Amalgaam IN DE TANDHEELKUNDE
symptomen van kwikvergiftiging uit amalgaamvullingen (iatrogene ziekten)
AMALGAAMZIEKTE  leidt tot  AUTO-IMMUUNZIEKTE
ademhaling mond, kaken en keel spieren en skelet gehoor en gezichtsvermogen endocrien / hormoon huishouding psych(olog)isch neurologisch en neuro-musculair immunologisch huid en haren hart en bloedvaten
urologisch gastro - intestinaal overige klachten klachten bij kinderen Effect van kwik op organen
Elemental Mercury Exposure
Nieuwe kliniek voor "vage klachten"hoe bestrijd je de onderstaande symptomen?
(amalgaamverwijdering-ontgiften-supplementen)
begeleidende tekst voor deze pagina 
Stichting Amalgaamziekte Nederland
ziekte van Lyme

Powered by counter.bloke.com

Ademhaling

 • Asthma
 • Sinusitis
 • Verstopt gevoel
 • Snurken
 • Apneu  - nachtelijke ademstilstand  - soms dodelijk!
 • Wiegedood door ademstilstand a.g.v. kwik in het ademcentrum van de baby
 • Continu hoesten
 • Terugkerende ontsteking bovenste luchtwegen
 • Candida in de longen
 • Longoedeem met cyanose en ascitis (pulmonale hypertensie)
 • Pijn in de borst
 • Sarcoidosis
 • Ademtekort
 • CARA m.n. bij kinderen!
 • Vaak verkouden
 • Benauwdheid
 • Hyperventilatie

