Geheime Genootschappen

6. DE ILLUMINATI

1 Mei 1776, Ingolstadt Beieren, werd de Orde van Illuminati, verlichting, opgericht door professor Adam Weishaupt. Er zijn geheime documenten en brieven van de Orde in het huis van Weishaupt, door de politie, in beslag genomen. Daarin staat vermeld dat de Orde het doel hadden om regeringen en godsdiensten - m.n. het Christendom - omver te werpen. In de ontstane chaos wilden ze de macht grijpen en een wereldregering vormen onder hun eigen dictatoriele leiding. Onder die dekmantel van de Vrijmetselarij begon hij met zijn atheïstische, ontkenning van het bestaan van God of goden; het ontbreken van religieus gevoel, instelling. Maar waarom op 1 mei 1776? Hij koos die datum, omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbath in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds.
Naar de buitenwereld was de Illuminati een vredelievende instelling door hun 'humane' liefdadigheid. Binnen no-time traden duizenden Europese intellectuelen in de Illuminati. Alleen de hoofdleiding was, net als de New Age Movement heden ten dagen, onbekend. Er liepen kopstukken binnen de Orde rond van de Franse Revolutie (!). O.a. Danton, een Frans staatsman. Hij fungeerde vermoedelijk voor grof geld als spion van het hof. Hij is uiteindelijk ter dood veroordeeld middels de guillotine. Ook leden van de Vrijmetselarij traden in deze Orde toe. Illuminati gaf een Christelijk indruk om bepaald soort volk aan te trekken. Weishaupt liet zich benoemen in de Orde van Spartacus, de drijvende kracht achter één van de antichristelijke uitbarsting van de Franse Revolutie. De meest godslasterlijke terroristen was Danton. De Illuminati was de 'stamvader' van het Fascisme, Anarchisme en het Communisme en werden één van de drijvende krachten achter de Europese oorlogen en revoluties.
Anton LaVey zei in de American Opinion dat hij Marx, Weishaupt en Hitler erg bewonderde en hij noemde deze mannen praktische satanisten. Bakoenin, de vertaler van ' Das Kapital' van Karl Marx, was een trouwe leerling van Weishaupt. Je vraagt je nu misschien af wat de Illuminati met de Vrijmetselarij te maken heeft, behalve dan dat er Vrijmetselaars in deze Orde rondlopen.

Er gaat een gerucht rond dat de Orde van de Illuminati in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die via revoluties en oorlogen de wereldmacht wilt bemachtigen. Klinkt erg vergaand, maar het is de moeite waard om te kijken wat daarvan waar is. Ik denk dat er een kern van waarheid in kan zitten. Of het hen zal lukken, is de vraag. Het gaat er bij mij om de intenties, de doelstellingen. Dat die doelstellingen er waren is een harde feit. In 1783 werden 4 Beierse professoren gedaagd, omdat zij lid zouden zijn van een gevaarlijke geheime organisatie, wat later de Illuminati bleek te zijn. Uit het verhoor kwamen zaken aan het licht zoals:

  • De Illuminati streefden naar een volledige afschaffing van het Christendom.
  • Eisten van de leden in bepaalde gevallen zelfmoord te plegen,
  • Ondanks hun leuze "gelijkheid en vrijheid, las de onvoorwaardelijke rechten van de mens", maar ondertussen was één van de discipline van de Orde het voortdurend bespioneren en eventueel het aangeven aan de superieuren.

Er werd bij Cato (een 'Illuminati-vorst') recepten om tijdbommen, gifgassen en een verhandeling over zelfmoordtechnieken gevonden. Ook werd er een soort ' toelatingexamen' gevonden, waarin o.a. vermeld wordt dat "onze Orde eens de wereld regeren zal". Je ziet dat de antichristelijke samenzwering, zeker weten, van de Orde zelf afkomt: ongewild, maar toch gebeurd. Ondertussen kon de Vrijmetselarij zich niet van de Illuminati onttrekken. Weishaupt en zijn mede-Illuminati waren immers zelf Vrijmetselaars, als dekmantel wel te verstaan.

