Stichting Amalgaamziekte Nederland
en de werkgroep Gezond Gebit Zonder Kwik
Da Costakade 158 entresol
1053 XC Amsterdam
telefoon/fax/antw  020 - 6189124
death in your teeth
Houden zich bezig met voorlichting geven over de zeer negatieve
gezondheidseffekten van  zware metalen  in tandvullingen,
wortelkanaalbehandelingen en wortelpuntbehandelingen.
SAN adviseert bij amalgaamverwijdering en kwikontgifting. Verder wijst
St. Amalgaamziekte Nederland op de gezondheidsgevolgen van palladium,
zilver, rvs en waarschuwt tegen de combinatie goud-amalgaam,
rvs-amalgaam, palladium-amalgaam etc.
SAN geeft informatie uit in de vorm van folders, teksten, videobanden en
internet

( DVD , donatiesproces tegen de staat zie hieronder)

Hoofdpagina

SAN en GGZK  verzoekt de minister van volksgezondheid een nationaal
verbod in te stellen tegen het gebruik van kwikhoudende vullingen in de
tandheelkunde.
De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde heeft
in haar fax duidelijk te kennen gegeven zo'n verbod te willen ondersteunen.
De tandheelkundige opleiding in Nijmegen is inmiddels gestopt met het
onderwijzen in het gebruik van kwik-amalgaam. Sinds het aantreden van
dr. Schuurs is het ACTA in Amsterdam weer begonnen met onderwijs in
kwikamalgaam. Nu is het
dwingend advies aan de minister van VWS het
amalgaam te verbieden.

Verder moet een onderzoek gestart worden naar de gezondheidsgevolgen
van andere tandheelkundige materialen zoals palladium,
uraniumhoudende
porceleinen kronen etc.


Wij hebben inmiddels wel het plan om een webwinkel op te zetten
om tegen sterk gereduceerd tarief ontgiftingsmiddelen aan te bieden
omdat voor veel mensen de langdurige ontgifting die nodig is na het
verwijderen van amalgaamvullingen veel te duur is.
Wij hopen dat door deze winkel meer mensen serieus gaan ontgiften.

U wordt donateur van de stichting Amalgaamziekte

door een bedrag te storten  op giro 722 82 42   t.n.v.
'Stg. Bev. Onderzoek Tox. Dent. Amalgaam / Slachtoff.'
Amsterdam
ovv  'donateurschap'

(svp wel uw postadres of e-mailadres vermelden op de overschrijvingskaart)

Wij zijn niet zoals vele gezondheidssites die door het met veel winst verkopen
van produkten aan het profiteren zijn van de ellende die door
kwikvergiftiging wordt veroorzaakt. Er zijn al genoeg artsen
en therapeuten die rijk worden van de gevolgen van het
amalgaamgebruik door tandtechnici.

Helaas is het ook vrijwel onmogelijk subsidie te krijgen voor dit
probleem omdat de belangen evident zijn.
Wij vragen daarom een bijdrage voor het drukken en versturen van folders,
informatie en
voorlichting verstrekken via telefoon en e-mail.

Voor 2009 staat een proces tegen de Nederlandse Overheid
op het programma
vanwege het moedwillig toelaten van massale vergiftiging.
Het doel van dit proces is de Nederlandse Staat te dwingen
amalgaamvullingen te verbieden.  Er zijn nog steeds miljoenen Nederlanders
met kwikvullingen. Hoeveel winst voor de therapeuten, voedingssupplementen-
en farmaceutische industrie? Miljarden euro's!

DVD'S OVER AMALGAAMVULLINGEN

DVD 1 (4 uur) (15 euro, video 20 euro)

*    BBC PANORAMA  'Poison in the Mouth' 
       juli 1994 Engeland 45 min
*   
*    VPRO  'Lopende Zaken'   'Een bek vol tanden'  
(+ NMT FAX) 
       oktober 1994  Nederland 28 min

*    Dr. Med. Dietrich Klinghardt  'Schwermetalle und ihre Wirkung auf die Gesundheit'
      college mei 1998  Zwitserland  160 min

DVD 2 (4 uur) (15 euro, video 20 euro)
*    de Nederlandse media over de schadelijkheid van kwikvullingen
      1995-1997 Nederland  70 min
*    of Mercury, Sheep, & Man: Mercury poisoning from Amalgam Fillings
      1995  USA film  57 min
*    Praxis Amalgam  1996 Zundstoff - Amalgam: Zeitbombe in Mund +  
      + praatprogramma rtl 5  Duitsland tv 100 min

DVD's zijn te bestellen door 15 euro ( eventueel op videobanden maar dan wel 20 euro p.st. door de extra kopieertijd)
op postgiro 7228242 over te maken op naam van
Stichting bev. onderz. tox. dent. amalgaam/slachtoffers  Amsterdam
ovv. DVD 1 en/of DVD2  (nb!! VERMELD UW ADRES OP DE OVERSCHRIJVING!!!)Stichting Amalgaamziekte Nederland, opgericht 27/7/1992
met de statutaire naam: Stichting  ter Bevordering van
Onderzoek naar de Toxiciteit van Dentaal Amalgaam en Hulp
aan Amalgaamslachtoffers

Afkorting: Stg.Bev.Onderzoek Tox.Dent.Amalgaam/Slachtoff
Ingeschreven in 1992 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Gooi- en Eemland nummer 41189978

Korte naam:

Stichting  Amalgaamziekte Nederland
Da Costakade 158 entresol
1053 XC Amsterdam
tel  020 - 6189124    postgiro 7228242

E-mail:                    info@amalgaamvrij.tk
                 en           vander.Poort@wanadoo.nl

URL  : http://www.amalgaam-site.tmfweb.nl/

OF     : http://www.amalgaamziekte.tk

De financiële verantwoording w.b. de besteding van de
donateursgelden komt jaarlijks in januari op deze internetpagina.


Hoofdpagina