Enige gedachten over de vernietiging van het ecosysteem

De laatste decennia is de natuur in Nederland en de rest van de wereld er niet op vooruitgegaan. Alles wordt
opgeofferd aan de ECONOMIE. Voor wat dit woord kan betekenen. Alleen al in Nederland worden de
projectontwikkelaars steeds machtiger en vernietigen het ene stuk natuur na het andere. Vervuiling en
vergrassing doen de rest. Veel soorten  zoals bepaalde vlinders, planten en vogels zijn hier de laatste jaren
uitgestorven. Het bouwen op de laatste habitat van de z.g. 'Korenwolf' is illustratief.

Vernietiging van de leefomgeving
De vernietiging van de natuur neemt enorme proporties aan. Op deze pagina staan een aantal kranteknipsels
die dit verschijnsel onderstrepen. Illustratief is ook ons koningshuis dat net zoals het Belgische- en het
Engelse- een feodale instelling is die de jacht beschermt en er zelf er ook vol op aan meedoet.
Over het goede voorbeeld gesproken! Voordat Bernard von Lippe Bisterfeld het Wereld Natuur Fonds
betrad had hij bijna de neushoorns in Afrika uitgeroeid. Nu is het daadwerkelijk zo ver dat de neushoorns
verdwijnen ondanks of dankzij de pogingen van het WNF om dit te voorkomen.
De neergang en vernietiging van oerwouden, de koraalriffen, mangrovebossen, de diepzee, de zeebodem,
wadden, enz. zal ons door toekomstige generaties nooit worden vergeven.
Het doden van de Dodo's in de 17e eeuw was al een overgeeflijke domheid, het vernietigen van inheemse culturen
in Noord- en Zuid Amerika, Afrika en Australie staat op hetzelfde niveau als Hitlers' joden- en zigeunervernietiging.
Na de aanslag van 11 september op de militaire en economische symbolen van de USA staan alle geldstromen
in Europa en de USA in het teken van de 'bestrijding' van het terrorisme. Politiek staan allerlei maatregelen op
stapel die de milieuvernietigers carte blanche geven.

Voedingsbodem voor nieuwe aanslagen?
Voor de meeste intellectuelen is het wel duidelijk dat het platbombarderen van het armste land ter wereld
door het rijkste land ter wereld niet de aanslagen zoals in New York in de toekomst kunnen voorkomen, omdat
het nu wel duidelijk is dat geen enkele moslim zich aan boord van de electronisch gekaapte vliegtuigen bevond.
De kern van de voorbereiding van de aanslagen was kennelijk niet in Afghanistan, maar z.g. in Saoedi-Arabie en
Egypte, daar kwamen de z.g. "kapers" toch vandaan?. Waarom dan Afghanistan bombarderen?
 'De Basis' is daar ook gevestigd. Het zou verstandig zijn om de intellectuele basis van waaruit deze aanslagen
zijn georganiseerd te begrijpen. Daarvan is helaas niets te merken bij onze 'terroristenbestrijders'. 
Die willen krampachtig volhouden dat het moslims zijn geweest die de aanslagen hebben gepleegd. Veel logischer
is dat de Bush-kliek zelf de vliegtuigen in de Twintowers heeft gejaagd om zo een tweede Reichstagbrand of een
tweede Pearl Harbour te realiseren. Reden voor ongelimiteerd wapengekletter na intimidatie van de bevolking met
bijna 3000 doden. Het Bush regime is zeer wel in staat dit geweld te organiseren. Ook is duidelijk dat de
wolkenkrabbers met explosieven en thermische materialen zijn vernietigd. Het is wel toevallig dat ze alledrie(!) op
dezelfde manier netjes zijn ingestort alsof het een gecontroleerde sloop betrof. Bouwkundig en constructief was
het onmogelijk dat twee vliegtuigen hetzelfde effect hadden. Gebouw WTC 7 was niet eens geraakt.
Dat de Talibaan-mensen geen frisse jongens zijn, dat weet ook iedereen. 
Wat de publieke opinie in de Arabische wereld betreft heeft de 'westerse' wereld de slag allang verloren. 
De machteloosheid van de moslims is opnieuw bevestigd.
Die machteloosheid heeft een lange voorgeschiedenis vanaf de Turken in het Osmaanse rijk
tot aan Palestina, Irak en Afghanistan.
De arabische cultuur is er één van hoge mystieke culturele waarden, de basis van een heel ander soort
wetenschap dan die nu in de westerse wereld de boventoon voert. Dit besef is door de vele kruistochten
en de talloze oorlogen waaraan de islam ook deelnam in de vergetelheid geraakt.

Nadat de bendes uit Tsetsjenie, Oezbekistan met lokale krijgsheren in Afghanistan de dienst uitmaken begint het
steekspel om de macht weer van voren af aan. Volgepropt met alle soorten wapens wacht weer een lange
periode van moord en doodslag waar de lokale bevolking wederom slachtoffer van is. De meerderheid van
het Afghaanse volk zal niet tolereren om overheerst te worden door de bende moordenaars uit het noorden.
De VN wacht een onmogelijke taak om een coalitieregering op te tuigen.