We gaan een eeuw verder: 1889. Copin Albancelli verliet de Vrijmetselarij om de volgende reden: hij was een 29e graad Maçon en werd door een hogere Maçon geroepen. Copin dacht dat het om een promotie naar de 30e graad zou zijn. Het volgende gebeurde. De Maçon zei dat de Vrijmetselarij Frankrijk beheerste, omdat zij een doel naastreven waartegen niemand zich verzetten kan, omdat het doel volledig onbekend is. Tot nu toe vond Copin het een logische redenering. De Maçon ging verder met zijn verhaal en zei o.a. dat er nog een Orde is, waarvan de doelstellingen nog een groter geheim zou zijn dan die van de Vrijmetselarij, dat hun doelstelling eigenlijk de wereld beheersen is. "Wel nu, Broeder Copin, ik ben bemachtigd u te zeggen dat deze Organisatie echt bestaat en ik heb de eer u uit te nodigen hierin toe te treden." Copin kreeg in de gaten dat het niet om een promotie binnen de Vrijmetselarij ging, maar een intreding tot een andere Orde die zich binnen de Vrijmetselarij schuilhield.
Kort na deze gebeurtenis verliet Copin de Orde en schreef zijn boek " Le Pouvoir Occulte contre la France". Het bovengenoemde verhaal staat in zijn boek.

Verder zegt de naam Illuminatie ook één en ander: verlichting (helder verstand, uitkomst).

7. UITGEBREIDE AANVULLENDE INFORMATIE

Ik vertelde al dat de bedoelingen van de Tempelieren goed was: het beschermen van Israël tegen Moslims. Ook vertelde ik dat zij door infiltratie met de Orde van Assins met hun antichristelijke acties zijn begonnen. Sinds om en nabij 1191 was de stad Akko (stad in Israël bij de Middellandse Zee) de hoofdzetel van de Tempelieren. In 1291 veroverden de Islamieten Akko en de Tempelieren moesten hun overbleven bezittingen in Palestina achterlaten. Het Westen gaven de Tempelieren de schuld van hun nederlaag: ze zouden te weinig inzet hebben getoond en hun jaloezie voor de rijkdom van de Tempelieren werd ook niet onder stoelen en banken geschoven. Daarbij had de Franse koning Filip IV een dossier met belastende materiaal betreft deze orde, zoals dwaalleren, zedenverval en verboden magie. Omdat de orde direct onder gezag stond van de paus, ontstond er wrijvingen tussen de koning en de paus. Hun bezittingen werden overhandigd aan de kerk. Ieder Tempelier moest individueel worden berecht. Degene die onschuldig zouden zijn, moesten een pensioen krijgen en in het klooster leven die zij zelf mochten uitkiezen.
Onder geweld en folteringen werden Tempelieren gebroken en daarom staat het niet vast of zij de waarheid spraken of niet. Daardoor werden velen terechtgesteld en de koning was tevreden en de pauselijke commissie kwam tot de conclusie dat de Tempelieren terecht waren vervolgt.
Doordat men nu hun ogen sluit voor feiten, worden de meeste Tempelieren niet als sektariërs gezien. Men is niet van doordrongen dat het een feit is dat Tempelieren de oorsprong zijn van de godslasterende vrijmetselarij! De Tempelieren werden vroeger Ridders van Christus genoemd en zij zwoeren het Christendom te blijven verdedigen al zou het hun dood betekenen. Toch werd en wordt deze orde beschuldigd van aanbidding van de duivel. Ondanks de meeste mensen deze beschuldiging niet geloven, denken veel mensen dat er meer speelde achter deze ogenschijnlijk onschuldig groep mensen. Men denkt dat de moord op deze orde verder gaat dan de politieke doeleinden. Het schijnt een feit te zijn dat deze orde veel te verbergen had.
De orde werd in 1118 onder de naam Orde van de Arme Ridders van de Tempel van Salomo opgericht. Zij waren de nasleep van de 1e kruistocht. Op een gegeven moment is deze orde naar Jeruzalem gegaan en de reden is, ondanks het vechten tegen de Moslims, onduidelijk. Waarom? Heel simpel. Als zij daar kwamen om tegen de Moslims te vechten, waarom kregen zij de eer om in de El Aqsa Moskee te wonen, waar eens de Tempel van Salomo heeft gestaan? Er wordt gedacht dat de Tempelieren een ambivalente relatie met de Moslims hadden. De Moslims hadden in die tijd veel meer kennis in wetenschap en wiskunde dan Europa. De Tempeliers hebben veel prestaties op hun naam staan. Denken aan het creëren van het 1e internationale banksysteem ter wereld. Zij ontwikkelden een geperfectioneerde en ingewikkelde reeks codes om fraude tegen te gaan. Zij vonden de cheque, kredietbrieven en zelfs een vorm van en creditkaart uit. Ook bouwden zij een enorme moderne vloot die op een mysterieuze wijze is verdwenen, maar men vermoedt dat het stiekem de oceaan is overgevaren om een zelfde orde in Amerika te stichten. Of de Tempelieren nu Christelijk waren, valt ook voor de historici maar te bezien om het feit dat zij verrukt waren van occulte zaken en er op uit waren met het vergaren van esoterische kennis. Verder bevatten hun gebouwen diverse heidense en alchemische symbolen. De Tempelieren, wat hen ook verdacht maakt, hebben onderdak geboden aan de door de paus verboden de occult sektarische Katharen (zie relikwieën: de Heilige Graal). Zij werden zelfs door de orde beschermd. Deze zaken maken mensen aan het twijfelen wanneer het gaat om het doel dat de Tempelieren ons lieten geloven: voorvechters van het Christendom.

