinks wil dan ook niet reageren op de bekentenis van Van
                   der G. dat hij Pim Fortuyn heeft doodgeschoten. Halsema verwijst
                   naar uitspraken van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging
                   van Strafrechtadvocaten G. Mols. Die sprak vrijdag de vrees uit dat
                   uitspraken van LPF-minister Nawijn over Van der G. ertoe kunnen
                   leiden dat de rechtbank het Openbaar Ministerie in de zaak tegen
                   Van der G. niet-ontvankelijk verklaart. Nawijn noemde Van der. G
                   een moordenaar. Hij maakt geen onderscheid meer tussen een
                   verdachte en een dader, aldus Mols.

                   Ook de PvdA en de VVD willen niet reageren op de bekentenis. Zij
                   voeren eveneens aan dat de zaak onder de rechter is. 

 


 
           Charles Destrée

Het raadsel van de zesde mei volgens Charles Destrée 

               Een schot had geklonken. Dat was het schot, dat maar niet wil komen in de eerlijke 
               berichtgeving in Nederland. De dode (want doodgezwegen) man ben ik. En hier 
               komt wat ik nog meer had willen vertellen. 

               Nederland staat bekend om zijn properheid; wij kunnen boenen en dweilen dat het 
               een lust is. Zo wordt ook politieke misdadigheid weggeboend. En het kranige 
               dweilen gebeurt met openstaande oranjekoperen kraan. Om te kunnen begrijpen 
               wat er is gebeurd, moet men weten wie er bij de politiek in Nederland aan de 
               touwtjes trekt. Dat is het Huis van Oranje. Dit is in hoofdzaak een multinational 
               bedrijf. 

               De 'Koninklijke'/Shell speelt daarin van huis uit een 'Koninklijke' rol. Om dat te 
               verbloemen wordt het meestal hardnekkig alleen maar 'Shell' genoemd. Hare 
               Koninklijke Hoogheid Beatrix is wel Koningin, maar Zij is in hoofdzaak multinational 
               bedrijfsleidster. En ook nog voorzitster van de Bilderberg Group. Die is in 1954 
               gesticht door Z.K.H. Prins Bernhard - om Amerikaanse belangen te behartigen. 

               Dit kan allemaal straffeloos gebeuren. Want bij een middeleeuwse Grondwet is in 
               1848 al vastgelegd dat de Koning onschendbaar is, en de Ministers 
               verantwoordelijk zijn. Zo kreeg bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog de 
               Parlementaire Enquêtecommissie al niets boven het polderwater over het 
               regeringsbeleid tijdens die oorlog, want over Wilhelmina en Bernhard mocht niet 
               worden gesproken! 

               Zo bleef de wetenschap over de collaboratie van Wilhelmina en Bernhard met de 
               Duitse bezetter in de doofpot. 

               Tot op vandaag, want de Nederlandse media - in de eerste plaats commerciële 
               bedrijven - willen er niets over publiceren, en het Nederlandse volk wil er niets over 
               weten. Tomas Ross schreef: "Ze wilden de oorlog achter zich laten." Dat hoefde 
               niet eens, ze hadden dat "grijs verleden" nauwelijks bewust meegemaakt. Slechts 
               een half % van het Nederlandse volk pleegde daadwerkelijk verzet. Zes maal zoveel 
               collaboreerde daadwerkelijk. De rest, dus meer dan 95 %, keek lijdzaam toe. En 
               vandaag is het niet anders. 

                    Hollands glorie. 
                    Ora et labora. 
                    Schijnheilig wakend, 
                    Middelmatig. 
                    Plichtverzakend, 
                    Maar plechtstatig. 

               Zoals de eerdere Oranjes al niet terugdeinsden voor het afmaken van politieke 
               tegenstanders (Van Oldenbarneveldt en de gebroeders De Witt), zo is dat later 
               voortgezet. Daarvan kan een waslijstje worden opgemaakt: Bijvoorbeeld tijdens de 
               Tweede Wereldoorlog. Waarin Oranje en Windsor met Duitsland collaboreerden in 
               het Englandspiel. Bij deze politieke moorden wil de Duitse bezetter natuurlijk graag 
               de helpende hand reiken. 
               Op 8 november 1944 wordt de linkse verzetsleiders Lange Jan Thijssen 
               gearresteerd en later afgemaakt. Eind november wordt de KP-leider Van Bijnen bij 
               Apeldoorn afgemaakt. 
               In januari 1945 wordt een afmaking gepland van de Bossche procureur-generaal 
               en verzetsman A.L.M.H. baron Speyart van Woerden.BM__ftnref1[1] 
               In januari '45 wordt de verdienstelijke Duitse deserteur Hillesheim afgemaakt, door 
               mensen van de marechaussee, op initiatief van de zakenman Zwolsman. In 1950 
               zal de collaborateur Zwolsman worden gedecoreerd voor zijn moedige 
               verzetsdaden. 
               Op 6 mei 1945 wordt de Haagse RVV-verzetsleider Allert Brinkman door twee in 
               Duitse uniformen geklede personen afgemaakt. Na de 'bevrijding' vindt het 
               afmaken voortgang. 
               Op 18 juli 1946 pleegt Christiaan Lindemans, alias King Kong, 'zelfmoord'. 

               In februari 1947 krijgt de criticus, schrijver en voormalig verzetsstrijder Eduard 
               Necker Veterman een dodelijk "auto-ongeluk" - een vaker gebruikt middel. Het 
               manuscript van zijn boek over het Englandspiel raakt spoorloos verdwenen. 
               Op 14 september 1949 pleegt de Duitser Schallenberg 'zelfmoord'. Hij had na de 
               oorlog geschermd met gevaarlijke geheimzinnige papieren 
               De verzetschef Nieuwenhuizen heeft een "auto-ongeluk" gekregen. 
               Op 31 januari 1950 wordt Anton Van der Waals afgemaakt. Hij was exclusief 
               aangewezen als enige schuldige van alle ellende van het Englandspiel. Terwijl aan 
               zijn verdediger mr. Van der Starp was verboden over dat Englandspiel te spreken! 
               In februari 1955 krijgt mr. J.E. van der Starp, Van der Waals' verdediger, een 
               waarschuwing van de rijkspolitie dat een moordaanslag op hem is beraamd. 

               Op 31 januari 1965 wordt Van der Starp dood in zijn ziekenhuisbed aangetroffen. 
               In 1968 verdwijnt spoorloos A.F.V. van der Gouw. Hij wilde zijn onthullingen over het 
               Englandspiel publiceren.BM__ftnref2[2] In 1976 begint in Argentinië weer een 
               periode van politieke moorden, met de collaboratie van de minister Jorge 
               Zorreguieta, wiens trouwe dochter Maxima in 2002 als ideale toekomstige koningin 
               van Nederland zal worden gevierd. Eerder had prins Bernhard al wapens geleverd 
               aan Evita Peron. 
               Begin jaren 90 verdwijnt de journaliste Mariëtte Daniëls van het toneel. Zij voelde 
               zich bedreigd. Zij had in 1984 geschreven over het Englandspiel en vreesde: "Ook 
               andere mensen zijn bedreigd als zij poogden het Englandspiel te 
               ontrafelenBM__ftnref3[3] 
               21 oktober 1997. Maarten van Traa (PvdA) komt om het leven bij een ."auto-ongeluk". 
               Past dit ook in dit lijstje? Corrupte douanebeambten waren betrokken. 
               6 mei 2002. Pim Fortuyn wordt afgemaakt. Het is een 'politieke moord'. Als oorzaak 
               wordt het gedoogbeleid genoemd. 
               Politieke moorden vinden plaats in de Molukken, met Nederlandse steun. Want er 
               moet winst worden gemaakt. En waarom zou die praktijk van afmaken niet tot op 
               vandaag worden voortgezet? Prins Bernhard trachtte door multinational zakendoen 
               met Lockheed wat bij te verdienen. Dat pakte verkeerd uit. Nu doet Hare Majesteit 
               Koningin Beatrix hetzelfde, maar uitgekookter. Nadat de tegenstribbelende Pim 
              Fortuyn was afgemaakt wordt met Lockheed-Martin gecollaboreerd in het 
               JSF-project. 

                    "Oranje boven!" is de leus. 
                    De rest eronder, en zelfs graag. 
                    Dat is de Nederlandse keus. 
                    Waarom die gekte? is de vraag. 
                    Het volk volgt leiders als een kudde 
                    De belhamels gaan steeds vooraan. 
                    Door hun hebzucht wordt het knudde. 
                    In multinational vergaan. 

               Hiermee zou niet alleen het verhaal van Tomas Ross, maar ook Huis van Oranje 
               toch wel voldoende moeten zijn afgemaakt. 

               Door : Charles Destrée Charles Destrée: 
Is het niet bekend:
'Zoekt en gij zult vinden'.

In verband met Miedl, en de Koenigs-kunstcollectie, noteerde ik het 
(mogelijke) volgende verband, mede als gevolg van een e-mail: 

Object: "ZEER BELANGRIJKE INFO: Mabel, Fortuyn, MCC, CIA-Japan 
opium-womantrade Las Vegas" 

Er is sprake van relaties met Japanse criminele organisaties. Ik noteerde 
eens: 

Op donderdag 26 september ('02) vindt tijdens het Nederlands Film Festival 
de wereldpremière plaats van Louis van Gasterens meest recente film, 'In een 
Japanse stroomversnelling'. We spreken met de oude (dan 79-80) meester over 
zijn oeuvre, de aanstaande uitreiking van het Gouden Kalf en zijn nieuwe en 
mogelijk laatste film die gaat over twee Nederlandse waterbouwkundigen die 
aan het einde van de negentiende eeuw in Japan arriveren op uitnodiging van 
de Meiji-regering. 

Doet Louis van Gasteren hieraan mee, om zich als Oranjefascist vrij te kopen 
van die moord in september '44 op de jood Oettinger? Waarbij zijn zuster 
Josephine op de uitkijk stond - die met de SD'er Willi Lages naar bed ging 
als juffrouw Maria Johanna Hovis (later van de TROS) even niet kon. 
Verleende Juliana geen gratie aan Lages? Hield Josephine het niet ook met 
Einthoven van het BNV? Werd Felix Rhodius, die in februari 1945 in een van 
de Abwehr-gebouwen in Den haag werd geboren, niet directeur van het Kabinet 
van de Koningin van Beatrix? Was er niet een Rhodius-Koenigs Bank, en een 
Koenigs-kunstcollectie, waarbij Görings kunstrover Miedl werd genoemd? Had 
Bernhard met zijn vriend Sonderman niet ook belangstelling in kunst? Ontving 
Beatrix niet de Japanse keizer? 

Interessant om te weten, want op 15.01.04. meldde Mark Metzelaar met 
betrekking tot MCC: 

"A lot of connections with American secret service, CIA and Mossad. 
Most of them they give themself, like the Linda connection mentioned above 
with an intelligence family in the Pentagon (Stanton); earlier info about 
(former) diplomatic ties (she also writes exactly like a diplomat) with the 
American Embassy in The Netherlands (Sob(not neccesarily CIA, but well known 
with them); the well informed J. (Jori?) Rosenbaum, that is according to 
someone the partner of Miss Shimura (mijn voormalige 'dear comrade", CD). 
And when this is the same person as Arthur J. Rosenbaum, we have a higer 
special forces guy that delt with Bosnia and Kosovo and could be the reason 
to know so well about these issues (and the relation with Orange, 
Bilderberg, etc)". 

W.o. Holbrooke, Beatrix, Van den Broek, Kok, Voorhoeve (iets te maken met de 
NSB-propagandachef?) enz. 

(Is er een verwantschap tussen Rosenbaum en de secretaris-generaal van de 
Bilderberg Group , de Nederlandse 

Professor in de Economie Victor Rosenboom?) 

Groetjes, 

Charles Destrée Nieuws: Verzetsman brengt Joden om

Datum: Friday 28 November @ 07:00:00 GMT+1 
Onderwerp: Documentatiegroep '40-'45 

door onze redacteur Reina Wiskerke 

Het is in de Tweede Wereldoorlog wel gebeurd: verzetsmensen die Joodse onderduikers niet spaarden, maar juist ombrachten omdat zij andere levens in gevaar brachten. De cineast Louis van Gasteren schaart zich naar eigen zeggen onder deze verzetsmensen. 

Op 24 mei 1943 heeft hij in zijn Amsterdamse woning de Joodse onderduiker Walter Oettinger om het leven gebracht. Ruim een jaar later, op 15 juni 1944, werd hij wegens doodslag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Na de oorlog, op 17 januari 1946, is hem de toen nog resterende straf kwijtgescholden. 

Hoewel eraan werd getwijfeld of dat de doodslag wel een verzetsactiviteit was, heeft Louis van Gasteren dit, onder andere in een televisie-interview, altijd staande gehouden: Oettinger zou een levensbedreiging voor hem en anderen hebben gevormd. Hij heeft zich echter nooit definitief van alle blaam kunnen zuiveren. Wel lukte het hem publieke beschuldigingen in zijn richting af te weren. Daarbij kreeg hij de Hoge Raad aan zijn zijde. Nu heeft de Amsterdamse rechtbank echter uitgesproken dat er ,,geen overtuigend bewijs'' voorhanden is, dat de doodslag op Oettinger een verzetsdaad betreft. 

Daarmee kun je nog niet zeggen, zoals Het Parool deze week kopte, dat Van Gasteren dus 'geen verzetsheld' was. Wel mag zijn claim dat de doodslag een verzetsactiviteit was, weer in twijfel worden getrokken. En daarmee heeft de vrijheid van meningsuiting gewonnen. 

Het was uitgerekend columniste en enfant terrible Pamela Hemelrijk die de zaak weer aan het rollen bracht. Op 6 oktober 1998 leverde zij onder de beeldende titel 'Verzetsheld aan mijn hoela' een column in bij haar werkgever, het Algemeen Dagblad. De krant zag af van publicatie na protest van de zijde van Van Gasteren. Op de achtergrond stond een rechterlijke uitspraak tegen Het Parool, bekrachtigd door de Hoge Raad. Deze krant was gedwongen tot een fikse schadevergoeding aan Van Gasteren. Aanleiding waren artikelen van Bart Middelburg in februari 1990, waarin Van Gasteren werd beschuldigd van roofmoord. 

Pamela Hemelrijk begon op de voor haar karakteristieke wijze te koken. Van Gasteren mocht zich in de media etaleren als verzetsman. Zij kon daarentegen vanwege dreigende juridische uitspraken zijn verleden niet meer oprakelen, ook al meende ze daar goede argumenten voor te hebben. In een bijtende open brief aan de Hoge Raad maakte ze haar ongenoegen kenbaar. Ze uitte onverbloemd haar twijfels over Van Gasterens lezing van de gebeurtenissen. Van Gasteren klaagde haar daarop aan. Tevergeefs naar nu gebleken is. De rechtbank in Amsterdam heeft zijn vorderingen afgewezen. 

Uiteraard is het heel vervelend voor de cineast om telkens weer lastig gevallen te worden over een gebeurtenis uit een ver verleden. De rechtbank erkent ook dat Pamela Hemelrijk - wie zou haar bij tijd en wijle niet de mond willen snoeren - inbreuk gemaakt heeft op zijn privacy en reputatie. Maar de rechtbank vindt dat een andere belang moeten prevaleren, namelijk dat van de vrijheid van meningsuiting. Daarbij is ook gelet op de gevoeligheid van het onderwerp: ,,Het ombrengen van een joodse onderduiker tijdens de tweede wereldoorlog in een televisie-interview presenteren als een verzetsdaad ligt voor nabestaanden van het slachtoffer, slachtoffers van jodenvervolging en deelnemers aan het verzet evident gevoelig'', signaleert de rechtbank. 

Ten diepste zit daar de angel niet. Vaker heeft iemand op televisie uitgelegd waarom Joodse onderduikers door (gereformeerde) verzetsmensen zijn omgebracht. Hoeveel vragen dat ook opriep, het werd geen rel noch een slepende kwestie. Van Gasteren, als cineast een publiek figuur, zit met het probleem dat zijn lezing van de doodslag op Walter Oettinger niet boven alle twijfel verheven is. En dan moet het mogelijk zijn daar publiekelijk over te debatteren. 
Bron: Nederlands Dagblad What do I read?
"News; resistance-man murders Jews" " 28 November "Subject: Documentatiegroep '40-'45 – by our editor Reina Wiskerke". 

About this subject I have so much documentation, that I have to try to restrict myself tot the de 
essential: 

1 - Documentatiegroep '40-'45 is an Orange-fascist mess. That I can prove, because I am a 
member of it. 

2 - The Orange-fascist High Court was one of the dirtiest collaborating authorities. Their Jewish 
president Visser had been thrown out, they admitted that. After the 'liberation' this High Court 
stayed in place. So when that High Court stands up for Louis van Gasteren, than it stinks. 

3 - Het Parool itself has played a very suspicious role. Referring to the louche affairs of 'Van 
Heuven' Goedhart, and the theft after the 'liberation' of the buildings of De Telegraaf, with the 
collaboration of the SS-man/journalist Meyer 'Schwenke. 

4 - On 6 October 1998 Pamela Hemelrijk tries in the Algemeen Dagblad to get again the ball 
rolling in the affair Van Gasteren/Oettinger. Van Gasteren accused her in vain. But "who shouldn't 
like to lace her the mouth from time to time "? 

Not the House of Orange, because that's not attacked. 

5 - "But the court finds that another interest must prevail, namely that of the freedom of expression 
. Therewith also is made attention to the sensibility of the subject: "The murdering of a Jewish 
person in hiding during the Second World War ". But indeed: "At the deepest there is not the 
sting." Because the court naturally tears "another interest"; that of the fascist House of Orange. 

Who wants that I deliver the proofs of my objections, I'll be with pleasure 'at your service'. 

But from the Dutch medias, and also from Pamela, I'll receive no reactions. 

Strange circumstances. The objective honesty appears to be a difficult to find behaviour. 

Charles Destrée. 


Generaal Starink & manipulaties politiek voor JSF
16 Dec 2003 18:54:20 
http://www.nrc.nl/denhaag/1011423344619.html
"... 
In Washington, schrijft de ambassade, is ,,de gedachte 
opgekomen'' om de vaste Kamercommissie voor Defensie 
te interesseren voor ,,een integrale briefing'' over 
de Joint Strike Fighter (JSF), de Amerikaanse jager 
die de huidige Nederlandse F-16's zou kunnen gaan 
vervangen. 
... 
De suggestie van de ambassade, waar Defensie tijdelijk 
twee mensen heeft gestationeerd, om de Kamer naar de 
VS te laten reizen ,,met als doel een algehele 
JSF-oriëntatie bij o.m. het JSF Program Office, het 
Pentagon en de voornaamste deelnemende industrieën'', 
... 
... 
Jan Gmelich Meijling, een groot JSF-fan, zou een lege 
dossiermap hebben achtergelaten met daarop maar één 
zinnetje: 'Opvolger F-16: JSF!' 
... 
een grote hoeveelheid vertrouwelijke documenten van 
diverse departementen (Defensie, Financiën, 
Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, uit de jaren 
1998-2002). In gesprekken met ambtenaren, militairen, 
politici en ondernemers wordt dit beeld onderstreept. 
Ze willen, wegens de gevoeligheid van de zaak, geen 
van allen geciteerd worden. Maar ze bevestigen dat 
Frank de Grave en Henk van Hoof in hun ambtsperiode 
tegen een complexe werkelijkheid zijn opgelopen. 
... 

MARK: 
Wat is de rol daarin geweest van Frank de Grave? Hij 
is Joods en Amsterdammer. Hij staat dus mogelijk in 
contact met het meldpunt discriminatie dat van een 
Joods persoon is en connecties zou hebben met de VVD 
Amsterdam, welk bureau tegen Indymedia en mij in 
stelling werd gebracht en mijn artikelen gecensureerd. 
Dat nadat ik in mijn verbazing een artikel schreef 
over Harry Wijnschenk die uitriep "Ik ben Joods en de 
achterban is racistisch", toen men democratisering 
binnen de LPF opeisde en Wijnschenk vervolgens de LPF 
en het kabinet opblies (met hulp van CDA & VVD 
uiteraard). 
Bedankt voor die actie; het heeft mij op dit spoor 
gezet, terwijl ik niet in deze richting zocht en 
vervolgens zeer veel info gevonden voor 
Joods-(Groot/Zionistisch) Israelische betrokkenheid 
vanwege: 

* vervanging van de ongelooflijk grote aantallen 
Israelische F16's door de JSF en het laten meebetalen 
van de NL-overheid voor de ontwikkelingskosten, die 
Israel niet geheel zelf wil dragen; 

* Angst voor opkomend fascisme, zoals die potentieel 
in een burgerbeweging aanwezig is, net zoals ze De 
Telegraaf hebben overgenomen; 

* De wapenhandel Amsetrdam en andere spelletjes van de 
Mossad, Israelische ambassade en El Al verborgen 
blijven houden, welke Fortuyn aan de kaak wilde 
stellen. 

Goed, was even een intermezzo; weer verder met het 
deelsubject: 

"... 
Die discussies zijn in de Kamer nooit gevoerd. 
... 
Bij Defensie is het een publiek geheim dat de 
luchtmacht ,,de JSF er aan het doordrukken is'', zoals 
een ambtenaar het omschrijft. 
... 
MARK: Mat Herben, die is toch ook een 
luchtvaartfanaat, meer dan andere Defensieonderdelen? 
... 
De voedingsbodem daarvoor wordt gelegd in 1994, 
tijdens de besluitvorming rond de vorige grote 
luchtmachtorder: de keuze tussen de Apache- of de 
Tigre-helikopter. Om de zaak van de Apache te 
bepleiten is de Amerikaanse onderminister voor 
materieel Paul Kaminsky op bezoek in Den Haag. Tijdens 
een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade lucht hij 
zijn hart tegenover Dirk Starink, destijds 
materieelman van de luchtmacht. Kaminsky is 
onverrichterzake teruggekeerd uit Duitsland, waar hij 
interesse wilde wekken voor het JSF-project, dat toen 
nog JAST (Joint Advanced Strike Technology) heette. 
Zou Nederland niet mee willen doen? 

Dat hoef je Starink geen twee keer te zeggen. 

Niet lang daarna voert hij overleg op het kantoor van 
de organisatie voor de gezamenlijke Nederlandse 
defensie-industrie NIID aan de Haagse Prinsessegracht. 
Hij vertelt over de kansen die het JSF-programma 
biedt. Luchtmacht en industrie kunnen samen optrekken, 
suggereert Starink. 
... 

MARK: BINGO!!! 

Ik begon met te zoeken naar luchtmachtmedewerkers, 
vond vervolgens een nieuwe generaal Starink die vlak 
voor de moord en politieke manipulaties van 
Lockheed/Holbrook aantrad. Vervolgens zie ik in zijn 
CV dat hij de IDEALE man is qua kennis en werkervaring 
om de JSF te promoten. 
En inderdaad: Mijn fingerspritzengefuhl was juist. 
Zeer belangrijke vervolgvraag: WIE HEEFT HEM DIE BAAN 
ALS GENERAAL BEZORGD? 
Bernhard van de vorige Lockheed I affaire wellicht in 
indirecte zin? Zou mijn fingerspritzengefuhl dit keer 
ook juist kunnen zijn? 

... 
Maar waarom loopt een officier naar het bedrijfsleven 
toe als er nog helemaal niet is besloten dat de F-16 
vervangen moet worden? 
... 
toenmalige projectdirecteur Steidle, ontpopt zich als 
warm pleitbezorger van de JSF. Tegenover diverse 
bedrijven uit de defensie-industrie vertelt hij dat de 
opvolger van de F-16 ,,een gelopen race is: dat wordt 
de JSF''. 
... 
Na een studie van het Amerikaanse consultancybureau 
Booz, Allen en Hamilton wordt vastgesteld dat er 
,,goede kansen'' zijn voor Nederlandse bedrijven als 
ze deelnemen aan het JSF-programma. Er wordt in 1998 
200 miljoen gulden beschikbaar gesteld; het 
bedrijfsleven stort nog eens 100 miljoen. 
... 
Op 5 juni 1998 is er aan diezelfde Binckhorstlaan 
,hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht (KLu), 
een bijeenkomst in vergaderzaal 3-L-1. Onderwerp: 
'operationele behoeftestelling vervanging F-16'. Het 
stuk laat niets aan duidelijkheid te wensen over: er 
is maar één kandidaat: de JSF. 
... 
DG Economische Zaken en Financiën Wellenstein heeft 
het over ,,political guidance ten faveure van de JSF, 
ook richting Kamer''. Hij zegt, volgens de notulen: 
,,De Kamer denkt zoals ze nu denkt omdat ze geen 
andere informatie heeft, ze is tot op heden eenzijdig 
geïnformeerd.'' DG Algemene Beleidszaken De Winter 
merkt fijntjes op ,,dat hij blij is dat hij mee kan 
doen aan de discussie, al is dat wellicht in een te 
laat stadium''. Hij dacht ,,dat de JSF-lobby al had 
gewonnen'' en vraagt zich af ,,of de procesgang wel 
zorgvuldig is geweest''. De opmerkingen leiden tot 
woede bij luchtmachtbevelhebber Ben Droste: ,,Het 
lijkt wel of hij en de luchtmacht in het 
beklaagdenbankje zitten.'' 
... 

Enzovoorts. 

Er is veel meer info en er treden veel vervolgvragen 
op voor onderzoek; zoals: 

* wie zorgde(n) voor het aantreden van Starink als 
generaal?; 

* Connecties met de Joodse wapenhandelaar Joep van den 
Nieuwenhuizen (RDM, Strok S.P. Lockheed-partner), die 
binnen de LPF voor de JSF lobbiede? 
Ik zie bijvoorbeeld genealogie van een Starink die met 
een Defensieman Nieuwenhuizen is getrouwd, enzovoorts; 

* waar lopen de connecties van Mat Herben en anderen? 
Bijvoorbeeld: Ik zie op internet een tekst van Mat 
Herben die over Starink gaat in een 
Defensieblaadje/uitgave. 

* etc. 

Journalisten en redacties: graag aan de slag! 

Bedankt, Mark Metzelaar


HET GECITEERDE NRC ARTIKEL
http://www.nrc.nl/denhaag/1011423344619.html
  Joint Strike FighterJoint Strike Fighter
Foto Lockheed Martin
 

Reconstructie van een mega-order van vijf miljard euro voor een nieuw gevechtsvliegtuig

Toys for boys
  Binnenkort beslist het kabinet over de grootste defensieorder ooit.De luchtmacht heeft zich 'ongewenst sluipend' gecommitteerd aan een nieuwe straaljager, terwijl politiek-fundamentele vragen vooraf nauwelijks zijn gesteld. Over mister JSF, de eredivisie van luchtmachten en gebrek aan politieke leiding.'We binden de handen van Nederland.'  


 

Het is 8 december 1998, vier maanden na het aantreden van het tweede paarse kabinet. Henk van Hoof, de nieuwe staatssecretaris, vindt een codebericht van de Nederlandse ambassade uit Washington op zijn bureau. De VVD-bewindsman, verantwoordelijk voor materieelzaken, is zich nog aan het inwerken. Maar hij heeft al genoeg kennis van zijn portefeuille om de wenkbrauwen te fronsen als hij het bericht leest. In Washington, schrijft de ambassade, is ,,de gedachte opgekomen'' om de vaste Kamercommissie voor Defensie te interesseren voor ,,een integrale briefing'' over de Joint Strike Fighter (JSF), de Amerikaanse jager die de huidige Nederlandse F-16's zou kunnen gaan vervangen.

Zou kunnen vervangen.

Dát is de formele stand van zaken. Maar in werkelijkheid hangt de vlag er op het departement op 8 december 1998 heel anders bij. In de visie van de luchtmacht gaat de Amerikaanse jager de Nederlandse F-16's vervangen.

