AMALGAAMZIEKTE.TK
link naar STICHTING MS-REMEDIES
LUXEMBURG APPEAL
BBC Panorama programma 1994: POISON IN YOUR MOUTH  REAL MEDIA The 2007 LUXEMBURG APPEAL for the worldwide
ban of MERCURY in dental  materials

VPRO LOPENDE ZAKEN: EEN BEK VOL TANDEN 1994   REAL MEDIA NIEUWE POLIKLINIEK VAN DE VAGE KLACHTEN
KWIKUITSTOOT NEEMT DRASTISCH TOE IN NOORD-HOLLAND
Kort geding tegen kwakzalversvereniging

GEZONDHEID
en tandheelkundig amalgaam(amalgaan)
Donateur Stichting Amalgaamziekte Nederland

DVD's over de amalgaam-  problematiek
Het
Wetenschappelijk Mensbeeld

Amalgaam VERBODEN in de USA?!
http://www.AmalgamSucks.com
http://www.AmalgamSucks.com

Medical Insanity

October 3rd - 10th, 2005<>The First Annual International Amalgam Awareness Week
Caffeïne,
Nicotine,
Alcohol, Kauwgom en Kwik
E-mail

Disclaimer

NIEUW SOORT TANDVULLING: FLUOR APATIET
Welkom op de Startpagina van de
STICHTING AMALGAAMZIEKTE NEDERLAND

klik op de foto
Amalgaamvulling
BENT U OOK EEN KWIK-KAUWER?

Powered by counter.bloke.com

VOOR EEN
GEZOND GEBIT ZONDER KWIK

(verplicht in wachtkamers van tandartsen in Californië)
Dr. Williamson en zijn collega Jordan Davis. MD zeggen dat vergiftiging door kwik uit amalgaam pandemisch is in onze samenleving. Tegenwoordig begrijpt of onderschrijft bijna niemand dit probleem. Toch kan kwikvergiftiging een zeer plausibele verklaring zijn voor de explosie van leer- en gedragsproblemen, autisme plus nog zeer veel andere problemen sinds de 2e wereldoorlog. Deze 55 jarige periode correspondeert precies met de grootscheepse invoering en het wereldwijd toepassen van kwikamalgaam.
http://www.lef.org/magazine/mag2001/may2001_report_mercury_1.html
Het onderstaande is MISSCHIEN te mooi om waar te zijn.
 
From the Yahoo adult-metal-chelation list<: 
News Release 
November 2, 2002 
For Immediate Release 
Amalgaam in USA verboden?
Stichting AmalgaamZiekte Nederland

Bewijslast van amalgaam neergelegd bij 
amalgaamfabrikanten en ADA: 
zij zullen de veiligheid moeten bewijzen! 

Dr. Susan Runner, Centre for Devices & Radiological Health bij de FDA 
dacht dat het oude argument ‘kwik wordt al 100 jaar veilig gebruikt’ alles was 
dat noodzakelijk is om de veiligheid van amalgaam te bewijzen toen ze dentaal 
amalgaam van zijn voormalige status als ‘ouderwets, niet geclassificeerd materiaal’ 
naar ‘Klasse 2 medisch materiaal’ verplaatste. Het plan was om dit ouderwetse 
argument te gebruiken om amalgaam naar de Klasse 2 status te brengen, alwaar 
het te boek zou staan als ‘VEILIG’. 

Echter het plan faalde toen de zittende directeur van de FDA besliste in de wetenschap 
dat Runner’s argument niet klopte. Daardoor zal dentaal amalgaam een Klasse 3 materiaal 
blijven in de USA, en kan het zijn voormalige verouderde status niet behouden, tot het 
moment dat de veiligheid en effectiviteit van het spul is bewezen, gedegen in gepubliceerd onderzoek. 

Blijkbaar is de FDA nu bezig met het samenstellen van een nieuwe ondezoekscommissie, 
welke zal bestaan uit Dr. Boyd Haley onder andere, wiens verantwoordelijkheid zal zijn 
om te beoordelen of de bij het onderzoek toegepaste wetenschap geldig is, welke de 
vermeende veiligheid van amalgaam ondersteunt. 