De Kapel van Rosslyn (zie relikwieën). De synthese van de Tempelieren en de Vrijmetselarij. De reliefsculpturen doen denken aan symbolen van de Vrijmetselarij en de Tempelieren. Ondanks de beide ordes beweerden een Christelijke achtergrond te hebben, ontbreken daar Christelijke symbolieken

Nu we bijna in de 21e eeuw zitten, zijn er mensen die beweren dat zij van de Tempelieren afstammen. De orde zich twee groepen scheidden:

  1. De Transmissie van Larmenius. Zij zijn afstammelingen van de Tempelieren die de Grote Meester, Jacques de Molay volgden. Een belangrijke opvolger was Fabre-Palaprat. Hij schreef een boek: Levitikon. Dat is een versie van de Johannes evangelie. Daarin wordt een leerstelling dat Jezus een priester zou van Osiris zijn (een Egyptische cultus). Dezelfde Fabre-Palaprat stichtte in 1828 de orde van de Johannieter op. Deze naam in combinatie met de Tempelieren komen de onderzoekers iedere keer maar weer tegen. Johannieter is een verwijzing naar de neef van Jezus: Johannes de Doper. Hij is de beschermheilige van de Tempelieren. Deze Johannieten noemden zichzelf de Mandaenen, een sekte die ook Christenen van Johannes wordt genoemd. De Mandaenen van anno 1999 zeggen dat zij de afstammelingen zijn van de laatste volgelingen die in Palestina waren ontstaan ten tijde van Johannes en Jezus. Deze zogenaamde Christenen beweren degelijk Christenen te zijn, máár: Jezus is de liegende Messias. Wanneer je aan hen vraagt waarom zij zichzelf Christenen noemen, terwijl zij anti-Jezus zijn, dan antwoorden zij: Christus komt van creistos, wat 'gezalfde' betekent. En die gezalfde zou Johannes de Doper zijn. Natuurlijk is 'Ridder van Christus', zoals zij zichzelf maar al te graag noemen, een slimme dekmantel. Een bedekt symbool is bijvoorbeeld 'het lam Gods' (zie relikwieën: de Heilige Graal). Toen Johannes na de doop van doop "ziet het lam Gods" riep, beweert deze orde dat hij zichzelf bedoelde en dat andere Christenen, die weten dat Jezus ermee bedoeld werd, het verkeert interpreteren. In hun ogen is Johannes het lam die geslachtofferd zou worden. Voor hun is de onthoofding van Johannes die hun stelling onderstreept. Er wordt zelfs beweerd dat het hoofd van Johannes bewaard is als relikwie, omdat de profeet in de toekomst kon kijken. Dat is hun duivels symbool.
  2. De Schotse Transmissie. De Schotse transmissie zijn de afstammelingen van de Tempelieren die naar Schotland vluchtten. En deze groep dook weer op als de Schotse Vrijmetselarij: er zijn diverse riten en symbolieken binnen de Vrijmetselarij die naar de Tempelieren verwijzen. O.a de verering van Johannes de Doper. Schotse Vrijmetselarij zeggen dat zij van de Tempelieren afstammen. Dat wordt onderstreept door het feit dat traditionele zaken van de Tempelieren door de Vrijmetselarij in eren worden gehouden. Daarbij heeft onderzoek uitgewezen dat de Vrijmetselarij over dezelfde esoterische onderwerpen beschikken waarover de Tempelieren beschikten. Ook in Amerikaanse Vrijmetselarij beweerd afstammelingen te zijn van de Schotse ridders van de orde van de Tempelieren.

We kunnen concluderen wanneer wij over de Tempelieren praten, dat het niet om een ridderorde gaat uit de middeleeuwen die niet meer bestaat. Alles wijst ernaar dat zij nog steeds bestaan, m.n. in Schotland en Amerika. Net wat historici zeggen: "op de een of een ander manier leven ze voort en de Johannieter Orde blijft ook in stilte zagen aan de poten van de grootste religie van het Westen: het Christendom.

