Deze internet-pagina ven de NMT is in tegenspraak met het op de fax vermelde standpunt

Onzin over amalgaam
Een aantal actiegroepen trekt al sinds jaar en dag ten strijde tegen het gebruik van amalgaam. De argumenten die daarbij worden aangevoerd zijn al meermalen met wetenschappelijk onderzoek weerlegd. Amalgaam kan zonder risico worden gebruikt als vulmateriaal voor gaatjes in het gebit. Slechts in uitzonderlijke gevallen zijn lichte allergische reacties gemeld. Dat geldt ook voor andere vulmaterialen.

De actievoerende organisaties laten het er niet bij zitten en grijpen zelfs onwettige middelen aan om hun gelijk te krijgen. Zoals nu blijkt doen zij dat ook op het internet. Zo wordt bijvoorbeeld de naam en het logo van de beroepsorganisatie van de tandartsen, de NMT, misbruikt om de suggestie te wekken dat ook deze organisatie waarschuwt tegen amalgaam.

Na vergeefse pogingen om met de actievoerders in overleg te komen heeft de NMT haar advocaat moeten inschakelen om voor het misbruik van haar naam en logo een stokje te steken. In januari 1997 zegde de Stichting Gezond Gebit zonder Kwik toe, zich volledig van zulke praktijken te zullen onthouden. Helaas gaat het misbruik door, zij het door een andere 'werkgroep' en nu zelfs op Internet.
Bij deze stelt de NMT wederom en met nadruk dat de NMT nimmer heeft gewaarschuwd voor amalgaamvergiftiging, om de eenvoudige reden dat een dergelijke waarschuwing volstrekt niet terecht zou zijn. Amalgaam is een materiaal dat zonder risico's voor de patiënt door tandartsen wordt gebruikt voor het vullen van kiezen. Amalgaam is niet giftig. De Gezondheidsraad heeft dit in maart 1998 in een officieel advies aan de minister van Volksgezondheid verklaard. De Gezondheidsraad sluit daarmee aan bij het standpunt van de NMT, van de tandheelkundige faculteiten, van de WHO en van andere internationale organisaties op het gebied van gezondheid.home
help
zoek
reageer

De bovenstaande web-pagina van de NMT is sinds maart 1998 niet meer gewijzigd.

Stichting Amalgaamvrij Nederland
Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheelkunde (NVBT)
Je kan de bovenstaande pagina van de NMT vinden doop op het volgende adres te klikken:
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelhunde (NMT) :  klik op 'zoek' dan 'amalgaam'
Symptomen van kwikvergiftiging door amalgaamvullingen
Hoofdpagina