Toch kán dat op die decemberdag in 1998 geen feit zijn. Immers, de Tweede Kamer weet nergens van. Het ministerie heeft nog niet eens officieel aan het parlement gemeld dat de luchtmacht überhaupt een opvolger voor de F-16 nodig heeft. De suggestie van de ambassade, waar Defensie tijdelijk twee mensen heeft gestationeerd, om de Kamer naar de VS te laten reizen ,,met als doel een algehele JSF-oriëntatie bij o.m. het JSF Program Office, het Pentagon en de voornaamste deelnemende industrieën'', is op z'n minst voorbarig.

Staatssecretaris Van Hoof schrijft in de kantlijn: ,,Gaarne info over wat de ambassade precies doet'' en: ,,Het is naar mijn mening absoluut prematuur om de vaste Kamercommissie nu naar de USA te laten gaan''. Zijn minister en partijgenoot Frank de Grave voegt daaraan toe: ,,Geheel eens met de staatssecretaris (...) Deze fax roept bij mij vragen op over mogelijke te grote involvement van Nederland''. En dus gaat er, via het ministerie van Buitenlandse Zaken, op 18 december een vermanend berichtje terug naar Washington waarin staat dat ,,de indruk van een op toekomstige besluiten vooruitlopende Nederlandse vastlegging op de JSF moet worden vermeden''.

Van Hoof heeft zich die weken tegenover intimi al eens laten ontvallen hoe hij het overdrachtsdossier over dit onderwerp van zijn voorganger en partijgenoot Jan Gmelich Meijling heeft aangetroffen. Meijling, een groot JSF-fan, zou een lege dossiermap hebben achtergelaten met daarop maar één zinnetje: 'Opvolger F-16: JSF!'

Leuke grap.

Maar intussen is de stand van zaken rond het JSF-dossier helemaal niet zo grappig, zo blijkt uit een grote hoeveelheid vertrouwelijke documenten van diverse departementen (Defensie, Financiën, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, uit de jaren 1998-2002). In gesprekken met ambtenaren, militairen, politici en ondernemers wordt dit beeld onderstreept. Ze willen, wegens de gevoeligheid van de zaak, geen van allen geciteerd worden. Maar ze bevestigen dat Frank de Grave en Henk van Hoof in hun ambtsperiode tegen een complexe werkelijkheid zijn opgelopen.

Het staat voor de luchtmacht niet alleen vast dat de F-16 vervangen moet worden, ze heeft ook al voor een nieuw, Amerikaans toestel gekozen. De JSF is volgens onafhankelijke bronnen een veelbelovend toestel, onder meer door de brede inzetbaarheid en de beroemde stealth-technologie die maakt dat de straaljager zo goed als onzichtbaar is voor de radar. Maar het vliegtuig bestaat alleen nog op de tekentafel. Dat is juist een voordeel, redeneert de luchtmacht. Je hebt inspraak bij de ontwikkeling, de industrie kan participeren en: het vliegtuig is, anders dan zijn concurrenten Eurofighter Typhoon (Brits/Duits/Spaans/Italiaans) of Rafale (Frans), nog lang niet 'uitontwikkeld'. Daardoor zit de luchtmacht komende decennia vooraan de rij als er 'updates' komen. Bijkomend voordeel: de luchtmacht kan de volgende halve eeuw modern én vertrouwd 'Amerikaans' blijven vliegen. Dat vergroot weer de kans op inzet in oorlogssituaties zoals in Bosnië, Kosovo of Afghanistan. En dáár gaat het toch om. ,,We kopen die dingen niet om rondjes om de kerk te vliegen. We willen er ook wat mee doen'', zeggen ze binnen het krijgsmachtsdeel. De belangen zijn duidelijk: een keuze voor de JSF is in feite een garantie voor het voortbestaan van de luchtmacht in haar huidige vorm.

Maar de luchtmacht is niet het orgaan dat in Nederland beslist over het besteden van zo'n vijf miljard euro (ruim tien miljard gulden) aan belastinggeld.

Dat is het parlement.

Voor dat parlement is de JSF niet helemaal nieuw. In 1997, na het faillissement van Fokker, is het vliegtuig al in de Kamer aan de orde geweest. Om luchtvaartkennis te behouden werd er 200 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor ,,het positioneren van de Nederlandse industrie en kennisinstituten'' in ,,een vervangingsprogramma voor de F-16'', waarbij de JSF met name genoemd werd. Maar dat is wat anders dan je nu al vastleggen op een nieuwe jager. Vrijwel alle politieke vragen die aan zo'n mega-order vooraf moeten gaan liggen nog open. Vragen als: Wat wordt de positie van de luchtmacht in de komende decennia? Zelf wil zij blijven meedoen in wat 'de eredivisie der luchtmachten' wordt genoemd, maar vindt de politiek dat ook nodig? Is het niet logischer je toe te leggen op bijvoorbeeld luchttransport in plaats van sporadisch met gevechtsvliegtuigen een bijrol te spelen in een (Amerikaanse) operatie? Zullen bemande jagers in de toekomst trouwens niet steeds meer plaats gaan maken voor onbemande toestellen? En áls het geld al aan jagers wordt besteed, moeten dat, bijvoorbeeld in het kader van een Europese defensiepolitiek, dan ook Amerikaanse zijn? Die discussies zijn in de Kamer nooit gevoerd.

Intussen staat het kabinet komende weken voor een ingrijpende beslissing. ,,Het positioneren van de Nederlandse industrie en kennisinstituten'' is uitgelopen op de vraag of een deel van de defensie-industrie mee gaat doen aan het ontwikkelingsproces (de 'EMD-fase', Engineering, Manufacturing, Development) van de JSF. Bij een positief besluit zullen betrokken bedrijven worden beloond met miljardenorders. Voor deelname moet echter wel 800 miljoen dollar op tafel worden gelegd, grotendeels te betalen door de overheid. Maar het besluit gaat verder dan alleen maar de participatie in de ontwikkeling van een straaljager. Het gaat om de aankoop van het vliegtuig zelf, zo blijkt uit de stukken. Wegens de hoge financiering, concludeert het ministerie van Financiën in een nota van 1 november 2001, ,,wordt een keuze voor deelname beschouwd als een keuze voor aanschaf van de JSF.''

Precies die conclusie heeft de afgelopen jaren voor spanning gezorgd op het ministerie van Defensie. Daar is het een publiek geheim dat de luchtmacht ,,de JSF er aan het doordrukken is'', zoals een ambtenaar het omschrijft. De twijfels bestaan niet alleen in het ambtelijk apparaat. Hoewel de bevelhebbers van de landmacht en de marine hun luchtmachtcollega formeel steunen in zijn wens voor de JSF, zijn zij intern ook kritisch. Daarbij speelt het natuurlijke evenwicht van de luchtmacht mee: het zijn toch Top Gun guys die rondvliegen met de duurste spullen, internationaal goed staan aangeschreven en niet aarzelen dat uit te stralen. Dat roept weerstand op. Los daarvan vinden de andere krijgsmachtsdelen een keuze voor de JSF uit militair-strategische overwegingen te vroeg en te risicovol. Ook de hoogste militair van het land, Chef Defensiestaf Luuk Kroon, zet vraagtekens bij de 'toys for the boys'.

Nog bezorgder is een deel van de ambtelijke top van Defensie. Onder hen directeur-generaal (DG) algemene beleidszaken J. de Winter en DG economische zaken en financiën E. Wellenstein. De Winter heeft het in een interne notitie van 12 maart 1999 al over ,,een ongewenste sluipende vastlegging op de EMD-fase van de JSF, die afbreuk kan doen aan de ruimte voor de bewindslieden om politieke afwegingen te maken in breed perspectief''. En Wellenstein schrijft twee weken later, op 26 maart, aan Van Hoof dat door de druk die op het proces gelegd wordt ,,we derhalve aan het meewegen van langere termijn ontwikkelingen op technologiegebied niet toekomen (...) Het bindt de handen van Nederland.''

De irritatie op Defensie is een oogst van jaren. De voedingsbodem daarvoor wordt gelegd in 1994, tijdens de besluitvorming rond de vorige grote luchtmachtorder: de keuze tussen de Apache- of de Tigre-helikopter. Om de zaak van de Apache te bepleiten is de Amerikaanse onderminister voor materieel Paul Kaminsky op bezoek in Den Haag. Tijdens een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade lucht hij zijn hart tegenover Dirk Starink, destijds materieelman van de luchtmacht. Kaminsky is onverrichterzake teruggekeerd uit Duitsland, waar hij interesse wilde wekken voor het JSF-project, dat toen nog JAST (Joint Advanced Strike Technology) heette. Zou Nederland niet mee willen doen?

Dat hoef je Starink geen twee keer te zeggen.

Niet lang daarna voert hij overleg op het kantoor van de organisatie voor de gezamenlijke Nederlandse defensie-industrie NIID aan de Haagse Prinsessegracht. Hij vertelt over de kansen die het JSF-programma biedt. Luchtmacht en industrie kunnen samen optrekken, suggereert Starink.

Maar waarom loopt een officier naar het bedrijfsleven toe als er nog helemaal niet is besloten dat de F-16 vervangen moet worden?

Als je die vraag voorlegt aan hoge luchtmachtofficieren schamperen ze over incompetente politici die de luchtmacht voor de voeten lopen bij een aanschaf waar zij alleen verstand van hebben: vliegtuigen. Bevelhebber Ben Droste ('mister JSF' noemen sommigen hem op het ministerie) is in een interne nota uit maart 1999 openhartig als hij constateert dat het in het verleden ,,niet altijd eenvoudig is geweest om de keuzes van de luchtmacht, die het gevolg waren van (...) kennis van zaken, gerealiseerd te doen vinden.'' Extra gecompliceerd daarbij is dat de luchtmacht graag Amerikaanse spullen aanschaft, maar dan altijd de discussie moet voeren over Europese samenwerking. Dit keer wil de luchtmacht dat voor zijn. Vandaar, zo beschrijft Droste in zijn nota, dat men ,,van stond af aan'' probeert meerdere partijen in Nederland ,,maximaal te betrekken bij de mogelijkheden van de F-16-opvolging. De reeds aanwezige draagkracht bij EZ, politiek en industrie is daarvan het gevolg'', aldus Droste.

'Draagkracht'.

Dat begrip is het antwoord op de vraag waarom de luchtmacht in het prilste stadium van de JSF-plannen contact zocht met het bedrijfsleven. Ook op het departement was er destijds weinig weerstand. Toenmalig staatssecretaris Gmelich Meijling, die in februari 1996 een uitgebreide briefing over het JAST-programma krijgt van de toenmalige projectdirecteur Steidle, ontpopt zich als warm pleitbezorger van de JSF. Tegenover diverse bedrijven uit de defensie-industrie vertelt hij dat de opvolger van de F-16 ,,een gelopen race is: dat wordt de JSF''.

De 'draagkracht' wordt vergroot als de politiek in 1997 in de ban raakt van Fokker. Wanneer de vliegtuigfabriek failliet gaat, komt de zaak in een stroomversnelling. In de Tweede Kamer wordt gesproken over een bijdrage voor het Nederlandse 'luchtvaartcluster'. Twee projecten komen bovendrijven. Een civiele tak, waarbij het gaat om de ontwikkeling van de huidige Europese Airbus 380. En een militaire tak. Na een studie van het Amerikaanse consultancybureau Booz, Allen en Hamilton wordt vastgesteld dat er ,,goede kansen'' zijn voor Nederlandse bedrijven als ze deelnemen aan het JSF-programma. Er wordt in 1998 200 miljoen gulden beschikbaar gesteld; het bedrijfsleven stort nog eens 100 miljoen.

De zaak wordt op 15 januari 1998 in de Tweede Kamer besproken. PvdA-woordvoerder Wim van Gelder vraagt of er ,,in redelijke mate'' te garanderen valt dat ,,de geschetste aanpak een behoorlijke basis kan krijgen als uiteindelijk niet voor de JSF wordt gekozen''. Toenmalig minister Wijers (Economische Zaken) stelt dat de 200 miljoen ,,op zichzelf niet inhoudt dat Nederland voor de JSF zal kiezen''. De bewindsman noemt het ,,verstandig'' geld vrij te maken ,,voor een voorbereidingsprogramma dat zo ruim is dat er ruimte is voor alle opties die er de komende jaren zijn voor de opvolger van de F-16''.

Vanaf dat moment lopen de percepties van militairen en politici mijlenver uit elkaar. In de Tweede Kamer leeft de veronderstelling dat de vervanging van de F-16 nog open ligt. Maar op het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) aan de Haagse Binckhorstlaan heeft men dan al, zo blijkt uit een interne notitie van 29 mei 1998, ,,fondsen in de KLu-plannen opgenomen'' voor de EMD-fase (600 miljoen gulden, blijkt uit een nota van Financiën). En meedoen aan die EMD-fase kan niet anders dan leiden naar de aanschaf van de toestellen zelf.

Op 5 juni 1998 is er aan diezelfde Binckhorstlaan een bijeenkomst in vergaderzaal 3-L-1. Onderwerp: 'operationele behoeftestelling vervanging F-16'. Het stuk laat niets aan duidelijkheid te wensen over: er is maar één kandidaat: de JSF. ,,Diverse productalternatieven'', zoals de Eurofighter, de Rafale en de Zweedse Jas-39 Gripen passeren de revue. Alle hebben ,,operationele beperkingen''. Bovendien maken ze ,,met uitzondering van de JSF onvoldoende gebruik van de laatste, nieuwe technieken en concepten''. De JSF biedt, zo wordt geconcludeerd ,,militair en industrieel de beste perspectieven''. En nogmaals wordt aangedrongen op ,,voortvarende besluitvorming'' om mee te doen aan de EMD-fase. De conclusies worden herhaald in een nota van Droste van 1 maart 1999. Anders dan zijn concurrenten, zo schrijft hij ,,is de JSF, net als de succesvolle voorganger, de F-16, echter een typisch 'multirole/swingrole' vliegtuig''.

In die sfeer treffen Frank de Grave en Henk van Hoof op hun nieuwe ministerie het JSF-dossier aan. De onderlinge irritaties bereiken daar een hoogtepunt tijdens het werken aan de zogenaamde 'A-brief'. Dat is het document waarin het ministerie voor het eerst aan de Kamer meldt dat de luchtmacht nieuwe jachtvliegtuigen nodig heeft. Een concrete keuze is dan nog helemaal niet aan de orde. Pas later, met de 'B/C-brief', zal het parlement ingelicht worden over alle kandidaten en de mening van de luchtmacht. Pas na een politiek debat besluit de Kamer. Tenminste: zo luiden de formele regels.

Die situatie komt niet overeen met de realiteit van 5 maart 1999. Op die dag is er een vergadering over de A-brief met alle betrokken directeuren-generaal (DG's), de luchtmachttop en staatssecretaris Van Hoof. Het loopt uit op ruzie. Enkele topambtenaren spuwen hun gal. DG Economische Zaken en Financiën Wellenstein heeft het over ,,political guidance ten faveure van de JSF, ook richting Kamer''. Hij zegt, volgens de notulen: ,,De Kamer denkt zoals ze nu denkt omdat ze geen andere informatie heeft, ze is tot op heden eenzijdig geïnformeerd.'' DG Algemene Beleidszaken De Winter merkt fijntjes op ,,dat hij blij is dat hij mee kan doen aan de discussie, al is dat wellicht in een te laat stadium''. Hij dacht ,,dat de JSF-lobby al had gewonnen'' en vraagt zich af ,,of de procesgang wel zorgvuldig is geweest''. De opmerkingen leiden tot woede bij luchtmachtbevelhebber Ben Droste: ,,Het lijkt wel of hij en de luchtmacht in het beklaagdenbankje zitten.''

Henk van Hoof zegt dat hij ,,het idee heeft gekregen dat er verschillende ideeën zijn over waar we zitten in het vervangingstraject en hoe we verder moeten''. De vraag ,,zou kunnen worden gesteld'', oppert de staatssecretaris, of ,,het huidige middenspectrum jachtvliegtuig'' moet worden vervangen door een soortgelijk vliegtuig dat dezelfde functies uitvoert. ,,Misschien kunnen sommige functies (in de toekomst) door andere middelen worden uitgevoerd.''

Met die opmerking strijkt Van Hoof bevelhebber Droste (BDL) nog meer tegen de haren in, blijkt uit de notulen: ,,De BDL geeft aan dat hij een regressie bespeurt ten opzichte wat er tot op heden is gebeurd (...) De BDL geeft aan dat hij bereid is alle vragen te beantwoorden, maar wel in alle redelijkheid. Hij is de professionele behoeftesteller. Sommige vragen worden er wel (met de haren) bijgesleept (...) Hij is onaangenaam getroffen dat er nu plotseling vragen opduiken bij het nut van jachtvliegtuigen.''

De spanning is dan zo hoog opgelopen dat Van Hoof opmerkt dat ,,door de huidige bewindslieden altijd een voorbehoud is gemaakt ten opzichte van de beslissing inzake JSF. Hij geeft aan dat de leden van de Tweede Kamer niet altijd goed op de hoogte zijn, maar dat er wel een vruchtbare bodem is.''

Vruchtbare bodem? Voor wat? Een beslissing voor de JSF? Of voor een discussie over de vervanging van de F-16? Het ministerie heeft zich in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Luchtmachtofficieren praten op dat moment in de VS over Nederlandse deelname in de ontwikkelingsfase van de JSF terwijl de Tweede Kamer nog moet beslissen of de F-16 wel vervangen moet worden. Chef Defensiestaf Kroon lijkt dat in te zien. Hij doet suggesties om de A-brief naar de Kamer vaag te houden en ,,niet te veel nadruk op de JSF te leggen'', zo staat in de notulen. Verder vraagt Kroon zich af ,,hoe ver we op de EMD-weg kunnen gaan zonder commitments aan te gaan, zonder in een fuik te lopen''.

De vergadering van 5 maart slaat diepe wonden bij de luchtmacht. Drie weken later, op 26 maart, wijdt Droste er een aparte notitie aan, waarin hij constateert dat de A-brief ,,kunstmatig om de essentie heendraait, namelijk het feit dat een zich aftekenend succesvol JSF-project aan de basis staat van deze brief en niet vanwege het feit dat er zich gelijkwaardige kandidaten voordoen''. Droste noemt de manier waarop het luchtvaartcluster wordt beschreven ,,wezensvreemd''. ,,Alsof de kansrijke mogelijkheden van Nederland om in het JSF-project te participeren niet de raison d' être voor het luchtvaartcluster zouden zijn.''

Maar die participatie in 1998 was wat anders dan een besluit om een gevechtsvliegtuig te kopen. Van Hoof schrijft in de uiteindelijke A-brief aan de Kamer, op 9 april 1999, dat ,,betrokkenheid bij het JSF-project niet per definitie betekent dat wordt vooruitgelopen op pas later te nemen besluiten over de opvolger van de F-16''. De Kamer, zo stelt Van Hoof, krijgt nog ,,gedetailleerde informatie'' over alle alternatieven. Die gedetailleerde informatie (de B/C-brief) is er overigens tot op de dag van vandaag nog steeds niet. De A-brief wordt ondertussen door de Kamer voor kennisgeving aangenomen.

Vanaf dat moment, halverwege 1999, gaat de luchtmacht ter voorbereiding van de B/C-brief pas serieus aan het werk met het opvragen van informatie aan de concurrenten van de JSF. Maar verder dan dat komt het niet. Echte onderhandelingen vinden nooit plaats en in de wandelgangen krijgen de andere fabrikanten, tot op het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan toe, de stellige indruk dat de koers gelopen is.

Ben Droste heeft intussen de luchtmacht voor het voorzitterschap van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) verruild en blijft vanuit die plek de JSF bepleiten. Hij wordt in 2000 opgevolgd door Dick Berlijn, die minder opvliegerig en diplomatieker is. Berlijn, vertellen bronnen op Defensie, realiseert zich bij zijn aantreden twee dingen. Dat er de afgelopen jaren wellicht te ver voor de muziek is uitgelopen. En dat de luchtmacht het politiek-tactisch misschien niet altijd even slim heeft gespeeld. De nieuwe bevelhebber steekt veel werk in 'goede gesprekken' en zorgt ervoor dat de andere toestellen nauwkeurig tegen het licht worden gehouden. Maar uiteindelijk blijft hij voorstander van de JSF. Ook in de nog vertrouwelijke B/C-brief staat de jager op nummer één. De belangrijkste conclusies uit 1998 zijn nog steeds dezelfde.

Eind 2001 komt de deadline in zicht voor deelname aan de EMD-fase, die inmiddels SDD-fase (System, Development and Demonstration) heet. Het dossier dringt door in de inmiddels samengestelde 'regiegroep' van meest betrokken bewindslieden en hun topambtenaren. Daar ontspint zich een strijd tussen de departementen van VVD-ministers Zalm (Financiën) en Jorritsma (Economische Zaken). EZ heeft zich van het begin af aan volledig achter de EMD-fase voor de JSF geschaard, vooral vanuit de gedachte dat het luchtvaartclusterbeleid moet worden gesteund. Maar de collega's van Financiën zijn daarvan niet onder de indruk. ,,Een eigen visie op of onderbouwing van het belang van dit beleid voor de Nederlandse economie als geheel, en in het bijzonder (...) van eventuele EMD-deelname, ontbreekt'', staat in een nota van 1 november 2001. Zalms departement heeft EZ ,,herhaaldelijk verzocht om een goed verhaal''. Maar de discussie over dit onderwerp ,,verloopt tot op heden zeer stroef'', rapporteren de ambtenaren.

Voor minister Zalm is de JSF-kwestie een 'hoofdpijndossier'. Aan de ene kant moet hij pro-JSF-druk vanuit de eigen VVD weerstaan. Aan de andere kant kan de man van de Zalm-norm en het begrotingsoverschot zijn reputatie in één keer te grabbel gooien door onverantwoord honderden miljoenen belastinggeld in een onzeker project te storten, zo valt op te maken uit de adviezen van zijn ambtenaren. In dezelfde notitie van november vorig jaar (,,Complimenten. Zeer goede nota'', schrijft Zalm erboven) kraakt de Inspectie der Rijksfinanciën harde noten over de JSF-plannen. Men acht het verstandiger de risicovolle ontwikkelingsfase te laten lopen en het toestel pas later, kant en klaar 'van de plank' te kopen: ,,EZ (en ook Defensie)'', zo rapporteert Financiën in november 2001, ,,heeft geen overtuigende argumentatie om een keuze voor EMD-deelname te rechtvaardigen.''

De onzekerheden zijn ook niet weg te nemen. Los van de politieke aspecten over de rol van de luchtmacht en van de vraag of een bemande jager de komende decennia nog wel zo belangrijk zal zijn als in het verleden, is het onduidelijk hoeveel JSF's er zullen worden gebouwd, hoeveel het toestel zal gaan kosten en wat de opbrengsten voor het bedrijfsleven zullen zijn. Verder wil dat bedrijfsleven maar een fractie van de investering in de SDD-fase zelf op tafel leggen. En intussen is het verhaal dat 'de' Nederlandse industrie schade lijdt bij het niet instappen in het ontwikkelingsproces met een rapport van het Centraal Planbureau (oktober 2001) genuanceerd. Natuurlijk, er zal schade zijn, maar het gaat om enkele ondernemingen, waarvan sommige hun producten ook kunnen afzetten als Nederland niet aan de SDD-fase meedoet. Inmiddels is ook gebleken dat andere bedrijven, zoals Thales (het voormalige Hollandse Signaal), juist profiteren als er in de toekomst voor de Franse Rafale zou worden gekozen.

Het ministerie van Financiën maakt ook korte metten met de interpretaties over de 200 miljoen overheidsinvestering uit 1998: ,,De industrie (Droste, NIVR) geeft aan dat dit een hele goede investering is geweest en dat we niet meer terug kunnen. Als de bijdragen uit het verleden echt hebben gerendeerd is dat alleen maar mooi, we hebben nu evenwel weer een nieuwe afweging te maken'', constateren Zalms ambtenaren koeltjes.

Die afweging wordt wordt binnen enkele weken gemaakt. Dan zal duidelijk zijn of het kabinet pas op de plaats maakt of verder gaat op de weg die de luchtmacht jaren geleden al insloeg.

 
   
  'Nederland moet van de plank kopen' (31 januari 2002)  
  PvdA en D66: Onvoldoende informatie bij keuze opvolger F-16 (21 januari 2002)  
  Buitenland staat nog niet te trappelen voor JSF (25 januari 2002)  
  Stork en Philips profiteren het meest van JSF (31 januari 2002)  
  Onenigheid bedrijven en staat over JSF (9 maart 2002)  
  Industrie wil JSF-contract weer bekijken (11 maart 2002)  
  JSF-project blijft financieel risico voor Nederland (24 januari 2002)  
  Industrie zegt meer geld voor jager toe (24 januari 2002)  
  Luchtmacht liep ver voor politiek uit (19 januari 2002)  
  JSF


0605 - de film
http://www.0605defilm.nl/index.php

Synopsis

Maandag 6 mei 2002, zes uur 's avonds. Het is mooi weer, en fotograaf Jim de Booy staat op de Insulindeweg in Hilversum, langs het hek van het Mediapark, het soapsterretje Birgit te fotograferen. Al fotograferend en poserend lopen ze richting de bovenaan de weg geparkeerde Harley Davidson van Jim, waar ook een oude Renault staat. Daar steekt een tamelijk kleine man met een tasje in zijn hand, een blauw jack aan en een baseballpet op de weg over, tikt in het voorbijgaan de Renault aan en verdwijnt achter wat openstaande bouwhekken van het Mediapark.