Mond, kaken en keel
 • Lichen planus
 • Pijnlijk en branderig gevoel in de mond
 • Bloedend tandvlees, 
 • Tandvlees ontsteking
 • Paradontose - paradentose
 • Paradontitis - verlies van tanden, losse tanden 
 • Parotitis
 • Candida infectie van de mondholte
 • Rode, geïrriteerde keel
 • Slikmoeilijkheden / opgezet strottehoofd 
 • Slechte adem
 • Speekselvloed, kwijlen
 • Droge mond
 • Brandende tong
 • Aphten
 • Kaakklem
 • Constrictie van de mond
 • Tandenknarsen tijdens slaap (waardoor nog veel meer kwik vrijkomt!!)
 • Snurken
 • Aangezichtspijn
 • Trigeminusneuralgie
 • Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD) 
 • Tandpijn
 • Zure smaak
 • Zwarte aanslag op slijmvliezen en tanden na rode wijn (kwikoxiden - wijnsteenzuur?)
 • Kwiksporen in slijmvliezen en tandvlees grenzend aan amalgaam onder kronen en in vullingen
 • Metaalsmaak
 • Zweren op tandvlees, verhemelte en de tong en in mondslijmvlies.
 • Tumoren in de mond: oppervlakkige kanker van het slijmvlies tot invasieve vormen met metastasen
Spieren en skelet
 • Rugpijn 
 • Degenaratie tussenwervelschijven
 • Lage rugpijnen 
 • Hernia
 • Ischias
 • Problemen met de voeten
 • Zwakheid van de spieren
 • Fibromyalgie
 • Spieratrofie
 • Myasthenia gravis (MG)
 • Spierkramp
 • Onwillekeurige spiertrekkingen
 • Schouder/nek pijnen
 • Abnormale kromming van de wervelkolom (scoliose/scoliosis)
 • Ondefinieerbare spierkrampen / beenkrampen 
 • Pijn aan de meniscus
 • Gewrichtspijnen
 • Gewrichtsonstekingen op willekeurige plaatsen waardoor kraakbeenverlies
 • RSI
 • "Slijtage" van gewrichten
 • Extreem krakende gewrichten (door het hele lijf)
 • Reiters' syndroom  -  Urethritis  -  Conjunctivitis  -  Keratodermia blenorrhagia  -  Reactieve artritis
 • Raynaud's Syndroom
 • Arthrosis Deformans
 • Reumatische ziekten
 • Gezichtsverlamming
 • Verschietende zenuwpijnen
 • Vermoeide benen
 • Verlammingen van benen en armen
Gehoor en gezichtsvermogen
 • Lichtgevoeligheid
 • Troebel zicht
 • Dubbelzien
 • Tunnelzien
 • Droge pijnlijke ogen
 • Progressieve blindheid door kwik-geïduceerde auto-immuunprocessen (o.a. Multipele Sclerosis)
 • Oorpijn a.g.v. recidiverende ontstekingen gevolg:. gehoorbeschadiging (kinderen!)
 • Extreem gevoelig voor geluid
 • Gehoorbeschadiging a.g.v. kwikvergiftiging zenuwstelsel
 • Gehoordefecten als gevolg van aangeboren afwijkingen door amalgaamvullingen bij moeder
 • Oorgeruisen, pieptoon in het oor, tinnitis
 • Smaakveranderingen
 • Duizeligheid (vertigo), duizelingen
 • Verlies coördinatie van ogen en spieren
 • Schade aan evenwicht en gehoor / doofheid
 • Oog- en oorontstekingen
 • Reiters' syndroom  -  Urethritis  -  Conjunctivitis  -  Keratodermia blenorrhagia  -  Reactieve artritis
Endocrien/hormoonhuishouding
 • Altijd een koud gevoel
 • Nachtelijke zweetaanvallen
 • Abnormaal veel zweten
 • Ernstig vitamine B12 (cyanocobalamine) gebrek door onvoldoende opname uit de darm
 • Oedeem
 • Juveniele diabetes mellitus (type I diabetes) = autoimmuuneffect kwikvergiftiging
 • Diabetes op oudere leeftijd (type II diabetes) = autoimmuuneffect kwikvergiftiging
 • Geen zin in eten
 • Verlies of juist toename van gewicht
 • Neiging tot flauwvallen
 • Koude handen en voeten
 • Gevoel alsof het heet is
 • Branderig gevoel
 • Recidiverende candida infectie
 • Vaak koude rillingen
 • Prostaat problemen: goed- en kwaadaardige tumoren
 • Baarmoeder: myomen, cysten, langdurige bloedingen
 • Verergerde klachten door de overgang, verlengde tijdsduur overgang
 • Eierstok-afwijkingen: cysten, tumoren etc.
 • Problemen met vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid
 • Eileider-ontstekingen, implantatie-problemen, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen
 • Menstruele stoornissen, pijnlijke en langdurige (pre)menstruatie
 • Seksuele problemen en afwijkingen
 • Permanent seksueel opgewonden, voyeurisme en dwangmatige seksuele uitingen
