GOOIOORD 1998 URANIUM
Depleted uranium in Amsterdam Environment
(English text below)
Verarmd uranium in de Bijlmermeer: het eerste wetenschappelijke
bewijs dat de dodelijke verarmd uranium partikeltjes  afkomstig van
de El-Al Boeing in de Bijlmermeer aanwezig zijn.

De aanwezigheid van uranium-236 geeft aan dat er ook opgewerkt
uranium bij zit. Hierbij zitten zeker ook de elementen plutonium en 
andere transuranen.

Samen met de vondst van verarmd uranium in de Schiphol Hangar 8
is door stichting Visie het bewijs geleverd dat het verarmd uranium
uit het vliegtuig verbrand is.

De voorspelbare diskussie zal weer gaan over de vraag of dit gevaarlijk is
voor de volksgezondheid. 

Stichting Visie heeft genoeg wetenschappelijk
bewijsmateriaal verzameld om aan te tonen dat het verarmd uranium
inderdaad de gezondheid van talloze mensen in de Bijlmermeer en
omgeving ernstig schaadt. 

De radioactiviteit van verarmd uranium strekt zich uit tot in de verre toekomst.
Al die tijd blijven de stralende deeltjes uranium aanwezig en waaien op in het stof
rondom de flatgebouwen. En dat gedurende honderden tot duizenden jaren.

Het EL-AL vliegtuig dat  neerstortte in de BIJLMER op 4 oktober 1992 
heeft in de loop van de tijd een staart van duizenden mensen die zeer goed 
mogelijk allerlei ernstige en minder enrnstige ziekten kunnen krijgen en aan die ziekten ook vroegtijdig kunnen sterven.

Nu al is na tien jaar duidelijk te merken dat veel betrokkenen bij de Bijlmerramp, 
omwonenden en huisdieren overleden zijn aan soms zeer zeldzame kankers. De medische instanties weigeren om politieke redenen een statistisch onderzoek uit te voeren naar deze sterfgevallen bij mensen en huisdieren.

Medische onderbouwing uraniumbesmetting in de Bijlmermeer door Stichting Visie
Hoofdpagina  verarmd uranium
Landmine in your lung
(deze pagina is herzien op 4 september 2002)
 
Dit is een foto van het flatgebouw GOOIOORD dat zich binnen een straal van 150 meter bevindt vanaf de plaats waar de EL-AL Boeing neerstortte op 4 oktober 1992 om +/_ 18.40 uur.

Op de onderstaande foto zijn de roosters zichtbaar waarachter het glazvezelfilter
van de CV installatie van het flatgebouw.
Het stof van het filter is onderzocht in het laboratorium van de universiteit van Newfoundland.
Laboratorium: Patricia Horan Project Geochemist AURIF
Memorial University of Newfoundland St. John's, NF A1B 3X5

Hieronder het meetresultaat.
Crash Date El-Al Boeing          4 Oktober 1992
Sample date filter                     4 Oktober 1998
Analysis date filter                    5 June 2000

Air filter Central Heating System 'Gooioord Bijlmermeer' Amsterdam:
analysis data of the Isotopic Composition of  URANIUM
for Stichting Visie Amsterdam The Netherlands

Sample name   235/238       1 Sigma        234/238           1 Sigma 
Filter                0,00664       0,00004       0,000055         0,000004 

Sample name   236/235           1Sigma        238/235          1 Sigma 
Filter                0,000006         0,000001    150,5848         0,9522 
 

Sample Name      U238%            U235%            U234%            U236% 
Filter                    99,3343%         0,6597%          0,0054%          0,0006% 

Sample Name      U ppm 
Filter                    0,113 

Control sample natural uranium

Sample#           234/238      1 sigma      234/235      1 Sigma      235/238      1 sigma 
U960            0.000054     0.000001     0.007376     0.000220     0.007257     0.000026 
U960            0.000052     0.000002     0.007175     0.000302     0.007247     0.000024 
U960            0.000055     0.000001     did not measure               0.007241     0.000058

Resultaat van de meting: 
het uranium van het filter bevat een duidelijk meetbare hoeveelheid verarmd uranium
Conclusion:
the uranium of the filter-sample contains a significant fraction of  depleted uranium

 
DISKUSSIE
 

Het filter van de CV installatie van Gooioord is ontworpen om herfstbladeren tegen te houden, dus niet om stof op te vangen. De meeste verarmd uranium partikeltjes passeren dit filter en komen in de brander van de CV terecht. Via de uitlaat van de CV installatie komen de deeltjes weer in de lucht terecht waar ze over grote afstanden worden verspreid.
 
 

In dit monster is ook uranium-236 gemeten wat betekent dat een deel van het verarmde uranium uit een nucleaire reactor afkomstig is. Uranium-236 komt in de natuur niet voor.
Het ontstaat door het invangen van een gemodereerd neutron in een 
uranium-235 atoom in een kernreactor. Dit betekent tevens dat er 
zeker transuranen aanwezig zijn in het filter: 
plutonium, neptunium en americium!

In het benedenwindse gebied van de Bijlmerramp komen door de
verspreiding van deze radioactieve deeltjes zeker meer kanker en 
aangeboren misvormingen voor dan in de rest van Nederland.
zie: Landmine in your lung
De Nederlandse overheid heeft daarom willens en wetens het 
epidemiologische onderzoek stopgezet.

Het relatief te hoge percentage uranium-234 in het monster is
afkomstig van het opgewerkte uranium, gemengd met natuurlijk
uranium uit de omgeving.
 

Hoofdpagina  'Verarmd' Uranium
STICHTING VISIE
Correspondentie met dr. Len Dietz   1    and 2
Zie ook de meting in Hangar 8 Schiphol - Oost
Meetmethoden
Landmine in your lung

DISCUSSION
Crash date El-Al Boeing: Oktober 4 1992 
1993-1994 the Dutch government has taken
soil-samples and found no DU with an ICP-MS.
There was no DU analized because: 
1. the ICP-MS was not sensitive enough
2. the soil samples were not taken from contaminated area's.
Our sample has been taken in 1998 from a rough glass fiber 
filter in the central heating system of an appartment
building about 500 yards from the crash spot of the 
EL-AL Boeing. 
This filter was designed to keep the autumn leaves out 
of the building.
Behind this filter are strong ventilators which blow air 
into the natural gas heater. Only occasionally uranium 
particles are trapped in the filter. Most uranium dust 
pass the filter and will disappear in the fire. These 
particles dissipate via the exhaust in the open air. 
This is a way of resuspension. The uranium oxide 
particles can be inhaled during thousands of years 
by anybody.  Landmine in your lung
The analysis with a TI-MS shows a fraction of U236 
which is reprocessed uranium from a nuclear reactor. 
Uranium 236 is always accompanied by transuranes.
It is therefore expected there is also a certain fraction of 
plutonium, neptunium and americium present in this 
sample. 
The higher than natural fraction of Uranium 234 is 
derived from the reprocessed uranium portion mixed with 
the natural uranium from the environment.

Correspondence with Len Dietz   1    and 2
Measurement of DU in Hanger number 8 of 
Amsterdam Schiphol Airport
Estimate of radiation dose from a DU particle
Thermal Ionization Mass Spectrometer is more 
accurate as ICPMS
MAINPAGE

Page updated: December 25  2002
Powered by counter.bloke.com
Teller 25 dec 2003
STICHTING VISIE