Caffeïne, Nicotine, Alcohol, Kauwgom en Kwik
http://visie.tk
Overheden zijn al eeuwen  bezig  de bevolking in bedwang en rustig
te houden. Oorlogen werden uitgevochten over monopolies in de
drugshandel.
In de 18e en 19e eeuw ging het over Opium, Caffeïne en Theïne, in de 20ste eeuw over Alcohol, Nicotine, Heroïne en Cocaïne. De tabaksindustrie is nog steeds machtiger dan overheden en meer dan 35% van de Nederlanders is verslaafd, voornamelijk veroorzaakt door de stiekum bijgevoegde verslavende chemicaliën. Het aantal caffeïneverslaafden is waarschijnlijk het dubbele. Eén op de TIEN Nederlanders heeft een alcoholprobleem. Heroïnejunks, waar de meeste ophef over wordt gemaakt, vormen slechts een zeer kleine minderheid.  Door de dubbelhartige houding van de regering is vanwege de accijnsopbrengst het einde van deze volksziekten nog lang niet in zicht.
Het eenvoudigste controlemiddel is grote delen van de bevolking
verslaafd te maken aan één of ander roesmiddel. In China waren
rond 1900 meer dan 13 millioen voornamelijk mannen verslaafd
aan opium. 
Sommige Chinese regeringen hebben de opiumhandel verboden
waardoor een enorme smokkel ontstond waar de Nederlanders,
Engelsen en Amerikanen op grote schaal aan mededen. Op Java,
Nederlands Indië, waren meer dan 100000 mensen verslaafd aan
opium, tot grote winst van het koloniale bewind. De opiumsmokkel is
anno 2005 nog steeds een groot probleem waarvan enkele mensen
schatrijk worden  ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen
 
wereldwijd.
Meest eenvoudig is het om iets in het drinkwater te doen waardoor
de overheid minder last heeft van opstanden en molest.
Door de Duitsers is in krijgsgevangenkampen fluor in het
drinkwater gedaan om uitbraakpogingen de kop in te drukken. De
 krijgsgevangenen werden daarvan moe en lusteloos. Opvallend is
dat fluor nu wordt gebruikt in anti-psychotica en in veel landen
in het drinkwater wordt gemengd, z.g. tegen tandbederf. In
werkelijkheid is het de bedoeling mensen indolaat te maken
waardoor men niet goed kan denken. Fluor wordt op grote schaal
in de USA aan het drinkwater toegevoegd met als bijkomend
 "voordeel" dat de industrie van een schadelijk afvalproduct verlost
 is.
Moeilijk uit te leggen is het gebruik van kwik in de tandheelkunde n.b. ingevoerd vanuit China. Na 1850 werd het in de tandheelkunde van de westerse landen op grote schaal toegepast, nooit onderzocht is wat dit voor invloed heeft (gehad) op de geestelijke en fysieke volksgezondheid. Denkbaar is dat oorlogen zijn veroorzaakt door kwikvergiftiging bij koningen en presidenten. Kwik in tandvullingen geeft een permanente vergiftiging van de geest en het lichaam waardoor het karakter en geestelijk functioneren negatief wordt beïnvloed. Suïcidaal gedrag, minderwaardigheidsgevoelens en ongebreidelde agressie kunnen het gevolg zijn. Het is heel goed denkbaar dat mensen als Josef Stalin en Adolf Hitler door kwikvergiftiging tot hun daden zijn gekomen.  Met de invoering van kauwgum na de 2e wereldoorlog werd het negatieve gezondheidseffect van tandheelkundig kwik nog eens enorm versterkt. Talloze mensen zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw vroegtijdig overleden en geestelijk en lichamelijk afgetakeld door een occulte kwikvergiftiging afkomstig van het gebit.

http://www.santodaime.nl/juridisch/index.html

klik op de foto

Amalgaamvulling