 • Sterke behoefte aan frequent masturberen
 • Impotentie, erectieproblemen en libidoverlies
 • Hypofyse-, schildklier- en hypothalamus afwijkingen, verlaagd serotonine
 • Verlaagde schildklierwerking door verlaagd TSH (remming hypothalamus RF)
 • Hyperthyreoidie door hypothalamusafwijkingen (verhoogde TSH productie)
 • Cysten in de schildklier, schildkliertumoren
 • Bijnier afwijkingen (adrenaline en cortison: tekort/teveel)
 • Pijn in de borsten, cysten in de melkklieren,  mastopathie
 • Mamma carcinoom (borstkanker) wordt rechtstreeks gerelateerd aan kwikvergiftiging
Psych(olog)isch
 • Faalangst
 • Borderline syndroom
 • Verminderde stressbestendigheid
 • Postnatale depressies, zowel bij de moeder als de vader
 • Snelle stemmingsverandering / moeite eigen gedrag onder controle te houden
 • Geweldsfantasieën
 • Snel geïrriteerd, neiging tot roekeloos gedrag (b.v. in het autoverkeer)
 • Plotselinge woede
 • Nerveus / constant gespannen zijn / neurotisch gedrag / innerlijke onrust
 • Slaapproblemen, ernstige slapeloosheid
 • Slaapverlamming
 • Hypnagoge hallucinaties
 • Hallucinaties
 • Psychosen / waanvoorstellingen / achtervolgingswaan
 • Persoonlijkheidsstoornissen en ernstige gedragsveranderingen
 • Verward, reden voor psychiatrische behandeling, m.n. bij ouderen (b.v. in verzorgingstehuizen)
 • Schizofrenie, decorumverlies/achterdocht, paranoia - schizofrenie is met succes behandeld met multivitaminen en mineralen
 • Angsten / paniekaanvallen / pleinvrees
 • Vergeetachtigheid
 • Concentratieproblemen, direct afgeleid
 • Roekeloos rijgedrag, neiging tot bestraffend optreden tegen willekeurige medeweggebruikers
 • Soms neiging tot crimineel gedrag, psychopathie, gering gevoel van eigenwaarde en geringe gewetensfunctie 
 • (een groot deel van de delinquenten in Nederland is waarschijnlijk vergiftigd door kwik uit amalgaamvullingen; daar is helaas nooit onderzoek naar gedaan. Waar eind jaren '70 prof Buikhuizen nog verguist en verstoten werd vanwege zijn pogingen om de biologische oorzaken van crimineel gedrag te achterhalen, is de biologische benadering van agressie inmiddels gemeengoed)
 • Slecht korte termijn geheugen
 • Concentratie- en geheugenproblemen, automatisch gedrag.
 • Moeite met logisch denken / van de hak op de tak springen
 • Niet uit woorden kunnen komen, asynchroon spreken en denken
 • (meer dan 20% van de psychiatrische patiënten in ziekenhuizen is opgenomen vanwege kwikvergiftiging uit amalgaamvullingen)
 • Chronische vermoeidheid / gebrek aan energie / slapheid, ME, CFS
 • Belabberd lamlendig gevoel
 • Permanente depressieve stemming
 • Hypochondrie
 • Neiging tot zelfmoord, suïcidale gedachten
 • Geen zelfcontrole
 • Geen zelfvertrouwen
 • Vergrote behoefte aan 'middelen': (koffie, tabak, alcohol, canabis, suiker, anti-depressiva, 1,4 benzodiazepines, heroïne, cocaïne, xtc)
 • Hang naar druggebruik ter verdoving van de voortdurende pijn in spieren, gewrichten, maag-darmkanaal, hoofd etc. 
 • Voorkeur voor infantiele seksualiteit, regressiegedrag
 • Pathologische en/of neurotische ontrouw in relaties
 • Onvolwassen gedrag, niet in staat tot het voorzien in eigen onderhoud: soms culminerend in alcoholisme, landloperij en een zwerversbestaan.
 • Verlegenheid / bedeesdheid /afhankelijkheid
 • Extreme afhankelijkheid bij seksuele/liefdesrelaties
 • Niet kunnen plannen van eigen leven
 • Geen vertrouwen in eigen toekomst
 • Geen vertrouwen in eigen lichamelijk functioneren (hartkloppingen, duizeligheid)
 • Mensenschuwheid
 • Schrikachtigheid, overgevoelig voor geluid
 • Besluiteloos
 • Asperger syndroom, autisme bij kinderen a.g.v. kwik uit de amalgaamvullingen van de moeder en kwik in vaccins
 • Apathie / ongeïnteresseerdheid 
 • Weerstand tegen intellectueel werk
 • Minder arbeidscapaciteit (zowel intellectueel als fysiek)
 • Verminderd reactie vermogen
 • Verhoogde behoefte aan slaap
 • Hoofdpijnen / bijv. direct na het eten. / migraine

