Chronische Vermoeidheid Door Gifstoffen.
Het chronische vermoeidheidssyndroom of CVS is zo goed als zeker niet te wijten aan
stress of een opgelopen trauma.
Uit vrij complexe studies is gebleken dat CVS geen psychiatrische of psychologische
aandoening is.
De aandoening wordt daarentegen veroorzaakt door blootstelling aan zware metalen
en andere giftige stoffen, zoals PCB,s, die het afweersysteem aantasten.
Dat zegt professor fysiologie Kenny de Meirleir van de VUB, de Vrije Universiteit Brussel.
Volgens de Meirleir is het syndroom bij een aantal patiënten te genezen.

Voor u gelezen op BRT 1 Pagina 181 Teletekst op 29 Januari 2001.
E.I.M Steur
29 jan 2001
Silvoldestraat 51
1107 TC Amsterdam Z.O
Tel 020-6963617Hoofdpagina
Achtergrond artikel over CVS deel 1 en deel 2
Stichting Amalgaamvrij Nederland en Gezond Gebit Zonder Kwik
Da Costakade 158 entresol
1053 XD Amsterdam   tel/fax/antw  020 - 6189124
E-mail: amalgaamvrijnederland@xs4all.nl
houdt zich bezig met voorlichting geven over de zeer negatieve
gezondheidseffekten van zware metalen in tandvullingen,
wortelkanaalbehandelingen en wortelpuntbehandelingen.
SAN adviseert  bij amalgaamverwijdering en kwikontgifting. Verder wijst
St. Amalgaamvrij Nederland op de gezondheidsgevolgen van palladium,
zilver, rvs en waarschuwt tegen de combinatie goud-amalgaam,
rvs-amalgaam, palladium-amalgaam etc.

SAN en GGZK  verzoekt de minister van volksgezondheid een nationaal
verbod in te stellen tegen het gebruik van kwikhoudende vullingen in de
tandheelkunde.
De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde heeft
in haar fax duidelijk te kennen gegeven zo'n verbod te willen ondersteunen.
In de tandartsopleidingen (Amsterdam en Nijmegen) is men afgestapt van
amalgaam omdat er sterker en veilig vulmateriaal beschikbaar is. Toch heeft
de  NMT nog steeds niet bij de minister aangedrongen op een algemeen verbod
op het gebruik van amalgaam.
SAN bevordert een onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van andere
tandheelkundige materialen zoals palladium, uraniumhoudende porceleinen kronen etc.

Hoofdpagina