Baphomet is een heilige van de Tempelieren. Hij wordt vaak met Johannes de Doper bedoeld, maar in werkelijkheid wordt hij afgebeeld als Pan, de Christelijke duivel, van de satanisten en de heksen. Deze inzet is een rite van de Vrijmetselarij in Schotland, waar 24 juni een heilige dag is, omdat het de heilige Johannes dag is.

Christian Rosencreutz werd in 1378 geboren, maar door omstandigheden groeide hij op in een klooster waar hij Grieks, Latijn, Hebreeuws en magische praktijken leerde. Op zijn 16e werd hij pelgrim (bedevaartganger) en vertrok naar Palestina. Door ziekte kwam hij niet verder dan Arabië en daar werd hij onderwezen door wijze mannen en werd door dezelfde mannen genezen. Deze mannen wijdden hem in geheime wetenschappen. Op een gegeven moment kreeg hij opdracht Christenen zijn wetenschap bij te brengen en een geheime genootschap te stichten. Hij ging 5 jaar in Spanje wonen en met 3 mensen stichtte hij op een geheime plaats de nieuwe tempel van de Heilige Geest en zij genazen zieken en gaven troost aan wanhopigen. Deze genootschap, de Rozekruisers genaamd, beweerde dat de religie, kunst en wetenschap in hun totaliteit opgelost kan worden. Bevrijding kan, volgens hen, alleen bewerkstelligt worden door religie uit het hart met combinatie van mystieke vervoering. Ze zouden geheimen van de schepping kennen: de paus is de slang en de antichrist. Ze waardeerden astrologie en zij dachten dat de aarde het middelpunt van het heelal is. De doeleinden van deze geheime genootschap is het aannemen van nieuwe leden, ongeacht de ras, geslacht en de maatschappelijke positie en het samenwerken om het lot van de mens te verbeteren en kennis te vergaren over God en de natuur. Nieuwe leden werden onderworpen aan diverse inwijdingsrituelen. Vanuit de Rozekruisers ontstond een tak die de vrijmetselarij heet en een andere tak die de Illuminatie heet. Op dat moment werd de Rozekruisers op een lager pitje gezet. Aan het einde van de 19e eeuw kwam de genootschap weer in een nieuwe bloei door de Fransman Stanislas de Guatïta, een fanatiek occultist en Joséphin Péladan. Het werd Ordre du Temple de la Rose-Croix. In deze eeuw werd in Amerika erg bekend onder de naam Ancient Mystical Order Rosae Crusis: Aloude Mystieke Orde van de Rozekruisers. Deze beweging kent heden in meer dan 50 landen zijn leden.

In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw heeft de Italiaanse vrijmetselaarsloge (Propaganda Due, kort gezegd P2) P2 geprobeerd de democratie van Italië te ontregelen. Zakenman Licio Gelli fungeerde als grootmeester van deze loge die 962 leden telt: 40 christen-democratische parlementsleden, socialisten, fascisten en 2 toenmalige ministers. Ook officieren, bankiers, industriëlen en journalisten horen bij de club. Kortom: net als de New Agers: prima geïnfiltreerd. De hel brak los toen het bekend werd dat Gelli over diverse geheime documenten beschikte. Hij kreeg ze van leiders van binnenlandse veiligheidsdienst en de militaire inlichtingendienst, beiden lid van de P2 loge. Na onderzoek bleek dat de P2 loge zich bezighield met criminele activiteiten, waarbij de maffia, de CIA en dergelijke instanties betrokken waren. Zelfs het Vaticaan bleek een grote rol te spelen! Mensen die er direct betrokken waren, zijn op mysterieuze wijze om het leven gekomen. P2 zei dat zij willen inzetten voor het heil van het vaderland en behoud van oude waarden en een nieuwe totalitaire orde opbouwen. Wat wederom een overeenkomstig doel is met de Rozekruisers, de Illuminati, de Tempelieren en New Agers. Om aan macht te komen verwierven zij figuren met sleutelposities en rijke mensen. Bewust gaf de loge P2 hun steun aan de terroristische aanslag op het station van Bologna op 02-08-'80, waar 83 mensen omkwamen en er vielen 200 gewonden. De leider, Gelli, was bevriend met Benito Mussolini, de Italiaanse Hitler van de 2e WO. Na het einde van de 2e WO schijnt Gelli Duitse nazi's hebben geholpen om naar Zuid-Amerika uit te weiden om hun straf te ontkomen. Ook had Gelli leuke contacten met de dictator van Argentinië, Juan Péron en hij had contacten met de Amerikaanse, Britse en Italiaanse geheime diensten. Trek je conclusies maar.