Neurologisch en neuro-musculair
 • Slaapstoornissen op het niveau van pathologie (oorzaak van verkeersongevallen)
 • Narcolepsie
 • Wiegedood door ademstilstand a.g.v. kwik in het ademcentrum van de baby
 • Ziekte van Parkinson
 • Ziekte van Altzheimer
 • Frequent onderbroken nachtelijke slaap
 • Abnormaal veel zweten, m.n. nachtzweten door uitval autonoom z.s.
 • Stotteren / moeilijk uit woorden kunnen komen
 • Trillen van vingers / oogleden / lippen / voeten
 • Cataplexie
 • Verdoofd gevoel
 • Extra gevoelig voor electromagnetische velden
 • Tintelende sensaties
 • Spiertrekkingen
 • Spierkrampen in voeten, onderbenen en onderarmen en handen
 • Onverklaarbare pijnen in gewrichten en spieren, rugpijn
 • Hoofdpijnen die jarenlang aanhouden en waartegen niets helpt
 • Clusterhoofdpijn
 • Migraine
 • Burn - Out  syndroom
 • Duizeligheid
 • Fibromyalgie
 • Chronische vermoeidheid (CFS) ME
 • Aangezichtspijnen
 • Gehele of gedeeltelijke verlamming spier(en),
 • Spierziekten: alle niet-erfelijke- auto-immuun  types
 • Multiple Sclerose (kwik en zilver = auto-immuun triggers)
 • Ernstige zenuwpijnen als voorbode van MS en ALS
 • Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)
 • Progressive Supranuclear Palsy (PSP)
 • ME
 • Tremor
 • Spraakproblemen
 • RLS (Restless Legs Syndrome): rusteloze benen
 • Krampen
 • Schouder- en nekpijnen
 • Stijfheid
 • Gevoel van druk in het lichaam
 • Flauwvallen
 • Epilepsie
 • Hersenbloeding
Immunologisch
 • SLE
 • Allergieën (huid) voor alle soorten metalen: nikkel, zilver, titanium etc.
 • Ziekte van Hashimoto (schldklier)
 • Primair myxoedeem (schldklier)
 • Ziekte van Graves (schldklier)
 • Candida infectie
 • Herpes Zoster gordelroos
 • Autoimmuun adrenalitis
 • Ziekte van Addison
 • Diabetes mellitus type I en II  (= autoimmuunziekte [tegen eilandjes van Langerhans] door kwik en zilver uit amalgaam)
 • Primaire biliaire cirrose
 • Chronische actieve hepatitis
 • Coeliakie (glutenintolerantie)
 • Dermatitis herpetiformis
 • Myasthenia gravis
 • Reumatische carditis
 • Pemphigus
 • Parapemphigus (= pemphigoid)
 • Ulcus rodens corneae
 • Syndroom van Goodpasture
 • Glomerulonefritis (met anti-GBM antistoffen)
 • Tubulo-interstitiële nefritis
 • overige idiopathische auto-immuunziekten (bv Syndroom van Sjögren)
 • Ernstige ondermijning afweermechanisme
 • Pijnlijk gezwollen lymfeklieren 
 • Snel krijgen van infecties
 • Candida infecties en andere schimmels
 • Snel kouvatten
 • Allergieën
 • Chronische koorts
 • Schildklierproblemen
 • Frequent voorhoofdsholte-ontsteking en/of ontsteking van de bijholten
 • Tandvleesontsteking, zwellingen mondslijmvlies
Huid en haren
 • Eczemen (ook bij kinderen van moeders met amalgaamvullingen!!)
 • Jeuk
 • Dermatitis
 • Allergieën (huid) voor alle soorten metalen: nikkel, zilver, titanium etc.
 • Schimmel
 • Psoriasis
 • Granuloma fascialis
 • Netelroos
 • Verlies van haar  o.a. alopecia areata
 • Verandering van haarkwaliteit
 • Fijn en breekbaar haar (m.n. bij kinderen)
 • Voegtijdige kaalheid
 • Vlekken in het gelaat (granuloma facialis)
 • Droge huid of acné
 • Reiters' syndroom  -  Urethritis  -  Conjunctivitis  -  Keratodermia blenorrhagia  -  Reactieve artritis
 • Zweetaanvallen, m.n. nachtzweten door uitval autonoom zenuwstelstel
 • Pathologisch zweten op jonge leeftijd
 • Blaren
 • Zweren
 • Lupus Erythematosus en andere autoïmmuunziekten
Hart en bloedvaten
 • Pijnen in de borst (o.a. onverklaarbare pijnen links/midden in de borst) 
 • Infectieuze endocarditis, acuut reuma
 • Intramusculaire infecties van de hartspier
