NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde *
Amalgaamvullingen IN DE TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJK,
het kwikontgiftingsprotocol
Amalgaamvrij Nederland
DEATH IN YOUR TEETH

TEKSTVERSIE van de NMT fax
*In de tandartsopleidingen (Amsterdam en Nijmegen) is men afgestapt van amalgaam omdat er sterker en veilig vulmateriaal beschikbaar is. Toch heeft de NMT anno 2002 nog steeds niet bij de minister aangedrongen op een algemeen verbod op het gebruik van amalgaam.

Op de web-site van de NMT wordt in 1997 hoog van de toren geblazen tegen  'een aantal actiegroepen' tegen amalgaam. Echter deze internetpagina is sinds 1997 niet meer herzien. Een teken dat de NMT  niet meer gelooft in de propagandastrijd vóór amalgaam omdat er logischerwijze geen argumenten vóór zijn, alleen maar tégen. Misschien is er één argument vóór, die gold vanaf de begintijd in 1850 toen de tandarts die amalgaam gebruikte nog kwakzalver (quack = kwik) heette: amalgaam maakt de tandarts rijk. De reguliere en alternatieve geneeskundigen idem dito door de vele ernstige ziekten die uit het amalgaam voortkomen: zie de symptomenlijst. Vanwege het grote geld dat verdiend wordt met amalgaamvullingen is het onmogelijk ervan af te komen. De minister van Volksgezondheid speelt het spelletje mee, terwijl zij als arts donders goed weet dat amalgaam de mensen op grote schaal vergiftigt. Miljarden guldens per jaar worden onnodig uitgegeven aan ziekteverzuim en medische zorg als gevolg van amalgaamvullingen. Zonder amalgaamvullingen kan 40% op de medische zorg worden bezuinigd. Het vervangen van alle amalgaamvullingen door composiet is begroot op tenminste 80 miljard gulden. (in Nederland)
 
 
Hoofdpagina
het Chronische Vermoeidheids Syndroom CVS, CFS, ME
Pathologie bij kinderen
Ziekten bij bejaarde mensen
Hoe kan je van deze symptomen af komen?

Landelijke en Europese anti-amalgaam stichting :
Stichting Amalgaam Vrij Nederland en Gezond Gebit Zonder Kwik
Hans de Jonge / Richard van der Poort
Secretariaat Da Costakade 158 1053 XC Amsterdam
Tel/fax/antw: 020-6189124
email: amalgaamvrijnederland@xs4all.nl
het kwikontgiftingsprotocol
Het Chronische Vermoeidheids Syndroom


Boven