Jim fotografeert door, maar let niet op wat hij op hetzelfde moment op de achtergrond in beeld heeft, zijn aandacht is gericht op Birgit. Jim maakt nog wat foto's van haar bij zijn motor, waarna hij afscheid van haar neemt. Birgit holt terug naar beneden, richting de ingang van het Mediapark links om de hoek, en routineus maakt Jim daar ook nog wat foto's van, terwijl rechts van Birgit een blauw ME-busje langskomt, en kort daar achteraan een politie-auto; op de achtergrond, bij de bocht naar het Mediapark, staan twee agenten te praten met een man. Dan stopt Jim de camera in de zijtas van zijn motor, doet zijn helm op, start en trekt op. Precies op hetzelfde moment doet de Renault dat ook, met gierende banden. De Renault raakt de motor, Jim springt er net op tijd af voordat de motor omvalt. De Renault geeft meteen gas, Jim ziet nog net een glimp van de bestuurder voordat die uit het zicht verdwijnt, over de heuvel van de Insulindelaan. Aan de overkant rijdt een politie-auto naar beneden. Jim probeert de aandacht van de agenten te trekken, maar die reageren niet. Hij bekijkt vloekend de schade aan zijn motor. Op dat moment hoort hij, achter zich in het groen achter de hekken van het Mediapark, een reeks droge, harde pistoolschoten. In een reflex grijpt hij zijn camera uit de tas en holt het Mediapark op. Zijn weg wordt versperd door een gewapende, gehelmde ME'er. Jim pakt zijn perskaart, maar de ME'er geeft geen krimp. Woedend loopt Jim terug naar zijn motor, als een politie-auto met loeiende sirenes langs racet. Die paar minuten vormen het begin van vijf hectische dagen, waarin Jim en zijn op het eerste gezicht onschuldige foto's van een soapsterretje een grote rol gaan spelen. Hij belandt in een draaikolk van hectische gebeurtenissen, waarin niet alleen zijn serie foto's, maar ook zijn eigen leven in gevaar komt.
http://www.0605defilm.nl/index.php

Enkele citaten van columns van Theo van Gogh in de Metro:
"Dat er een gansje van D'66 is, Medy van der Laan, die van de straat gehouden wordt als staatssecretaris om het volk in te peperen dat publieke, met gemeenschapsgeld gefinancierde omroepen 'het volste recht' hebben een fragment te verdonkeremanen, ach gut, wie had anders verwacht?"
http://www.degezonderoker.nl/metro_49.html
"In de Telegraaf lees ik dat de Heer Abou Jahjah overweegt om België te verlaten, al denkt 'ie misschien wel vijf jaar nodig te hebben om zijn opvolger bij de AEL in te werken. Abou is verbitterd; hij kreeg maar 1400 stemmen bij de laatste verkiezingen en acht het Vlaamse volk beneden zijn waardigheid.
Abou Jahjah: "God is niet vrijgevig voor Vlaanderen geweest toen hij het verstand uitdeelde. Het is altijd een racistisch volk geweest." Dat vond ik mooi gezegd, zoals het ook heel instructief was om te lezen dat meneer elke dode Amerikaanse soldaat als 'een overwinning' beschouwt. Als pooier van de Profeet kan men niet hoog genoeg mikken.
Je zou zeggen, een religieuze fascist die de Islamitische wet wil invoeren – met alle gevolgen van dien voor ongelovigen, joden, homo's, vrouwen en afvalligen - is niet iemand met wie je de moeite neemt om in debat te gaan. Ik herinner me nog heel goed hoe Abou zich liet ontvallen dat de ketterse Ayaan Hirsi Ali moest worden 'opgesloten'.
Niet duidelijk was of deze schoenenpoetser van Allah bedoelde dat Mevrouw moest worden opgesloten in het gesticht of achter tralies, maar ik denk niet dat ze nog lang zou rondlopen als de hoge heerlijkheid van de sharia hier werd ingevoerd.
Iemand die wel denkt dat meneer Jahjah het beste met ons voorheeft, is de burgemeester van Amsterdam, die in het openbaar met hem van gedachten wisselde en als beloning na afloop te horen kreeg: "Eindelijk een politicus die mij begrijpt!" Een prachtig compliment waar Cohen vast heel trots op is geweest. Als ritselaar met ambitie doe je er nu eenmaal alles aan om - ik citeer - 'de boel bij elkaar te houden.' Het is dan ook jammer voor Cohen dat het uitgerekend weer Marokkaanse jongens waren die een autochtoon stel de buurt uitpestten. Dat gebeurt overal in Amsterdam, maar omdat de Volkskrant er nu aandacht aan besteedde werd de kwestie politiek.
De Amsterdamse politie heeft geen interesse om autochtonen die bedreigd worden door een steeds agressiever wordende minderheid, te hulp te komen. En Cohen al helemaal niet. Toen de geestverwanten van meneer Jahjah bijna drieduizend Amerikanen om zeep hielpen in het WTC, was de eerste gang van onze burgemeester naar de moskee. Op scholen, in moskeeën, overal in Amsterdam werd feest gevierd om deze prachtige overwinning op Satan. Cohen kroop dan ook voor de gelovigen en betoogde: "Jullie horen bij ons!", in plaats van te vragen: "Wat doen jullie
eigenlijk hier?" Cohen gedraagt zich als een burgemeester in oorlogstijd en dat bedoel ik niet als compliment. Zijn aanwezigheid demoraliseert de stad en zet groepen tegen elkaar op.
Volgens de grote denker Frits Abrahams (NRC-Handelsblad) is Cohen 'een democraat in hart en nieren.' Ik vermoed dat onze burgemeester een doortrapte cynicus is - geen slechte eigenschap voor iemand die premier wil worden -, en een rasopportunist bovendien. En ik vraag me af hoe lang autochtonen nog welkom zijn in Amsterdam.
" (22-10-2004, zijn laatste, elf dagen voor zijn dood)
http://www.degezonderoker.nl/metro_50.html


Tekst:
http://www.dclama.nl/

vrijdag, 29 juli 2005


Abu K.
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 30 juli 2005. Vannacht rond half 3 in het programma van Giel Beelen op 3FM. Terug te luisteren via deze link.

Laat ik het er hier nu toch maar eens over hebben, zo vlak na het proces: op 2 november vorig jaar vermoordde mijn voormalige overbuurjongen de hoofdredacteur van een site, waarvoor ik ruim 5,5 jaar iedere week een cartoontje maakte. Ik heb die Mohammed B. bij mijn weten nooit gesproken en met Theo van Gogh herinner ik mij slechts enkele gesprekken in de trant van:

‘He’
‘Hoi’
‘Goeie dingen maak jij.’
‘Jij ook.’
‘Moet je mee doorgaan.’
‘Jij ook.’
‘Goed.’
‘Mooi.’
‘Hoi.’

Van Gogh was inderdaad een fantastische hoofdredacteur zoals ze niet meer lijken te bestaan, maar ik probeer hier slechts mee aan te tonen dat ik over geen enkele voorkennis omtrent de moord op Theo van Gogh beschik. Er is echter wel iets wat mij zorgen baart: die nog immer voortvluchtige Syriër, die in eerste instantie werd aangeduid als de geestelijk leider van de Hofstadgroep. Die hele Hofstadgroep (overigens een benaming door de AIVD) is ondertussen opgepakt, maar niet die Syriër: Abu Khaled of Redouan al Issa of één van de vele andere schuilnamen waaronder hij volgens de AIVD opereerde. Wie is die gast? Komt ie wel uit Syrië? Volgens Trouw zou het ook heel goed om een Egyptenaar kunnen gaan en volgens mij zou het ook nog mogelijk zijn dat die man een Amerikaan is met een Arabisch uiterlijk.

Want goed: laten we nog gewoon even keurig wachten op de antwoorden van George Bush op de vragen over 9/11 (Ik zou echt heel graag willen weten wat er in het Pentagon is gebeurt en hoe dat nu precies zit met WTC gebouw 7), maar dat er in Londen iets wonderlijks is gebeurd: dat is zeker. Ook daar weer waarschuwingen aan die bevriende staat in het Midden-Oosten, van die vreemde gefotoshopte door de overheid vrijgegeven foto’s, maar bovenal: een vreemde verklaring op BBC-radio. Daar werd na de aanslagen ene Peter Power geïnterviewd, iemand met een toepasselijke naam aangezien hij manager is van een bedrijf in zogenaamde crises management. Deze man verklaarde dat ze op het tijdstip van de bomaanslagen in de Londense metro, op diezelfde dag, op exact dezelfde metrostations als waar de bommen afgingen, net bezig waren met een grootscheepse oefening, waarbij op zo’n zelfde aanslag werd getraind.

Wat zei ie?
Dat er op precies dezelfde metrostations als waar die bommen ontploften, op hetzelfde tijdstip op dezelfde dag, heel toevallig net een oefening bezig was, waarbij ze trainden wat ze moesten doen als er op diezelfde metrostations op hetzelfde tijdstip bommen zouden afgaan. Alle bobo’s op securitygebied zaten allemaal al rond de tafel toen er heel toevallig net op die metrostations vier zogenaamde Al Quadastrijders besloten daar daadwerkelijk bommen te laten ontploffen.

WAT zei ie?
Ja, luister het lekker zelf terug via mijn website: ik wilde het hier graag hebben over die Syriër: de geestelijk leider van de Hofstadgroep die Mohammed B. wist te inspireren Theo van Gogh te vermoorden.

Want misschien word ik langzaam gek hoor, maar stel nou eens dat die Syriër ook gewoon een CIA-agent was. Dat ie Mohammed B. op het spoor is gekomen toen Mohammed op een ministerie in Den Haag zijn plan voor een jongerencentrum in Amsterdam zat te verdedigen. Toen ie van die ambtenaren te horen kreeg dat zijn goed doordachte plan naar de prullenbak werd verwezen omdat ze hem niet echt vertrouwden. Misschien dacht er toen wel één of andere geheim agent: die Mohammed B. is misschien wel vatbaar voor geweldadige acties... laat ik mij voordoen als een radicale imam.

Dat klinkt misschien gek, maar het zou in ieder geval een hoop verklaren. Je snapt meteen waarom Interpol geen informatie kreeg doorgespeeld over de Hofstadgroep. Je snapt ook meteen waarom er niets is gedaan met de verklaringen aan de AIVD dat Mohammed B. bereid was tot geweld. Je snapt ook meteen waarom Mohammed B. toen ie al in de gaten werd gehouden nog steeds gewoon bevriend kon zijn met een AIVD’er, die daar als tolk werkte en geheime informatie lekte naar de Hofstadgroep.

Als je zo denkt, is Theo van Gogh wel een goede keuze geweest. Ik heb al die jaren ook altijd Theo’s columns gelezen en Theo was nooit te beroerd de Haagse fouten aan de grote klok te hangen. Alle Haagse vriendendienstjes, alle structuren, politieke seksschandalen, meineed... Theo plaatste het allemaal gewoon op De Gezonde Roker.nl en vormde zo op zijn geheel eigen wijze een leuke tegenspeler van alle boven ons gestelden. Met als klap op de vuurpeil natuurlijk: Theo’s verhaal over de grote ommezwaai van Mat Herben inzake de Joint Strike Fighters. Theo’s laatste film (06/05) draait zelfs helemaal om het plot dat Pim Fortuyn werd vermoord omdat hij de aanschaf van die Amerikaanse oorlogsvliegtuigen wilde blokkeren. Probleempje Fortuyn opgelost; probleempje Van Gogh opgelost. En de bevolking? Die wil meer veiligheid en meer overheid en minder privacy en staat ook niet meer met duizenden op het Museumplein (zoals precies een maand eerder) en roept ook niet meer dat Nederland moet opzouten uit Irak en Afghanistan.

En zo denkend, verbaast het mij ook niets meer als mevrouw Van Gogh bij Nova verklaart dat de AIVD na de moord op Theo van Gogh alle opgenomen taps van Mohammed B. en kornuiten tussen september vorig jaar en de datum van de moord willens en wetens heeft vernietigd. Ik bedoel: te weinig schijfruimte zal het probleem toch niet zijn, wel?

So... Where the fuck is die Syriër? Wie is die gast? Waarom was hij eerst nog de geestelijk leider van die Hofstadgroep en Mohammed B. slechts een bijfiguur.... en bereidt het O.M. nu een zaak voor waarbij die rollen compleet zijn omgedraaid?

Ik weet het allemaal ook niet meer hoor, maar ik word alleen zo sceptisch als men telkens al-Quada kraait, terwijl het onze regeringsleiders toch ook duidelijk moet zijn dat die hele organisatie een uit de hand gelopen fantasie van neo-conservatieve Amerikanen als Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz is.

Volgens mij ben ik gewoon hard toe aan een vakantie. Volgens minister Donner is het namelijk niet de vraag of, maar wanneer er in Nederland een grote aanslag gaat plaatsvinden. Ik hoop dat ze daar in ieder geval mee wachten tot na het reces.

Linkjes n.a.v. Nachtegal dd 30 juli 2005
Londen
* Radiofragment interview Peter Power:
POWER: At half past nine this morning we were actually running an exercise for a company of over a thousand people in London based on simultaneous bombs going off precisely at the railway stations where it happened this morning, so I still have the hairs on the back of my neck standing up right now.
HOST: To get this quite straight, you were running an exercise to see how you would cope with this and it happened while you were running the exercise?
POWER: Precisely.


Subject: MASONRY UNREVEILED: VERBODEN KENNIS & GESCHIEDENIS 
   Date:  Mon, 19 Jan 2004 16:27:27 -0800 (PST) 
   From: Mark Metzelaar <nieuwe_mark@yahoo.com> 
     To:   nieuwe_mark@yahoo.com 

================================== 

http://www.indymedia.nl/nl/2004/01/16462.shtml

Verboden kennis en geschiedenis
Mark Metzelaar - 20.01.2004 01:10 

Geheime genootschappen en het verband met het weinig bekende verhaal over de opkomst  en motieven Hitler, huis van Oranje, New-Age, (rechts) groen activisme, enzovoorts.

Hierbij wat opzienbarende aantekeningen, links, enzovoorts. 
Is nog in onderzoekstadium, maar deze info is dermate onthutsend, dat ik deze -o.a. vanuit 
veiligheidsmotieven- nu al doorstuur. Let op de opbouw van dit stuk en hoe de intermezzo's 
gaan, om de draad niet kwijt te raken. 

In het Engels kwam ik ook tegen: 

 http://www.freemasonrywatch.org/P2.html 

1918 Thule-Gesellschaft 
http://www.relinfo.ch/thule/info.html

Vooral uitprinten en goed lezen; ik citeer slechts enkele tekstdelen van de NL-link: 

"...opgericht op 17 Augustus 1918 door Rudolf von Sebottendorf in het hotel "De Vier Seizoenen". 

>>> M: 
Ik berichte onlangs over high-society hotel "The Four 
Seasons" op Big Island, waar Britney Spears onlangs 
was en ook Bill Gates vaste klant is; dit blijkt een 
wereldwijde hotelketen zijn en is wellicht te 
vergelijken met de grote broer naar analogie van 
Bilderberg Groep en Bilderberg Hotels: 
 

http://mastermason.info/education/files/jun03/defenderofpesona.htm

...Managing Editor of the Scottish Rite Journal, was 
able to represent the Center for Masonic Education at 
Houston in the SBC press room, on the Convention 
floor, and at the hospitality suite/media center set 
up by the Center at the Four Seasons Hotel near the 
Convention hall,... 
 

http://www.grandlodgescotland.com/glos/Literature/GM Visiting/Visit 1978(a).htm

"...four magnificent Chinese scrolls representing the four seizons... 

http://rizalslifewritings.tripod.com/Writings/Letters/Family/1882-f-letters.htm

"...the Fountain of the Four Seasons, represented by 
four superb lions, a museum of antiquities from 
Herculaneum and Pompeii. ..." 
[M: fountain of life? life-elixer, holy grail, holy 
scroll, etc.] 

 http://www.awakening-healing.com/jan's_articles.htm 
"...This created the four seasons. It also shows us 
the circular/cyclical feminine pattern of Birth, Death 
and Renewal, similarly represented by the waxing and 
waning of the Moon. ..." 
{M: dergelijke zaken komen terug in Blavatsky en 
Gordjief] 
http://joemsanchez.tripod.com/masonic_talk/stb/stbs/93-07.htm 

"...The Center for Masonic Information would not have 
been created nor could it have been represented at 
Houston. As a result of John Robinson's vision; Bro. 
and Dr. John W. Boettjer, Managing Editor of the 
Scottish Rite Journal, was able to represent the 
Center for Masonic Education at Houston in the SBC 
press room, on the Convention floor, and at the 
hospitality suite/media center set up by the Center at 
the Four Seasons Hotel near the Convention hall,..." 

M: Goed; stop even met dit intermezzo: er zijn vele 
verwijzingen naar een link tussen Scottisch Masonry en 
de hotelketen "four seasons" 
Daarbij nog op te merken dat Houston (&Texas) door een 
informant is genoemd als mogelijk nieuw hoofdkwartier 
van OTO; Ordi Templi Orientis, oftewel The Hermetic 
Order of the Golden Dawn". 
<<< 
Ik ga even door naar de tekstdelen vanuit de link van 
het Thule Gesellschaft die banden tussen OTO, The 
Hermetic Order of the Golden Dawn" en Scottish 
Masonry, zeer waarschijnlijk maken: 

Karl Haushofer (veel invloed op Hitler, reizen verre 
oosten, broederschap de "Groene Draak", 
[M: let wel: Beatrix heeft een boot "De Groene Draak" 
die in de haven ligt waar ook de boot van 
drugsmokkelaar Bruinsma lag; opiumhandel Oranje naar 
China via NHM] 
... expert Oosters Esoterisme. Veronderstelt dat hij 
tot de binnencirkel van George Gurdjieff zou behoren. 
Oprichter zeer geheime Orde "Vril" (o.a. Hitler) te 
Berlijn. Rudolf Hess is een leerling van hem, die hem 
in contact met Hitler bracht en bezocht Hitler tijdens 
schrijven Mein Kampf regelmatig. 
"..Karl en zoon Albrecht Haushofer hadden voor 1940 
contacten met leden van de "Hermetic Order of the 
Golden Dawn". Kort na de machtsovername in 1938 waren 
er in Haushofer's huis geregeld ontmoetingen tussen 
Nazi-kopstukken en Japanse hoogwaardigheidsbekleders. 
Voor de Nazi's was Japan het 'Herrenvolk' uit het 
Oosten. 
[M: Er zijn ook banden tussen Oranje en Japan in die 
tijd; rond 1900 waren er enorme zakelijke banden, 
waarover net een Japans film(-festival) is dat Beatrix 
bezocht; bron Charles Destree] 
"In de lente van 1941 trachtte Haushofer, Rudolf Hess 
er van te overtuigen, nadat dit bij Hitler mislukt 
was, om contacten te maken met de Duke of Hamilton 
(Markies van Clydestale) die op zijn beurt contacten 
had met de "Hermetic Order of the Golden Dawn" 
[M: Clydestale/Hamilton is het gebied waar de Schotse 
stad Glasgow is, een evengrote stad als Edinburg en er 
bijna naastgelegen] "Op 10 mei 1941 vertrekt Rudolf 
Hess naar Schotland. De Britse regering had echter 
geen oren naar de voorstellen van Rudolf Hess om een 
vredespact te sluiten en zette hem gevangen. 
- Haushofers vielen uit de gratie en Hess werd door 
Hitler voor gek verklaard. 
"Albrecht Haushofer was betrokken op de mislukte 
putsch op Hitler op 20 juli 1941..." 

M: mijn conclusie is dat OTO (Ordo Templi Orientis), = 
The Hermetic Order of the Golden Dawn = de Scottisch 
Masonry, zeer nauw betrokken zijn geweest bij het aan 
de macht brengen en ideologisch stimuleren van Hitler. 

Daarbij komt mogelijk dat Hitler en Rothschild familie 
van elkaar zijn: de grootmoeder van Hitler was 
huishoudster van (deels Joodse) superrijke Rothschild 
(en afstammeling van Ra; Roth, Nimrod van Babylon?) en 
Hitlers vader of moeder zou een kind zijn van hem. 
Pas op een veel later moment heeft men echter 
geprobeerd Hitler te stoppen / te bewerken en je ziet 
dat er toen een duidelijke breuk ontstond. 
Hitler weigerde namelijk om te beantwoorden/knielen 
aan het 'hogere' genootschap en wilde zelf alle macht 
overnemen. 
Dat de Jodenvervolging de hoofdreden hiertoe was, is 
m.i. deels een manipulatie van dergelijke 
organisaties, die hun eigen (racistische) rol wilden 
toedekken. 
(De link bevat ook diverse aanknopingspunten over het 
ontstaan en hoe en waarom van de motivaties van de 
Jodenvervolging en niet de gecensureerde en 
gemanipuleerde onzin die ik op school heb moeten 
leren; o.a. dat Hitler alleen knettergek was en ze 
haatte omdat ze zijn schilderskunsten afkeurden. 
Maar dat is een ander verhaal, waarover ik -gezien de 
gevoeligheid hiervan en om verkeerdere conclusies over 
mijn persoon te voorkomen- duidelijk moet stellen: de 
manier waarop Hitler e.e.a. in praktijk bracht is wel 
knettergek te noemen; er is discussie over de 
authenticiteit van het door Rosenberg uit Rusland 
gesmokkelde document over een "Joods-Bolsjewieks" 
complot; enzovoorts, enzovoorts; zoek het zelf maar 
uit). 

De link bevat ook nog wat mogelijke aanknopingspunten tussen deze racisten en met 
het groen activisme en de Realisten Nederland; een partij van Hans Knoop die Fortuyn op confrontatiekoers bracht met de dierenactivisten door succesvol voor de pelsdierenfokkers te 
lobbieen: 
"Er ontstond eind jaren tachtig in Nederland het "PMR -Partij voor Millieu en Recht- en het 
"RN -Realisten Nederland"
(Op internet vind ik zo snel de link niet, maar weet dit daar zijn ouders mijn buren waren 
en ik dergelijke pamfletten met zijn naam gezien heb; wel wordt uit gegevens op internet al 
snel duidelijk dat zijn interpretatie van 'dierenactivisme' en die van RN overeenkomen) 
Dit word in verband gebracht met het "Neo-Paganisme", 
"Groen-Rechts" en dat ecologie en conservatisme "blijken soms dichter bij mekaar te liggen 
dan men denkt" 
Eerder stelde ik al dat Hans Knoop toevallig ook een boek schreef over wapensmokkelaar 
Klaas de Jonge voor Oranje naar Zuid-Afrika in de tijd van RARA, enzovoorts. 

Goed. 
Ik vermeld even wat andere gegevens die met deze zaken in verband staan: 

Teutonic Order (engels/US woordenboek): ...organized in 1191 for service in the 
Crusades and later active in the military conquests by Germany of Baltic and 
Slaviv lands". 
In feite kan je de Illuminati van 1776 van Weishaupt('Spartacus') zien als de 
op/navolgers van de Teutons; een Arische stam/volk van naakte maandansers 
en rauw voedsel eters; net als de Kelten. 

The Secret Doctrine 
Blavatsky vols I & II 
Cosmogenesis 
Anthropogenesis uit 1888 (heruitgave november 17, 1947 door Theosophy 
Co) 
Blavatsky met haar Theosophical movement en boek "The Secret Doctrine" is te zien als 
het boek van de Illuminati. Alleen officieel deel 1 en 2 zijn uitgegeven in het boek van 1888. Andere "deel 3 " versies zijn nooit bekrachtigd en zijn vaak manipulaties. 
Deel 3 en 4 zijn geheim en meer praktisch; waarschijnlijk bevatten die de geheime 
rites en initiaties die door OTO / Golden Dawn /Scottisch Masonry en aanverwante 
organisaties worden toegepast. 
Ik citeer even kort in het verband met dit artikel: 
"...great Adepts of the Aryan Race..." 
Als voorloper c.q. een eerder op de markt verkrijgbaar 
boek wordt "Isis Unveiled" genoemd. 
Verder: she learned from Monks boardering Asia and Russia" en in dat verband: 
Lord Maitreya: "The Cult of The Dragon" 

Rudolph Steiner was secretaris van de Theosophy Company dat dit boek uitgeeft 
en richtte zijn eigen anthroposofical movement op. 

Churchill linked Weishaupt and the Illuminati of 1776 
with Karl Marx of 1848 
Churchill claimed that their purpose was to bring the 
world a New Worl Order. 

The hippie movement of America began with the hippy movement before WWII 
=> high Germans/ Elsas Lotheringen. 
Teutones = True-Adamites; high Germans came from Teutons. 
Adamite = a person who goes naked in imitation of 
Adam, as did members of some early religious sects. 
Teuton= member of teutons. 
Teutones= Ruler, an ancient tribe variously considered 
as Teutonic or Celtic, that lived north of the Elbe in 
Jutland. 
Teutonic Order (zie eerder in tekst) 
Teutonic: 1)Ancient Teutons; 2) of the Germans; 3) a 
group of  North European people inclusding the German, Scandinavian, Dutch, English, etc. 

"Children of the Sun" 
ISBN 0-938-250-35-3 (& -37-1) 
(ook een Duitse originele versie van) 
Verteld de historie en de bewegingen rond 1900 en hoe 
dit oversloeg aan Californie en daaruit de Hippiebeweging ontstond. 
Nu dan de New-Age met o.a. raw-food en naakt volle maandansen. 

De boeken en beweging/ geheim genootschap van 
Gurdjieff zijn te zien als opvolger of 
mantelorganisatie van de Illuminati. 
"Beelzebub's Tales to His Grandson" is zijn grootste 
boekwerk dat het meeste omvat. 
"Views from a Real World: Early Talks of G.I Gurdieff" 
is wellicht van belang om verbanden te onderzoeken. 
Deze werken worden door veel mensen uit high society 
gevolgd. Gurdjieff zou hoofd zijn geweest van OTO / 
Golden Dawn. 

Na hem was Aleister Crowley het hoofd; 

Israel Regardie eveneensn (of heeft daar boek over 
geschreven; rauwe aantekeningen) 

MacGregor Mathers -meen Schots- is de oprichter van 
OTO / Golden Dawn; 

Alice Bailey: belangrijk leider van de New Age; 
Anton LaVey: auteur Satanic Bible; 

Dogon Tribe described the constellation of Sirius as a 
double star. Also look up in The Sirius Mystery. 
[M: Er zijn vele aanwijzingen van o.a. oude culture en 
stammen -volgens de vrijmetselaars- dat buitenaards 
leven van Sirius; de "Dog-star" (dog is omgekeerde 
woord van god) de aarde heeft bezocht ca. 4500 jaar 
voor Christus] 
In ieder geval gelooft men in dergelijke hogere wezens; 

David Sprangler -major leader of the New Age; 

Nimrod & Semiramis - first recognized king & queen of 
Babylon. Came to be worshipped as Gods (Semiramis 
being the mother of Nimrod, married Nimrod, she 
claimed virgin birth of Nimrod, this being the first 
"mother Mary and baby Jesus"; 

Sirius or Dog Star - in Constellation Canis major 
(=canine) HEART OF MYSTERIES; 

<>Robbert Anton Wilson 
Cosmic Trigger (boek) 
Final Secret of the Illuminati
http://www.faq-online.nl/Verslagen/valse_profetieen/geheime_genootschappen2.htm

ISBN 0-941404-46-3 

Goed; vast heel wat vergeten mee te nemen, maar deze 
gegevens moest ik even kwijt. Excuus voor de opmaak; 
dit is een onderzoeksstuk doorspekt met aantekeningen. 

Als slotstukje nog even een gedachte van Gurdjieff dat 
revolutie van binnenuit de mens moet komen. Deez 
gedachte vind je terug in de denkbeelden over "de 
evolutiesprong" van vrijmetselaars, waarbij de 
mensheid naar een hogere dimensie zou gaan. 
Verder zijn er veel zogenaamde "white knights". Even 
afgezien van de behandelde racistische tendensen ivm 
"white", zijn er ook veel vrijmetselaars die oprecht 
'het goede' voor hebben. En soms ook doen, maar soms 
is hun moederorganisatie bovenaan de top bezig met een 
geheime agenda, is geinfiltreerd, of houdt er Reaal 
Politiek op na. 
Heeft men doelbewust WWII uitgelokt? 
Het zou kunnen, opdat later de mensheid meer "zelfinzicht" zou krijgen, benodigd voor de 
gepropageerde evolutiesprong. 
Ik houdt het eerder op een 'ongelukje', maar sluit het tegendeel niet uit. 