 • Abnormale hartgeluiden bv luide mitralis snap
 • Bloeddruk hoog of laag
 • Fluctuerende bloeddruk
 • Angina pectoris
 • Schimmels op hartkleppen (candida)
 • Sluitingsdefekten hartkleppen, hartgeruisen
 • Tachycardie, boezem- en kamerfibrillatie door ontregelde sinusknoop
 • Bradycardie, soms hartblock tot korte hartstilstand door geremde bundeltak- en kamerinnervatie
 • Aritmie en/of asynchrone contractie hartkamers
 • Hartstilstand  -  (jonge) mensen die in hun slaap overlijden
 • Hartritmestoornissen die onbeheersbaar zijn
 • Hartinfarct, geleidingsdefecten, bundeltakblok
 • Hartkloppingen / incidentele onregelmatige hartslag / overslaan van het hart / extrasystolie
 • Pleuritis
 • Decompensatio cordis
 • Acute diarree aanvallen
 • Atherosclerose
 • Coronaire hartziekten
 • Pulmonale hypertensie - longoedeem
 • Spataderen door aanhoudende aderontsteking
 • Longembolie
 • Beroerte, hart- of  longinfarct door atherosclerotische trombus
 • Aneurysma aortae, dissectie van de aorta
 • Anemie
 • Koude handen en voeten
 • Koude neus en/of  koude andere delen van het lichaam
Urologisch
 • Nierafwijkingen
 • Recidive niertransplantaties
 • Microalbuminurie
 • Albuminurie
 • Nefrotoxische acute tubulusnecrose
 • Chronische nierinsufficiëntie agv glomerulonefritis
 • Nefrogene hypertensie
 • Nefritisch en nefrotisch syndroom:  focale glomerulosclerose
 • De Toni-Fanconi syndroom
 • Vaak plassen
 • Ontsteking van de prostaat
 • Urineweginfecties
 • Reiters' syndroom  -  Urethritis  -  Conjunctivitis  -  Keratodermia blenorrhagia  -  Reactieve artritis
 • Recidiverende blaasontsteking
 • Tubulo interstitiële nefritis
 • Auto-immuun nierziekten zoals chronische glomerulonefritis agv SLE
Gastro-intestinaal
 • Geïrriteerde darmen 'Irritable Colon Syndrome' 'Spastic Colon'
 • Coeliakie (glutenintolerantie)
 • Constipatie
 • Ziekte van Crohn
 • Colitis ulcerosa: ontsteking van het colon
 • Acute diarree aanvallen
 • Maag klachten, zweren in de maag- en dunne darmwand
 • Misselijkheid
 • Gegeneraliseerde candida infectie
 • Acute en chronische idiopathische pancreatitis
 • Pancreas(kop)carcinoom
 • Obesitas of vermagering
 • Verminderde eetlust, weerzin tegen voedsel (anorexia)
 • Levertumoren en andere leverziekten
 • Ascitis
 • Galblaas klachten
Overige klachten en ziekten
 • Pijnen rond de lever, kapselspanning
 • Leukemie, lymfklierkanker (non-Hodgkin, Hodgkin), schildkliercarcinoom
 • Ziekte van Kahler Multipele Myeloom
 • Abnormale eiwitten in het bloed
 • Allerlei vormen van auto-immuunziekten (kwik en zilver uit amalgaam: auto-immuun trigger)
 • Albuminurie
 • Allerlei tumoren
 • Hyperhomocysteinemie
 • Hypercholesterolemie
 • Hyperglycemie: acute diabetes mellitus op jonge en volwassen leeftijd
 • Hypoglycemie
 • Aangeboren afwijkingen door 'spontane' mutaties
 • Wiegedood door ademstilstand a.g.v. kwik in het ademcentrum van de baby
 • Aangeboren misvormingen
 • Aangeboren stofwisselingsziekten: o.a. PKU en CHT
Talloze ziekten die sinds het midden van de 19e eeuw in de medische literatuur 
zijn beschreven hebben hun oorsprong in vergiftiging door kwik uit amalgaamvullingen 
(en lood uit waterleidingbuizen) De neurosen, door Freud beschreven zijn waarschijnlijk
voor een belangrijk deel veroorzaakt door kwik uit amalgaamvullingen, kwikdamp uit 
spiegels, kwik bevattende geneesmiddelen en lood uit waterleidingbuizen.
Kwik en lood werken sterk synergistisch. (het effect van kwik wordt door lood extreem verergerd)
Ook industriële bronnen van kwikvergiftiging kunnen niet onvermeld blijven.

