Dit is een foto van een klein stukje longweefsel gemaakt met behulp van een gewone microscoop met lenzen.

Deze foto laat een ingeademd onzichtbaar klein plutonium-stofdeeltje zien dat in de longen van een aap is blijven zitten.

De alfa straling heeft de omliggende longcellen beschadigd met z.g. 'alpha-tracks', alfa-sporen of sporen van 'alfadeeltjes'. (alpha-radiation)

Deze alfadeeltjes zijn eigenlijk heliumkernen die met een snelheid van 15 000 km/sec uit het radioactieve deeltje in de omliggende cellen worden geschoten. Die enorme energie (+/- 5 mega-electronvolt) is afkomstig van het natuurlijk verval van uranium/verarmd uranium.

Deze snelle deeltjes veroorzaken een uitzonderlijk grote schade aan het cel-DNA, de oorsprong van al het leven op aarde. De cel probeert de beschadiging te repareren, maar is daartoe nauwelijks of maar zeer ten dele in staat.

Als tijdens deze reparatieperiode de celkern nogmaals getroffen wordt door een alfadeeltje is de beschadiging dermate groot dat absoluut geen herstel meer mogelijk is. (second event theorie van dr. Chris Busby, zie zijn boek 'Wings of death')

Een ingeademd verarmd uranium oxide stofdeeltje heeft hetzelfde effect als plutonium. De halfwaardetijd van uranium-238 is alleen veel langer dan die van plutonium waardoor relatief minder alfa-deeltjes afgeschoten worden.

Wanneer het uranium-stofdeeltje voldoende atomen bevat wordt het aantal weggeschoten alfa-deeltjes toch heel groot.

Het effekt van uranium-238 is hetzelfde als die van plutonium-239 maar de gevolgen zijn minder snel zichtbaar.

Behalve alfa-deeltjes zendt het partikeltje beta en gamma straling uit, afkomstig van o.a. twee vervalprodukten van uranium: thorium en protactinium. Dus als voldoende uranium stofdeeltjes in de longen zijn geïnhaleerd gaat men na korte of lange tijd lijden aan STRALINGSZIEKTE.

Als zo'n deeltje vanuit de longen via de bloedbaan in een lymfklier belandt heb je grote kans op een (non) Hodgkin lymfoom of chronische lymfatische leukemie.

Als het stofdeeltje via de bloedbaan in het beenmerg terechtkomt heb je een grote kans op de ernstigste vormen van leukemie. Bijvoorbeeld acute myeloïde leukemie is binnen een zeer korte tijd dodelijk.

Deze vormen van kanker kunnen ook vele jaren na de Bijlmerramp optreden

Tracks made by alpha radiation emitted by a particle of plutonium in the lung tissue of an ape, magnified 500 times.
Photo by Robert del Tredici. Nuclear Wastelands, the MIT press 1995.
SEM 500X   Particle Size Analysis Sample - Fraction  >10 microns LLD - Typical Size and Shape of Particles of DU
Potential Behaviour of Depleted Uranium Penetrators under Shipping and Bulk Storage Accident Conditions. Mishima-J, Pankhurst-MA, Scherpelz-RI, Hadlock-DE, Pacific Northwest Laboratory Operated for the U.S. Department of Energy by Battelle Memorial Institute, March 1985
 
Homepage
Homepage