Ik heb zo nu en dan wat gezegd over de Jezuïeten, niet te verwarren met de Judaïeten (Joden die Christen zijn zonder hun Joodse voorschriften te verwaarlozen). Ik vertelde dat vrijmetselaars niet door de Katholieken erkent werden. Door toedoen van de Jezuïeten, een Katholieke orde, groeiden ze toch naar elkaar toe. Net als andere geheime genootschappen streven Jezuïeten naar de wereldheerschappij. Ze geven toe dat dit kritiek een greintje waarheid schuilt. Er zijn verschillen tussen andere orders en de gemeenschap van Jezus, de Jezuïeten, die in de 16e eeuw opgericht is door Ignatius van Loyola. Ze kennen geen ordedracht. Het is wel een organisatie. In Rome zetelt de top: de residerende generaal van de orde die voor zijn leven benoemd is. De opleiding van Jezuïeten kan wel 17 jaar duren. Ze moeten een gelofte afleggen van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid aan de paus, notabene. In het begin was het werkterrein de missie onder de heidenen. Tegenwoordig is het werkterrein uitgebreider: het onderwijs en wetenschap. Omdat Jezuïeten een geruime tijd adviseurs en biechtvaders waren van koningen en vorsten, hadden zij grote invloed op politiek gebied. Dat vraagt om moeilijkheden, omdat zij ideeën op na houden waaruit zij beticht werden van samenzweerderig gedrag en dat neemt niet weg een conclusie te trekken hoe de paus aan zijn politieke macht gekomen is tot heden ten dagen! Ondanks alles is de orde heel vaak aan vervolgingen blootgesteld.

Men begint steeds meer en meer te vermoeden dat geheime genootschappen een wereldlijke gebeuren, als het opzetten van de Nieuwe Wereldorde degelijk, in het geheim uitstippelen en naar dat doel manipuleren. Men ziet vaak de link niet die alle geheime genootschappen hebben: handen in elkaar vouwen om hun overeenkomstige doel te laten manifesteren: de Nieuwe Wereldorde.
Ik vertelde al dat de Illuminati opricht is door Adam Weishaupt in 1776. Frappant is dat hij Jood was en hij onderstreept het feit dat het volk van God twee gezichten kent: extreem positief, maar ook door en door slecht. De broederschap tussen de geheime genootschappen is een legendarisch symbool geworden van de duistere macht en figureert zelfs vandaag nog een uitgelezen complot dat alleen de ware kenners weten te onderscheiden.
De verschrikking van de Franse Revolutie in 1789 was, zover ik weet, de 1e voedingsbodem dat er een wereldwijde samenzwering aan de gang is onder leiding van de Illuminati.

In 'Memoires ter illustratie van de geschiedenis van het Jacobinisme' schreef Abbé Barruel dat de revolutie een onderdeel was van het uiteindelijke doel van de Illuminati: wereldheerschappij

Illuminati komt uit het Latijn en staat voor verlichten. Een populair woord binnen de New Age. Men droomde van een wereldheerschappij zonder erfelijke macht en godsdienstvrijheid. Dat probeerden zij te verwezenlijken door een geruisloze revolutie, waar de rest van de wereld van binnenuit moest worden hervormd. De leden werden aangemoedigd elkaar te bespioneren en de meeste leden hadden (en hebben) geen idee wie er allemaal bij deze orde waren aangesloten. Ook is bekend dat leden gerekruteerd werden (en worden) uit de Vrijmetselarij. Bekende namen die bij dit genootschap behoorden was Mozart en Beethoven. Waarom wordt de Illuminati beschuldigd als de schuldigen van bijvoorbeeld de Franse Revolutie of zelfs het financieren van WOII? De ideeën van de revolutionairen en de nazi's komen sterk overeen met de ideeën van geheime genootschappen, m.n. de Illuminati. Daarom wordt de conclusie getrokken dat ordes als de Illuminati volstrekt niet ten onder gegaan zijn en zelfs nu nog bestaan. Er wordt gedacht dat de samenzwering niet van de laatste duizend jaar is (vanaf de Tempelieren), maar zelfs al duizenden jaren aan de gang is (zie: Gibbor). Abbé Barruel (uit de 18e eeuw) schreef zelfs dat er een Joodse organisatie bestond die zichzelf Zonen van satan noemden. Deze Joodse organisatie zou een verbond gesloten hebben, wat niet ver gedacht was, met de Illuminati. Beide hadden als doel de antichrist aan de macht te brengen.
Pat Robertson, een invloedrijke Amerikaanse evangelist, zei dat geheime genootschappen stuk voor stuk uit de Illuminati voortkomen. Hij zei letterlijk: "het bloedbad dat de Illuminati in Frankrijk aanrichtten was duidelijk de voorloper van de latere slachting en partijzuiveringen in de Sovjet Unie onder Lenin en Stalin." Het schijnt dat Bush en Reagan ook lid zijn van de Illuminati en de Illuminati heeft de macht op gebied van zakenimperia van geldmagnaten. De Illuminati is er opuit om een wereldorde te stichten doe geleid wordt door een Superras (de Gibbor misschien of zoals de nazi's het wilden: de mensen van Atlantis?). Veel onderzoekers zijn van mening dat de Illuminati (en dan mogen we gelijk alle genoemde geheime genootschappen daaraan toevoegen) in feiten satanisten zijn. Een onderzoeker zei letterlijk: "wordt hun geheime masterplan straks volledig werkelijkheid? Als ik daar het antwoord op zou weten, zou ik nooit de kans krijgen het naar buiten te brengen."