MIND-CONTROL EN DE MOORD OP PIM FORTUYN
Subject:  
Volkert theorie mind-control levensecht; Re: [Fortuyn] Linda MacDonald: CIA Mind Control
From:  "Ad" <markmetzelaar@yahoo.com>
Date:  Fri, August 28, 2009 5:17 am
To:  Fortuyn@yahoogroups.com

  "... The evidence in hand suggests that the technology to produce ‘voices in the head’ does exist. The Department of Defense has already acquired the technology to alter consciousness through various projects and programs. A patent discusses methods and system for altering consciousness. The abstract from once such program states: “Researchers have devised a variety of systems for stimulating the brain to exhibit specific brain wave rhythms and thereby alter the state of consciousness of the individual subject.” Silent subliminal messages [were] “used throughout Operation Desert Storm (Iraq) quite successfully.” 
A US State Department report suggested it was possible to induce a heart attack in a person from a distance with radar. 
By 1974, Stanford Research Institute had developed a computer system capable of reading a person’s mind by correlating the brain waves of subjects on an electroencephalograph with specific commands. The concept of mind-reading computers is no longer science fiction. Neither is their use by Big Brotherly governments. Major Edward Dames of Psi-Tech said in April 1995 on NBC’s The Other Side program: “The US government has an electronic device which could implant thoughts in people.” Dames would not comment any further. 
The latest development in the technology of induced fear and mind control is the cloning of the human EEG or brain waves of any targeted victim, or indeed groups. With the use of powerful computers, segments of human emotions which include anger, anxiety, sadness, fear, embarrassment, jealousy, resentment, shame, and terror, have been identified and isolated within the EEG signals as ‘emotion signature clusters.’ Their relevant frequencies and amplitudes have been measured. Then the very frequency/amplitude cluster is synthesized and stored on another computer. Each one of these negative emotions is separately tagged. They are then placed on the Silent Sound carrier frequencies and could silently trigger the occurrence of the same basic emotion in another human being. ...
"

From: Website met dezelfde gegevens als Discovery Civilization Channel:
http://theunexplainedmysteries.com/mind-control.html

Dit biedt een 'nieuwe' dimensie aan de de Volkert van der Graaf theorieen i.v.m. de moord op Pim Fortuyn. Voor velen was het namelijk een absurde theorie dat hij via 'mind-implantaten' en soortgelijks gestuurd zou zijn. Het bijzondere is dat degenen achter de 2e schutter theorie (Jan Peter Mante & ErikWieffering), zelf de naam van LindaMcDonald kozen; een slachtoffer van mind-control experimenten.

Uiteraard was ik wel veel eerder tot de conclusie gekomen dat Volkert gestuurd werd door Psychological Operations; een methode die vooral door de CIA is ontwikkeld.

Er was de pels(op)fok-lobby door special "shaggeraar" agent Hans Knoop die voor deVereniging van Edel Pelsdier Fokkers werkt. De pelsdierfokkers zijn ook voor Control Risks Benelux BV de klant bij uitstek, daar de branden bij pelsdierfokkers erg lijken op de Makro-branden,waarvoor dat bureau samen met Peter Siebelts bureau toendertijd werden opgericht. Ze hebben "het bieden van tegenspel aan activisten" als hun hoofdmotto. De moord op Fortuyn was natuurlijk koren op de molen om voor sommige
bedrijfstakken minder ethische zaken, de activisten met succes een zware slag toe te kunnen brengen. Maar voor Defensie, Oranje BV en de USA, stonden er andere belangen op het spel zoals de JSF en de van boevenaf aangestuurde  'war on terror'. Control Risks is vooral met JSF partner Philips verbonden en ze schreven het rapport 'niet in de Haak' (Control Risks directeur Kees Sietsema als secretaris).

Verder werd in Wageningen door Justitie de wacht aangezegd, dat de panden met illegale buitenlanders voor de verkiezingen ontruimd zouden worden (aldus een uitgave van WUR, Wageningen Underground Resistance). Alvast een doelbewust 'voorproefje' van wat er onder Fortuyn zou staan te gebeuren..? Het geharde dierenactivisme waaide aldus de gecontroleerde media (Telegraaf met een ex-commando troepen en joodse redactie- nee, Hans Knoop zat er eerder), in Januari 2002 vanuit Engeland naar Nederland over. Ja, dat was dus dezelfde Jeroen Breed(/k)veld die dat van de vrijmetselaarsachti
ge Britse The Corner House naar Nederland haalde. Groot Brittannie alwaar -aldus Eveline Lubbers- soms meer infiltranten meevergaderen dan activisten.

Volkert kan uiteraard nog veel meer bewerkt zijn dan dat we weten. Normaliter heten dat Psychological Operations.

Dat kan dus zelfs zijn aangevuld met onopvallende mind-control technieken, die dus inderdaad op afstand blijken te bestaan.


From: Ad <markmetzelaar@yahoo.com>
To: fortuyn@yahoogroups.com
Sent: Monday, August 24, 2009 7:21:14 PM
Subject: [Fortuyn] Linda MacDonald: CIA Mind Control subject/victim; Discovery Civilization Channel


Jan Peter Mante leek zijn personages aan boeken en intelligence verhalen te ontlenen; dat was een uitkomst van mijn zoektochten.

Linda MacDonald: CIA Mind Control subject/victim; Discovery Civilization Channel

=> Dat zie ik net op discovery civilization channel, terwijl ik dit schrijf.

Op Google staat veel meer:
http://www.google.com/search?q=linda+macdonald+mind+control+ciaVrijmetselaars in Nederland
De eerste Loge in Nederland dateert van 1734 (1). De Loge noemde zich
‘Loge du Grand-Maître des Provinces Unies et du Ressort de la Généralité’. 

Op 26/12/1756 sloten een tiental loges zich aan bij de ‘Grote Loge der Zeven
Verenigde Nederlanden’ de voorloper van de hedendaagse ‘Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’.

Nederland kent eveneens een Vrijmetselaarsorde toegankelijk voor mannen
en vrouwen. Zij zijn onderdeel van ‘Le Droit Humain’. Deze gemengde Orde
heeft haar hoofdzetel te Parijs. De geschiedenis van deze Orde wordt verder
in dit hoofdstuk nog besproken. De eerste gemengde Loge in Nederland
dateert van 1904.

In 1921 ontstond parallel aan de ‘Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden’ de ‘Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaren’.
Men noemt ze ook al eens smalend de 5 V’s. Deze vereniging groepeert de
vrouwen van de Vrijmetselaren die bij het Grootoosten zijn aangesloten. 

Ook Nederland kent een Orde exclusief voor vrouwen onder de naam ‘Vita
Feminea Textura’ opgericht in 1947. Zij zijn echter geen Vrijmetselaarsorde.
Hun ritualen zijn echter wel gemaakt in samenwerking met de ‘Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’. Zij kennen de
klassieke drie graden overgenomen van de mannenloges. De namen die
zij toekennen aan hun graden zijn :

Spinster, Weefster en Ontwerpster. Zij gebruiken dan ook gemakkelijk het
begrip ‘Grote Ontwerper des Heelals’ in tegenstelling met de ‘Grote Architekt
van het Universum’.

Naast deze obediënties kent Nederland nog enkele kleinere groeperingen
zoals het "Nederlands verbond van Vrijmetselaren" en het "Nederlands
Genootschap voor de Gemengde Vrijmetselarij". Deze laatste is aangesloten
bij C.L.I.P.S.A.S. het ‘Centre de Liaison et d'Information des Puissances
Maçonniques, Signataires de l'Appèl de Strasbourg’.
   (zie Mat Herben)

uit:  http://www.geocities.com/roggemansmarcel/vrijmets.htm#Nederland


Rozekruisers  

Christian Rosencreutz werd in 1378 geboren, door omstandigheden groeide hij op in een 
klooster waar hij Grieks, Latijn, Hebreeuws en magische praktijken leerde.
(het is vrijwel zeker dat deze Christian Rosencreutz nooit bestaan heeft,
waarschijnlijk is hij een mythe zoals het verhaal hieronder [hdj])

Op zijn 16e werd hij  pelgrim (bedevaartganger) en vertrok naar Palestina. Door ziekte
kwam hij niet verder dan Arabië en daar werd hij onderwezen door wijze mannen en
werd door dezelfde mannen genezen.
 Deze mannen wijdden hem in in geheime (homo-erotische?) wetenschappen.
Op een gegeven moment kreeg hij opdracht  Christenen zijn wetenschap bij te brengen
en een geheim genootschap te stichten. Hij ging 5 jaar  in Spanje wonen en met 3 mensen
stichtte hij op een geheime plaats de nieuwe tempel  van de  Heilige Geest en zij genazen
zieken en gaven troost aan wanhopigen. Het genootschap, de Rozekruisers genaamd,
beweerde dat de religie, kunst en wetenschap in hun totaliteit 
opgelost kan worden.
(wat kan die oplossing zijn?) Bevrijding kan, volgens hen, alleen bewerkstelligt
worden door
religie uit het hart in combinatie van mystieke vervoering.
Ze zouden de geheimen
van de schepping kennen: de paus is de slang en de antichrist. 
Ze waardeerden astrologie en zij dachten dat de aarde het middelpunt van het heelal is. De 
doeleinden van het geheime genootschap is het aannemen van nieuwe leden, ongeacht de ras, 
geslacht en de maatschappelijke positie en samenwerking om het lot van de mens te verbeteren
en kennis te vergaren over God en de natuur. Nieuwe leden worden onderworpen aan diverse 
inwijdingsrituelen. Vanuit de Rozekruisers ontstond een tak die de Vrijmetselarij
heet en een andere tak die de Illuminati heet.
Op dat moment werden de
Rozekruisers
op een lager pitje gezet. (Het is vrijwel zeker dat deze illuminati met
de naam "322 Skull & Bones" tot op de dag van vandaag aktief zijn en de beslissende invloed
hebben op de nadrukkelijke oorlogsvoering van de USA.[hdej])
Aan het einde van de 19e eeuw kwam de genootschap weer in een nieuwe bloei door de
Fransman Stanislas de Guatïta, een fanatiek occultist en Joséphin Péladan. Het werd Ordre du 
Temple de la Rose-Croix. In deze eeuw werd de orde in Amerika erg bekend onder de naam
Ancient Mystical Order Rosae Crusis Aloude Mystieke Orde van de Rozekruisers AMORC.
Deze beweging heeft anno 2004 leden in meer dan 50 landen. Het hoofdkwartier bevindt zich
in Californië in de USA. (Rosicrucian Egyptian Museum, 1342 Naglee Ave., San Jose?)
Het is een zeer op geld beluste club ongeveer zoals de scientology 'kerk' met een enorm
hoofdkwartier in San Jose, Californië. De leden moeten daarom naast hun Domheid ook al hun
geld meebrengen.
Medy van der Laan, onze staatssecretaris van Cultuur is lid van de Rozekruisers
en daarom
gevoelig voor chantage. Haar invloed op de minister van Onderwijs, van
der Hoeven, heeft
er vrijwel zeker toe geleid dat de discussie over het Intelligente
Ontwerp is ontstaan. AMORC gelooft immers dat de aarde het middelpunt van het
 heelal is.


Vrijmetselaarsloge Propaganda Due
In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw heeft de Italiaanse vrijmetselaarsloge (Propaganda Due, 
kort gezegd P2) P2 geprobeerd de democratie van Italië te ontregelen. Zakenman Lucio Gelli 
fungeerde als grootmeester van deze loge die 962 leden telt: 40 christen-democratische 
parlementsleden, socialisten, fascisten en 2 toenmalige ministers. Ook officieren, bankiers, 
industriëlen en journalisten horen bij de club. Kortom: net als de New Agers: prima geïnfiltreerd.  <>De hel brak los toen het bekend werd dat Gelli over diverse geheime documenten beschikte. 
Hij kreeg ze van leiders van binnenlandse veiligheidsdienst en de militaire inlichtingendienst, 
beiden lid van de P2 loge. Na onderzoek bleek dat de P2 loge zich bezighield met criminele 
activiteiten, waarbij de maffia, de CIA en dergelijke instanties betrokken waren. Zelfs het 
Vaticaan bleek een grote rol te spelen! Mensen die er direct bij betrokken waren, zijn op 
mysterieuze wijze om het leven gekomen. P2 zei dat zij willen inzetten voor het heil van het 
vaderland en behoud van oude waarden en een nieuwe totalitaire orde opbouwen. 
Wat wederom een overeenkomstig doel is met de Rozekruisers, de Illuminati, de 
Tempelieren en New Agers. 
Om aan de macht te komen verwierven zij figuren met sleutelposities en rijke mensen. 
Bewust gaf de loge P2 hun steun aan de terroristische aanslag op het station van Bologna op 
02-08-'80, waar 83 mensen omkwamen en er vielen 200 gewonden. Een serieuze poging werd ondernomen de aanslag in de schoenen te schuiven van de Rode Brigades.
De leider van de P2 loge,Gelli, was bevriend met Benito Mussolini, de Italiaanse Hitler van de
2e WO. Na het einde van de 2e WO schijnt Gelli Duitse nazi's hebben geholpen om naar
 Zuid-Amerika uit te wijken om zo hun straf te ontkomen. (paperclip affaire) 
Ook had Gelli leuke contacten met de dictator van Argentinië, Juan Péron en hij had contacten 
met de Amerikaanse, Britse en Italiaanse geheime diensten. Trek je conclusies maar.

Jezuïeten
Ik heb zo nu en dan wat gezegd over de Jezuïeten, niet te verwarren met de Judaïeten (Joden 
die Christen zijn zonder hun Joodse voorschriften te verwaarlozen). Ik vertelde dat 
vrijmetselaars niet door de Katholieken erkend werden. Door toedoen van de Jezuïeten, een 
Katholieke orde, groeiden ze toch naar elkaar toe. 
Net als andere geheime genootschappen streven Jezuïeten naar de
wereldheerschappij. Ze geven zelf toe dat in deze kritiek enige waarheid schuilt. Er zijn
 verschillen  tussen andere order en de gemeenschap van Jezus, de Jezuïeten, die in de 16e eeuw opgericht is door Ignatius van Loyola. 
Ze kennen geen ordedracht. Het is wel een organisatie. In Rome zetelt de top: de residerende
 generaal van de orde die voor zijn leven benoemd is. De opleiding van Jezuïeten kan wel
17 jaar duren. Ze  moeten een gelofte afleggen van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid aan de
paus,  notabene. In het begin was het werkterrein de missie onder de heidenen. Tegenwoordig
is  het werkterrein uitgebreider: het onderwijs en wetenschap. 

Omdat Jezuïeten een geruime tijd adviseurs en biechtvaders waren van koningen en vorsten, 
hadden zij grote invloed op politiek gebied. Dat vraagt om moeilijkheden, omdat zij er ideeën 
op na houden waaruit zij beticht werden van samenzweerderig gedrag en dat neemt niet weg 
een conclusie te trekken hoe de paus aan zijn politieke macht gekomen is tot op heden!
Ondanks alles is de orde heel vaak aan vervolgingen blootgesteld. 

Men begint steeds meer en meer te vermoeden dat geheime genootschappen een wereldlijk
gebeuren, zoals het opzetten van de Nieuwe Wereldorde, in het geheim uitstippelen en 
naar dat doel manipuleren. 
Men ziet vaak de link niet die alle geheime genootschappen hebben: handen in
elkaar vouwen om hun overeenkomstige doel te laten manifesteren:   de Nieuwe
Wereldorde

<>Ik vertelde al dat de Illuminati opricht is door Adam Weishaupt in 1776. Frappant is dat hij
Jood  was en hij onderstreept het feit dat het volk van God twee gezichten kent: extreem
positief, maar ook door en door slecht. De broederschap tussen de geheime genootschappen
is een legendarisch symbool geworden van de duistere macht en er figureert zelfs vandaag nog
een  uitgelezen complot dat alleen de ware kenners weten te onderscheiden. De verschrikking 
van de Franse Revolutie in 1789 was, zover ik weet, de 1e voedingsbodem dat er een 
wereldwijde samenzwering aan de gang is onder leiding van de Illuminati. 

de tekst over de Rozekruisers is aangevuld overgenomen UIT:
http://www.xs4all.nl/~stgvisie/VISIE/geheime_genootschappen2.htm


VanToeten's COMPLOTTHEORIE
Beste lezers,
 Vanaf de herfst van 2002 tot het begin van 2003 werden de forumdeelnemers van
 pim-fortuyn.nl geconfronteerd met een bizar verhaal van een persoon die het alias
 LindaT gebruikte, die stelde bewijzen te hebben voor een complot achter de moord op Pim Fortuyn.

LindaT stelde bij het verkrijgen van dit bewijs samen te werken met een Japanse onderzoeksgroep met de naam Mishima Cyber Command  (MCC), die werd geleid door ene Oyako Shimura en die verder zou bestaan uit personen uit Korea en India. Alle leden van MCC zouden voormalige medewerkers zijn van veiligheidsdiensten.

In dit vermeende complot rond de moord op Fortuyn zou de Amerikaanse ambassade in Den Haag als doorgeefluik hebben gefungeerd. De opdrachtgevers zouden een uitgebreid
 netwerk vormen dat zou bestaan uit topfiguren van vliegtuigbouwer Lockheed Martin,
 alsmede de Amerikaanse ambassadeur Sobel, het huis van Oranje, Frits Bolkestein, Jan
 Dirk Blaauw, diens echtgenote S. Blaauw, Jan Pronk, Klaas de Vries en enkele anderen.
 Ook Mat Herben zou een rol hebben gespeeld, niet door medeplichtigheid bij de
 beraming van de moord, maar door voorkennis.

Het complot zou er op neer komen dat de motieven achter de moord op Pim Fortuyn veel
 complexer waren dan het enkelvoudige motief van de geïdentificeerde dader Volkert van
 der Graaf, die Pim Fortuyn als “gevaar voor de samenleving” zag.

Pim Fortuyn zou volgens LindaT zijn vermoord, omdat hij een bedreiging zou zijn
 geweest voor belangen van de “gevestigde orde”. Daarbij verwees LindaT vooral naar
 Fortuyns standpunten inzake het gevechtsvliegtuig JSF, de uitbreiding van de Europese
 Unie en het koninklijk huis. Tot de moord zou zijn besloten na mislukte
 onderhandelingen tussen Pim Fortuyn en vertegenwoordigers van de Amerikaanse
 ambassade en Lockheed Martin over de aanschaf van de JSF door de Koninklijke
 Luchtmacht. Die onderhandelingen zouden hebben plaatsgevonden op 5 mei 2002 in
het huis van Fortuyn in Rotterdam, de dag voor de moord. Volkert van der Graaf zou
 door de beramers van het complot gebruikt zijn als katvanger die door de AIVD een ruil
 zou zijn toegezegd. Als Van der Graaf de moord op Fortuyn zou plegen, zou de AIVD de
 bewijzen waarover de dienst beschikte van de moord door Volkert van der Graaf op
 milieu-ambtenaar Chris van der Werken niet langer tegen hem gebruiken.

Ook stelde LindaT dat Van der Graaf al sinds een aantal jaren, beginnend vanaf de
 moord op Van der Werken, binnen de milieubeweging heimelijk zou spioneren voor de
 BVD, tegenwoordig de AIVD. De relatie met zijn vriendin Petra Lievense zou zelfs zijn
 bewerkstelligd door een zogenoemde case officer van de BVD, die beide personen
 aanstuurde.

Een ander bizar aspect van het complotverhaal was dat de moord in werkelijkheid zou
 zijn gepleegd door een tweede schutter, die vanaf het dak van het energiehuis van het
 Mediapark zou hebben geschoten. Deze schutter zou door de AIVD zijn ingehuurd via
 een connectie in het Midden Oosten, te weten de wapen- en drugshandelaar Monzer-Al
 Kassar. Deze tweede schutter zou direct na de moord in een geblindeerde BMW onder
 politie-escorte zijn afgevoerd via Schiphol.

De bewijzen die LindaT van deze lezing had gezien zouden haar zijn doorgespeeld door
 personeel van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Het zou aanvankelijk gaan om
 een videoband en een document. Later kwamen daar geluidsbanden bij. Het materiaal
 zou aanvankelijk afkomstig zijn van een Amerikaanse veiligheidsdienst. Later zou ook de
 Israëlische veiligheidsdienst Mossad leverancier zijn van een deel van het
 bewijsmateriaal. Het materiaal zou uit Nederland gesmokkeld zijn naar MCC in Japan.

Eind 2002 volgde van de kant van MCC een reeks aankondigingen van het publiceren
 van dit bewijsmateriaal, beloften die steeds op het laatste moment niet werden
 nagekomen. Na het zoveelste uitstel werd het complotverhaal van het internetforum
 pim-fortuyn.nl geband.

Achteraf is moeilijk te zeggen of dit een verstandige beslissing is geweest. Een aantal
 deelnemers in deze discussie waren zeer geïnteresseerd in de complottheorie, maar
 hadden vanaf het begin reserves ten aanzien van de beweringen van LindaT en waren
 vooral bezig het waarheidsgehalte van de beweringen te achterhalen. Als de discussie
 daar had kunnen doorgaan, had de ontmaskering misschien eerder plaatsgevonden.

Na de ban bleef een kleine groep onderzoek doen naar de beweringen van LindaT, omdat
 er enkele zaken waren die het verhaal van deze persoon geloofwaardig maakten.

Zo waren daar een reeks onopgehelderde vragen en tegenstrijdigheden rond de moord op
 Pim Fortuyn. Het gaat hier te ver om deze allemaal op te noemen. Hier volstaat dat slechts een gedeelte daarvan aan de orde is geweest in de officiële onderzoeken en dat
 LindaT met plausibele, moeilijk te weerleggen theorieën op de proppen kwam.

Een voorbeeld was dat LindaT in een vroeg stadium, eind 2002, een verband legde tussen
 de moord op milieu-ambtenaar en Volkert van der Graaf. Pas een half jaar later zou het
 tv-programma 2 Vandaag een vergelijkbaar verband leggen, dat geloofwaardig
 overkwam.

Daarnaast was ons twee maal vertrouwelijke email-correspondentie in handen gevallen
 tussen LindaT en haar kompanen van MCC enerzijds en enkele andere partijen
 anderzijds. Uit deze correspondentie leidden wij af dat LindaT tot medio jaren negentig
 de functie had bekleed van Station Chief van de CIA op de Amerikaanse ambassade in
 Den Haag. We leidden dit als volgt af: een Japanner, genaamd Yoshi Imai, lid van
 MCC, herkende in emails van LindaT feiten en beweringen die afkomstig moesten zijn
 van deze voormalige station chief. Hij had haar leren kennen in Riaad. Tegelijkertijd
 meldde LindaT ons via email dat zij ene Imai had gekend in Riaad.

 Achteraf gezien kan Imai een van de zoveel aliassen zijn geweest van LindaT. Maar
 aangezien LindaT niet wist dat wij deze correspondentie hadden ingezien, concludeerden
 wij toen dat wij onafhankelijk van haar hadden ontdekt dat zij een voormalige Station
 Chief van de CIA in Den Haag was geweest. Dat maakte haar beweringen geloofwaardiger.

Een groot vraagteken bleef echter open staan, omdat LindaT niet in staat was een
 persoon te identificeren met de initialen M.S, die werkzaam was op de Amerikaanse
 ambassade. Deze persoon werd door een kennis van een van ons vlak na de moord op Pim
 Fortuyn geïnterviewd en was toen liaison-officier voor Office of Defense Cooperation, de
 afdeling die in de voorafgaande jaren de JSF in Nederland had gepromoot.

Wij bleven via email contact onderhouden met LindaT. Aan enkelen van ons
 identificeerde deze persoon zich vervolgens als Mara Lang-Stanton, een lid van de
 familie Stanton waarvan er, volgens LindaT, meer leden werkten binnen het
 Amerikaanse veiligheidsapparaat. Dit hebben wij overigens niet kunnen verifiëren.

Dat was de stand van zaken in het voorjaar van 2003. LindaT zette toen een eigen forum
 op waarbinnen het contact met ons onderhouden kon worden. Daar werden ons ook
 nieuwe personen voorgesteld: de broer van Mara Lang-Stanton, die zou werken bij een
 andere veiligheidsdienst, de NSA. En Yuri Rosenbaum, die de echtgenoot zou zijn van
 Oyako Shimura van MCC. Verontrustend was dat de aandacht van LindaT en MCC
 voortdurend verschoof naar zaken die breeduit in het nieuws waren. Zoals de affaires die
 destijds rond het koninklijk huis speelden, namelijk de “onthullingen” van prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuidewijn en de affaires rond prinses Maxima
 en Mabel Wisse Smit. Zo stelde LindaT dat MCC contact had gehad met Edwin de Roy
 en dat deze daaruit zijn conclusie had getrokken dat het Oranjehuis achter de moord op
 Pim Fortuyn zou zitten, een bewering die hij voorjaar 2003 deed tegenover NRC
 Handelsblad.

 an onze kant deden wij opnieuw pogingen om de bewijzen te zien. Dit leidde opnieuw tot
 enkele afspraken die op het laatste moment werden afgeblazen. De laatste in die serie
 was een ontmoeting die zou plaatsvinden in het Amsterdamse hotel Okura, waar enkele
 van ons eind augustus 2003 tevergeefs op LindaT en Shimura wachtten.

Na dit voorval was ons vertrouwen in LindaT/Mara Lang en MCC tot het nulpunt
 gedaald en we trokken ons terug uit haar forum. Op pim-fortuyn.nl was LindaT
 inmiddels geband, maar opnieuw verschenen onder het alias Onderzoek, die zich niet 
 bezighield met het complotverhaal. Wel verscheen dezelfde persoon eind september 2003
 enkele keren onder het alias Logica, die zich in de signature identificeerde als Olivier de
 Roy van Schoonhoven La Maire. Dat het in dit geval om LindaT ging, was af te leiden
 uit de typische taalfouten die deze persoon voortdurend maakt, die we hier niet
 prijsgeven. Opmerkelijk was dat deze Logica in zijn berichten de handelwijze besprak van
bovengenoemde Mara Lang-Stanton, die volgens onze informatie dus zelf achter de
 aliassen LindaT en Logica zat, en van ene Sean Mayberry, die door Lang-Stanton als
 Station Chief werd opgevolgd. Beiden zouden onder meer betrokken zijn geweest bij
 infiltraties van de CIA in de Nederlandse hackerswereld.


 De achtergrond van deze “sting”-operatie was het uitlekken van militaire geheimen tijdens de Eerste Golfoorlog via de Nederlandse  hackersbeweging. Geheime informatie over troepenverplaatsingen en over het Patriot-raketsysteem zou door Nederlandse hackers zijn
 bemachtigd en via een Duitse tussenpersoon in handen zijn gevallen van de Irakese autoriteiten.

 Deze informatie kwam in grote lijnen overeen met opmerkingen van LindaT die zij eerder in privé-emails en tijdens een chatsessie had  gemaakt. Daarbij had LindaT gewag gemaakt van een infiltratiepoging van de CIA in de Nederlandse hackersbeweging die in het midden van  de jaren negentig had plaatsgevonden. Die poging zou zijn mislukt waarbij een medewerker van Mara Lang-Stanton er niet goed vanaf zou zijn
 gekomen.

 Maar op dat moment interesseerde de zaak LindaT ons niet meer. We verbraken het contact en haar internetforum bloedde dood. Onderzoek  bleef echter wel actief op het forum pim-fortuyn.nl. Sinds januari begon Onderzoek teksten te plaatsen die racistische tendensen vertoonden.
 Aangezien we deze teksten niet helemaal vertrouwden, besloten wij Onderzoek te manen alsnog uitleg te geven over de complottheorie om  zijn/haar integriteit aan te tonen.

 Voordat dit gebeurde ontvingen wij echter een interessante reactie op een bericht dat een van ons op Indymedia had geplaatst waarin werd gerefereerd aan ene Joe Stanton. Daarop kwam een antwoord van ene Galewicz die beweerde dat Joe Stanton familie was van de ons
 bekende Mara Lang-Stanton. Verder wees Galewicz erop dat Mara Lang-Stanton in het midden van de jaren negentig contact had gehad met een geheim agent met de naam Snorri.

 Toen we op internet informatie zochten over deze persoon Snorri vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Snorri was midden jaren negentig
 het middelpunt van een bizarre geschiedenis waarbij de Amerikaanse ambassade, de Church of Scientology en enkele Nederlandse
 internetproviders waaronder Xs4all en Cistron betrokken waren. Snorri gebruikte in die periode ook de aliassen Newkid en Snorri Helgarsson.
 Na enkele teksten van Snorri bestudeerd te hebben werd aan de hand van de kenmerkende taalfouten duidelijk dat deze persoon dezelfde
 was als LindaT/Logica/Onderzoek.