Tot dan kan amalgaam in de USA alleen legaal gebruikt worden in door de universiteit 
gesponsorde onderzoekscommissie onderzoeken of in levensbedreigende situaties (!). 
RE: GERECHTELIJKE UITSPRAAK OVER FDA/KWIK AMALGAAM 
Kwik amalgaam is permanent geclassificeerd door de FDA als Klasse 3, hetwelk betekent 
dat het BEWEZEN VEILIG EN EFFECTIEF MOET ZIJN VOORDAT HET OP
DE MARKT MAG GEBRUIKT WORDEN 

Bewijslast is verschoven naar de fabrikanten en de FDA om de VEILIGHEID te beschermen. 
Deze gerechtelijke uitspraak is gemaakt door de zittende directeur van de FDA in een presentatie 
door advocaten en artsen van Consumers for Dental Choice. 
Deze overwinning kwan doordat Dr. Susan Runner (Directeur van de afdeling tandheelkunde 
van de FDA) een tactische fout maakte toen ze amalgaam naar Klasse 3 verplaatste in een 
poging de toelatingsregels te omzeilen door een verouderd, niet geclassificeerd materiaal te plaatsen 
in Klasse 2 waarbij ze van plan was om het argument ‘100 jaar veilig gebruikt’ toe te passen om 
het in Klasse 2 te krijgen, waar het zonder probleem verder gebruikt kan worden en als veilig 
aangemerkt wordt. 
Het materiaal moet nu door onze juridische betwisting in Klasse 3 blijven totdat de veiligheid is 
bewezen door een toelatingsprocedure die vereist dat veiligheid en effectiviteit bewezen moeten 
worden met behulp van herziene en gepubliceerde artikelen, behalve met JADA artikelen, 
welke opinies zijn. 
De FDA was van plan dit onderdeel over te slaan en daarbij benoemt de FDA een commissie 
bestaande uit onze onderzoekers (o.a. Dr. Boyd Haley) om de aangevoerde onderzoeksresultaten 
om amalgaam veilig te bestempelen goed te keuren. Dit zal natuurlijk niet gebeuren en daardoor zal 
amalgaam een Klasse 3 materiaal blijven, dat alleen gebruikt mag worden benoemt and effectiveness 
be in specifiek Universiteitsonderzoek of in levensbedreigende situaties. 

Vanaf 5:00 pm gisteren is elke tandarts die amalgaam dan in iemands gebit plaatst in overtreding 
en gaat zijn boekje te buiten!! 
Een grote overwinning voor de gezondheid van de Amerikaanse bevolking. 

http://www.xs4all.nl/~stgvisie/amalgaam
Kliniek der Vage Klachten
http://amalgaamvrij.tk

Disclaimer
                     Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er is, daar
                     waar mogelijk, gebruik gemaakt van professionele adviseurs. Alle uitspraken
                     en stellingen zijn gebaseerd op de meest recente kennis en ervaringen
                     welke ons ter beschikking stonden ten tijde van het schrijven van de
                     artikelen.

                     De informatie op deze site berust op zowel wetenschappelijke als
                     ervaringsinformatie deze dient u als zodanig te beoordelen (zie
                     waarschuwing). Het gebruik van de informatie is voor eigen risico en
                     verantwoording. Stichting Amalgaamvrij Nederland wijst elke
                     aansprakelijkheid ten aanzien hiervan op voorhand af.

                         Mochten er desondanks naar uw mening aperte onjuistheden worden
                     vermeld dan stellen wij op prijs indien u ons daarvan op de hoogte brengt.
                     U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting AmalgaamZiekte Nederland
                     020-618912

Wij zijn niet zoals de meeste gezondheidssites door het verkopen
van produkten en diensten aan het profiteren van de fysieke en
psychische ellende die door kwikvergiftiging wordt veroorzaakt.
Er zijn al genoeg artsen en therapeuten die rijk worden van de
gevolgen van het amalgaamgebruik door tandtechnici.

Helaas krijgen wij door onze kritische houding tegenover de officiële
geneeskunde maar moeilijk subsidie omdat de belangen evident zijn.
De Stichting Amalgaamziekte Nederland is daarom geheel
afhankelijk van giften van donateurs.