De Illuminati en andere geheime genootschappen hebben een spirituele dimensie die esoterisch getint en occult is. Weishaupt wilde de reguliere godsdiensten uit de wegruimen en vervangen met een 'zuiver spiritueel geloof'(klinkt als New Age). Zijn tegenstanders beschouwen zijn opvattingen zeer negatief en zagen hem als wegbereider voor de antichrist. De band tussen Illuminati en satanisme worden verwezenlijkt door de daaruit ontstane culten die beweren erfgenaam te zijn van de voornoemde bewegingen. Een daarvan is de Ordo Templi Orientis. Deze groep stond lang onderleiding van Aleister Crowley (zie satanisme), de meest beruchte en invloedrijke occultist van de 20e eeuw. Hierboven hun insigne.

De Assassijnen
Assassijnen komt van het woord assassin, wat sluipmoordenaar betekent. De oprichter van deze groep was Hasan al-Sabah, een Perzische Sji'iet (zie: geschiedenis van God: 5.13 Periode na Mohammeds dood) Deze orde was een wijdvertakte Islamitische, Sji'itische sekte van Isma'ielieten (zie geschiedenis van God: 6.2 De Isma' ielieten) bekend stonden. De Assassijnen hadden een mysterieus oord. Dat oord was een ware paradijs. Marco Polo was (Venetië 1254 -1324) een Venetiaans koopman. Hij had een verslag over de Assassijnen geschreven en hij schreef het volgende m.b.t. dat paradijs. "Vol met de mooiste vruchtenbomen en de prachtigste landhuizen en paleizen die iemand ooit gezien heeft. Er waren daar 4 leidingen, een waaruit wijn vloeide, een met melk, een met honing en een met water. Er waren mooie dames daar en juffers, de lieflijkste in de wereld, die uitblonken in het spelen van allerlei instrumenten en zingen en dansen." Dit oord, Alamut, was niet alleen een recreatieoord. Het was een manier om Hasans volgelingen aan hem te laten binden. Naast het feit dat hij hen bedwelmden, maakte hij zijn volgelingen wijs dat zij mochten doden wanneer zij dat goed achtten en als zij gedood werden om Hasans naam, dan zouden 'engelen' hun lichaam voor eens en altijd in het paradijs van Alamut brengen. Uiteraard mochten de leden een keer in dat oord vertoeven om te genieten van de geneugten. In die 'hemelse tuinen' werden fanatiek gewerkt aan het produceren van toegewijde agenten. Hasan liet zijn agenten infiltreren in huishoudens en legers van zijn potentiële vijanden. Alamut werd, uiteraard, niet op een eerlijke manier verkregen. Hasan deed zich voor als een charmante bedelaar en zei dat hij 3000 gouden dinar voor het oord wilde geven. De gouverneur dacht dat zo'n arme sloeber nooit zoveel geld kon bezitten. Maar Hasan had contacten met rijke invloedrijke Arabieren en zij gaven hem direct het geld. De gouverneur moest met schaamrood op zijn wangen Alamut aan Hasan overleveren. Hasan werd ook "Oude man van de bergen" werd genoemd, omdat Alamut tussen de Kaspische Zee en de Perzische Hoogbergen lag.

