"HET WEIGEREN OM HET AMALGAAMPROBEEM  TE  ZIEN,
HEEFT TE MAKEN MET DE WEIGERING OM TE VERANDEREN"

Hoofdpagina

Interview met dokter Armin Niemann

Onlangs hadden wij de gelegenheid met een Duitse arts, Armin
Niemann, 35 jaar, te spreken, die ervaring heeft in het dia-
gnostiseren van een eventueel amalgaam-probleem en in het
ongiften van zware metalen middels DMPS.
DMPS wordt met veel succes in Duitsland gebruikt bij het ont-
giften van amalgaam-belaste mensen. Het is een chela-
tie(bind)-middel in capsule- of injectie-vorm, om zware meta-
len als kwik, zilver en tin via de urine uit het lichaam te laten
verdwijnen. In Nederland wordt het, voor zover wij weten, zelden toegepast.

GGZK: Is er tijdens uw artsenstudie over Amalgaam gesproken?

Dr. Armin Niemann: "Met geen woord. Ik las er wel eens wat over, maar het drong
niet echt door. Pas jaren later, toen ik in het ziekenhuis werkzaam was, en me bij
een alternatief werkende arts voor een bio-resonantie-behandeling aanmeldde,
werd ik er met m'n neus op gedrukt. Ik kreeg namelijk te horen: "Ik kan niets doen
zo lang je nog amalgaamvullingen in je mond hebt."
Dat was 5 jaar geleden. Ik besloot op research te gaan en alles te lezen wat ik
erover te pakken kon krijgen. Aanvankelijk raakte ik best in verwarring door de
heftige pro en contra's inzake de mogelijke schadelijkheid van amalgaam. Inmiddels
was ik ook in een allergie-kliniek gaan werken, waar ik met name veel mensen met
huidklachten en kinderen met bijvoorbeeld ondraaglijke jeuk moest proberen te
helpen. Daar leerde ik om echt heel individueel te werken..en niet met cortison-
zalf (die beschadigt namelijk de huid) en andere chemische zaken, maar met specia-
le dieten en immuun-verhogende vitamines/mineralen en dergelijke. Dat bleek heel
succesvol te zijn, ook bijvoorbeeld wat candida betreft.
In een periode van ongeveer een jaar kreeg ik toen meer en meer in de gaten dat
amalgaam(kwik)vullingen wel degelijk een zwaar ondermijnende invloed bij veel
mensen kunnen hebben. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat een typische amalgaam-huid-
allergie zich voornamelijk in het bovengedeelte van het lichaam uitte: rode vlek-
ken in de borst- en nek streek, alsmede in het gezicht. En ik kwam dat steeds vaker
tegen.

- Toen was de tijd rijp om bij uzelf ook de amalgaamvullingen te verwijderen?

Inderdaad. Na de vervanging merkte ik geen echt spectaculaire veranderingen;
mijn gezondheid was immers al behoorlijk in orde. Wel ervaarde ik tal van subtiele,
meer psychologische verbeteringen. Zo was ik voor de verwisseling vaker en mak-
kelijker ge‹rriteerd, en kon ik me moeilijker focussen: ik raakte snel afgeleid
door geluiden en bewegingen om mij heen.
Ik merkte ook dat ik me in een vreemde stad ineens veel makkelijke kon oriente-
ren..ik voelde me helderder in mijn hoofd.  En het veelvuldig moeten plassen in de
nacht was verdwenen.

Ik moet ook zeggen.. als je eenmaal weet wat de impact van die kwikvullingen kan
zijn, dat het dan een heel goed gevoel is ze daadwerkelijk kwijt te raken: je doet
iets goeds voor je lichaam. Ik voelde me na het kwijtraken van de laatste amal-
gaamvulling echt gelukkig: I got it out! Met name ook vanuit een preventief oog-
punt; het voorkomen van verdere gezondheidsschade in de toekomst.
Het was daarbij spiritueel gezien alsof er minder grenzen in mij waren, of in elk
geval minder sterk en dat riep weer nieuwe ervaringen op. Voor mij is sinds de
'omwisseling' in elk geval makkelijker geworden om met 'het spirituele' in het leven
in contact te komen.