Verenigde Staten is de meest virulente schurkenstaat
De VS laat overal in de wereld een spoor van chaos, moord en verkrachting achter.
De voorbeelden zijn Noord- en Zuid Korea, Laos, Cambodja, Vietnam, Filippijnen, Chili, Argentinie,
Guatemala, Honduras, Kongo, Indonesie, Oost Timor , Nigaragua, Colombia, Afghanistan, Iran etc.
Bijna overal waar de USA hetzij 'geheim', hetzij openbaar zich bemoeit met de lokale politiek van een land vallen
milioenen onschuldige slachtoffers, meestal arme autochtonen.
De slogan was dat de belangen van de USA in het buitenland moesten worden beschermd.

Allereerst was het landhonger (de allochtone bevolking in Noord Amerika werd uitgeroeid in de 19e eeuw),
later communisme, bedrijven of grondstoffen (communisme-Korea-Vietnam-Cambodja-Indonesie,
koper-Chili, uranium-Zaire, olie-Irak-Iran), nu zijn we dan beland in het hoofdstukje drugs en terrorisme.
Heroine en hash uit Afghanistan en cocaine uit Colombia.

Alle interventies vanaf de atoombommen op Japan hebben tot gevolg dat een land grootschalig wordt gebombardeerd
en chemisch of nucleair  vergiftigd. In Vietnam was dat dioxine om te ontbladeren, in Irak verarmd uranium, in Colombia
diverse herbiciden en in Afghanistan wordt ook verarmd uranium gebruikt samen met allerlei chemische bestrijdings-
middelen die krampachtig van het Pentagon geen chemische wapens mogen worden genoemd.

USA een psychiatrische patient
Alleen al de geschiedenis van de USA van de laatste 50 jaar geeft het beeld van een psychiatrische patient die
dwangmatig dan weer dit en dan weer dat idee najaagt. Als het speeltje niet meer voldoet wordt het aan zijn
lot overgelaten waardoor nog kwaadaardiger regimes de kans grijpen met milioenen onschuldige slachtoffers.
Telkens is hetzelfde patroon te herkennen, dit syndroom past zeer goed in het psychiatrische handboek DSM-IV
'Complete Criteria for Mental Disorders' dwangneurose met psychotische perioden. Het anthrax verhaal past
daar naadloos in. Hoogstwaarschijnlijk is anthrax verstuurd door de CIA of een verwante overheidsinstelling.
In Nederland verscheen begin oktober een brief over aanslagen op tunnels die ook uit overheidskringen
afkomstig was. Het was gesteld in typische ambtenarentaal. De Nederlandse overheid doet volop mee met
het psychotische gedrag van de USA, terwijl het veel beter is om het hoofd koel te houden en na te denken.
In de UK en USA zijn nu (nov 2001) wetten aangenomen die de grondrechten van de burgers met voeten treden.
Met deze anti-terrorisme wetten zijn de USA en UK geen democratie meer, maar een dictatuur geworden.

Internationaal tribunaal
Het gooien van clusterbommen en chemicalien op de Talibaan en op de Afghaanse bevolking is misbruik
van het leger en bovendien buitengewoon laf.
Het schieten met verarmd uranium penetrators is gebruik maken van een nucleair massavernietigingswapen.
Wij pleiten daarom voor de instelling van een internationaal tribunaal voor de bescherming van de aarde.
Dit tribunaal moet de mensheid opvoeden tot verantwoordelijk omgaan met ieders leefomgeving en het
beschermen van al het leven op aarde.
Dit tribunaal moet beschikken over vergaande bevoegdheden en opsporingsmethoden om mensen en
bedrijven tot lange gevangenisstraffen resp. hoge boetes te kunnen veroordelen bij milieuvernietiging.
De ramp in Bhopal is een treffend voorbeeld in 'vredestijd'. Het betreffende USA bedrijf kon juridisch
niet aangepakt worden. M.a.g. duizenden slachtoffers zonder middel van bestaan.
De misdaden van de USA betreffende het DU gebruik zijn dus geen uitzondering.
Alle mogelijke opsporingstechnieken van het leger zullen daarvoor van pas komen.
Dan kunnen de soldaten op een positieve manier gebruik maken van hun spulletjes.
Dus de enig overgebleven nuttige functie van het leger in een zich democratisch noemend land is de
verdediging van de natuur tegen verloedering en de verdediging van inheemse volkeren tegen genadeloze
exploitatie van hun leefomgeving, het redden van de oerbossen en van de diepzee van de plunderaars.

Het gaat immers over het belangrijkste wat er is: de overleving van de aarde als ecosysteem en daarmee
de overleving van alle dieren en planten

Conversie van het leger
Er dringt zich een mening op om de legers van landen die nu grootschalige natuurvernietigers
in de vorm van oorlogen, verarmd uranium, atoombommen, militaire bases, enorme brandstof- en
grondstoffenverbruikers zijn om te vormen tot verdedigers van milieu en biodiversiteit.
Het LEGER moet nu worden ingezet om de laatste soorten, de laatste biotopen op het land en in de oceanen
te beschermen tegen de ondergang. Het is eigenlijk al te laat. Het inzetten van het Nederlandse leger tegen
Afghanistan moet als een kostbaar lachertje worden gekenschetst. Het US leger heeft weer alle wapen-
systemen kunnen testen tegen een weerloze 'vijand' Dit alles gebaseerd op een twijfelachtige 'bewijsvoering'.
De Nederlandse overheid inclusief de Tweede Kamer loopt met gesloten ogen achter de Pentagon retoriek
aan zonder een eigen mening. Zelfs binnen Europa wordt Nederland niet serieus genomen, laat staan door de Bush-administratie.
Hans de Jonge
bijgewerkt 5 januari 2002DOMHEID
Hoofdpagina