 Snorri is naar alle waarschijnlijkheid tot het midden van de jaren negentig inderdaad werkzaam geweest voor de Amerikaanse ambassade in  Den Haag. Hij werd als gevolg van genoemde affaire in de herfst van 1995 ontslagen. Althans, dat beweert hij zelf in een beëdigde verklaring  en dagblad Trouw heeft dat bevestigd gekregen van de ambassade. In de berichten op internet dook ook de echte naam op van Snorri: de  heer J. P. M., woonachtig te Zeist.

 De woonplaats Zeist klopt met de informatie die we hadden over de IP-adressen van de computers die LindaT regelmatig gebruikte om te  internetten. Die waren terug te leiden tot de gemeentebibliotheek van Zeist. Het gebruik van de computers van deze bibliotheek verklaart ook  waarom hij als LindaT/Onderzoek nooit een bericht stuurde op zondag of op maandag, want op die dagen is deze bibliotheek gesloten.

 Daarnaast beschikten wij vanaf het begin van het complotverhaal over een foto van een persoon die in de herfst van 2002 een bezoek had  afgelegd aan de Sociale Databank Nederland (SDNL). Dit bezoek gebeurde naar aanleiding van een bericht op SDNL dat een brief aan Pim  Fortuyn zou zijn kwijtgeraakt. Deze persoon had zich geïdentificeerd als Hans Vermeulen, bijgenaamd “Bill Vermeulen” en zou werkzaam zijn  voor Himawari News Agency, dat volgens deze Vermeulen een tak was van de zogenaamde organisatie MCC. Hij werd vergezeld door ene  Alan Weaver waarover wij vooralsnog geen nadere informatie hebben. De foto van “Vermeulen” stuurden wij aan een journaliste die de
 Scientology-zaak destijds volgde en J.P.M. in levende lijve gezien heeft. Zij bevestigde dat op deze foto J.P.M. te zien was.

 Hieruit ontstaat het volgende beeld: een en dezelfde persoon is met betrekking tot de complottheorie rond de dood van Pim Fortuyn actief  geweest onder een reeks aliassen en namen: LindaT, die het alias zou zijn van Linda McDonnell, die weer het alias zou zijn van Mara  Lang-Stanton, een alias van JPM. Hans Vermeulen, een alias van JPM. Voorts Onderzoek, aliassen van Linda McDonnell, een alias van Mara  Lang-Stanton, alias van JPM. Tenslotte Logica, een alias van Olivier de Roy van Schoonhoven La Maire, die zich door zijn taalfouten  verraadde en weer een alias was van JPM.

 We gaan hier wat dieper in op de affaire rond de Church of Scientology (CoS) en XS4all, aangezien deze affaire parallellen vertoont met de  complottheorie rond Fortuyn.

 De aanleiding voor de bemoeienis van JPM alias Snorri met de CoS was volgens hem zelf gelegen in een poging tot infiltratie door de CIA van  de Nederlandse hackersbeweging. De motieven hiervoor hingen samen met de overdracht van de geheime militaire informatie, die door LindaT  en Logica werd beschreven. In zijn pogingen de Nederlandse hackerswereld te infiltreren, deed zich voor JPM alias Snorri in de herfst van  1995 een buitenkans voor. Nederlandse hackers plaatsten toen vertrouwelijke informatie van de Church of Scientology (CoS) op het web,  waarbij het ging om de zogenoemde Fishman-affadavit. Dit document was in de Verenigde Staten onderdeel van een rechtszaak, omdat het  informatie bevatte die de CoS als geheim beschouwt. De CoS reageerde op de actie van de hackers met juridische dreigementen. JPM  probeerde het voortouw te nemen in hun strijd tegen deze “kerk” door voor te stellen de documenten in grote aantallen op het web te
 verspreiden, zodat een verbod op verspreiding zinloos was. Een journaliste was hem echter voor, daar zij een zelfde initiatief iets eerder nam. Een andere poging van JPM om een prominente rol in de hackersbeweging te verwerven, bestond eruit de CoS te chanteren. Onder zijn alias  Snorri beweerde hij over geheime informatie te beschikken waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid er alles aan deed om de CoS dwars te  zitten. JPM stelde aan de CoS voor deze informatie te overhandigen in ruil voor 1 miljoen dollar, over te maken naar een Zwitserse  bankrekening.

 We zien de volgende parallellen. In beide gevallen beweert JPM over geheim bewijsmateriaal te beschikken dat van groot belang kan zijn voor  een organisatie dan wel een beweging. In beide gevallen zou deze informatie voor een deel afkomstig zijn van medewerkers van de  Amerikaanse ambassade in Den Haag. In beide gevallen werpt hij zich op via de (aankondiging van) bekendmaking van dit materiaal op als  “leider” van een groep mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven.

 Er is een groot verschil met de zaken van destijds: in het geval van de complottheorie rond Fortuyn eiste JPM geen geld in ruil voor het  verstrekken van de informatie.

 Bij navraag bij de personen die destijds met de intriges van JPM werden geconfronteerd merken zij op dat zij zo veel jaar na dato er nog altijd  niet volledig achter zijn wat precies de motieven van JPM waren en hoe een en ander precies in elkaar stak. Zij betwijfelen ook of hij wel echt  werkzaam is geweest voor de CIA, aangezien hij door zijn gedrag eerder een “liability” voor deze geheime dienst zou zijn geweest. Hoewel wij  zijn betrokkenheid bij een geheime dienst uiteraard niet kunnen bevestigen, valt wel op dat hij regelmatig termen gebruikt die afkomstig zijn  uit de wereld van het regenjassengilde.

 Na de affaire rond de CoS wordt het op internet stil rond JPM, maar nog voor de opkomst van Pim Fortuyn duikt Snorri weer op met  webpagina’s en teksten die handelen over racistische thema’s. Op een van zijn websites publiceerde hij onder meer de Protocollen van de  Geleerde Ouderen van Zion. Dit is een vals document dat in Rusland in elkaar werd gezet met de bedoeling als basis te dienen voor de  vervolging van joden.

 Voor we verder gaan melden we nog wat we weten over de vrouw die op de website van MCC wordt beschreven als Oyako Shimura. Shimura  zou in principe een ander alias kunnen zijn van JPM. Maar waarschijnlijk is dat niet, aangezien de manier van schrijven van Shimura sterk  afwijkt van die van JPM.


www.nrc.nl  9 juli 2005


Mohammed B. was bezig met de dood


Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 9 JULI. Mohammed B., die maandag voor de rechter moet
verschijnen voor de moord op cineast en columnist Theo van Gogh,
bereidde zich al vele weken voor de aanslag voor op
een 'martelaarsdood'.

Dat blijkt uit verschillende documenten uit het strafdossier,
waaronder de meest recente stand van het onderzoek in de zaak.
Mohammed B. heeft via zijn advocaat laten weten dat hij niet
aanwezig wenst te zijn bij zijn eigen proces. Ook ziet hij af van
het voeren van een verdediging. Het proces zal maandag nietttemin,
in aanwezigheid van de verdachte, een aanvang nemen, zo heeft de
Amsterdamse rechtbank bepaald.

Van Gogh werd op 2 november vermoord. Maar al op 29 september droeg
Mohammed B. twee handbeschreven A4-tjes bij zich die later werden
teruggevonden als 'bijlage' van zijn martelaarstestament. Het gaat
om een inventaris van zijn bezittingen en een boekenlijst. Op die
boekenlijst staat onder meer de opmerking: ,,Overige boeken, zie
maar wat mee te doen.''

De Amsterdamse politie nam de documenten in september in beslag
nadat Mohammed in de tram was betrapt en aangehouden wegens
zwartrijden. Bij zijn vrijlating, enkele uren later, kreeg hij ze
terug. De politie stuurde kopieën van de papieren naar de AIVD. Kort
na de moord op Van Gogh trof de politie dezelfde boekenlijst en
inventaris aan bij huiszoeking bij een van de andere verdachten van
de 'Hofstadgroep', Rachid B.. De twee stukken bleken een bijlage te
zijn bij het testament van de vermoedelijke moordenaar van Van Gogh.
De bedoeling was dat Rachid het testament zou doorgeven ,,als er
iets met Mohammed zou gebeuren'', zo zei hij tegen de politie.

In het testament zegt Mohammed dat hij niet wil dat zijn schulden
bij de 'Kuffaar' (ongelovigen) door zijn nabestaanden worden
afgelost. Een week voor de moord, op 28 oktober, pinde hij bij een
betaalautomaat het ,,maximaal opneembare bedrag'' van 930 euro,
waardoor hij bijna duizend euro rood kwam te staan. Verder betaalde
hij op 4 augustus voor het laatst huur voor zijn woning aan de
Marianne Philipsstraat in Amsterdam, waarna hij de automatische
overboekingen van de huur per september opzegde.

Een andere aanwijzing dat Mohammed B. al vanaf augustus van plan was
in actie te komen is dat hij vanaf die maand een nieuwe pseudoniem
introduceerde voor de geschriften die hij op internet publiceerde.


Uit http://www.indymedia.nl
Verklaring over dood Louis Seveke
Familie en Vrienden - 16.11.2005 15:44
Hierbij de verklaring van de vrienden en familie van Louis Seveke
Louis Sévekè
diep geschokt zijn we door de dood gisteravond van onze broer, zwager en vriend Louis Séveke.
Wij kennen Louis als een integere, betrokken en lieve persoon. Zijn betrokkenheid bij maatschappelijke zaken uitte hij scherp en direct. De bevlogen manier van discussiëren ging echter altijd gepaard met respect en een evenwichtige blik. Zijn dood laat ons getroffen achter.
Louis kwam als student naar Nijmegen. Midden jaren tachtig werd hij actief in de kraakbeweging en ontwikkelde zich als activist. Vanaf de jaren negentig richtte hij zich vooral op juridische ondersteuning voor activisten. Voor hen diende Louis klachten in en voerde procedures. Hij had een voortrekkersrol in de Vereniging Steunpunt Inzage PID, die ijverde voor inzage in dossiers van activisten bij de voorloper van de AIVD, de BVD. Tevens deed hij onderzoek naar, en publiceerde over ontwikkelingen bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Louis had ook een actieve rol bij de legalisatie van kraakpand de Grote Broek. De laatste jaren was hij veel bezig met het begeleiden van jongeren, daklozen en activisten die een klacht hadden over politieoptreden.
Wij hebben geen zicht op de toedracht van Louis' dood, de reden of de dader. Wij wensen daarover ook niet te speculeren. Met vragen hierover kunt u zich tot Politie en Justitie richten, die een uitgebreid onderzoek gestart zijn.

website over de moord op Louis Sévèke:  http://www.louisseveke.nl/
Lees het onderstaand artikel van de hand van Louis Sévèke
in het NRC Handelsblad van 3 november 2005.

Overheid moet eigen rol bij 'terreur' niet verdoezelen

Louis Sévèke

Als een deel van de veronderstelde terreur op het conto van haar eigen medewerkers geschreven kan worden, moet de overheid absolute openheid van zaken geven, vindt Louis Sévèke in het NRC Handelsblad van 3 november 2005.

Zwaarbewapende politiemensen van een bijzondere eenheid bewaken een pand waar die nacht een terreuractie zou kunnen gaan plaatsvinden. Het huis zelf wordt ook van binnen bewaakt door vier politiemensen. Deze agenten weten niet beter dan dat het huis doelwit kan zijn van een relatief onschuldige actie. Om 5.20 uur die nacht gebeurt het dan: een bom explodeert en slaat een gat in de gevel van het pand. De bewakers in het huis blijven ternauwernood ongedeerd. Ze zijn later razend: de geheime dienst bleek te hebben geweten dat er een bomaanslag op het huis ging plaatsvinden. Maar daarvan had men de bewakers geen mededeling gedaan.
Gaat dit over een actie van de 'Hofstadgroep' in het 'Nederland in de greep van terreur', anno 2005? Nee. Plaats van handelen is het Gelderse dorpje Renkum. Datum: 29 februari 1980. Doelwit: het huis van een Nederlandse hoofdofficier van justitie. De aanslag wordt opgeëist door een groep die zich het Rood Volksverzet noemt. De groep houdt de desbetreffende justitie - autoriteit verantwoordelijk voor het afdekken van de mishandeling door bewakers van een gevangenzittende 'kameraad'.
Vorige week werd door publicaties in NRC Handelsblad en een uitzending van Netwerk bekend dat handgranaten, die gebruikt zijn door mensen die volgens justitie tot de 'Hofstadgroep' zouden behoren, geleverd zouden zijn door een agent van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze man, B. genoemd, zou figureren in verschillende terrorismeonderzoeken, maar nooit aangehouden zijn. Dat wil zeggen: tot de publicaties. Nu zit hij vast. Netwerk opende met de veronderstelling dat het eigenlijk te absurd voor woorden is: "Een medewerker van de AIVD, die handgranaten geeft aan een groep mannen die ze beschouwt als levensgevaarlijk."
Die praktijk behoort echter tot de werkwijzen van een dienst als de AIVD. Het voorbeeld aan het begin van dit stuk is er een uit de praktijk van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorganger van de AIVD. De zelfbekende BVD-agent Cees van Lieshout zou nauw bij de actie betrokken zijn geweest. Deze man, een kleine crimineel die zelf over een vuurwapen beschikte, infiltreerde eind jaren zeventig/begin jaren tachtig in het met de Duitse RAF sympathiserende Rood Verzetsfront en andere radicaal-linkse groepen. Hij was betrokken bij verschillende (pogingen tot bom-) aanslagen en zette daar ook toe aan. Meermaals heeft hij met, nietsvermoedende, medeactivisten geprobeerd wapens en explosieven te bemachtigen of te maken. Zelden werd hij vervolgd. Uiteindelijk is hij, na ontmaskering, met hulp van de BVD gaan rentenieren op het Griekse eiland Kreta.
Uit onderzoek naar infiltratie door de BVD in vooral linkse actiegroepen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw blijkt het geval van BVD-agent Van Lieshout niet op zich te staan. In augustus 1973 probeerde de dienst via een agent, codenaam Hagendoorn, een vuurwapen aan een lid van de Rode Jeugd te slijten. In het voorjaar van 1984 probeerde de BVD-agent John Wood vredesactivisten aan te zetten tot gewelddadige actie. Hij leurde onder hen onder meer met op een Belgische luchtmachtbasis ontvreemde granaten. Eind jaren tachtig nam een Nijmeegse BVD-agent, codenaam Jaffa, meermaals deel aan vernielingen en een bijna-brandstichting bij Shell-stations. Hij werd nooit gepakt, evenmin als zijn medeactivisten. In 1990 probeerde BVD-agent Hans D. activisten aan te zetten tot vernielingen bij sociale diensten. Later pleegde deze man samen met een, weer nietsvermoedende, medeactivist vernielingen op een kazerne in het Brabantse Vught. In hetzelfde jaar benaderde de dienst een Wageningse student plantkunde met het verzoek deel te nemen aan gewelddadige acties tegen het Shell-concern en lid te worden van groepen die vernielingen aanrichtten op proefvelden voor gentechnologie.
Het betreft een gangbare manier van handelen door en voor de geheime dienst: het laten groeien van een agent, onder intensieve coaching door de dienst, in een groep waarvan gedacht wordt dat deze staatsgevaarlijke activiteiten ontplooit. Niet zelden gaat dit gepaard met het plegen van of het aanzetten tot strafbare feiten. Tot 2002 was deze methode in feite illegaal. Zoals voor alle werkwijzen van de dienst ontbrak immers een wettelijke basis. Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) is die wettelijke basis er gekomen. Het parlement stemde in met onder meer de bepaling, in artikel 21, dat agenten van de dienst zich - onder omstandigheden - schuldig mogen maken aan strafbare feiten. Geen enkel misdrijf is daarbij uitgesloten.
Eind 1998 werd een motie van het Tweede-Kamerlid Kalsbeek (PvdA) aangenomen, waarin het parlement uitsprak dat ten behoeve van de opsporing niet samengewerkt zou mogen worden met criminele burgerinfiltranten. Dit wegens het processuele afbreukrisico, de oncontroleerbaarheid en het risico dat al snel sprake zou kunnen zijn van uitlokking. Kamerleden van PvdA en VVD verklaarden in dezelfde periode echter dat de BVD wel criminele burgerinfiltranten kon inzetten. Dat is alleen al vreemd, omdat de inzet van agenten door de BVD/AIVD nog veel minder te controleren valt dan de inzet van infiltranten in het strafproces. Minister Donner maakte in maart 2003 een expliciete uitzondering voor de inzet van criminele burgerinfiltranten als het gaat om de terrorismebestrijding.
In het verleden is er meermaals uit parlementaire, juridisch - wetenschappelijke en onderzoeksjournalistieke hoek op gewezen dat de inzet van dergelijke agenten grote risico's met zich meebrengt. Daarbij is onder meer verwezen naar de hiervoor genoemde casus. Maar natuurlijk ook naar de inzet van infiltranten in grote onderzoeken naar drugscriminaliteit.
Als grote voorbeeld in negatieve zin mag nog steeds de, door de commissie-Van Traa in het midden van de jaren negentig ontrafelde IRT-affaire gelden. De Nederlandse overheid bleek zelf, middels criminele burgerinfiltranten, grote partijen (hard)drugs te importeren. Het uitvoeren van politiek gemotiveerde aanslagen, mede op instigatie van agenten van geheime diensten, is tijdens de Koude Oorlog vaak gezien als onderdeel van de zogenoemde strategie van de spanning. Dat concept gaat ervan uit dat een door aanslagen murw gemaakte bevolking en volksvertegenwoordiging repressieve maatregelen tegen en een grote controle over (groepen van) burgers zullen accepteren.
Voor het bestaan van zo'n strategie in Nederland anno 2005 bestaat geen bewijs. Maar het gebruikte geweld door enkele terrorismeverdachten in combinatie met de - door sommige media ondersteunde - bangmakerij door de overheid van de bevolking, kan tot een vergelijkbaar resultaat leiden: acceptatie van - sec beschouwd - onnodige inperkingen van de grondrechten van (groepen van) burgers.
Nu wordt aannemelijk dat de geheime dienst mogelijk een doorslaggevende rol (het leveren van de wapens) heeft gespeeld in die geweldsontwikkeling. In een tijd waarin het bon ton is het woord terreur in de mond te nemen en waarin ook sprake is van zich - toch werkelijk tot op heden alleen in het (verre) buitenland - voltrekkende daadwerkelijke terreur en contraterreur, past dan geen selectieve openheid.
Als de overheid ervoor kiest zelf nadrukkelijk de trom te roeren, op het moment dat zij zogeheten terreurverdachten aanhoudt, als zij criminele burgerinfiltranten inzet, die kunnen leuren met wapens of explosieven, en als de overheid ook van de burgers verwacht waakzaam te zijn, dan dient zij zelf absolute openheid van zaken te geven, als aannemelijk wordt dat ten minste een deel van de veronderstelde terreur op het conto van haar eigen medewerkers geschreven zou kunnen worden.
Louis Seveke is werkzaam bij het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) te Nijmegen.


Nationale Recherche zet eindspurt in

Louis Sévèke en Erik Timmerman  

<> Ravage # 6, 2005

De afgelopen weken hebben verschillende personen, al dan niet actief voor dierenrechtenorganisaties, onaangekondigd bezoek gekregen van de Nationale Recherche. Niet omdat ze van het een of ander verdacht worden, maar met vragen over de aard van het dierenactivisme in dit land.    
Sinds juli 2004 houdt, naast de AIVD, ook de Nationale Recherche (NR) zich bezig met onderzoek naar (radicaal) dierenrechtenactivisme. Lange tijd werd niets vernomen van deze dienst. Totdat in februari dit jaar de recherche twee personen woonachtig te Heerlen lastig viel, die ervan werden 'verdacht' stickers te hebben geplakt op een geldautomaat van ABN Amro. (zie Ravage van 04-02-05).
Maar er is meer aan de hand. Zo werd 'Irene' half december 2004 aangehouden op Schiphol. Op het moment dat zij haar vliegtuig in wilde stappen werd ze door de marechaussee naar achteren geleid. Ze stond gesignaleerd en moest dus worden aangehouden, maar waarvoor konden ze haar niet vertellen. Na druk heen en weer getelefoneer verschenen twee rechercheurs van de NR ten tonele.
Irene: ,,Vooral die ene, Dick Ketting, voerde het woord. Hij begon met de vraag of ik het proefdiercentrum BPRC kende. Ik zei dat ik niks te verklaren had en eerst m'n advocaat wilde spreken. Natuurlijk zei hij toen dat als ik mee zou werken, ik misschien die dag nog het vliegtuig zou kunnen pakken. Ik zei nogmaals dat ik niks te verklaren had en ben toen maar een boekje gaan lezen.''

EDEV Den Haag
Die middag werd Irene overgebracht naar het politiebureau van Zeist. Daar sprak ze haar advocaat en werd die dag niet meer verhoord. Dat gebeurde de volgende ochtend, weer door Dick Ketting. ,,Hij vroeg wederom of ik het BPRC kende. Daarna begon hij vooral vragen te stellen over de organisatie EDEV (Een Dier Een Vriend). Hij wilde weten wie ik daarvan ken en wat ze zoal doen. Ook begon hij over het feit dat EDEV via mij geld had gegeven voor een Afrikaanse kliniek. Ik zei dat dat wel klopte, maar dat er vele organisaties zijn geweest die voor dat doel geld hebben gegeven, zoals het Prins Bernhard Fonds.''
Hierna liet hij haar de afluisterverslagen zien van mensen van EDEV die gesprekken hadden gevoerd over een afscheidsetentje voor Irene toen zij naar Azië vertrok in juli 2004. ,,Ze hadden sowieso veel tapverslagen van mensen van EDEV, er lag een hele stapel.''
Dick wist verder van alles over Irene te vertellen. ,,Wat voor opleiding ik heb gevolgd, waar m'n ouders wonen, en waar ik allemaal naar toe ben gereisd de laatste tijd.'' Daarna ging het verhoor over op de auto van Irene. ,,Die heb ik al een hele tijd geleden via een advertentie in de krant verkocht. Hij wilde erg graag weten wie de auto had gekocht, want deze zou zijn gezien op een tweetal plekken waar enige tijd later acties zijn uitgevoerd.''
De volgende dag werd Irene verhoord door een nieuw koppel rechercheurs. De ene bleek een oudere man, Henk de Jong, de ander een vrouw die zich niet voorstelde en zich voornamelijk beperkte tot typwerk. Ook tijdens dit verhoor ging het over haar oude auto. Hierna kreeg Irene haar telefoon en laptop terug en kon ze gaan. Haar vakantie is in het water gevallen en haar ticket van 800 euro niet meer geldig. Dat geld wil ze in ieder geval nog wel proberen terug te krijgen.

Op de koffie
Zoals uit het verhaal van Irene al blijkt, is de Nationale Recherche zeer geïnteresseerd in de dierenrechtenorganisatie EDEV uit Den Haag. Naast het feit dat er uitgebreid telefoons worden getapt van verschillende medewerkers, kwamen twee rechercheurs eind maart ook langs op het kantoor van EDEV. De eerder genoemde Henk de Jong was een van hen. Ze waren specifiek op zoek naar twee medewerkers van EDEV, Suzanne Hogendoorn en Arnoud Koenen.
,,Ze waren eerder die dag bij Suzanne thuis langs geweest, maar daar werd hen verteld dat zij op kantoor zat'', vertelt Arnoud. ,,Ze wilden met ons praten over de dierenrechtenbeweging. Volgens eigen zeggen moeten ze binnenkort een rapport aan minister van Justitie Donner presenteren waarin de dierenrechtenbeweging in kaart wordt gebracht.''
Omdat het bezoek plaatsvond in het kantoor van EDEV mengden ook andere medewerkers zich in het gesprek. ,,We hebben de laatste tijd nogal veel hinder van de politie ondervonden bij het uitdelen van folders en tijdens demonstraties. Voor een aantal mensen van ons was dit bezoekje een reden om daar hun beklag over te doen. Daar ging het gesprek dus eigenlijk alleen maar over.'' Na een kwartiertje stapten de twee, met achterlating van hun telefoonnummer, weer op.
De volgende dag werd Suzanne opnieuw door Henk de Jong gebeld. ,,De toon was deze keer wel een beetje anders. Ze wilden toch wel erg graag met me praten, maar toen ik dat afhield, begon hij me onder druk te zetten. Hij begon allerlei dingen uit m'n dossier op te noemen om vervolgens vragen als 'hoe zit dat, hoe verklaar je dit?' voor te leggen. Allemaal nogal onschuldige zaken die makkelijk te verklaren zijn, maar hierdoor had ik al helemaal geen zin meer om met hem te praten.''

OT301 Amsterdam
De rechercheurs vonden het ondertussen blijkbaar wel gezellig om 'bij de mensen thuis' langs te gaan. Een week na het bezoek aan EDEV brachten ze een bezoek aan Amsterdam. Al snel bleek dat ze bovenmatig geïnteresseerd zijn in de gekraakte voormalige filmacademie aan de Overtoom, OT301.
In dit gebouw vond in 2002 de internationale Animal Rights Gathering plaats, een bijeenkomst van dierenrechtenactivisten. Ook heeft de Dierenbevrijdingsfront Supportgroep (DBF-SG, woordvoerders) hier in het verleden enige tijd een kantoortje gehad.
Peter is een van de bewoners van het pand, en beheerder van het computernetwerk. Op 29 maart jl. stond Henk de Jong en zijn vrouwelijke collega, samen met de wijkagent, opeens op de binnenplaats van het pand en vroegen naar Peter. Deze werd er bij gehaald en gevraagd of hij met ze wilde praten over dierenrechtenactivisme.
Peter: ,,Ik was best wel nieuwsgierig en ben met ze mee gegaan naar het wijkbureau. Daar begonnen ze al snel over het feit dat er vanaf het pc-netwerk van de OT301 allerlei mails verstuurd waren die verband hielden met dierenrechtenactivisme. Naast allerlei aankondigingen voor demonstaties of andere acties zou er ook een brandaanslag vanaf een computer bij ons zijn geclaimd.''
Vervolgens lieten ze Peter een behoorlijke stapel papier zien met de woorden 'We weten alles van je'. ,,Het waren tapverslagen en prints van e-mails die door mij waren verstuurd, maar ook door anderen in het pand. Ze gingen over van alles en nog wat, maar niet over dierenrechtenactivisme, daar hou ik me ook helemaal niet mee bezig.''
De rechercheurs maakten opmerkingen over Peter z'n werk en bijvoorbeeld ook over ruzies die hij met z'n vriendin had gehad. ,,Uit bepaalde opmerkingen maakte ik op dat ik al vanaf mei 2004 wordt afgeluisterd. Hierna vroegen ze nog naar allerlei personen, maar die kende ik niet, dus daar kon ik ook niet veel over vertellen.''

Fotomap
De volgende dag werd Peter door de twee rechercheurs gebeld. Ze wilden nog een keer met hem praten, maar hij zei dat hij er niet zo'n trek meer in had. Ze zetten hem echter onder druk en hij besloot alsnog op het verzoek in te gaan.
Peter: ,,Buiten op straat lieten ze me een map zien met een twaalftal foto's en vroegen me wie ik daar van kende. Ik heb van twee personen min of meer erkend dat ik die wel eens in OT301 heb gezien, want dat wisten ze toch al, maar de rest kende ik niet.''
De foto's waren van slechte kwaliteit. ,,Toen ik daar wat van zei, reageerden ze met: 'probeer jij maar eens goede foto's vanuit een rijdende auto te maken'. Voordat ze vertrokken lieten ze me ook nog even tussen neus en lippen door weten dat OT301 onder permanente cameraobservatie staat, en dat ze precies weten wie er in en uit lopen.''
Een week later werd ook Peters vriendin, die eveneens in OT301 woonachtig is, door beide rechercheurs benaderd. Zij is hen opgevallen doordat ze ooit telefonisch en per e-mail contact heeft gehad met iemand van de DBF-SG over een feest. Haar werd gevraagd of ze bepaalde personen kent, maar ook hier ging het voor het overgrote deel om mensen die ze nooit ontmoet heeft. Ook vroegen de rechercheurs haar of ze niet een rondleiding door het pand konden krijgen, ze wilden wel eens zien waar dat kantoortje van de DBF-SG gevestigd was. Dit verzoek werd beleefd afgewimpeld.