-- Raadt u nu uw patiënten aan om de amalgaamvullingen te laten verwijderen?

Het heeft op iedereen invloed, al verschilt het per individu. Ik beveel het niet
aan iedereen aan; wel aan die mensen die echt bewust voor hun leven en hun lichaam
zorg willen dragen. Ik bedoel: zoveel mensen zijn simpelweg tevreden met hoe het
gaat. Die voelen niet de noodzaak of de verantwoordelijkheid om iets aan hun gebit
te doen. Of ze moeten echt heel erg ziek zijn,, maar zelfs in die categorie zijn er
nog pati‰nten die het niet willen. Het lijkt erop dat die ziek willen blijven.

--Waarom is dat?

Het weer gezond worden zou gelijk staan aan het arriveren in een totaal nieuw
continent, met nieuwe taken en nieuwe verantwoordelijkheden. Daar, in dat land, in
die nieuwe situatie, moeten ze actief, handelend, daadkrachtig  optreden, in plaats
van slachtoffer en 'hulpeloos' te zijn. Soms is het zo dat iemands identiteit als
het ware rondom een ziekte is gegroeid. Ziek-zijn, is een situatie die bekend en
dus vertrouwd is. Ook al betekent het ziekte en onbehagen. Ik kan dat ook wel
begrijpen- we hebben allemaal zo'n niet willen-veranderen-houding, zij het in
verschillende gradaties.
Maar als je dus naar een nieuwe, verbeterde gezondheids-situatie gaat, betekent
het dat er nieuwe angsten geprovoceerd worden. Sommige mensen kiezen er onbe-
wust dan wel bewust voor om daar niet mee geconfronteerd te worden. Ik veroor-
deel dat niet, ik constateer slechts. Ja, wel soms met een gevoel van droefheid.
Maar ik help alleen die mensen, die daadwerkelijk hulp willen en die zulke hulp ook
weten te waarderen.

Ik zie dat amalgaam door sommige mensen als zondebok gebruikt wordt, het is 'the
evil for everything'. Maar dat is niet waar. Je kunt niet uitsluitend zeggen:
amalgaam heeft me gemaakt tot wie ik ben, dat is veel te extreem. Natuurlijk is
kwik gif en veroorzaakt het ook psychische en neurologische klachten, maar men
moet ook niet overdrijven, vind ik. In de meeste levens is er veel meer aan de
hand om de verantwoording alleen op kwik af te kunnen schuiven.

--Kunt u wat voorbeelden noemen van succesvolle behandelingen?

O er zijn er zoveel..Ik denk bijvoorbeeld aan die ene vrouw, 56 jaar. Al 15 tot 20
jaar kampte ze met ernstige exceem; ik had nog nooit zo'n ge‹rriteerde huid ge-
zien. Ze kon op het laatste ook geen enkele zalf meer verdragen. Ik probeerde het
toen  met olijfolie. Dat hielp een beetje. Ze had overigens geen tanden meer, 'dus'
eerst dacht ik helemaal niet aan een mogelijk 'amalgaam(kwik)-probleem'. Ik deed
opnieuw amnenese. Ik hoorde toen dat ze vroeger veel amalgaamvullingen gehad
had. We besloten DMPS te gebruiken. Ze kreeg 1 injectie in haar arm en..de exceem
was de volgende dag verdwenen. Completely! Ze voelde zich na die lange periode
van klachten weer herboren en ze wist echt niet wat d'r overkwam.
Ander voorbeeld. Mijn vriendin. Ze had de laatste 10 jaar last van acne. Heel
lastig- alles geprobeerd, enzovoort. Wat denk je: De ochtend na het verwijderen
van haar laatste amalgaamvulling was de acne in een klap verdwenen.
Een ander voorbeeld. Een jonge vrouw met haaruitval- als mensen overigens last
van haaruitval hebben, is de oorzaak vaak amalgaam-vergiftiging.. We doen een
kuur met DMPS en de haaruitval stopt en na een half jaar is het haar weer helemaal
'bij'-gegroeid. Dit laatste wordt trouwens ook steeds vaker in Duitse Universi-
teitsklinieken geconstateerd.

---Wat zijn de meest voorkomend klachten als gevolg van amalgaamvullingen?