Mensen waren als de dood voor de Assassijnen. Voordat zij iemand doodde, lieten zij vaak een dolk in het hoofdkussen van het potentiële slachtoffer achter. Vaak capituleerde men direct. Er waren maar weinig mensen die niet voor Hasan bang waren. Alamut was niet het enige oord van de Assassijnen. In de 12e eeuw veroverden de Assassijnen Masyaf, die even indrukwekkend was als Alamut. Daar regeerde Rashid ad-Din as-Sinan. Hij had bijna zo'n reputatie als die van Hasan. Ook Sinan deed zich voor als een bedelaar. Met charme kreeg hij toegang in het kasteel. 7 jaar heeft hij daar gewoond en gestudeerd. Toen de Imam, leider van het kasteel, op sterven lag, zei Sinan dat hij gestuurd was om de Imam na zijn dood op te volgen. Hasan II, de 4e leider van Alamut, keek toe. Ondertussen werd het duidelijk hoe wreed Sinan was en hij riep zichzelf uit als de ware leider van de Assassijnen; los van Alamut. Sinan deinsde niet terug voor mystiek, propaganda en illusie om enorme macht te kunnen vergaren.
Saladin, oftewel Al-Malik al-Nasir Salah al-Din was een grote krijgsheer (Takrit 1137 - Damascus 3 maart 1193). Hij kreeg het voor elkaar om Jeruzalem uit de handen van de kruisvaarders te pakken. Hij was Sinans tegenstander. Hij was de sultan van Egypte en Syrië, en stichter van de dynastie van de Ajjoebiden.


Saladin

Dat was een Islamitische dynastie die regeerde over Egypte, het grootste deel van Syrië-Palestina, Noord-Mesopotamië (1171-1249), en over Jemen (1173-1228). Deze dynastie was zowel in Europa als in het Oosten legendarisch geworden. Saladin belegerde Masyaf om deze te veroveren. Helaas werd dat een nederlaag voor hem. Saladin maakte een grote fout toen hij op een nacht een gestalte voor zijn slaapplaats zag staan en dacht dat hij droomde. De volgende morgen vond hij een giftige dolk in zijn kussen en sindsdien liet hij de Assassijnen met rust.

In 1256 werd Alamut omsingel door Mongoolse troepen. De laatste 'Oude man van de bergen', Rakn-u'd-Din werd direct ter dood gebracht. Drie jaar na deze gebeurtenis capituleerde de andere Assassijnse groep ook.
Er waren veel overeenkomsten tussen de Tempelieren en de Assassijnen. Bijden waren religieuze, militaire organisaties die geheime riten niet uit de weg gingen. Bovendien stonden de beide genootschappen in directe contacten met elkaar. Hoe hadden de Tempelieren anders in de El Aqsa Moskee kunnen wonen? Zij beschermden elkaar tegen mensen zoals Saladin. Hoewel de Tempelieren voor het christendom uitkwamen, is het vrijwel zeker dat er spraken was van samenzwering tussen de Assassijnen en de tempelieren.
De hedendaagse Isma'ielieten zeggen dat zij afstammelingen van de Assassijnen zijn.