Respect voor Dieren
Elders in Amsterdam werd ook Robert door 'Henk en Petra' van de NR met een bezoekje vereerd. Ze melden zich via de intercom op het woonadres van Robert, actief voor Respect voor Dieren, en vroegen hem of hij even met hen wilde praten.
Robert: ,,Ze begonnen met de vraag of ik niet op m'n werk moest zijn. Hiermee wilden ze even laten merken dat ze op de hoogte waren van m'n werkplek. Vervolgens vertelde de vrouwelijke rechercheur me dat ik geen verdachte was, maar dat ze me meer als getuige zagen. Ze hadden een heel dossier van me, ze wilden dat ik dat kwam inkijken en mijn kant van het verhaal zou laten horen. 'Laat maar zien dat dossier', want ik was wel benieuwd. Ze hadden het echter niet bij zich. Ik kreeg twee telefoonnummers en moest maar bellen als ik een afspraak met ze wilde maken.''
Robert is niet de enige activist van Respect voor Dieren, een actiegroep die erg actief is de laatste maanden met picketlines, die in het vizier is gekomen van de Nationale Recherche. Ook een actievoerder uit Eindhoven kreeg een telefoontje. ,,Nadat ze eerst m'n moeder hadden gebeld met de vraag of ik soms naar Amsterdam was verhuisd, belden ze me half maart op m'n mobiele telefoon. Het was hen opgevallen dat ik zo vaak bij acties van Respect voor Dieren in Amsterdam aanwezig was. Ze wilden graag een afspraak met me maken, maar waar ze het precies over wilden hebben, wilden ze over de telefoon niet vertellen. Helaas was toen de batterij van m'n telefoon leeg en stopte het gesprek. Ik heb verder niks meer van ze gehoord.''

Verjaarsvisite
Ook bij een gekraakte boerderij in Gelderland stonden de speurneuzen van de Nationale Recherche onverwachts op de stoep. Op 18 april kwamen Petra Frowijn en Henk de Jong op visite bij een van de bewoonsters, op de dag van haar verjaardag. Frowijn liep onaangekondigd het erf op en riep de naam van de jarige. De vrouw liet haar weten niet gediend te zijn van het onaangekondigde bezoek.
Frowijn zei daarop dat ze in opdracht van minister Donner een rapport over dierenrechtenactivisme moeten maken. De activiste zou als getuige worden gehoord en niet als verdachte. Het ging om haar kijk op het verhaal dat ze aan het maken zijn. De vrouw en haar huisgenoten maakten nog eens duidelijk dat Frowijn en De Jong het erf dienden te verlaten. Die laatste bleef gedurende het bezoek in de auto (een lichtgrijze metallic VW Golf met het kenteken 92-NK-PP) zitten en maakte aantekeningen van wat - en vermoedelijk wie - hij zag.
Elders in het zuiden van het land probeerden de twee het op een andere, indirecte manier. Ze gaan bij de ouders van Kevin langs, voormalig woordvoerder van DBF-SG. ,,De rechercheurs vertelden m'n ouders dat al mijn mail- en telefoonverkeer afgetapt wordt, maar dat ze tot nu toe geen strafbare feiten hebben gevonden.''
Toch vonden ze het nodig om de ouders van Kevin nog even te vermelden dat hun zoon met de nieuwe terrorismewetgeving wel opgepakt zou kunnen worden. Verder informeerden ze nog naar het been van z'n schoonzus die net geopereerd was. ,,Even laten merken dat ze echt alles tappen. Ze wilden dat mijn ouders een afspraak met mij maakten zodat ik mijn dossier in kon zien. Ik heb helemaal geen zin om met ze te praten, en m'n ouders hebben hen gebeld met die boodschap. Ze zouden mij dan persoonlijk nog wel bellen, maar ik heb nog niks van ze vernomen.''

Rapporteren of arresteren?
Waar de Nationale Recherche heen wil met al deze huisbezoekjes blijft vooralsnog gissen. Meerdere malen heeft men aangegeven zich bezig te houden met het opstellen van een rapport voor minister Donner, dat in mei of juni af zou moeten zijn. Dat zou kunnen kloppen. Dergelijke teams krijgen vaak een budget voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een jaar. Aangezien de Nationale Recherche sinds juli 2004 bezig is, nadert waarschijnlijk de deadline.
Het verslag zal duidelijk moeten maken of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een vervolg of dat de Nationale Recherche prioriteit zal moeten geven aan een ander onderwerp. Toch is de landelijke recherchedienst naast het feit dat ze informatie verzamelt, in de eerste plaats een opsporingsdienst. Het is dan ook goed mogelijk dat op basis van het onderzoeksresultaat wel degelijk aanhoudingen gaan plaatsvinden. De tijd zal het leren.
Wij adviseren iedereen die met de Nationale Recherche of andere politie- of geheime diensten te maken krijgt, niet op hun vragen in te gaan. Je hoeft deze mensen niet in je huis te laten, tenzij ze een machtiging tot binnentreding hebben. Je hoeft ze niet te woord te staan, zeker niet als je verdachte bent van een strafbaar feit. Opsporing en vervolging van strafbare feiten is niet in je voordeel of dat van je kameraden in de strijd.
Ook als je denkt zelf niets te verbergen te hebben, dan kan dat nog anders uitpakken door een justitie-bril of voor andere mensen. De politie is bovendien niet de meest voor de hand liggende discussiepartner ten aanzien van je politieke doelen en middelen. Het registreren van je gegevens grijpt in op je privacy en die van de mensen om je heen, of dat nou je medeactivisten of je familieleden en vrienden zijn.
Jouw veronderstelling dat ze bepaalde zaken toch al weten kan terecht zijn, maar dan nog is een bevestiging van jouw kant overdadig en kan die andere schaden. Het advies is en blijft dus: praat niet met ze en zeker niet over jouw acties en die van anderen. Licht je vrienden, familie en medeactivisten in en stuur vooral een afschriftje naar onderstaande clubs, waartoe de schrijvers van dit artikel behoren.

Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV): Postbus 1501, 6501 BM Nijmegen. Tel 024 3233586. E-mail obiv@dds.nl
Buro Jansen & Janssen: Postbus 10591, 1001 EN Amsterdam. Tel 020 6123202. E-mail info@burojansen.nlPaul Kenis op vrijdag 18 november 2005 10:40
Werd de moord op Louis Sévekè ook georchestreerd door het moordende Nederlandse Koningshuis en haar entourage van regering en Justitie ?
Zoals in België de geheime staatsmoorden onder uitvoering en in opdracht !!! van Koning albert II plaatsvinden , zo ook hier al vorigere Nederlandse burgers monddood gemaakt werden in opdracht van het Nederlandse Koningshuis en haar entourage van Justitie en regering waarvan getuigenisen door een naar Belgisch uitgeweken burger bevestigd kunnen worden .
de Details zullen slecht in een rechtstreekse uitzending naar de bevolking toe vrijgegeven worden door mij Paul .
Ga voor de laatste briefing aangaande de ontwikkelingen van Europa's grootste politieke en Juridisch schandaal van de 21 Eeuw naar www.presscenter.nl (rubriek maatschappij) Titels 20 Augustus ...., Hoe smerig is het overheidsbeleid ...

Groeten van een nog overlevende ...Paul Kenis.
website over de moord op Louis Sévèke:  http://www.louisseveke.nl/

Nederlandse Prinses ALEXIA tot lid van Koninklijke moordsekte :
De Goddelijke Driehoek gedoopt ?

Datum: 23.11.2005 10:38
Bron: Auteur Paul Kenis
E-Mail: paulthefighter@hotmail.com

Nederlandse Koningin Beatrix met Belgische Koning Albert II
durven heden in 2005 ....

Paul Kenis Lommel –Belgie - Europe 22/11/2005 .
Open briefing voor Europese , Belgisch & Nederlandse gecensureerde media’s & medeplichtige regeringsleden van moordende Koningshuis België & Nederland .
Publiekelijke briefing aan Nederlandse Koningin Beatrix en Belgische Staatshoofd Koning Albert II & hun huidige voltallige regering & Justitie aangeschreven door Paul Kenis .
Subject : De geheime genocide & misdrijven van Belgische & Europese overheid 2005.
(Vorige laatste briefings zijn nog weer te vinden op www.presscenter.nl ,onder rubriek maatschappij )

Koningin Beatrix van Nederland met Belgische Koning Albert II durven heden in 2005 hun geheime misdrijven van organisaties van kinderverkrachtingen en staatsmoorden niet publiekelijk openbaren met hun medeplichtigen van Justitie en regeringsleden !.

Hierbij kan heden de lijst van Europese politieke zware misdadigers tegenover de mensenrechten bijgevuld worden met namen van uitvoerende moordenaars en kinderverkrachters zoals Nederlandse Minister President Balkenende Peter , Justitieminister Donner met hun medeplichtigen zo ook hier de Nederlandse Koningin Beatrix als opdrachtgeefster van geheime moorden op burgers verantwoordelijk is van deze tot heden geheim gehouden volkerenmoorden voor eigenbelang van Power , Money en …
- Zou hier Minister van het Nederlands corrupte Justitie Donner Piet Hein met Minister President Balkenende zich publiekelijk durven verdedigen aangaande deze geheime uitgevoerde misdrijven tegenover de bevolking met een Belgische overlevende ?
- Minister Donner zoals in jullie buurland België het corrupte openbaar ministerie in de zaak van de vermoorde politieker André Cools deze corrupte openbare aanklaagster (haar naam is mij niet vrijgegeven !!) zich trachtte te verdedigen met harde bewijzen van onze pedofiele moordenaar en oplichter ex-justitieminister Verwilghen Marc te verduisteren net zoals ik Paul van de aanwezige valse corrupte rechter Renson Salme te Luik deze het antwoord heb kunnen onthullen van het werkelijke! bestaan van deze geheime moordnetwerken van Belgische moordende Koningshuis en zijn entourage !
- Bent U heer Donner hier zodoende ook niet (?) medeplichtig met uw entourage van misdadigers waarin jullie openbaar ministerie bewijzen verduisterde om onschuldige burgers te kunnen folteren en ….in het geheim om jullie ego te redden ? (Zaak Nienke Kleiss – Kees B. ) ,Bent U Donner ook niet verantwoordelijk met uw entourage van hebzuchtige valse rechters & ….om kindermisbruik op grote schaal uit te voeren met (corrupte ?) ministers als Luchteveld of Premier Balkenende ?
- Hiermede hebben hier Koningin Beatrix als staatshoofd van Nederland met haar entourage van misdadige politiekers en valse Justitie bewezen in 2005 niet langer als democratische rechtstaat te kunnen fungeren wegens het verloochenen aan deze Nederlandse onwetende bevolking van haar geheime uitgevoerde misdrijven van Staatsmoorden , folteringen ,kinderverkrachtingen enz …!
- Koningin Beatrix van Nederland , werd hier laatste week zo niet bewezen dat uw Koninklijk misdadig imperium zich met het Belgische moordend Koningshuis verenigt om de krachten van Europa’s geheime genocide van machtshebbers te versterken en te handhaven ?
- Werd het meterschap van de Nederlandse Koninklijke Prinses Alexia hier met bijkomende redenen speciaal gegeven aan Prinses Mathilde van België welke haar Prins Filip heden al aan zware schendingen van de mensenrechten voldoet ?
- Dienen wij hier Koningin Beatrix Prinses Alexia als nieuw lid van de Belgische Koninklijke moordsekte (De Goddelijke Driehoek ) te verwelkomen met als leider of huidige goeroe Europees topseriemoordenaar en Kinderverkrachter Koning Albert II of het Staatshoofd van België ?
- Welke geheime misdrijven of verloocheningen tegenover de bevolking hebben jullie Koningin Beatrix en Koning Albert II nog op jullie kerfstok buiten uitmoorden, plunderen, folteren en kindermisbruik van de onwetende bevolking? De geheime Satanische rituele moorden van ….met pedofiele rechterlijke politieke machtshebbers ?
- Zodoende hebben hier de laatste week jullie Koningin Beatrix en onze Belgische heer Albert II bewezen als Europese machtsmisbruikers het niet aan te durven om ook maar enig antwoord weer te geven om jullie werking van geheime moordnetwerken publiekelijk aan de bevolking te onthullen .
- Wie van jullie Koning Albert II en Koningin Beatrix kunnen hier in 2005 met zowel jullie uitvoerders waaronder valse ministers van de maffia Justitie of economie !! bewijzen dat deze Koninklijke dictaturen als Democratisch bestuurd worden in het belang voor de bevolking ?
- De bewijzen van dit corrupte eigenbelangenbeleid van Macht ,geld en …Sex stinken tegen de wind in en Claes Willy als Ex-Nato member dit zelfs letterlijk kan weergeven in Nederlandse …SM Clubs .
Verder hier nog even het woord aan Belgische kinderontvoerder en verkrachter, de seriemoordenaar Koning Albert II en zijn entourage van valse eigenbelangen regeringsleden .
- Koning der misbruikte Belgen Albert II , Uw ego en …. heeft al meermaals bewezen dat uw capaciteiten voor Staatshoofd van België niet voldoen en U zodoende tot heden in 2005 U zich slechts kunt beroepen op onschendbaarheid om te ontsnappen aan vervolging van volkerenmoorden .
Is hier uw entourage van dit Belgische corrupte valse Justitie en regering niet in staat om deze door U Koning Albert II afgelegde eed tegenover de bevolking na te leven net zoals uzelf deze verloochent om uw eigenbelangen van macht geld en …seks ?
- Wie van ons twee Koning der Belgen kan publiekelijk bewijzen dat hij zich werkelijk inzet voor zijn naasten of de onwetende bevolking van uw dictatuur ? , U Albert II zult het moeilijk hebben om deze vraag recht uit uw hart te kunnen beantwoorden in een publiekelijk confrontatie met uw misbruikte landgenoot Paul ,maar van psychoten kunnen wij burgers dit wel mogelijks wel aanvaarden .
Hierbij mag ook het vuile overheidsbeleid of eigenbelangenbeleid van uw misdaadregering Verhofstadt en Onkelinx nog eens in de verf gezet worden .
- De pedofiele huidige minister van Economie Marc Verwilghen als wereldreiziger met Prins Filip op de kosten van onze burgers blijkt niet verlegen te zijn om zijn corrupte advocaat duizenden Euro’s belastinggelden te betalen voor onnodige !! lezingen uit het Belgische …..eclectisch opgestelde ….!
- De corruptie en onbekwaamheid van onze politici kenden hier vorige week weer een supersnelle start in de pole van Francorchamps net zoals onze corrupte burgemeester Jaak Gabriels het nieuws nog eens haalde met een klein politiek misdrijf van …, doch zijn zwaardere politiek misdrijf van versluizen van overheidsgeld (subsidies ) naar het buitenland door allerlei uitgekiende eclectische wetten werd hier toch maar zorgvuldig verzwegen aan de bevolking door de gecensureerde media’s .
- Werd hier tot heden de smeergeldaffaire van onze Lommelse Burgemeester Louis Vanvelthoven en Claes Willy net zoals de oplichtingen van onze minister van werk Peter Vanvelthoven ook niet geheimgehouden om onze misdadige corrupte politici te beschermen als wederdienst voor onze seriemoordenaar Koning Albert II ? , Albert II weet hier goed wat ik neerschrijf !. (de angst voor de onthulling van zijn georganiseerde moordnetwerken en ……) .
- Was het hier laatste week een publiciteitsstunt van minister Freya Vandenbosche om het hebzuchtige crimineel beleid van vastgoedmakelaars eens aan te kaarten , Freya weet hier toch dat deze samen ! met corrupte rechters en advocaten van justitie werken om mensen op te lichten met valse …of durft zij ook geen publiekelijke confrontatie aan waar ik Paul dit keihard kan bewijzen !
- Minister van binnenlandse zaken Dewael heeft mogelijks nog wat rotte appels in zijn kist of wat dienen wij te insinueren als de media haar lippen opeen houdt bij de begrafenis van de Nederlandse topcrimineel John Mieremet , wat is de achterliggende reden dat de Neerpeltse politiecommissaris een plaatsje in de loge van PSV Eindhoven bezit naast en met een Neerpeltse vermogende Nederlander ?
Hiermede wordt dit schrijven afgesloten en de Nederlandse en Belgische bevolking mag hiervan in kennis gesteld worden dat dit huidige moordende Nederlandse en Belgische Koninklijke overheidsbeleid slechts als dekmantel dient voor …...wie durft !de open ruimte hier volledig invullen ?

Groeten van Paul Kenis uit Belgische moordende kinderverkrachtende & .... Dictatuur .
Aangaande de algemene bepalingen kan hier niet herroepen worden naar het ruchtbaar maken die het gedrag van bepaalde personen schade zou berokkenen , daar hier het belang van de Belgische & Europese burgerbevolking primeert tegenover de eigenbelangen van voornoemde individuen !.
My adress or contact for answer or more info to write here :
Paul Kenis e-mail : paulthefighter@hotmail.com
Luikersteenweg 255 b 1 kimenjeroen@hotmail.com
3920 Lommel Belgium - Europe . K.Paul@telenet.be
Tel : 0032 495 769 707 paulkns@yahoo.co.uk

Let op!
Persberichten worden geplaatst zonder correcties of wijzigingen.
De mening van de redactie komt niet altijd overeen met de mening van de auteur.

donderdag 17 november 2005 08:08 Elsevier

'Moord op activist Seveke is liquidatie'

De moord op politiek activist Louis Seveke (41) heeft de kenmerken van een gerichte liquidatie. De Nijmeegse politie beschikt sinds woensdagmiddag over beelden waarop de schutter is vastgelegd. Te zien is hoe de dader van dichtbij twee kogels afvuurt op Seveke. Volgens getuigen werd de aanslag opvallend rustig en beheerst uitgevoerd.

In verschillende straten in de Nijmeegse binnenstad hangen beveiligingscamera’s en de politie meldde woensdagmiddag dat agenten bezig waren met het onderzoeken van het beeldmateriaal (lees ook Van Eck extra beveiligd na moord op Seveke).

Ook heeft een jonge vrouw woensdag een foto van de dader verstrekt aan de politie. Zij was dinsdagavond getuige van de liquidatie en maakte de foto met haar mobiele telefoon.

De politie heeft donderdag besloten geen mededelingen meer te doen over de zaak, in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Limburgs accent
De getuigenverklaringen lopen nogal uiteen. De meeste getuigen zeggen dat de dader een blanke, Nederlandse man is, maar er worden ook andere verhalen verteld. Iemand sprak over een donkere man, een andere getuige had het over een Limburgs accent.

De dader zou volgens verhalen een rode sporttas bij zich hebben gehad, anderen spreken weer over een rugtas.

De politie heeft het huis van Seveke woensdag onderzocht op aanwijzingen. Computers zijn in beslag genomen en het onderzoek richt zich op zijn e-mail- en internetgedrag.

Criminelen
Het motief voor de moord is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft dit te maken met de onderzoeken van Seveke. Seveke was niet alleen criticus van politie, justitie en inlichtingendiensten, maar de activist richtte zijn onderzoeken ook op criminelen.

Vanavond is een herdenkingsbijeenkomst in Nijmegen voor de geliquideerde activist.

Publicatiedatum: 17 november 2005
website over de moord op Louis Sévèke:  http://www.louisseveke.nl/


BN/De Stem 16 september 2007

A.F.Th. begint aan roman over moord Sévèke

Maandag 10 september 2007 - NIJMEGEN - De schrijver A. F. Th. van der Heijden is vastbesloten een roman te wijden aan de moord op de Nijmeegse activist Louis Sévèke. Hij is begonnenmet research.

 
Het boek, werktitel De oprotpremie, moet de afsluiting worden van de romancyclus De tandeloze tijd. De cirkel is dan volgens de schrijver eindelijk rond.

"Wat mij intrigeert is dat Marcel T., de dader van de moord op Louis Sévèke, telkens sporen achterliet. "elkens gaf hij een puzzelstukje prijs. Alsof hij hoopte gepakt te worden."

Diverse geheime diensten en particuliere randgroepen opereren rond criminele en maffia netwerken, zoals daar waar Marcel actief in was.

Uit dien hoofde blijven mijn theorieën onverminderd van kracht, dat Louis mogelijk vermoord is vanwege zijn publicaties over het door de AIVD runnen van de Hofstad groep e/o de Verdonk posters e/o nog wat zaakjes.

MM - 15/09/07 - 16:27:01

Met het oppakken van de dader en een slecht onderbouwd niet controleerbaar gemaakt motief voor het klootjesvolk, kwam voor de meesten een eind aan de complot-theorieën.

Enkele essentiele vragen zijn echter onbeantwoord gebleven. Tot welke criminele randgroepen van het activisme (of zelfs buiten het standaard activisme) behoorde Martin, of had hij contacten mee?

mark - 15/09/07 - 16:22:18

BN/De Stem 16 september 2007

RvS verwijt Kamer incidentalisme
Gepubliceerd op dinsdag 06 april 2004
De Raad van State verwijt de Tweede Kamer in haar jaarverslag
te doen aan incidentenpolitiek.

In het verslag over 2003 schrijft vice-president Tjeenk Willink dat ‘de politieke controle afhankelijk wordt van de media en hun prioriteiten’. De waan van de dag heeft meer prioriteit dan de lange termijn.

De agenda van de Tweede Kamer wordt volgens de RvS bepaald door de berichtgeving in de media. Politici zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden teveel gericht op het in de schijnwerpers staan.

Wetgevende taak
Hier lijdt de wetgevende taak van de Kamer onder. Zo zijn de Kamerleden niet toegekomen aan de wetgeving die in Brussel op stapel staat, schrijft Willink.

Ook ontbreekt volgens de Raad 'systematische politieke controle op de stand van de uitvoering van het beleid, de inzet van mensen en middelen, de knelpunten, de klachten en de effecten'.

Verder spreekt de RvS haar zorg uit over de verambtelijking van het publieke domein. Tussen de minister en de professionele uitvoerders van het beleid hebben zich teveel functionarissen genesteld. Hierdoor functioneert de publieke sector niet optimaal.

Bronnen: Raad van State


Volgende tekst ontvangen van kennis: Kwam dit tegen op de
Morgenster: Nou vond ik het gedrag van Hirsi Ali altijd al verdacht.
Het leek me goed mogelijk dat zij als acteur een rolletje speelde in
de war on terror. Ooit na vermeende bedreigingen, ging ze een tijdje
naar de V.S., en kwam met nieuwe look terug. Daarna, hoewel ze
absoluut niets heeft bereikt, dan onrust stoken met haar video,
wordt ze in de V.S. een paar maal uitgeroepen tot een van de meest
invloedrijke personen. En toen las ik dit artikel op Morgenster.. 
De AIVD heeft ooit een paar opiniemakers gewaarschuwd overigens.
Cliteur stopte toen als columnist.

http://www.stelling.nl/morgenster/must.htm

Hoe een schoonmaakster de Somalische Jeanne d'Arc werd…

Een jaar geleden tijdens een aflevering van het VPRO-
programma `Zomergasten' presenteerde Ayaan Hirsi Ali, de Somalische
Jeanne d'Arc in de strijd rond de liberalisering van de Islamitische
vrouwen, de korte film `Submission I' aan het Nederlandse volk. In de
voorafgaande periode had zij die rolprent in samenwerking met de
flamboyante regisseur Theo van Gogh geproduceerd, waarbij zij
volgens de aftiteling verantwoordelijk was geweest voor het
scenario. Zelfs het oorspronkelijke idee zou uit haar brein
ontsproten zijn. Maar is dat allemaal wel zo? Zeker is in elk geval
wel dat door Van Gogh cs. nog flink aan het scenario gesleuteld
moest worden voordat er sprake was van een werkbaar geheel.
Daarnaast blijken echter ook andere creatieve geesten uit de
omgeving van Ayaan zich vooraf met de film te hebben beziggehouden.
Geesten met interessante contacten.

Op een dag ergens in 2004 kregen Theo van Gogh en Karel Gabler, de
jarenlange boezemvriend van Theo en de webmaster van diens
website `De Gezonde Roker', een uitnodiging van Paul Cliteur om eens
bij hem langs te komen voor een babbel. Dat zagen zij wel zitten,
want de hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschappen was een
bekende columnist die af en toe stevig kebab maakte van de
ongerechtigheden binnen de Islam en de tolerantie op dat terrein van
links Nederland.
Bovendien had Cliteur sedert 2003 een al even strijdlustige collega
op dit terrein: de als hoofddocent aan Cliteurs Leidse vakgroep
verbonden Afshin Ellian. Een Iraanse academicus die in 1983 het
Khomeyni-bewind ontvluchtte en neerstreek in het door de Russen
beheerste Kabul. Een verhuizing die zelfs inspecteur Clouseau zou
bevreemden. In de zes jaar die volgden studeerde Ellian in de
Afghaanse hoofdstad medicijnen tot hij in 1989 -het jaar waarin de
Russen door de Osama-CIA combine uit Afghanistan werden verdreven-
een invitatie ontving om naar Nederland te komen. Door wie en waarom
is onduidelijk, maar in dit verband uiterst intrigerend.
Nieuwsgierig trokken Van Gogh en Gabler trokken dan ook niet lang
daarna naar Leiden voor een ontmoeting bij Cliteur thuis. De
voorgestelde babbel bleek te gaan over een filmproject: `Submission
I'. Na al een tijdje te hebben gedelibereerd over het idee stopte
een auto met inhoud voor de deur van Cliteur. Die inhoud bleek te
bestaan uit `la femme terrible' van de VVD en een paar hotemetoten
van die partij. En het gesprek over Submission kreeg in huize
Cliteur een wat wijdser vervolg.
Vraag blijft echter wel wie de echte auctor intellectualis was van
het later hier en daar als provocerend ervaren filmpje. Ayaan Hirsi
Ali, Cliteur, Ellian of iemand anders? Iemand die al wat langer het
klappen van de zweep kende op het gebied van het manipuleren van de
publieke opinie? Geen academische vraag gezien het gevolg ervan.
Zowel wat betreft de verdere escalatie van de maatschappelijke
controverse tussen de islamitische bevolkingsgroep en de volbloed
Nederlanders, als de dood van Theo van Gogh. Zat er van meet af aan
een plan achter of was het een spontane brainwave van een Somalische
doctorandus, die ondermeer vecht voor de preservatie van het
islamitisch vrouwelijk geslachtsdeel als entiteit? Of ontstond er
een plan ná die brainwave en uit welke koker zou dat dan zijn
gekomen?

Rechtse rakkers

Paul Cliteur is naast een door velen bewierookte columnist, VVD-
coryfee, filosoof, hoogleraar en fanatiek dierenrechtenactivist ook
nog een pijler onder `Civis Mundi'. Een al 44 jaar bestaand politiek-
cultureel tijdschrift waarover een vriend van Cliteur al sinds
mensenheugenis de scepter zwaait: S. W. van Couwenberg. Voormalig
hoogleraar publiekrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en
tegenwoordig aanhanger van een 'nieuwe politiek'. Wat dat ook mag
zijn.
Civis Mundi was in vroeger dagen sterk gelieerd aan het Oost-
Westinstituut, een studiecentrum aan de Van Stolkweg 10 in Den Haag.
Een burcht vol communistenvreters waar bijvoorbeeld ook het
Dienstencentrum 1945 was gevestigd. Bij beide lieflijke instellingen
speelde oud-verzetsman en voormalig BVD-topper C.C. van den Heuvel
een prominente rol. Een man die subversieve activiteiten niet uit de
weg ging en bijvoorbeeld levendige contacten onderhield met
kernleden van het Belgische Centre Politique des Indépendants et
cadres Chrétiens (CEPIC): Een verzameling ultra-rechtse rakkers die
in de jaren zeventig en tachtig via allerlei duistere clubjes bij
onze zuiderburen voor een atmosfeer zorgden waarin een staatsgreep
niet tot de onmogelijkheden behoorde.