Moeheid en een gevoel van zwakte. En allergieën, bijvoorbeeld voor melk, voor
eiwit en voor sommige graansoorten. De kwik die vrijkomt uit de vullingen veroor-
zaakt een reeks van kettingreacties in het lichaam. Kwik beschadigt het immuunsys-
teem en dan heb je de poppen aan het dansen. Je krijgt bijvoorbeeld candida..en
die raak je niet kwijt. En dat is werkelijk heel funest: de darmwand wordt poreus.
Het voedsel wordt niet goed afgebroken; dat leidt ertoe dat via de darmwand lange
prote‹ne-ketens in het bloed terechtkomen en dan krijg je allergie‰n. Daar leidt
tot extra vermoeidheid. Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol, zoals
bijvoorbeeld verkeerde voedingsgewoontes; het uitsluitend eten van industrieel
'voedsel'.

--Wat is de beste aanpak bij amalgaamverwijdering?

In kwadranten met 2 a 4 weken tussenpozen de vullingen eruit laten halen. Met
gebruik van de langzame boor. Onder bescherming van kofferdam alsmede extra
selenium drinkampullen.
.
Het gebruik van selenium wordt als volgt toegepast: Twee weken voor de eerste
omwisseling 2 drinkampullen selenium per dag. De vloeistof eerst 2 minuten in de
mond spoelen en vervolgens doorslikken. Selenium is namelijk de antidote voor
kwik. Nee, ik zou geen Vitamine C nemen want dat kan reageren met Selenium en zo
de werking ervan verminderen.
Ik zeg er overigens wel bij dat we moeten blijven studeren op de beste aanpak.
Dan op de dag van het eerste kwadrant dat vervangen gaat worden ook 2 ampullen
en de twee weken erna twee ampullen per dag.
Nadat alle amalgaamvullingen verwijderd zijn begin ik met de DMPS-aanpak. De
procedure is als volgt. Men krijgt 1 ampul DMPS (van de firma Heyl/kosten zo rond
de 90 Mark -red-) in de arm gespoten, terwijl men daarna nog een half uur blijft
liggen. Ik heb tot nu toe nooit problemen gehad, slechts in twee gevallen vermin-
derde de bloeddruk een beetje; dat had waarschijnlijk met angst voor injectie-
naalden te maken. Na 25 minuten laat ik de patiënt 1 glas water drinken. En na nog
's 20 minuten laat ik dan de urine opvangen. De urine wordt naar een laboratorium
gestuurd en dan zien we hoeveel kwik zich na DMPS in de urine bevond. De waarden
vari‰ren van 30 tot 100 microgram, met uitschieters naar 1000 of zelfs meer.
Terwijl de 'veilige' norm 2,7 microgram is.
Afhankelijk van het testresultaat besluiten we tot een tweede DMPS-injectie na 2
of 3 maanden. Dan zijn namelijk de kwik-depots, die zich verspreid in het lichaam
bevinden, in beweging gekomen en kunnen dan door een tweede DMPS-injectie in het
bloed gebonden worden. Dat meten we opnieuw en dan doen we de hele procedure
misschien nog 1 a 2 keer.
Zo'n 90% van mijn pati‰nten krijgen in totaal 2-3 DMPS-injecties. Naast een
uitgebreide vitamine-kuur en andere gezonde zaken die het immuunsysteem en
verzwakte organen weer versterken.

--Wat zijn de effecten?

Na de DMPS krijgt men vaak een paar dagen een versterking van de lichamelijke
klachten, bijv. meer eczeem, gevolgd door een snelle verbetering en vaak grote
verlichting en opluchting.
Voor het versterken van het immuunsysteem werk ik met Selenium. een van de
redenen dat kwikzilver zoveel klachten geeft, is dat het de voorraad selenium als
het ware opeet. Dus de meeste mensen hebben een tekort aan selenium. Dat leidt
tot een verlaagde weerstand, tot meer infecties en zwakheid en bijvoorbeeld ook
(hardnekkige)hoofdpijn. Selenium is heel essentieel voor het lichaam.
Omdat DMPS mogelijk ook 'goede' mineralen en vitamines meeneemt, is het ook
belangrijk voldoende vitamines en bijvoorbeeld zink erbij te slikken.
 