Bijgewerkt en samengesteld door Hans de Jonge
(Stichting Amalgaamziekte Nederland en werkgroep Gezond Gebit Zonder Kwik oktober 2005)
De informatie van deze lijst is afkomstig van:
Heavy Metal Bulletin voorjaar '96, Dr. M. Daunderer, Dr. H. Huggins, Dr. S. ZiffDr. P. Reichert, IAOMT e.a. 

Hoofdpagina
het Chronische Vermoeidheids Syndroom CVS, CFS, ME
Pathologie bij kinderen
Ziekten bij bejaarde mensen
Hoe kan je van deze symptomen af komen?
Stress en Amalgaam

Landelijke en Europese anti-amalgaam stichting :
Stichting Amalgaamziekte Nederland en werkgroep Gezond Gebit Zonder Kwik
Hans de Jonge / Richard van der Poort
Secretariaat Da Costakade 158 1053 XC Amsterdam Tel/fax/antw: 020-6189124
email: info@amalgaamziekte.tk
het kwikontgiftingsprotocol
Het Chronische Vermoeidheids Syndroom (ME)
Zwijgen is zilver. Kan kwik gemist worden als kiespijn?

 

de bovenstaande ziektesymptomen kunnen dramatisch verergeren als het verwijderen van de amalgaamvullingen niet gebeurt met voldoende voorzorgsmaatregelen door de tandarts!!! 
zie het  kwikontgiftingsprotocol
(Al die vullingen zijn natuurlijk wel veroorzaakt door ons enorme suikergebruik. Suiker is helemaal niet nodig, er
bestaat een ander produkt, STEVIA genaamd, dat wel zoet is maar niet de cariës veroorzaakt. Vanwege politieke redenen
wordt dit produkt niet op de markt gebracht, het is zelfs verboden in de Europese Unie en in de USA!)

Een studie waar geen amalgaamvullingen in worden genoemd: (misdadige onvolledigheid!!)
Thermometers, Hatters, and ADHD: Mercury and Children

The American Academy of Pediatrics (AAP) issued a July 2001 report urging parents to remove mercury-containing 
thermometers from the home.
Physicians should lead the way, by retiring mercury-containing blood pressure meters and thermometers. 
We've known for a long time that exposure to high doses of mercury can lead to permanent brain damage (the reason Hatters 
went Mad). Why the recent concern? A well-designed, prospective study carried out on the Faroe Islands found subtle, but 
significant effects of mercury even at very low exposure levels. The higher the mercury found in children's cord blood and hair, 
the worse their memory, attention, and language skills -- even at mercury levels once considered safe. Motor skills and 
visual-spatial abilities may also be affected even with low-level exposure. Thermometers are a risk - but only if the glass 
breaks (and the mercury is ingested or the vapors are inhaled). 
 Alan Greene MD FAAP July 09, 2001
N.B.  de ziekte van Lyme agv de Borellia spirochete (tekebeetziekte) kan soms dezelfde symptomen geven als in de bovenstaande lijst zijn weergegeven! Dus altijd eerst controleren op M. Lyme. Ook
kunnen de volgende ziekten analoge verschijnselen geven:
OPS of Schildersziekte, radioactieve besmettingen,
anemie, diabetes (mogelijk veroorzaakt door amalgaam)