Wapenleveranties

Als intermediair werd bij tijd en wijle de `rogue agent' van de CIA
Carl Armfelt ingezet.
Een vriend van Van den Heuvel uit het Zeeuwse Eede, die naast het
uitvoeren van het nodige snuffelwerk en het ontwikkelen van
activiteiten voor de beruchte World Anti-Communist League (WACL) ook
nog wapens leverde aan allerlei revolutionaire splinterbewegingen in
Europa en het Midden-Oosten en er verder geen been in zag om valse
dollars in omloop te brengen. Een vriend om van te houden (1).
Van Couwenberg en Van den Heuvel werkten in die Koude Oorlog-jaren
eveneens gebroederlijk samen binnen het in oktober 1961 op
instigatie van de CIA gestichte internationale informatiebureau
Interdoc. Ook al gevestigd aan de Haagse Van Stolkweg 10. Het bureau
had de opdracht een databank aan te leggen met gegevens over KGB-
activiteiten, acties van linkse groeperingen, verdachte linkse
personen etcetera etcetera. Aangeleverd door de aangesloten westerse
inlichtingendiensten. Niet voor de kat zijn Stradivarius, dat moge
duidelijk zijn. Als met Interdoc gelieerde persbureaus, kranten,
tijdschriften en andere media informatie nodig hadden op dit terrein
dan kregen ze die toegespeeld. In veel gevallen zelfs als ze er niet
om hadden gevraagd.

Bomaanslagen

Een van de klantjes van Interdoc was het Portugese Aginter Press dat
onder leiding stond van frisse heren als Yves Guillou en Stefano
della Chiaie. De eerste was voor hij uit Algerije uitweek naar
Portugal actief geweest binnen de dood en verderf zaaiende OAS
(Organisation de l'Armée Secrète) die zich verzette tegen De
Gaulle's besluit om Algerije te schrappen als Franse kolonie en op
die gronden zelfs pogingen ondernam om het toenmalige Franse
staatshoofd eerder dan de bedoeling was het hoekje om te helpen.
Della Chiaie, alias `the black bomber', mocht er ook zijn. Zo was
hij in 1962 in Italië de stichter van de Avanguardia Nazionale, de
para-militaire arm van de extreem-rechtse politieke partij
Moviemento Sociale Italiano. In die hoedanigheid was hij betrokken
bij een paar bomaanslagen in Bologna en Milaan, twee couppogingen en
een aanslag op een gevluchte Chileense politicus en zijn vrouw in
Rome. Om nog maar te zwijgen over zijn levendige contacten met de om
moverende redenen in Zuid-Amerika verblijvende Klaus Barbie, de
slager van Lyon.
Niemand zal van verbazing geïmplodeerd zijn toen bij een onderzoek
na de Portugese Anjerrevolutie in 1974 Aginter Press helemaal geen
persbureau bleek te zijn, maar een opleidingsinstituut voor rechtse
terroristen en een boekingsbureau voor huurlingen. Leuke cliënt dus.
Gewoon een eer om in je kaartenbak aan de Van Stolkweg te hebben.

Listig manipuleren

Hoe dit ook verder moge zijn, we kunnen met een gerust hart
concluderen dat Van den Heuvel en Van Couwenberg zich heel wat
jaartjes bezighielden met het listig manipuleren van de pers. In
samenwerking met de CIA en andere jolige clubs van dit genre. Na de
ineenstorting van het Oostblok is de noodzaak om politiek links van
alles in de schoenen te schuiven sterk afgenomen. Maar sinds het
door Washington minimaal gedoogde optreden van Osama's Flying Circus
op 11 september 2001 is er een nieuwe gezamenlijke vijand voor het
vrije westen opgedoken cq. gecreeërd: het islamitisch
fundamentalisme.
Na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 raakte Nederland in hoog
tempo geradicaliseerd en hoewel de dader, dierenrechtenfanaticus
Volkert van der Graaf, geen Koran-consument was, richtte het
Volksempfinden zich al spoedig op het Islamitische volksdeel.
Gesteund door lieden als Van Couwenberg, diens goede vriend en Civis
Mundi-collega Paul Cliteur en de neocons van de VVD in Den Haag, die
zich in november 2002 hadden meester gemaakt van een bevlogen anti-
islamitische woordvoerder: Ayaan Hirsi Ali.

De zwarte madonna

De van goede Somalische huize komende Ayaan arriveerde in 1992 in
Nederland. Ze had de benen genomen nadat haar vader haar had
uitgehuwelijkt aan een neef in Canada. Via baantjes als
schoonmaakster, postsorteerder en vrijwilliger in het Asielzoekers
Centrum in Lunteren werd zij tolk bij de Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND) en Justitie. Zij studeerde af in de
politicologie aan de universiteit van Leiden en werd uiteindelijk in
september 2001 medewerkster van de Wiardi Beckmanstichting, het
wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Daar
participeerde zij in een onderzoek naar de emancipatie en integratie
van Islamitische vrouwen in Nederland. Gefundenes Fressen dus voor
Ayaan.
Toen kwam 12 september 2002. In een uitzending van `Rondom Tien'
kreeg Ayaan het aan de stok met de imam van de gevangenis in Breda.
Door haar denigrerende uitlatingen over de Islam raakte de discussie
dermate verhit dat de imam stomend als een Turkse sauna het beeld
uitstapte en vertrok. Direct daarop ontving de zwarte Madonna de
nodige bedreigingen en die vormden de aanleiding tot overleg met de
AIVD, de politie en de Wiardi Beckmanstichting. Die kwamen tot de
conclusie dat Ayaan beter een tijdje kon onderduiken.
Nou kan je dat met een beetje goede wil doen in een tuinhuisje in
Surhuisterveen of Uddel maar het werd een adres in de Verenigde
Staten. Zonder twijfel na ruggespraak met functionarissen van de
Amerikaanse ambassade in Den Haag en Washington. Gezien de
achterliggende reden en de inmiddels geproclameerde `War on
terrorism' moet dat geen problemen hebben opgeleverd. Integendeel
zelfs. Wat propaganda betreft een kans voor een open doel van acht
meter breed.

In de armen van Zalm

Ayaan zou volgens verschillende bronnen in de Verenigde Staten zijn
ondergebracht bij kennissen van Leon de Winter, de bekende
schrijver, Elseviercolumnist en adjunct fellow van het sinds jaar en
dag met de CIA en het Pentagon verbonden Amerikaanse Hudson
Institute in Santa Barbara. Wie die kennissen van De Winter waren en
waar ze woonden werd niet naar buiten gebracht, want voor je het
weet heb je een vliegende sidekick van Osama voor je deur. Ondanks
aanbiedingen van helaas onbekende zijde om aan de overkant van de
plas opinieleider (!) te worden en/of te promoveren aan een
universiteit naar keuze, keerde ze terug naar Nederland toen de kust
weer een beetje veilig was bij Scheveningen en omstreken. Om elke
eventualiteit te vermijden werd ze wel dagelijks omringd door
veiligheidsmensen. Na die terugkeer liet Hirsi Ali direct de slappe
hap van de Wiardi Beckmanstichting barsten en stortte zich in de
armen van Gerrit Zalm en Jozias van Aartsen, de partijbonzen van de
VVD. Niet helemaal verwonderlijk, want al geruime tijd voor haar
trip naar de VS was zij in diepe gesprekken verzeild geraakt met
Neelie Kroes, de koningin van de commissariaten en gewaardeerd
medewerker aan de Erasmus Universiteit.
En die zal haar zeker hebben aangeraden over te stappen naar de
liberale regeringspartij.
Vanwege de grotere mogelijkheden om op de trom te slaan. Hirsi Ali
maakte midden november 2002 haar entree op het Binnenhof als
fractiesecretaresse bij de VVD, maar na de verkiezingen van januari
2003 belandde zij in het pluche dankzij 30.000 voorkeurstemmen.
En toen was de one-issue berin los. Het leek of Nederland maar één
probleem kende: het Islamitische gevaar. Er was geen imam of er was
een vlekje aan. Jongeren werden massaal geronseld voor de jihad.
Alle Islamitische vrouwen dreigden hun clitoris te verliezen. Er
werd een verdedigingslinie opgetrokken rond de verkeerstunnel bij
Schiphol. Alle torens boven de 100 meter kregen afweergeschut.
Leiden was in last.

De Hofstadgroep

We hadden alleen nog geen fatsoenlijk georganiseerde terreurgroep,
maar daar werd aan gewerkt door de AIVD. Die had namelijk een paar
opgewonden moslimmetjes een woning bezorgd in Den Haag en dat zag er
goed uit. Naar eigen waarnemingen radicaliseerden ze prima en
breidden ze zo kwiek hun kennissenkring uit dat ze een eigen naam
verdienden: de Hofstadgroep.
Toen kwam 2 november 2004. Ruim twee maanden na de eerste vertoning
van `Submission I' werd Theo van Gogh als een beest vermoord op het
fietspad van de Amsterdamse Linnaeusstraat. Door Mohammed Bouyeri,
een lid van de Hofstadgroep. Over het hoofd gezien door de AIVD, als
je het geloven mag. Op het lichaam van Theo waren door Bouyeri een
paar epistels vol gezwollen retoriek geprikt. Een daarvan was een
dreigbrief aan het adres van de al dan niet vermeende scenarist
van `Submission'. Opnieuw dus voldoende aanleiding om haar diezelfde
dag nog te evacueren. Met een Orion van de Nederlandse Marine
verdween ze voor een paar maanden uit het zicht. Op weg naar Het
Amerikaanse Naval Air Station in Brunswick, zoals De Winter's
Elseviers Magazine zo nauwkeurig wist te melden. En weer kregen we
niet te horen waar zij na aankomst werd ondergebracht.
Begin januari dit jaar kwam Hirsi Ali terug op Nederlandse bodem en
werd voorzichtig opgeborgen op het Marinecomplex in Amsterdam,
toevalligerwijs het hoofdkwartier van de Marine Inlichtingendienst.
Weliswaar veilig maar op den duur onleefbaar. Zoals haar eigen is of
ingegeven zocht ze na een tijdje met het nodige lawaai de
openbaarheid om een verhuizing af te dwingen.

Succes verzekerd

Ondertussen had zij onder gevoelig applaus haar rentree in de Kamer
gevierd alsof het de terugkeer van koningin Wilhelmina na vijf jaar
oorlog betrof. En in aanwezigheid van een legbatterij aan
persvertegenwoordigers. Want Ayaan is nu eenmaal altijd prijs. Of ze
nou het salaris van politieagenten wil verdubbelen, in een Haags
restaurant een busje pepperspray demonstreert of een parlementaire
enquête wil instellen naar de dood van Theo van Gogh, succes
verzekerd. Mocht die enquête overigens op enig moment toch zijn
beslag krijgen, dan is mogelijk daarbij ook de vraag valide waarom
Ayaan de 18.000 euro die Theo van Gogh uit eigen zak heeft betaald
om `Submission' te produceren, nooit heeft terugbetaald.
Mohammed Bouyeri is inmiddels tot levenslang veroordeeld. Ten tijde
van het proces was het paradepaardje van de VVD en inmiddels
wereldwijd bekend schrijfster van anti-fundamentalistische
boekwerken voor de zoveelste keer niet onder ons. En wederom
langdurig omringd door lieden uit de sfeer van veiligheids- en
inlichtingendiensten. Vraag is onderhand niet of die gebruikmaken
van Ayaan bij het bespelen van de Nederlandse publieke opinie. Vraag
is in hoeverre. En of dat ook al het geval was bij de totstandkoming
van `Submission I'.

(1) Zie voor meer over Armfelt en Van den Heuvel bijvoorbeeld de
artikelenserie "Het schaduwcommando van de prins" op deze site.

(Dit artikel is eerder verschenen in Must Magazine nr. 4 van
september 2005)

Morgenster, augustus 2005

Mocht u de beschikking hebben over nog wat oude of nieuwe spullen
die misschien nuttig kunnen zijn voor dit artikel, aarzel niet en
zoek contact met de morgenster.

==============================

Voetnoot Mark:
Inderdaad; de manier waarop Ayaan in veiligheid werd gebracht door
de beveiligers, leek op een actie om zoeveel mogelijk commotie te
veroorzaken ("er stond een busje met marokkanen!") i.p.v. te
beveiligen zoals de Koningin en anderen oik altijd veilig zijn in dit
land.
Verder is niet Ayaan vermoord, maar Theo. Theo was een lastpak en
kon door vermoord te worden beter dienen voor de 'war on terror' dan
levend. En laat Beatrix Putin uitnodigen op de 1e jaarviering van de
moord op Theo op 112/211 en Putin een speech houden voor een brede
coalitie tegen 'terreur', zoals een vrijbrief voor hem om
Tsjestjenië uit te moorden voor olie en gasbelangen, tevens in
belang van Nederland (gaspijplijn GB & NL was reden bezoek).

Uw Lux et Libertas Ombudsman
uit:   http://www.theovangogh.nl/
uit de school van NRC Handelsblad geklapt

Op 31 oktober gaf uw Ombudsman een drukbezocht gastcollege over de corrupte praktijken van NRC Handelsblad op de Christelijke Hogeschool te Ede (opleiding Journalistiek). De studenten hadden allemaal een uitdraai voor zich van het fameuze Lux en Libertas Lexicon dat tot de verplichte studiestof behoort (zie foto).Het Lux et Libertas-Lexicon

Beste lezer ! Om u te voorzien van optimale service biedt uw Ombudsman u hierbij een handig en overzichtelijk lexicon aan waarin u alle (veelal in mijn rubriek beschreven) capriolen van de mensen van Lux en Libertas nog een rustig kunt nalezen. Uiteraard zal de lijst op gezette tijden worden bijgewerkt!

Beunders, Henri
: oud-redacteur; grote instigator van de 'plagiaat-cultuur' binnen NRC: Henri liep maar liefste twee keer tegen de lamp. Als beloning werd hij journalistiek professor aan de Erasmus, een positie die hij vooral misbruikte om zoveel mogelijk studentes 'bijles te geven'. Lange tijd belangrijk als adviseur van de krant, al schijnt hij thans geen rol van betekenis meer te spelen na een aantal opzichtige missers in zijn opiniestukken en een macabere en opportunistische flirt met de LPF. Bracht Amanda Kluveld (zie daar) aan als columniste met wie hij enige tijd een relatie had.

Boogaart, Raymond van den
: Casanova die als correspondent in Moskou ooit door een Nederlander in een lift van een hotel werd aangetroffen in een dermate compromitterende positie, dat deze landgenoot nooit meer een NRC heeft willen aanraken. Echter een van de weinige authentieke journalisten binnen de krant met een geheel eigen stijl. Groots gevoel voor humor. Zei tegen de L et L-Ombusman 'ervan overtuigd te zijn dat er zat mensen zijn die juist een abonnement genomen hebben na ontmoetingen met hem in liften van hotels'.

Christern, Max: Chef economie nadat hij jarenlang vanuit Singapore Engelstalige kranten heeft overgeschreven. Kwam bij NRC reeds direct binnen als 'golden boy' nadat hij zijn afstudeerscriptie over correspondenten van Nederlandse kranten had opgestuurd naar NRC. Zijn vader was een hoge baas bij de Perscombinatie. Journalistiek valt hij als chef vooral op door consequent grote reclamefoto's op de openingspagina van zijn katern te plaatsen over autoshows, nieuwe frisdranken, computerspelletjes en modeshows. Meesterdiplomaat die door iedereen aardig wordt gevonden en geen vijanden kan maken. Zeg nooit iets fouts, maar ook nooit iets interessants. Grote toekomst bij Lux et Libertas. Is uiteraard ook bevriend met onze toekomstige koning.

Delft, Dirk van
: Zelfs deze wetenschapsjournalist pur sang die een bastion van eerlijkheid en betrouwbaarheid leek binnen het corrupte NRC maakte van zijn katern een nepotistische speeltuin door zijn hele schoonfamilie prominente plaatsen te geven in de krant en ze te bewierroken als geniale wetenschappers. Zijn vrouw Petra en zijn zwager Thomas kregen sterrenrollen toebedeeld, deze laatste naar aanleiding van diens proefschrift over Hindi-litteratuur. Ook promovendi van zijn schoonvader die Perzich doceerde konden zich verwarmen in de positieve kritieken van Dirk. Uiteraard juichte Folkert deze handelwijze van harte toe. Van Delft zelf gaf aan dat 'zijn hele redactie hiervan op de hoogte was'. Dit doet het ergste vrezen over de beroepsethiek van de andere Lux et Libertas-wetenschapsredacteuren. Zit in de redactiecommissie van het blad Hypothese van NWO, waardoor hij zijn onafhankelijkheid op het spel zet. Hield op de opiniepagina een pleidooi voor meer geld voor NWO.

Es, Gijsbert van
: Bangelijke NRC-carrierist die zich slechts laat leiden door zucht naar macht. Wist vrijwel vanuit het niets een plek in de hoofdredactie te verwerven. Mist elk gevoel voor humor; op de Achterpagina meende hij ooit een zinnige bijdragen te kunnen leveren door het inrichten van de internetsite www.ongeloofwaardig.nl als reactie op het feit dat Balkenende D 66 liet deelnemen aan het kabinet. De lezers konden bieden op deze site. Er kwamen 13 reacties binnen en Van Es werd nota bene door de slaafse Piet Hagen (zie daar) geschoffeerd omdat het 'niet des NRC's' zou zijn op deze wijze campagnes te entameren tegen politici. Reageerde op de affaire-van Royen (zie daar) door te schrijven dat uw L en L-ombudsman 'eerst zijn eigen feiten moet checken voor hij iets opschrijft'. Van hem is tevens opgetekend (in de Journalist) de uitspraak 'NRC maakt geen fouten'.

Etty, Elsbeth
: gewezen communiste. Verzon als columniste in NRC bedreigingen aan haar adres door 'Fortuynisten'. Bron bleek te zijn een door Opinie geweigerd artikel van een nietsvermoedende buitenstaander. Liet zich door Amerikaanse propaganda in de luren leggen door te schrijven dat Saddam beschikt over massavernietigingswapens. Reageert hysterisch op kritiek. Malicieus en zeldzaam opportunistisch: neemt altijd dat standpunt in, dat haar de meeste publieke steun oplevert, vooral omdat ze verslaafd is aan aandacht en in elk radio- en televisieprogramma optreedt dat haar opbelt. Zit bij NRC op de schopstoel wegens aanhoudende en felle kritiek op haar werk. Maakte eind augustus 2003 opnieuw een historische blunder door ex-kamerlid van D66 Anneke Goudsmit 'een jong gestorven juriste' te noemen. De krant moest diep door het stof en bood mevrouw Goudsmit excuses aan middels een rectificatie met foto op pagina 3. Maar Elsbeth blijft doorblunderen: alle onthullingen over Mabel noemde zij 'een crisis in de journalistiek'. Dit kwam haar te staan op een reprimande van Piet Hagen. Eind 2003 kwam via Vrij Nederland naar buiten dat NRC Etty dan eindelijk op een zijspoor heeft gezet. De schade die deze volstrekt opportunistische meeloopster NRC heeft berokkend is enorm. Het laatste nieuws: NRC heeft opeens besloten haar juist te promoveren en een prestigieuze plek aan de bieden op de opiniepagina.

Garschagen, Oscar: enige journalist die voor alle kranten van PCM werkte. Maakte naam als correspondent voor de Volkskrant in de VS. Sloot daar vriendschap met Ben Knapen die daar toen zat voor de NRC; hieraan had hij later zijn benoeming te danken bij het AD na een kapitale inschattingfout van inmiddels PCM-bestuurder Knapen: nooit eerder in Nederland werd een hoofdredacteur zo snel weggestuurd nadat hij zich zo snel belachelijk had gemaakt bij zijn krant. Schoffeert naar hartelust mensen en heeft geen enkel idee over journalistiek beleid. Te laf om zelfs kleine beslissingen te nemen. Thans de best betaalde correspondent uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek nadat hij door Knapen (zie daar) werd geparachuteerd in Jeruzalem (zie ook onder Luyendijk).

Haenen, Marcel
: Liet zich jaar en in jaar uit misbruiken als 'journalistiek doorgeefluik' van het OM. Had op zijn bureau een Rolodex met de prive-nummers van alle belangrijke officieren. Verantwoordelijk voor de grootste canard uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek: de bijna 200 stukken over 'Baas Bouterse' bleken eenzijdig gebaseerd op stukken van het OM waar in de rechtszaal geen spaander van heel bleef. Haenen beschreef zelfs als feit dat Boutserse eigenhandig pompoenen opensneed en ze volstopte met coke. Mocht zijn 'bevindingen' als beloning in de vorm van een boek aanbieden aan toenmalig super-PG Docters van Leeuwen. Over het zogeheten 'CoPa-team' van het OM dat de zaak Bouterse runde en Haenen influisterde zei advocate Inez Weski in de Volkskrant (23 Augustus): "Wat ik aan tegenwerking in de CoPa-zaak heb ondervonden is met geen pen te beschrijven (…) Ik kreeg halve dossiers, stukken helemaal niet of werd botweg voorgelogen. (…) Later, tijdens het CoPa-proces, heb ik aan de rechters kunnen aantonen welke delen van het dossier niet klopten, waar ik belogen ben en waar de rechters zijn misleid. Achteraf denk ik: de verdediging is zo slecht behandeld, dat ik smartengeld had moeten vragen." Dit zijn de mensen met wie NRC in commissies zit. Dit zijn de bronnen waar NRC uit put en de dossiers die NRC afdrukt. Be warned!
Thans is Haenen als opvolger van Marjon van Royen (zie daar) correspondent in Latijns-Amerika van waaruit hij vooral emails stuurt aan Maxima (zie ook onder Roel Janssen) en haar adviezen geeft over het type luier met de beste drooghoudrandjes en goedkope babykleding. Sluit zijn brieven aan Maxima af met 'kusje'.
Op dit moment maakt Haenen zich te schande in Buenos Aires door onbeschoft en arrogant gedrag en structurele onkunde in het Spaans. Zijn entree in Argentinie bestond uit een smeekbede aan Latijns-Amerika-deskundige dr. Hans Vogel (Universiteit Leiden, ook woonachtig in Buenos Aires) voor 'onderwerpen en invalshoeken'. Nadat Vogel een ingezonden brief stuurde naar NRC over de aanhoudende blunders van Haenen is er een enorm conflict tussen de beide heren ontstaan waar de hele Nederlandse commune in BA van smult.

Hagen, Piet: door NRC aangetrokken als 'journalistiek geweten' nadat hij eerder het blad de Journalist had laten afglijden tot noodlijdend propagandamedium van het establishment in media-land. In zijn jongere jaren was Piet actief in extreem-linkse organisaties zoals XminY. Koos in de affaire-Oltmans op laffe wijze partij voor de overheid nadat hij eerst de suggestie wekte aan de kant te staan van 'zijn collega' en in een artikel 'de waarheid' te zullen optekenen. Past dus bij uitstek bij NRC. Heeft zelf geen journalistieke credentials van betekenis, maar werkt wel al jaren aan een biografie van Pieter Jelles Troelstra waarmee hij zich definitief op de kaart wil zetten. Loog de NRC-lezers in zijn rubriek 'Krant Achteraf' bij herhaling voor over de vermeende viervoudige weigering van visa voor Irak voor NRC-journalisten om een excuus te kunnen presenteren voor de structurele en uiterst pijnlijke afwezigheid van NRC in Bagdad. Naarmate de kritiek op de krant aanzwelt, worden zijn stukken steeds minder kritisch. NRC had aanvankelijk Theo van Stegeren willen hebben voor deze eervolle functie, maar Theo haakte af toen reeds zijn eerste stuk over de wijze waarop NRC had bericht over de ESF-fraude met Europese subsidiegelden op onoverkomelijke problemen stuitte en met name de twee auteurs zich niet wensten neer te leggen bij de kritiek van Theo. Bij Slaafse Piet doen dergelijke problemen zich nimmer voor.

Hooghiemstra, Daniela
: Slimme (en mooie) journaliste van 'uitstekende komaf' met warme banden met establishment en koningshuis; op jonge leeftijd erfgename van een riant familievermogen vanuit het bedrijf van haar vader. Volgens insiders prive bevriend met mensen als Petra 'Laurentien' Brinkhorst en Anette Sekreve die zelfs werden gesignaleerd op soirees bij haar thuis. Mocht daarom afrekenen met Edwin de Roy van Zuidewijn in Z die (vooral ook door mede-auteur Dorine Hermans) op schandalige wijze werd voorgelogen en geschoffeerd. Zo zou hij volgens Hooghiemstra gehandicapte jongeren helpen 'uitsluitend omdat in die organisatie veel adelijke meisjes rondliepen die hij wilde versieren'. Gehuwd met hoge voorlichter op Justitie. Inmiddels (meervoudig moederschap) weg bij de krant. Doet freelance werk. Recent werd duidelijk dat zij ook nog bevriend is met Mabel Wisse Smit met wie ze (dat gaf ze impliciet toe in HP/de Tijd) in haar studententijd ging 'dansen' in Parijs. Dit kwam naar voren nadat ze van NRC een groot artikel mocht schrijven naar aanleiding van Mabelgate op de Opiniepagina.

Huygen, Maarten
: ballerige commentator van NRC en lid van een commissie die mede bepaalt wie er in ons land rechter wordt. Zit dit niet als een belangenconflict 'omdat hij immers niet over juridische zaken schrijft'. Noemt de L et L-ombudsman 'notoir onbetrouwbaar'. Als chef 'speurjournalistiek' verbood hij volgens bronnen Frank Westerman kritische stukken te schrijven over de Nederlandse rol op de Balkan na een amice-briefje van Joris Voorhoeve. Hij raadde Westerman daarbij aan 'zijn energie te richten op wat er mis is bij Greenpeace'. Westerman vertrok bij NRC. Tot ieders stomme verbazing is Huygen thans 'journalistiek geweten' bij het programma De Leugen Regeert.

Janssen, Roel
: extreem ijdele klaploper die nauwelijks iets produceert voor de krant; hij schrijft liever boeken die hij dan aanbiedt aan kopstukken uit het establishment onder het genot van champagne en verse vis. Mede-auteur van een boekje over Argentinie dat hij met een vette lach presenteerde aan (zie ook onder Haenen en Janssen) Maxima. Dit als beloning voor het feit dat hij in zijn stukjes blijk gaf van een opzichtig goedpraten van de rol van Zorreguieta binnen de Argentijnse junta. Een foto op zijn website (
www.roeljanssen.nl) die hij in strijd met een regel binnen NRC in de lucht houdt vereeuwigt dit meest glorieuze moment in het leven van Roel Janssen. Zijn laatste boek presenteerde hij aan Wouter Bos die hem tot grote hilariteit van de (weinige) aanwezigen in zijn praatje genadeloos afzeek door tot drie keer toe te zeggen: 'wat ik hier doe weet ik eigenlijk niet' en 'waarom juist ik ben uitgenodigd om een boek te ontvangen over klonen: het is mij een raadsel'. Tijdens een bijeenkomst in De Rode Hoed waar hij geacht werd een toespraak te houden over de toestand van de dagbladpers haalde hij zich de hoon van de aanwezigen op de hals door zich uitgebreid te beklagen over 'de verdwenen miljoenen van het PCM-pensioenfonds'. Op een vraag van de ombudsman waarom hij daar dan geen stuk over schreef als het zo belangrijk was, antwoordde hij: 'ik schrijf niet over pensioenen'.

