Powered by counter.bloke.com

3 DUST ANALYSIES HAVE BEEN PERFORMED:

ISOTOPIC ANALYSIIS IN CANADA (Atlantic Universities Radiogenic Isotope Facility)
ISOTOPIC ANALYSIS IN AMSTERDAM as control (Omegam lab)
ELEMENT ANALYSIS IN SWEDEN (LMI-Biospectron)

Patricia Horan
Project Geochemist
Atlantic Universities Radiogenic Isotope Facility
Department of Earth Sciences
Memorial University of Newfoundland
709 737 8346 office#
http://www.esd.mun.ca/~horan/index.html
http://www.esd.mun.ca/~horan/personal.html


Uranium Data for Dust Sample from Schiphol Hanger 8 in The Netherlands
For Stichting Visie Amsterdam
Sample date  15/5./1998

Sample #    234U/238U       1sigma            234U/235U     1sigma       235U/238U     1sigma
Hanger#8   0.0000099       0.0000002       0.003692       0.000088     0.002532        0.000008
Hanger#8   0.0000103       0.0000003       0.003833       0.000119     0.002530        0.000016
Hanger#8   0.0000098       0.0000002       0.003664       0.000039     0.002534        0.000037


Calculation of sample uranium abundances:

Sample#            %238              %235              %234
Hanger#1        99.7465%        0.2526%         0.0010%        
Hanger#1        99.7466%        0.2523%         0.0010%
Hanger#1        99.7463%        0.2527%         0.0010%control sample#  natural uranium


Sample#      234U/238U       1sigma        234U/235U    1sigma        235U/238U           1sigma
U960           0.000053      0.000002         0.007259     0.000383     0.007282              0.000291
U960           0.000055      0.000001         0.007246     0.000092     0.007233              0.000057

=============================================================================
O  M  E  G  A  M
H.J.E. Wenckenbachweg 120
1096 AR Amsterdam
Tel. 020 5976 666

A N A L Y S E   C E R T I F I C A A T  voor Stichting Visie Amsterdam
10 september 1998

Behandeld door drs. F.P. Otten

Project code   :  FOTTEN  11086625
Project omschrijving  : HANGAR  8  SCHIPHOL

Bemonsteringsdatum  : 03/08/1998
Monstercode   : TOTAAL URANIUM
Referentienummer  : 3280155

URANIUM  mg/kg   : 13,1

Opmerking   : verhouding tussen U235 en U238 bedraagt 0,0024

"De verhouding tussen U235 en U238 is vastgesteld op 0,0024,hetgeen duidelijk
lager is dan de natuurlijke verhouding van circa 0,0072. Dit wijst op
uraan dat verarmd is ten opzichte van natuurlijk uraan".


------------------------------------------------------------------------------------


Top

Biospectron International AB
             Sirekopinge Pl 1180
             260 22 Tagarp Sweden
               

             Hangar-8 Schiphol Oost  
             Dust sample ELEMENT analysis in PPM for Stichting Visie Amsterdam ICP-MS
             July 1998

             K                                       2090

             P                                       2440

             S                                       7074

             Ca                                    31580

             Mg                                      3820

             Fe                                     73900

             B                                         14.3

             Mn                                     852

             Zn                                    5840

             Cu                                      636

             Na                                    4530

             Si                                      1650

             Al                                      8200

             Co                                          17.2

             Ni                                         100

             Se                                            1,7

             Rb                                            5.9

             Sr                                          615

             Mo                                            41.4

             Ag                                              5.3

             Cd                                             92.3

             Sn                                             10.9

             Ba                                          1370

             Au                                                 0.13

             Hg                                                  0.40

             Pb                                             1910

             Y                                                     9.4

             Zr                                                  64.0

             Pd                                                    0.80

             Cs                                                    0.58

             La                                                   11.3

             Ce                                                   20.7

             Tl                                                       0.29

             Bi                                                       0.45

             Th                                                      2.8

            U                                                      14.4

             V                                                       35.0

             Cr                                                    760

             As                                                      10.0

             Sb                                                       16.1

             Hf                                                        0.93

             Ir                                                         <0.1

             Pt                                                        <0.1

             Scan:

             Nb                                                        1

             In                                                         0.5

             Pr                                                         2

             Nd                                                        7

             Sm                                                        1

             Eu                                                         0.5

             Gd                                                         1

             Tb                                                         0.1

             Dy                                                         0.6

             Ho                                                         0.1

             Er                                                         0.3

             Tm                                                        0.3

             Yb                                                        0.3

             W                                                          1
Hangar 8
Photo of the building where the remains of the El-Al Boeing were stored for investigation in 1992-1993. The dust in the hanger contained in 1998 deadly  depleted uranium particles in an abundance of 14 ppm.
Autumn 2000 the building is secretly torn down without safety measures. Without doubt the DU particles have spread over Schiphol airport causing cancer in numerous individuals.
Dit is het gebouw waarin na de Bijlmerramp de overblijfselen van de El-Al Boeing zijn opgeslagen geweest voor onderzoek. Het gebouw is ernstig vervuild met verarmd uranium partikeltjes. De vroegere KLM werknemers en ex-bezoekers van deze hangar hebben bijna allemaal  medische klachten waardoor zij in de ziektewet belanden. In het jaar 2000 is stiekum de hangaar 8 afgebroken. Het is te verwachten dat onvoldoende beschermingsmaatregelen door de slopers zijn getroffen.
Een nieuwe groep zieken meldt zich binnen niet al te lange tijd.
Door de sloop zijn weer stofdeeltjes verspreid over Schiphol-Oost
(Klik op de foto voor info DU particles)
Hoofdpagina
Hoofdpagina
Atlantic Universties Radiogenic Isotope Facility
OMEGAM Laboratory Amsterdam
BIOSPECTRON