Hoofdpagina
'Heerlijk, eventjes zonder hyperactief kind'
Amsterdam - Ze is 'héél blij'. T.Tel, moeder van vier kinderen onder wie twee hyperactieve zoons, kan haar geluk niet op dat minister Borst van VWS vijf milioen gulden heeft uitgetrokken om hyperactieve, autistische en psychotische kinderen eens per maand een logeeradres aan te bieden.

Tel weet als geen ander hoe ouders kunnen snakken naar een weekeinde zonder zorg voor een kind met een 'onzichtbare' handicap. Voor haar jongste zoon (14) is ze dag in dag uit gedwongen een strak gestructureerd leven te leiden. 'Dat betekend altijd op vaste tijden eten, geen onverwachte dingen doen, een dagprogramma maken en nergens van afwijken. Anders raakt hij het spoor bijster.'

Een weekeinde zonder zoon betekent dat ze 's ochtends eens een uur langer in bed kan blijven liggen of gewoon een keer een maaltijd kan overslaan. 'Heerlijk, een verademing is het.' In veel gezinnen betekent het ook dat ouders tijd hebben om de andere kinderen in het gezin meer aandacht te geven.

Tel: 'We hebben jarenlang de politie drie keer per week aan de deur gehad. Dan vloog de oudste zoon de jongste aan, en die pakte weer een mes uit de la. We hebben onze hander eraan vol gehad. Het zijn kinderen die geen gevaar zien, of om een kleinigheid een baksteen door het raam gooien. Onze oudste dochter is weggelopen omdat zij in het gedrang kwam, die was kwaad op ons.'

Met het uitrekken van vijf miljoen gulden kunnen straks naar schatting vijfhonderd kinderen regelmatig uit logeren. Ook moet het mogelijk worden om 's zomers de kinderen drie weken vakantie aan te bieden.

De logeerplekken moeten op verschillende plaatsen in het land komen, liefst niet in bestaande instellingen voor jeugdpsychiatrie, maar wel nabij. Doel is kinderen ontspanning te bieden onder begeleiding van deskundige verzorgers, zonder dat er sprake is van een therapie.

Tel is de initiatiefnemer van de logeerfunctie. Jarenlang heeft ze het ministerie van VWS bestookt om erkenning te krijgen voor het bestaan van hyperactieve kinderen (ADHD). En voor erkenning dat hun ouders geen slechte opvoeders zijn. 'Een paar jaar geleden werd je nog uitgelachen en dachten mensen dat je gewoon je kind niet aan kon.'

Wel vindt ze dat ouders ondersteuning behoeven bij hun moeilijke opvoedingstaak. 'Deze kinderen kunnen thuis wonen, maar dan hebben ouders thuis en op school begeleiding nodig. Mijn zoon kreeg op een gegeven moment geen onderwijs meer, omdat geen school hem wilde.'

Tel organiseert met de jeugdpsychiatrische instelling RPMI in Barendrecht al langer logeerweekeinden. Zes autistische en zes hyperactieve kinderen komen hier bij elkaar. 'De ouders van de autisten zijn opgelucht, die van de hyperactieven willen vooral leren hoe ze met hun eigen kind thuis goed kunnen omgaan.'

In de opzet van het ministerie van VWS is het de bedoeling dat ouders mede bepalen hoe de opvang er komt uit te zien. 'We zijn op de goede weg', aldus een opgetogen M. van der Sloot van oudervereniging Balans.

Van der Sloot is niet alleen 'verschikkelijk blij' dat de minister Borst nu de problematiek van de ouders erkent, maar denkt ook dat er uiteindelijk minder kinderen doorverwezen zullen worden naar, dure, residentiële instellingen.

'Dit is een goede start.'

(BRON: Mirjam Schöttelndreier, De Volkskrant)

 

Enorme vraag naar Ritalin
Amsterdam - Het aantal recepten voor Ritalin, dat onder meer wordt voorgeschreven aan hyperactieve kinderen, vertoont een explosieve groei. Als de toename in de eerste helft van 1999 doorzet, zullen er 160 duizend recepten over de toonbank gaan, 60 procent meer dan vorig jaar. Fabrikant Novartis kon midden vorige maand de vraag even niet aan en raakte door zijn voorraad heen.

Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

In 1997 werd Ritalin 65.600 maal voorgeschreven en vorig jaar 98.800 maal. De SFK berekent de omzetgroei over de afgelopen twee jaar op 250 procent. Inclusief de apothekersvergoeding haalt Ritalin dit jaar een omzet van zes miljoen gulden.

De meeste recepten zijn voor jongeren. Van de gebruikers zijn 85 procent onder de twintig jaar; ongeveer de helft van hen is jonger dan tien. Twee jaar geleden was het gebruik onder jonge kinderen nog twee maal zo hoog als onder tieners. De eerste helft van dit jaar is het aantal recepten voor pubers bijna verdubbeld.

(BRON: De Volkskrant)
Hoofdpagina