klik op de foto voor uitleg
Tracks made by alpha radiation emitted by a particle of plutonium in the lung tissue of an ape, magnified 500 times.
Photo by Robert del Tredici. Nuclear Wastelands, the MIT press 1995.

Landmine in your lung

Foto (500 x vergroot) met een lichtmicroscoop van de alfa-straling uit een ingeademd deeltje plutonium in
het longweefsel van een aap. (alpha-tracks = sporen van alfadeeltjes)
In alle richtingen worden alfadeeltjes in de omliggende cellen geschoten met een snelheid van 15 000 km
per seconde, het erfelijk materiaal (DNA) wordt daardoor beschadigd. Deze schietpartij gaat jaar-in
jaar-uit door.

Kleine beschadigingen van het DNA kunnen ongemerkt worden doorgegeven aan volgende generaties.
Pas vele geslachten later kan zo'n verandering zichtbaar worden in een genetische afwijking of ziekte.

Het menselijk (en dierlijk) lichaam is niet bestand tegen dit voortdurende bombardement van snelle
alfadeeltjes. (de energie is ongeveer 5 mega-electonvolt per alfadeeltje)

Voor het herstel van deze celbeschadigingen is veel extra energie nodig waardoor vermoeidheid en een
slechte afweer ontstaan. Allerlei infecties en auto-immuunziekten zijn hiervan de gevolgen.

Het DNA in de celkern kan zich na verloop van korte of langere tijd ook niet meer herstellen van de
grotere beschadigingen.
Er ontstaan dan zichtbare blijvende beschadigingen die worden doorgegeven aan de dochtercellen.

Als het DNA op een bepaalde plaats is beschadigd wordt de celdeling ontremd en hieruit ontstaat dan kanker.

Het stralingseffekt van ingeademde partikeltjes VERARMD URANIUM is hetzelfde als het effekt door het
inademen van plutonium partikeltjes. Alleen is de halfwaardetijd van plutonium korter dan die van uranium.
Let wel: 1 alfadeeltje is voldoende om een cel te muteren. Het is eigenlijk een soort Russische roulette
waaraan men is onderworpen. Vroeg of laat ontstaat een fatale ziekte als men veel uraniumoxide deeltjes
heeft ingeademd.

Bij de brand in de Bijlmer na het neerstorten van de El-Al Boeing werden door mensen van de hulpdiensten en
politie al snel duizenden tot miljoenen deeltjes uranium-oxide ingeademd.  Datzelfde geldt voor omstanders,
omwonenden, huisdieren, mensen die benedenwinds wonen en de mensen in Hangar 8.

Stofdeeltjes verarmd uranium oxide met de afmetingen vanaf 1 micrometer tot 15 micrometer diameter blijven
jarenlang in de longen vastzitten om soms via de bloedbaan in een lymfeklier terecht komen. Bij mijnwerkers is
bekend dat 15 jaar na de laatste werkdag nog silicium partikeltjes uit de mijn in het opgehoeste sputum gevonden
worden. Na de nucleaire ramp in de Chernobyl atoomcentrale zijn 9 jaar later in de longen van voormalige en direkt
geevacueerde bewoners van Pripiat de radioactieve isotopen van de kerncentrale gevonden door sputum onderzoek.

Het is mogelijk dat longkanker en/of lymfeklierkanker ontstaat. Als een stralend deeltje in het beenmerg
terechtkomt kan dat binnen enkele weken tot maanden acute myeloide leukemie doen ontstaan, een ziekte
die zeer snel tot de dood leidt.

Als zo'n onzichtbaar deeltje verarmd uranium oxide zich op de huid bevindt dringt de alfastraling niet
door de opperhuid (lederhuid) heen.
Belandt het partikeltje in een huidporie, dan gaat de alfa-straling wel de omliggende cellen van de zweetklieren
beschadigen: alfa-straling uit een verarmd uranium oxide deeltje is dus wel degelijk in staat om huidafwijkingen en
eventueel huidkanker te veroorzaken.
Het is dus een fabeltje dat alfa-straling niet door de huid heen kan dringen. De meeste mensen die met verarmd
uranium stof in aanraking zijn geweest krijgen samen met allerlei andere klachten meestal ook chronische
huidaandoeningen.

STICHTING VISIE
Landmine in your lung
homepage