de overgebleven ruïnen van Alamut

8. VRIJMETSELARIJ ACTIEF IN REVOLUTIES

De historicus Gaston Martin, lid van de Orde, schreef in zijn boek ' La Franc-Maçonnerie Française et la Révolution': "het blijft een feit dat de Vrijmetselarij de erkende of verborgen ziel was van de sociale volksbewegingen, die al met al de Revolutie bewerkstelligden. De Maçonnerie schiep de behoefte er toe, welke later in actie werd omgezet." Daniël heeft het over 10 landen die zich verenigen zal. Vele, wij van FAQ ook, zijn van mening dat die 10 landen verenigd Europa zal zijn. Wij zijn ervan bewust met het feit dat het heden om 12 landen gaat, maar wij gaan ervan uit, wanneer de Eindtijd met de antichrist aanbreekt, dat de 12 landen terugloopt naar 10 landen. De Illuminataat Anacharsis Clootz schreef in de periode van de Franse Revolutie een boek: ' République Universelle', waarin hij voor het eerst de term Verenigd Europa lanceerde. De Illuminati had als doel Europa te verenigen om het hoofddoel te kunnen bewerkstelligen: een wereldregering. Precies zoals Daniël het voorspelde! In 1922, tijdens een Convert (een bijeenkomst waar ideeën worden uitgewisseld) van de Grote Loge van Frankrijk, werd de volgende verklaring afgelegd: "de belangrijkste taak van de Volkenbond (is grotendeels ontstaan door het toedoen van de Vrijmetselarij) is het meewerken aan een Verenigd Europa, of liever, naar één grote Wereldfederatie." De Bijbel laat er geen twijfel over het bestaan van de komende wereldregering, die vóór de Wederkomst van Christus zal plaatsvinden.
Na WOI ontstond er in Hongarije de Bolsjewistische (richting in de Russische sociaal-democratisch die later bekend werd als communisme) Revolutie o.l.v. Béla Kun. Béla Kun voerde een afschuwelijk bewind, die ondersteund werd door de Hongaarse Vrijmetselarij. In het kader van de zuiveringen werd Béla Kun op 29 juni 1937 aangehouden. De Hongaarse regering nam de macht weer over en deed er alles aan om de Vrijmetselarij te dwarsbomen. Door de revolutie had de Hongaarse regering geld willen lenen van Amerika, voor de wederopbouw van hun land. Dat mocht, mits de Hongaarse Vrijmetselarij vooraf in ere hersteld zou worden. De Amerikaanse regering handelde op die manier op aandrang van de Amerikaanse Vrijmetselarij. De Hongaarse regering wilde daar wel op ingaan, mits de Loge vergaringen ook door niet-Maçons bijgewoond konden worden. De Hongaarse Vrijmetselarij ging daarmee niet akkoord en de lening ging niet door.
Ook tijdens de Portugese Revolutie in 1907 was de Portugese Vrijmetselarij nauw bij betrokken.
De moordenaar van de Aartshertog Frans-Ferdinand van oostenrijk in 1914 te Sarajevo was een Vrijmetselaar. Deze moord was de direct aanleiding voor WO I. De moord werd door Oostenrijk aangegrepen om met één slag zijn prestige in de Balkan te herstellen. De rechtstreekse medeplichtigheid van Servië aan de moord was niet bewezen, maar Oostenrijk-Hongarije stelde Servië en de Groot-Servische Beweging hiervoor aansprakelijk.

Dit alles is het toedoen van de Illuminati, die geïnfiltreerd is binnen de Vrijmetselarij.

9. VRIJMETSELAAR OF CHRISTEN?

Kan je als Christen Vrijmetselaar worden zonder in een gewetensconflict te raken? De Blauwe graden zullen, uit onwetendheid 'ja' zeggen. Er zijn zat Christenen die hier ook 'ja' op zeggen.

Bij FAQ zijn wij van mening 'nee' te zeggen. Uit onze onderzoekingen naar geheime genootschappen als Vrijmetselarij, Illuminati, Tempelieren kunnen wij conclusies trekken. De New Age Movement is een verzamelnaam voor deze genootschappen, met Boeddhisme in geweven. Daarom kunnen wij tot de stellige conclusie komen, waar niets aan te tornen valt, dat een Christen hier niet aan mee mag doen. De bovengenoemde geheime genootschappen zijn door de eeuwen heen met elkaar samengesmolten om hun gelijke doelstelling te bewerkstelligen: de nieuwe Wereldorde, die in de Bijbel afgeschilderd wordt als de nieuwe Wereld Orde van de antichrist. Het is duidelijk wat hun motieven en doelstellingen zijn en hoe deze tot heden gehaald zijn. Vergeet niet dat wij hier met geheime genootschappen te maken hebben en we weten, na dit verslag, nog lang en lang niet alles van hen. Wanneer je ons verslag New Age en de antichrist leest, zie je hoever deze geheime genootschappen samengesmolten en verder gevorderd zijn, betreft de wereldpolitiek; op naar de Nieuwe Wereldorde.

De hogere regionen van deze genootschappen, die Kabbalah misbruiken en meerdere van dat zulk, en ergere occulte zaken aanhalen, zijn doelbewust bezig om de weg te banen voor de leider van de nieuwe Wereldorde. Die leider zou niemand minder zijn dan de antichrist. Het kan niet anders, als de hedendaagse politieke kopstukken van ieder belangrijk land een Maçon is!

Maar er zal Iemand terugkomen om aan deze afschuwelijke zaken een eind te maken en Hij zal alles weer goedmaken.

Halleluja voor JEZUS CHRISTUS!

AMEN


Deze samenvatting is geschreven en bewerkt door Kirsten van Dijkhuizen- Van Calck

Literatuur:
De Bijbel
' Vrijmetselarij of Christen' door: E. Smit
'Omega" van de E.O.
Encarta '98
'De Laatste Mysteriën': Reader's Digest
X-Factor

 


©FAQ 1998/1999