Het mooie van DMPS is dat het ook tin uit het lichaam haalt en tin is wel 10 keer
gevaarlijker dan kwik (in elke amalgaamvulling zit zo'n 16% tin -red).
Ik ben ervan overtuigd dat een uitsluitend homeopathische ontgifting van een
amalgaam-belasting onvoldoende is - of de homeopaat moet werkelijk briljant zijn.
Ik denk wel dat homeopathie waardevol kan zijn na verwijdering van alle zware
metalen uit het lichaam, om eventuele overige klachten te genezen.

--Is uw aanpak in Duitsland een gangbare en zijn er ook risico's aan verbonden?

Nee, ik behoor nog steeds tot een minderheid van doktoren in Duitsland die op deze
manier werkt. Natuurlijk is er een zekere mate van risico, zoals bij alle ingrepen
en behandelingen die we op een lichaam uitvoeren. Er is ook nog niet al te gek veel
wetenschappelijke research verricht. Ja prof. Daunderer in Munchen, die heeft
voortreffelijk werk verricht (Daunderer is de schrijver van het omvangrijke
handbuch der Amalgamvergiftung, waarin honderden DMPS-resultaten in grafiek-
vorm gedrukt staan-GGZK). Misschien dat we later toch nog wat risico's ontdekken
die we nu nog niet weten. Maar we moeten nu handelen. Dus enige moed is wel ver-
eist. And people really get better.
Kijk als je niks doet..kwik heeft een halfwaardetijd van 20 jaar. Dat wil zeggen
dat het 20 jaar duurt voordat het lichaam uit zichzelf de helft van de kwik heeft
afgevoerd. Na 40 jaar is dat nog 1/4. Na 60 jaar 1/8 ste. Dus als je niks doet raak
je zware metalen niet echt kwijt.

--Het gebruik van Amalgaam is een van de grootste blunders in de gezondheidszorg
van deze eeuw.

Daar ben ik het mee eens. Het veroorzaakt onnoemelijk veel leed voor de patienten
en leidt tot enorme kosten voor de gezondheidszorg.

--Hoe verklaart u dat het gebruik van amalgaam nog steeds
niet verboden is, ondanks zoveel aanwijzingen van de schade-
lijkheid ervan?

Er zijn zoveel mensen die niet willen zien. Die niet hun ogen
willen openen. Dat geldt voor de slachtoffers en natuurlijk
voor degenen in de eerste lijn van verantwoordelijkheid: de
politici, de tandartsen-organisaties etc etc. Het probleem
toe te geven, kan maar een ding betekenen: er vinden grote
veranderingen plaats in het gezondheidssysteem, in het werk
van tandartsen, van ziekenfondsen, van artsen en noem maar op.
En veranderen betekent dat men het Onbekende binnenstapt, dat men in zekere zin
controle verliest. Het weigeren om het amalgaamprobleem te zien en dus om te
veranderen, zie ik als een van de vele voorbeelden van alle pogingen die er zijn
om de broodnodige vernieuwing van ons maatschappelijke systeem tegen te gaan.

Toch ben ik wel hoopvol dat we echt naar een meer bewustere samenleving toe-
groeien. Met meer verantwoordelijkheid en met meer besef van een heel belangrijk
principe, namelijk: alles wat wij doen, heeft een direct effect op anderen, op het
geheel. Als tandartsen werkelijk zouden beseffen dat hun handelen effect heeft op
de gezondheid van mensen, ja van een hele samenleving.."

Voor eventuele correspondentie:
Dokter Armin Niemann
Goldbergsweg 13B
DL 27801 Tuttlingen Germany (vlak bij Bremen)
Tel/fax: 0049-4433/94022

of

Dr. Armin Niemann

Praxis Facharzt für Allgemeinmedizin
Hauptstr. 171
26689 Apen
Telefon: 0 44 89 / 50 80

In Utrecht werkt het ELN-laboratorium (030 - 2871 492) met de DMPS-urinetest -
altijd in nauwe samenwerking met de ontgiftingsarts.

Lijst met ziekte-symptomen veroorzaakt door amalgaamvullingen

Hoofdpagina

Gezond Gebit Zonder Kwik