We kunnen de stichting niet zelf bekostigen. Dit is in
de praktijk helaas regel geworden door het minimale
donateursgeld.
(De akties tegen amalgaamgebruik moeten doorgaan)

U wordt donateur van de stichting Amalgaamziekte

door een bedrag te storten  op giro 722 82 42   t.n.v.
'Stg. Bev. Onderzoek Tox. Dent. Amalgaam / Slachtoff.'
Amsterdam
ovv  'donateurschap'

(svp wel uw postadres of e-mailadres vermelden op de overschrijvingskaart)
  NIEUW SOORT TANDVULLING: FLUOR APATIET
Fluor Apatiet Tandvulling

 

Kwikuitstoot neemt drastisch toe in Noord-Holland

Zaandam, 8 juli 2002 - De Milieufederatie Noord-Holland is zeer verontrust over de stijging van de kwikuitstoot in Noord-Holland. Deze is de laatste jaren drastisch toegenomen. Op korte termijn zijn maatregelen noodzakelijk.

Kwik is een uiterst giftige stof die zich opstapelt in de voedselketen. Vanwege deze gevaren is het beleid gericht om deze stof zoveel mogelijk uit het milieu te weren De laatste tien jaar was de uitstoot van kwik naar de lucht, dankzij een groot aantal maatregelen, fors afgenomen. Zo bedroeg de totale uitstoot voor geheel Noord-Holland in 1998 nog maar 58 kilogram. De laatste jaren is hier echter een kentering in gekomen.

Op basis van recent uitgekomen milieujaarverslagen van slechts twee bedrijven constateert de Milieufederatie dat de uitstoot in 2001 in Noord-Holland toegenomen is tot tenminste 218 kilogram kwik, een toename dus met meer dan 400%!

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor deze explosieve stijging zijn de Afvalverbrandingsinstallatie te Amsterdam en Corus te IJmuiden. Zo is de uitstoot van kwik bij de Afvalverbrandingsinstallatie in twee jaar toegenomen van 10 naar 95 kilogram in 2001. Bij Corus ging deze van 14 kilogram in 1999 naar 123 kilogram in 2001. De totale uitstoot van kwik in Nederland bedroeg in 2000 ongeveer 500 kilo. Deze twee bedrijven in Noord-Holland zijn samen verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitstoot!

De Milieufederatie constateert dat het totaal de verkeerde kant opgaat met de kwikuitstoot en vraagt overheid en bedrijven om passende maatregelen.

Voor meer informatie: Milieufederatie Noord-Holland

Rolf van Arendonk, telefoon 075 – 635 15 98

 

From: vera@melisa.org
To: info@melisa.org
Subject: Call for support to ban mercury in dental amalgam
Date: Tue, 13 Nov 2007 17:28:23 +0000

Call for support to ban mercury in dental amalgam - please urgently
submit your signature (deadline 1st January 2008) by email, fax or post

 Dear Colleagues,

 At an international congress in Luxembourg, 10th of November 2007, the European Academy for Environmental Medicine (EUROPAEM) in cooperation with Aktionsgruppe für Umwelttoxikologie (AKUT asbl) Luxemburg proclaimed the “Luxembourg Appeal”.

 Scientists, researcher, doctors specialized in environmental medicine, physicians, and dentists as well as politicians, NGOs, and patient groups since long ask for a ban of mercury in dental amalgam. The subjects of this congress were the scientific evidence from observations of health damage in dental medical offices, toxicity of mercury, allergic reactions to dental amalgam and especially health damage to the fetus and children of mercury-burdened parents.

 At the end of the congress a “Luxembourg Appeal” was declared and signed in order to exert political pressure on European Union and national health authorities in Europe.

 The demands are that:

- the numerous scientifically-based warnings are finally to be acknowledged

and

- the use of mercury in dental materials is banned without delay

 The wording of the “Luxembourg Appeal” and lists to sign is attached. Please distribute this to your friends and colleagues and fax or post the list to AKUT. The German and French translation of the “Luxembourg Appeal” can be downloaded from the website of the European Academy for Environmental Medicine (www.europaem.org), under "Medical Concerns".

 We urgently ask you to support us by signing this appeal. Please advertise worldwide for the ban of mercury in dental amalgam.

 You also are able to participate in this action by e-mailing europaem@europaem.org. Please use the following wording and completion of your personal data:

Herewith I support the “Luxembourg Appeal – Ban of mercury in dental amalgam”.

 

Name:

Surname:

Country:

Address:

Profession:

Institution: (if applicable)

 Thank you very much for supporting us.

 Sincerely

 Vera Stejskal

 Member of the Board of Directors EUROPAEM

 European Academy for Environmental Medicine e. V.

Juliuspromenade 54

97070 Würzburg

GERMANY

Tel. +49 931 35 34 830

Fax +49 931 57 31 31

www.europaem.org

www.melisa.org/Luxembourg2007.php