Kenmerken van een vitamine B12 deficiëntie (agv kwikvergiftiging)
-Glossitis
(pijnlijke tong, z.g. biefstuktong, vooral bij scherp en gekruid eten en zure dranken)
-Raar gevoel in de voeten (gevoel van op vilt of watten te lopen, "mieren lopen", het oppervlaktegevoel is verstoord)
-Psychische problemen (organisch psychosyndroom)
-Tintelingen (eerst in de voeten en handen en later ook in benen en armen; ook doof gevoel in handen en voeten)
-Bloedarmoede (soms maar gering, duizeligheid)
-Moeheid (soms heel erg moe)
-Slaperigheid
-Benauwdheid op de borst (angineuze pijnen)
-Het koud hebben
-Niet goed meer kunnen lopen (onstabiele gang, tot helemaal niet meer kunnen lopen)
-Ontstekingen in het spijsverteringskanaal (tot aan darmperforatie toe)
-Misselijkheid
-Diarree (met tussenpozen)
-Afasie (problemen met spreken, verkeerde woorden gebruiken)
-Problemen met de ogen (oogzenuw)
-Hypertone blaas (plas niet op kunnen houden)
-Dementie (geheugenverlies)
uit: http://www.ping.be/~duffeler/De ziekte Pernicieuze Anemie.htm
De soms plotselinge uitval van de insuline-productie van de 'eilandjes van Langerhans' bij juveniele diabetes
wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie gericht tegen de lichaamseigen cellen in de alvleesklier. Door het
op korte termijn verwijderen van de amalgaamvullingen en het doorlopen van een ontgiftingsprogramma kan de
insulineproductie soms volledig herstellen. Dit vereist een behandelende arts die inzicht heeft in de oorzaak van
auto-immuunziekte en daar snel de behandling op richt. Helaas zijn er maar weinig artsen die dit inzicht vertonen
waardoor steeds meer mensen insuline moeten gebruiken. Ouderdomsdiabetes heeft de zelfde oorzaak, waarbij
het proces van afbraak van de insulineproducerende cellen veel langzamer gaat.

http://mercuryfreedentistry.com/default.asp?page=symptoms
<>
Elemental Mercury Vapor Exposure

1. Psychological Disturbances (Erethism)

Irritability; Nervousness

Shyness or timidity

Loss of memory

Lack of attention

Loss of self-confidence

Decline of intellect

Lack of self control

Fits of anger

Depression; Anxiety

Drowsiness; Insomnia

2. Oral Cavity Disorders

Bleeding Gums

Alveolar bone loss

Loosening of teeth

Excessive salivation

Foul breath

Metallic taste

Leukoplakia = white patches

Gingivitis = inflamed gums

Stomatitis = inflamed mouth

Ulceration of gums, palate, tongue

Burning sensation in mouth/throat

Tissue pigmentation

3. Gastrointestinal Effects

Abdominal cramps

Constipation or diarrhea

GI & digestion problems & colitis

4. Systemic Effects - Cardiovascular

Irregular heartbeat > tachycardia, brady

Feeble and irregular pulse

Alterations in blood pressure

Pain or pressure in chest

5. Systemic Effects - Neurological

Chronic or frequent headaches

Dizziness; Ringing or noises in ears

Fine tremor > hand, feet, lip, eyes, tongue

6. Systemic Effects - Respiratory

Persistent cough; Emphysema

Shallow or irregular respiration

7. Systemic Effects - Immunological

Allergies; Asthma

Rhinitis = inflamed nose

Sinusitis = inflamed

Lymphadenopathy, esp. cervical

8. Systemic Effects - Endocrine

Subnormal temperature

Cold clammy skin > esp. hands & feet

Excessive perspiration

9. Systemic Effects - Other

Mouth weakness; Joint pains; Fatigue

Anemia; Hypoxia = lack of oxygen

Edema = swelling; Loss of weight

Loss of appetite; Frequent urination

10. Severe Cases

Hallucinations; Manic depression

 

Organic Mercury Exposure

Fatigue > Chronic Fatigue

Headache

Forgetfulness

Inability to concentrate

Apathy

Depression

Outbursts of anger

Decline of intellect

       Later Findings

Numbness/Tingling of hands, feet, lips

Muscle weakness progresses > paralysis

Dim or restricted vision

Hearing difficulty; Speech disorders

Dermatitis; General CNS dysfunctions

Renal (kidney) damage

Incoordination; Loss of memory

Emotional instability
http://mercuryfreedentistry.com/default.asp?page=symptoms


2005 Stichting Amalgaamziekte Nederland

Boven