Jensma, Folkert: per ongeluk hoofdredacteur geworden bedrieger van lezers en publiek. Raakte aan de krant verbonden nadat hij op een tijdelijk contract binnenkwam vanuit het Leidse universiteitsblad Mare; zijn contract verliep, iedereen dacht dat Folkert het pand zou verlaten om nooit meer terug te keren maar de slimme jurist Folkert bleef gewoon komen tot hij kon claimen dat er sprake was van een 'vast dienstverband'. Kwam in grote problemen door Pim Fortuyn in direct verband te brengen met Nazi-Duitsland waarna hij daags daarop in de New York Times van een nuanceringen druipende beschouwing schreef over deze 'politicus van eminente betekenis'. Heeft dus geen principes. Het onderwerp van zijn afstudeerscriptie (1983) is een adequate voorspiegeling van zijn loopbaan als journalist: de titel was Insinueren en rectificeren; een beschouwing over het droit de reponse in het ontwerp-Nieuw Burgerlijk wetboek.
Probeerde publicist Paul Frentrop op achterbakse wijze in diskrediet te brengen door via een bevriende radiopresentator/medewerker van zijn krant te laten suggereren dat hij bij NRC zou hebben gesolliciteerd; dit nadat Frentrop een NRC-kritisch stuk had geschreven in HP/de Tijd. Bedroog de L et L-ombudsman door te beloven dat hij een rectificatie zou plaatsen voor het feit dat hij zijn eigen advocaat onder verhulde identiteit een pro-NRC-stuk liet schrijven over de 'haatzaai-klacht' tegen zijn krant, maar dit vervolgens niet te doen. Noemt alles wat de L et L-ombudsman schrijft 'haatdragende verzinsels'. Maakte bij aanvaarding van zijn hoofdredacteurschap een 'tour d'elite' langs voor hem geselecteerde representanten van het establishment om instructies te ontvangen over hoe de krant diende te opereren. Gezegd werd toen dat dit gebeurde omdat Folkert 'nog te weinig mensen kende die er in Nederland toe doen'. Vermoedelijk ook de auteur van een commentaar over de Stones dat door een lezer 'waarschijnlijk een van de meest bespottelijke en beschamende ooit gepubliceerd' werd genoemd. Volgens een bron bij NRC besloot hij om foto's van Ad Melkert in SM-actie die bij de redactie waren bezorgd te laten vernietigen. Zijn karakter wordt ook duidelijk uit de woorden die hij sprak toen de redactieburelen van Quote werden doorzeefd met kogels: "Een makkelijke en goedkope manier van het blad de aandacht op zichzelf te vestigen."

Kluveld, Amanda
: goed voorbeeld van de oversexte NRC-cultuur: wist zich via het bed van recidiverend plagiator Henri Beunders (zie daar) binnen te neuken als columniste op de opiniepagina. Haar stukken munten uit door geforceerd intellectualisme, snobisme, gebrek aan actualiteit en een zeldzame politieke correctheid. Recent benoemd op de leerstoel Bed en Loopbaan op de UvA. Bezitter van een pompeuze eigen website (
www.amandakluveld.com) vol van zelfbewieroking en egomanie. (klik vooral op 'foto's').

Knapen, Ben: reeds als hoofdredacteur enorm gehaat; communiceerde slechts met een select groepje vertrouwelingen onder wie vooral Robert van de Roer (zie daar). Als PCM-bestuurder en saneerder nog meer gehaat. Op macht beluste netwerker die het zelfs ooit zover schopte dat hij de geheime bijeenkomsten mocht bijwonen van de Bilderberg-groep. Sprak daar met mensen als Clinton en Thatcher. Op de krant ontstond daarover een rel, omdat over deze bijeenkomsten niet mag worden geschreven. Uiteraard staat NRC vooraan om deze code van wereldleiders niet te doorbreken: persoonlijke carriere-belangen dienen immers steeds te prevaleren. Verloor laatste vrienden bij de krant ('mevrouw Knapen was zo aardig') na tumultueuze echtscheiding. (zie ook Tracy Metz). In een poging minister te worden draagt hij af en toe overheidsstandpunten uit op de Opiniepagina in zijn hoedanigheid van lid van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Koelewijn, Jannetje: Groupie (anderen zeggen 'starfucker') van NRC op de economieredactie; kruipt het liefst bij beroemde en machtige CEO's op de achterbank om samen veel werk door te nemen. Een NRC-redacteur was ooit getuige van een erotische conversatie tussen haar en Ton Risseuw op de redactie; volgens vele bronnen had ze als 'nageboorte' van een interview een langdurige relatie met Risseeuw die bij NRC sedert immer een willig oor vond voor zijn 'strategische ontboezemingen'. Schijnt recent getrouwd te zijn (niet met Risseeuw). Volgens een bron stuurde ze Risseeuw een kaartje met de tekst: 'deze klap zul je vermoedelijk nooit meer te boven komen.'

Kuitenbrouwer, Frank
: een van de hoofdverantwoordelijken voor de totale verweving van NRC met de (politieke en juridische) macht in ons land. Heeft zitting in tal van overheidscommissies waarmee hij zijn journalistieke onafhankelijkheid te grabbel gooit. Zat nota bene als juridisch journalist in een selectiecommissie van de RAIO (opleiding voor rechters en OvJ's) en maakte zich daarmee zelfs volgens Maarten Huygen (zie daar) schuldig aan belangenverstrengeling. Is eigenlijk geen journalist want schrijft uitsluitend 'juridische analyses' vanachter zijn bureau. De voorbestemde opvolger van Knapen als hoofdredacteur, maar moest daar om gezondheidsredenen vanaf zien. Toen kwam Jensma (zie daar). Binnen de krant is ooit commotie ontstaan omdat hij ervan wordt verdacht dossiers door te spelen naar recherche en BVD/AIVD.

Luyendijk, Joris: zeldzaam getalenteerde MO-deskundige; kwam bijna om bij een bomaanslag in Israel en besloot daarom zijn succesvolle correspondentschap te beeindigen. Een tragedie voor de krant; opgevolgd door Oscar Garschagen (zie daar) na een omstreden benoeming. Na conflicten met zijn chef Nijenhuis (zie daar) over de te pro-Amerikaanse koers van de krant bij NRC vertokken. Niemand wil enig commentaar geven.

Mat, Joke: talentvol journaliste die als opvolger van Marcel Haenen als NRC-propagandiste voor de juridische elite haar reputatie in snel tempo de grond in boort. Schoof om het OM vrij te pleiten de schuld voor de hele ellende van de Puttense moordzaak in de schoenen van een oude en weerloze gynaecoloog; een maand daarvoor had ze in M nog een opzichtige poging gedaan jonge juristen te interesseren voor een baan als OvJ middels een grote journalistieke 'advertentie' van meer dan tien pagina's.

Metz, Tracy : Representante bij uitstek van de gecorrumpeerde en geseksualiseerde NRC-cultuur. Liet een uitgebreid stuk over haar eigen boek over pretparken verschijnen op haar eigen economie-featurepagina en zette andere delen van de krant (M, CS) met succes onder druk ook stukken te publiceren over haar historische en baanbrekende studie. Belangrijkste wapenfeit binnen NRC: ze maakte ooit een motortochtje met Ben Knapen en liet zich daarbij door hem ergens in Brabant genadeloos nemen. Journalistieke kwaliteiten zijn nooit aangetoond. Wel liet zij zich als redactrice van het Zaterdags Bijvoegsel toen de chef op vakantie was in het colofon opnemen als 'plaatsvervangend chef'. Draagt absurde bril bezet met diamanten. "Tracy schiet uitsluitend vanuit haar onderbuik" vertrouwde een NRC-redacteur me ooit toe. Moeilijke jeugd.

Nijenhuis, Hans: buitenlandchef van zeldzame en unieke arrogantie. Verwierf zich een plaats in de journalistieke annalen door (de Volkskrant) te verklaren dat 'oorlog eigenlijk niet interessant is voor de krant: de wederopbouw is van veel meer belang'. Dit naar aanleiding van de 'Irakese visumkwestie' (zie ook onder Piet Hagen). Probeerde de schuld voor deze kwestie in de schoenen te schuiven van oud-redacteur Michael Stein die 'de persoonlijke woede van Saddam over zich zou hebben afgeroepen die NRC om die reden geen visum wilde geven'. Gehuwd met een hoge ambtenaar op Buitenlandse Zaken (ambtelijk secretaris van de Commissie van Bezwaar die gaat over geschillen tussen ambtenaren en het Ministerie; dan weet je dus wel waar zo iemand staat) en alleen al daarom weinig geneigd tot kritische stukken over ons buitenlands beleid (zie ook onder Maarten Huygen en Joris Luyendijk). Auteur van een narcistisch ego-document (de kwalificatie is van wetenschapper Vincent Duindam) over zijn heldenrol als vader van twee jonge kinderen die hij 'geheel samen met zijn diplomatenvrouw op zegt te voeden'.

Roer, Robert van der: verzon dat hij zelf aanwezig was bij de ondertekening van de Dayton-accoorden in voormalig Joegoslavie. Verantwoordelijk voor de grootste plagiaataffaire uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek, maar werd gered door Jensma (zie daar) die in de media verklaarde 'dat het allemaal zijn schuld was'. Barstte ooit op de redactie in huilen uit omdat Kofi Annan niet aan de lijn wilde komen. Kreeg twee prijzen uit dank voor zijn geslijm met VN-diplomaten. Praat alleen op fluistertoon. Gewelddadig. Valt vrouwen lastig. Komt slecht uit zijn woorden. Chronisch minderwaardigheidscomplex over zijn gebrek aan opleiding en volkse afkomst dat hij probeert te compenseren door zoveel mogelijk tijd in aanwezigheid te verkeren van hoge internationale diplomaten. "Robert is de enige straathond die nog bij de krant rondloopt" werd me ooit toevertrouwd. Vormde ooit samen met Harm van den Berg een team Onderzoeksjournalistiek, maar dat werd wegens structureel falen, vooral van Robert, snel weer opgedoekt om verdere imagoschade voor de krant te voorkomen.

Royen, Marjon van: reeds als correspondente voor de GPD te Rome verzon ze al verhalen; bij NRC ging ze daar tien jaar mee door. Toen daar ook nog een plagiaatzaak overheen kwam, werd ze als eerste correspondente ooit de laan uit gestuurd, overigens met een dikke zak geld als beloning voor haar rijke fantasie. Nam uiteraard geen advocaat om te voorkomen dat haar fictie-journalistiek wereldkundig werd. Verantwoordelijk voor de grootste en langste rectificaties uit de geschiedenis van de krant. Ten grondslag aan haar creatieve omgang met de werkelijkheid ligt vooral excessief drugsgebruik. Organiseerde met vriendinnen in Nederland en Griekenland orgieen waarbij de vrouwen zich dienden te verkleden als heks en een bezemsteel moesten meenemen. Is nog altijd actief namens het Radio 1-journaal. Wist haar leven bij NRC ondermeer te rekken door op adequate wijze seksuele gunsten uit te delen. "Zelfs de timide Mark Kranenburg zat op feestjes in haar truitje" smaalde een NRC'er ooit.

Starink, Laura: runt het maandelijke magazine M van de krant; daarvoor ondermeer correspondent te Moskou en lid van de hoofdredactie. Deze NRC-prominent gaf aan de Ombudsman toe dat ze de wijze waarop Tracy Metz (zie daar) haar eigen boek de krant binnenfietste 'een exces is'. Ook gaf ze toe dat een enquete naar de mening van het Nederlandse volk over de Europese grondwed door NRC werd gemanipuleerd.

Vermeulen, Frank: het vooral vleesgeworden symbool van de ranzige en vervette politieke verslaggeving van de krant. Wordt de 'Hekking van het Binnenhof' genoemd omdat hij zich steeds als de camera's van het Journaal draaien naar voren weet te werken op de meest prominente positie. Beet de L et L-ombudsman op Nieuwspoort ooit toe dat hij 'diens misselijkmakende kop nooit mee wenste te zien'. Is mateloos gefrustreerd omdat hij steeds weer wordt gepasseerd voor chefsposities. Zal de rest van zijn leven slijten op de keien van het Binnenhof en temidden van de bitterballen van Nieuwspoort.

Vos, Marjolijne de: zweverige columniste en kunst-redactrice die de nodige 'spiritualiteit' in de krant moet brengen. Om dit te onderstrepen zette ze ooit haar seksuele belevenissen en fantasieen op het interne net; deze werden vervolgens gelezen en verspreid. Geen bezoeker van de orgieen van (zie daar) Marjon van Royen.

Walle. Erik van der: verlengde voorlichter van ABN Amro op de economieredactie. Volgens een NRC-redacteur liet hij zich ooit door Groenink feteren in een skybox van Ajax.

Wester, Jeroen
: economieredacteur verantwoordelijk voor de 'kill Ahold-campagne' van NRC waarmee hij begin 2003 op onthutsende wijze zijn gelijk binnenhaalde. Echter, op grond van de informatie waarover hij tijdens het schrijven van zijn stukken beschikte en op grond van de consequent positieve manier van berichtgeving over andere grote ondernemingen moet geconcludeerd worden dat er niettemin sprake was een campagne. Citeerde (nooit eerder gebeurd) anonieme analisten uit Londen die mochten zeggen dat Van der Hoeven zijn biezen moest pakken. Ten grondslag aan de campagne lag waarschijnlijk de beslissing van Ahold niet meer te adverteren in NRC.

Zwol, Coen van: drank- en drugszuchtige correspondent van NRC in Moskou die bij voortduring zijn mond tegen alles en iedereen voorbijpraat, vooral in dronkenschap. Zal daarom vermoedelijk nimmer uit Moskou terugkeren. Zwengelde bij de Ombudsman de affaire-van Royen aan waarna hij alle contacten verbrak nadat deze de affaire aan de grote klok hing. Dit vooral omdat hij sterke vriendschapsbanden onderhield met Van Royen. Groots stilist.

mkat2@chello.nl

Uw Lux et Libertas Ombudsman


Micha Kat


De Tragiek van een Geheime Dienst, een beschouwing

"De BVD verzamelt geen gegevens om daar
vervolgens niets mee te doen."

Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, 1990.


"Mijn kontaktpersoon schreef altijd tijdens onze gesprekken dingen op. Namen van mensen. Wanneer er onbekende mensen op vergaderingen zijn moet ik die beschrijven. Groot, klein, brildragend, lang, kort haar, leren jekkie aan, dat vragen ze wel ja. Een half jaar geleden hebben ze me foto's laten zien, van uhh, Groningen of daar bekenden bij waren. Het was een groot fotoboek. Er zaten allemaal foto's in. Van die, ja zegmaar zes bij vijf, van die, uuh, geen politiefoto's laat ik het zo zeggen, maar gewone foto's. Gewoon op straat. Mensen die het niet in de gaten hadden. Ik vermoed van lui die bij Wolters Noordhoff naar binnen zijn gegaan, zo te zien.
Het waren allemaal dezelfde soort foto's. In totaal denk ik zo'n honderd foto's, allemaal zwart-wit. Het waren foto's die allemaal vanuit dezelfde positie waren, van hoog naar laat. Ik denk vanuit een gebouw. Dat boek hebben we samen een keer rustig doorgekeken. Eerlijk, ik kende er niemand van. De foto's waren genummerd, allemaal. En achterin lat een groot vel met nummers en daar zaten namen bij. Waarschijnlijk meer dan honderd namen."

Aan het woord is de onlangs ontmaskerde Joop de Boer, alias Joop Tiel. Hij infiltreerde negen jaar lang in allerlei aktiegroepen, had goede kontakten met veel vredesaktivisten en was altijd te porren voor een praktische klus. Zijn ontmaskering was een van de gevolgen van een uitgebreid onderzoek naar het funktioneren van de BVD in Nijmegen. In het boekje de Tragiek van een Geheime Dienst doen de om begrijpelijke wijze anoniem gebleven onderzoekers verslag van een klaarblijkelijk maandenlange speurtocht naar de geschiedenis en werkwijze van de Plaatselijke Inlichtingen Dienst (PID). Een duik in de geschiedenis van de politieke politie wordt gevolgd door een nauwgezette rekonstruktie van middelen en taktiek van de Dienst, geïllustreerd met foto's van auto's, safe-houses, agenten en infiltranten.
Achterin de Tragiek is een verslag opgenomen van het gesprek dat met Joop Tiel dat plaatsvond nadat hij gekonfronteerd was met foto's van zijn ontmoetingen met de PID.

De Nijmeegse politie was met de publikatie van het boekje "niet echt gelukkig", maar moest dagenlang vergaderen over te ondernemen stappen. Gronden voor strafrechtelijke vervolging werden niet gevonden. De enige zet met naar men hoopt redelijke kans van slagen leek het civiel rechterlijk aanklagen van de verspreider, uitgeverij Ravijn in een kort geding met als eis het stopzetten van de distributie op somma van een boete van 5000,- per dag om verdere schending van de individuele agenten te voorkomen. Ravijn, die de dagvaarding voor het proces van maandag 10.00 uur op vrijdag aan het begin van de middag kreeg uitgereikt (zegt de deurwaarder uit gewoonte: "Prettig weekend!"), ziet het kort geding als een goeie publiciteitsstunt en bovendien als kans de diskussie over de BVD nog een keer onder de aandacht te brengen.

Ook de BVD in Den Haag bleek 'not amused'. Docters van Leeuwen deed samen met Joop Tiel aangifte van wederrechtelijke vrijheidsberoving, oftewel ontvoering. De infiltrant was onder valse voorwendselen naar een vergadering gelokt om een goed gesprek met hem te kunnen voeren. De advokate van de arrestant die in dit verband vorige week werd gemaakt, probeerde erachter te komen in welk arrondissement er dan een gerechtelijk vooronderzoek was gestart. Zij kreeg echter zowel in Amsterdam, Arnhem als Nijmegen nul op rekest en dus ook geen inzage in de eventuele stukken of ingezette dwangmiddelen als telefoontaps.

Kennelijk voelde de BVD zich dusdanig in het kruis getast, dat zij zich onmiddellijk het bekend worden van de ontmaskering van Joop Tiel verlaagde tot het verspreiden van valse insinuaties als zou de infiltrant onder hete lampen en bedreigd met elektrocutering zwaar onder druk gezet zijn. Minister Dales nam in dit verband zelfs het woord 'marteling' in de mond.
Afgezien van het feit dat uit het gepubliceerde verslag in de Tragiek blijkt dat Joop uitvoerig en in alle rust gepraat heeft en het verhaal over de met tape op tafel bevestigde snoeren van een mikrofoon uit de persverklaring van de ondervragers een stuk geloofwaardiger klinkt, is het de vraag of de verontwaardiging over het schenden van privacy niet wat selektief is. Met iemand die negen jaar lang het vertrouwen van mensen geschaad heeft door vriendschappen te misbruiken om ieder detail wat hij wist door te geven aan de BVD, daarmee moet toch op zijn minst een indringend gesprek gevoerd worden.

Natuurlijk kwamen deze ontmaskering en het verschijnen van de Tragiek van een Geheime Dienst de BVD uitgesproken slecht uit, net nu ze begonnen waren aan een nieuw openbaarheidsoffensief. Via 'onthullingen' over nog immer aktieve russische spionnen in KRO's Brandpunt moest het publiek worden overtuigd van de noodzaak van het bestaan van de Dienst. De Tweede Kamer was zeer verontwaardigd over deze manoeuvre, voor minister Dales aanleiding vooralsnog alweer een einde te maken aan deze nieuwe openheid.
De makers van het boekje over de PID in Nijmegen hebben hun eigen invulling gegeven aan het streven naar meer openheid over de BVD. Zij stellen zich op het standpunt dat een serieuze diskussie over de BVD niet mogelijk is zonder kennis van methodes en werkwijze van de Dienst en dragen daar hun steentje aan bij.

Door ontmaskering van Joop Tiel laaide voor de zoveelste keer de diskussie over BVD-interesse voor geweldloze groepen op. Ondanks het feit dat Joop de B. jarenlang systematisch alle informatie doorgaf over klubs variërend van de anti-militaristische wandelvereniging Is het hier Oorlog en 50+ tegen Kernenergie tot de Hekkenknippers van Kees Koning, blijft minister Dales ook nu weer volhouden dat de BVD niet geïnteresseerd is in de Vredesbeweging. Ze doet vragen vanuit de Kamer hierover af als 'gezeur over futiliteiten' en loopt weg als er te veel kritiek komt.
Ontkennen dat de BVD overmatig veel aandacht voor de Vredesbeweging heeft is onderhand niet meer geloofwaardig. Uit de handel en wandel van Joop de B. zijn echter nog verdergaande konklusies te trekken, zijn verhaal bevestigt de analyse van buro Jansen & Janssen dat de BVD het liefst de hele alternatieve beweging in kaart zou willen brengen.

In de onlangs door uitgeverij Ravijn uitgebrachte brochure Regenjassendemokratie is op basis van 59 infiltratiepogingen een schets gemaakt van het interessegebied van de Dienst.
Het gaat de BVD niet uitsluitend om bommengooiers of anderen die mogelijk in staat zijn tot activiteiten die een ernstige bedreiging vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde. Integendeel. Iedereen die wel eens een aktie voert of op de een of andere manier mensen kent die dat doen, is mogelijk object. Bovendien is de Dienst geïnteresseerd in allerlei mogelijke 'zachte' informatie, in vriendschappen, drankgewoontes, de binnenkant van een kraakkafé, kortom informatie die zich uitstrekt tot diep in de persoonlijke levenssfeer van mensen.
En, om met minister Dales te spreken: "De BVD verzamelt geen gegevens om daar vervolgens niets mee te doen". (antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over het gebruik van BVD-informatie in de Groningse WNC-zaak).

Uit de analyse die buro Jansen & Janssen maakte van de opsporingsmethoden die gehanteerd zijn om de Groningse WNC-arrestanten achter slot en grendel te krijgen, blijkt hoe aktief de rol van de BVD daarin kan zijn.
Om te beginnen is de hulp van de BVD ingeroepen om achter de identiteit van die arrestanten te komen die hun naam niet wilden zeggen. Maar dat was nog niet alles: de BVD leverde zoveel informatie, ook over al wel bij naam bekende mensen, dat de CRI daarmee haar hypothese van een 'criminele vereniging' kon ondersteunen.
Omdat het werken met uitsluitend BVD-gegevens als bewijsmateriaal in Nederland door de rechter niet geaccepteerd wordt, heeft de politie geprobeerd te verhullen dat deze informatie uitsluitend van de inlichtingendienst afkomstig was, door het achteraf toevoegen van processen-verbaal over zogenaamd politie-onderzoek.
Het speciale onderzoeksteam van de Groningse politie heeft al het mogelijke gedaan om achter de identiteit van de WNC-krakers te komen. Zij deed daarvoor onder andere een beroep op de BVD voor een onderzoek "met betrekking tot de (...) aangehouden verdachten, welke reeds eerder bij soortgelijke strafbare feiten betrokken zijn geweest".
De Dienst levert in antwoord hierop een lijst met een bonte variatie aan akties waar de arrestanten die zij konden identificeren in het verleden aan meegedaan zouden hebben.
Opvallend aan deze lijst is dat de BVD geen onderscheid maakt tussen akties waarbij mensen opgepakt zijn en gebeurtenissen waarbij iemands deelname kennelijk is waargenomen. Vaak staat er in de BVD-lijst alleen "betrokken bij verzet tegen een ontruiming", "spreker bij een demonstratieve optocht" of "deelgenomen aan bezetting van het VNO-kantoor in Den Haag". Van "strafbare feiten" was in die gevallen geen sprake. Integendeel, veel van de akties die mensen nu nagedragen worden en waarover de BVD blijkbaar informatie verzameld, zijn geheel geweldloos en wat de BVD zelf beoor- deeld als politieke drukmiddelen die je in een democratie als de onze ter beschikking hebt.

Van deze lijst met akties werd vervolgens door de CRI driftig gebruik gemaakt om aan te tonen dat mensen zich bewust waren dat ze meededen aan een criminele vereniging, vanwege het simpele feit dat ze al eerder aan akties hadden deelgenomen. Dat de gegevens die de CRI gebruikt afkomstig zijn van de BVD en niet (uitsluitend) uit CRI- of politie-archieven probeert men te verhullen door het toevoegen van processen verbaal die het moeten doen voorkomen dat de informatie afkomstig is van plaatselijke politie resp. Marechaussee. Deze stukken zijn echter niet alleen allemaal opgesteld nádat de CRI-analyse al was afgerond, uit het onderzoek van Jansen & Janssen blijkt dat de gegevens in die processen-verbaal domweg niet overeenkomen met die in het CRI-rapport. Kort gezegd komt het er op neer dat in de legitimerende brieven steeds een kleiner aantal mensen genoemd wordt, dan door de CRI uiteindelijk wordt opgevoerd. Ook op andere punten blijkt bij vergelijking dat er met de feiten gesjoemeld is.

De BVD verdedigt haar gewroet in op het oog vreedzame groepen steeds weer met het argument dat het de Dienst gaat om bepaalde individuen die mogelijkerwijs...enzovoort. Uit de manoeuvres die voorafgingen aan het WNC-showproces blijkt echter dat eerder het omgekeerde het geval is. De BVD bespioneert allerlei zelfs de meest geaccepteerde politieke akties, als bezettingen en picketlines, en noteert wie daarbij aanwezig was. Die informatie wordt opgeslagen in de catacomben van de Kennedylaan totdat het moment rijp is er gebruik van te maken.
Na de ontruiming van het WNC deed zich zo'n mogelijkheid voor. De publieke opinie is geschokt door het verzet van de krakers, men roept om wraak. Het Openbaar Ministerie ziet geen kans personen aan te klagen voor specifieke strafbare feiten en grijpt in de trukendoos: artikel 140. De jurisprudentie vereist dat er voor de constructie van een criminele vereniging sprake moet zijn van enige duurzaamheid. Geen probleem, de gegevens van de BVD bieden een prima basis ter ondersteuning van de artikel 140-aanklacht. Mensen die gearresteerd zijn krijgen hun aktie-verleden nagedragen en dreigen veroordeeld te worden op alles waar ze ooit aan meegedaan zouden hebben. Zo bezien werkt de BVD mee aan de criminalisering van aktievoerders, die beschuldigd worden van feiten die hen op niet eens persoonlijk aan te rekenen zijn.

In tegenstelling tot dat wat altijd beweerd wordt blijkt uit het WNC-dossier dat de BVD geïnteresseerd is in alle mogelijke akties, hoe soft of geweldloos ook; dat die informatie moeiteloos gekoppeld kan worden aan personen; dat dat geheel los staat van de vraag of de personalia ooit aan Justitie of Politie bekend zijn gemaakt. En dat de BVD genegen is materiaal aan te voeren om te dienen als ondersteunend bewijs. Puur juridisch is dit al verwerpelijk, omdat de BVD geen opsporingsbevoegdheid heeft en zich dus ook niet hoeft te houden aan het Wetboek van Strafvordering. De gehanteerde opsporingsmethoden hoeven dientengevolge nooit onderworpen te worden aan rechterlijke toetsing, dus hoe ze bij jou terecht gekomen zijn is nooit te controleren.
Bovendien is hiermee eindelijk een keer bewezen dat de BVD wel degelijk het liefst de hele beweging in kaart brengt, niet om - zoals ze dat zelf zo graag formuleren - zich bezig te houden met hen die de 'gewichtige belangen van de staat in gevaar brengen', maar om als het hen uitkomt eenieder die niet in het gareel loopt uit te rangeren.


Evel