STICHTING VISIE

open, openbaar bestuur

in samenwerking met de bevolking

 

Stichting Visie heeft de stelregel: Als in Openbaar Bestuur

dingen geheim worden gehouden , is er altijd sprake van corruptie

 

 

KLOKKENLUIDERS: WAKE UP!


N/Z LIJN
DE N/Z LIJN is anno 2010 een technisch èn financieel schandaal.
Al in 1995 verscheen het rapport METROPIJN: Kritisch onderzoek naar de geplande noord-zuid metro in Amsterdam. Alles wat er nu gebeurt staat in dat rapport. Zeer de moeite waard voor diegenen die alles nog eens vanaf het begin op een rijtje willen krijgen. PDF bestand 10 mb
OUD-WEST
met
DE BOMEN BLIJVEN STAAN, MAAR ZIJN DE MEGALOMANE PLANNEN VAN DE BAAN? BILDERDIJKSTRAAT
WOON-WERKPAND TETTERODE
DE EENS ZO IDEALISTISCH GEKRAAKTE FABRIEK IS DE NEK OMGEDRAAID DOOR GELDBELUSTE BESTUURSLEDEN SAMEN MET DE WONINGBOUWVERENIGING. ER IS PRAKTISCH GEEN GELD VOOR HET NOODZAKELIJKSTE ONDERHOUD, LAAT STAAN VOOR BUURTGERICHTE ACTIVITEITEN.
DE GEBOUWEN RAKEN IN VERVAL, DE KLOKKENLUIDERS WORDEN ERUIT GEGOOID
,

 

Klokkenluiders hou je ambtseed in ere! In openbaar bestuur is

geheimhouding onwettig. Door te zwijgen over zulke

praktijken ben je medeplichtig! Ook raadsleden, die uit zgn.

partijdiscipline ‘solidair’ zijn met frauduleuze manipulaties van corrupte

‘wethouders’, kunnen zich niet vrijpleiten.Wees met je collega’s

trots  op openheid in je werk en reken dan met

recht op waardering van de bevolking.

 

Bel vertrouwelijk met Stichting Visie 020-6189124 [www.visie.tk]

 

 

Verspreiding: Centrale Stad, deelraden Oud-West & Centrum,

beleidsmedewerkers, ambtenaren, buurtbewoners en media.


DE BOMENZAAK IS OPGELOST, DE BOMEN BLIJVEN DUS STAAN, HET CORRUPTE DEELRAADBESTUUR IS AFGETREDEN.

Stadsdeel Oud West heeft op valse gronden

besloten in de Bilderdijkstraat alle bomen om te zagen.

Het brede protest van de burgerij dwong het bestuur

tot inspraak op 16 november 2005 bij de Commissie

Bezwaar en Beroep. Daarin zat tot ieders verrassing

Dr. D. DOLMAN

lid Raad van State

10 jaar lang voorzitter 2e Kamer Staten-Generaal

 

Dr. Dolman bleef ‘wethouder’ Toonk en de zijnen

net zo lang doorvragen over de zogenaamde veiligheid zonder

veiligheidsvoorzieningen en de zogenaamde noodzaak gezonde

bomen om te zagen, tot ze door de mand vielen en

het geheim prijsgaven. Het ging om: de terrassen van twee café’s!

 

Al vaak zijn er vragen over verdachte handelwijzen en onbekwaamheid van TOONK gerezen:

 

  1. Bij het Staringplein, waar een verkeeraanzuigende,

ondergrondse parkeergarage de kinderspeelplaats met

basketbalveldje en klimrekken wegvaagde!

 

  1. Wegens blunders bij planning en aanleg werd

daar de opening maand na maand uitgesteld!

 

  1. Cremerplein: plan voor eenzelfde parkeergarage met

kaalslag van het prachtige, rustgevende park, bomen,

sportveldjes en kinderspeelplaatsen!

 

- 2 -

 

  1. Beide parkeergarages zijn in strijd met de Europese

wetgeving over luchtvervuiling in woonwijken!

 

5. Overtoom met kaalslag van alle bomen!

 

  1. Overtoom-blunder: de te smalle trambaan, waardoor

bussen elkaar niet kunnen passeren zonder beschadiging van hun zijspiegels!

 

  1. Haastige bomenkap: is het toeval, dat eenmaal zelfs een

raadslid nog maar net kon verhinderen, dat een

Toonk-kapploeg alvast begon met het omzagen van

bomen in de Bilderdijkstraat?!

 

  1. Geruchten: Er wordt gepraat over geheime contacten

tussen wethouder Van der Horst van de Centrale Stad en

Toonk over het arrangeren van alle grote stadsdeelwerken

onder/via één aannemer. Leidt dat wellicht tot een nieuwe bouwfraude?

 

DE IEPEN WORDEN NIET OMGEZAAGD

Dr. D. DOLMAN

nam geen genoegen met bedrog

volg zijn voorbeeld